logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r.
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
plus najem lokalu na Punkt Aparatów Słuchowych
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
plus przetarg dla automatów z napojami na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Dział Utrzymania Nieruchomości
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Specjalistka/Starsza Pielęgniarka Klinika Kardiochirurgii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - Zespół Transportu Wewnętrznego
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Chirurgicznej 22/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 4/2017 w ramach umowy zlecenie - pielęgniarki w zakresie podanym poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie - pielegniarki, technicy nr 5/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarki w Pracowni Endoskopii Urologicznej nr 27/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz psychitra, lekarz służby medycyny pracy 28/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz Klinika Kardiologii nr 29/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka/technik w Klinice Kardiologii 30/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz okulista nr 31/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz chirurgia ogólna SOR nr 32/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Klinika Kardiologii nr 33/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - perfuzjonista Klinika Kardiochirurgii nr 34/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Zakład Radiologii Lekarskiej i Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo - Twarzowejnr 35/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - SOR i Kliniczny Oddział Okulistycznynr 37/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz POZ w Przychodni POZ przy WSOWL we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109 - nr 36/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Klin. Oddz. Aneste. i Intensynwej Terapii, Klin. Oddzi. Neurolog. i SOR, Klin. Oddz. Urolog. nr 38/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 7/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik 4WSK zP SP ZOZ
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Ogłoszenie naboru na stanowisko: Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny Elżbieta Moroń 2017-04-29 10:12:17
Ogłoszenie naboru nan stnowisko Ratownik Medyczny- SOR Elżbieta Moroń 2017-04-29 10:09:39
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017 Ewa Biros 2017-04-29 08:51:26
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 7/2017 Ewa Biros 2017-04-29 08:42:35
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 6/2017 Ewa Biros 2017-04-29 08:38:18
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Pracowni leków cytostatycznych Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:53:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:52:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:50:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:49:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:49:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - Zespół Transportu Wewnętrznego Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:48:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:46:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Specjalistka/Starsza Pielęgniarka Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:43:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:42:18
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Klin. Oddział Anestezjologii i Intensynwej Terapii, Klin. Oddział Neurologiczny i SOR, Klin. Oddział Uro Arletta Abadżijewa 2017-04-28 09:31:56
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensynwej Terapii, Kliniczny Oddział Neurologiczny i SOR, Kliniczny Arletta Abadżijewa 2017-04-28 09:30:09
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensynwej Terapii, Kliniczny Oddział Neurologiczny i SOR, Kliniczny Arletta Abadżijewa 2017-04-28 09:27:41
Dostawa niszczarek dokumentów, bindownic i laminarki w 2017 roku. Sławomir Orłowski 2017-04-27 13:46:51
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z 27.04.17 Bogumiła Kujawska 2017-04-27 10:49:57
"Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów” Bogumiła Kujawska 2017-04-26 14:23:50
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Zakład Radiologii Lekarskiej i Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo - Twarzowejnr 35/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-26 14:17:07
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Bogumiła Kujawska 2017-04-26 14:10:40
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 25.04.2017r Bogumiła Kujawska 2017-04-25 10:14:45
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-04-24 13:44:54
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 31/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-24 10:28:58
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-04-24 10:03:28
1/Med/2017 Dostawa środków przeciwnowotworowych, immunomodulacyjnych, kontrastowych, do dializ i znieczuleń. Agnieszka Karpińska 2017-04-21 14:30:20
„Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów” Bogumiła Kujawska 2017-04-20 08:09:12
Odpowiedź na pytanie Sławomir Orłowski 2017-04-19 14:03:27
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zaresie kardiologii z czynnościami konsultanta w 4WSKzP i gastroenerolgii w Programie Kolonoskopii Przesiewowej nr 26/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-19 14:00:22
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Klinicznym Oddziale Okulistycznym oraz Poradniach nr 25/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-19 13:59:55
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nr 24/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-19 13:58:53
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 23/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-19 13:58:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2017-04-18 08:39:49
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-04-14 12:44:19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet nr 4 Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-04-13 09:32:04
„Dostawa prowadników sztywnych i super sztywnych dla Pracowni Hemodynamiki” Bogumiła Kujawska 2017-04-12 08:20:22
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 5/2017 i unieważnieniu konkursu w zakresie 4) Arletta Abadżijewa 2017-04-11 12:36:26
„Dostawa odczynników do metod manualnych identyfikacji drobnoustrojów na okres 36 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej według pakietów” Bogumiła Kujawska 2017-04-11 10:53:06
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz Klinika Kardiologii nr 29/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-11 09:40:40
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka/technik w Klinice Kardiologii 30/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-10 08:10:05
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka/technik w Klinice Kardiologii 30/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-10 08:09:00
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 13:17:32
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 13:17:13
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 13:15:47
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 13:13:49
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 13:10:54
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 13:08:32
1/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego i mebli medycznych dla centralnej sterylizacji i pomieszczeń towarzyszących w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby zintegrowanego bloku Inżynier Kontraktu ZBO 2017-04-07 12:52:42
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 12:49:45
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 12:49:09
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 12:31:32
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 12:30:34
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 12:29:47
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 12:29:18
Szablon przetargu dla inżyniera kontaktu ZBO Radosław Mielczarek - admin 2017-04-07 11:58:44
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia w zakresie.... postępowanie 3/2017/UZ Ewa Biros 2017-04-07 07:54:47
Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki wieku rozwojowego i szczepień w POZ przy ul. Róży Wiatrów GRUDZIEŃ 7/2016 Ewa Biros 2017-04-07 07:53:58
„Dostawa odczynników do metod manualnych identyfikacji drobnoustrojów na okres 36 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej według pakietów” Bogumiła Kujawska 2017-04-06 13:37:47
Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3-A6 na okres 4 lat Dorota Janiszewska 2017-04-06 07:53:41
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz Klinika Kardiologii nr 29/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-05 10:07:58
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz Klinika Kardiologii29/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-05 10:01:09
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz Klinika Kardiologii29/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-05 10:00:26
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz w zakresie kardiologii 29/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-05 09:57:49
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz w zakresie kardiologii 29/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-05 09:55:17
Dostawa stanowiska roboczego ze stali nierdzewnej Sylwia Komorek 2017-04-04 16:25:37
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 26/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-04 09:38:21
Wykonanie remontu rampy i posadzek w budynku magazynowym nr 6 Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-03-31 14:26:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:25:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:25:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:24:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:24:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:23:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:23:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:23:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:22:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:22:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:21:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:21:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:20:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:20:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:20:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:19:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:18:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:18:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:17:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:17:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka, Blok operacyjny Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:17:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka, Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:16:39
9/Log/2017 Dostawa mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2017-03-31 14:12:34
Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3-A6 na okres 4 lat Dorota Janiszewska 2017-03-31 12:08:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-03-31 12:03:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko inspektora ds. BHP Elżbieta Moroń 2017-03-31 12:03:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko archiwisty Elżbieta Moroń 2017-03-31 12:02:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sekretarki- Klinika Kardiologii Elżbieta Moroń 2017-03-31 12:02:25
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz psychitra, lekarz służby medycyny pracy 28/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-31 11:36:59
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Kardiochirurgii MARZEC I/21 Arletta Abadżijewa 2017-03-31 10:52:56
Wyjasnienia i modyfikacja tresci SIWZ wraz ze zmianą składania ofert Agnieszka Stanisławska 2017-03-31 08:52:47
Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3-A6 na okres 4 lat Dorota Janiszewska 2017-03-30 12:46:10
Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów SSP w tym systemów automatycznego oddymiania klatek schodowych zamontowanych w budynku n Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-03-30 08:48:27
Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ ( pyt. 1 - 135) Agnieszka Stanisławska 2017-03-29 11:17:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - Zespół Transportu Wewnętrznego Elżbieta Moroń 2017-03-29 10:31:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista ds. sprzętu medycznego - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2017-03-29 10:11:43
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Agnieszka Karpińska 2017-03-28 14:52:57
Zawiadomieni o wniesieniu odwołania dot. pakietu nr 100. Agnieszka Karpińska 2017-03-27 11:22:54
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie - pielegniarki, technicy nr 5/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-27 09:17:40
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Oddziałach 4WSKzP SP ZOZ UTY XI/19 Arletta Abadżijewa 2017-03-24 11:24:37
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kliniczny Oddział Urologiczny LUTY X/18 Arletta Abadżijewa 2017-03-24 11:23:49
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Poradnia Otolaryngologiczna LUTY IX/17 Arletta Abadżijewa 2017-03-24 11:23:26
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu nr 20/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-24 11:22:54
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 4WSKzP SP ZOZ LUTY XII/20 Arletta Abadżijewa 2017-03-24 11:22:14
Wykonanie remontu rampy i posadzek w budynku magazynowym nr 6 Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-03-24 09:17:09
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 23/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-23 11:11:11
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 22/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-23 11:07:46
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 22/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-23 11:04:18
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-03-23 08:16:56
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-03-23 07:32:44
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-03-23 07:29:11
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zaresie kardiologii z czynnościami konsultanta w 4WSKzP i gastroenerolog w Programie Kolonoskopii Przesiewowej nr 26/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-22 09:37:01
Zamówienia Publiczne Agnieszka Kucharska - admin 2017-03-22 09:26:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy Technik Analityki Medycznej - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Elżbieta Moroń 2017-03-21 13:50:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego Elżbieta Moroń 2017-03-21 13:39:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka, Klinika Kardiochirurgii, Blok operacyjny Elżbieta Moroń 2017-03-21 13:23:34
97/Log/2016 Dostawa materiałów budowlano – technicznych i eksploatacyjnych do klimatyzacji Agnieszka Karpińska 2017-03-21 11:24:51
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Pracowni leków cytostatycznych Elżbieta Moroń 2017-03-20 09:02:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Księgowa/Księgowy Elżbieta Moroń 2017-03-17 12:56:00
Wykonanie audytów energetycznych Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-03-17 11:50:39
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Agnieszka Mikulska 2017-03-14 12:41:21
Zbiorcze zestawienie ofert Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-03-14 12:22:15
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu Arletta Abadżijewa 2017-03-13 09:12:24
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu Arletta Abadżijewa 2017-03-13 09:09:01
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 22/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-10 14:24:00
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Chirurgicznej 22/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-10 10:18:24
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Chirurgicznej 22/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-10 10:00:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2017-03-09 13:36:12
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 22/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-09 09:48:48
Dostawa sprzętu kwaterunkowego w 2017/ 2018 roku Sławomir Orłowski 2017-03-08 14:50:03
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Chirurgicznej 22/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-08 11:32:32
10/Med./2017 jednorazowych i wielorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń Agnieszka Stanisławska 2017-03-08 09:43:59
Dostawa sprzętu kwaterunkowego w 2017/ 2018 roku Sławomir Orłowski 2017-03-07 12:44:16
Odpowiedzi na pytania i poprawka Sławomir Orłowski 2017-03-07 12:42:48
7/Med./2017 Dostawa produktów leczniczych. Agnieszka Karpińska 2017-03-07 12:37:03
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2017-03-07 12:05:27
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Stanisławska 2017-03-07 10:36:06
Dostawa sprzętu kwaterunkowego w 2017/ 2018 roku Sławomir Orłowski 2017-03-06 12:18:09
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. Oddz. Otolaryngologiczny ( dyzury medyczne), SOR LUTY VIII 2017 Monika Krause 2017-03-06 08:02:52
Dostawa stanowiska roboczego ze stali nierdzewnej- powtórne postępowanie Sylwia Komorek 2017-03-03 14:29:16
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r. Agnieszka Karpińska 2017-03-03 12:04:46
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r. Agnieszka Karpińska 2017-03-03 12:02:02
Dostawa sprzętu kwaterunkowego w 2017/ 2018 rok Sławomir Orłowski 2017-03-03 10:22:08
111/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Maquet, Getinge, Arjohuntleigh (Getinge Group). Agnieszka Karpińska 2017-03-02 13:57:46
107/Med/2016 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Pentax, B-K Medical. Agnieszka Karpińska 2017-03-02 13:53:36
89/Med/2016 Dostawa jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego, sensorów mózgowych wraz z najmem monitorów. Agnieszka Karpińska 2017-03-02 13:52:21
ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ na BIP na „Dostawa elektrody do czasowej stymulacji serca dla Pracowni Hemodynamiki” Bogumiła Kujawska 2017-03-01 14:56:19
ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ na BIP Bogumiła Kujawska 2017-03-01 14:55:51
Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz- POZ Poliklinika, Rejestracja Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:25:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:25:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:24:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:23:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:18:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:17:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:15:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:13:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:12:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:11:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:11:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:10:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:09:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:08:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:07:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:06:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:03:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:00:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2017-02-24 13:56:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-02-24 13:55:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej Elżbieta Moroń 2017-02-24 13:53:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Elżbieta Moroń 2017-02-24 13:52:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2017-02-24 13:51:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca Elżbieta Moroń 2017-02-23 13:53:13
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik pracowni leków cytostatycznych Elżbieta Moroń 2017-02-23 09:03:17
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik pracowni Elżbieta Moroń 2017-02-23 08:59:35
Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert Monika Krause 2017-02-23 08:30:21
Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert Monika Krause 2017-02-23 08:28:18
Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert Monika Krause 2017-02-23 08:26:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko archiwisty Elżbieta Moroń 2017-02-23 07:53:00
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej Kl. Oddz.Anestezjologii i Intensywnej Terapii Monika Krause 2017-02-22 07:45:28
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna LUTY VII 2017 Monika Krause 2017-02-22 07:45:02
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej LUTY VI 2017 Monika Krause 2017-02-22 07:44:40
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zakład Endoskopii Zabiegowej LUTY V 2017 Monika Krause 2017-02-22 07:44:17
Dostawa systemu pneumatycznego ucisku sekwencyjnego -10 kpl. Sylwia Komorek 2017-02-20 13:30:03
Modernizacja Wideonystagmografu Sylwia Komorek 2017-02-20 13:29:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2017-02-17 09:10:57
Zawieszenie rozstrzygnięcia ofert Sławomir Orłowski 2017-02-17 08:47:45
Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-15 14:17:01
Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-15 14:15:51
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. Oddz. Otolaryngologiczny ( dyzury medyczne), SOR LUTY VIII 2017 Monika Krause 2017-02-15 07:36:26
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. Oddz. Otolaryngologiczny ( dyzury medyczne), SOR LUTY VIII 2017 Monika Krause 2017-02-14 14:02:02
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Poradnia Okulistyczna LUTY IV 2017 Monika Krause 2017-02-14 08:35:54
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Oddział Onkologii Klinicznej LUTY III 2017 Monika Krause 2017-02-14 08:35:15
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarka koordynująca Bl. Op. KL Oddz. Chir. Naczyniowej LUTY II 2017 Monika Krause 2017-02-14 08:34:42
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Klinika Chirurgiczna LUTY I 2017 Monika Krause 2017-02-14 08:34:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor - Sekcja Sprzęrtu Medycznego Elżbieta Moroń 2017-02-13 07:43:30
Dostawa wraz z wymianą uszkodzonego zasilacza UPS zasilającego bloki operacyjne oddziału Laryngologii w 4 WSKzP SPZOZ - kompleks 2857 przy ul. Weigla 5 we Wrocławiu Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-02-09 10:33:12
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 09.02.2017r. Urszula Tatarek 2017-02-09 08:06:16
„Dostawa jednorazowych materiałów medycznych” Urszula Tatarek 2017-02-07 13:19:32
„Dostawa jednorazowych materiałów medycznych” Urszula Tatarek 2017-02-07 13:12:02
Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-07 10:39:01
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2017-02-07 10:38:44
Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-07 10:38:22
Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-07 10:32:05
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna LUTY VII 2017 Monika Krause 2017-02-07 09:52:17
Konkurs ofert Magdalena Kałuska 2017-02-06 13:06:58
Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie technicznego wykonania prac ortodontycznych i protetycznych Magdalena Kałuska 2017-02-06 13:06:32
Konkurs ofert w zakresie technicznego wykonania prac ortodontycznych i protetycznych Magdalena Kałuska 2017-02-06 13:06:16
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-02-06 12:58:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Rejestratorka - Rejestracja Polikliniki Elżbieta Moroń 2017-02-06 12:01:13
Zawieszenie rozstrzygnięcia ofert Sławomir Orłowski 2017-02-06 09:06:11
Zawieszenie rozstrzygnięcia ofert Sławomir Orłowski 2017-02-06 09:04:08
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2017-02-06 09:01:44
Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-03 15:27:21
Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-03 14:45:45
Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od i kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-03 14:20:19
Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od i kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-03 14:19:11
Wykonanie części dokumentacja niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od i kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-03 14:17:04
Wykonanie części dokumentacja niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od i kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-03 13:39:50
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2017-02-02 14:48:02
Odpowiedź i wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 02.02.2017r Urszula Tatarek 2017-02-02 13:58:07
Odpowiedź i wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 02.02.2017r Urszula Tatarek 2017-02-02 13:57:17
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zakład Endoskopii Zabiegowej LUTY V 2017 Monika Krause 2017-02-02 10:48:24
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zakład Endospopii Zabiegowej LUTY V 2017 Monika Krause 2017-02-02 10:46:24
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarka Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej STYCZEŃ VIII 2017 Monika Krause 2017-02-02 10:45:54
„Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych" Urszula Tatarek 2017-02-01 12:27:47
„Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych" Urszula Tatarek 2017-02-01 12:26:46
Modyfikacja treści SIWZ i zmiana terminu składania/otwarcia ofert Bogumiła Kujawska 2017-02-01 11:46:16
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r. Agnieszka Karpińska 2017-02-01 08:38:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarki- Kliniczny Oddział Zaburzeń Rytmu Serca Elżbieta Moroń 2017-01-31 10:13:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarki- Kliniczny Oddział Zaburzeń Rytmu Serca Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:51:38
Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz- POZ Poliklinika, Rejestracja Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:50:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:50:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:49:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:48:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:47:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:46:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:46:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:45:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:45:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:43:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:43:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:42:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:41:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:41:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:39:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:38:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:37:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:37:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:36:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:35:54
Dostawa chłodzonych, nawigacyjno-ablacyjnych cewników obsługujących technologię pomiaru wartości oraz kierunku działania nacisku końcówki na tkankę , elektrod referencyjnych przy zastosowani Bogumiła Kujawska 2017-01-30 14:37:26
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2017-01-30 13:07:35
105/Log./2016 Dostawa papieru kserograficznego, tonerów do kserokopiarek oraz materiałów biurowych Arletta Abadżijewa 2017-01-30 10:43:28
99/OPI/2016 Dostawa papieru, etykiet, materiałów eksploatacyjnych i tonerów do drukarek. Arletta Abadżijewa 2017-01-30 10:42:44
76/Med./2016 Dostawa szwów i drutów chirurgicznych Arletta Abadżijewa 2017-01-30 10:41:57
Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie technicznego wykonania prac ortodontycznych i protetycznych Magdalena Kałuska 2017-01-30 10:34:38
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-01-27 11:55:59
Dostawa sprzętu kuchennego (elektrycznego), sprzętu i wyposażenia kuchennego, profesjonalnego sprzętu kuchennego, kotłów warzelnych i pieca konwekcyjno-parowego w 2017/2018 roku Sławomir Orłowski 2017-01-27 11:30:17
101/Med./2016 Świadczenie usług serwisowych systemu radiografii pośredniej Agfa CR oraz systemu Agfa IMPAX 6. Agnieszka Karpińska 2017-01-27 09:28:02
91/Log/2016 Zakup benzyny EURO SUPER 95 i oleju napędowego w sprzedaży bezgotówkowej w programie kart flotowych na rok 2017/2018/2019. Agnieszka Karpińska 2017-01-27 09:25:57
87/Adm/2016 Dostawa karnetów Agnieszka Karpińska 2017-01-27 09:20:42
85/Med./2016 Dostawa środków przeciwnowotworowych, immunosupresyjnych i znieczulających. Agnieszka Karpińska 2017-01-27 09:19:33
86/Med/2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych wraz z najmem analizatorów, wirówki - dwa pakiety. Agnieszka Karpińska 2017-01-27 09:18:24
Dostawa sprzętu kuchennego (elektrycznego), sprzętu i wyposażenia kuchennego, profesjonalnego sprzętu kuchennego, kotłów warzelnych i pieca konwekcyjno-parowego w 2017/2018 roku Sławomir Orłowski 2017-01-26 15:07:24
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Ortopedii oraz Zakładzie Patomorfologii w ramach umowy zlecenia STYCZEŃ 1/2017 Ewa Biros 2017-01-26 12:34:23
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Chirurgii Transplantacyjnej w ramach umowy zlecenia STYCZEŃ 2/2017 Ewa Biros 2017-01-26 12:32:47
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-01-26 12:05:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Rejestratorka - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2017-01-26 11:02:15
Dostawa sprzętu chłodniczego typu AGD, zamrażarki skrzyniowej, oraz sprzętu chłodniczego farmaceutycznego/laboratoryjnego w 2017/2018 roku Sławomir Orłowski 2017-01-26 10:04:45
Doposażenie Magnetom Area w pakiet ilościowej analizy tkanki mięśnia sercowego oferujący mapy T1, T2, T3 Agnieszka Mikulska 2017-01-26 07:41:09
Odpowiedź na pytanie Sławomir Orłowski 2017-01-25 08:19:45
Dostawa sprzętu chłodniczego typu AGD, zamrażarki skrzyniowej, oraz sprzętu chłodniczego farmaceutycznego/laboratoryjnego w 2017/2018 roku Sławomir Orłowski 2017-01-25 07:43:30
Dostawa sprzętu chłodniczego typu AGD, zamrażarki skrzyniowej, oraz sprzetuchlodniczego farmaceutycznego/laboratoryjnego w 2017/2018 roku Sławomir Orłowski 2017-01-23 15:07:32
Dostawa druków z drukarni według wzorów Zamawiającego w 2017 roku Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:12:50
Świadczenie usług odpłatnego transportu sanitarnego przy użyciu zewnętrznych sanitarnych środków transportowych w 2017 Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:12:31
Wykonanie usługi przeglądów, konserwacji i napraw wózków widłowych na 2017 Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:12:07
Dostawa Soli tabletkowej i preparatu Hydro-X na 2017 rok Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:11:50
Dostawa Foteli tapicerowanych rekreacyjnych typu JEFF Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:11:34
Dostawa szafki ze stali nierdzewnej Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:11:01
Dostawa chłodziarek laboratoryjnych (farmaceutycznych) Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:10:41
Dostawa Foteli biurowych ergonomicznych typu VIP – W-80-4 i ławek zespolonych typu BETA Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:10:07
Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego na 2016/ 2017r. Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:09:39
Dostawa koców szpitalnych, poduszek medycznych wielorazowego użytku i kołder medycznych oraz poduszek jednorazowego użytku Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:09:22
Dostawa szafy kartotekowej i regałów magazynowych Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:09:08
Dostawa chłodziarki laboratoryjnej farmaceutycznej Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:08:42
Dostawa sprzętu kwaterunkowego na 2016/ 2017 rok Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:08:23
Usługa wykonania remontu silnika w pojeździe sanitarnym Mercedes Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:07:54
„Dostawa odzieży i obuwia roboczego, ochronnego, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia dla portierów na 2016/17 rok” Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:04:54
„ Dostawa sprzętu chłodniczego elektrycznego typu AGD, sprzętu chłodniczego gastronomicznego ze stali nierdzewnej, witryny chłodniczej dwudrzwiowej do zastosowań medycznych oraz sprzętu ch Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:04:34
Powtórzenie postępowania - dostawa sprzętu jednorazowego, zastawy stołowej oraz drobnych akcesoriów kuchennych w 2016 / 2017 roku Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:03:53
Dostawa sprzętu kuchennego (elektrycznego),sprzętu i wyposażenia kuchennego, profesjonalnego sprzętu kuchennego, zmywarki do mycia naczyń, pieca konwekcyjnego i kostkarki do lodu w 2016 Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:03:24
Dostawa sprzętu, wyposażenia gospodarczego i automatu szorująco zbierającego na 2016 rok Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:00:45
1/Med/2017 Dostawa środków przeciwnowotworowych, immunomodulacyjnych kontrastowych, do dializ i znieczuleń. Agnieszka Karpińska 2017-01-21 22:39:45
Dostawa systemu pneumatycznego ucisku sekwencyjnego -10 kpl. Sylwia Komorek 2017-01-20 16:45:27
Doposażenie Magnetom Area w pakiet ilościowej analizy tkanki mięśnia sercowego oferujący mapy T1, T2, T3 Agnieszka Mikulska 2017-01-20 14:53:04
Remontu instalacji sanitarnych w zakresie wykonanie czyszczenia chemicznego wymienników ciepła płytowych lutowanych oraz przeciwprądowych Typu JAD, zainstalowanych w węzłach cieplnych WI i W II Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-01-20 14:34:04
Dostawa dwóch stacji roboczych technika NX Sylwia Komorek 2017-01-20 11:25:51
96/Log/2016 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4 WSK z P Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-20 09:47:57
93/Med./2016 Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo wraz z najmem systemu Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-20 09:47:15
88/Med./2016 Dostawa odczynników do automatycznego analizatora wraz z najmem analizatora dla Zakładu Diagnostyki Laborato.ryjnej przez okres 12 miesięcy w 2 pakietach Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-20 09:46:29
82/Med/2016 Dostawa radiofarmaceutyków i izotopów Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-20 09:45:39
77/Med./2016 Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo wraz z najmem systemu Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-20 09:44:49
67/Log./2016 Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-20 09:44:17
68/Med./2016 Dostawa odczynników do aparatu szybkich analiz parametrów krytycznych wraz z najmem analizatora przez okres 12 miesięczna potrzeby klinicznego oddziału anestezjologii i intensywnej te Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-20 09:43:27
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, CZĘŚĆ NR 1 I CZĘŚĆ NR 2, W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI ‘ROZBUDOWA BUDYNKU NR 1 NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W 4 WSK SP Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE W Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-20 09:42:49
61/Med./2016 Dostawa cewników, prowadników, stentów, łat dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-20 09:41:01
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zespół Kontroli Zakażeń Szptalnych, Gabinet Lekarza Zakładowego, Poradnia Badań Profilaktycznych STYCZEŃ VII 2017 Monika Krause 2017-01-19 09:27:58
