logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
minus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ PROGU OKREŚLONEGO W ART. 4 PKT. 8 PZP
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PONIŻEJ PROGU OKREŚLONEGO W ART. 4 PKT. 8 PZP
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
 Konkurs ofert
minus Konkurs ofert - KOS-zawał
minus Usługi pocztowe na 2019
minus Ogłoszenie wyników konkursu- KOS ZAWAŁ
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Dział Utrzymania Nieruchomości
plus Projekty UE
plus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny Księgowy (Płace)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Referent - Sekcja Zamowień Publicznych
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 4/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 5/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 6/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinicznym Oddziale Urologicznym
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 9/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 11/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 10/2018
minus Starszy Specjalista – Dział Inwestycji
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 13/2018
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 46/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia-PAŻDZIERNIK 14/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 47/2018 w zakresach podanych poniżej - lekarze
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 48/2018
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Ogłoszenie wyników konkursu- KOS ZAWAŁ Anna Stapkiewicz 2018-11-09 14:24:58
Ogłoszenie wyników konkursu- KOS ZAWAŁ Anna Stapkiewicz 2018-11-09 14:23:39
Ogłoszenie wyników konkursu- KOS ZAWAŁ Anna Stapkiewicz 2018-11-09 14:22:07
Usługi pocztowe na 2019 Janusz Siwek 2018-11-09 13:22:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny Księgowy - Pion Głównego Księgowego Elżbieta Moroń 2018-11-07 09:44:51
4WSK/2018 Usługa ubezpieczenia 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu (3 Pakiety). Agnieszka Karpińska 2018-11-05 09:42:01
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu Krzysztof Olszewski 2018-11-05 09:12:37
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu Krzysztof Olszewski 2018-11-05 09:05:21
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu Krzysztof Olszewski 2018-11-05 09:00:38
53/WZM/2018 Dostawę zastawek, retraktorów i systemów do torakotomii dla Kliniki Kardiochirurgii. Agnieszka Karpińska 2018-10-31 13:33:11
70/PE/2018 Dostawę oprogramowania oraz wsparcia oprogramowania. Agnieszka Karpińska 2018-10-31 13:31:11
64/PZL/2018 Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i sprawowaniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji budowlanej pod nazwą: 23117 Termomodern Anna Lewicka 2018-10-31 12:26:11
47/PZL/2018 Dostawa odzieży medycznej i kuchennej, obuwia medycznego, odzieży chirurgicznej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) Anna Lewicka 2018-10-31 12:25:35
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 42/2018 - w zakresie psychiatrii ( 2 lekarzy ) Arletta Abadżijewa 2018-10-31 12:13:48
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach podanych poniżej - lekarze Arletta Abadżijewa 2018-10-31 12:12:53
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 44/2018 - w zakresie chirurgii naczyniowej,endowaskularnej, ogólnej Arletta Abadżijewa 2018-10-31 12:11:05
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 45/2018 - w zakresach określonych poniżej Arletta Abadżijewa 2018-10-31 12:10:11
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 43/2018 Dorota Frontczak 2018-10-30 14:43:59
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 43/2018 Dorota Frontczak 2018-10-30 14:43:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-10-30 13:53:31
75/PZL/2018 Dostawa warzyw - nowalijek. Agnieszka Karpińska 2018-10-26 14:45:33
24/WZM/PZL/2018 Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, akcesoriów do mycia i dezynfekcji, wapna sodowanego oraz płynów do dializ. Agnieszka Karpińska 2018-10-26 14:43:43
63/PE/2018 Dostawa sprzętu komputerowego standardowego. Agnieszka Karpińska 2018-10-26 14:42:37
46/WZM/2018 Dostawa sprzętu medycznego według 9 pakietów. Agnieszka Karpińska 2018-10-26 14:41:20
Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:38:07
Starszy Specjalista ds. Sanitarnych– Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:37:43
Starszy Specjalista – Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:37:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor- Dział Jakości Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:36:06
Oglosznie naboru na stanowisko Higienistka stomatologiczna/Asystentka stomatologiczna Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:35:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny Księgowy - Pion Głównego Księgowego Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:35:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:34:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:33:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:32:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:30:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:29:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:22:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:22:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:21:20
PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLEWNTÓW PIELĘGNIARSTWA Elżbieta Moroń 2018-10-26 14:19:43
„Konserwacja , naprawa urządzeń chłodniczych i sprzętu gastronomicznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2018-10-26 13:30:15
„Konserwacja , naprawa urządzeń chłodniczych i sprzętu gastronomicznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2018-10-26 13:29:26
Modyfikacja treści SIWZ z dn. 26.10.2018r. Anna Lewicka 2018-10-26 12:50:32
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2018-10-25 14:26:46
Konkurs ofert - KOS-zawał Magdalena Kałuska 2018-10-19 07:45:54
Konkurs ofert - KOS-zawał Magdalena Kałuska 2018-10-18 14:22:32
Zapytanie ofertowe nr 6 /POIS/9.2/4WSK na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szp Krzysztof Olszewski 2018-10-18 14:14:19
Zapytanie ofertowe nr 6 /POIS/9.2/4WSK na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szp Krzysztof Olszewski 2018-10-18 14:13:13
Zapytanie ofertowe nr 6 /POIS/9.2/4WSK na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szp Krzysztof Olszewski 2018-10-18 14:04:55
Zapytanie ofertowe nr 6 /POIS/9.2/4WSK na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szp Krzysztof Olszewski 2018-10-18 13:58:42
Zapytanie ofertowe nr 6 /POIS/9.2/4WSK na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szp Krzysztof Olszewski 2018-10-18 13:52:11
Zapytanie ofertowe nr 6 /POIS/9.2/4WSK na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szp Krzysztof Olszewski 2018-10-18 13:49:06
Zapytanie ofertowe nr 6 /POIS/9.2/4WSK na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szp Krzysztof Olszewski 2018-10-18 13:46:02
71/WZM/2018 Dostawa szwów, drutów i znaczników chirurgicznych Anna Lewicka 2018-10-18 12:49:45
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 46/2018 Dorota Frontczak 2018-10-17 10:57:01
SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA DO KONKURSU NR 46/2018 Dorota Frontczak 2018-10-17 10:49:39
SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA DO KONKURSU NR 46/2018 Dorota Frontczak 2018-10-17 10:29:27
31/WZM/2018 Dostawa części i materiałów zużywalnych do konserwacji sprzętu medycznego, akcesoriów zużywalnych do: kardiomonitorów, aparatów do znieczulenia, diatermii i innego sprzętu medycznego oraz Anna Lewicka 2018-10-16 09:29:28
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 41/2018 - w zakresach określonych poniżej Arletta Abadżijewa 2018-10-15 12:36:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor- Dział Jakości Elżbieta Moroń 2018-10-12 11:33:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor- Dział Jakosci Elżbieta Moroń 2018-10-12 08:01:54
Konkurs ofert Magdalena Kałuska 2018-10-11 15:27:01
Konkurs ofert Magdalena Kałuska 2018-10-11 15:23:47
Konkurs ofert Magdalena Kałuska 2018-10-11 15:12:23
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 40/2018 Dorota Frontczak 2018-10-11 14:51:27
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 40/2018 w zakresach określonych poniżej Dorota Frontczak 2018-10-11 14:50:32
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 39/2018 Dorota Frontczak 2018-10-11 14:49:34
SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA 39/2018- ZMIANA TERMINÓW Dorota Frontczak 2018-10-11 14:48:35
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 39/2018 Dorota Frontczak 2018-10-11 14:45:21
71/WZM/2018 Dostawa szwów, drutów i znaczników chirurgicznych Anna Lewicka 2018-10-11 12:09:39
Zbiorcze zestawienie ofert po poprawie oczywistych omyłek Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-10-11 10:42:04
„Dostawa odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii cieczowej w moczu przez okres 12 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej” Bogumiła Kujawska 2018-10-09 12:52:50
57/PZL/2018 Dostawa pościeli i bielizny medycznej jednorazowego użytku, poduszek i kołder medycznych z filtrem ochronnym na rok 2018/2019 wg 2 pakietów Anna Lewicka 2018-10-09 12:29:10
54/WZM/2018 Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo wraz z najmem systemu Anna Lewicka 2018-10-09 12:28:28
45/WZM/2018 Dostawa Angiokardiografu stacjonarnego z wyposażeniem wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych związanych z wymianą angiografu w Pracowni Hemodynamiki Anna Lewicka 2018-10-09 12:27:55
25/WZM/2018 Dostawa radiofarmaceutyków i znaczników Anna Lewicka 2018-10-09 12:27:18
44/WZM/2018 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego do angiografii, koronarografii (min. cewniki, stenty, dreny, prowadniki, balony, introduktory) z najmem aparatu do FFR dla Pracowni Hem Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-10-09 10:55:13
72/WZM/2018 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM: 2 APARATÓW DO NIEINWAZYJNEGO, BEZPOŚREDNIEGO I CIĄGŁEGO POMIARU ZMIAN NASYCENIA TLENEM HEMOGLOBINY W OBSZARZE MÓZGU , 2 MONITORÓW DO ZABIEGÓW Agnieszka Stanisławska 2018-10-08 08:50:56
58/WZM/2018Dostawa kardiowerterów, defibrylatorów, stymulatorów, jednorazowego sprzętu specjalistycznego wraz z najmem urządzeń dla Pracowni Elektrofizjologii Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-10-03 12:53:47
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Stanisławska 2018-10-02 13:16:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-10-02 09:13:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-10-02 09:03:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referent - Sekcja Zamowień Publicznych Elżbieta Moroń 2018-10-01 11:53:07