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w trakcie specjalizacji z anestezj. i intens. terapii Kl. Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii STYCZEŃ VI 2017 Monika Krause 2017-01-19 09:27:40
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Klinika Kardiochirurgii, Kl. Oddz. Neurolog. i SOR STYCZEŃ V 2017 Monika Krause 2017-01-19 09:27:17
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna, Zakład Rehabilitacji STYCZEŃ IV 2017 Monika Krause 2017-01-19 09:26:58
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ZAkład Medycyny Nuklearnej STYCZEŃ III 2017 Monika Krause 2017-01-19 09:26:33
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu STYCZEŃ II 2017 Monika Krause 2017-01-19 09:26:00
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. Oddz. Urologiczny,Zakład Patomorfologii STYCZEŃ I 2017 Monika Krause 2017-01-19 09:25:33
Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ Agnieszka Stanisławska 2017-01-18 12:27:04
„Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-01-18 11:42:28
„Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-01-18 11:41:54
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej Kl. Oddz.Anestezjologii i Intensywnej Terapii Monika Krause 2017-01-18 10:39:24
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej Kl. Oddz.Anestezjologii i Intensywnej Terapii Monika Krause 2017-01-18 10:35:20
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej Kl. Oddz.Anestezjologii i Intensywnej Terapii Monika Krause 2017-01-18 10:33:47
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej Kl. Oddz.Anestezjologii i Intensywnej Terapii Monika Krause 2017-01-18 10:31:19
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej Kl. Oddz.Anestezjologii i Intensywnej Terapii Monika Krause 2017-01-18 10:28:45
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-01-17 12:49:57
Wyjaśnienia i modyfikacja-16.01.2017r Urszula Tatarek 2017-01-16 12:46:46
Wyjaśnienia i modyfikacja-16.01.2017r Urszula Tatarek 2017-01-16 12:43:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Fizjoterapeuty - Zakład Rehabilitacji Elżbieta Moroń 2017-01-13 13:29:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Fizjoterapeuty - Zakład Rehabilitacji ad Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2017-01-13 13:20:56
Dostawa zamkniętych systemów aspiracyjno – próżniowych do pobierania krwi do badań równowagi kwasowo – zasadowej i wodno – elektrolitowej dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii Urszula Tatarek 2017-01-13 11:52:12
Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ Agnieszka Stanisławska 2017-01-13 11:33:37
Dostawa krążków do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów metodą dyfuzyjno-krążkową dla Zakładu Diagnostyki Labolatoryjnej Urszula Tatarek 2017-01-13 10:51:43
Dostawa krążków do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów metodą dyfuzyjno-krążkową dla Zakładu Diagnostyki Labolatoryjnej Urszula Tatarek 2017-01-13 10:50:07
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Magdalena Kałuska 2017-01-12 11:25:29
ZMIANA DO REGULAMINU KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Magdalena Kałuska 2017-01-12 11:25:01
KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Magdalena Kałuska 2017-01-12 11:24:44
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2017-01-12 11:24:19
Rozstrzygnięcie KONKURSU - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2017-01-12 11:23:51
ZMIANA - Bank Krwi Magdalena Kałuska 2017-01-12 11:23:34
Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ Agnieszka Stanisławska 2017-01-11 13:46:15
zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-10 14:34:35
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w obrębie Pakietu 1 i 3 z dnia 14.12.2016r. Arletta Abadżijewa 2017-01-10 12:16:13
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Chirurgii Transplantacyjnej w ramach umowy zlecenia STYCZEŃ 2/2017 Ewa Biros 2017-01-05 13:40:01
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Ortopedii oraz Zakładzie Patomorfologii w ramach umowy zlecenia STYCZEŃ 1/2017 Ewa Biros 2017-01-05 13:35:00
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale ChirurgiiTransplantacyjnej w ramach umowy zlecenia STYCZEŃ 2/2017 Ewa Biros 2017-01-05 13:32:47
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Klinicznym Oddziale ChirurgiiTransplantacyjnej w ramach umowy zlecenia STYCZEŃ 2/2017 Ewa Biros 2017-01-05 13:31:26
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Ortopedii oraz Zakładzie Patomorfologii w ramach umowy zlecenia STYCZEŃ 1/2017 Ewa Biros 2017-01-05 13:30:45
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia STYCZEŃ 1/2017 Ewa Biros 2017-01-05 13:10:49
1/4WSzK/2017 - Usługa ubezpieczenia 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład OpiekiZdrowotnej we Wrocławiu (3 Pakiety). Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-05 13:04:44
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia GRUDZIEŃ 9/2016 Ewa Biros 2017-01-05 12:52:34
1/4WSzK/2017 Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-05 12:28:45
Przedłużenia terminu subskrypcji baz antywirusowych dla licencji oprogramowania ESET Dorota Janiszewska 2017-01-05 10:14:48
Świadczenia usług obsługi podpisu elektronicznego Dorota Janiszewska 2017-01-05 09:15:15
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 04.01.2017r. Agnieszka Karpińska 2017-01-04 13:22:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2017-01-04 12:58:45
Ogloszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego w ramach dyżurów medycznych w zakresie neurologii w Kl. Oddz. Neurolog. z Pododdz. Udar. Mózgu i SOR Monika Krause 2017-01-03 07:33:23
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu 4WSK Agnieszka Mikulska 2017-01-02 14:30:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarki- Kliniczny Oddział Zaburzeń Rytmu Serca Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:21:16
Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz- POZ Poliklinika, Rejestracja Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:19:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:19:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:18:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:17:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:17:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:16:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:15:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:14:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:14:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:13:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:12:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:11:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:09:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:08:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:06:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:06:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:05:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:04:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:04:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:03:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:02:22
Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP Dorota Janiszewska 2016-12-30 09:13:35
Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP Dorota Janiszewska 2016-12-30 09:12:45
Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP Dorota Janiszewska 2016-12-30 09:11:51
Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP Dorota Janiszewska 2016-12-30 09:11:15
Przedłużenia terminu subskrypcji baz antywirusowych dla licencji oprogramowania ESET Dorota Janiszewska 2016-12-28 14:16:33
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-12-28 09:53:16
Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej Dorota Janiszewska 2016-12-28 09:33:35
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu 4WSK Agnieszka Mikulska 2016-12-27 10:14:55
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - 23.12.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-12-23 13:34:51
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia GRUDZIEŃ 9/2016 Ewa Biros 2016-12-23 07:20:59
Konkurs ofert w zakresie technicznego wykonania prac ortodontycznych i protetycznych Magdalena Kałuska 2016-12-22 13:23:51
Rozstrzygnięcie KONKURSU - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2016-12-22 12:59:32
ZMIANA - Bank Krwi Magdalena Kałuska 2016-12-22 12:59:14
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2016-12-22 12:58:46
Ogloszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego w ramach dyżurów medycznych w zakresie neurologii w Kl. Oddz. Neurolog. z Pododdz. Udar. Mózgu i SOR Monika Krause 2016-12-22 11:52:52
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Klin. Oddz. Okulistyczny, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Kl. Oddz. Neurologiczny - dyżury GRUDZIEŃ I 2016 Monika Krause 2016-12-22 11:44:12
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii zabiegowej (zabiegi endowaskularne) w Klinice Chirurgicznej LISTOPAD XIII 2016 Monika Krause 2016-12-22 11:43:45
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zakład Endoskopiii Lekarskiej ( Program kolonoskopii przesiewowej w profilaktyce raka jelita grubego) GRUDZIEŃ II 2016 Monika Krause 2016-12-22 11:43:23
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności pielegniarki operacyjnej w Klinice Chirurgicznej GRUDZIEŃ III 2016 Monika Krause 2016-12-22 11:43:05
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład Radiologii Zabiegowej GRUDZIEŃ IV 2016 Monika Krause 2016-12-22 11:42:46
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zakład Medycyny Nuklearnej GRUDZIEŃN VI 2016 Monika Krause 2016-12-22 11:42:26
Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii zabiegowej (zabiegi endowaskularne) w Klinice Chirurgicznej - 2 lekarzy specjalistów Monika Krause 2016-12-22 11:35:00
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Ośrodek Diagnostyki Obrazowej GRUDZIEŃ V 2016 Monika Krause 2016-12-22 11:34:35
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. odz. Psychiatryczny I Lecz. Stresu Bojowego GRUDZIEŃ VII 2016 Monika Krause 2016-12-22 11:34:17
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-12-20 12:58:33
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-12-20 12:05:35
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-12-20 12:03:55
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 19.12.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-12-19 12:01:42
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 19.12.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-12-19 11:58:34
75/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Arletta Abadżijewa 2016-12-19 11:49:44
92/Log./2016 Dostawa papieru, tuszu i tonerów do drukarek i kserokopiarek, oraz materiałów biurowych, druków, rejestrów, ankiet Arletta Abadżijewa 2016-12-19 11:46:48
80/Med/2016 Dostawa sprzętu medycznego wg. pakietów 1-7 Agnieszka Karpińska 2016-12-16 13:26:52
58/Med/2016 Dostawa produktów leczniczych, wapna sodowanego, preparatów dezynfekcyjnych i myjących. Agnieszka Karpińska 2016-12-16 13:25:21
105/Log./2016 Dostawa papieru kserograficznego, tonerów do kserokopiarek oraz materiałów biurowych Arletta Abadżijewa 2016-12-16 12:24:39
Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w zakresie czynności zawodowych ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym GRUDZIEŃ 2016 Ewa Biros 2016-12-15 08:26:11
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia GRUDZIEŃ 9/2016 Ewa Biros 2016-12-15 08:23:54
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia GRUDZIEŃ 9/2016 Ewa Biros 2016-12-15 08:22:13
Konkurs ofert na świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia GRUDZIEŃ 9/2016 Ewa Biros 2016-12-15 08:22:06
Konkurs ofert na świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia GRUDZIEŃ 9/2016 Ewa Biros 2016-12-15 08:20:48
Konkurs ofert na świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia GRUDZIEŃ 9/2016 Ewa Biros 2016-12-15 08:18:20
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu 4WSK Agnieszka Mikulska 2016-12-14 14:47:58
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu 4WSK Agnieszka Mikulska 2016-12-14 14:39:17
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie transplantologii klinicznej LISTOPAD VII 2016 Monika Krause 2016-12-14 11:05:39
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. Oddz. Anestezjoilogii i Intensywnej Terapii, Kl. Oddz. Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego LISTOPAD XII 2016 Monika Krause 2016-12-14 11:04:27
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Szpitalny Oddział Ratunkowy LISTOPAD XI 2016 Monika Krause 2016-12-14 11:03:51
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej LISTOPAD X 2016 Monika Krause 2016-12-14 11:03:19
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Poliklinika Stomatologiczna LISTOPAD IX 2016 Monika Krause 2016-12-14 11:02:30
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LISTOPAD VI 2016 Monika Krause 2016-12-14 11:02:01
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Poradnia Alergologiczna, POZ LISTOPAD VIII 2016 Monika Krause 2016-12-14 10:27:21
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LISTOPAD V 2016 Monika Krause 2016-12-14 10:26:50
Dostawa dwóch stacji roboczych technika NX Sylwia Komorek 2016-12-14 09:10:58
Usługi pocztowe na 2017 Janusz Siwek 2016-12-13 17:29:03
Sprostowanie do zbiorczego zestawienia z otwarcia ofert w dniu 08.12.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-12-13 09:08:34
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - 08.12.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-12-13 09:00:30
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - 08.12.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-12-13 08:53:19
Dostawa recept kodowanych Dorota Janiszewska 2016-12-13 07:52:09
Dostawa druków medycznych Dorota Janiszewska 2016-12-13 07:51:48
Dostawa Głowicy kamery 1488 Agnieszka Mikulska 2016-12-12 13:14:02
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - 08.12.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-12-09 13:20:24
Ogłoszenie wyników postępowania Sylwia Komorek 2016-12-09 09:32:15
Sprzedaż wraz z demontażem TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO Sylwia Komorek 2016-12-09 09:30:43
Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii zabiegowej (zabiegi endowaskularne) w Klinice Chirurgicznej - 2 lekarzy specjalistów Monika Krause 2016-12-08 14:45:42
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - 08.12.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-12-08 14:38:37
Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie „CPV 85111100-1 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii zabiegowej (zabiegi e Monika Krause 2016-12-08 14:37:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego Elżbieta Moroń 2016-12-08 11:21:03
Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej Dorota Janiszewska 2016-12-08 10:32:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-12-08 10:24:45
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Magdalena Kałuska 2016-12-07 12:19:43
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Magdalena Kałuska 2016-12-07 12:18:20
Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w zakresie czynności zawodowych ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym GRUDZIEŃ 2016 Ewa Biros 2016-12-06 14:20:05
Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych wramach dyżurów w zakresie czynności zawodowych ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Ewa Biros 2016-12-06 14:19:10
Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach czynności pielęgniarskich w Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej LISTOPAD 5/2016 Ewa Biros 2016-12-06 14:11:01
Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w zakresie okulistyki w Klinicznym Oddziale Okulistycznym LISTOPAD 4/2016 Ewa Biros 2016-12-06 14:10:06
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ Arletta Abadżijewa 2016-12-02 08:34:19
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-12-01 07:57:26
Załączniki do pobrania: 2016-11-29 11:41:58 - Modyfikacja treści SIWZ 29-11-2016 Urszula Tatarek 2016-11-29 11:58:44
Dostawa materiałów szewnych. Urszula Tatarek 2016-11-29 11:27:56
Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Ewa Biros 2016-11-29 07:34:50
92/Log./2016 Dostawa papieru, tuszu i tonerów do drukarek i kserokopiarek, oraz materiałów biurowych, druków, rejestrów, ankiet Arletta Abadżijewa 2016-11-28 13:40:54
„Konserwacja , naprawa urządzeń chłodniczych i sprzętu gastronomicznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-11-28 12:08:29
„Konserwacja , naprawa urządzeń chłodniczych i sprzętu gastronomicznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-11-28 12:07:08
Dostawa materiałów szewnych. Urszula Tatarek 2016-11-28 12:05:40
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-11-28 09:33:50
Licencja dostępowa do pakietów informacyjnych prawno-finansowych Dorota Janiszewska 2016-11-28 08:04:10
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. Oddz. Anestezjoilogii i Intensywnej Terapii, Kl. Oddz. Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego LISTOPAD XII 2016 Monika Krause 2016-11-28 07:58:44
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. Oddz. Anestezjoilogii i Intensywnej Terapii, Kl. Oddz. Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego LISTOPAD XII 2016 Monika Krause 2016-11-28 07:57:03
Oglosznie naboru na stanowisko Starszy asystent - POZ Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:56:26
Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz- POZ Poliklinika, Rejestracja Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:55:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:54:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:54:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:53:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:52:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:51:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:51:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:50:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:49:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:49:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:48:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:48:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:47:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:46:46
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:46:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:45:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:44:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:44:07
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2016-11-25 11:53:04
Omyłka w zbiorczym zestawieniu ofert ! Agnieszka Karpińska 2016-11-25 11:51:16
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2016-11-25 11:47:39
83/Med./2016 Dostawa aparatu USG z wyposażeniem – 1 kpl. i zestawu endoskopowego z torem wizyjnym i diatermią – 1 kpl. Arletta Abadżijewa 2016-11-24 11:23:42
ZMIANA - Bank Krwi Magdalena Kałuska 2016-11-24 07:26:16
Upgrade oraz rozbudowa macierzy HP P2000 Dorota Janiszewska 2016-11-22 10:14:23
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej LISTOPAD X 2016 Monika Krause 2016-11-22 08:02:16
Odpowiedzi na pytania Sławomir Orłowski 2016-11-21 14:14:25
Odpowiedzi na pytania Sławomir Orłowski 2016-11-21 14:12:35
Świadczenie usług odpłatnego transportu sanitarnego przy użyciu zewnętrznych sanitarnych środków transportowych w 2017 Sławomir Orłowski 2016-11-21 14:10:10
Wykonanie przeglądu okresowego wraz z dostawą kabla Agnieszka Mikulska 2016-11-18 15:23:36
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Poliklinika Stomatologiczna LISTOPAD IX 2016 Monika Krause 2016-11-18 13:21:56
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań związanych z ochroną środowiska.Badanie jakości wprowadzanych ścieków i pomiar zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w kotłowniw Katarzyna Skrok 2016-11-18 13:14:15
Upgrade oraz rozpudowa macierzy HP P2000 Dorota Janiszewska 2016-11-18 12:07:30
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym LISTOPAD IV 2016 Monika Krause 2016-11-18 11:08:00
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LISTOPAD II 2016 Monika Krause 2016-11-18 11:07:25
Odwołanie konkursu ofert w zakresie dermatologii i wenerologii w Poradni Dermatologiczno-Wenerologicznej Monika Krause 2016-11-18 11:06:57
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej Kl. Oddz.Anestezjologii i Intensywnej Terapii Monika Krause 2016-11-18 11:06:14
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Poradnia Alergologiczna, POZ LISTOPAD VIII 2016 Monika Krause 2016-11-18 11:05:40
Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie hemodializy w ramach czynności zawodowych pielęgniarek w Klinice Chirurgicznej w ramach umowy zlecenia Ewa Biros 2016-11-16 10:49:50
Telefonia komórkowa Dorota Janiszewska 2016-11-16 07:57:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2016-11-15 10:37:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko lekarz specjalista gastroenterolog - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-14 12:00:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko planista ds. administracyjnych i współpracy z partnerami - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-14 11:59:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko opiekun medyczny - pielęgniarka - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-14 11:59:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka endoskopowa - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-14 11:58:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista ds. sprzętu medycznego - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-14 11:58:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sekretarka medyczna - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-14 11:58:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Rejestratorka - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-14 11:57:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-14 11:57:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista ds. rozliczeń - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-14 11:56:47
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LISTOPAD V 2016 Monika Krause 2016-11-10 13:59:05
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LISTOPAD III 2016 Monika Krause 2016-11-10 13:26:09
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LISTOPAD I 2016 Monika Krause 2016-11-10 13:15:55
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Hemodynamiki i Pracownii Elektrofizjologii Inwazyjnej Kliniki Kardiologii Październik 2016 Monika Krause 2016-11-10 13:15:17
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradnii Dermatologiczno-Wenerologicznej Październik 2016 Monika Krause 2016-11-10 13:14:03
86/Med/2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych wraz z najmem analizatorów, wirówki - dwa pakiety. Agnieszka Karpińska 2016-11-09 14:55:56
76/Med./2016 Dostawa szwów i drutów chirurgicznych Arletta Abadżijewa 2016-11-09 14:51:29
84/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem generatora do termoablacji dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej Agnieszka Stanisławska 2016-11-09 14:45:19
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-11-09 12:12:52
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-11-09 12:11:23
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-11-09 12:09:13
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-11-09 12:07:00
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-11-09 12:06:12
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-11-09 12:00:12
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-11-09 11:58:00
Odwołanie konkursu ofert w zakresie dermatologii i wenerologiii w Poradnii Dermatologiczno-Wenerologicznej Monika Krause 2016-11-08 12:12:54
Odwołanie konkursu ofert w zakresie dermatologii i wenerologiii w Poradnii Dermatologiczno-Wenerologicznej Monika Krause 2016-11-08 12:04:31
Usługa integracji systemów HIS-PACS oraz udzielenie dostępu do instruktaży elektronicznych do systemu AMMS Agnieszka Kucharska - admin 2016-11-08 11:49:41
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych pielęgniarek w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 2016 Ewa Biros 2016-11-08 11:40:07
76/Med./2016 Dostawa szwów i drutów Arletta Abadżijewa 2016-11-08 11:19:29
ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami 2016-11-08 10:44:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna Elżbieta Moroń 2016-11-08 09:12:24
Dostawa Soli tabletkowej i preparatu Hydro-X na 2017 rok Sławomir Orłowski 2016-11-08 08:44:49
71/Med./2016 Serwis sprzętu medycznego prod. PHILIPS i Carl Zeiss Arletta Abadżijewa 2016-11-07 11:54:05
ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami 2016-11-07 11:19:43
89/Med/2016 Dostawa jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego, sensorów mózgowych wraz z najmem monitorów. Agnieszka Karpińska 2016-11-07 09:45:40
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-11-04 13:17:05
82/Med/2016 Dostawa radiofarmaceutyków i izotopów Paulina Dziepak-Wiewiórska 2016-11-04 09:25:49
89/Med/2016 Dostawa jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego, sensorów mózgowych wraz z najmem monitorów. Agnieszka Karpińska 2016-11-03 15:02:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko planista ds. administracyjnych i współpracy z partnerami - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-03 12:00:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko lekarz specjalista gastroenterolog - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-03 12:00:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko opiekun medyczny - pielęgniarka - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-03 11:59:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka endoskopowa - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-03 11:59:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista ds. sprzętu medycznego - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-03 11:58:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sekretarka medyczna - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-03 11:58:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Rejestratorka - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-03 11:58:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista ds. rozliczeń - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-03 11:57:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-03 11:56:44
81/Med/2016 Dostawa jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego wraz z najmem monitora. Agnieszka Karpińska 2016-11-02 14:53:31
66/Log/2016 Dostawa warzyw - nowalijek. Agnieszka Karpińska 2016-11-02 14:52:41
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 02.11.2016r. + zmiana terminu składania i otwarcia ofert Arletta Abadżijewa 2016-11-02 12:19:35
78/Med./2016 Dostawa odczynników , kalibratorów i materiałów kontrolnych do analizatora alergenów typ UNICAP 100 wraz z serwisem analizatora przez okres 24 miesięcy i dostawa podłoży do posiew Arletta Abadżijewa 2016-11-02 12:12:40
Oglosznie naboru na stanowisko Starszy asystent - POZ Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:33:27
Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz- POZ Poliklinika, Rejestracja Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:32:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:31:46
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:30:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:30:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:29:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:28:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:28:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:27:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:27:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:26:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:25:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:25:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:08:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:06:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:06:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:05:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwator C.O. - Logistyka. GOT Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:04:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:04:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:02:34
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym LISTOPAD IV 2016 Monika Krause 2016-10-28 08:15:09
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LISTOPAD I 2016 Monika Krause 2016-10-27 13:39:32
Usługa integracji systemów HIS-PACS oraz udzielenie dostępu do instruktaży elektronicznych do systemu AMMS Agnieszka Kucharska - admin 2016-10-26 14:20:58
Dostawa Soli tabletkowej i preparatu Hydro-X na 2017 rok Sławomir Orłowski 2016-10-26 12:42:47
Dostawa Soli tabletkowej i preparatu Hydro-X na 2017 rok Sławomir Orłowski 2016-10-26 12:40:18
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Dorota Janiszewska 2016-10-26 11:02:08
Dostawa Soli tabletkowej i preparatu Hydro-X na 2017 rok Sławomir Orłowski 2016-10-26 10:59:31
Dostawa Soli tabletkowej i preparatu Hydro-X Sławomir Orłowski 2016-10-26 10:49:33
82/Med/2016 Dostawa radiofarmaceutyków i izotopów Paulina Dziepak-Wiewiórska 2016-10-26 09:43:02
Dostawa Głowicy kamery 1488 Agnieszka Mikulska 2016-10-25 14:16:14
Przegląd wraz z wymianą części eksploatacyjnych Trauma Recon System Agnieszka Mikulska 2016-10-25 14:08:13
83/Med./2016 Dostawa aparatu USG z wyposażeniem – 1 kpl. i zestawu endoskopowego z torem wizyjnym i diatermią – 1 kpl. Arletta Abadżijewa 2016-10-25 10:03:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-10-24 12:58:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2016-10-24 11:21:48
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradnii Dermatologiczno-Wenerologicznej 2016 Monika Krause 2016-10-21 09:14:34
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych WRZESIEŃ IV 2016 Monika Krause 2016-10-21 08:07:01
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PAŹDZIERNIK I 2016 Monika Krause 2016-10-21 08:06:43
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PAŹDZIERNIK II 2016 Monika Krause 2016-10-21 08:06:24
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PAŹDZIERNIK III 2016 Monika Krause 2016-10-21 08:06:04
Ogloszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego w zakresie chirurgii dziecięcej i z rozpoczetą specjalizacją z medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Monika Krause 2016-10-21 08:05:48
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PAŹDZIERNIK IV 2016 Monika Krause 2016-10-21 08:05:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2016-10-18 10:34:52
Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Agnieszka Mikulska 2016-10-17 14:10:53
Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Agnieszka Mikulska 2016-10-17 14:10:26
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Dorota Janiszewska 2016-10-12 12:41:03
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych pielęgniarek w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 2016 Monika Krause 2016-10-12 10:39:39
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych pielęgniarek w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 2016 Monika Krause 2016-10-12 10:32:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2016-10-11 10:49:16
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-10-11 06:47:53
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-10-10 14:21:09
ZMIANA DO REGULAMINU KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Magdalena Kałuska 2016-10-10 08:58:11
KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO - zmiana Magdalena Kałuska 2016-10-10 08:55:15
Wyjaśniena i modyfikacja SIWZ z dnia 07.10.2016r. Agnieszka Karpińska 2016-10-07 13:12:39
Ogloszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego w zakresie chirurgii dziecięcej i z rozpoczetą specjalizacją z medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Monika Krause 2016-10-07 13:02:09
Ogloszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego w zakresie chirurgii dziecięcej i z rozpoczeta specjalizacją z medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Monika Krause 2016-10-07 12:59:50
79/Med./2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunologicznych wraz z najmem analizatora podstawowego oraz pomocnicze Agnieszka Stanisławska 2016-10-07 09:31:02
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - 06.10.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-10-06 12:34:46
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - 06.10.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-10-06 12:31:43
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PAŹDZIERNIK III 2016 Monika Krause 2016-10-06 10:30:21
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PAŹDZIERNIK III 2016 Monika Krause 2016-10-06 09:49:51
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PAŹDZIERNIK III 2016 Monika Krause 2016-10-06 09:06:45
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 05.10.2016r. Agnieszka Karpińska 2016-10-06 08:05:42
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych WRZESIEŃ III 2016 Monika Krause 2016-10-04 13:57:10
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych WRZESIEŃ II 2016 Monika Krause 2016-10-04 13:56:27
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych WRZESIEŃ 2016 Monika Krause 2016-10-04 13:55:45
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 30.10.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-10-04 11:22:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej Elżbieta Moroń 2016-10-04 09:43:20
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW Magdalena Kałuska 2016-10-04 07:46:29
65/Med/2016 Dostawa tomografu komputerowego ze strzykawką bezwkładową oraz systemem nawigacji do procedur wykonywanych pod kontrolą TK wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszcze Agnieszka Karpińska 2016-10-03 13:40:35
KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Magdalena Kałuska 2016-10-03 13:32:06
KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Magdalena Kałuska 2016-10-03 13:31:37
KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Magdalena Kałuska 2016-10-03 13:31:16
80/Med/2016 Dostawa sprzętu medycznego wg. pakietów 1-7 Agnieszka Karpińska 2016-09-30 15:26:24
Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2016-09-30 14:51:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-09-30 14:06:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-09-30 14:06:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-09-30 14:05:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-09-30 14:04:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-09-30 14:02:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-09-30 14:01:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-09-30 14:00:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-09-30 13:26:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-09-30 13:25:08
Oglosznie naboru na stanowisko Starszy asystent - POZ Elżbieta Moroń 2016-09-30 13:24:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-09-30 13:23:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2016-09-30 13:22:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-09-30 13:08:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwator C.O. - Logistyka. GOT Elżbieta Moroń 2016-09-30 13:08:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2016-09-30 13:04:22
Zapytanie ofertowe - wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Agnieszka Mikulska 2016-09-29 14:21:59
Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ Agnieszka Stanisławska 2016-09-29 11:52:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierownika Sekcji Planowania i Ewidencji – Wydział Zaopatrzenia Medycznego Elżbieta Moroń 2016-09-28 13:11:16
Przeglądy okresowe sprzętu medycznego - zgodnie ze specyfikacją Sylwia Komorek 2016-09-27 15:32:47
Legalizacja butli tlenowych Sylwia Komorek 2016-09-27 15:31:42
Zapytanie ofertowe- przeglądy okresowe, obsługa serwisowa - zgodnie ze specyfikacją Sylwia Komorek 2016-09-27 15:31:29
Zapytanie ofertowe- przeglądy okresowe, obsługa serwisowa - zgodnie ze specyfikacją Sylwia Komorek 2016-09-27 15:31:10
Modyfikacja treści SIWZ i treści ogłoszenia z dnia 23.09.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-09-27 09:27:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Elżbieta Moroń 2016-09-26 07:39:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2016-09-23 14:04:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierownika Sekcji Planowania i Ewidencji – Wydział Zaopatrzenia Medycznego Elżbieta Moroń 2016-09-23 14:03:17
Modyfikacja treści SIWZ i treści ogłoszenia z dnia 23.09.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-09-23 10:58:04
Zapytanie ofertowe - przeglądy okresowe oraz obsługa serwisowa, zgodnie ze specyfikacją Sylwia Komorek 2016-09-23 10:19:23
Ogłoszenie o zbieraniu ofert - sprzedaż gamma kamery Sylwia Komorek 2016-09-23 10:18:43
Zapytanie ofertowe - obsługa serwisowa aparatów RTG firm OEC oraz GE Sylwia Komorek 2016-09-23 10:17:51
Zapytanie ofertowe - Obsługa serwisowa myjni DEKO 190E Sylwia Komorek 2016-09-23 10:17:35
Zapytanie ofertowe - legalizacja butli tlenowych Sylwia Komorek 2016-09-23 10:17:23
Wykonanie przeglądu okresowego urządzeń medycznych Sylwia Komorek 2016-09-23 10:17:10
Wynik postępowania - Dostawa sprzętu medycznego: Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń -4 kpl." Sylwia Komorek 2016-09-23 10:16:51
Zapytanie ofertowe - przegląd okresowy systemu do wykonywania USG wewnątrznacyniowych IVUS produkcji Volcano Corporation Sylwia Komorek 2016-09-23 10:16:39
Zapytanie ofertowe na dostawę głowicy sektorowej typ 3S-RS Sylwia Komorek 2016-09-23 10:16:27
Zapytanie ofertowe - przeglądy okresowe respiratorów Bear 1000 i Avian, produkcji Bird Product Corp. Sylwia Komorek 2016-09-23 10:15:59
Zapytanie ofertowe - przegląd okresowy diatermii Conmed Excalibur Plus PC Sylwia Komorek 2016-09-23 10:15:46
Zapytanie ofertowe - dostawa systemów przeciwodleżynowych dla profilaktyki i leczenia odleżyn - zmiana parametrów Sylwia Komorek 2016-09-23 10:15:30
Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu wg pakietów I-VI Sylwia Komorek 2016-09-23 10:15:13
Zapytanie ofertowe - przeglądy okresowe urządzeń audiometrycznych Sylwia Komorek 2016-09-23 10:14:39
Zapytanie ofertowe - wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Sylwia Komorek 2016-09-23 10:14:23
Zapytanie ofertowe - dostawa pasków oddczynikowych Ammonia Test Strip Kit II oraz serwis analizatora amoniaku Ammonia Test Strip Kit II Sylwia Komorek 2016-09-23 10:13:51
Zapytanie ofertowe - naprawa echokardiografu VIVID E9 Sylwia Komorek 2016-09-23 10:13:31
Zapytanie ofertowe - dostawa narzędzi endoskopowych Sylwia Komorek 2016-09-23 10:13:16
Zapytanie ofertowe - testy specjalistyczne ponaprawcze urządzeń RTG Sylwia Komorek 2016-09-23 10:12:45
Zapytanie ofertowe - dostawa bronchofiberoskopu Sylwia Komorek 2016-09-23 10:11:32
Zapytanie ofertowe- Powtórne postępowanie na Dostawę oprogramowania sterującego Dicom do posiadanego przez szpital duplikatora Rimage 2000i Sylwia Komorek 2016-09-23 10:11:12
Zapytanie ofertowe - dostawa urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń Sylwia Komorek 2016-09-23 10:10:34
Zapytanie ofertowe - Dostawa oprogramowania sterującego Dicom do posiadanego przez szpital duplikatora Rimage 2000i Sylwia Komorek 2016-09-23 10:10:05
Zapytanie ofertowe - dostawa monitorów diagnostycznych fabrycznie parowanych Sylwia Komorek 2016-09-23 10:09:08
Zapytanie ofertowe - naprawa kalorymetru AQUAMATIC Sylwia Komorek 2016-09-23 10:08:50
Zapytanie ofertowe - przeglądy okresowe kardiomonitorów Goldway Sylwia Komorek 2016-09-23 10:07:41
„Dostawa Tocilizumab – ROACTEMRA” Urszula Tatarek 2016-09-22 10:16:17
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych WRZESIEŃ II 2016 Monika Krause 2016-09-19 10:23:10
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych SIERPIEŃ III 2016 Monika Krause 2016-09-19 10:17:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Elektryk - Logistyka. GOT Elżbieta Moroń 2016-09-19 07:55:21
74/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Elektrofizjologii oraz Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii Agnieszka Stanisławska 2016-09-16 10:12:24
75/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Arletta Abadżijewa 2016-09-15 09:29:30
75/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Arletta Abadżijewa 2016-09-15 09:21:55
Oglosznie naboru na stanowisko Starszy asystent - POZ Elżbieta Moroń 2016-09-14 09:38:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny Elżbieta Moroń 2016-09-14 08:16:58
Sprzedaż wraz z demontażem TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO Sylwia Komorek 2016-09-12 15:09:02
„Dostawa stentu szyjnego nitinolowego otwartokomórkowego ” Urszula Tatarek 2016-09-12 12:52:56
Przeglądy okresowe sprzętu medycznego - zgodnie ze specyfikacją Agnieszka Mikulska 2016-09-09 14:43:52
Legalizacja butli tlenowych Agnieszka Mikulska 2016-09-09 14:43:02
Dostawa chłodziarek laboratoryjnych (farmaceutycznych) Sławomir Orłowski 2016-09-09 12:30:35
Modernizacja Wideonystagmografu Agnieszka Mikulska 2016-09-09 10:33:51
Modernizacja Wideonystagmografu Agnieszka Mikulska 2016-09-09 10:33:43
Modernizacja Wideonystagmografu Agnieszka Mikulska 2016-09-09 10:26:59
Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS Agnieszka Kucharska - admin 2016-09-08 10:59:52
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych WRZESIEŃ 2016 Monika Krause 2016-09-08 08:17:32
Dostawa chłodziarek laboratoryjnych (farmaceutycznych) Sławomir Orłowski 2016-09-07 14:47:51
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej w Kl. Oddz. Endokrynologicznym Monika Krause 2016-09-06 14:13:19
39/Log./2016 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych powstających w wyniku działalności szpitala oraz podległych przychodni Anna Lewicka 2016-09-05 14:31:09
Legalizacja butli tlenowych Agnieszka Mikulska 2016-09-05 13:31:52
Przeglądy okresowe sprzętu medycznego - zgodnie ze specyfikacją Agnieszka Mikulska 2016-09-05 13:31:44
54/Med./2016 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 - 3 Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 13:59:44
56/Med./2016 Dostawa Immunoglobuliny ludzkiej Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 13:58:55
52/Med./2016 Dostawa oznaczeń CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH + TOX A/B na potrzeby Pracowni Mikrobiologii Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przez okres 36 miesięcy Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 13:58:21
51/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli na potrzeby Pracowni Hemodynamiki Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 13:57:19
49/Med./2016 Dostawa elektrod, adapterów Y, zestawów PTCA, stymulatorów, defibrylatorów – kardiowerterów wraz z najmem programatorów i generatorów oraz systemu elektroanatomicznego 3 D na Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 13:56:40
36/Med./2016 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 – 11 Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 13:54:30
40/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, zestaw do PTCA, strzykawki z manometrem, zestawów do nakłuć tętnicy promieniowej na potrzeby Praco Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 13:53:53
27/Med./2016 Dostawa klipsów, klipsownic, sprzętu jednorazowego dla Kliniki Chirurgii i Pracowni Endoskopowej Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 13:53:17
22/Med./2016 Dostawa stentgraftów, stentów, cewników dla bloku chirurgii naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 13:52:42
16/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych jednorazowych oraz zużywalnych wraz z najmem strzykawki automatycznej CT Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 13:52:02
69/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznego Oddziału Neurochirurgii Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 12:17:23
71/Med./2016 Serwis sprzętu medycznego prod. PHILIPS i Carl Zeiss Arletta Abadżijewa 2016-09-02 10:12:38
59/Med/2016 Dostawę pasków do analizatora moczu typ URISYS 11800 oraz dostawa odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych do analizatora alergenów typ UNICAP 100 wraz z serwisem analizat Arletta Abadżijewa 2016-09-02 10:08:48
55/Log/2016 Dostawa pościeli jednorazowego użytku, poduszek, kołder, koców, mopów i ścierek Arletta Abadżijewa 2016-09-02 10:08:18
55/Log/2016 Dostawa pościeli jednorazowego użytku, poduszek, kołder, koców, mopów i ścierek Arletta Abadżijewa 2016-09-02 10:07:33
53/OPI/2016 Dostawa oprogramowania Arletta Abadżijewa 2016-09-02 10:06:03
47/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku i materiałów zużywalnych Arletta Abadżijewa 2016-09-02 10:05:30
44/Med./2016 dostawę według pakietów 1-3: odczynników, podłoży mikrobiologicznych, szczepów wzorcowych, oznaczeń lekowrażliwości bakterii i grzybów oraz określenia mechanizmów oporności Arletta Abadżijewa 2016-09-02 10:04:44
42/Med./2016 Dostawa elektrod epikardialnych mono i bipolarnych z najmem generatora do ablacji kardiochirurgicznych oraz protez naczyniowych, łat poliestrowych i teflonowych Arletta Abadżijewa 2016-09-02 10:04:07
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych SIERPIEŃ I 2016 Monika Krause 2016-09-01 13:20:51
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC V 2016 Monika Krause 2016-09-01 13:20:10
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC IV 2016 Monika Krause 2016-09-01 13:19:53
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC III 2016 Monika Krause 2016-09-01 13:19:38
60/Med./2016 Dostawa prowadników FFR, sond OCT i serwisowanie aparatów dla Pracowni Hemodynamiki. Agnieszka Karpińska 2016-09-01 12:45:13
63/Med./2016 Serwis urządzeń medycznych : aparatów do znieczulenia, kardiomonitorów, parowników do sevofluranu Agnieszka Karpińska 2016-09-01 12:43:37
57/Log./2016 Przetarg nieograniczony na kontynuację i zakończenie robót budowlanych inwestycji pn "Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby zintegrowanego bloku operacyjnego w 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocła Agnieszka Karpińska 2016-09-01 12:42:14
35/Med./2016 Dostawa aparatu RTG z ramieniem C – angiografu przewoźnego z wyposażeniem elektrofizjologicznym - 1 kpl. Agnieszka Karpińska 2016-09-01 12:41:06
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Radosław Mielczarek - admin 2016-08-31 11:00:06
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEG Michał Leśko - projekty UE 2016-08-30 14:12:08
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEG Michał Leśko - projekty UE 2016-08-30 14:11:15
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEG Michał Leśko - projekty UE 2016-08-30 14:09:27
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEG Michał Leśko - projekty UE 2016-08-30 14:08:05
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEG Michał Leśko - projekty UE 2016-08-30 13:35:36
podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera Michał Leśko - projekty UE 2016-08-30 13:35:11
Oglosznie naboru na stanowisko Starszy asystent - POZ Elżbieta Moroń 2016-08-30 12:47:05
Modernizacja Wideonystagmografu Agnieszka Mikulska 2016-08-30 10:36:22
Modernizacja urządzenie Wideonystagmografu Agnieszka Mikulska 2016-08-30 10:11:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-08-26 13:49:33
Oglosznie naboru na stanowisko Starszy Asystent Elżbieta Moroń 2016-08-26 13:38:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:52:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:51:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:51:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:50:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:48:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:47:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:45:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:43:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:40:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:39:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:34:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:33:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:32:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:31:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:30:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:28:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Elektryk - Logistyka. GOT Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:27:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko fizjoterapeuty Elżbieta Moroń 2016-08-23 12:10:40
Ochrona Środowiska Katarzyna Skrok 2016-08-23 08:58:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy Inspektor ds. elektro-energetycznych Elżbieta Moroń 2016-08-22 08:58:53
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych SIERPIEŃ II 2016 Elżbieta Moroń 2016-08-12 12:47:26
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Stanisławska 2016-08-10 13:48:05
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych SIERPIEŃ II 2016 Elżbieta Moroń 2016-08-10 08:17:12
64/Med./2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunologicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatora podstawow Agnieszka Stanisławska 2016-08-09 11:07:02
Dostawa wyrobów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii: cement; igła biopsyjna; zestaw do twarzoczaszki; zestaw do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego Marta Witwicka-Kuriata 2016-08-08 12:33:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-08-08 10:07:35
58/Med/2016 Dostawa produktów leczniczych, wapna sodowanego, preparatów dezynfekcyjnych i myjących. Agnieszka Karpińska 2016-08-05 10:10:37
58/Med/2016 Dostawa produktów leczniczych, wapna sodowanego, preparatów dezynfekcyjnych i myjących. Agnieszka Karpińska 2016-08-05 10:09:30
46/Med./2016 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu wg pakietów 1-4 Agnieszka Karpińska 2016-08-05 10:07:28
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych SIERPIEŃ I 2016 Monika Krause 2016-08-03 13:31:53
48/Log/2016 Remont obiektów na terenie Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu kompleks 2857. Agnieszka Karpińska 2016-08-03 11:21:08
14/Med./2016 Dostawa produktów leczniczych Agnieszka Karpińska 2016-08-03 11:19:59
43/Med./2016 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i kompatybilnego systemu do pobierania materiału, do wykonywania oznaczeń kompleksowych parametr Anna Lewicka 2016-08-03 11:11:22
33/Med./2016 Dostawa echokardiografu wysokiej klasy 3D/4D z głowicą przezprzełykową oraz aparatów USG z dopplerem Anna Lewicka 2016-08-03 11:10:39
21/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, testów ACT, TT, PT, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli, zastawek przezskórny Anna Lewicka 2016-08-03 11:10:11
45/OPI./2016 Dostawa oprogramowania Anna Lewicka 2016-08-03 11:09:35
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC II 2016 Monika Krause 2016-08-03 08:19:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2016-08-01 12:01:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-08-01 11:59:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-08-01 11:56:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-08-01 11:55:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Elektryk - Logistyka. GOT Elżbieta Moroń 2016-08-01 11:52:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2016-08-01 08:36:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:26:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:24:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:23:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:22:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:22:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:21:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:21:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:18:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:16:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:14:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Elektryk - Logistyka. GOT Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:14:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:13:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy Inspektor ds. elektro-energetycznych Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:12:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:11:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:10:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:04:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-07-29 13:58:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-07-29 13:56:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-07-29 13:55:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-07-29 13:53:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-07-29 13:51:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-07-29 13:50:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-07-29 13:49:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny Elżbieta Moroń 2016-07-29 13:40:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sekretarka medyczna- Kliniczny Oddział Chirurgii Transplantacyjnej oraz Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej Elżbieta Moroń 2016-07-26 14:22:59
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-07-26 10:46:25
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC IV 2016 Monika Krause 2016-07-25 14:11:44
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC IV 2016 Monika Krause 2016-07-25 14:09:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-07-25 09:51:59
65/Med/2016 Dostawa tomografu komputerowego ze strzykawką bezwkładową oraz systemem nawigacji do procedur wykonywanych pod kontrolą TK wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszcze Agnieszka Karpińska 2016-07-25 08:22:34
65/Med/2016 Dostawa tomografu komputerowego ze strzykawką bezwkładową oraz systemem nawigacji do procedur wykonywanych pod kontrolą TK wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszcze Agnieszka Karpińska 2016-07-25 07:43:37
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC III 2016 Monika Krause 2016-07-22 13:16:08
41/OPI/2016 Nadzór autorski i opieka serwisowa oprogramowania Infomedica/AMMS. Agnieszka Karpińska 2016-07-20 14:37:34
34/Med./2016 Dostawa tomografu komputerowego ze strzykawką bezwkładową oraz laserowym systemem nawigacji do procedur wykonywanych pod kontrolą TK - 1 kpl. Agnieszka Karpińska 2016-07-20 14:36:13
Dostawa koców szpitalnych, poduszek medycznych wielorazowego użytku i kołder medycznych oraz poduszek jednorazowego użytku Sławomir Orłowski 2016-07-20 10:09:19
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC 2016 Monika Krause 2016-07-19 13:22:30
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert Sławomir Orłowski 2016-07-18 14:56:33
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-07-18 13:49:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy Inspektor ds. elektro-energetycznych Elżbieta Moroń 2016-07-18 11:21:45
Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ Agnieszka Stanisławska 2016-07-14 14:46:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji Elżbieta Moroń 2016-07-13 09:30:27
Dział Utrzymania Nieruchomości Agnieszka Kucharska - admin 2016-07-12 08:43:22
Okluder do zamykania uszka lewego przedsionka w postaci samorozprężalnej konstrukcji nitynolowej pokrytej warstwą poliuretanową Marta Witwicka-Kuriata 2016-07-12 07:48:47
Dostawa przyrządów do transferu leków Marta Witwicka-Kuriata 2016-07-12 07:48:27
Wykonanie czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, central oraz wentylacyjnych kanałów nawiewno-wywiewnych wraz z wymianą filtrów absolutnych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2016-07-11 14:19:21
Wykonanie i montaż drzwi wejściowych do pomieszczeń służby dyżurnej Szpitala Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2016-07-11 14:18:18
61/Med./2016 Dostawa cewników, prowadników, stentów, łat dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2016-07-11 08:33:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:28:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:28:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Elektryk - Logistyka. GOT Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:27:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:26:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:25:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:25:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:24:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:23:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:22:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:21:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:20:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:20:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:19:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:18:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:17:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:16:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:14:31
50/Med./2016 Dostawa odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii kolumnowej w moczu Arletta Abadżijewa 2016-07-06 13:42:10
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC 2016 Monika Krause 2016-07-05 12:07:15
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC 2016 Monika Krause 2016-07-05 09:52:02
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC 2016 Monika Krause 2016-07-05 08:21:13
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC 2016 Monika Krause 2016-07-05 08:18:08
„Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-07-04 10:59:17
„Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-07-04 10:59:11
„Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-07-04 10:58:34
„Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-07-04 10:58:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:11:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:11:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:10:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:09:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:09:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:08:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:07:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:07:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:06:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:06:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:05:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:04:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:04:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:03:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:02:38
Utrzymanie Nieruchomości Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-07-01 09:37:09
Wykonanie czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, central oraz wentylacyjnych kanałów nawiewno-wywiewnych wraz z wymianą filtrów absolutnych Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-07-01 09:36:26
Wykonanie czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, central oraz wentylacyjnych kanałów nawiewno-wywiewnych wraz z wymianą filtrów absolutnych Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-06-30 15:15:47
Utrzymanie nieruchomości Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-06-30 15:06:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Elektryk - Logistyka. GOT Elżbieta Moroń 2016-06-30 12:15:15
Montaż roletek okiennych Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-06-30 11:44:32
Dalog techniczny - zakup sprzętu medycznego dla ZBO Inżynier Kontraktu ZBO 2016-06-29 14:54:53
Dalog techniczny - zakup sprzętu medycznego dla ZBO Inżynier Kontraktu ZBO 2016-06-29 14:52:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwator Urządzeń Technicznych - Logistyka. GOT Elżbieta Moroń 2016-06-28 09:27:43
57/Log./2016 Agnieszka Karpińska 2016-06-24 14:36:58
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Czerwiec II 2016 Monika Krause 2016-06-22 14:38:19
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych CZERWIEC I 2016 Monika Krause 2016-06-22 14:38:01
DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2016 Radosław Mielczarek - admin 2016-06-22 12:12:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-06-21 12:57:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2016-06-21 12:54:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Wydział Rozliczania Świadczeń Medycznych Elżbieta Moroń 2016-06-17 13:17:29
54/Med./2016 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 - 3 Agnieszka Stanisławska 2016-06-17 10:15:52
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej Kl. Oddz. Endokrynologicznym Monika Krause 2016-06-15 14:33:13
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej Kl. Oddz. Endokrynologiczny Monika Krause 2016-06-15 14:32:26
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej Kl. Oddz. Endokrynologiczny Monika Krause 2016-06-15 14:31:01
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 14.06.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-06-14 12:55:12
Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-06-14 11:28:14
Zbiorcze zestawienie ofert Anna Lewicka 2016-06-14 11:19:02
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych CZERWIEC I 2016 Monika Krause 2016-06-09 11:20:16
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 08.06.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-06-08 13:28:50
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Stanisławska 2016-06-08 12:33:47
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych CZERWIEC I 2016 Monika Krause 2016-06-08 11:35:23
52/Med./2016 Dostawa oznaczeń CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH + TOX A/B na potrzeby Pracowni Mikrobiologii Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przez okres 36 miesięcy Agnieszka Stanisławska 2016-06-08 11:23:17
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych CZERWIEC I 2016 Monika Krause 2016-06-08 09:19:38
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych CZERWIEC 2016 Monika Krause 2016-06-07 12:25:13
32/Med./2016 Aktualizacja i rozbudowa systemu cyfrowej radiografii typ IMPAX 6 prod. AGFA posiadanego przez 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu Arletta Abadżijewa 2016-06-07 12:03:18
51/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli na potrzeby Pracowni Hemodynamiki Agnieszka Stanisławska 2016-06-07 10:56:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwator Urządzeń Technicznych - Logistyka. GOT Elżbieta Moroń 2016-06-07 09:45:28
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych CZERWIEC 2016 Monika Krause 2016-06-06 14:33:42
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych CZERWIEC 2016 Monika Krause 2016-06-06 13:57:28
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych CZERWIEC 2016 Monika Krause 2016-06-06 13:43:10
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych CZERWIEC 2016 Monika Krause 2016-06-06 13:36:29
28/Med./2016 Serwis urządzeń medycznych: angiografu, aparatów RTG typ Ziehm i stołów operacyjnych typ Stille ImagiQ Arletta Abadżijewa 2016-06-06 10:35:35
29/Med./2016 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji GE Healthcare Anna Lewicka 2016-06-03 09:37:44
15/Med./2016 Świadczenie usług serwisowych systemu cyfrowej radiografii Anna Lewicka 2016-06-03 09:36:14
13/Med./2016 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych, podkładów, prześcieradeł na potrzeby 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu Anna Lewicka 2016-06-03 09:35:47
Odpowiedzi na pytania Sławomir Orłowski 2016-06-02 10:48:03
Odpowiedzi na pytania Sławomir Orłowski 2016-06-02 10:44:53
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MAJ III 2016 Monika Krause 2016-06-01 12:47:43
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MAJ II 2016 Monika Krause 2016-06-01 12:47:26
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych KWIECIEŃ III 2016 Monika Krause 2016-06-01 12:47:10
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń II 2016 Monika Krause 2016-06-01 12:46:47
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MAJ I 2016 Monika Krause 2016-06-01 12:46:07
Zbiorcze zestawienie ofert po poprawie omyłek rachunkowych i pisarskich. Agnieszka Karpińska 2016-06-01 09:44:57
31/Med./2016 Serwis urządzeń medycznych: diatermii chirurgicznych prod. ERBE i ultrasonografów, echokardiografów oraz denzytometru prod. GE Arletta Abadżijewa 2016-05-31 12:51:55
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dnia 30.05.2016 Agnieszka Karpińska 2016-05-30 14:29:15
DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2016 Anna Lewicka 2016-05-30 13:46:57
49/Med./2016 Dostawa elektrod, adapterów Y, zestawów PTCA, stymulatorów, defibrylatorów – kardiowerterów wraz z najmem programatorów i generatorów oraz systemu elektroanatomicznego 3 D na Agnieszka Stanisławska 2016-05-30 09:21:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:20:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:20:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:19:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:18:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:18:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:17:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:16:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:15:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:15:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:14:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:13:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:12:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:12:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:10:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:09:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:08:13
Zestawienie z otwarcia ofert Sławomir Orłowski 2016-05-25 10:56:14
Wykonanie sprawdzenia szczelności przewodów rurowych, oceny stanu technicznego instalacji gazowych z punktami odbiorów końcowych (przyborami) wraz z częściowym demontażem przewodów rurowych w Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-05-24 13:36:16
sprawdzenia szczelności przewodów rurowych, oceny stanu technicznego instalacji gazowych z punktami odbiorów końcowych (przyborami) wraz z częściowym demontażem przewodów rurowych w budynku N Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-05-24 13:26:54
30/Med/2016 Dostawa sprzętu do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego wraz z obsługą serwisową oraz najmem dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych oraz plazmaferezy Agnieszka Karpińska 2016-05-24 11:17:03
38/Med/2016 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Olympus Polska Sp. z o.o. Agnieszka Karpińska 2016-05-24 11:12:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ogrodnika - Logistyka Elżbieta Moroń 2016-05-24 10:35:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-05-24 08:38:46
45/OPI./2016 Dostawa oprogramowania Anna Lewicka 2016-05-23 14:37:42
Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS Dorota Janiszewska 2016-05-23 10:04:47
47/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku i materiałów zużywalnych Arletta Abadżijewa 2016-05-23 08:24:19
43/Med./2016 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i kompatybilnego systemu do pobierania materiału, do wykonywania oznaczeń kompleksowych parametr Anna Lewicka 2016-05-20 13:19:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny Elżbieta Moroń 2016-05-19 14:54:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referenta-Sekcja Statystyki Medycznej Elżbieta Moroń 2016-05-18 14:24:15
Zapytanie ofertowe- przeglądy okresowe, obsługa serwisowa - zgodnie ze specyfikacją Agnieszka Mikulska 2016-05-17 11:16:20
Zapytanie ofertowe- przeglądy okresowe, obsługa serwisowa - zgodnie ze specyfikacją Agnieszka Mikulska 2016-05-17 10:37:57
Zapytanie ofertowe- przeglądy okresowe, obsługa serwisowa - zgodnie ze specyfikacją Agnieszka Mikulska 2016-05-17 10:35:59
Zapytanie ofertowe- Powtórne postępowanie na Dostawę oprogramowania sterującego Dicom do posiadanego przez szpital duplikatora Rimage 2000i Sylwia Komorek 2016-05-16 14:28:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referenta-Pion Głównego Księgowego Elżbieta Moroń 2016-05-16 12:11:57
Zestawienie z otwarcia ofert Sławomir Orłowski 2016-05-16 10:33:03
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 12.05.2016r. Agnieszka Karpińska 2016-05-16 10:14:28
Wykonanie operatu dendrologicznego – inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5. Katarzyna Skrok 2016-05-13 12:21:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-05-13 10:57:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-05-13 10:51:50
44/Med./2016 dostawę według pakietów 1-3: odczynników, podłoży mikrobiologicznych, szczepów wzorcowych, oznaczeń lekowrażliwości bakterii i grzybów oraz określenia mechanizmów oporności Arletta Abadżijewa 2016-05-13 09:58:57
44/Med./2016 dostawę według pakietów 1-3: odczynników, podłoży mikrobiologicznych, szczepów wzorcowych, oznaczeń lekowrażliwości bakterii i grzybów oraz określenia mechanizmów oporności Arletta Abadżijewa 2016-05-13 09:55:43
Zapytanie ofertowe- Powtórne postępowanie na Dostawę oprogramowania sterującego Dicom do posiadanego przez szpital duplikatora Rimage 2000i Sylwia Komorek 2016-05-12 09:44:57
24/Med./2016 Dostawa zastawek aortalnych dla pracowni hemodynamiki Anna Lewicka 2016-05-12 08:06:09
8/Med./2016 Dostawa etykiet z kodem kreskowym do systemu Marcel przez okres 24 miesięcy na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Anna Lewicka 2016-05-12 08:05:41
2/Med./2016 Dostawa radiofarmaceutyków i znaczników Anna Lewicka 2016-05-12 08:05:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-05-11 13:36:06
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 09.05.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-05-11 11:56:17
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MAJ II 2016 Monika Krause 2016-05-11 10:22:54
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MAJ II 2016 Monika Krause 2016-05-11 10:21:36
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MAJ I 2016 Monika Krause 2016-05-11 09:44:07
23/Med./2016 Dostawa materiałów jednorazowego użytku, papieru do analizatora, pisaków oraz barwników na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Agnieszka Stanisławska 2016-05-10 14:25:34
16/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych jednorazowych oraz zużywalnych wraz z najmem strzykawki automatycznej CT Agnieszka Stanisławska 2016-05-10 14:24:45
16/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych jednorazowych oraz zużywalnych wraz z najmem strzykawki automatycznej CT Agnieszka Stanisławska 2016-05-10 14:24:21
12/Log./2016 Dostawa artykułów spozywczych Agnieszka Stanisławska 2016-05-10 14:23:24
7/Med./2016 Ddostawa odczynników i materiałów zużywalnych do elektroforezy i identyfikacji białek w surowicy , płynie mózgowo – rdzeniowym oraz moczu wraz z najmem systemu do elektroforezy i Agnieszka Stanisławska 2016-05-10 14:22:44
88/Log./2015/2016 dostawa materiałów budowlano – technicznych i eksploatacyjnych do klimatyzacji na 2016/2017 rok Agnieszka Stanisławska 2016-05-10 14:22:02
85/Med./2015 Dostawa kardiowerterów, stymulatorów (wraz z najmem programatorów), elektrod ablacyjnych i diagnostycznych, drenów, koszulek, prowadników, elektrod do systemu elektroanatomicznego ( Agnieszka Stanisławska 2016-05-10 14:21:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Elżbieta Moroń 2016-05-10 11:21:17
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MAJ I 2016 Monika Krause 2016-05-10 10:58:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-05-10 07:30:56
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MAJ 2016 Monika Krause 2016-05-09 14:41:38
Wykonanie operatu dendrologicznego – inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5. Katarzyna Skrok 2016-05-09 11:04:17
Wykonanie operatu dendrologicznego – inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5. Katarzyna Skrok 2016-05-09 11:03:17