Oglosznie naboru na stanowisko Higienistka stomatologiczna/Asystentka stomatologiczna Elżbieta Moroń 2018-09-28 14:28:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny Księgowy - Pion Głównego Księgowego Elżbieta Moroń 2018-09-28 14:27:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-09-28 14:26:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-09-28 14:25:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2018-09-28 14:24:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-09-28 14:22:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Sekcja Obsługi Pralniczej Elżbieta Moroń 2018-09-28 14:20:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-09-28 14:19:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor ds. BHP Elżbieta Moroń 2018-09-28 14:18:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-09-28 12:18:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-09-28 12:17:22
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2018-09-27 14:27:06
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2018 - pielęgniarka Klin Oddz. Otolaryn. i Klin. Oddz. Chirur. Szczęk.-Twarz. Arletta Abadżijewa 2018-09-26 09:48:59
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 36/2018 - w zakresach określonych poniżej Arletta Abadżijewa 2018-09-26 09:46:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny Elżbieta Moroń 2018-09-25 12:54:53
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 38/2018 Dorota Frontczak 2018-09-25 09:05:26
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 38/2018 Dorota Frontczak 2018-09-25 08:40:33
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 35/2018 Dorota Frontczak 2018-09-21 13:05:33
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 35/2018 Dorota Frontczak 2018-09-21 13:05:00
33/WZM/2018 Dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we W Anna Lewicka 2018-09-20 10:08:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko konserwator Elżbieta Moroń 2018-09-19 13:12:46
Cennik usług 4WSK Magdalena Kałuska 2018-09-19 12:02:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Sekcja Obsługi Pralniczej Elżbieta Moroń 2018-09-19 10:45:40
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2018-09-19 09:46:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor / Specjalista Sekcja Planowania i Ewidencji Elżbieta Moroń 2018-09-17 14:34:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-09-14 08:41:19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- pakiet 4 Agnieszka Stanisławska 2018-09-13 14:01:50
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 23/2018 - w zakresach określonych poniżej w ogłoszeniu i SZWKO Arletta Abadżijewa 2018-09-13 13:50:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- kierowca Elżbieta Moroń 2018-09-13 12:19:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- kierowca Elżbieta Moroń 2018-09-13 12:13:27
„Usługa w postaci odczytów dawek indywidualnych lub środowiskowych od promieniowania jonizującego gamma lub Rtg”. Rita Dzima - apteka 2018-09-13 11:50:05
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - Zestawy artroskopowe prod. Stryker Edyta Janicka 2018-09-12 13:56:35
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018 Ewa Biros 2018-09-12 10:10:32
74/WZM/2018 Dostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne na rok 2018/2019, Agnieszka Stanisławska 2018-09-12 10:08:43
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018 Ewa Biros 2018-09-12 10:05:30
SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA 39/2018- ZMIANA TERMINÓW Dorota Frontczak 2018-09-07 14:27:54
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 39/2018 Dorota Frontczak 2018-09-07 13:56:38
76/PZL/2018 Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów Agnieszka Stanisławska 2018-09-07 08:23:02
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 39/2018 Dorota Frontczak 2018-09-06 10:42:09
Unieważnienie konkursu nr 34/2018 W ZAKRESIE 1) Dorota Frontczak 2018-09-05 08:26:48
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 34/2018 Dorota Frontczak 2018-09-05 08:26:15
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 34/2018-w zakresach określonych poniżej Dorota Frontczak 2018-09-05 08:25:38
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 04.09.2018r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Agnieszka Karpińska 2018-09-04 13:22:03
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 404.09.2018r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Agnieszka Karpińska 2018-09-04 11:23:51
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2018 - pielęgniarka Klin Oddz. Otolaryn. i Klin. Oddz. Chirur. Szczęk.-Twarz. Arletta Abadżijewa 2018-09-04 07:27:35
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 37/2018 - pielęgniarka Klin Oddz. Otolaryn. i Klin. Oddz. Chirur. Szczęk.-Twarz. Arletta Abadżijewa 2018-09-04 07:26:58
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Anna Stapkiewicz 2018-09-03 12:44:05
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Anna Stapkiewicz 2018-09-03 12:42:34
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Anna Stapkiewicz 2018-09-03 12:39:20
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Krzysztof Olszewski 2018-09-03 12:16:08
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Krzysztof Olszewski 2018-09-03 12:11:06
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Krzysztof Olszewski 2018-09-03 12:06:02
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Krzysztof Olszewski 2018-09-03 12:00:24
36/WZM/2018 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej wraz z najmem instrumentarium Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-09-03 08:44:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2018-08-24 14:43:31
Starszy Specjalista ds. Budowlanych– Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2018-08-24 12:10:42
77/WZM/2018 Dostawa sprzętu medycznego według 3 pakietów Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-08-22 14:23:40
79/WZM/2018 Dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we W Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-08-22 10:34:27
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet 1,2,3,4,5,6,9,12 Agnieszka Stanisławska 2018-08-21 11:02:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referent - Sekcja Zamowień Publicznych Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:26:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor / Specjalista Sekcja Planowania i Ewidencji Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:26:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny Księgowy - Pion Głównego Księgowego Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:24:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:23:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:22:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:21:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:20:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:19:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:18:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- kierowca Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:17:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:17:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-08-18 12:15:45
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 28/2018 Dorota Frontczak 2018-08-17 13:25:14
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 32/2018 Dorota Frontczak 2018-08-17 13:23:43
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 32/2018 - w zakresach określonych poniżej Dorota Frontczak 2018-08-17 13:22:35
Unieważnienie konkursu nr 33/2018 Dorota Frontczak 2018-08-17 13:21:50
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 33/2018 - w zakresie czynności pielęgniarki na intensywnej terapii kardiolog. Dorota Frontczak 2018-08-17 13:21:14
30/WZM/2018 Dostawa materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacji Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-08-09 15:11:25
28/WZM/2018 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-08-09 15:06:29
16/WZM/2018 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do krążenia pozaustrojowego dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z najmem m Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-08-09 15:04:49
"Obsługa serwisowa Zestawu do badań elektrofizjologicznych” Edyta Janicka 2018-08-07 12:29:39
Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 35/2018 Dorota Frontczak 2018-08-06 11:56:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierownik Centralnej Sterylizacji Elżbieta Moroń 2018-08-06 08:55:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny Księgowy - Pion Głównego Księgowego Elżbieta Moroń 2018-08-06 08:03:23
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 31/2018 - w zakresach opisanych poniżej Dorota Frontczak 2018-08-03 10:27:03
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 30/2018 Dorota Frontczak 2018-08-03 10:25:37
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 30/2018 - w zakresie czynności zawodowych pielęgniarki Dorota Frontczak 2018-08-03 10:24:18
Cennik 4WSKzP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2018-08-02 16:03:25
56/PZL/2018 Modernizację układów klimatyzacji i wentylacji Kardiochirurgii z wymianą nawilżaczy i podzespołów central oraz agregatu wody lodowej, automatyki i oprogramowania dla Kardiochirurgii, Neuro Agnieszka Karpińska 2018-08-02 11:43:14
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w obrębie pakietów nr 1, 2, 7 i 8. Agnieszka Karpińska 2018-08-01 08:27:06
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. Krzysztof Olszewski 2018-07-31 15:26:49
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. Krzysztof Olszewski 2018-07-31 15:25:18
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. Krzysztof Olszewski 2018-07-31 15:21:03
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Karpińska 2018-07-30 13:27:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierownik Centralnej Sterylizacji Elżbieta Moroń 2018-07-27 07:35:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy - Sekcja Obsługi Pralniczej Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:53:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:52:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:51:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:51:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:50:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:46:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:45:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:44:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- kierowca Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:43:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:42:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-07-26 14:41:21
ANULOWANIE modyfikacji treści SIWZ z dn. 23.07.2018 (25.07.2018) Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-07-25 09:56:54
Modyfikacja treści SIWZ z dn. 23.07.2018r. Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-07-25 09:27:54
Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Krzysztof Olszewski 2018-07-23 15:03:35
Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Krzysztof Olszewski 2018-07-23 14:55:18
Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Krzysztof Olszewski 2018-07-23 14:48:26
Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Krzysztof Olszewski 2018-07-23 14:46:47
Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Krzysztof Olszewski 2018-07-23 14:39:23
Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Krzysztof Olszewski 2018-07-23 14:34:52
Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Krzysztof Olszewski 2018-07-23 14:19:03
Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Krzysztof Olszewski 2018-07-23 14:11:25
Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Krzysztof Olszewski 2018-07-23 14:03:14
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2018-07-23 11:53:28
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w obrębie pakietów 1 - 8, 10-14 Agnieszka Stanisławska 2018-07-23 10:50:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-07-23 09:24:14
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2018-07-19 14:53:19
12/WZM/2018 Dostawa produktów leczniczych, czynników diagnostycznych i środków kontrastowych. Agnieszka Karpińska 2018-07-18 08:18:50
49/PZL/2018 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją robót budowlanych w inwestycji pn.: „BUDOWA ROZDZIELCZEJ INSTALACJI ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ I PRZECIWPOŻAROWEJ w budynku N Agnieszka Karpińska 2018-07-17 14:17:56
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert Sławomir Orłowski 2018-07-12 15:03:48
53/WZM/2018 Dostawę zastawek, retraktorów i systemów do torakotomii dla Kliniki Kardiochirurgii. Agnieszka Karpińska 2018-07-12 13:22:41
42/PE/2018 Nadzór autorski i opieka serwisowa oprogramowania Infomedica/AMMS oraz dostawa licencji wraz z wdrożeniem modułu e-ZLA. Agnieszka Karpińska 2018-07-12 13:17:39
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2018-07-11 14:17:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Księgowy - Pion Głównego Księgowego Elżbieta Moroń 2018-07-09 13:01:12
Dostawa maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania czystości Sławomir Orłowski 2018-07-09 10:47:48
Dostawa maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania czystości Sławomir Orłowski 2018-07-09 10:43:40
Dostawa maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania czystości Sławomir Orłowski 2018-07-06 12:33:13
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29/2018 w Poradni Zaburzeń Prokreacji i Lecz. Endometriozy Arletta Abadżijewa 2018-07-05 09:14:36
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 25/2018 - w zakresach określonych poniżej w ogłoszeniu i SZWKO Arletta Abadżijewa 2018-07-05 09:12:34
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 28/2018 - w zakresie ginekologi i położnictwa; anestezjologii - lekarze Arletta Abadżijewa 2018-07-05 09:10:32
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 27/2018 - w zakresie czynności technika elektroradiologii Arletta Abadżijewa 2018-07-05 09:09:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Wydział Rozliczania Świadczeń Medycznych Elżbieta Moroń 2018-07-04 07:46:14
Sprzedaż wraz z demontażem angiokardiografu Sylwia Komorek 2018-07-02 14:56:36
Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Dermatologii Sylwia Komorek 2018-07-02 12:09:42
59/WZM/2018 Dostawa testów immunochromatograficznych , barwników i odczynników do metod manualnych przez okres 24 miesięcy Agnieszka Stanisławska 2018-07-02 11:09:07
40/PE/2018 Dostawa urządzeń infrastruktury sieciowej wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Agnieszka Karpińska 2018-06-29 14:32:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Wydział Rozliczania Świadczeń Medycznych Elżbieta Moroń 2018-06-29 13:20:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy - Sekcja Obsługi Pralniczej Elżbieta Moroń 2018-06-29 13:17:44
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 31/2018 Arletta Abadżijewa 2018-06-29 13:13:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista- Sekcja Controlingu i Planowania Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:35:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Sekcja Planowania i Ewidencji Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:33:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:32:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko konserwator-magazynier Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:31:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:30:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:28:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:28:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:26:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:25:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:24:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:24:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- kierowca Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:23:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik Magazyniera- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:22:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-06-29 12:22:11
Wyjaśnienie zapytania 04.01.2018r Urszula Tatarek 2018-06-26 10:55:23
Wyjaśnienie treści zapytania z 02.01.2018r Urszula Tatarek 2018-06-26 10:54:20
Dostawa „Zestawów do wprowadzania kaniul udowych, kaniul do krążenia udowo- tętniczego w rozmiarach 16 Fr, do 22 Fr., kaniule do krążenia udowego –żylne, kaniule tętnicze z rozpraszającym przepływem k Urszula Tatarek 2018-06-26 10:53:32
Obsługi serwisowej sprzętu medycznego: generatora do ablacji, wapolaryzatora bipolarnego, zestawu ultradźwiękowego do cięcia i koagulacji, sterylizatora plazmowego+inkubatora testów biologicznych, ze Edyta Janicka 2018-06-25 10:49:06
Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Edyta Janicka 2018-06-25 10:36:19
Obsługa serwisowa sprzętu będącego na wyposażeniu Centralnej Sterylizacji 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Edyta Janicka 2018-06-25 10:34:44
Dostawa instrumentarium do operacji artroskopii barku i artroskopii kolana Edyta Janicka 2018-06-25 10:33:51
Dostawa materiałów zużywalnych sprzętu medycznego – dozowniki, reduktory, regulatory wraz z elementami wymiennymi Edyta Janicka 2018-06-25 10:29:32
Dostawa zestawów do zabiegów do wszczepień stymulatorów Edyta Janicka 2018-06-25 10:23:36
Dostawa zestawów do zabiegów do wszczepień stymulatorów Edyta Janicka 2018-06-25 10:11:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza Elżbieta Moroń 2018-06-22 09:54:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza - ZTW Elżbieta Moroń 2018-06-22 09:51:10
56/PZL/2018 Modernizację układów klimatyzacji i wentylacji Kardiochirurgii z wymianą nawilżaczy i podzespołów central oraz agregatu wody lodowej, automatyki i oprogramowania dla Kardiochirurgii, Neuro Agnieszka Karpińska 2018-06-21 15:14:50
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Stanisławska 2018-06-21 12:03:53
56/PZL/2018 Modernizację układów klimatyzacji i wentylacji Kardiochirurgii z wymianą nawilżaczy i podzespołów central oraz agregatu wody lodowej, automatyki i oprogramowania dla Kardiochirurgii, Neuro Agnieszka Karpińska 2018-06-21 08:05:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Zastępca Kierownika - Dział Utrzymania Czystości i Higieny Elżbieta Moroń 2018-06-21 07:17:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2018-06-21 07:14:58
56/PZL/2018 Modernizację układów klimatyzacji i wentylacji Kardiochirurgii z wymianą nawilżaczy i podzespołów central oraz agregatu wody lodowej, automatyki i oprogramowania dla Kardiochirurgii, Neuro Radosław Mielczarek - admin 2018-06-20 15:02:30
Sekcja Sprzętu Medycznego Edyta Janicka 2018-06-20 13:05:06
26/WZM/2018 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego mikrocewników, cewników, prowadników dla Pracowni Hemodynamiki Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-06-19 09:30:54
19/WZM/2018 Dostawa jednorazowych materiałów do hemofiltracji, leczenia nerkozastepczego oraz świadczenie usług serwisowych aparatu do dializy albuminowej i aparatów do hemodializy produkcji firmy Gam Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-06-19 09:29:51
4/Med./2018 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-06-19 09:28:20
ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego 7/2017 Ewa Biros 2018-06-18 14:06:45
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 6 /2018 Ewa Biros 2018-06-18 14:05:55
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert Anna Lewicka 2018-06-18 13:41:38
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018 Ewa Biros 2018-06-18 13:22:52
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018 Ewa Biros 2018-06-18 12:18:34
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29/2018 w Poradni Zaburzeń Prokreacji i Lecz. Endometriozy Arletta Abadżijewa 2018-06-15 14:54:07
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018 Ewa Biros 2018-06-15 13:37:15
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 26/2018 - w zakresie lekarz POZ, medycyna pracy; lekarz alergolog Arletta Abadżijewa 2018-06-15 13:31:56
Cennik 4WSKzP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2018-06-14 13:39:09
22/PZL/2018 Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i sprawowaniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji Budowlanej pod nazwą: 91572 Przebudowa p Anna Lewicka 2018-06-13 13:01:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-06-13 11:47:55
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 27/2018 - w zakresie czynności technika elektroradiologii Arletta Abadżijewa 2018-06-12 11:39:15
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29/2018 - Poradnia Zaburzeń Prokreacji i Lecz. Endometriozyw zakresie androlog, genetyk klin.,endokryno Arletta Abadżijewa 2018-06-11 10:34:04
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 29/2018 - Poradnia Zaburzeń Prokreacji i Lecz. Endometriozyw zakresie androlog, genetyk klin.,endokryno Arletta Abadżijewa 2018-06-11 10:28:59
39/WZM/2018 Dostawa testów immunochromatograficznych, barwników i odczynników do metod manualnych przez okres 24 miesięcy Agnieszka Stanisławska 2018-06-06 14:36:44
3/Med./2018 Dostawa odczynników wraz z najmem analizatorów dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Agnieszka Stanisławska 2018-06-06 14:34:04
2/Med./2018 Dostawa materiałów medycznych dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej oraz Zakładu Endoskopii Zabiegowej Agnieszka Stanisławska 2018-06-06 14:32:57
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 28/2018 - w zakresie ginekologi i położnictwa; anestezjologii - lekarze Arletta Abadżijewa 2018-06-05 14:34:37
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 28/2018 - w zakresie ginekologi i położnictwa; anestezjologii - lekarze Arletta Abadżijewa 2018-06-05 14:28:55
Dostawa „Zestawów do wprowadzania kaniul udowych, kaniul do krążenia udowo- tętniczego w rozmiarach 16 Fr, do 22 Fr., kaniule do krążenia udowego –żylne, kaniule tętnicze z rozpraszającym przepływem k Urszula Tatarek 2018-06-05 14:14:56
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2018-06-05 14:12:37
43/PZL/2018 Wykonanie robót budowlanych pn.: „Zadanie Nr 91574 - Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych (parter i 2p.), utworzenie Pracowni Polisomnografii i likwidacja klatki schodowej. Agnieszka Karpińska 2018-06-04 14:01:40
Sprzedaż urządzeń (sprzętu pralniczego) Sławomir Orłowski 2018-06-04 13:23:21
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 24/2018 - w zakresie czynności zawod. pielęgniarki opisanych poniżej Arletta Abadżijewa 2018-05-30 10:49:07