42/Med./2016 Dostawa elektrod epikardialnych mono i bipolarnych z najmem generatora do ablacji kardiochirurgicznych oraz protez naczyniowych, łat poliestrowych i teflonowych Arletta Abadżijewa 2016-05-09 08:22:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Archiwisty- Archiwum Medyczne Elżbieta Moroń 2016-05-06 12:05:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Wydział Rozliczania Świadczeń Medycznych Elżbieta Moroń 2016-05-06 12:04:44
Przetargi nieograniczone Agnieszka Kucharska - admin 2016-05-06 11:31:41
Wykonanie i montaż drzwi wejściowych do pomieszczeń służby dyżurnej Szpitala Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-05-06 11:09:01
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-05-06 08:28:58
Zapytanie ofertowe- przeglądy okresowe, obsługa serwisowa - zgodnie ze specyfikacją Agnieszka Mikulska 2016-05-05 14:48:26
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-05-05 14:05:58
ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Okulistycznym Monika Krause 2016-05-05 13:33:28
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-05-04 12:04:45
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-05-04 12:02:42
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-05-04 11:58:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-04-29 14:07:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-04-29 14:05:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna Elżbieta Moroń 2016-04-29 14:02:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny Elżbieta Moroń 2016-04-29 14:02:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Dermatologiczno - Wenerologiczny Elżbieta Moroń 2016-04-29 13:52:07
39/Log./2016 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych powstających w wyniku działalności szpitala oraz podległych przychodni Anna Lewicka 2016-04-29 13:23:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Archiwisty- Archiwum Medyczne Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:36:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:34:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Wydział Rozliczania Świadczeń Medycznych Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:34:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:31:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:29:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:28:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:27:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:24:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:22:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:21:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:20:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:18:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:15:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:14:46
WYKONANIE I MONTAŻ NOWYCH ROLETEK OKIENNYCH Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-04-28 11:06:31
WYKONANIE I MONTAŻ NOWYCH ROLETEK OKIENNYCH Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-04-28 09:58:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referenta- Sekcja Statystyki Medycznej Elżbieta Moroń 2016-04-26 12:34:30
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych KWIECIEŃ III 2016 Monika Krause 2016-04-26 11:50:21
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych KWIECIEŃ II 2016 Monika Krause 2016-04-26 11:43:11
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych KWIECIEŃ I 2016 Monika Krause 2016-04-26 11:42:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna Elżbieta Moroń 2016-04-25 09:47:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-04-25 09:05:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-04-25 09:00:22
20/Med./2016 Dostawa materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych, siatek, obłożeń i znaczników chirurgicznych niewchłanianych Arletta Abadżijewa 2016-04-20 12:02:22
9/Med./2016 Dostawa: zestawów odczynnikowych, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych parametrów krytycznych wraz z najmem urządzeń; odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, zak Arletta Abadżijewa 2016-04-20 11:59:01
Odpowiedzi na zapytania Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-04-20 08:19:52
87/Med/2015 Dostawa zastawek, pierścieni, stabilizatorów, retraktorów i łat PTFE. Agnieszka Karpińska 2016-04-19 12:22:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor - Sekcja Sprzętu Medycznego Elżbieta Moroń 2016-04-15 14:07:17
Przetargi nieograniczone Agnieszka Kucharska - admin 2016-04-15 09:51:52
Przetargi nieograniczone Agnieszka Kucharska - admin 2016-04-15 07:35:07
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-04-14 08:57:57
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-04-14 08:57:16
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-04-14 08:56:45
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-04-14 08:56:05
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-04-14 08:51:34
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych KWIECIEŃ II 2016 Monika Krause 2016-04-13 12:13:52
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych KWIECIEŃ II 2016 Monika Krause 2016-04-13 11:53:14
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych KWIECIEŃ II 2016 Monika Krause 2016-04-13 11:02:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor - Sekcja Sprzętu Medycznego Elżbieta Moroń 2016-04-12 13:39:57
Przetargi nieograniczone Agnieszka Kucharska - admin 2016-04-12 08:03:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sekretarka medyczna- Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2016-04-08 12:10:11
26/Med/2016 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Olympus Polska Sp. z o.o. Agnieszka Karpińska 2016-04-07 12:09:53
34/Med./2016 Dostawa tomografu komputerowego ze strzykawką bezwkładową oraz laserowym systemem nawigacji do procedur wykonywanych pod kontrolą TK - 1 kpl. Agnieszka Karpińska 2016-04-07 12:08:37
35/Med./2016 Dostawa aparatu RTG z ramieniem C – angiografu przewoźnego z wyposażeniem elektrofizjologicznym - 1 kpl. Agnieszka Karpińska 2016-04-07 12:05:04
33/Med./2016 Dostawa echokardiografu wysokiej klasy 3D/4D z głowicą przezprzełykową oraz aparatów USG z dopplerem Anna Lewicka 2016-04-07 12:00:00
32/Med./2016 Aktualizacja i rozbudowa systemu cyfrowej radiografii typ IMPAX 6 prod. AGFA posiadanego przez 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu Arletta Abadżijewa 2016-04-07 10:25:08
36/Med./2016 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 – 11 Agnieszka Stanisławska 2016-04-07 10:23:12
36/Med./2016 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 – 11 Agnieszka Stanisławska 2016-04-07 09:42:57
32/Med./2016 Aktualizacja i rozbudowa systemu cyfrowej radiografii typ IMPAX 6 prod. AGFA posiadanego przez 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu Arletta Abadżijewa 2016-04-07 09:41:40
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MARZEC 2016 Monika Krause 2016-04-07 07:34:50
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MARZEC III 2016 Monika Krause 2016-04-07 07:33:36
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MARZEC II 2016 Monika Krause 2016-04-07 07:33:16
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 13:46:10
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 12:46:43
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 12:41:39
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 12:40:21
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 12:28:22
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 12:24:01
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 11:37:42
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 11:36:34
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 11:35:46
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 11:34:24
Cennik Usług 4 WSK z P SP ZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 11:30:37
Przetargi nieograniczone Agnieszka Kucharska - admin 2016-03-31 11:10:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-03-31 10:46:36
17/OPI/2016 Dostawa drukarek laserowych A3 mono z funkcją druku dwustronnego Arletta Abadżijewa 2016-03-30 12:54:46
28/Med./2016 Serwis urządzeń medycznych: angiografu, aparatów RTG typ Ziehm i stołów operacyjnych typ Stille ImagiQ Arletta Abadżijewa 2016-03-30 07:55:16
28/Med./2016 Serwis urządzeń medycznych: angiografu, aparatów RTG typ Ziehm i stołów operacyjnych typ Stille ImagiQ Arletta Abadżijewa 2016-03-26 10:36:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referenta-Pion Głównego Księgowego Elżbieta Moroń 2016-03-25 11:59:29
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert w dniu 24.03.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-03-24 13:30:35
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert w dniu 24.03.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-03-24 13:23:34
18/Med./2016 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych Arletta Abadżijewa 2016-03-24 13:12:01
83/Med/2015 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków. Agnieszka Karpińska 2016-03-24 12:55:01
78/Med/2015 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran. Agnieszka Karpińska 2016-03-24 12:53:57
68/Med/2015 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów dezynfekcyjnych. Agnieszka Karpińska 2016-03-24 12:53:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Dermatologiczno - Wenerologiczny Elżbieta Moroń 2016-03-23 11:26:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-03-23 11:26:00
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW Magdalena Kałuska 2016-03-23 10:20:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-03-23 10:02:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2016-03-23 10:00:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-03-23 09:58:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-03-23 09:58:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-03-23 09:53:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-03-23 09:53:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-03-23 09:46:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-03-23 09:46:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-03-23 09:44:50
19/Med./2016 Dostawa narzędzi jednorazowych i pasków fluoresceinowych dla Oddziału Okulistyki Arletta Abadżijewa 2016-03-22 11:08:07
11/Log/2016 Dostawa mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2016-03-21 12:18:44
11/Log/2016 Dostawa mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2016-03-21 12:16:04
11/Log/2016 Dostawa mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2016-03-21 12:12:07
11/Log/2016 Dostawa mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2016-03-21 12:07:44
11/Log/2016 Dostawa mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2016-03-21 12:04:02
11/Log/2016 Dostawa mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2016-03-21 12:01:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista ds. Zaopatrzenia Medycznego- Wydział Zaopatrzenia Medycznego Elżbieta Moroń 2016-03-18 13:13:38
27/Med./2016 Dostawa klipsów, klipsownic, sprzętu jednorazowego dla Kliniki Chirurgii i Pracowni Endoskopowej Agnieszka Stanisławska 2016-03-18 10:13:51
27/Med./2016 Dostawa klipsów, klipsownic, sprzętu jednorazowego dla Kliniki Chirurgii i Pracowni Endoskopowej Agnieszka Stanisławska 2016-03-18 10:11:07
27/Med./2016 Dostawa klipsów, klipsownic, sprzętu jednorazowego dla Kliniki Chirurgii i Pracowni Endoskopowej Agnieszka Stanisławska 2016-03-18 10:06:50
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MARZEC II 2016 Monika Krause 2016-03-18 08:11:05
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MARZEC II 2016 Monika Krause 2016-03-15 13:27:18
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MARZEC II 2016 Monika Krause 2016-03-15 13:24:43
Zapytanie ofertowe - Dostawa oprogramowania sterującego Dicom do posiadanego przez szpital duplikatora Rimage 2000i Sylwia Komorek 2016-03-15 12:50:47
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MARZEC II 2016 Monika Krause 2016-03-15 09:01:01
Czyszczenie oraz przegląd stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, wentylacji w kotłowni oraz urządzeń grzewczo-kominowych na terenie 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu wraz z wydaniem prot Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-03-14 12:31:00
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MARZEC 2016 Monika Krause 2016-03-12 06:19:29
93/Log./2015/16 Dostawa odzieży medycznej i kuchennej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz umundurowania i obuwia sł Anna Lewicka 2016-03-11 08:25:20
Zapytanie ofertowe - Dostawa oprogramowania sterującego Dicom do posiadanego przez szpital duplikatora Rimage 2000i Agnieszka Mikulska 2016-03-10 19:54:42
Zapytanie ofertowe - Dostawa oprogramowania sterującego Dicom do posiadanego przez szpital duplikatora Rimage 2000i Agnieszka Mikulska 2016-03-10 19:52:48
Zapytanie ofertowe - Dostawa oprogramowania sterującego Dicom do posiadanego przez szpital duplikatora Rimage 2000i Agnieszka Mikulska 2016-03-10 19:44:44
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MARZEC 2016 Monika Krause 2016-03-10 14:52:43
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LUTY II 2016 Monika Krause 2016-03-10 14:46:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-03-09 10:19:53
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ Agnieszka Stanisławska 2016-03-08 14:00:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Dermatologiczno - Wenerologiczny Elżbieta Moroń 2016-03-08 10:41:27
14/Med./2016 Dostawa produktów leczniczych Agnieszka Karpińska 2016-03-08 08:24:22
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 07.03.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-03-07 13:58:07
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 07.03.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-03-07 13:46:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor - Sekcja Sprzętu Medycznego Elżbieta Moroń 2016-03-07 07:33:45
1.Odpowiedzi na pytania Sławomir Orłowski 2016-03-04 13:23:02
„ Dostawa sprzętu chłodniczego elektrycznego typu AGD, sprzętu chłodniczego gastronomicznego ze stali nierdzewnej, witryny chłodniczej dwudrzwiowej do zastosowań medycznych oraz sprzętu ch Sławomir Orłowski 2016-03-02 13:40:54
„ Dostawa sprzętu chłodniczego elektrycznego typu AGD, sprzętu chłodniczego gastronomicznego ze stali nierdzewnej, witryny chłodniczej dwudrzwiowej do zastosowań medycznych oraz sprzętu ch Sławomir Orłowski 2016-03-02 13:33:46
21/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, testów ACT, TT, PT, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli, zastawek przezskórny Anna Lewicka 2016-03-02 10:31:58
22/Med./2016 Dostawa stentgraftów, stentów, cewników dla bloku chirurgii naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2016-03-02 10:09:50
23/Med./2016 Dmateriałów jednorazowego użytku, papieru do analizatora, pisaków oraz barwników na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Agnieszka Stanisławska 2016-03-01 14:01:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-02-29 08:55:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-02-29 08:22:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-02-29 08:22:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-02-29 08:21:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-02-29 08:20:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-02-29 08:20:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-02-29 08:19:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-02-29 08:00:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-02-29 07:59:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-02-29 07:57:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-02-29 07:55:54
„ Dostawa sprzętu chłodniczego elektrycznego typu AGD, sprzętu chłodniczego gastronomicznego ze stali nierdzewnej, witryny chłodniczej dwudrzwiowej do zastosowań medycznych oraz sprzętu ch Sławomir Orłowski 2016-02-26 13:37:32
Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2016-02-25 10:29:33
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LUTY II 2016 Monika Krause 2016-02-25 08:06:24
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LUTY 2016 Monika Krause 2016-02-25 08:02:44
19/Med./2016 Dostawa narzędzi jednorazowych i pasków fluoresceinowych dla Oddziału Okulistyki Arletta Abadżijewa 2016-02-24 11:24:25
13/Med./2016 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych, podkładów, prześcieradeł na potrzeby 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu Anna Lewicka 2016-02-24 10:36:40
16/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych jednorazowych oraz zużywalnych wraz z najmem strzykawki automatycznej CT Agnieszka Stanisławska 2016-02-23 10:50:50
Przetargi nieograniczone Agnieszka Kucharska - admin 2016-02-22 08:57:46
11/Log/2016 Dostawa mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2016-02-22 08:57:16
91/Med./2015 Dostawa sprzetu jednorazowego do krioablacji dla Pracowni Elektrofizjologii Agnieszka Stanisławska 2016-02-19 14:23:45
76/Med./2015 Dostawa soczewek, preparatów, wiskoelastyków, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatu do usuwania zaćmy i witrektomii przedniej Agnieszka Stanisławska 2016-02-19 14:22:56
81/Inf./2015 Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego Piotr Adamaszek 2016-02-19 14:21:24
15/Med./2016 Świadczenie usług serwisowych systemu cyfrowej radiografii Anna Lewicka 2016-02-19 14:09:27
73/Adm./2015 Dostawa karnetów rekreacyjnych i sportowych Piotr Adamaszek 2016-02-19 14:00:55
13/Med./2016 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych, podkładów, prześcieradeł na potrzeby 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu Anna Lewicka 2016-02-19 13:50:49
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW Magdalena Kałuska 2016-02-19 12:40:10
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW Magdalena Kałuska 2016-02-19 12:36:02
Wykonanie badań monitoringowych w 2016 roku wód gruntowych na obecność zanieczyszczeń produktami naftowymi z piezometrów zlokalizowanych na terenie stacji paliw 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego Małgorzata Domańska 2016-02-19 12:12:05
Wykonanie badań monitoringowych w 2016 roku wód gruntowych na obecność zanieczyszczeń produktami naftowymi z piezometrów zlokalizowanych na terenie stacji paliw 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego Małgorzata Domańska 2016-02-19 11:57:36
11/Log/2016 Dostawa mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2016-02-18 14:50:51
Ochrona Środowiska Małgorzata Domańska 2016-02-18 14:50:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2016-02-17 08:07:19
1/Med./2016 Objęcie opieką serwisową sterylizatorów parowych typu SECUREX wraz z dostawą części Arletta Abadżijewa 2016-02-16 09:29:41
92/Log./2015 Dostawa chemicznych środków myjąco-dezynfekujących, czyszczących w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki wraz z ich najmem oraz materiałów, środków che Arletta Abadżijewa 2016-02-16 09:29:09
9/Med./2016 Dostawa: zestawów odczynnikowych, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych parametrów krytycznych wraz z najmem urządzeń; odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, zak Arletta Abadżijewa 2016-02-16 09:27:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2016-02-16 09:03:10
CENNIK USŁUG 4 WSKzP SPZOZ WE WROCŁAWIU Magdalena Kałuska 2016-02-15 10:29:58
CENNIK USŁUG 4 WSKzP SPZOZ WE WROCŁAWIU Magdalena Kałuska 2016-02-15 10:26:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-02-15 08:09:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2016-02-15 07:36:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor ds. Wydziału Naukowo-Badawczego Elżbieta Moroń 2016-02-12 12:00:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Rejestratorka medyczna - SOR Elżbieta Moroń 2016-02-12 12:00:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor ds. Zarządzania Jakością-Dział Jakości Elżbieta Moroń 2016-02-12 11:59:50
Ogłoszenie konkursu - bank krwi Magdalena Kałuska 2016-02-11 13:19:23
Rozstrzygnięcie konkursu Magdalena Kałuska 2016-02-11 13:19:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Rejestratorka medyczna - SOR Elżbieta Moroń 2016-02-11 09:31:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sekretarka medyczna- Klinika Kardiologii Elżbieta Moroń 2016-02-11 09:30:21
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LUTY 2016 Monika Krause 2016-02-10 09:19:45
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LUTY 2016 Monika Krause 2016-02-10 09:18:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor ds. Wydziału Naukowo-Badawczego Elżbieta Moroń 2016-02-08 07:20:14
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń IV 2016 Monika Krause 2016-02-06 12:20:43
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert Sławomir Orłowski 2016-02-05 12:03:06
Stały serwis Generatora Dwutlenku Chloru Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-02-05 11:29:03
Stały serwis Generatora Dwutlenku Chloru Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-02-05 11:28:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-02-03 08:02:45
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-02-03 07:38:50
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-02-01 14:41:44
Powtórzenie postępowania - dostawa sprzętu jednorazowego, zastawy stołowej oraz drobnych akcesoriów kuchennych w 2016 / 2017 rokuu Sławomir Orłowski 2016-02-01 12:08:27
ogłoszenie konkursu na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Okulistycznym Monika Krause 2016-01-29 13:36:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-01-29 13:30:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-01-29 13:26:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-01-29 13:25:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-01-29 13:24:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2016-01-29 13:24:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-01-29 13:23:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-01-29 13:22:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2016-01-29 13:21:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor ds. Zarządzania Jakością-Dział Jakości Elżbieta Moroń 2016-01-29 13:09:41
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert Sławomir Orłowski 2016-01-29 11:50:35
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń IV 2016 Monika Krause 2016-01-29 08:41:41
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń IV 2016 Monika Krause 2016-01-28 14:46:51
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2016-01-28 14:45:43
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń IV 2016 Monika Krause 2016-01-28 14:44:24
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń III 2016 Monika Krause 2016-01-28 14:39:26
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń II 2016 Monika Krause 2016-01-28 14:39:08
2/Med./2016 Anna Lewicka 2016-01-28 13:22:28
najem powierzchni lokali Ewa Pyrsz 2016-01-26 14:11:17
Przetargi nieograniczone Agnieszka Kucharska - admin 2016-01-26 12:52:04
93/Log./2015/16 Dostawa odzieży medycznej i kuchennej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz umundurowania i obuwia sł Anna Lewicka 2016-01-25 13:25:18
80/Log./2015 Dostawa papieru kserograficznego do drukarek i kserokopiarek, tonerów do kserokopiarek oraz materiałów biurowych na 2016 rok Anna Lewicka 2016-01-25 12:35:25
74/Log./2015 Dostawa odzieży dla personelu medycznego i kuchennego, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, obuwia dla personelu medycznego, odzieży chirurgicznej, op Anna Lewicka 2016-01-25 12:35:08
66/Med./2015 Dostawa szwów i drutów chirurgicznych Anna Lewicka 2016-01-25 12:34:43
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2016-01-22 14:03:15
62/Med./2015 Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku Agnieszka Stanisławska 2016-01-22 14:02:45
61/Med./2015 Dostawa odczynników do metod manualnych przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Agnieszka Stanisławska 2016-01-22 14:02:21
58/Log./2015 Dostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne Agnieszka Stanisławska 2016-01-22 14:01:54
48/Med./2015 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do elektroforezy i identyfikacji białek w surowicy , płynie mózgowo – rdzeniowym oraz moczu wraz z najmem systemu do elektroforezy Agnieszka Stanisławska 2016-01-22 14:01:24
37/Med./2015 Dostawa sprzętu jednorazowego chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego Agnieszka Stanisławska 2016-01-22 14:00:57
39/Med./2015 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 - 9 Agnieszka Stanisławska 2016-01-22 14:00:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor ds. Zarządzania Jakością-Dział Jakości edyczna- Klinika Kardiologii Elżbieta Moroń 2016-01-22 13:20:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-01-22 09:03:51
86/Med./2015 Dostawa akcesoriów do neuronawigacji SCOPSIS oraz zestawu kaset w torze napływu i odpływu do pompy CROSS FLOW Arletta Abadżijewa 2016-01-21 12:20:58
75/Med./2015 Objęcie opieką serwisową pomp do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej produkcji DATASCOPE Corp. wraz z dostawą części Arletta Abadżijewa 2016-01-21 12:19:48
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń III 2016 Monika Krause 2016-01-21 11:50:14
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń 2016r. Monika Krause 2016-01-21 11:49:21
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Stanisławska 2016-01-21 10:48:04
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Stanisławska 2016-01-21 09:49:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sekretarka medyczna- Klinika Kardiologii Elżbieta Moroń 2016-01-21 07:32:42
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 20.01.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-01-20 12:05:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-01-20 08:26:37
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-19 11:27:02
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-19 11:25:50
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-19 11:25:09
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-19 11:22:26
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-19 11:20:55
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-19 11:19:33
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-19 11:16:54
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-19 11:15:40
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 18.01.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-01-18 13:15:03
82/Log/2015 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4 WSK z P Agnieszka Karpińska 2016-01-18 13:12:49
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ Agnieszka Stanisławska 2016-01-18 10:45:16
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 18.01.2016 Agnieszka Stanisławska 2016-01-18 10:37:58
Dostawa sprzętu, wyposażenia gospodarczego i automatu szorująco zbierającego na 2016 rok Sławomir Orłowski 2016-01-14 12:17:44
Odpowiedzi na pytania Sławomir Orłowski 2016-01-13 09:58:45
Przedłużenia terminu subskrypcji baz antywirusowych dla licencji oprogramowania ESET Dorota Janiszewska 2016-01-12 08:27:04
System ochrony sieci Dorota Janiszewska 2016-01-12 08:26:51
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:51:12
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:50:54
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:50:37
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:50:20
Odpowiedzi na pytania i modyfikacje zapisów wzoru umowy Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:49:57
Dostawa soli tabletkowej i preparatu Hydro-X na 2016r. Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:49:40
Wykonanie druków akcydensowych, książek służbowych i ankiet na 2016 Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:49:22
Wykonanie przeglądów i napraw wózków widłowych na 2016 rok Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:49:06
Świadczenie odpłatnego transportu sanitarnego pacjentów w 2016 roku Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:48:48
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:39:42
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:39:31
Dostawa koksu przemysłowego opałowego na 2015 rok Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:39:16
Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego na 2015/16 rok Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:38:57
Sprzedaż pojazdu osobowego marki Chrysler Grand Voyager 3.3 SLE Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:38:44
Świadczenie usług pralniczych i leasingu pościeli Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:38:25
Dostawa narzędzi i elektronarzędzi Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:38:11
Dostawa chłodziarek laboratoryjnych CHL 5 Puls Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:37:58
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:37:39
Dostawa suszarki bębnowej przemysłowej LAVAMAC Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:37:06
Dostawa materiałów budowlanych na 2015/16 rok Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:36:45
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:36:23
Dostawa sprzętu kuchennego (elektrycznego) sprzętu i wyposażenia kuchennego na 2015 r. Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:35:52
Dostawa sprzętu i wyposażenia gospodarczego na 2015/16 r. Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:34:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca Elżbieta Moroń 2016-01-08 14:32:45
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.01.2016r.r. Arletta Abadżijewa 2016-01-08 11:57:42
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń 2016r. Monika Krause 2016-01-08 11:11:00
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń 2016r. Monika Krause 2016-01-08 11:09:36
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń 2016r. Monika Krause 2016-01-08 11:07:02
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń 2016r. Monika Krause 2016-01-08 11:02:44
Wyjaśnienie treści opisu zamówienia Agnieszka Kucharska - admin 2016-01-07 14:55:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-01-07 14:14:52
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2016-01-05 14:52:28
System ochrony sieci Dorota Janiszewska 2016-01-05 11:41:22
Przedłużenia terminu subskrypcji baz antywirusowych dla licencji oprogramowania ESET Dorota Janiszewska 2016-01-05 11:40:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-01-04 13:20:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-01-04 13:19:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2016-01-04 10:24:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-01-04 10:21:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-01-04 10:19:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-01-04 10:19:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2016-01-04 10:18:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-01-04 09:42:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego Elżbieta Moroń 2016-01-04 09:41:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-01-04 09:41:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca Elżbieta Moroń 2016-01-04 09:39:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-01-04 09:39:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny, Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-01-04 09:21:05
Konserwacja roczna drzwi przesuwnych na terenie Szpitala Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-12-30 08:57:59
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Arletta Abadżijewa 2015-12-29 14:41:11
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Arletta Abadżijewa 2015-12-29 14:38:26
Zapytanie ofertowe - dostawa monitorów diagnostycznych fabrycznie parowanych Agnieszka Mikulska 2015-12-28 11:05:16
Zapytanie ofertowe - dostawa monitorów diagnostycznych fabrycznie parowanych Agnieszka Mikulska 2015-12-28 11:02:16
85/Med./2015 Dostawa kardiowerterów, stymulatorów (wraz z najmem programatorów), elektrod ablacyjnych i diagnostycznych, drenów, koszulek, prowadników, elektrod do systemu elektroanatomicznego ( Agnieszka Stanisławska 2015-12-28 07:55:29
85/Med./2015 Dostawa kardiowerterów, stymulatorów (wraz z najmem programatorów), elektrod ablacyjnych i diagnostycznych, drenów, koszulek, prowadników, elektrod do systemu elektroanatomicznego ( Agnieszka Stanisławska 2015-12-25 20:05:38
85/Med./2015 Dostawa kardiowerterów, stymulatorów (wraz z najmem programatorów), elektrod ablacyjnych i diagnostycznych, drenów, koszulek, prowadników, elektrod do systemu elektroanatomicznego ( Agnieszka Stanisławska 2015-12-25 19:58:10
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych grudzień II 2015 Monika Krause 2015-12-23 14:18:45
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2015-12-23 12:06:15
87/Med/2015 Dostawa zastawek, pierścieni, stabilizatorów, retraktorów i łat PTFE. Agnieszka Karpińska 2015-12-23 09:31:42
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych grudzień II 2015 Monika Krause 2015-12-21 14:13:01
72/Med./2015 Dostawa kaset rtg do systemu CR AGFA i akcesoriów do indywidualnej ochronyr adiologicznej Arletta Abadżijewa 2015-12-21 11:22:30
63/Med./2015 Dostawa materiałów medycznych na potrzeby Oddziału Ortopedii Arletta Abadżijewa 2015-12-21 11:21:43
Telefonia komórkowa Agnieszka Kucharska - admin 2015-12-17 14:42:38
Wykonanie recept kodowanych Agnieszka Kucharska - admin 2015-12-17 14:39:36
Druki medyczne Agnieszka Kucharska - admin 2015-12-17 14:39:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Farmaceuty/Technika farmacji - Wydział Zaopatrzenia Medycznego Elżbieta Moroń 2015-12-17 11:04:44
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych grudzień II 2015 Monika Krause 2015-12-17 10:33:19
Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2015-12-16 13:52:26
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych grudzień 2015 Monika Krause 2015-12-16 12:16:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2015-12-15 14:00:36
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 11.12.2015r. Zmiana terminu skladani i otwarcia ofert. Agnieszka Karpińska 2015-12-11 15:03:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2015-12-11 14:02:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2015-12-11 14:02:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2015-12-11 14:01:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2015-12-11 14:01:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2015-12-11 14:00:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Farmaceuty/Technika farmacji - Wydział Zaopatrzenia Medycznego Elżbieta Moroń 2015-12-11 13:57:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2015-12-11 13:56:36
Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2015-12-11 07:43:40
75/Med./2015 Objęcie opieką serwisową pomp do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej produkcji DATASCOPE Corp. wraz z dostawą części Arletta Abadżijewa 2015-12-10 11:47:48
Zapytanie ofertowe - dostawa bronchofiberoskopu Agnieszka Mikulska 2015-12-10 10:06:02
65/Med/2015 Dostawa sond do pomiaru FFR oraz sond do USG wewnątrznaczyniowego, wraz z najmem konsol mobilnych do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej z przewodami, dostawa cewników, prowadników ora Agnieszka Karpińska 2015-12-09 10:34:09
Zapytanie ofertowe - dostawa bronchofiberoskopu Agnieszka Mikulska 2015-12-09 09:38:56
Zapytanie ofertowe - dostawa bronchofiberoskopu Agnieszka Mikulska 2015-12-09 09:35:53
Zapytanie ofertowe - dostawa bronchofiberoskopu Agnieszka Mikulska 2015-12-09 09:25:40
67/Med./2015 Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych wg pakietów 1-7 Piotr Adamaszek 2015-12-08 10:48:13
Zapytanie ofertowe - dostawa bronchofiberoskopu Agnieszka Mikulska 2015-12-08 10:19:39
Zbiorcze zestawienie ofert Anna Filipek 2015-12-07 12:41:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Zaburzen Rytmu Serca Elżbieta Moroń 2015-12-04 14:23:27
Zapytanie ofertowe - dostawa bronchofiberoskopu Agnieszka Mikulska 2015-12-04 13:59:51
Zapytanie ofertowe - dostawa bronchofiberoskopu Agnieszka Mikulska 2015-12-04 13:58:24
Wyjasnienie i modyfikacja tresci SIWZ Agnieszka Stanisławska 2015-12-04 13:27:03
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych grudzień 2015 Monika Krause 2015-12-01 14:20:26
Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2015-12-01 11:31:41
Rozstrzygnięcie konkursu Magdalena Kałuska 2015-11-30 14:46:52
Rozstrzygnięcie konkursu - bank krwi Magdalena Kałuska 2015-11-30 14:20:50
Rozstrzygnięcie konkursu - bank krwi Magdalena Kałuska 2015-11-30 14:10:50
Licencja dostępowa do pakietów informacyjnych prawno-finansowych Dorota Janiszewska 2015-11-30 09:45:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2015-11-27 14:15:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Palacza Elżbieta Moroń 2015-11-27 14:15:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej Elżbieta Moroń 2015-11-27 14:13:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2015-11-27 14:13:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Farmaceuty - Wydział Zaopatrzenia Medycznego Elżbieta Moroń 2015-11-27 14:12:44
47/Med.//2015 Dostawa odczynników, barwników oraz testów na potrzeby ZDL wg pakietów: Pakiet 1 – dostawa testów immunochromatograficznych, barwników i odczynników do metod manualnych, Pakiet Anna Filipek 2015-11-25 12:38:16
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2015-11-24 11:35:01
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2015-11-24 11:34:31
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2015-11-24 11:31:38
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2015-11-24 11:29:16
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2015-11-24 11:27:10
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2015-11-24 11:23:02
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2015-11-23 12:50:12
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2015-11-23 12:47:10
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2015-11-23 12:46:28
Druki medyczne Agnieszka Kucharska - admin 2015-11-23 11:21:32
78/Med/2015 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran. Agnieszka Karpińska 2015-11-23 09:49:08
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 23.11.2015r. Anna Filipek 2015-11-20 14:26:45
53/Med/2015 Dostawa sprzętu medycznego, stymulatorów, defibrylatorów - kardiowerterów wraz z najmem programatorów i generatorów dla Pracowni Elektrofizjologii. Agnieszka Karpińska 2015-11-20 13:23:27
Druki medyczne Agnieszka Kucharska - admin 2015-11-19 14:31:21
Druki medyczne Agnieszka Kucharska - admin 2015-11-19 14:30:19
Druki medyczne Agnieszka Kucharska - admin 2015-11-19 14:28:06
Wykonanie recept kodowanych Agnieszka Kucharska - admin 2015-11-19 14:20:07
Wykonanie recept kodowanych Agnieszka Kucharska - admin 2015-11-19 14:19:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Farmaceuty - Wydział Zaopatrzenia Medycznego Elżbieta Moroń 2015-11-19 13:29:01
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych listopad 2015 r. Monika Krause 2015-11-18 14:40:39
74/Log./2015 Dostawa odzieży dla personelu medycznego i kuchennego, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, obuwia dla personelu medycznego, odzieży chirurgicznej, op Anna Filipek 2015-11-17 13:07:51
Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Karpińska 2015-11-17 10:36:57
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2015-11-17 10:35:54
52/Med./2015 Dostawa odczynników do aparatu szybkich analiz parametrów krytycznych wraz z najmem analizatora przez okres 12 miesięcy na potrzeby Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Piotr Adamaszek 2015-11-17 08:24:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Palacza Elżbieta Moroń 2015-11-16 14:02:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz, Pielęgniarka/Pielęgniarz -Pracownia Hemodynamiki Elżbieta Moroń 2015-11-16 14:01:57
76/Med./2015 Dostawa soczewek, preparatów, wiskoelastyków, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatu do usuwania zaćmy i witrektomii przedniej Agnieszka Stanisławska 2015-11-16 08:52:50
Ogłoszenie konkursu - bank krwi Magdalena Kałuska 2015-11-13 14:02:28
Konkurs ofert Magdalena Kałuska 2015-11-13 13:14:11
Ogłoszenie konkursu - bank krwi Magdalena Kałuska 2015-11-13 12:57:02
Konkurs ofert Magdalena Kałuska 2015-11-13 12:37:32
Konkurs ofert Magdalena Kałuska 2015-11-13 12:36:39
Zapytanie ofertowe - dostawa narzędzi endoskopowych Agnieszka Mikulska 2015-11-12 10:49:35
Zapytanie ofertowe - dostawa narzędzi endoskopowych Agnieszka Mikulska 2015-11-12 10:47:18
„Konserwacja , naprawa urządzeń chłodniczych i sprzętu gastronomicznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2015-11-10 11:41:07
„Konserwacja , naprawa urządzeń chłodniczych i sprzętu gastronomicznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2015-11-10 11:40:58
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2015-11-10 11:34:31
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2015-11-10 11:29:09
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2015-11-10 11:28:55
Zapytanie ofertowe - dostawa narzędzi endoskopowych Agnieszka Mikulska 2015-11-10 10:30:57
Konkursy ofert Magdalena Kałuska 2015-11-06 11:03:29
Konkursy ofert Magdalena Kałuska 2015-11-06 10:02:39
Konkursy ofert Magdalena Kałuska 2015-11-06 09:55:23
Konkursy ofert Magdalena Kałuska 2015-11-06 09:29:25
Wsparcie serwisowe oprogramowania produktu DATERA Call-eX Dorota Janiszewska 2015-11-04 10:27:23
Dostawa oprogramowania Dorota Janiszewska 2015-11-04 10:27:09
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ + zmiana ogłoszenia z dn. 03.11.2015r. Anna Filipek 2015-11-03 11:24:51
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 02.11.2015 + zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 06.11.2015r. Arletta Abadżijewa 2015-11-02 14:07:50
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 02.11.2015 + zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 06.11.2015r. Arletta Abadżijewa 2015-11-02 14:05:31
Zapytanie ofertowe - dostawa urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń Agnieszka Mikulska 2015-11-02 12:41:24
Zapytanie ofertowe - dostawa urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń Agnieszka Mikulska 2015-11-02 12:40:58
zapytanie ofertowe na odbiór makulatury Ewa Pyrsz 2015-10-31 09:57:00
Telefonia komórkowa Dorota Janiszewska 2015-10-30 14:03:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Elżbieta Moroń 2015-10-30 13:44:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz, Pielęgniarka/Pielęgniarz -Pracownia Hemodynamiki Elżbieta Moroń 2015-10-30 13:43:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Palacza Elżbieta Moroń 2015-10-30 13:43:18
Odbiór makulatury w 2016 r. Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-10-30 12:35:56
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych październik II 2015 Monika Krause 2015-10-30 12:28:25
zapytanie ofertowe na odbiór makulatury Ewa Pyrsz 2015-10-30 11:06:38
Zapytanie ofertowe - dostawa urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń Agnieszka Mikulska 2015-10-30 09:32:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2015-10-28 08:41:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2015-10-28 08:40:14
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty z 27.10.2015r. Piotr Adamaszek 2015-10-27 11:02:10
Przetargi nieograniczone Agnieszka Kucharska - admin 2015-10-27 08:50:34
72/Med./2015 Arletta Abadżijewa 2015-10-26 11:27:36
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2015-10-26 08:24:42
56/Log/2015 Dostawa warzyw - nowalijek Agnieszka Karpińska 2015-10-23 10:31:30
60/Med/2015 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu wg pakietów 1-9. Agnieszka Karpińska 2015-10-23 10:23:37
38/Med/2015 Dostawę sprzętu medycznego: aparatu RTG przyłóżkowego, toru wizyjnego i fakowitrektomu. Agnieszka Karpińska 2015-10-23 10:20:42
27/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej z najmem oprzyrządowania Agnieszka Karpińska 2015-10-23 10:19:57
Zmiana miejsca przesłania/składania ofert Arletta Abadżijewa 2015-10-22 09:15:53
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2015-10-21 14:37:36
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2015-10-21 14:31:07
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2015-10-21 14:29:16
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2015-10-21 14:22:35
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2015-10-21 14:20:00
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2015-10-21 14:04:29
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2015-10-21 13:52:18
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2015-10-21 13:46:07
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2015-10-21 13:40:23
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2015-10-21 13:36:43
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2015-10-21 13:33:54
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2015-10-21 13:29:35
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2015-10-21 13:22:04
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2015-10-21 13:19:45
Agnieszka Kucharska - admin 2015-10-20 10:44:50
45/Med./2015 Dostawa jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego, sensorów mózgowych, elektrod do defibrylatora wraz z najmem monitorów i oksymetru mózgowego. Anna Filipek 2015-10-20 10:21:19
Wsparcie serwisowe oprogramowania produktu DATERA Call-eX Dorota Janiszewska 2015-10-20 09:05:32
Dostawa oprogramowania Dorota Janiszewska 2015-10-20 08:58:09
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych październik 2015 Monika Krause 2015-10-19 12:17:51
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Monika Krause 2015-10-19 12:17:25
STAŁA BEZPOŚREDNIĄ OCHRONĘ FIZYCZNĄ OBIEKTÓW REJONOWEJ BAZY ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO, WYDZIELONEJ NA TERENIE 4 WSKZP SP ZOZ, OBEJMUJĄCEJ BUDYNKI NR: 5, 6, 10, 11, 30, 45, 61; ADRES: UL. WEIGLA 5 Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-10-19 11:55:27
Najem praso kontenera i zagospodarowanie odpadów komunalnych Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-10-19 11:54:17
Wykonanie usługi w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowanie decyzji o zwalcza Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-10-19 11:50:17
Najem praso kontenera i zagospodarowanie odpadów komunalnych Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-10-19 11:36:21
Wykonanie usługi w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowanie decyzji o zwalcza Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-10-19 11:34:27
66/Med./2015 Dostawa szwów i drutów chirurgicznych Anna Filipek 2015-10-19 08:25:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2015-10-16 13:27:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz, Pielęgniarka/Pielęgniarz -Pracownia Hemodynamiki Elżbieta Moroń 2015-10-16 13:25:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2015-10-16 13:24:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2015-10-16 13:23:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referenta- Dział Technicznego Utrzymania Nieruchomości Elżbieta Moroń 2015-10-16 13:22:44
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych październik 2015 Monika Krause 2015-10-14 13:07:10
49/Log./2015 Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody Piotr Adamaszek 2015-10-14 10:46:52
34/Log./2015 Świadczenie usługi pralniczej, transport brudnej i czystej bielizny oraz leasing pościeli i bielizny szpitalnej w latach 2015 – 2018 Piotr Adamaszek 2015-10-14 10:46:00
Zmiana miejsca składania ofert Piotr Adamaszek 2015-10-14 10:42:48
Zmiana miejsca składania ofert Piotr Adamaszek 2015-10-14 10:42:07
68/Med/2015 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów dezynfekcyjnych. Agnieszka Karpińska 2015-10-14 08:33:43
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wrzesień II 2015 Monika Krause 2015-10-09 14:04:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2015-10-09 13:19:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz, Pielęgniarka/Pielęgniarz -Pracownia Hemodynamiki Elżbieta Moroń 2015-10-09 13:18:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2015-10-09 13:18:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2015-10-09 13:17:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Palacza Elżbieta Moroń 2015-10-09 13:16:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2015-10-09 13:15:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2015-10-09 13:11:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Chirurgii Naczyniowej Elżbieta Moroń 2015-10-09 13:10:12
68/Med/2015 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów dezynfekcyjnych. Agnieszka Karpińska 2015-10-09 12:04:01
Wycinka drzew Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-10-06 11:28:29
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, CZĘŚĆ NR 1 I CZĘŚĆ NR 2, W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI ‘ROZBUDOWA BUDYNKU NR 1 NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W 4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z P Piotr Adamaszek 2015-10-05 14:51:26
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, CZĘŚĆ NR 1 I CZĘŚĆ NR 2, W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI ‘ROZBUDOWA BUDYNKU NR 1 NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W 4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z P Piotr Adamaszek 2015-10-05 14:50:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2015-10-05 11:08:54
63/Med./2015 Dostawa materiałów medycznych na potrzeby Oddziału Ortopedii Arletta Abadżijewa 2015-10-05 08:25:21
63/Med./2015 Dostawa materiałów medycznych na potrzeby Oddziału Ortopedii Arletta Abadżijewa 2015-10-05 08:21:23
35/Med./2015 Dostawa aparatów do diagnostyki obrazowej Arletta Abadżijewa 2015-10-05 08:20:00
28/Med./2015 Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych do badań immunologicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatorów oraz krążków do oznaczeń lekowrażliwo Arletta Abadżijewa 2015-10-05 08:18:50
Naprawa drzwi przesuwnych Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-10-01 09:17:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwator-magazynier Elżbieta Moroń 2015-09-30 12:15:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2015-09-30 12:12:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2015-09-25 13:35:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2015-09-25 13:33:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz, Pielęgniarka/Pielęgniarz -Pracownia Hemodynamiki Elżbieta Moroń 2015-09-25 13:33:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Elżbieta Moroń 2015-09-25 13:30:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2015-09-25 13:28:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2015-09-25 13:27:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Palacza Elżbieta Moroń 2015-09-25 13:25:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2015-09-25 13:25:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2015-09-25 13:22:09
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wrzesień II 2015 Monika Krause 2015-09-25 09:15:41
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wrzesień II 2015 Monika Krause 2015-09-23 12:11:19
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wrzesień 2015 Monika Krause 2015-09-23 12:01:39
23/Med./2015 dostawa sprzętu jednorazowego chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego oraz najem generatora do termoablacji Agnieszka Stanisławska 2015-09-23 09:49:57
24/Med./2015 Dostawa środków dezynfekujących, myjących, wapna sodowanego i akcesoriów medycznych Agnieszka Stanisławska 2015-09-23 09:43:23
3/Med./2015 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego angiografii, koronarografii, testów act, tt, pt, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli, zastawek przezskornych Agnieszka Stanisławska 2015-09-23 09:42:05
91/Log./2014 Dostawa materiałów budowlano - technicznych i eksploatacyjnych do klimatyzacji na 2015 rok Agnieszka Stanisławska 2015-09-23 09:41:25
Operat wodno prawny, emisja z kotłowni i badanie ścieków Małgorzata Domańska 2015-09-22 11:01:33
Ogłoszenie wyników postępowania Agnieszka Mikulska 2015-09-22 09:43:28
51/Log/2015 Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów. Agnieszka Karpińska 2015-09-21 12:07:44
20/Med/2015 Dostawa produktów leczniczych. Agnieszka Karpińska 2015-09-21 12:06:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2015-09-18 13:43:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2015-09-18 13:42:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz, Pielęgniarka/Pielęgniarz -Pracownia Hemodynamiki Elżbieta Moroń 2015-09-18 13:42:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2015-09-18 13:41:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Elżbieta Moroń 2015-09-18 13:39:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referenta Elżbieta Moroń 2015-09-18 13:38:11
62/Med./2015 Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku Agnieszka Stanisławska 2015-09-18 10:26:12
Operat wodno prawny, emisja z kotłowni i badanie ścieków Małgorzata Domańska 2015-09-18 09:46:41
Operat wodno prawny, emisja z kotłowni i badanie ścieków Małgorzata Domańska 2015-09-18 08:56:16
Kurtyna powietrzna - dobór, dostawa, montaż Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-09-15 14:33:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2015-09-11 13:02:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Elektryk Elżbieta Moroń 2015-09-11 12:58:45
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wrzesień 2015 Monika Krause 2015-09-11 10:37:08
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wrzesień 2015 Monika Krause 2015-09-10 11:29:33
43/Log./2015 Dostawa pościeli, bielizny i prześcieradeł jednorazowego użytku oraz prześcieradeł, serwet chirurgicznych i odzieży zabiegowej. Anna Filipek 2015-09-09 12:50:17
41/Med./2015 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu wg pakietów 1-11 Anna Filipek 2015-09-09 12:49:57
29/Med./2015 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych wraz z najmem analizatora oraz wirówki na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Anna Filipek 2015-09-09 12:49:30
Zapytanie ofertowe - wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Agnieszka Mikulska 2015-09-09 09:47:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz, Pielęgniarka/Pielęgniarz -Pracownia Hemodynamiki Elżbieta Moroń 2015-09-08 14:14:35
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2015-09-07 15:12:01
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 07.09.2015r. Agnieszka Karpińska 2015-09-07 13:09:47
33/Log./2015 Remont korytarza Klinicznego Oddziału Otolaryngologii w budynku nr 1 na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857 Piotr Adamaszek 2015-09-07 12:21:59
40/Med./2015 Dostawa aparatury medycznej wg pakietów nr 1-6 wraz z dostawą odczynników w pakiecie nr 1 Piotr Adamaszek 2015-09-07 12:19:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2015-09-07 10:28:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2015-09-04 14:14:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Elżbieta Moroń 2015-09-04 14:04:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2015-09-04 14:03:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2015-09-04 14:02:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Elektryka Elżbieta Moroń 2015-09-03 09:19:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz, Pielęgniarka/Pielęgniarz -Pracownia Hemodynamiki Elżbieta Moroń 2015-08-31 12:46:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Położna Epidemiologiczna Elżbieta Moroń 2015-08-28 12:41:14
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych sierpień 2015 Elżbieta Moroń 2015-08-26 13:02:38
Sprzedaż pojazdu osobowego marki Chrysler Grand Voyager 3.3 SLE Sławomir Orłowski 2015-08-24 10:31:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2015-08-21 12:53:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2015-08-21 12:53:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2015-08-21 12:50:35
36/Med./2015 Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo wraz z najmem systemu i znaczników tkanek Arletta Abadżijewa 2015-08-21 10:40:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2015-08-19 11:36:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2015-08-17 12:57:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Położna Epidemiologiczna Elżbieta Moroń 2015-08-17 12:57:04
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Piotr Adamaszek 2015-08-13 14:25:26
53/Med/2015 Dostawa sprzętu medycznego, stymulatorów, defibrylatorów - kardiowerterów wraz z najmem programatorów i generatorów dla Pracowni Elektrofizjologii. Agnieszka Karpińska 2015-08-11 09:36:08
52/Med./2015 Dostawa odczynników do aparatu szybkich analiz parametrów krytycznych wraz z najmem analizatora przez okres 12 miesięcy na potrzeby Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Piotr Adamaszek 2015-08-10 10:33:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2015-08-10 09:25:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz, Pielęgniarka/Pielęgniarz -Pracownia Hemodynamiki Elżbieta Moroń 2015-08-10 09:25:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2015-08-10 09:24:38
30/Med/2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej. Agnieszka Karpińska 2015-08-06 13:35:52
22/Med/2015 Dostawa leków Alteplasum, Interferon beta 1-b, płyny do dializ, Tocilizumab. Agnieszka Karpińska 2015-08-06 13:35:05
10/Med/2015 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych, podkładów, prześcieradeł na potrzeby 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu. Agnieszka Karpińska 2015-08-06 13:33:46
53/Med/2015 Agnieszka Karpińska 2015-08-06 13:22:36
49/Log./2015 Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody Piotr Adamaszek 2015-08-06 08:20:05
49/Log./2015 Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody Piotr Adamaszek 2015-08-06 08:16:36
49/Log./2015 Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody Piotr Adamaszek 2015-08-06 08:14:15
47/Med.//2015 Dostawa odczynników, barwników oraz testów na potrzeby ZDL wg pakietów: Pakiet 1 – dostawa testów immunochromatograficznych, barwników i odczynników do metod manualnych, Pakiet Anna Filipek 2015-08-05 10:57:48
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych sierpień 2015 Elżbieta Moroń 2015-08-05 10:35:47
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych sierpień 2015 Elżbieta Moroń 2015-08-05 10:34:37
48/Med./2015 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do elektroforezy i identyfikacji białek w surowicy , płynie mózgowo – rdzeniowym oraz moczu wraz z najmem systemu do elektroforezy Agnieszka Stanisławska 2015-08-05 10:29:40
48/Med./2015 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do elektroforezy i identyfikacji białek w surowicy , płynie mózgowo – rdzeniowym oraz moczu wraz z najmem systemu do elektroforezy Agnieszka Stanisławska 2015-08-05 10:27:59
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Monika Krause 2015-07-31 07:59:31
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty z 29.07.2015r. Piotr Adamaszek 2015-07-29 11:39:06
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty z 29.07.2015r. Piotr Adamaszek 2015-07-29 11:38:11
Czyszczenie i dezynfekcja układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-07-28 14:53:16
26/Log./2015 Wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych powstających w wyniku działalności szpitala oraz podległych przychodni Piotr Adamaszek 2015-07-28 12:03:42
25/Log./2015 Budowa zapasowego ujęcia wody – niezależnego źródła zasilania w wodę” realizowaną w ramach inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Piotr Adamaszek 2015-07-28 12:02:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2015-07-27 13:54:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2015-07-27 13:17:09
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lipiec 2015 Elżbieta Moroń 2015-07-27 13:16:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz, Pielęgniarka/Pielęgniarka -Pracownia Hemodynamiki Elżbieta Moroń 2015-07-23 11:44:17
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Chirurgii Naczyniowej i Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Agnieszka Kucharska - admin 2015-07-23 08:43:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor ds. Wydziału Naukowo-Badawczego Elżbieta Moroń 2015-07-22 12:10:21
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lipiec 2015 Elżbieta Moroń 2015-07-17 11:05:02
31/Log./2015 Dostawa pościeli, bielizny i prześcieradeł jednorazowego użytku oraz prześcieradeł, serwet chirurgicznych i odzieży zabiegowej Anna Filipek 2015-07-16 11:30:01
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lipiec 2015 Agnieszka Kucharska - admin 2015-07-15 09:11:42
Sprzedaż pojazdu osobowego marki Chrysler Grand Voyager 3.3 SLE Sławomir Orłowski 2015-07-13 12:25:09
Sprzedaż pojazdu osobowego marki Chrysler Grand Voyager 3.3 SLE Sławomir Orłowski 2015-07-13 12:24:04
Sprzedaż pojazdu osobowego marki Chrysler Grand Voyager 3.3 SLE Sławomir Orłowski 2015-07-13 12:23:06
45/Med./2015 Dostawa jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego, sensorów mózgowych, elektrod do defibrylatora wraz z najmem monitorów i oksymetru mózgowego. Anna Filipek 2015-07-13 09:50:05
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2015-07-10 13:36:15
Zbiorcze zestawienie ofert Piotr Adamaszek 2015-07-10 12:45:01
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lipiec 2015 Elżbieta Moroń 2015-07-09 10:13:52
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lipiec 2015 Elżbieta Moroń 2015-07-09 10:01:37
Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 09.07.2015r. Piotr Adamaszek 2015-07-09 09:57:47
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2015-07-08 10:15:37
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 07.07.2015r. Piotr Adamaszek 2015-07-07 14:19:14
testy Piotr Adamaszek 2015-07-07 08:48:15
testy Piotr Adamaszek 2015-07-07 08:47:35
testy Piotr Adamaszek 2015-07-07 08:33:03
testy Piotr Adamaszek 2015-07-07 08:31:09
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2015-07-06 11:29:36
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2015-07-06 11:19:45
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert Agnieszka Mikulska 2015-07-02 14:03:26
Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu wg pakietów I-VI Agnieszka Mikulska 2015-07-02 14:02:53
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert Agnieszka Mikulska 2015-07-02 13:47:01
Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu wg pakietów I-VI Agnieszka Mikulska 2015-07-02 13:43:51
41/Med./2015 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu wg pakietów 1-11 Anna Filipek 2015-07-02 13:26:09
Zmiana terminu składania ofert Piotr Adamaszek 2015-07-02 13:12:25
38/Med/2015 Dostawę sprzętu medycznego: aparatu RTG przyłóżkowego, toru wizyjnego i fakowitrektomu. Agnieszka Karpińska 2015-07-01 14:51:32
39/Med./2015 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 - 9 Agnieszka Stanisławska 2015-07-01 10:05:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy Inspektor - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami (Logistyka) Elżbieta Moroń 2015-06-30 12:25:48
35/Med./2015 Dostawa aparatów do diagnostyki obrazowej Arletta Abadżijewa 2015-06-30 12:15:50
35/Med./2015 Dostawa aparatów do diagnostyki obrazowej Arletta Abadżijewa 2015-06-30 12:12:44
ZAWIADOMIENIE O UNIOEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Anna Filipek 2015-06-26 10:00:47
31/Log./2015 Dostawa pościeli, bielizny i prześcieradeł jednorazowego użytku oraz prześcieradeł, serwet chirurgicznych i odzieży zabiegowej Anna Filipek 2015-06-26 09:59:00
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2015-06-26 07:38:05
40/Med./2015 Dostawa aparatury medycznej wg pakietów nr 1-6 wraz z dostawą odczynników w pakiecie nr 1 Piotr Adamaszek 2015-06-25 14:04:57
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2015-06-25 12:31:20
37/Med./2015 Dostawa sprzetu jednorazowego chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego Agnieszka Stanisławska 2015-06-24 09:17:07
Informacja uzupełniająca Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-06-23 11:28:19
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2015-06-22 14:30:56
34/Log./2015 Świadczenie usługi pralniczej, transport brudnej i czystej bielizny oraz leasing pościeli i bielizny szpitalnej w latach 2015 – 2018 Piotr Adamaszek 2015-06-22 11:41:43
16/Med./2015 Dostawa odczynników , kalibratorów , kontroli do automatycznego analizatora chemiluminescencyjnego i kompatybilnego z nim analizatora dodatkowego / back up / oraz automatycznego analiza Piotr Adamaszek 2015-06-22 11:40:41
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostawa oprogramowania HIS wraz z jego wdrożeniem w ramach projektu „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna” Piotr Adamaszek 2015-06-22 11:39:33
28/Med./2015 Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych do badań immunologicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatorów oraz krążków do oznaczeń lekowrażliwo Arletta Abadżijewa 2015-06-22 08:57:54
4/Log./2015 Dostawa mleka i przetworów mlecznych Arletta Abadżijewa 2015-06-22 08:55:44
15/Med./2015 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań metodą immunoenzymatyczną wraz z najmem analizatora Arletta Abadżijewa 2015-06-22 08:54:11
100/Med./2014 Dostawa materiałów medycznych na potrzeby Oddziałów: Ortopedii, Neurochirurgii i Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Arletta Abadżijewa 2015-06-22 08:53:35
31/Log./2015 Dostawa pościeli, bielizny i prześcieradeł jednorazowego użytku oraz prześcieradeł, serwet chirurgicznych i odzieży zabiegowej Anna Filipek 2015-06-22 07:39:07
37/Med./2015 Dostawa sprzętu jednorazowego chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego Agnieszka Stanisławska 2015-06-19 10:03:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Administrator Bezpieczeństwa Informacji Elżbieta Moroń 2015-06-19 08:24:29
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Chirurgii Naczyniowej i Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Monika Krause 2015-06-18 08:24:02
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych czerwiec 2015 Monika Krause 2015-06-18 08:16:49
34/Log./2015 Świadczenie usługi pralniczej, transport brudnej i czystej bielizny oraz leasing pościeli i bielizny szpitalnej w latach 2015 – 2018 Piotr Adamaszek 2015-06-17 14:14:14
21/Med/2015 Dostawa materiałów zużywalnych sprzętu medycznego Anna Filipek 2015-06-17 10:27:18
18/Med./2015 Dostawa materiałów zużywalnych sprzętu medycznego Anna Filipek 2015-06-17 10:27:01
8/Med./2015 Dostawa radiofarmaceutyków i izotopów Anna Filipek 2015-06-17 10:26:40
101/Med/2014/15 Dostawa podłoży, odczynników oraz najem sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przez okres 12 miesięcy. Anna Filipek 2015-06-17 10:26:14
29/Med./2015 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych wraz z najmem analizatora oraz wirówki na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Anna Filipek 2015-06-17 10:23:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierownik Działu Technicznego Utrzymania Nieruchomości Elżbieta Moroń 2015-06-16 10:28:43
Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-06-15 13:28:51
27/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej z najmem oprzyrządowania Agnieszka Karpińska 2015-06-15 08:32:38
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 12.06.2015r Agnieszka Karpińska 2015-06-12 14:37:38
25/Log./2015 Budowa zapasowego ujęcia wody – niezależnego źródła zasilania w wodę” realizowaną w ramach inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Piotr Adamaszek 2015-06-09 10:53:49
25/Log./2015 Budowa zapasowego ujęcia wody – niezależnego źródła zasilania w wodę” realizowaną w ramach inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Piotr Adamaszek 2015-06-09 10:43:14
25/Log./2015 Budowa zapasowego ujęcia wody – niezależnego źródła zasilania w wodę” realizowaną w ramach inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Piotr Adamaszek 2015-06-09 10:38:19
25/Log./2015 Budowa zapasowego ujęcia wody – niezależnego źródła zasilania w wodę” realizowaną w ramach inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Piotr Adamaszek 2015-06-09 10:33:25
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych czerwiec 2015 Monika Krause 2015-06-08 14:08:02
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych czerwiec 2015 Monika Krause 2015-06-08 12:50:31
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych czerwiec 2015 Monika Krause 2015-06-08 12:35:48
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych czerwiec 2015 Monika Krause 2015-06-08 11:31:05
12/Med./2015 Dostawa materiałów zużywalnych sprzętu medycznego Piotr Adamaszek 2015-06-08 08:56:43
23/Med./2015 dostawa sprzętu jednorazowego chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego oraz najem generatora do termoablacji Agnieszka Stanisławska 2015-06-08 08:56:35
23/Med./2015 dostawa sprzętu jednorazowego chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego oraz najem generatora do termoablacji Agnieszka Stanisławska 2015-06-08 08:55:39
24/Med./2015 Dostawa środków dezynfekujących, myjących, wapna sodowanego i akcesoriów medycznych Agnieszka Stanisławska 2015-06-08 08:50:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI Elżbieta Moroń 2015-06-01 14:14:53
17/Log/2015 Dostawa chemicznych środków, materiałów do utrzymania czystości i higieny. Agnieszka Karpińska 2015-06-01 11:32:34
Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Agnieszka Jakubik 2015-05-28 13:38:18
Zapytanie ofertowe - dostawa systemów przeciwodleżynowych dla profilaktyki i leczenia odleżyn Wiesław Król 2015-05-22 09:26:53
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych maj 2015 Monika Krause 2015-05-21 07:57:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Administrator Bezpieczeństwa Informacji Monika Krause 2015-05-15 13:44:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Administrator Bezpieczeństwa Informacji Monika Krause 2015-05-15 13:41:46
Ogłoszenie naboru na stanowisko Administrator Bezpieczeństwa Informacji Monika Krause 2015-05-15 13:36:23
19/Log./2015 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4 WSKzP Agnieszka Karpińska 2015-05-13 14:02:48
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecień IV Monika Krause 2015-05-12 11:44:21
Dostawa licencji Oracle Database Standard Edition Agnieszka Kucharska - admin 2015-05-08 10:50:32
Dostawa licencji Oracle Database Standard Edition Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-30 14:35:57
Dostawa licencji Oracle Database Standard Edition Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-30 14:35:46
Dostawa licencji Oracle Database Standard Edition Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-30 14:35:20
Dostawa licencji Oracle Database Standard Edition Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-30 14:35:04
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecień IV Monika Krause 2015-04-29 08:57:41
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecień IV Monika Krause 2015-04-29 08:51:51
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecień IV Monika Krause 2015-04-29 08:31:02
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecień IV Monika Krause 2015-04-28 11:36:02
99/Med/2014 Dostawa sprzętu jednorazowego chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego oraz klipsownic, klipsów i zestawów ssąco - płuczących. Agnieszka Karpińska 2015-04-27 10:58:05
Ogłoszenie o konkursie p.n. "Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zintegrowanego bloku operacyjnego 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu SP ZOZ przy ul. Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 13:48:46
Świadczenie usług dostępu do Internetu Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 13:47:22
zapytanie ofertowe: niszczenie dokumentów Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:46:10
Wydział Administracji Ogólnej Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:45:43
Wydział Administracji Ogólnej Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:45:25
zapytanie ofertowe na usługi pocztowe Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:43:27
WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE: Badania diagnostyczne dla potrzeb gabinetu POZ w Bolesławcu Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:42:54
Plan ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczych 4WSKzP z aktualizacją Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:41:50