Cennik 4WSKzP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2018-05-29 11:47:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista- Sekcja Controlingu i Planowania Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:51:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza - ZTW Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:50:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:48:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:47:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:46:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:45:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:44:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:43:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:42:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- kierowca Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:41:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:40:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - ZBO Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:38:46
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:38:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Operator Elżbieta Moroń 2018-05-28 13:32:40
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ wraz ze zmiana terminu składania i otwarcia ofert Agnieszka Stanisławska 2018-05-28 08:35:03
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy-Ginekologia Krzysztof Olszewski 2018-05-25 14:54:35
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy-Ginekologia Krzysztof Olszewski 2018-05-25 14:52:40
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy-Ginekologia Krzysztof Olszewski 2018-05-25 14:49:24
„Dostawa rozrusznika bezelektrodowego serca z zestawem do wprowadzania i koszulek wprowadzających 18Fr dla Pracowni Elektrofizjologii” Bogumiła Kujawska 2018-05-24 13:34:53
„Dostawa rozrusznika bezelektrodowego serca z zestawem do wprowadzania i koszulek wprowadzających 18Fr dla Pracowni Elektrofizjologii” Bogumiła Kujawska 2018-05-24 13:33:51
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 22/2018 - w zakresie lekarza POZ - Akademia Wojsk Ladowych Arletta Abadżijewa 2018-05-22 09:03:41
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Agnieszka Karpińska 2018-05-21 12:28:41
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Położnej/Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Dermatologiczno-Wenerologicznym. Monika Krause 2018-05-18 13:07:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Operator Elżbieta Moroń 2018-05-18 10:59:31
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 24/2018 - w zakresie czynności zawod. pielęgniarki opisanych poniżej Arletta Abadżijewa 2018-05-16 09:59:24
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018 Ewa Biros 2018-05-16 08:47:21
29/PZL/2018 Wykonanie robót budowlanych pn.: „Zadanie Nr 91574 - Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych (parter i 2p.), utworzenie Pracowni Polisomnografii i likwidacja klatki schodowej". Agnieszka Karpińska 2018-05-11 14:31:49
18/PZL/2018 Konserwacje i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontow Agnieszka Karpińska 2018-05-11 14:30:17
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 22/2018 Arletta Abadżijewa 2018-05-10 14:20:45
Dostawa z montazem 17 klimatyzatorów Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-05-10 14:06:31
20/PZL/2018 Dostawa chemicznych środków czyszczących i myjąco-dezynfekujących, w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki wraz z ich najmem oraz chemicznych środków i materiałów Agnieszka Stanisławska 2018-05-09 08:41:39
17/WZM/2018 Dostawa materiałów jednorazowego użytku, papieru do analizatora, pisaków oraz barwników na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Agnieszka Stanisławska 2018-05-09 08:40:51
8/PZL/2018 Dostawa artykułów spozywczych Agnieszka Stanisławska 2018-05-09 08:39:46
11/WZM/2018 Świadczenie usług serwisowych SYSTEMU RADIOGRAFII POŚREDNIEJ AGFA CR oraz SYSTEMU AGFA IMPAX 6 Agnieszka Stanisławska 2018-05-09 08:38:34
104/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych, soczewek, preparatów, wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego wraz z najmem dla Klinicznego Oddziału Okulistyki Agnieszka Stanisławska 2018-05-09 08:36:43
95/Med./2017 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do zintegrowanego automatycznego systemu aparaturowego do oznacza Agnieszka Stanisławska 2018-05-09 08:30:40
Cennik 4WSKzP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2018-05-08 12:36:47
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 24/2018 - w zakresie czynności zawod. pielęgniarki Arletta Abadżijewa 2018-05-08 10:55:49
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 24/2018 - w zakresie czynności Arletta Abadżijewa 2018-05-08 10:55:10
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 21/2018 - w zakresie kardiologa w 4WSKzP Arletta Abadżijewa 2018-05-08 09:40:07
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 20/2018 - w zakresie technika rtg w Klinice Kardiologii Arletta Abadżijewa 2018-05-08 09:39:20
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 19/2018 - w zakresie lekarzy kardiologów w Klinice Kardiologii Arletta Abadżijewa 2018-05-08 09:36:34
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 18/2018 - w zakresie chir. szczęk-twar i chor. wew. SOR Arletta Abadżijewa 2018-05-08 09:33:48
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 17/2018 - w zakresie czynności pielegniarki i technika rtg oddziały poniżej Arletta Abadżijewa 2018-05-08 09:32:25
42/PE/2018 Nadzór autorski i opieka serwisowa oprogramowania Infomedica/AMMS oraz dostawa licencji wraz z wdrożeniem modułu e-ZLA. Agnieszka Karpińska 2018-05-08 08:55:30
107/Log./2017 Dostawa papieru kserograficznego do drukarek i kserokopiarek, tonerów do kserokopiarek, materiałó biurowych, kartonów archiwizacyjnych oraz druków, rejestrów i książek służbowych wg wzor Anna Lewicka 2018-05-07 12:33:46
102/Med./2017 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, testów ACT, TT, PT, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej, zastawek przezskórnych dla Pracowni Hemodynam Anna Lewicka 2018-05-07 12:32:57
Rozeznanie cenowe nr 01/Proj_UE/GIN/2018 na wykonanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie - GINEKOLOGIA Krzysztof Olszewski 2018-05-02 11:44:55
Rozeznanie cenowe nr 01/Proj_UE/GIN/2018 na wykonanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie - GINEKOLOGIA Krzysztof Olszewski 2018-05-02 11:43:36
Rozeznanie cenowe nr 01/Proj_UE/GIN/2018 na wykonanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie - GINEKOLOGIA Krzysztof Olszewski 2018-05-02 11:41:54
10/PZL/2018 Dostawa materiałów budowlano – technicznych i eksploatacyjnych do klimatyzacji. Agnieszka Karpińska 2018-04-27 14:29:25
Usługi serwisowe oprogramowania Centrum Laboratorium- firmy Marcel Agnieszka Kucharska - admin 2018-04-27 12:41:50
Recepty kodowane Agnieszka Kucharska - admin 2018-04-27 12:41:10
Druki medyczne Agnieszka Kucharska - admin 2018-04-27 12:40:34
Przedłużenia terminu subskrypcji baz antywirusowych dla licencji oprogramowania ESET Agnieszka Kucharska - admin 2018-04-27 12:39:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-04-27 11:47:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-04-27 11:46:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2018-04-27 11:45:46
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2018-04-27 11:44:46
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-04-27 11:43:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-04-27 11:42:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-04-27 11:41:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- kierowca Elżbieta Moroń 2018-04-27 11:40:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - ZBO Elżbieta Moroń 2018-04-27 11:39:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-04-27 11:38:42
Przegląd instalacji gazu Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-04-26 12:55:28
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 22/2018 - w zakresie lekarza POZ - Akademia Wojsk Ladowych Arletta Abadżijewa 2018-04-26 12:43:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwatora Elżbieta Moroń 2018-04-26 12:31:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-04-26 12:31:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-04-26 12:29:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2018-04-26 12:11:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2018-04-26 12:10:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-04-26 12:08:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-04-26 12:06:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-04-26 12:04:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2018-04-26 12:02:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- kierowca Elżbieta Moroń 2018-04-26 12:01:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - ZBO Elżbieta Moroń 2018-04-26 11:58:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-04-26 11:46:41
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 22/2018 - w zakresie lekarza pracujacego pod nadzorem POZ Arletta Abadżijewa 2018-04-26 11:05:18
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 16/2018 - w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego Arletta Abadżijewa 2018-04-25 10:41:55
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2018-04-25 10:20:00
Cennik 4WSKzP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2018-04-25 10:16:12
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy. Krzysztof Olszewski 2018-04-25 09:30:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Fizjoterapeuta – Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2018-04-24 11:44:33
Informacja o przetargach dla projektu nr POIS.09.02.00-00-0076/17 Krzysztof Olszewski 2018-04-23 12:00:44
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-04-20 11:23:04
1/Med./2018 Dostawa kardiowerterów, defibrylatorów, stymulatorów, jednorazowego sprzętu specjalistycznego wraz z najmem urządzeń dla Pracowni Elektrofizjologii Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-04-20 11:20:37
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-04-20 11:17:58
Przetargi - projekty unijne Agnieszka Kucharska - admin 2018-04-20 10:53:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy inspektor ds. kontroli zarządczej Elżbieta Moroń 2018-04-20 08:09:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor ds. inwestycji – Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2018-04-20 08:08:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Koordynująca- KOAi IT Elżbieta Moroń 2018-04-17 13:34:45
Dostawa z montazem 17 klimatyzatorów Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-04-17 08:34:40
Dostawa instrumentarium do operacji artroskopii barku i artroskopii kolana Agnieszka Mikulska 2018-04-13 12:53:26
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 15/2018 - w zakresach podanych poniżej w ogłoszeniu i SZWKO Arletta Abadżijewa 2018-04-13 10:43:38
Rozeznanie cenowe nr 1/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Anna Stapkiewicz 2018-04-13 10:24:41
Rozeznanie cenowe nr 1/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu Anna Stapkiewicz 2018-04-13 10:23:46
DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2016 Anna Lewicka 2018-04-12 12:40:58
Ekspertyza techniczna układu klimatyzacji Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-04-12 08:37:27