ogłoszenie o przetargu - Bankomat Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:31:50
ogłoszenie o przetargu AUTOMATY NA NAPOJE Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:31:27
ogłoszenie o przetargu - TAXI Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:31:03
ogłoszenie o przetargu - gipsomat Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:30:42
ogłoszenie o przetargu - zakład protetyki dentystycznej Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:30:09
ogłoszenie o przetargu - Bufet Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:29:42
ogłoszenie o przetargu - automaty na napoje Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:29:18
ogłoszenie o przetargu - pomieszczenie socjalne dla kiosku Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:28:59
ogłoszenie o przetargu - kiosk ogólnospożywczy Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:28:42
zapytanie ofertowe na niszczenie dokumentów Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:28:20
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecieć III 2015 Monika Krause 2015-04-23 08:44:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka Kierownika Zakładu Monika Krause 2015-04-23 08:44:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Administrator Bezpieczeństwa Informacji Monika Krause 2015-04-23 08:44:00
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 21.04.2015r. Agnieszka Karpińska 2015-04-22 12:53:19
20/Med/2015 Dostawa produktów leczniczych. Agnieszka Karpińska 2015-04-22 11:42:01
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecieć III 2015 Monika Krause 2015-04-17 13:46:15
Świadczenie usług dostępu do Internetu Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-17 13:12:45
Świadczenie usług dostępu do Internetu Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-17 13:11:58
Świadczenie usług dostępu do Internetu Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-17 13:10:59
Zapytanie ofertowe - przegląd okresowy diatermii Excalibur Plus PC Wiesław Król 2015-04-17 10:48:57
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Leczenia Udarów Monika Krause 2015-04-16 13:54:09
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecieć III 2015 Monika Krause 2015-04-16 13:53:25
11/Med./2015 Dostawa materiałów medycznych jednorazowego uzytku Agnieszka Stanisławska 2015-04-16 11:31:32
7/Log./2015 Dostawa artykułów spożywczych Agnieszka Stanisławska 2015-04-16 11:30:56
93/Med./2014 Dostawa materiałów zużywalnych do sprzętu medycznego Agnieszka Stanisławska 2015-04-16 11:30:24
92/Med./2014 dostawa jednorazowego sprzętu medycznego Agnieszka Stanisławska 2015-04-16 11:29:49
19/Log./2015 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4 WSKzP Agnieszka Karpińska 2015-04-16 08:09:36
9/Med/2015 Dostawa Gefitinibum, Tocilizumab. Agnieszka Karpińska 2015-04-16 08:04:25
19/Log./2015 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4 WSKzP Agnieszka Karpińska 2015-04-16 08:02:26
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Michał Leśko - projekty UE 2015-04-15 15:44:50
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Michał Leśko - projekty UE 2015-04-15 15:41:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Michał Leśko - projekty UE 2015-04-15 15:35:20
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecień II 2015 Monika Krause 2015-04-15 11:11:18
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2015-04-13 13:46:55
Świadczenie usług pralniczych i leasingu pościeli Sławomir Orłowski 2015-04-13 11:23:57
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecieć III 2015 Monika Krause 2015-04-13 09:47:55
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecieć III 2015 Monika Krause 2015-04-13 08:31:59
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecieć III 2015 Monika Krause 2015-04-13 08:23:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Administrator Bezpieczeństwa Informacji Monika Krause 2015-04-11 08:21:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Administrator Bezpieczeństwa Informacji Monika Krause 2015-04-11 08:21:06
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecieć III 2015 Monika Krause 2015-04-11 08:10:56
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecieć III 2015 Monika Krause 2015-04-11 07:28:39
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecień 2015 Monika Krause 2015-04-11 07:17:43
16/Med./2015 Dostawa odczynników , kalibratorów , kontroli do automatycznego analizatora chemiluminescencyjnego i kompatybilnego z nim analizatora dodatkowego / back up / oraz automatycznego analiza Piotr Adamaszek 2015-04-08 11:27:46
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2015-04-08 09:07:27
Zapytanie ofertowe - dostawa systemów przeciwodleżynowych dla profilaktyki i leczenia odleżyn Wiesław Król 2015-04-07 10:39:38
16/Med./2015 Dostawa odczynników , kalibratorów , kontroli do automatycznego analizatora chemiluminescencyjnego i kompatybilnego z nim analizatora dodatkowego / back up / oraz automatycznego analiza Piotr Adamaszek 2015-04-03 11:14:22
17/Med/2015 Dostawa chemicznych środków, materiałów do utrzymania czystości i higieny. Agnieszka Karpińska 2015-04-02 14:11:54
Zapytanie ofertowe: Promocja projektu pn: Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Michał Leśko - projekty UE 2015-04-02 09:22:53
Zapytanie ofertowe: Promocja projektu pn: Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Michał Leśko - projekty UE 2015-04-02 09:14:42
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecień 2015 Monika Krause 2015-04-01 11:35:30
Odpowiedzi na pytania Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-04-01 10:01:06
Dostawa opasek do drukarek Zebra HC100 Agnieszka Kucharska - admin 2015-03-25 12:54:28
Dostawa opasek do drukarek Zebra HC100 Agnieszka Kucharska - admin 2015-03-20 14:06:48
Dostawa opasek do drukarek Zebra HC100 Agnieszka Kucharska - admin 2015-03-20 14:06:04
Dostawa opasek do drukarek Zebra HC100 Agnieszka Kucharska - admin 2015-03-20 14:05:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka Kierownika Zakładu Monika Krause 2015-03-19 08:59:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka Kierownika Zakładu Monika Krause 2015-03-19 08:59:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka Kierownika Zakładu Monika Krause 2015-03-19 08:58:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka Kierownika Zakładu Monika Krause 2015-03-19 08:57:00
ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka Kierownika Zakładu Monika Krause 2015-03-19 08:54:59
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych marzec 2015 Monika Krause 2015-03-19 08:53:16
Świadczenie usług pralniczych i leasingu pościeli Sławomir Orłowski 2015-03-18 08:36:19
Świadczenie usług pralniczych i leasingu pościeli Sławomir Orłowski 2015-03-18 08:35:14
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert dn. 17.03.2015r. Arletta Abadżijewa 2015-03-17 13:54:29
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert dn. 17.03.2015r.r. Arletta Abadżijewa 2015-03-17 13:53:11
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert dn. 17.03.2015r.r. Arletta Abadżijewa 2015-03-17 13:51:35
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Leczenia Udarów Monika Krause 2015-03-12 08:01:40
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Leczenia Udarów Monika Krause 2015-03-12 07:58:23
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Leczenia Udarów Monika Krause 2015-03-12 07:57:01
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Leczenia Udarów Monika Krause 2015-03-12 07:56:09
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Leczenia Udarów Monika Krause 2015-03-12 07:53:11
12/Med./2015 Dostawa materiałów zużywalnych sprzętu medycznego Piotr Adamaszek 2015-03-11 09:31:56
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych marzec 2015 Monika Krause 2015-03-10 13:39:03
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych marzec 2015 Monika Krause 2015-03-10 13:37:41
96/WAO./2014 Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Piotr Adamaszek 2015-03-10 08:44:18
8/Med./2015 Dostawa radiofarmaceutyków i izotopów Anna Filipek 2015-03-09 11:14:46
Ogłoszenie o zbieraniu ofert - gamma kamera Wiesław Król 2015-03-09 09:59:57
ogłoszenie o przetargu - kiosk ogólnospożywczy z szatnią Ewa Pyrsz 2015-03-05 10:12:55
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych luty 2015 Monika Krause 2015-03-05 09:39:41
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi wraz ze stałym monitorowaniem systemów alarmowych Systemu Włamania i Napadu (SWiN) zainstalowan Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-03-04 16:05:04
2/Med/2015 Dostawa płynów do dializy i produktów leczniczych Agnieszka Karpińska 2015-03-04 10:37:50
10/Med/2015 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych, podkładów, prześcieradeł na potrzeby 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu. Agnieszka Karpińska 2015-03-02 08:54:40
Czyszczenie oraz przegląd stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, wentylacji w kotłowni oraz urządzeń grzewczo-kominowych Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-02-27 14:21:56
Wykonanie badań monitoringowych w 2015 roku wód gruntowych na obecność zanieczyszczeń produktami naftowymi z piezometrów zlokalizowanych na terenie stacji paliw 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego Małgorzata Domańska 2015-02-25 14:46:16
5/Inf./2015 Nadzór autorski i opieka serwisowa oprogramowania Infomedica Piotr Adamaszek 2015-02-25 12:21:47
1/Log./2015 Dostawa chemicznych środków pralniczych myjąco-dezynfekujących, czyszczących w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki oraz najem tych specjalistycznych dozow Piotr Adamaszek 2015-02-25 12:21:17
78/Med/2014 Dostawa sprzętu medycznego, zestawu do drenażu osierdzia, elektrod ablacyjnych, diagnostycznych, prowadników, koszulek, retraktora kardiochirurgicznego, defibrylatorów, stymulatorów w Agnieszka Karpińska 2015-02-24 12:37:17
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Monika Krause 2015-02-24 09:47:21
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych luty 2015 Monika Krause 2015-02-24 09:45:49
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych luty 2015 Monika Krause 2015-02-23 13:17:03
Zapytanie ofertowe - przegląd okresowy systemu do wykonywania USG wewnątrznacyniowych IVUS produkcji Volcano Corporation Wiesław Król 2015-02-20 14:08:41
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 18.02.2015r.+ zmiana terminu składania i otwarcia ofert Arletta Abadżijewa 2015-02-18 13:40:15
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 18.02.2015r.+ zmiana terminu składania i otwarcia ofert Arletta Abadżijewa 2015-02-18 13:29:00
101/Med/2014/15 Dostawa podłoży, odczynników oraz najem sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przez okres 12 miesięcy. Anna Filipek 2015-02-18 10:05:56
80/Inf./2014 Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek, tonerów do kserokopiarek, materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego na 2014/2015 rok. Anna Filipek 2015-02-18 10:05:11
Dialog Techniczny 2/DT/2014 Anna Filipek 2015-02-13 11:39:21
88/Med./2014 Dostawa gamma - kamery planarnej o małym polu widzenia do diagnostyki schorzeń onkologicznych. Anna Filipek 2015-02-13 11:38:50
84/Med./2014 Dostawa stentgraftów do leczenia tętniaka aorty brzusznej Anna Filipek 2015-02-13 11:38:25
82/Med./2014 Dostawa podnośników pacjenta - 2 kpl., aparatu kalkulacji soczewek - 1 kpl., kapilaroskopu - 1 szt., wózków anestezjologicznych - 4 szt. Anna Filipek 2015-02-13 11:38:07
74/Med./2014 Dostawa tomografu optycznego Anna Filipek 2015-02-13 11:37:55
70/Med./2014 Dostawa soczewek, preparatów wiskoelastyków, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatów. Anna Filipek 2015-02-13 11:37:33
Remont, konserwację i legalizację sprzętu ppoż będącego w posiadaniu Zamawiającego. Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-02-12 08:02:02
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych luty 2015 Monika Krause 2015-02-09 14:39:10
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń 2015 Monika Krause 2015-02-09 14:27:38
3/Med./2015 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego angiografii, koronarografii, testów act, tt, pt, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli, zastawek przezskornych Agnieszka Stanisławska 2015-02-09 08:20:18
Rozstrzygnięcie ofert Wiesław Król 2015-02-05 09:16:01
90/Med/2014 Dostawa rękawic sterylnych i niesterylnych Agnieszka Karpińska 2015-02-04 14:17:51
Modyfikacja treści SIWZ z dnia 02.02.2015r. - dodanie pakietu 69(system płytek do osteotomii otwartej kości piszczelowej ) Arletta Abadżijewa 2015-02-02 12:11:49
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 30.01.2015r. Agnieszka Karpińska 2015-01-30 11:26:00
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2015-01-27 14:28:52
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2015-01-27 14:26:22
2/Med/2015 Dostawa płynów do dializy i produktów leczniczych Agnieszka Karpińska 2015-01-27 10:10:51
Zapytanie ofertowe - przeglądy okresowe kardiomonitorów Goldway Wiesław Król 2015-01-24 18:53:06
Wyjaśnienia treści SIWZ Piotr Adamaszek 2015-01-23 08:40:10
89/Med./2014 Dostawa sprzętu jednorazowego do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego wraz z najmem 2 aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych i plazmaferezy Arletta Abadżijewa 2015-01-22 11:39:01
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń 2015 Monika Krause 2015-01-22 09:14:00
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 22.01.2015r. Piotr Adamaszek 2015-01-22 08:37:14
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 22.01.2015r. Piotr Adamaszek 2015-01-22 08:35:13
85/Inf./2014 Usługi Doradcy technicznego i Inżyniera kontraktu do projektu Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Piotr Adamaszek 2015-01-22 08:12:10
99/Med/2014 Dostawa sprzętu jednorazowego chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego oraz klipsownic, klipsów i zestawów ssąco - płuczących. Agnieszka Karpińska 2015-01-21 10:06:48
100/Med./2014 Dostawa materiałów medycznych na potrzeby Oddziałów: Ortopedii, Neurochirurgii i Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Arletta Abadżijewa 2015-01-21 09:57:03
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2015-01-20 09:14:37
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2015-01-20 09:11:21
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2015-01-20 09:05:18
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2015-01-20 09:03:01
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń 2015 Monika Krause 2015-01-19 14:39:32
Odpowiedzi na pytania Sławomir Orłowski 2015-01-19 10:17:49
1/Log./2015 Dostawa chemicznych środków pralniczych myjąco-dezynfekujących, czyszczących w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki oraz najem tych specjalistycznych dozow Piotr Adamaszek 2015-01-16 13:52:41
Przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi prawnej LEX Agnieszka Kucharska - admin 2015-01-16 13:04:33
Przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi prawnej LEX Agnieszka Kucharska - admin 2015-01-16 12:02:56
Przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi prawnej LEX Agnieszka Kucharska - admin 2015-01-15 09:10:39
Odpowiedzi na pytania Sławomir Orłowski 2015-01-13 12:53:19
Odpowiedzi na pytania Sławomir Orłowski 2015-01-13 09:06:07
Przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi prawnej LEX Agnieszka Kucharska - admin 2015-01-13 08:55:43
Przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi prawnej LEX Agnieszka Kucharska - admin 2015-01-12 13:16:32
Odpowiedzi na pytania Sławomir Orłowski 2015-01-12 10:54:26
Odpowiedzi na pytania Sławomir Orłowski 2015-01-12 10:24:53
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Monika Krause 2015-01-08 09:53:00
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń 2015 Monika Krause 2015-01-08 09:52:00
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń 2015 Monika Krause 2015-01-08 09:50:23
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń 2015 Monika Krause 2015-01-08 09:47:55
Dostawa licencji na oprogramowanie ESET Agnieszka Kucharska - admin 2015-01-08 09:46:12
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Monika Krause 2015-01-08 09:32:15
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Monika Krause 2015-01-08 09:30:38
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Monika Krause 2015-01-08 09:29:30
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Monika Krause 2015-01-08 09:24:22
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Monika Krause 2015-01-08 09:21:50
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych grudzień 2014 Monika Krause 2015-01-08 09:10:27
Dostawa sprzętu kuchennego (elektrycznego) sprzętu i wyposażenia kuchennego na 2015 r. Sławomir Orłowski 2015-01-07 10:48:14
Sprzedaż pojazdu osobowego marki POLONEZ CARO Sławomir Orłowski 2015-01-07 10:39:47
Dostawa oleju opałowego EKOTERM PLUS na 2014/15 rok Sławomir Orłowski 2015-01-07 10:38:50
Dostawa kosku przemysłowego opałowego grubego na 2014 rok Sławomir Orłowski 2015-01-07 10:38:36
Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego na 2014/15 Sławomir Orłowski 2015-01-07 10:38:14
Dostawa odzieży i obuwia roboczego, poduszek i koców szpitalnych na 2015 rok Sławomir Orłowski 2015-01-07 10:38:02
Świadczenie usług odpłatnego transportu sanitarnego w 2015 Sławomir Orłowski 2015-01-07 10:37:45
Wykonanie druków, rejestrów i książek ewidencyjnych w drukarni w 2015 roku Sławomir Orłowski 2015-01-07 10:37:22
Dostawa soli tabletkowej w 2015 roku Sławomir Orłowski 2015-01-07 10:36:57
Wykonanie przeglądów okresowych, konserwacyjnych i napraw wózków widłowych w 2015 roku Sławomir Orłowski 2015-01-07 10:36:40
Usługa wymiany łożysk z uszczelnieniem w pralnico-wirówkach Sławomir Orłowski 2015-01-07 10:36:16
96/WAO./2014 Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Piotr Adamaszek 2014-12-29 12:26:49
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Chirurgii Naczyniowej Kliniki Chirurgicznej Monika Krause 2014-12-23 11:24:08
Dostawa licencji na oprogramowanie ESET Agnieszka Kucharska - admin 2014-12-23 08:50:36
Dostawa licencji na oprogramowanie ESET Agnieszka Kucharska - admin 2014-12-22 14:38:39
Dostawa licencji na oprogramowanie ESET Agnieszka Kucharska - admin 2014-12-22 14:36:45
Dostawa licencji na oprogramowanie ESET Agnieszka Kucharska - admin 2014-12-22 14:36:37
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych grudzień 2014 Monika Krause 2014-12-22 11:54:17
Dostawa licencji na oprogramowanie ESET Agnieszka Kucharska - admin 2014-12-22 10:27:17
Dostawa licencji na oprogramowanie ESET Agnieszka Kucharska - admin 2014-12-22 10:26:41
Dostawa licencji na oprogramowanie ESET Agnieszka Kucharska - admin 2014-12-22 10:26:07
Dostawa licencji na oprogramowanie ESET Agnieszka Kucharska - admin 2014-12-22 10:25:51
Awaryjna wymiana drzwi wejściowych, przesuwanych automatycznie na Blok Operacyjny Oddziału Otolaryngologicznego Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2014-12-19 09:01:13
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych grudzień 2014 Monika Krause 2014-12-17 14:40:02
Zapytanie Wiesław Król 2014-12-12 13:59:48
79/Log./2014 Remont korytarza na Oddziale Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Budynku Nr 1, część I, piętro I w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z P SP ZOZ we Wrocławiu, kompleks 28 Piotr Adamaszek 2014-12-12 11:57:00
66/Med./2014 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 – 21 Piotr Adamaszek 2014-12-12 11:55:46
Usługa wymiany łożysk z uszczelnieniem w pralnico-wirówkach Sławomir Orłowski 2014-12-11 08:06:52
Usługa wymiany łożysk z uszczelnieniem w pralnico-wirówkach Sławomir Orłowski 2014-12-10 15:33:26
Usługa wymiany łożysk z uszczelnieniem w pralnico-wirówkach Sławomir Orłowski 2014-12-10 15:30:52
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych grudzień 2014 Monika Krause 2014-12-10 14:53:10
73/Med/2014 Dostawa mikroskopu operacyjnego, videokolonoskopu oraz bronchofiberoskopu. Agnieszka Stanisławska 2014-12-10 12:19:32
64/Log./2014 Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów. Agnieszka Stanisławska 2014-12-10 12:18:57
55/Med./2014 Dostawa sprzętu medycznego Agnieszka Stanisławska 2014-12-10 12:18:17
51/Med./2014 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego Agnieszka Stanisławska 2014-12-10 12:17:21
Dostawa systemu archiwizacji danych Agnieszka Kucharska - admin 2014-12-09 14:45:20
69/Med./2014 Dostawa materiałów opatrunkowych, siatek chirurgicznych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków Arletta Abadżijewa 2014-12-08 12:30:25
87/Med./2014 Dostawa zestawu videoendoskopowego Agnieszka Karpińska 2014-12-05 12:13:20
86/Adm/2014 Dostawa karnetów Agnieszka Karpińska 2014-12-05 12:12:11
76/Med/2014 Dostawa dwóch aparatów do dializoterapii i separatora komórkowego. Agnieszka Karpińska 2014-12-05 12:11:27
58/Med/2014 Dostawa produktów leczniczych. Agnieszka Karpińska 2014-12-05 12:10:39
szczegółowe materiały informacyjne do konkursu ofert Monika Krause 2014-12-04 09:27:29
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ Agnieszka Stanisławska 2014-12-04 07:40:17
Dostawa systemu archiwizacji danych Agnieszka Kucharska - admin 2014-12-02 10:30:14
92/Med./2014 dostawa jednorazowego sprzętu medycznego Agnieszka Stanisławska 2014-12-02 10:11:09
Dostawa systemu archiwizacji danych Agnieszka Kucharska - admin 2014-12-02 09:43:50
Zestawienie ofert Anna Filipek 2014-12-01 11:28:54
89/Med./2014 Dostawa sprzętu jednorazowego do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego wraz z najmem 2 aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych i plazmaferezy Arletta Abadżijewa 2014-11-27 12:04:58
92/Med./2014 dostawa jednorazowego sprzętu medycznego Agnieszka Stanisławska 2014-11-27 10:48:58
81/Med./2014 Dostawa videolaparoskopu - 1 kpl. Piotr Adamaszek 2014-11-25 11:00:47
75/Med./2014 Dostawa elektrokardiografów oraz diatermii Piotr Adamaszek 2014-11-25 10:59:12
60/Med./2014 Dostawa i montaż aparatu RTG do angiografii cyfrowej wraz ze stołem operacyjnym i przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb sali hybrydowej Piotr Adamaszek 2014-11-25 10:57:35
Wyjaśnienia, modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert Piotr Adamaszek 2014-11-25 10:41:18
Wykonanie druków, rejestrów i książek ewidencyjnych w drukarni w 2015 roku Sławomir Orłowski 2014-11-24 14:46:15
świadczenie usług odpłatnego transportu sanitarnego w 2015 Sławomir Orłowski 2014-11-24 14:17:39
„Konserwacja , naprawa urządzeń chłodniczych i sprzętu gastronomicznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-11-20 13:17:05
„Konserwacja , naprawa urządzeń chłodniczych i sprzętu gastronomicznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-11-20 13:15:47
„Konserwacja , naprawa urządzeń chłodniczych i sprzętu gastronomicznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-11-20 12:54:39
„Konserwacja , naprawa urządzeń chłodniczych i sprzętu gastronomicznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-11-20 12:54:03
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-11-20 12:40:20
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-11-20 12:39:47
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-11-20 12:39:18
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-11-20 12:38:59
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-11-20 12:38:38
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-11-20 12:37:17
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-11-20 12:36:53
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-11-20 12:36:29
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-11-20 12:35:39
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-11-20 12:35:17
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-11-20 12:34:09
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-11-20 12:32:31
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-11-20 12:30:24
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-11-20 12:24:17
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-11-20 12:23:53
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-11-20 12:22:46
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-11-20 12:21:54
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-11-20 12:21:38
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-11-20 12:21:20
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-11-20 12:20:22
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-11-20 10:41:45
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-11-20 10:41:13
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-11-20 10:37:56
świadczenie usług odpłatnego transportu sanitarnego w 2015 Sławomir Orłowski 2014-11-19 14:47:46
Unieważnienie zapytania ofertowego Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2014-11-19 12:57:17
Unieważnienie zapytania ofertowego Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2014-11-19 12:55:54
83/Med./2014 Dostawa lampy bezcieniowej i stołu operacyjnego ortopedycznego Arletta Abadżijewa 2014-11-19 09:32:06
Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów nr 1 - 6; znak sprawy: 62/Med./2014 Arletta Abadżijewa 2014-11-19 09:29:03
świadczenie usług odpłatnego transportu sanitarnego w 2015 Sławomir Orłowski 2014-11-17 14:38:33
11/Log/2014 Dostawa artykułów spożywczych Agnieszka Stanisławska 2014-11-17 14:28:18
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Chirurgii Naczyniowej Kliniki Chirurgicznej Monika Krause 2014-11-17 12:33:23
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Chirurgii Naczyniowej Kliniki Chirurgicznej Monika Krause 2014-11-17 12:32:17
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Chirurgii Naczyniowej Kliniki Chirurgicznej Monika Krause 2014-11-17 12:30:52
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych październik 2014 Monika Krause 2014-11-17 12:28:51
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dnia 13.11.2014r Agnieszka Karpińska 2014-11-13 14:14:39
78/Med/2014 Dostawa sprzętu medycznego, zestawu do drenażu osierdzia, elektrod ablacyjnych, diagnostycznych, prowadników, koszulek, retraktora kardiochirurgicznego, defibrylatorów, stymulatorów w Agnieszka Karpińska 2014-11-07 12:31:19
68/Med/2014 Dostawa leku AXITINIBUM. Agnieszka Karpińska 2014-11-07 12:26:30
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert dn. 05.11.2014r. Arletta Abadżijewa 2014-11-06 09:45:25
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert dn. 05.11.2014r. Arletta Abadżijewa 2014-11-06 09:42:42
50/Med/2014 Dostawa gazów medycznych wraz z najmem butli i zbiorników oraz z serwisem. Agnieszka Karpińska 2014-11-04 12:52:34
Dostawa odzieży i obuwia roboczego, poduszek i koców szpitalnych na 2015 rok Sławomir Orłowski 2014-10-31 14:59:02
Dostawa odzieży i obuwia roboczego, poduszek i koców szpitalnych na 2015 rok Sławomir Orłowski 2014-10-31 14:58:36
Sprzedaż pojazdu osobowego marki POLONEZ CARO Sławomir Orłowski 2014-10-31 14:56:50
86/Adm/2014 Dostawa karnetów Agnieszka Karpińska 2014-10-30 15:01:49
Przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 CPV- 72225000-8 usługi w zakresie oceny i analizy gwarancji jakości systemu Radosław Mielczarek - admin 2014-10-22 12:43:53
Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 22.10.2014r. Piotr Adamaszek 2014-10-22 09:45:04
pliki ath Piotr Adamaszek 2014-10-21 12:13:03
79/Log./2014 Remont korytarza na Oddziale Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Budynku Nr 1, część I, piętro I w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z P SP ZOZ we Wrocławiu, kompleks 28 Piotr Adamaszek 2014-10-17 10:37:33
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn.16.10.2014r. Arletta Abadżijewa 2014-10-16 13:13:17
59/Log./2014 Dostawa worków foliowych na odpady medyczne i komunalne oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne Anna Filipek 2014-10-16 13:09:08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 16.10.2014r. Piotr Adamaszek 2014-10-16 13:06:43
83/Med./2014 Dostawa lampy bezcieniowej i stołu operacyjnego ortopedycznego Arletta Abadżijewa 2014-10-16 12:33:39
83/Med./2014 Dostawa lampy bezcieniowej i stołu operacyjnego ortopedycznego Arletta Abadżijewa 2014-10-16 12:32:48
81/Med./2014 Dostawa videolaparoskopu - 1 kpl. Piotr Adamaszek 2014-10-16 10:46:16
81/Med./2014 Dostawa videolaparoskopu - 1 kpl. Piotr Adamaszek 2014-10-16 10:37:25
Dostawa i montaż czujników tlenku węgla w budynku kotłowni nr 5 RBZMed na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu”. Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2014-10-16 07:54:14
Wykonanie kontroli, w ramach przeglądu rocznego, stanu technicznej sprawności przewodów kominowych – dymowych i wentylacyjnych – grawitacyjnych wraz z czyszczeniem przewodów w przypadku stwier Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2014-10-16 07:53:44
Czyszczenie i dezynfekcja dwóch układów klimatyzacyjnych wraz z centralami nawiewno-wywiewnymi obsługującymi 3 sale operacyjne na oddziale Krdiochirurgii, jednego układu na oddziale Kardiolog Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2014-10-15 22:41:56
Czyszczenie i dezynfekcja dwóch układów klimatyzacyjnych wraz z centralami nawiewno-wywiewnymi obsługującymi 3 sale operacyjne na oddziale Krdiochirurgii, jednego układu na oddziale Kardiolog Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2014-10-15 22:40:10
Czyszczenie i dezynfekcja dwóch układów klimatyzacyjnych wraz z centralami nawiewno-wywiewnymi obsługującymi 3 sale operacyjne na oddziale Krdiochirurgii, jednego układu na oddziale Kardiolog Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2014-10-15 22:37:41
Wykonanie kontroli, w ramach przeglądu rocznego, stanu technicznej sprawności przewodów kominowych – dymowych i wentylacyjnych – grawitacyjnych wraz z czyszczeniem przewodów w przypadku stwier Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2014-10-15 12:20:16
65/Log/2014 Dostawa warzyw-nowalijek Agnieszka Karpińska 2014-10-14 12:14:19
43/Med/2014 Dostawa zastawek serca, pierścieni, protez naczyniowych, szwów naczyniowych oraz łat na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej. Agnieszka Karpińska 2014-10-14 12:12:31
39/Med./2014 Dostawa soczewek, preparatów wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatów. Anna Filipek 2014-10-14 11:55:06
Dostawa mikroskopu operacyjnego, videokolonoskopu oraz bronchofiberoskopu. Agnieszka Stanisławska 2014-10-13 09:24:40
63/Log./2014 Dostawa odzieży medycznej i kuchennej, obuwia medycznego, odzieży chirurgicznej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (och Arletta Abadżijewa 2014-10-08 11:43:54
49/Med./2014 Dostawa materiałów zużywalnych do konserwacji sprzętu medycznego, akcesoriów zużywalnych do: kardiomonitorów, aparatów do znieczulenia, diatermii chirurgicznych oraz innego sprzę Arletta Abadżijewa 2014-10-08 11:43:11
54/Med./2014 Dostawa odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych zakaźnych i alergii wraz z najmem niezbędnego sprzętu do wykonywania ww. badań przez okres 12 miesięcy Arletta Abadżijewa 2014-10-08 11:40:07
44/Log./2014 Wykonanie robót realizacyjnych związanych z adaptacją pomieszczeń dla utworzenia R Kardiologicznej 2p. część IV budynku Nr 1 z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych rob Piotr Adamaszek 2014-09-30 10:04:57
69/Med./2014 Dostawa materiałów opatrunkowych, siatek chirurgicznych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków Arletta Abadżijewa 2014-09-29 07:47:02
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 24.09.2014r. Piotr Adamaszek 2014-09-24 13:59:56
69/Med./2014 Arletta Abadżijewa 2014-09-24 09:06:46
70/Med./2014 Dostawa soczewek, preparatów wiskoelastyków, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatów. Anna Filipek 2014-09-24 09:05:15
Dostawa oleju opałowego EKOTERM PLUS na 2014/15 rok Sławomir Orłowski 2014-09-23 15:12:32
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 19.09.2014r. Arletta Abadżijewa 2014-09-19 12:13:01
„Dobór, dostawa i montaż kompaktowych urządzeń schładzających zapewniających normatywne temperatury pracy dla 4 pomieszczeń użytkowych na terenie 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu, oraz zapewnie Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2014-09-19 12:08:03
45/Med./2014 Dostawa odczynników, kalibratorów i kontroli do zintegrowanego automatycznego systemu aparaturowego do oznaczania parametrów fizykochemicznych oraz osadu moczu wraz z najmem systemu pr Agnieszka Stanisławska 2014-09-19 12:07:18
41/Med./2014 Dostawa zamkniętych systemów podciśnieniowych do pobierania krwi do badan hematologicznych, koagululogicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatora do oznaczania OB przez okres 36 Agnieszka Stanisławska 2014-09-19 12:06:34
29/Med./2014 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego Agnieszka Stanisławska 2014-09-19 12:05:53
26/Med./2014 Dostawa sprzetu medycznego dla Oddziału Ortopedii i Oddziału Neurochirurgii Agnieszka Stanisławska 2014-09-19 12:05:20
20/Med./2014 Dostawa jednorazowego sprzętu do angio – i koronarografii, sprzętu jednorazowego do naczyn szyjnych i sprzętu obwodowego, zastawek przezskórnych wraz z najmem oprzyrządowania dla P Agnieszka Stanisławska 2014-09-19 12:04:50
14/Med./2014 Dostawa odczynników, kalibratorów do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometrii wraz z najmem analizatora przez okres 36 miesięcy Agnieszka Stanisławska 2014-09-19 12:04:07
10/Med./2014 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych , materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń kompleksowych parametrów krytycznych wraz z najmem analizatorów wg pak Agnieszka Stanisławska 2014-09-19 12:03:40
7/Med./2014 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu medycznego na potrzeby Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2014-09-19 12:03:03
53/Med/2014 Dostawa jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego i kompresó uciskowych Anna Filipek 2014-09-19 12:00:02
46/Med/2014 Dostawa sond do pomiaru FFR oraz sond do USG wewnątrznaczyniowego wraz z najmem konsoli mobilnej do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej z przewoadami. Anna Filipek 2014-09-19 11:59:40
34/Med./2014 Dostawa szwów i drutów chirurgicznych Anna Filipek 2014-09-19 11:59:06
27/Med/2014 Dostawa jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego wraz z najmem monitorów do mierzenia saturacji krwi żylno/tętniczej, HCT/HGB oraz parametrów hemodynamicznych w czasie krą Anna Filipek 2014-09-19 11:58:09
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wrzesień 2014 Monika Krause 2014-09-18 08:05:42
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2014-09-17 12:07:44
31/Log./2014 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych powstających w wyniku działalności szpitala oraz podległych przychodni Piotr Adamaszek 2014-09-17 07:43:16
Telefonia komórkowa Agnieszka Kucharska - admin 2014-09-15 10:29:30
Wykonanie opracowania związanego z pomiarem emisji hałasu z lądowiska dla helikopterów Małgorzata Domańska 2014-09-11 13:43:21
Wykonanie opracowania związanego z pomiarem emisji hałasu z lądowiska dla helikopterów Małgorzata Domańska 2014-09-11 13:42:42
57/Log/2014 Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej, nadzór autorski, realizacja, serwis gwarancyjny oraz przyłączenie do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej linii zasilania podstawowego Piotr Adamaszek 2014-09-11 12:29:46
47/Log./2014 Wymian bram garażowych w bud Nr 30, wymiana instalacji elektrycznej w bud. Nr 5,6, 30 i 61 na terenie Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocław Piotr Adamaszek 2014-09-11 12:25:39
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wrzesień 2014 Monika Krause 2014-09-11 10:14:22
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 10.09.2014r. Piotr Adamaszek 2014-09-10 09:43:06
„Remont korytarza na Oddziale Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej - 1 piętro, część 1, budynek Nr 1 w 4WSKzP SP ZOZ” Zdzisława Nowak - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2014-09-10 08:51:30
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wrzesień 2014 Monika Krause 2014-09-09 10:46:36
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wrzesień 2014 Monika Krause 2014-09-09 10:44:12
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wrzesień 2014 Monika Krause 2014-09-09 10:31:22
Dostawa kosku przemysłowego opałowego grubego na 2014 rok Sławomir Orłowski 2014-09-05 11:22:58
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 04.09.2014r. Arletta Abadżijewa 2014-09-04 12:04:33
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty z 04.09..2014r. Piotr Adamaszek 2014-09-04 10:35:59
66/Med./2014 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 – 21 Piotr Adamaszek 2014-09-01 14:36:41
Rozstrzygnięcie postępowania Sławomir Orłowski 2014-09-01 13:48:48
Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów nr 1 - 6; znak sprawy: 62/Med./2014 Arletta Abadżijewa 2014-08-27 11:21:06
60/Med./2014 Dostawa i montaż aparatu RTG do angiografii cyfrowej wraz ze stołem operacyjnym i przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb sali hybrydowej Piotr Adamaszek 2014-08-26 13:51:51
Wydział Administracji Ogólnej Mieczysław Grzesiuk 2014-08-26 11:22:53
ogłoszenie o naborze starszy asystent w Oddziale Onkologii Klinicznej Monika Krause 2014-08-26 09:46:50
test Agnieszka Kucharska - admin 2014-08-25 14:26:34
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ Agnieszka Stanisławska 2014-08-25 08:56:49
58/Med/2014 Dostawa produktów leczniczych. Agnieszka Karpińska 2014-08-21 09:17:39
21/Med/2014 Dostawa produktów leczniczych Agnieszka Karpińska 2014-08-21 09:16:16
22/Med/2014 Dostawa sprzętu medycznego, stymulatorów, defibrylatorów - kardiowerterów wraz z najmem programatorów dla Pracowni Elektrofizjologii. Agnieszka Karpińska 2014-08-21 09:15:18
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 21.08..2014r. Piotr Adamaszek 2014-08-21 08:54:01
37/Log./2014 Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej, nadzór autorski, realizacja, serwis gwarancyjny oraz przyłączenie do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej linii zasilania podstawowego Piotr Adamaszek 2014-08-20 11:26:14
30/Med./2014 Dostawa zintegrowanego systemu zarządzania lekami z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji wraz z adaptacją pomieszczeń Piotr Adamaszek 2014-08-20 11:19:25
Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego na 2014/15 rok Sławomir Orłowski 2014-08-18 15:17:18
Ogłoszenie wyników postępowania Sławomir Orłowski 2014-08-18 15:06:29
Naprawa silnika w pojeździe Mercedes Sprinter 315cdi Sławomir Orłowski 2014-08-18 15:06:07
Dostawa wózka elektrycznego paletowego ręcznie prowadzonego Sławomir Orłowski 2014-08-18 15:05:44
Zawiadomienie o wyborze oferty Sławomir Orłowski 2014-08-18 15:05:25
Dział Gospodarczy Sławomir Orłowski 2014-08-18 15:03:40
54/Med./2014 Dostawa odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych zakaźnych i alergii wraz z najmem niezbędnego sprzętu do wykonywania ww. badań przez okres 12 miesięcy Arletta Abadżijewa 2014-08-08 09:39:02
55/Med./2014 Dostawa sprzętu medycznego Agnieszka Stanisławska 2014-08-08 09:18:57
53/Med/2014 Anna Filipek 2014-08-07 13:00:44
48/Log./2014 Dostawa pościeli, bielizny i prześcieradeł jednorazowego użytku Arletta Abadżijewa 2014-08-07 10:25:14
32/Med./2014 Dostawa sprzętu medycznego na Oddział Kardiologii Arletta Abadżijewa 2014-08-07 10:24:12
51/Med./2014 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego Agnieszka Stanisławska 2014-08-01 11:05:49
33/Med./2014 Dostawa rękawic sterylnych i niesterylnych. Anna Filipek 2014-07-28 11:51:05
44/Log./2014 Wykonanie robót realizacyjnych związanych z adaptacją pomieszczeń dla utworzenia R Kardiologicznej 2p. część IV budynku Nr 1 z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych rob Piotr Adamaszek 2014-07-25 12:23:16
49/Med./2014 Dostawa materiałów zużywalnych do konserwacji sprzętu medycznego, akcesoriów zużywalnych do: kardiomonitorów, aparatów do znieczulenia, diatermii chirurgicznych oraz innego sprzę Arletta Abadżijewa 2014-07-25 10:40:04
40/Med./2014 Dostawa kompresu do wkłucia udowego, korków naczyniowych, mikrocewników hydrofilnych, stentgraftów obwodowych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Arletta Abadżijewa 2014-07-25 10:36:56
50/Med/2014 Dostawa gazów medycznych wraz z najmem butli i zbiorników oraz z serwisem. Agnieszka Karpińska 2014-07-25 10:33:48
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lipiec 2014 Monika Krause 2014-07-17 07:26:59
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lipiec 2014 Monika Krause 2014-07-14 12:25:35
46/Med/2014 Dostawa sond do pomiaru FFR oraz sond do USG wewnątrznaczyniowego wraz z najmem konsoli mobilnej do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej z przewoadami. Anna Filipek 2014-07-14 10:30:51
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Karpińska 2014-07-11 14:28:28
Zbiorcze zestawienie ofert po poprawie omyłek rachunkowych, pisarskich i innych. Agnieszka Karpińska 2014-07-11 14:27:00
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 09.07.2014r. Agnieszka Karpińska 2014-07-09 12:42:41
ogłoszenie o przetargu TAXI Ewa Pyrsz 2014-07-04 12:22:39
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lipiec 2014 Monika Krause 2014-07-04 10:14:23
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lipiec 2014 Monika Krause 2014-07-02 12:01:52
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Przełozonej Pielęgniarek w Klinice Chirurgicznej Monika Krause 2014-07-02 08:23:11
25/Med./2014 Dostawa środków dezynfekujących, myjących, wapna sodowanego i akcesoriów medycznych Arletta Abadżijewa 2014-06-30 14:17:23
Wykonanie demontażu zbiorników i dystrybutorów do zadania Likwidacja stacji paliw w 4Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu , ulica R. Weigla Małgorzata Domańska 2014-06-27 12:46:53
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert dn. 28.05.2014r. Arletta Abadżijewa 2014-06-27 12:17:36
ogłoszenie o naborze mgr farmacji Pracownia Cytostatyków Monika Krause 2014-06-27 11:04:39
43/Med/2014 Dostawa zastawek serca, pierścieni, protez naczyniowych, szwów naczyniowych oraz łat na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej. Agnieszka Karpińska 2014-06-27 10:07:42
45/Med./2014 Dostawa odczynników, kalibratorów i kontroli do zintegrowanego automatycznego systemu aparaturowego do oznaczania parametrów fizykochemicznych oraz osadu moczu wraz z najmem systemu pr Agnieszka Stanisławska 2014-06-27 10:05:32
Wykonanie demontażu zbiorników i dystrybutorów do zadania Likwidacja stacji paliw w 4Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu , ulica R. Weigla Małgorzata Domańska 2014-06-26 12:47:57
36/Med./2014 Dostawę leku ABIRATERON. Agnieszka Karpińska 2014-06-25 13:42:09
38/Med./2014 Dostawa zbiornika ciekłego tlenu z parownicą wraz z posadowieniem (powtórzenie postępowania) Agnieszka Karpińska 2014-06-25 13:39:38
Wykonanie demontażu zbiorników i dystrybutorów do zadania Likwidacja stacji paliw w 4Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu , ulica R. Weigla Małgorzata Domańska 2014-06-25 12:48:55
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 25.06.2014r. oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 07.07.2014r. Piotr Adamaszek 2014-06-25 09:16:38
39/Med./2014 Dostawa soczewek, preparatów wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatów. Anna Filipek 2014-06-23 10:13:22
41/Med./2014 Dostawa zamkniętych systemów podciśnieniowych do pobierania krwi do badan hematologicznych, koagululogicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatora do oznaczania OB przez okres 36 Agnieszka Stanisławska 2014-06-17 09:38:29
Dialog Techniczny 2/DT/2014 Anna Filipek 2014-06-16 08:52:59
Dialog Techniczny 2/DT/2014 Anna Filipek 2014-06-16 08:51:51
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych czerwiec 2014 Monika Krause 2014-06-13 13:40:19
DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2014 Piotr Adamaszek 2014-06-13 10:46:19
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 28.01.2014r. Agnieszka Kucharska - admin 2014-06-11 14:33:34
Roczna konserwacja dźwigów Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2014-06-10 09:41:28
Roczna konserwacja dźwigów Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2014-06-10 09:38:16
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2014-06-06 10:53:23
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 04.06.2014r.; unieważnienie Pakiet nr 2, zmiana terminu składania i otwarcia ofert Arletta Abadżijewa 2014-06-05 07:31:06
Wyjasnienie i modyfikacja treści SIWZ i zmiana terminu otwarcia ofert. Agnieszka Karpińska 2014-06-04 13:30:18
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 04.06.2014r.; unieważnienie Pakiet nr 2, zmiana terminu składania i otwarcia ofert z 12.06.2014r na Arletta Abadżijewa 2014-06-04 12:40:04
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 04.06.2014r.; unieważnienie Pakiet nr 2 ( Wielofunkcyjne łóżko elektryczne – 6 kpl. ), zmiana terminu składania i otwarcia ofert z 12.06.2014r na Arletta Abadżijewa 2014-06-04 12:37:17
23/Med./2014 Dostawa odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, zakaźnych, alergii wraz z najmem niezbędnego sprzętu do wykonywania ww. badań i dostawa oznaczeń CLOSTRIDIUM DIFFICI Arletta Abadżijewa 2014-06-04 12:30:48
9/Inf./2014 Nadzór autorski i opieka serwisowa oprogramowania Infomedica Piotr Adamaszek 2014-06-04 09:10:41
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych maj 2014 Monika Krause 2014-06-03 13:32:28
35/Med/2014 Dostawa zbiornika ciekłego tlenu z parownicą wraz z posadowieniem. Agnieszka Karpińska 2014-06-02 08:36:44
Cennik Usług 4 WSK z P SP ZOZ Małgorzata Smoleń 2014-05-28 10:59:52
Cennik Usług 4 WSK z P SP ZOZ Małgorzata Smoleń 2014-05-28 10:57:26
Cennik Usług 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu Małgorzata Smoleń 2014-05-28 10:53:23
Cennik Usług 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu Małgorzata Smoleń 2014-05-28 10:49:23
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 27.05.2014r. Agnieszka Karpińska 2014-05-27 17:01:31
34/Med./2014 Dostawa szwów i drutów chirurgicznych Anna Filipek 2014-05-26 11:51:52
28/Med/2014 Dostawa zbiornika ciekłego tlenu z parownicą wraz z posadowieniem. Agnieszka Karpińska 2014-05-21 11:29:22
12/Med./2014 Dostawa stentgraftów obwodowych dla bloku Chirurgii Naczyniowej. Agnieszka Karpińska 2014-05-15 13:42:53
4/Med/2014 Dostawa rękawic sterylnych i niesterylnych, podkładów, prześcieradeł. Anna Filipek 2014-05-15 13:28:50
ogłoszenie o przetargu - gipsomat Ewa Pyrsz 2014-05-12 13:41:29
ogłoszenie o przetargu - gipsomat Ewa Pyrsz 2014-05-12 13:32:48
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 08.05.2014r. Agnieszka Karpińska 2014-05-09 14:46:05
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 08.05.2014r. Agnieszka Karpińska 2014-05-08 12:22:00
24/Log/2014 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4 WSKzP S Agnieszka Karpińska 2014-05-08 11:47:53
Dostawa licencji Oracle Database Standard Edition Agnieszka Kucharska - admin 2014-05-07 14:17:34
ogłoszenie o przetargu - gipsomat Ewa Pyrsz 2014-05-07 08:55:55
6/Log./2014 Dostawa pościeli, bielizny szpitalnej wielokrotnego użytku, poduszek, kołder i koców na rok 2014 Anna Filipek 2014-05-05 12:43:30
27/Med/2014 Dostawa jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego wraz z najmem monitorów do mierzenia saturacji krwi żylno/tętniczej, HCT/HGB oraz parametrów hemodynamicznych w czasie krą Anna Filipek 2014-05-05 12:42:53
30/Med./2014 Dostawa zintegrowanego systemu zarządzania lekami z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji wraz z adaptacją pomieszczeń Piotr Adamaszek 2014-05-05 08:28:19
32/Med./2014 Dostawa sprzętu medycznego na Oddział Kardiologii Arletta Abadżijewa 2014-05-03 09:02:54
22/Med/2014 Dostawa sprzętu medycznego, stymulatorów, defibrylatorów - kardiowerterów wraz z najmem programatorów dla Pracowni Elektrofizjologii. Agnieszka Karpińska 2014-04-29 09:12:07
29/Med./2014 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego Agnieszka Stanisławska 2014-04-29 09:07:51
Dostawa licencji Oracle Database Standard Edition Agnieszka Kucharska - admin 2014-04-29 08:31:45
Dostawa licencji Oracle Database Standard Edition Agnieszka Kucharska - admin 2014-04-29 08:31:05
18/Log/2014 Dostawa środków chemicznych, materiałów do utrzymania czystości i higieny. Agnieszka Karpińska 2014-04-28 14:02:57
Zapytania ofertowe Agnieszka Kucharska - admin 2014-04-28 09:10:39
Wyjasnienie treści SIWZ z dn.24.04.2014r Agnieszka Stanisławska 2014-04-24 12:18:02
Wyjasnienie treści SIWZ z dn.24.04.2014r Agnieszka Stanisławska 2014-04-24 12:06:02
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2014-04-24 10:33:24
26/Med./2014 Dostawa sprzetu medycznego dla Oddziału Ortopedii i Oddziału Neurochirurgii Agnieszka Stanisławska 2014-04-24 09:56:04
13/Med./2014 Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo wraz z najmem systemu Arletta Abadżijewa 2014-04-23 10:11:40
21/Med/2014 Dostawa produktów leczniczych Agnieszka Karpińska 2014-04-22 08:34:50
25/Med./2014 Dostawa środków dezynfekujących, myjących, wapna sodowanego i akcesoriów medycznych Arletta Abadżijewa 2014-04-22 08:06:24
169/Med./2013/14 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego wg Pakietów 1-18 Piotr Adamaszek 2014-04-18 09:30:45
1/Adm./2014 Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Piotr Adamaszek 2014-04-18 09:30:02
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecień 2014 Monika Krause 2014-04-18 09:22:38
17/Log/2014 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4 WSKzP S Agnieszka Karpińska 2014-04-14 13:52:41
23/Med./2014 Dostawa odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, zakaźnych, alergii wraz z najmem niezbędnego sprzętu do wykonywania ww. badań i dostawa oznaczeń CLOSTRIDIUM DIFFICI Arletta Abadżijewa 2014-04-11 08:36:46
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecień 2014 Monika Krause 2014-04-09 08:03:17
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Naczelnejj Monika Krause 2014-04-09 07:46:35
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Przełozonej Pielęgniarek w Klinice Chirurgicznej Monika Krause 2014-04-09 07:44:33
20/Med./2014 Dostawa jednorazowego sprzętu do angio – i koronarografii, sprzętu jednorazowego do naczyn szyjnych i sprzętu obwodowego, zastawek przezskórnych wraz z najmem oprzyrządowania dla P Agnieszka Stanisławska 2014-04-08 09:36:04
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecień 2014 Monika Krause 2014-04-07 13:46:04
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecień 2014 Monika Krause 2014-04-07 13:43:59
20/Med./2014 Dostawa jednorazowego sprzętu do angio – i koronarografii, sprzętu jednorazowego do naczyn szyjnych i sprzętu obwodowego, zastawek przezskórnych wraz z najmem oprzyrządowania dla P Agnieszka Stanisławska 2014-04-03 08:48:23
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-04-03 07:17:28
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-04-03 07:16:49
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-04-03 07:15:30
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2014-04-03 07:13:46
5/Log/2014 Dostawa mleka i przetworów mlecznych. Agnieszka Karpińska 2014-03-28 09:10:00
163/Med/2013 Świadczenie usług serwisowych systemów do krążenia pozaustrojowego STOCKERT SIII, monitorów saturacji tętniczo-żylnej DATA MASTER, systemu podciśnienia w układzie żylnym do kr Agnieszka Karpińska 2014-03-28 09:07:38
159/Med/2013 Dostawę chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego sprzętu medycznego wraz z najmem generatora do elektrochirurgii i do termoablacji oraz akcesoriów jednorazowych do neuromonitorin Agnieszka Karpińska 2014-03-28 09:07:06
153/Med/2013 Dostawa produktów leczniczych Agnieszka Karpińska 2014-03-28 09:05:09
189/Log/2014 Dostawa środków chemicznych, materiałów do utrzymania czystości i higieny. Agnieszka Karpińska 2014-03-25 12:03:05
14/Med./2014 Dostawa odczynników, kalibratorów do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometrii wraz z najmem analizatora przez okres 36 miesięcy Agnieszka Stanisławska 2014-03-21 08:44:11
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dnia 17.03.2014 r. Agnieszka Stanisławska 2014-03-19 13:41:15
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych marzec 2014 Monika Krause 2014-03-19 08:53:59
12/Med./2014 Dostawa stentgraftów obwodowych dla bloku Chirurgii Naczyniowej. Agnieszka Karpińska 2014-03-14 10:44:50
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych marzec 2014 Monika Krause 2014-03-11 12:26:54
157/Med./2013 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji firm Storz, Stryker Corporation i Hill-Rom przez okres 24 miesięcy Piotr Adamaszek 2014-03-11 12:09:16
13/Med./2014 Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo wraz z najmem systemu Arletta Abadżijewa 2014-03-11 11:13:02
170/Med./2013 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania morfologii krwi wraz najmem trzech analizatorów hematologicznych przez okres Arletta Abadżijewa 2014-03-11 10:37:35
3/Med/2014 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1-2. Pakiet 1 Urządzenie do ogrzewania pacjenta z wyposażeniem - 8 kpl., Myjka ultradźwiękowa - 4 szt. Anna Filipek 2014-03-07 11:24:32
154/Med./2013 Dostawa radiofarmaceutyków i izotopów Anna Filipek 2014-03-07 11:04:16
10/Med./2014 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych , materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń kompleksowych parametrów krytycznych wraz z najmem analizatorów wg pak Agnieszka Stanisławska 2014-03-07 09:02:34
10/Med./2014 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych , materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń kompleksowych parametrów krytycznych wraz z najmem analizatorów wg pak Agnieszka Stanisławska 2014-03-07 08:58:16
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Chirurgii Naczyniowej w Klinice Chirurgicznej Monika Krause 2014-03-07 07:37:53
wynik konkursu Monika Krause 2014-03-07 07:37:40
10/Med./2014 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych , materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń kompleksowych parametrów krytycznych wraz z najmem analizatorów wg pak Agnieszka Stanisławska 2014-03-05 10:42:32
155/Med./2013 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych do analizatora alergenów typ UNICAP 100 wraz z autoryzowanym serwisem analizatora i do automatycznego analizatora chemilumi Arletta Abadżijewa 2014-03-04 11:25:31
144/Med./2013 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych do immunochemii wraz z najmem analizatora i wirówki laboratoryjnej przez okres 12 miesięcy Arletta Abadżijewa 2014-03-04 11:24:39
141/Med./2013 Dostawa stentgraftów brzusznych rozwidlonych i piersiowych prostych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej wraz z najmem oprzyrządowania do wymiarowania stentgraftów Arletta Abadżijewa 2014-03-04 11:23:51
162/Med./2013 Dostawa materiałów medycznych na potrzeby Oddziałów: Ortopedii, Neurochirurgii i Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Arletta Abadżijewa 2014-03-04 11:08:33
11/Log/2014 Dostawa artykułów spożywczych Agnieszka Stanisławska 2014-03-03 09:41:03
167/Log/2013 Dostawa chemicznych środków pralniczych myjąco-dezynfekujących, czyszczących w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki oraz najem tych specjalistycznych dozo Agnieszka Karpińska 2014-02-26 10:34:27
Czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych w kotłowniach 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2014-02-21 12:46:17
Czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych w kotłowniach 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2014-02-21 12:44:19
Wykonanie badań monitoringowych w 2014 roku wód gruntowych na obecność zanieczyszczeń produktami naftowymi z piezometrów zlokalizowanych na terenie stacji paliw 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego Małgorzata Domańska 2014-02-21 11:24:11
konserwacja systemu SWiN Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2014-02-20 13:54:35
„ Wykonanie przeglądów okresowych, prac konserwacyjnych z usuwaniem ustereki naprawami awaryjnymi wraz ze stałym monitorowaniem systemów alarmowych SWiN zainstalowanych w obiektach 4 WSK z Polik Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2014-02-20 13:43:58
„ Wykonanie przeglądów okresowych, prac konserwacyjnych z usuwaniem ustereki naprawami awaryjnymi wraz ze stałym monitorowaniem systemów alarmowych SWiN zainstalowanych w obiektach 4 WSK z Polik Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2014-02-20 13:42:04
„ Wykonanie przeglądów okresowych, prac konserwacyjnych z usuwaniem ustereki naprawami awaryjnymi wraz ze stałym monitorowaniem systemów alarmowych SWiN zainstalowanych w obiektach 4 WSK z Polik Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2014-02-20 13:41:24
„ Wykonanie przeglądów okresowych, prac konserwacyjnych z usuwaniem ustereki naprawami awaryjnymi wraz ze stałym monitorowaniem systemów alarmowych SWiN zainstalowanych w obiektach 4 WSK z Polik Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2014-02-20 13:40:52
„ Wykonanie przeglądów okresowych, prac konserwacyjnych z usuwaniem ustereki naprawami awaryjnymi wraz ze stałym monitorowaniem systemów alarmowych SWiN zainstalowanych w obiektach 4 WSK z Polik Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2014-02-20 13:37:54
„ Wykonanie przeglądów okresowych, prac konserwacyjnych z usuwaniem ustereki naprawami awaryjnymi wraz ze stałym monitorowaniem systemów alarmowych SWiN zainstalowanych w obiektach 4 WSK z Polik Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2014-02-20 13:36:50
„ Wykonanie przeglądów okresowych, prac konserwacyjnych z usuwaniem ustereki naprawami awaryjnymi wraz ze stałym monitorowaniem systemów alarmowych SWiN zainstalowanych w obiektach 4 WSK z Polik Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2014-02-20 13:33:46
„ Wykonanie przeglądów okresowych, prac konserwacyjnych z usuwaniem ustereki naprawami awaryjnymi wraz ze stałym monitorowaniem systemów alarmowych SWiN zainstalowanych w obiektach 4 WSK z Polik Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2014-02-20 13:27:00
4/Med/2014 Dostawa rękawic sterylnych i niesterylnych, podkładów, prześcieradeł. Anna Filipek 2014-02-14 11:21:13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn.14.02.2014r. Arletta Abadżijewa 2014-02-14 09:46:32
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn.14.02.2014r.r. Arletta Abadżijewa 2014-02-14 09:41:38
DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2013 Anna Filipek 2014-02-11 11:48:34
148/Med./2013 świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji firm: STOCKERT, JOHNSON & JOHNSON, ETHICON ENDO SURGERY ORAZ ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS przez okres 24 miesięcy. Anna Filipek 2014-02-07 13:15:07
156/Log./2013 Dostawa materiałów budowlano-technicznych na 2014 rok. Piotr Adamaszek 2014-02-06 13:23:57
143/Adm./2013 Ubezpieczenie na rzecz Pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Piotr Adamaszek 2014-02-06 13:19:26
5/Log/2014 Dostawa mleka i przetworów mlecznych. Agnieszka Karpińska 2014-02-05 14:18:13
5/Log/2014 Dostawa mleka i przetworów mlecznych. Agnieszka Karpińska 2014-02-05 14:14:58
7/Med./2014 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu medycznego na potrzeby Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2014-02-04 08:53:41
166/Log./2013 Dostawa drobnego sprzętu gospodarczego, sprzętu i wyposażenia kuchennego, sprzętu kuchennego (elektrycznego) na 2014 rok Agnieszka Stanisławska 2014-02-04 08:52:04
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Chirurgii Naczyniowej w Klinice Chirurgicznej Monika Krause 2014-01-31 08:02:47
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Chirurgii Naczyniowej w Klinice Chirurgicznej Monika Krause 2014-01-31 08:00:33
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych bank krwi Monika Krause 2014-01-24 13:38:55
ogłoszenie naboru na stanowisko specjalista ds. zarządzania jakością Monika Krause 2014-01-24 13:36:35
Uzupełnienie do zapytania ofertowego dot. Stałej Konserwacji SAP Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2014-01-23 09:51:38
Uzupełnienie do zapytania ofertowego dot. Stałej Konserwacji SAP Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2014-01-23 09:51:08
Uzupełnienie do zapytania ofertowego dot. Stałej Konserwacji SAP Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2014-01-23 09:47:58
ogłoszenie o naborze na stanowisko technika w Ośrodku Przetwarzania Informacji Agnieszka Kucharska - admin 2014-01-21 07:16:26
Stała konserwacja SAP Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2014-01-20 13:22:24
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń 2014 Monika Krause 2014-01-20 10:13:44
128/Med./2013 dostawa jednorazowego sprzętu do angio – i koronarografii, do naczyń szyjnych i sprzętu obwodowego do angioplastyki rotacyjnej Agnieszka Stanisławska 2014-01-17 13:46:24
164/Log./2013 Świadczenie odpłatnego transportu sanitarnego przy użyciu zewnętrznych sanitarnych środków transportowych Anna Filipek 2014-01-17 10:04:39
152/Inf./2013 Dostawa sprzętu komputerowego Anna Filipek 2014-01-17 10:04:03
136/Log./2013 stała bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego, wydzielonej na terenie 4 WSKzP SP ZOZ, obejmującej budynki nr: 5, 6, 10, 11, 30, 61; Anna Filipek 2014-01-17 10:03:34
142/Log./2013 Dostawa benzyny Euro Super 95 i Oleju Napędowego na IV kwartał 2013r. Anna Filipek 2014-01-17 10:02:58
137/Med./2013 dostawa produktów leczniczych stosowanych w transplantologii Anna Filipek 2014-01-17 10:02:26
115/Log/2013 Dostawa papieru kserograficznego do drukarek i kserokopiarek, tonerów do kserokopiarek, materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego. Anna Filipek 2014-01-17 10:01:52
169/Med./2013/14 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego wg Pakietów 1-18 Piotr Adamaszek 2014-01-14 09:23:17
169/Med./2013/14 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego wg Pakietów 1-18 Piotr Adamaszek 2014-01-14 09:22:11
170/Med./2013 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania morfologii krwi wraz najmem trzech analizatorów hematologicznych przez okres Arletta Abadżijewa 2014-01-14 08:47:29
ogłoszenie o naborze na stanowiska technika w Ośrodku Przetwarzania Informacji Agnieszka Kucharska - admin 2014-01-13 14:34:14
147/Med./2013 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medyczmnegp wg Pakietów 1 - 7 Agnieszka Stanisławska 2014-01-13 13:49:20
122/Med./2013 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego. Agnieszka Stanisławska 2014-01-13 13:48:24
102/Med./2013 Dostawa sprzętu jednorazowego wraz z najmem generatora do ablacji kardiochirurgicznych dla Pracowni Elektrofizjologii oraz Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii na 2013/2014 Agnieszka Stanisławska 2014-01-13 13:47:51
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2014-01-13 07:35:12
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 10.01.2013r. Arletta Abadżijewa 2014-01-10 11:02:08
ogłoszenie naboru na stanowisko specjalista ds. zarządzania jakością Monika Krause 2014-01-08 09:18:58
1/Adm./2014 Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Piotr Adamaszek 2014-01-07 11:55:32
160/Log/2013 Zakup benzyny EURO SUPER 95 i oleju napędowego w sprzedaży bezgotówkowej w programie kart flotowych na rok 2014/2015/2016. Agnieszka Karpińska 2014-01-03 13:45:13
158/Med/2013 Dostawa protez naczyniowych Agnieszka Karpińska 2014-01-03 13:43:13
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 31.12.2013r. Anna Filipek 2013-12-31 09:39:32
133/Med./2013 Dostawa środków kontrastowych, błon rentgenowskich, kopert, kaset cyfrowych i materiałów do czyszczenia kaset wraz z najmem strzykawki automatycznej z osprzętem w okresie 24 miesi Arletta Abadżijewa 2013-12-31 09:03:06
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert dn. 30.12.2013 Agnieszka Stanisławska 2013-12-30 13:07:01
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 20.12.2013r. Arletta Abadżijewa 2013-12-20 09:09:04
ogłoszenie naboru na stanowisko specjalista ds. zarządzania jakością Monika Krause 2013-12-19 13:04:16
Specjalista ds Zarządzania Jakością - nabór wewnętrzny Kamila Olszyńska 2013-12-19 12:27:42
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 19.12.2013 r. Agnieszka Stanisławska 2013-12-19 10:59:35
163/Med/2013 Świadczenie usług serwisowych systemów do krążenia pozaustrojowego STOCKERT SIII, monitorów saturacji tętniczo-żylnej DATA MASTER, systemu podciśnienia w układzie żylnym do kr Agnieszka Karpińska 2013-12-19 10:02:38
157/Med./2013 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji firm Storz, Stryker Corporation i Hill-Rom przez okres 24 miesięcy Piotr Adamaszek 2013-12-17 09:16:07
140/Log/2013 Czyszczenie bakteriologiczne kanałów stref czystych szpitala na terenie 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu. Agnieszka Karpińska 2013-12-13 12:21:45
145/Adm/2013 Dostawa karnetów Agnieszka Karpińska 2013-12-13 12:16:25
121/Med/2013 Dostawę elektrod do ablacji przy zastosowaniu systemu elektroanatomicznego trójwymiarowego z najmem systemu dla Pracowni Elektrofizjologii Agnieszka Karpińska 2013-12-13 12:15:06
105/Med/2013 Dostawa produktów leczniczych, środków dezynfekcyjnych i akcesoriów aptecznych. Agnieszka Karpińska 2013-12-13 12:13:14
Zbiorcze zestawienie ofert Piotr Adamaszek 2013-12-12 14:28:22
162/Med./2013 Dostawa materiałów medycznych na potrzeby Oddziałów: Ortopedii, Neurochirurgii i Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Arletta Abadżijewa 2013-12-12 11:26:10
154/Med./2013 Dostawa radiofarmaceutyków i izotopów Anna Filipek 2013-12-12 09:06:48
151/Inf./2013 Rozbudowa systemu serwerów wg Pakietów 1-4 Arletta Abadżijewa 2013-12-11 13:50:15
162/Med./2013 Arletta Abadżijewa 2013-12-11 12:20:10
150/Log./2013 Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej wraz z budową zasilania kablowego SN oraz dostawą energii elektrycznej do kompleksu szpitalnego 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. We Piotr Adamaszek 2013-12-10 09:38:26
138/Log./2013 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych powstających w wyniku działalności szpitala oraz podległych przychodni Piotr Adamaszek 2013-12-10 09:37:11
159/Med/2013 Dostawę chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego sprzętu medycznego wraz z najmem generatora do elektrochirurgii i do termoablacji oraz akcesoriów jednorazowych do neuromonitorin Agnieszka Karpińska 2013-12-10 09:17:43
Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 06.12.2013r.r. Arletta Abadżijewa 2013-12-06 09:03:14
ogłoszenie o konkursie ofert w zakresie technicznego wykonywania prac protetycznych na potrzeby Polikliniki Stomatologicznej i Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo Twarzowej 4 Wojskowego Szpit Monika Krause 2013-12-05 10:28:43
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych grudzień 2013 Monika Krause 2013-12-05 10:28:14
153/Med/2013 Dostawa produktów leczniczych Agnieszka Karpińska 2013-12-03 09:32:19
155/Med./2013 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych do analizatora alergenów typ UNICAP 100 wraz z autoryzowanym serwisem analizatora i do automatycznego analizatora chemilumi Arletta Abadżijewa 2013-12-03 09:29:27
przeglad agregatu prądotwórczego Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2013-12-02 14:15:43
Przegląd UPS Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2013-12-02 14:14:36
155/Med./2013 Arletta Abadżijewa 2013-12-02 09:19:35
Specjalista ds Zarządzania Jakością Kamila Olszyńska 2013-11-29 14:08:35
158/Med/2013 Dostawa protez naczyniowych Agnieszka Karpińska 2013-11-28 12:07:39
148/Med./2013 świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji firm: STOCKERT, JOHNSON & JOHNSON, ETHICON ENDO SURGERY ORAZ ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS przez okres 24 miesięcy. Anna Filipek 2013-11-28 10:30:33
130/Med/2013 Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz barwników i testów do metod manualnych na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Agnieszka Karpińska 2013-11-26 13:53:49
112/Log./2013 Dobór, sprzedaż, dostawa i montaż kompaktowych urządzeń schładzających - zapewniających normatywne temperatury pracy dla pomieszczeń szpitalnych oraz zapewnienie serwisu gwaranc Piotr Adamaszek 2013-11-26 09:42:17
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Piotr Adamaszek 2013-11-26 09:39:32
139/Log/2013 Zakup benzyny EURO SUPER 95 i oleju napędowego w sprzedaży bezgotówkowej w programie kart flotowych na rok 2014/2015/2016. Agnieszka Karpińska 2013-11-26 08:16:32
99/Med/2013 Świadczenie usług serwisowych systemów do krążenia pozaustrojowego STOCKERT SIII, monitorów saturacji tętniczo-żylnej DATA MASTER, systemu podciśnienia w układzie żylnym do krą Agnieszka Karpińska 2013-11-26 08:15:38
111/Med/2013 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji firm Ziehm Imaging GmbH i Stille Sonesta AB w okresie 24 miesięcy. Agnieszka Karpińska 2013-11-26 08:14:39
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych grudzień 2013 Monika Krause 2013-11-25 13:45:23
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert dn. 25.11.2013r. Arletta Abadżijewa 2013-11-25 12:55:25
ogłoszenie o konkursie ofert w zakresie technicznego wykonywania prac protetycznych na potrzeby Polikliniki Stomatologicznej i Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo Twarzowej 4 Wojskowego Szpit Monika Krause 2013-11-25 08:34:54
ogłoszenie o konkursie ofert w zakresie technicznego wykonywania prac protetycznych na potrzeby Polikliniki Stomatologicznej i Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo Twarzowej 4 Wojskowego Szpit Monika Krause 2013-11-25 08:23:10
132/Med./2013 Dostawa podwójnego przycisku nożnego KF21S/1S w miejsce zużytego w aparacie Ziehm Vision Sn 9950. Anna Filipek 2013-11-22 13:48:46
126/Log./2013 Wycinka i przycinka drzew Anna Filipek 2013-11-22 13:48:18
104/Med./2013 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1-4 Anna Filipek 2013-11-22 13:47:46
109/Med./2013 Dostawa laparoskopowego, endoskopowego sprzętu medycznego wraz z najmem generatora elektrochirurgicznego Agnieszka Stanisławska 2013-11-21 13:11:06
134/Med./2013 dostawa opatrunków, siatek chirurgicznych, obłożeń, ubrań jednorazowych Agnieszka Stanisławska 2013-11-21 13:09:56
100/Med./2013 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego przez okres 24 miesięcy. Agnieszka Stanisławska 2013-11-21 13:08:55
98/Med./2013 Świadczenie usług serwisowych pomp infuzyjnych produkcji firmy ASCOR oraz podgrzewaczy do płynów infuzyjnych produkcji firmy ELLTEC przez okres 36 miesięcy Agnieszka Stanisławska 2013-11-21 13:08:09
87/Med./2013 dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 - 16 Agnieszka Stanisławska 2013-11-21 13:07:33
65/Med./2013 Dostawa szwów chirurgicznych i drutów Agnieszka Stanisławska 2013-11-21 13:06:57
49/Med./2013 Przetarg nieograniczony na dostawe jednorazowego sprzętu medycznego Agnieszka Stanisławska 2013-11-21 13:06:26
135/Med./2013 Dostawa sprzętu medycznegowg Pakietów 1-3 Arletta Abadżijewa 2013-11-21 13:04:46
152/Inf./2013 Dostawa sprzętu komputerowego Anna Filipek 2013-11-21 13:01:21
Zbiorcze zestawienie ofert 20.11.2013 r. Agnieszka Stanisławska 2013-11-21 08:45:45
Zbiorcze zestawienie ofert 20.11.2013 r. Agnieszka Stanisławska 2013-11-21 08:42:13
129/Log./2013 Dostawa koksu przemysłowego Anna Filipek 2013-11-20 12:39:45
114/Med./2013 Rozbudowa systemu radiologii cyfrowej Anna Filipek 2013-11-20 12:39:00
Wyjaśnienia i modyfikacja tresci SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dn. 14.11.2013 r. Agnieszka Stanisławska 2013-11-14 12:30:46
124/Log./2013 Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej, sprawowanie nadzoru autorskiego, realizacja budowy linii kablowej SN zasilającej kompleks szpitalny przy ul Weigla 5 we Wrocławiu, zapewn Piotr Adamaszek 2013-11-14 10:58:50
125/Log./2013 Likwidacja stacji paliw wraz z przebudową nawierzchni i utworzeniem magazynu produktów MPS z punktem tankowania sprzętu i pojazdów gospodarczych na terenie 4WSK z P SP ZOZ we Wrocła Piotr Adamaszek 2013-11-14 10:57:50
117/Log./2013 Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i sprawowaniu nadzoru autorskiego podczas realizacji dla zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie Sali Wz Piotr Adamaszek 2013-11-14 10:57:08