Protokół wyboru oferenta do zapytania ofertowego z dnia 23 marca 2018 r. na stanowisko Menadżer Projektu Krzysztof Olszewski 2018-04-11 12:22:44
2/ZP/2017 dostawa sprzętu medycznego dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Agnieszka Kucharska - admin 2018-04-11 11:21:02
1/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego i mebli medycznych dla centralnej sterylizacji i pomieszczeń towarzyszących Agnieszka Kucharska - admin 2018-04-11 11:19:31
1/4WSzK/2017 - Usługa ubezpieczenia 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład OpiekiZdrowotnej we Wrocławiu (3 Pakiety). Agnieszka Kucharska - admin 2018-04-11 11:04:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk Elżbieta Moroń 2018-04-11 10:45:16
3/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i pozostałych oddziałów. Agnieszka Karpińska 2018-04-11 10:15:58
Dostawa sprzętu chłodniczego typu AGD i zamrażarki skrzyniowej oraz sprzętu chłodniczego medycznego/ laboratoryjnego i niskotemperaturowego w 2018/2019 rok Sławomir Orłowski 2018-04-10 14:15:00
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert Agnieszka Mikulska 2018-04-10 12:20:39
Dostawa wyposażenia dodatkowego i akcesoriów do aparatów do znieczulenia FLOW-i oraz respiratorów OIT Servo-u produkcji MAQUET Agnieszka Mikulska 2018-04-10 12:18:08
Najem aparatu do dializoterapii wraz ze stacją uzdatniania wody Agnieszka Mikulska 2018-04-10 12:15:12
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - pompy infuzyjne Agnieszka Mikulska 2018-04-10 12:03:49
Zmiana ustawienia łóżek i terminu złożenia ofert Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-04-09 11:14:47
5/WZM/2018 Dostawa etykiet z kodem kreskowym do systemu LIS Marcel przez okres 36 miesięcy. Agnieszka Karpińska 2018-04-09 08:42:04
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 14/2018 - w zakresie otolaryngologii i fonoaudilog.,neurologii, ortopedii, nurolog Arletta Abadżijewa 2018-04-06 14:47:33
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2018 - pielęgniarki w Klin. Kardiologii i technicy elektrorad. ZBO Arletta Abadżijewa 2018-04-06 11:28:21
Zestawienie z otwarcia ofert Sławomir Orłowski 2018-04-06 11:06:35
Dostawa odgryzaczy kostnych typu Kerrison Agnieszka Mikulska 2018-04-05 15:34:35
Dostawa duplikatorów płyt CD/DVD wraz z licencją oraz oprogramowaniem sterującym duplikatorów i podłączeniem do systemu Cyfrowej Radiologii Sylwia Komorek 2018-04-05 15:33:44
Integracja systemu informacji kardiologicznej Muse/GE z systemem AMMS/InfoMedica Sylwia Komorek 2018-04-05 15:33:18
Dostawa aparatu do terapii ultradźwiękowej z głowicą bezobsługową Sylwia Komorek 2018-04-05 15:32:22
Dostawa videokolposkopu z wyposażeniem – 1 kpl. Sylwia Komorek 2018-04-05 15:31:58
Uzupełnienie danych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-04-05 11:28:04
7/PZL/2018 Dostawa mleka i jego przetworów Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-04-04 09:50:03
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2018-04-04 09:44:55
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2018-04-04 09:24:08
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2018-04-04 09:23:35
Dostawa sprzętu chłodniczego typu AGD i zamrażarki skrzyniowej oraz sprzętu chłodniczego medycznego/ laboratoryjnego i niskotemperaturowego w 2018/2019 rok Sławomir Orłowski 2018-04-03 12:08:55
Dostawa płyt meblowych (ciętych na żądany wymiar), pilśniowych i obrzeża meblowego w 2018/ 2019 roku Sławomir Orłowski 2018-03-30 12:37:26
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2018-03-29 14:35:39
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2018-03-29 14:34:37
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2018-03-29 14:05:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza Elżbieta Moroń 2018-03-29 10:12:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwatora Elżbieta Moroń 2018-03-29 10:10:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-03-29 10:09:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-03-29 10:08:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2018-03-29 10:07:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-03-29 10:05:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent Elżbieta Moroń 2018-03-29 10:04:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-03-29 10:03:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technika farmacji - Wydział Zaopatrzenia Medycznego Elżbieta Moroń 2018-03-29 10:02:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2018-03-29 10:01:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny oraz Ratownik medyczny- kierowca Elżbieta Moroń 2018-03-29 09:53:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy inspektor ds. kontroli zarządczej Elżbieta Moroń 2018-03-29 09:51:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Koordynująca- KOAi IT Elżbieta Moroń 2018-03-29 09:43:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor ds. inwestycji – Dział Inwestycji Elżbieta Moroń 2018-03-29 09:42:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-03-29 09:40:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk Elżbieta Moroń 2018-03-29 09:36:54
„Wymiana wykładziny typu Tarket w ilości około 28,00 m2 Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-03-28 14:10:45
„Wymiana wykładziny typu Tarket w ilości około 28,00 m2 Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-03-28 14:09:23
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 17/2018 - w zakresie czynności pielegniarki i technika rtg oddziały poniżej Arletta Abadżijewa 2018-03-27 14:50:27
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 17/2018 - w zakresie czynności pielegniarki i technika rtg oddziały poniżej Arletta Abadżijewa 2018-03-27 14:45:38
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 17/2018 - w zakresie czynności pielęgniarki i technika rtg oddziały poniżej Arletta Abadżijewa 2018-03-27 14:44:57
Przebudowa systemu wentylacji w zakresie układu chłodzenia i grzania „R” Kardiologicznej. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-03-27 12:32:53
Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”. Magdalena Kałuska 2018-03-23 12:26:44
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 12/2018 - w zakresie otolaryngologii w Poradni Otolaryngologicznej Arletta Abadżijewa 2018-03-22 11:59:26
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 11/2018 - w zakresach określonych poniżej w ogłoszeniu i SZWKO Arletta Abadżijewa 2018-03-22 11:58:49
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 10/2018 - perfuzjoniści i pielegniarki anestezjolo. Arletta Abadżijewa 2018-03-22 11:57:42
Opis Przedmiotu zamówienia Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-03-22 08:48:48
Przebudowa systemu wentylacji w zakresie układu chłodzenia i grzania „R” Kardiologicznej. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-03-22 08:48:18
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 13/2018 Arletta Abadżijewa 2018-03-22 08:28:49
Ogłoszenie o unieważnieniu zakresu 2) Arletta Abadżijewa 2018-03-21 11:47:02
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 15/2018 - w zakresach podanych poniżej w ogłoszeniu i SZWKO Arletta Abadżijewa 2018-03-21 10:31:34
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2018-03-21 09:25:47
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamówienie publiczne poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP Magdalena Kałuska 2018-03-21 09:22:38
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Magdalena Kałuska 2018-03-21 09:22:23
Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017 Magdalena Kałuska 2018-03-21 09:21:59
Zapytanie ofertowe: Promocja projektu pn: Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Magdalena Kałuska 2018-03-21 09:21:42
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEG Magdalena Kałuska 2018-03-21 09:21:25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Magdalena Kałuska 2018-03-21 09:21:06
Zapytanie ofertowe: Promocja projektu pn: Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Magdalena Kałuska 2018-03-21 09:20:17
103/Med./2017 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych. Agnieszka Karpińska 2018-03-20 14:07:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy inspektor ds. kontroli zarządczej Elżbieta Moroń 2018-03-20 07:52:13
Projekty UE Magdalena Kałuska 2018-03-19 15:00:42
Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”. Magdalena Kałuska 2018-03-19 15:00:07
Projekty UE Magdalena Kałuska 2018-03-19 14:52:01
Konkurs ofert Magdalena Kałuska 2018-03-19 14:29:15
109/Med/2017 Dostawa preparatów krwiopodobnych, roztworów do dializ, środków do programów terapeutycznych i środków kontrastowych. Agnieszka Karpińska 2018-03-19 13:17:41
15/WZM/2018 Świadczenie usług serwisowych SYSTEMU RADIOGRAFII POŚREDNIEJ AGFA CR oraz SYSTEMU AGFA IMPAX 6 przez okres 3 miesięcy Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-03-19 12:29:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2018-03-19 11:31:18
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 15/2018 - w zakresach podanych poniżej w ogłoszeniu i SZWKO Arletta Abadżijewa 2018-03-15 14:15:44
18/PZL/2018 Konserwacje i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontow Agnieszka Karpińska 2018-03-14 13:47:27
Modyfikacja treści SIWZ Agnieszka Stanisławska 2018-03-08 13:47:43
Dostawa doposażenia zestawu Kleinsasser produkcji Storz do mikrochirurgii krtani oraz oprzyrządowania do zabiegów onkologicznych Agnieszka Mikulska 2018-03-08 12:19:56
Dostawa doposażenia zestawu Kleinsasser produkcji Storz do mikrochirurgii krtani oraz oprzyrządowania do zabiegów onkologicznych Agnieszka Mikulska 2018-03-08 09:04:15
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2018 - w zakresie pielęg.operacyjnego z wyk. czynności pielę. koordynującej bloku operacyjnego Arletta Abadżijewa 2018-03-07 10:39:20
Dostawa materiałów zużywalnych sprzętu medycznego – dozowniki, reduktory, regulatory wraz z elementami wymiennymi Agnieszka Mikulska 2018-03-07 07:56:00
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2018 - pielęgniarki w Klin. Kardiologii i technicy elektrorad. ZBO Arletta Abadżijewa 2018-03-06 13:02:32
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 8/2018 - dermatolog w poradni dermatologicznej Arletta Abadżijewa 2018-03-06 09:15:36
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 6/2018 - lekarz okulista i dermatolog w poradni Arletta Abadżijewa 2018-03-06 09:14:58
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 7/2018 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-03-06 09:14:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:48:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwatora Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:47:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Dietetyk - Dział Żywienia Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:46:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:46:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:45:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:43:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:42:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:41:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:40:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:37:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:37:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:35:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- SOR Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:35:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:33:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Koordynująca- KOAi IT Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:33:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:32:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Księgowy Elżbieta Moroń 2018-03-01 10:11:25
„Dostawa odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii kolumnowej moczu przez okres 12 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej” Urszula Tatarek 2018-03-01 08:56:01
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2018-03-01 08:54:53
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2018-03-01 08:52:26
Dostawa materiałów zużywalnych sprzętu medycznego – dozowniki, reduktory, regulatory wraz z elementami wymiennymi Agnieszka Mikulska 2018-02-27 14:45:55
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 27.02.2018r. Agnieszka Karpińska 2018-02-27 13:46:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Farmaceuty/Technika farmacji - Wydział Zaopatrzenia Medycznego Elżbieta Moroń 2018-02-27 11:00:13
Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”. Krzysztof Olszewski 2018-02-27 10:13:51
Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”. Krzysztof Olszewski 2018-02-27 10:09:28
Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”. Krzysztof Olszewski 2018-02-27 09:56:35
Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”. Krzysztof Olszewski 2018-02-27 09:45:56
Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”. Krzysztof Olszewski 2018-02-27 09:30:22
Konserwacja i uzupełnienie instalacji przywoławczych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-26 14:53:19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Stanisławska 2018-02-26 11:28:19
Dostawa wyposażenia dodatkowego i akcesoriów do aparatów do znieczulenia FLOW-i oraz respiratorów OIT Servo-u produkcji MAQUET Agnieszka Mikulska 2018-02-23 08:26:24
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 11/2018 - w zakresach okresślonych poniżej w ogłoszeniu i SZWKO Arletta Abadżijewa 2018-02-22 11:41:09
Przebudowa systemu wentylacji w zakresie układu chłodzenia i grzania „R” Kardiologicznej. Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-22 09:09:29
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 7/2018 Arletta Abadżijewa 2018-02-21 12:57:12
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 7/2018 Arletta Abadżijewa 2018-02-21 12:47:50
4/ZP/2017 Dostawa mebli medycznych i wyposażenia w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Karpińska 2018-02-19 15:09:17
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia GRUDZIEŃ 23/2017 Ewa Biros 2018-02-17 08:31:46
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 23/2017 Ewa Biros 2018-02-17 08:30:46
Konserwacja i uzupełnienie instalacji przywoławczych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-16 13:07:36
Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Z Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-16 10:40:34
Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Z Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-15 11:08:33
Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Z Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-15 11:07:46
Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Z Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-15 11:04:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- SOR Elżbieta Moroń 2018-02-15 10:02:36
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 10/2018 - perfuzjoniści i pielegniarki anestezjolo. Arletta Abadżijewa 2018-02-15 09:30:21
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 10/2018 - perfuzjoniści i pielegniarki anestezjolo. - t Arletta Abadżijewa 2018-02-15 09:28:44
101/WAO/2017 Dostawa karnetów. Agnieszka Karpińska 2018-02-15 09:07:44
114/Log./2017 Zakup benzyny EURO SUPER 95 i oleju napędowego w sprzedaży bezgotówkowej w programie kart flotowych w okresie 3 lat. Agnieszka Karpińska 2018-02-15 09:06:44
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 5/2018 - w zakresie okulistyki Arletta Abadżijewa 2018-02-15 08:33:51
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 14.02.2018r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.. Agnieszka Karpińska 2018-02-14 13:31:50
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert Sławomir Orłowski 2018-02-14 09:10:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - ZBO Elżbieta Moroń 2018-02-08 08:46:00
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym Monika Krause 2018-02-07 13:07:27
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2018 - w zakresie pielęg.operacyjnego z wyk. czynności pielę. koordynującej bloku operacyjnego i funk Arletta Abadżijewa 2018-02-06 12:25:23
106/Med./2017 Wymiana naprawcza optyk HOPKINS – dostawa fabrycznie nowych optyk autoklawowalnych Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-02-05 13:31:23
8/PZL/2018 Dostawa artykułów spozywczych Agnieszka Stanisławska 2018-02-05 13:13:04
Wykonania czynności technicznych przygotowawczych w zakresie inspekcji rewizji wewnętrznej wykonanej przez Wojskowy Dozór Techniczny dla dwóch kotłów parowych firmy Viessmann Typu Vitomax 200 HS M 237 Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-02 08:35:27
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 78/2017 - w zakresie dermatologii w Poradni Dermatologiczno - Wenerologicznej Arletta Abadżijewa 2018-02-01 14:36:26
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 79/2017 - pielęgniarki anestezjologiczne Arletta Abadżijewa 2018-02-01 14:35:23
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 80/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-02-01 14:34:24
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 1/2018 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-02-01 14:33:36
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 2/2018 - Medycyna Nuklearna Arletta Abadżijewa 2018-02-01 14:32:56
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 3/2018 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-02-01 14:32:32
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 4/2018 - w zakresie patomorfologii wraz z wyk. czynn. Kier. Zakładu Patomorfologii Arletta Abadżijewa 2018-02-01 14:31:59
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2018-02-01 13:27:37
Naprawa wykładziny typu tarket Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-01-31 11:05:53
Naprawa wykładziny typu tarket Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-01-31 11:05:07
113/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Okulistyki Agnieszka Stanisławska 2018-01-30 08:24:59
111/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacji. Agnieszka Stanisławska 2018-01-30 08:22:26
99/Med./2017 Dostawęa zestawu histeroskopowego oraz pompy do operacji z użyciem shavera histeroskopowego Agnieszka Stanisławska 2018-01-30 08:21:41
100/Med./2017 Dostawa diatermii chirurgicznej, noża ultradźwiękowego z systemem koagulacji oraz dwubiegunowego operacyjnego systemu elektrochirurgicznego Agnieszka Stanisławska 2018-01-30 08:20:47
87/Med./2017 świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego prod. Drager : aparaty do znieczulenia, respiratory oraz parowniki do sevufluranu Agnieszka Stanisławska 2018-01-30 08:19:54
61/ Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Kardiochirurgii Agnieszka Stanisławska 2018-01-30 08:19:01
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r. Agnieszka Karpińska 2018-01-29 12:48:04
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PONIŻEJ PROGU OKREŚLONEGO W ART. 4 PKT. 8 PZP Anna Lewicka 2018-01-29 12:05:10
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ PROGU OKREŚLONEGO W ART. 4 PKT. 8 PZP Anna Lewicka 2018-01-29 12:03:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-01-29 08:46:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:07:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - ZBO Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:06:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier (magazyn odzieżowy) - Sekcja Zaopatrzenia Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:06:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:05:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- SOR Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:05:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:04:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:03:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:01:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:00:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:00:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-01-26 13:59:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2018-01-26 13:59:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-01-26 13:58:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-01-26 13:57:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny księgowy (płace) Elżbieta Moroń 2018-01-26 13:55:18
86/WAO/2017 Ochrona Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego Anna Lewicka 2018-01-25 12:21:09
85/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji zadania doposażenia Sali hybrydowej na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii Anna Lewicka 2018-01-25 12:20:34
81/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Klinicznego Oddziału Ginekologii Onkologicznej Anna Lewicka 2018-01-25 12:20:01
76/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do oznaczania białek specyficznych wraz z najmem analizatora do ooznaczania białek specyficznych meto Anna Lewicka 2018-01-25 12:19:24
98/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego. Agnieszka Karpińska 2018-01-25 10:09:34
88/OPI/2017 Dostawa papieru i tonerów do kserokopiarek oraz materiałów eksploatacyjnych Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-01-25 08:23:10
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2018-01-23 12:41:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji Elżbieta Moroń 2018-01-23 07:47:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier - Sekcja Zaopatrzenia Elżbieta Moroń 2018-01-22 07:39:08
Przeglądy okresowe i konserwacyjne oraz naprawy wózków widłowych na 2018 rok Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:45:26
Dostawa soli tabletkowej i preparatów chemicznych do uzdatniania wody na 2018 rok Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:44:58
Dostawa poduszek i kołder jednorazowego użytku Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:44:37
Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego na 2017/2018 rok Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:44:01
Sprzedaż pojazdu sanitarnego marki POLONEZ CARO Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:43:40
Dostawa niszczarek dokumentów, bindownic i laminarki w 2017 roku. Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:43:21
Dostawa klimatyzatorów przenośnych Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:42:58
Dostawa sprzętu kwaterunkowego w 2017/ 2018 roku Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:42:11
Dostawa sprzętu gospodarczego, drobnego wyposażenia gospodarczego i wózka szafki jezdnej do transportu brudnej i czystej bielizny szpitalnej w 2017/ 2018 rok Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:41:51