120/Log./2013 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz realizację branży elektrycznej w ramach inwestycji budowlanej p.n. Nr 91314 WROCŁAW 4 WSZKz Piotr Adamaszek 2013-11-14 10:56:06
110/Log./2013 Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i sprawowaniu nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji pn. Adaptacja pomieszczeń dla utworze Piotr Adamaszek 2013-11-14 10:53:39
89/Log./2013 Przebudowa stacji transformatorowej Nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni wraz z zagospodarowaniem terenu” wraz z zapewnieniem serwis Piotr Adamaszek 2013-11-14 10:48:22
77/Log/2013 Robota budowlana inwestycji pn.:,,Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby zintegrowanego bloku operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857” Piotr Adamaszek 2013-11-14 10:45:20
Awaryjna wymiana istniejących drzwi wejściowych na oddział szpitalny, półtora skrzydłowych na drzwi o odporności ogniowej EI 30 Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2013-11-14 08:26:25
139/Log/2013 Zakup benzyny EURO SUPER 95 i oleju napędowego w sprzedaży bezgotówkowej w programie kart flotowych na rok 2014/2015/2016. Agnieszka Karpińska 2013-11-13 10:23:53
144/Med./2013 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych do immunochemii wraz z najmem analizatora i wirówki laboratoryjnej przez okres 12 miesięcy Arletta Abadżijewa 2013-11-13 09:31:41
141/Med./2013 Dostawa stentgraftów brzusznych rozwidlonych i piersiowych prostych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej wraz z najmem oprzyrządowania do wymiarowania stentgraftów Arletta Abadżijewa 2013-11-12 07:41:16
142/Log./2013 Dostawa benzyny Euro Super 95 i Oleju Napędowego na IV kwartał 2013r. Anna Filipek 2013-11-08 11:27:53
143/Adm./2013 Ubezpieczenie na rzecz Pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Piotr Adamaszek 2013-11-04 13:30:36
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 30.10.2013r. Arletta Abadżijewa 2013-10-30 13:38:01
127/Med./2013 Dostawa sprzętu medycznego wg Pakietów 1-8 Arletta Abadżijewa 2013-10-30 11:38:40
108/Med.2013 Dostawa dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z najmem trzech analizatorów w okresie 36 miesięcy Arletta Abadżijewa 2013-10-30 11:37:48
113/Log./2013 Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego Arletta Abadżijewa 2013-10-29 08:24:57
113/Log./2013 Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego Arletta Abadżijewa 2013-10-29 08:23:13
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Stanisławska 2013-10-24 09:45:47
Przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 CPV- 72225000-8 usługi w zakresie oceny i analizy gwarancji jakości systemu Radosław Mielczarek - admin 2013-10-23 12:24:04
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych październik 2013 Monika Krause 2013-10-23 10:02:22
119/Log/2013 Dostawa warzyw - nowalijek. Agnieszka Karpińska 2013-10-23 08:24:52
106/Med/2013 Dostawa protez naczyniowych, łat naczyniowych na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej. Agnieszka Karpińska 2013-10-23 08:23:13
Modyfikacja treści SIWZ z dn. 22.10.2013r. Anna Filipek 2013-10-22 13:13:44
Modyfikacja treści SIWZ z dn. 22.10.2013r. Anna Filipek 2013-10-22 13:03:18
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert dn. 21.10.2013r. Arletta Abadżijewa 2013-10-21 12:43:01
103/Med/2013 Dostawa preparatów eiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego dla Oddziału Okulistycznego na rok 2013/2014 Anna Filipek 2013-10-16 12:41:09
76/Log/2013 Dostawa pościeli i bielizny jednorazowego użytku, prześcieradeł, serwet i odzieży chirurgicznej bawełnianej, odzieży chirurgicznej operacyjnej barierowej, odzieży i obuwia roboczeg Anna Filipek 2013-10-16 12:40:30
Cennik Usług 4 WSK z P SP ZOZ Radosław Mielczarek - admin 2013-10-16 09:37:15
134/Med./2013 Agnieszka Stanisławska 2013-10-15 10:58:54
133/Med./2013 Dostawa środków kontrastowych, błon rentgenowskich, kopert, kaset cyfrowych i materiałów do czyszczenia kaset wraz z najmem strzykawki automatycznej z osprzętem w okresie 24 miesi Arletta Abadżijewa 2013-10-14 08:36:08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Agnieszka Karpińska 2013-10-11 13:44:42
„ Konserwacja konstrukcji stalowej (czyszczenie i malowanie) wiaty nr 45 na terenie RBZMed 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu”. Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2013-10-10 10:47:54
113/Log./2013 Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego Arletta Abadżijewa 2013-10-09 08:52:16
94/Log/2013 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego wraz z realizacją zgodnie z zatwierdzonym projektem w ramach zadania pod nazwą Modernizacja rezerw Piotr Adamaszek 2013-10-08 13:57:05
86/Log./2013 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego termomodernizacji budynków Nr 1; 2; 3; 17; 36; 37; 43; 44 wraz z realizacją i zapewnieniem serw Piotr Adamaszek 2013-10-08 13:55:48
66/Log./2013 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji budowlanej pn.: ,, Rozbudowa budynku Nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikl Piotr Adamaszek 2013-10-08 13:54:38
128/Med./2013 dostawa jednorazowego sprzętu do angio – i koronarografii, do naczyń szyjnych i sprzętu obwodowego do angioplastyki rotacyjnej Agnieszka Stanisławska 2013-10-08 10:39:29
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ Agnieszka Karpińska 2013-10-04 13:59:35
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ Agnieszka Karpińska 2013-10-04 13:53:07
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ Agnieszka Karpińska 2013-10-04 13:52:14
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ Agnieszka Karpińska 2013-10-04 13:48:49
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ Agnieszka Karpińska 2013-10-04 13:47:52
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ Agnieszka Karpińska 2013-10-04 13:47:14
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ Agnieszka Karpińska 2013-10-04 13:45:55
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ Agnieszka Karpińska 2013-10-04 13:45:01
91/Med/2013 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji firmy Philips. Agnieszka Karpińska 2013-10-04 09:01:44
70/Med/2013 Dostawa sprzętu medycznego - aparatów RTG. Agnieszka Karpińska 2013-10-04 09:00:45
63/Med/2013 Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Chirurgii Naczyniowej, Pracowni Hemodynamiki, Pracowni Elektrofizjologii wraz z najmem systemu elektroanatomicznego. Agnieszka Karpińska 2013-10-04 08:58:24
60/Med./2013 Dostawa sprzętu medycznego wg. pakietów 1-9 Agnieszka Karpińska 2013-10-04 08:57:55
57/Med/2013 Dostawa zastawek serca, pierścieni, protez naczyniowych, szwów naczyniowych oraz łat na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Karpińska 2013-10-04 08:57:25
118/Log./2013 Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów Arletta Abadżijewa 2013-10-02 10:15:43
Wyjasnienia i modyfikacja SIWZ z dn.01.10.2013 r Agnieszka Stanisławska 2013-10-01 13:40:17
114/Med./2013 Rozbudowa systemu radiologii cyfrowej Anna Filipek 2013-10-01 12:37:08
Wyjasnienie treści sieWZ z dn. 26.09.2013r. Agnieszka Stanisławska 2013-09-26 07:58:20
84/Med./2013 Dostawa materiałów opatrunkowych, siatek chirurgicznych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków Arletta Abadżijewa 2013-09-24 10:59:27
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wrzesień 2013 Monika Krause 2013-09-23 13:32:07
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wrzesień 2013 Monika Krause 2013-09-23 13:31:27
Starszy asystent w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Monika Krause 2013-09-23 13:31:11
Pielęgniarka w Kl.Oddz.Chirurgii Naczyniowej-blok operacyjny Monika Krause 2013-09-23 13:30:56
121/Med/2013 Dostawę elektrod do ablacji przy zastosowaniu systemu elektroanatomicznego trójwymiarowego z najmem systemu dla Pracowni Elektrofizjologii Agnieszka Karpińska 2013-09-23 09:42:55
Arletta Abadżijewa 2013-09-18 11:52:49
Arletta Abadżijewa 2013-09-18 11:52:28
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 17.09.2013 r. Agnieszka Stanisławska 2013-09-17 11:21:57
130/Med./2013 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego. Agnieszka Stanisławska 2013-09-17 10:48:39
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych sierpień 2013 Monika Krause 2013-09-16 13:19:28
99/Med/2013 Świadczenie usług serwisowych systemów do krążenia pozaustrojowego STOCKERT SIII, monitorów saturacji tętniczo-żylnej DATA MASTER, systemu podciśnienia w układzie żylnym do krą Agnieszka Karpińska 2013-09-16 11:52:20
69/Log/2013 Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego Anna Filipek 2013-09-13 13:12:24
61/Log/2013 Dostawa odzieży medycznej, roboczej (ochronnej), obuwia medycznego, roboczego (ochronnego), umundurowania i obuwia służbowego portierów oraz środków ochrony indywidualnej BHP na 2013 Anna Filipek 2013-09-13 13:11:06
56/Med/2013 Dostawa soczewek, preparatów wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatów Anna Filipek 2013-09-13 13:09:52
111/Med/2013 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji firm Ziehm Imaging GmbH i Stille Sonesta AB w okresie 24 miesięcy. Agnieszka Karpińska 2013-09-13 09:23:06
107/Log./2013 Naprawa chodnika. Piotr Adamaszek 2013-09-12 11:21:14
75/Log./2013 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz realizację branży elektrycznej w ramach inwestycji budowlanej p.n. Nr 91314 WROCŁAW 4 WSZKzP Piotr Adamaszek 2013-09-12 11:15:18
100/Med./2013 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego przez okres 24 miesięcy. Agnieszka Stanisławska 2013-09-12 09:54:52
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty E-Zdrowie Michał Leśko - projekty UE 2013-09-11 11:42:27
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty E-Zdrowie Michał Leśko - projekty UE 2013-09-11 11:39:21
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty E-Zdrowie Michał Leśko - projekty UE 2013-09-11 11:37:40
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty E-Zdrowie Michał Leśko - projekty UE 2013-09-11 11:37:06
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty E-Zdrowie Michał Leśko - projekty UE 2013-09-11 11:36:27
88/Log./2013 Dostwa worków foliowych na odpady medyczne i komunalne oraz pojemniki z tworzywa na odpady medyczne Arletta Abadżijewa 2013-09-11 11:02:48
102/Med./2013 Dostawa sprzętu jednorazowego wraz z najmem generatora do ablacji kardiochirurgicznych dla Pracowni Elektrofizjologii oraz Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii na 2013/2014 Agnieszka Stanisławska 2013-09-11 10:45:35
Zbiorcze zestawienie ofert Anna Filipek 2013-09-10 10:12:38
108/Med.2013 Dostawa dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z najmem trzech analizatorów w okresie 36 miesięcy Arletta Abadżijewa 2013-09-05 09:09:37
81/Med./2013 Dostawa odczynników , materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych wraz z najmem analizatora podstawowego i pomocniczego back up kompatybilnego z pracującym w Arletta Abadżijewa 2013-09-05 09:07:57
90/Log./2013 Dostosowanie istniejącej wentylacji do zachowania parametrów temperaturowych dla zakupionej i zamontowanej komory laminarnej typu BERNER FlowSafeC-(MaxPro)130 i 190 w pomieszczeniu w pr Piotr Adamaszek 2013-09-03 08:46:10
82/Log./2013 Wykonanie kontroli okresowej - 5 letniej budynków i obiektów budowlanych 4WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu stanowiącej wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 62 ust 1 pkt. 2 ustawy P Piotr Adamaszek 2013-09-03 08:45:18
78/Log./2013 - Remont pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej i naprawa pękniętej ściany szczytowej - osłonowej wiaty nr 45 oraz wymiana okładziny schodów wejściowych do części biurowej b Piotr Adamaszek 2013-09-03 08:44:04
74/Log./2013 Dostosowanie istniejącej wentylacji do zachowania parametrów temperaturowych dla zakupionej i zamontowanej komory laminarnej typu BERNER FlowSafeC-(MaxPro)130 i 190 w pomieszczeniu w pr Piotr Adamaszek 2013-09-03 08:41:54
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu; E-Zdrowe Rozwinięcie funkcjonalności cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji wraz z zakupem wyp Michał Leśko - projekty UE 2013-09-02 11:34:31
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu; E-Zdrowe Rozwinięcie funkcjonalności cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji wraz z zakupem wyp Michał Leśko - projekty UE 2013-09-02 11:33:18
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu; E-Zdrowe Rozwinięcie funkcjonalności cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji wraz z zakupem wyp Michał Leśko - projekty UE 2013-09-02 11:29:12
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu; E-Zdrowe Rozwinięcie funkcjonalności cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji wraz z zakupem wyp Michał Leśko - projekty UE 2013-09-02 11:27:13
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu; E-Zdrowe Rozwinięcie funkcjonalności cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji wraz z zakupem wyp Michał Leśko - projekty UE 2013-09-02 11:26:25
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu; E-Zdrowe Rozwinięcie funkcjonalności cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji wraz z zakupem wyp Michał Leśko - projekty UE 2013-09-02 11:17:17
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu; E-Zdrowe Rozwinięcie funkcjonalności cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji wraz z zakupem wyp Michał Leśko - projekty UE 2013-09-02 11:14:32
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu; E-Zdrowe Rozwinięcie funkcjonalności cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji wraz z zakupem wyp Michał Leśko - projekty UE 2013-09-02 11:13:49
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu; E-Zdrowe Rozwinięcie funkcjonalności cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji wraz z zakupem wyp Michał Leśko - projekty UE 2013-09-02 11:12:41
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu; E-Zdrowe Rozwinięcie funkcjonalności cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji wraz z zakupem wyp Michał Leśko - projekty UE 2013-09-02 11:11:46
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu; E-Zdrowe Rozwinięcie funkcjonalności cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji wraz z zakupem wyp Michał Leśko - projekty UE 2013-09-02 11:08:48
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu; E-Zdrowe Rozwinięcie funkcjonalności cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji wraz z zakupem wyp Michał Leśko - projekty UE 2013-09-02 11:07:26
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu; E-Zdrowe Rozwinięcie funkcjonalności cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji wraz z zakupem wyp Michał Leśko - projekty UE 2013-09-02 11:05:28
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu; E-Zdrowe Rozwinięcie funkcjonalności cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji wraz z zakupem wyp Michał Leśko - projekty UE 2013-09-02 11:05:26
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu; E-Zdrowe Rozwinięcie funkcjonalności cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji wraz z zakupem wyp Michał Leśko - projekty UE 2013-09-02 11:03:43
Projekty UE Michał Leśko - projekty UE 2013-09-02 10:58:52
Projekty UE Michał Leśko - projekty UE 2013-09-02 10:56:56
109/Med./2013 Dostawa laparoskopowego, endoskopowego sprzętu medycznego wraz z najmem generatora elektrochirurgicznego Agnieszka Stanisławska 2013-08-27 11:14:23
93/Med/2013 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji firm Ziehm Imaging GmbH i Stille Sonesta AB w okresie 24 miesięcy Agnieszka Karpińska 2013-08-23 10:22:34
31/Med/2013 Dostawa produktów leczniczniczych i wyrobów medycznych. Agnieszka Karpińska 2013-08-23 10:20:12
55/Med./2013 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do metod manualnych do identyfikacji drobnoustrojów przez okres 24 miesięcy Agnieszka Stanisławska 2013-08-22 14:01:03
85/Med./2013 - Dostawa zastawek serca na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Agnieszka Stanisławska 2013-08-22 14:00:35
30/Med./2013 Dostawa testów immunochromatograficznych, lateksowych i odczynników do oznaczania mikroalbumin na automatycznym analizatorze typu turbidymetr wraz z najmem analizatora na okres 24 miesi Agnieszka Stanisławska 2013-08-22 13:59:55
43/Med./2013 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Oddziału Ortopedii oraz Oddziału Neurochirurgii Agnieszka Stanisławska 2013-08-22 13:59:25
39/Med./2013 dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Chirurgii Naczyniowej, Kardiochirurgii, Pracowni Hemodynamiki, Pracowni Elektrofizjologii Agnieszka Stanisławska 2013-08-22 13:58:38
24/Med./2013 Dostawa akcesoriów zużywalnych do zabiegów endoskopowych, Agnieszka Stanisławska 2013-08-22 13:57:23
58/Med./2013 Dostawa narzędzi chirurgicznych Arletta Abadżijewa 2013-08-22 13:54:49
44/Med./2013 Dostawa środków antyseptycznych, dezynfekcyjnych i wapna sodowanego Arletta Abadżijewa 2013-08-22 13:54:12
54/Med./2013 Dostawa odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, zakaźnych i alergii wraz z najmem niezbędnego sprzętu do wykonywania ww. badań przez okres 12 miesięcy według pakie Arletta Abadżijewa 2013-08-22 13:53:39
105/Med/2013 Dostawa produktów leczniczych, środków dezynfekcyjnych i akcesoriów aptecznych. Agnieszka Karpińska 2013-08-20 09:20:00
104/Med./2013 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1-4 Anna Filipek 2013-08-16 11:42:56
Wyjasnienie i modyfikacja tresci SIWZ z dn. 14.08.2013 r. Agnieszka Stanisławska 2013-08-14 10:45:20
Wyjasnienie i modyfikacja tresci SIWZ z dn. 14.08.2013 r. Agnieszka Stanisławska 2013-08-14 10:41:13
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych sierpień 2013 Monika Krause 2013-08-13 10:21:00
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lipiec 2013 Monika Krause 2013-08-13 10:13:51
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych sierpień 2013 Monika Krause 2013-08-13 10:12:32
83/Log/2013 Dostawa benzyny Euro Super i Oleju Napędowego na III kwartał 2013 roku. Anna Filipek 2013-08-13 09:30:48
37/Med/2013 Dostawa sprzętu medycznego wg. apkietów 1-10 Anna Filipek 2013-08-13 09:30:04
Mgr farmacji w pracowni cytostatyków Monika Krause 2013-08-09 13:38:19
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lipiec 2013 Monika Krause 2013-08-09 12:04:18
89/Log./2013 Przebudowa stacji transformatorowej Nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni wraz z zagospodarowaniem terenu” wraz z zapewnieniem serwis Piotr Adamaszek 2013-08-08 13:20:25
89/Log./2013 Przebudowa stacji transformatorowej Nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni wraz z zagospodarowaniem terenu” wraz z zapewnieniem serwis Piotr Adamaszek 2013-08-08 13:20:11
89/Log./2013 Przebudowa stacji transformatorowej Nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni wraz z zagospodarowaniem terenu” wraz z zapewnieniem serwis Piotr Adamaszek 2013-08-08 13:19:16
89/Log./2013 Przebudowa stacji transformatorowej Nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni wraz z zagospodarowaniem terenu” wraz z zapewnieniem serwis Piotr Adamaszek 2013-08-08 13:07:20
89/Log./2013 Przebudowa stacji transformatorowej Nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni wraz z zagospodarowaniem terenu” wraz z zapewnieniem serwis Piotr Adamaszek 2013-08-08 13:02:41
89/Log./2013 Przebudowa stacji transformatorowej Nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni wraz z zagospodarowaniem terenu” wraz z zapewnieniem serwis Piotr Adamaszek 2013-08-06 08:46:07
86/Log./2013 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego termomodernizacji budynków Nr 1; 2; 3; 17; 36; 37; 43; 44 wraz z realizacją i zapewnieniem serw Piotr Adamaszek 2013-07-31 08:59:29
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 30.07.2013r. Anna Filipek 2013-07-30 14:47:28
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 30.07.2013r. Anna Filipek 2013-07-30 14:46:16
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 30.07.2013r. Arletta Abadżijewa 2013-07-30 13:51:31
pielęgniarka w Kl.Oddz.Chirurgii Naczyniowej-blok operacyjny Monika Krause 2013-07-29 11:56:58
Ogloszenie - test Monika Krause 2013-07-29 10:55:47
28/Log./2013 Dostawa środków chemicznych, materiałów do utrzymania czystości i higieny Arletta Abadżijewa 2013-07-26 09:17:22
68/med/2013 Dostawa zastawek serca na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii. Agnieszka Karpińska 2013-07-24 13:59:18
51/Med/2012 Dostawa fabrycznie nowych optyk autoklawowalnych. Agnieszka Karpińska 2013-07-24 13:57:42
ogłoszenie o przetargu - kiosk ogólnospożywczy Ewa Pyrsz 2013-07-24 13:04:47
77/Log/2013 Dostawa pościeli i bielizny jednorazowego użytku, prześcieradeł, serwet i odzieży chirurgicznej bawełnianej, odzieży chirurgicznej operacyjnej barierowej, odzieży i obuwia roboczeg Anna Filipek 2013-07-24 08:56:13
62/Log./2013 Naprawa chodnika Piotr Adamaszek 2013-07-24 08:43:22
48/Log./2013 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego wraz z realizacją zgodnie z zatwierdzonym projektem w ramach zadania pod nazwą Modernizacja reze Piotr Adamaszek 2013-07-24 08:42:16
29/Adm./2013 Ubezpieczenie na rzecz Pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Piotr Adamaszek 2013-07-24 08:40:45
27/Log./2013 Modernizacja Zakładu Radiologii (91305 WROCŁAW 4WSzKzP K-2857) Piotr Adamaszek 2013-07-24 08:39:28
19/Log./2013 Termomodernizacja z modernizacją elewacji zewnętrznej budynku nr 2 szpitala - Budowa klatek schodowych, dźwigów i pochylni dla niepełnosprawnych budynek nr 1 i 2 (91304 WROCŁAW 4 WS Piotr Adamaszek 2013-07-24 08:37:40
ogłoszenie o przetargu - kiosk ogólnospożywczy Ewa Pyrsz 2013-07-24 08:03:54
ogłoszenie o przetargu - kiosk ogólnospożywczy Ewa Pyrsz 2013-07-23 15:38:01
ogłoszenie o przetargu - pomieszczenie socjalne dla kiosku Ewa Pyrsz 2013-07-23 15:35:16
ogłoszenie o przetargu - automaty na napoje Ewa Pyrsz 2013-07-23 15:31:44
ogłoszenie o przetargu - automaty na napoje Ewa Pyrsz 2013-07-23 15:29:04
ogłoszenie o przetargu - automaty na napoje Ewa Pyrsz 2013-07-23 15:12:25
ogłoszenie o przetargu - automaty na napoje Ewa Pyrsz 2013-07-23 15:10:54
ogłoszenie o przetargu - automaty na napoje Ewa Pyrsz 2013-07-23 14:54:59
ogłoszenie o przetargu - Bufet Ewa Pyrsz 2013-07-23 14:52:51
ogłoszenie o przetargu - Bufet Ewa Pyrsz 2013-07-23 13:50:16
ogłoszenie o przetargu - zakład protetyki dentystycznej Ewa Pyrsz 2013-07-23 13:47:30
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lipiec 2013 Monika Krause 2013-07-23 11:26:06
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lipiec 2013 Monika Krause 2013-07-23 11:25:19
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lipiec 2013 Monika Krause 2013-07-23 11:24:11
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lipiec 2013 Monika Krause 2013-07-23 11:18:55
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lipiec 2013 Monika Krause 2013-07-23 11:17:28
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lipiec 2013 Monika Krause 2013-07-23 11:12:17
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 22.07.2013r.r. Arletta Abadżijewa 2013-07-22 12:05:05
80/Med/2013 Świadczenie usług serwisowych dwugłowicowej gamma kamery SPECT z wyposażeniem – Bright View X przez okres 24 miesięcy. Arletta Abadżijewa 2013-07-22 11:35:55
87/Med./2013 dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 - 16 Agnieszka Stanisławska 2013-07-22 10:37:03
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 18.07.2013r.r. Arletta Abadżijewa 2013-07-19 10:40:53
Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 - 16 Agnieszka Stanisławska 2013-07-18 10:33:52
„Wykonanie zabudowy dla potrzeb rejestracji – recepcji na hollu Klinicznego Oddziału Okulistycznego na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu . Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2013-07-12 10:51:18
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 11.07.2013r. Arletta Abadżijewa 2013-07-11 09:32:35
ogłoszenie o przetargu - zakład protetyki dentystycznej Ewa Pyrsz 2013-07-10 13:41:27
ogłoszenie o przetargu - Bufet Ewa Pyrsz 2013-07-10 13:40:20
ogłoszenie o przetargu - automaty na napoje Ewa Pyrsz 2013-07-10 13:39:17
ogłoszenie o przetargu - pomieszczenie socjalne dla kiosku Ewa Pyrsz 2013-07-10 13:37:49
ogłoszenie o przetargu - kiosk ogólnospożywczy Ewa Pyrsz 2013-07-10 13:36:01
84/Med./2013 Dostawa materiałów opatrunkowych, siatek chirurgicznych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków Arletta Abadżijewa 2013-07-09 10:46:33
34/Med./2013 Dostawa cewników i elektrod do wykonywania ablacji nerkowych wraz z najmem generatora Arletta Abadżijewa 2013-07-09 10:45:22
38/Med./2013 Dostawa krążków antybiotykowych i podłoży mikrobiologicznych wraz z najmem urządzeń na okres 24 miesięcy Arletta Abadżijewa 2013-07-09 10:44:49
„Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów automatycznego zasilania, sterowania i podtrzymania drzwi ppoż. w pozycji Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2013-07-09 07:33:05
Najem i dzierzawa Ewa Pyrsz 2013-07-08 20:15:05
Awaryjna wymiana sterownika PLC wraz z programem sterowania układem uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2013-07-08 12:55:37
75/Log./2013 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz realizację branży elektrycznej w ramach inwestycji budowlanej p.n. Nr 91314 WROCŁAW 4 WSZKzP Piotr Adamaszek 2013-07-08 11:17:59
„Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów automatycznego zasilania, sterowania i podtrzymania drzwi ppoż. w pozycji Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2013-07-05 11:12:50
„Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów automatycznego zasilania, sterowania i podtrzymania drzwi ppoż. w pozycji Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2013-07-05 11:11:48
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ treści SIWZ z dnia 04.07.2013r. Agnieszka Karpińska 2013-07-04 14:03:49
75/Log./2013 Piotr Adamaszek 2013-07-04 10:59:17
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych w Klinice Chorób Wewnętrznych Monika Krause 2013-07-03 12:12:32
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - czerwiec 2013 Monika Krause 2013-07-03 12:11:28
Demontaż nieczynnego taśmociągu z elementami towarzyszącymi na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2013-07-03 09:02:31
46/Log./2013 Dostawa oleju opałowego lekkiego Ekotem Plus na 2013 rok Anna Filipek 2013-06-28 13:22:54
42/Med/2013 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji DATASCOPE oraz ITC Anna Filipek 2013-06-28 13:21:19
35/Log/2013 Dostawa Benzyny Euro Super 95 i Oleju Napędowego na II kwartał 2013 roku. Anna Filipek 2013-06-28 13:20:46
22/Med/2013 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań koagulologicznych wraz z najmem trzech analizatorów: podstawowego, zast Anna Filipek 2013-06-28 13:20:17
21/Med/2013 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego Anna Filipek 2013-06-28 13:19:50
5/Med./2013 Dostawa odczynników do metod manualnych do identyfikacji drobnoustrojów przez okres 24 miesięcy Anna Filipek 2013-06-28 13:19:27
81/Med./2013 Dostawa odczynników , materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych wraz z najmem analizatora podstawowego i pomocniczego back up kompatybilnego z pracującym w Arletta Abadżijewa 2013-06-28 09:44:17
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2013-06-27 13:27:47
70/Med/2013 Dostawa sprzętu medycznego - aparatów RTG. Agnieszka Karpińska 2013-06-27 10:27:03
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert w dniu 26.06.2013r. Arletta Abadżijewa 2013-06-26 13:17:41
59/Med/2013 Świadczenie usług serwisowych dwugłowicowej gamma kamery SPECT z wyposażeniem – Bright View X przez okres 24 miesięcy. Agnieszka Karpińska 2013-06-21 12:07:07
77/Log/2013 Robota budowlana inwestycji pn.:,,Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby zintegrowanego bloku operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857” Radosław Mielczarek - admin 2013-06-19 08:44:03
20/Med./2013 Dostawa szwów chirurgicznych i drutów Arletta Abadżijewa 2013-06-18 14:50:04
77/Log/2013 Robota budowlana inwestycji pn.:,,Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby zintegrowanego bloku operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857” Radosław Mielczarek - admin 2013-06-18 14:24:25
77/Log/2013 Robota budowlana inwestycji pn.:,,Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby zintegrowanego bloku operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857” Piotr Adamaszek 2013-06-18 13:20:03
77/Log/2013 Robota budowlana inwestycji pn.:,,Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby zintegrowanego bloku operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857” Piotr Adamaszek 2013-06-18 13:19:11
65/Med./2013 Dostawa szwów chirurgicznych i drutów Agnieszka Stanisławska 2013-06-17 08:25:45
63/Med/2013 Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Chirurgii Naczyniowej, Pracowni Hemodynamiki, Pracowni Elektrofizjologii wraz z najmem systemu elektroanatomicznego. Agnieszka Karpińska 2013-06-14 09:27:40
60/Med./2013 Dostawa sprzętu medycznego wg. pakietów 1-9 Agnieszka Karpińska 2013-06-12 09:54:32
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ oraz zmiana treści ogłoszenia z dn. 28.05.2013r. Piotr Adamaszek 2013-06-07 14:09:44
66/Log./2013 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji budowlanej pn.: ,, Rozbudowa budynku Nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikl Piotr Adamaszek 2013-06-07 14:01:45
66/Log./2013 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji budowlanej pn.: ,, Rozbudowa budynku Nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikl Piotr Adamaszek 2013-06-07 13:58:39
„ Wykonanie przeglądów okresowych, konserwacji oraz usuwanie usterek i awarii urządzeń dźwigowychw 4 WSK Z p SP ZOZ we Wrocławiu” Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2013-06-05 13:49:08
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - czerwiec 2013 Monika Krause 2013-06-05 12:33:28
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - czerwiec 2013 Monika Krause 2013-06-05 12:16:43
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - czerwiec 2013 Monika Krause 2013-06-05 12:14:14
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - maj 2013 Monika Krause 2013-06-05 11:17:16
ogłoszenie o przetargu - fryzjer Ewa Pyrsz 2013-06-05 10:02:12
ogłoszenie o przetargu - fryzjer Ewa Pyrsz 2013-06-05 10:01:07
ogłoszenie o przetargu - fryzjer Ewa Pyrsz 2013-06-05 09:59:02
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - maj 2013 Monika Krause 2013-06-04 13:13:13
57/Med/2013 Dostawa zastawek serca, pierścieni, protez naczyniowych, szwów naczyniowych oraz łat na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Karpińska 2013-06-04 08:44:33
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.06.2013r. Piotr Adamaszek 2013-06-03 13:55:00
57/Med/2013 Dostawa zastawek serca, pierścieni, protez naczyniowych, szwów naczyniowych oraz łat na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Karpińska 2013-05-31 09:57:16
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 29.05.2013r. Arletta Abadżijewa 2013-05-29 13:04:29
6/Med/2013 Dostawa reduktorów i dozowników tlenowych, fartuchów i okularów ochronnych RTG, narzędzi chirurgicznych, części i materiałów zużywalnych do konserwacji sprzętu medycznego i narz Agnieszka Karpińska 2013-05-29 12:15:06
56/Med/2013 Dostawa soczewek, preparatów wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatów Anna Filipek 2013-05-29 09:34:24
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 29.05.2013 Piotr Adamaszek 2013-05-29 09:17:27
58/Med./2013 Dostawa narzędzi chirurgicznych Arletta Abadżijewa 2013-05-27 08:49:53
Wykonanie naprawy awaryjnej wraz z serwisem gwarancyjnym agregatu chłodniczego układu chłodzącego instalacji klimatyzacyjnej Oddziału Wzmozonego Nadzoru Kardiologicznego w 4 WSK z P SP ZOZ we Wro Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2013-05-24 11:33:19
Wykonanie naprawy awaryjnej wraz z serwisem gwarancyjnym agregatu chłodniczego układu chłodzącego instalacji klimatyzacyjnej Oddziału Wzmozonego Nadzoru Kardiologicznego w 4 WSK z P SP ZOZ we Wro Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2013-05-24 11:31:58
Wykonanie naprawy awaryjnej wraz z serwisem gwarancyjnym agregatu chłodniczego układu chłodzącego instalacji klimatyzacyjnej Oddziału Wzmozonego Nadzoru Kardiologicznego w 4 WSK z P SP ZOZ we Wro Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2013-05-24 11:29:24
Wykonanie naprawy awaryjnej wraz z serwisem gwarancyjnym agregatu chłodniczego układu chłodzącego instalacji klimatyzacyjnej Oddziału Wzmozonego Nadzoru Kardiologicznego w 4 WSK z P SP ZOZ we Wro Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2013-05-24 11:14:12
54/Med./2013 Dostawa odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, zakaźnych i alergii wraz z najmem niezbędnego sprzętu do wykonywania ww. badań przez okres 12 miesięcy według pakie Arletta Abadżijewa 2013-05-22 11:16:14
23/Med./2013 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunologicznych i biochemicznych wraz najmem analizatora głównego ora Arletta Abadżijewa 2013-05-21 10:51:27
„Wymiana baterii akumulatorów w dwóch UPS-ach w pom. RGKlinicznego Oddziału Ortopedii Traumatologii Narządu Ruchu w 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu” Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2013-05-17 12:24:20
„Wymiana baterii akumulatorów w dwóch UPS-ach w pom. RGKlinicznego Oddziału Ortopedii Traumatologii Narządu Ruchu w 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu” Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2013-05-17 12:22:52
„Wymiana baterii akumulatorów w dwóch UPS-ach w pom. RGKlinicznego Oddziału Ortopedii Traumatologii Narządu Ruchu w 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu” Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2013-05-17 12:21:49
Dostawa suszarki bębnowej przemysłowej LAVAMAC Sławomir Orłowski 2013-05-16 12:25:51
Dostawa wózka elektrycznego paletowego ręcznie prowadzonego Sławomir Orłowski 2013-05-16 12:15:01
55/Med./2013 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do metod manualnych do identyfikacji drobnoustrojów przez okres 24 miesięcy Agnieszka Stanisławska 2013-05-15 09:44:01
48/Log./2013 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego wraz z realizacją zgodnie z zatwierdzonym projektem w ramach zadania pod nazwą Modernizacja reze Piotr Adamaszek 2013-05-14 13:36:41
48/Log./2013 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego wraz z realizacją zgodnie z zatwierdzonym projektem w ramach zadania pod nazwą Modernizacja reze Piotr Adamaszek 2013-05-14 13:30:03
48/Log./2013 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego wraz z realizacją zgodnie z zatwierdzonym projektem w ramach zadania pod nazwą Modernizacja reze Piotr Adamaszek 2013-05-14 13:20:24
48/Log./2013 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego wraz z realizacją zgodnie z zatwierdzonym projektem w ramach zadania pod nazwą Modernizacja reze Piotr Adamaszek 2013-05-14 13:15:03
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 10.05.2013r. + zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Arletta Abadżijewa 2013-05-14 12:29:52
12/Med/2013 Dostawa stymulatorów, defibrylatorów – kardiowerterów dla Pracowni Elektrofizjologii. Agnieszka Karpińska 2013-05-14 11:15:49
9/Med/2013 Dostawa rękawic chirurgicznych diagnostycznych, prześcieradeł i podkładów. Agnieszka Karpińska 2013-05-14 11:14:20
48/Log./2013 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ze sprawowaniem nadzoru autorskiego wraz z realizacją zgodnie z zatwierdzonym projektem w ramach zadania pod nazwą Modernizacja reze Piotr Adamaszek 2013-05-10 13:55:54
36/Log./2013 Dostawa paliwa gazowego grupy E przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa. do punktu zdawczo- odbiorczego położonego we Wrocławiu przy ul. Weigla 5 Piotr Adamaszek 2013-05-10 13:53:52
16/Inf./2013 Nadzór autorski i opieka serwisowa oprogramowania Infomedica Piotr Adamaszek 2013-05-10 13:50:36
149/Med./2012/13 Dostawa odczynników do metod manualnych i materiałów kontroli wewnątrzlaboratoryjnej i międzynarodowej do realizacji w całości przez okres 3 lat Piotr Adamaszek 2013-05-1