Dostawa sprzętu chłodniczego typu AGD, zamrażarki skrzyniowej, oraz sprzętu chłodniczego farmaceutycznego/laboratoryjnego w 2017/2018 roku Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:41:30
Dostawa sprzętu kuchennego (elektrycznego), sprzętu i wyposażenia kuchennego, profesjonalnego sprzętu kuchennego, kotłów warzelnych i pieca konwekcyjno-parowego w 2017/2018 roku Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:41:10
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 77/2017 - pielegniarki operac., technik fizjoterapii Arletta Abadżijewa 2018-01-18 11:13:11
Ogłoszenie naboru na Magazynier - Sekcja Zaopatrzenia Elżbieta Moroń 2018-01-18 08:01:34
Stała konserwacja drzwi przesuwnych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-01-17 11:54:57
Modyfikacja treści SIWZ Agnieszka Karpińska 2018-01-17 11:06:59
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 71/2017 - w zakresie patomorfologii wraz z wyk. czynn. Kier. Zakładu Patomorfologii Arletta Abadżijewa 2018-01-11 14:30:11
114/Log./2017 Zakup benzyny EURO SUPER 95 i oleju napędowego w sprzedaży bezgotówkowej w programie kart flotowych w okresie 3 lat. Agnieszka Karpińska 2018-01-11 12:57:00
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 2/2018 - Medycyna Nuklerana Arletta Abadżijewa 2018-01-10 11:40:17
97/Med./2017 Dostawa toru wizyjnego HD Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-01-08 11:03:08
83/Med./2017 Dostawa odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, zakaźnych i alergii wraz z najmem sprzętu przez okres 12 miesięcy Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-01-08 11:01:47
108/Log/2017 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4 WSKzP SP Agnieszka Karpińska 2018-01-05 11:51:19
62/Med/2017 Dostawa materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacji. Agnieszka Karpińska 2018-01-05 11:49:56
54/Med/2017 Dostawa produktów leczniczych i akcesoriów aptecznych. Agnieszka Karpińska 2018-01-05 11:48:20
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 80/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-01-05 09:24:33
zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Stanisławska 2018-01-04 14:36:17
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 1/2018 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-01-04 12:02:56
„Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2018-01-04 10:35:32
Wyjaśnienie zapytania 04.01.2018r Urszula Tatarek 2018-01-04 09:35:16
96/Med./2017 Dostawa ultrasonografu 3D, 4D oraz fotela zabiegowego Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-01-03 12:32:08
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 78/2017 - w zakresie dermatologii w Poradni Dermatologiczno - Wenerologicznej Arletta Abadżijewa 2018-01-03 10:54:53
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 76/2017 - w zakresie podanym w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-01-03 06:47:11
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 75/2017 - w zakresie ch. wewnętrznych i kardiologii w SOR Arletta Abadżijewa 2018-01-03 06:46:37
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 71/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-01-03 06:46:10
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 74/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-01-03 06:45:45
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2018-01-02 13:47:18
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2018-01-02 13:46:49
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2018-01-02 13:39:52
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2018-01-02 13:38:15
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2018-01-02 12:44:39
68/Med./2017 Dostawa odczynników wraz z najmem analizatorów dla Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-01-02 09:32:58
57/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-01-02 09:26:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny księgowy (płace) Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:47:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwatora Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:47:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:46:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:44:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:43:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:43:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:42:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:41:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:40:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:40:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:39:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - ZBO Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:38:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:37:30
Dostawa produktu leczniczego Axitinibum Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:06:17
Dostawa: jednorazowe pady hydrożelowe, kompatybilne z urządzeniem do utrzymania hipotermii typu ArcticSun 5000 dla Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:05:36
„Dostawa prowadników sztywnych i super sztywnych dla Pracowni Hemodynamiki” Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:05:18
„Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów” Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:04:55
"Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów” Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:04:38
Dostawa odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii kolumnowej moczu Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:04:17
„Dostawa odczynników do metod manualnych identyfikacji drobnoustrojów na okres 36 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej według pakietów” Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:04:04
ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ na BIP na „Dostawa elektrody do czasowej stymulacji serca dla Pracowni Hemodynamiki” Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:03:16
Dostawa chłodzonych, nawigacyjno-ablacyjnych cewników obsługujących technologię pomiaru wartości oraz kierunku działania nacisku końcówki na tkankę , elektrod referencyjnych przy zastosowani Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:02:52
Dostawa materiałów szewnych. Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:02:24
Dostawa: materiały medyczne dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:01:48
Infliximabum w programie lekowym: Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej Urszula Tatarek 2017-12-29 09:53:09
„Dostawa 2 sztucznych zwieraczy cewki moczowej" Urszula Tatarek 2017-12-29 09:52:47
„Dostawa jednorazowych materiałów medycznych” Urszula Tatarek 2017-12-29 09:52:25
„Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych" Urszula Tatarek 2017-12-29 09:52:01
Dostawa zamkniętych systemów aspiracyjno – próżniowych do pobierania krwi do badań równowagi kwasowo – zasadowej i wodno – elektrolitowej dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii Urszula Tatarek 2017-12-29 09:51:39
Dostawa krążków do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów metodą dyfuzyjno-krążkową dla Zakładu Diagnostyki Labolatoryjnej Urszula Tatarek 2017-12-29 09:51:22
„Dostawa Tocilizumab – ROACTEMRA” Urszula Tatarek 2017-12-29 09:50:58
„Dostawa stentu szyjnego nitinolowego otwartokomórkowego ” Urszula Tatarek 2017-12-29 09:50:32
Dostawa wyrobów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii: cement; igła biopsyjna; zestaw do twarzoczaszki; zestaw do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego Urszula Tatarek 2017-12-29 09:50:06
Okluder do zamykania uszka lewego przedsionka w postaci samorozprężalnej konstrukcji nitynolowej pokrytej warstwą poliuretanową Urszula Tatarek 2017-12-29 09:49:43
Dostawa przyrządów do transferu leków Urszula Tatarek 2017-12-29 09:49:18
Zapytanie ofertowe na usługę odczytów dawek indywidualnych lub środkowiskowych od promieniowania jonizujacego gamma lub Rtg Urszula Tatarek 2017-12-29 09:48:33
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2017-12-29 09:35:13
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2017-12-29 09:33:44
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2017-12-29 09:29:51
84/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Agnieszka Karpińska 2017-12-27 13:36:08
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 77/2017 - pielegniarki operac., technik fizjoterapii Arletta Abadżijewa 2017-12-21 14:12:18
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 77/2017 - pielegniarki operac., technik fizjoterapii Arletta Abadżijewa 2017-12-21 12:17:20
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 77/2017 - pielegniarki operac., technik fizjoterapii Arletta Abadżijewa 2017-12-21 11:51:54
108/Log/2017 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4 WSKzP SP Agnieszka Karpińska 2017-12-20 15:09:51
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - pompy infuzyjne Agnieszka Mikulska 2017-12-20 14:23:26
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 73/2017 - w zakresach podanych poniżej w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2017-12-20 14:11:47
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 72/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2017-12-20 14:10:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny księgowy (płace) Elżbieta Moroń 2017-12-18 09:27:12
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:56:32
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:43:34
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:42:39
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:38:44
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:32:05
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:30:05
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:27:23
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:22:24
77/WAO/2017 Dostawa karnetów. Agnieszka Karpińska 2017-12-15 12:48:28
Recepty kodowane Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-15 10:57:44
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - pompy infuzyjne Agnieszka Mikulska 2017-12-13 16:02:33
Dostawa rejestratora danych do sterylizatorów parowych Agnieszka Mikulska 2017-12-13 14:49:11
Świadczenie usług serwisowych urządzeń: sprężarki tłokowej bezolejowej typ KCT 401-G oraz sprężarki spiralnej typ SF8PM Agnieszka Mikulska 2017-12-13 14:47:56
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - łóżek medycznych prod. Linet - będących na wyposażeniu oddziałów 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Agnieszka Mikulska 2017-12-13 14:46:34
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - łóżek medycznych prod. Famed Agnieszka Mikulska 2017-12-13 14:45:15
System Elektronicznej Archiwizacji i Obiegu Dokumentów Magdalena Błaszczyk 2017-12-13 11:41:43
Wsparcie serwisowe oprogramowania produktu DATERA Call-eX Magdalena Błaszczyk 2017-12-13 11:41:00
Dostawa sprzętu i oprogramowania Magdalena Błaszczyk 2017-12-13 11:40:36
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 72/2017 i unieważnieniu zakresu 4) Arletta Abadżijewa 2017-12-11 09:39:13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Stanisławska 2017-12-07 14:56:53
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet nr 1 Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-12-07 14:54:18
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 70/2017 - w zakresie chir. klat. piersiowej oraz chir. ogólnej i chir. naczyniowej Arletta Abadżijewa 2017-12-07 10:19:31
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 69/2017 - w zakresie chir. ogólnej, ortopedii i traum. narządu ruchu w SOR Arletta Abadżijewa 2017-12-07 10:18:56
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 68/2017 - w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii w SOR Arletta Abadżijewa 2017-12-07 10:18:15
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 67/2017 - w zakresie chir.ogólna,naczyn. i transp.,med.ratunk.,okulistyka+zastępca ordyn.,anestezj.,orto Arletta Abadżijewa 2017-12-07 10:17:28
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-12-05 11:47:00
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-12-04 11:34:35
Dostawa soli tabletkowej i preparatów chemicznych do uzdatniania wody na 2018 rok Sławomir Orłowski 2017-12-01 12:45:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:32:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny księgowy (płace) Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:24:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwatora Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:24:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:23:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:22:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:22:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:21:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:20:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:20:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:19:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:17:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny księgowy Elżbieta Moroń 2017-11-29 11:04:58
Monitoring sygnałów z systemów sygnalizacji pożarowej dla obiektu Zintegrowanych Bloków Operacyjnych w 4WSKzP Agnieszka Kucharska - admin 2017-11-29 10:59:41
Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Zintegrowanych Bloków Operacyjnych wraz z planami obiektu oraz ściennymi Planami Ewakuacji dla Rozbudowy budynku nr 1 w 4 WSKzP Agnieszka Kucharska - admin 2017-11-29 10:59:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik Gospodarczy- Logistyka Elżbieta Moroń 2017-11-27 09:30:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Księgowa/Księgowy Elżbieta Moroń 2017-11-24 11:56:28
96/Med./2017 Dostawa ultrasonografu 3D, 4D oraz fotela zabiegowego Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-11-23 14:54:07
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-11-23 11:37:56
67/OPI./2017 Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ, 50-981 Wrocław. Agnieszka Karpińska 2017-11-23 10:05:25
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 14/2017 Ewa Biros 2017-11-22 14:09:10
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 18/2017 Ewa Biros 2017-11-22 14:03:26
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 58/2017 - lekarz okulistyka w Poardni Okulistycznej Arletta Abadżijewa 2017-11-22 12:16:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-11-21 14:29:18
„Konserwacja , naprawa urządzeń chłodniczych i sprzętu gastronomicznego w 4 WSK z P SP ZOZ” Agnieszka Jakubik 2017-11-21 09:30:58
„Konserwacja , naprawa urządzeń chłodniczych i sprzętu gastronomicznego w 4 WSK z P SP ZOZ” Agnieszka Jakubik 2017-11-21 09:30:26
Ogłoszenie wyników konkursu Bank krwi Anna Stapkiewicz 2017-11-20 14:30:18
Ogłoszenie wyników konkursu Bank krwi Anna Stapkiewicz 2017-11-20 14:28:47
Ogłoszenie wyników konkursu Bank krwi Anna Stapkiewicz 2017-11-20 14:14:38
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-11-17 09:16:57
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-11-17 08:53:06
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-11-17 08:51:33
74/Med./2017 Objęcie opieką serwisową sprzętu medycznego – Angiograf Infinix CC-i Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-11-17 08:24:47
80/Med./2017 Dostawę sprzętu medycznego, wg pakietów 1-3 wraz z akcesoriami zużywalnymi Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-11-17 08:22:35
Usługi pocztowe na 2018 Janusz Siwek 2017-11-16 13:37:35
Licencja dostępowa do pakietów informacyjnych prawno-finansowych Magdalena Błaszczyk 2017-11-16 11:03:59
79/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego: Mobilett Mira Max - Aparat RTG przyłóżkowy cyfrowy (z napędem) Anna Lewicka 2017-11-16 11:03:28
Telefonia komórkowa Magdalena Błaszczyk 2017-11-16 11:02:56
73/Log/2017 Świadczenie całodobowych usług odpłatnego transportu sanitarnego w 2017/ 2018 roku. Anna Lewicka 2017-11-16 11:01:57
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-11-16 10:42:21
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-11-16 10:41:20
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-11-16 10:20:24
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-11-16 10:18:52
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-11-16 10:16:10
78/OPI/2017 Dostawa sprzętu komputerowego standardowego Anna Lewicka 2017-11-16 10:00:31
75/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego: ultrasonografy, echokardiografy, densytometr prod. GE oraz Hitachi Aloka Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:46:26
70/Med./2017 Dostawa stentów, urządzeń do endovaskularnego zaopatrywania tętniaków, stentgraftów, zestawów z cewnikami dwuświatłowymi do hemodializy Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:45:40
63/Log./2017 Dostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:45:07
66/Log./2017 Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:44:33
56/Med./217 Dostawa materiałów medycznych: sprzętu endoskopowego, elektrody nożowej, sztaplerów, ładunków, klipsownic Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:44:01
50/Med./2017 Dostawa szwów, drutów i znaczników chirurgicznych Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:43:28
49/Med./2017 Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:42:57
48/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Richard Wolf, Meden–Inmed, Laborie Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:42:21
42/Med./2017 Dostawa narzędzi i materiałów medycznych oraz implantów ocznych dla Oddziału Okulistyki Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:41:36
32/Med./2017 Dostawa stołów operacyjnych. Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:40:58
23/Med.2017 Dostawa odczynników do aparatu tromboelastometr typ ROTEM wraz z serwisem przez okres 36 miesięcy. Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:40:11
12/Med./2017 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego wraz z najmem urządzeń dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:39:35
26/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z najmem generatora do termoablacji Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:38:59
10/Med./2017 Dostawa jednorazowych i wielorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:38:18
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 14.1.2017r. Agnieszka Karpińska 2017-11-14 13:45:34
45/Med./2017 Dostawa kardiowerterów, defibrylatorów, stymulatorów, jednorazowego sprzętu specjalistycznego wraz z najmem urządzeń (Pracownia Elektrofizjologii, Oddział Kardiochirurgii) oraz dostawa ce Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-11-14 09:46:56
44/Med./2017 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-11-14 09:46:10
Usługi pocztowe na 2018 Janusz Siwek 2017-11-13 09:50:06
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2017-11-09 13:53:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji Elżbieta Moroń 2017-11-09 12:27:18
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2017-11-09 08:07:05
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego kompleksowej usługi Cateringowej wraz z wynajmem namiotów plenerowych Agnieszka Jakubik 2017-11-08 10:07:43
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego kompleksowej usługi Cateringowej wraz z wynajmem namiotów plenerowych Agnieszka Jakubik 2017-11-08 10:07:33
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego kompleksowej usługi Cateringowej wraz z wynajmem namiotów plenerowych Agnieszka Jakubik 2017-11-08 10:06:54
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 69/2017 - w zakresie chir. ogólnej, ortopedii i traum. narządu ruchu w SOR Arletta Abadżijewa 2017-11-08 09:33:41
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 69/2017 - w zakresie chir. ogólnej, ortopedii i traum. narządu ruchu w SOR Arletta Abadżijewa 2017-11-08 09:03:20
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 68/2017 - w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii w SOR Arletta Abadżijewa 2017-11-07 14:21:55
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 68/2017 - w zakresie chir. ogólnej, ortopedii i traum narządu ruchu w SOR Arletta Abadżijewa 2017-11-07 12:35:13
Monitoring sygnałów z systemów sygnalizacji pożarowej dla obiektu Zintegrowanych Bloków Operacyjnych w 4WSKzP Agnieszka Kucharska - admin 2017-11-07 08:09:11
Monitoring sygnałów z systemów sygnalizacji pożarowej dla obiektu Zintegrowanych Bloków Operacyjnych w 4WSKzP Agnieszka Kucharska - admin 2017-11-07 08:08:43
Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Zintegrowanych Bloków Operacyjnych wraz z planami obiektu oraz ściennymi Planami Ewakuacji dla Rozbudowy budynku nr 1 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinic Agnieszka Kucharska - admin 2017-11-07 08:03:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza Elżbieta Moroń 2017-11-06 13:08:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik magazyniera-Sekcja Obsługi Pralniczej Elżbieta Moroń 2017-11-06 08:33:38
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 64/2017 - w zakresie lekarz neurolog wraz z wyk. czynności Kierownik Klin.Oddział.Neurologicznego Arletta Abadżijewa 2017-11-03 10:11:00
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 65/2017 - w zakresie ortopedii i trumatologii narządu ruchu w SOR Arletta Abadżijewa 2017-11-03 10:10:32
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 66/2017 - w zakresie chirurgii ogólnej i medycyny ratunkowej w SOR Arletta Abadżijewa 2017-11-03 10:09:45
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 62/2017 Arletta Abadżijewa 2017-11-03 10:09:25
69/OPI/2017 Dostawa oprogramowania. Agnieszka Karpińska 2017-11-02 12:38:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:21:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik Gospodarczy- Logistyka Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:20:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:19:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:17:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:14:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:13:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:13:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:12:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:11:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:11:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:10:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik magazyniera-Sekcja Obsługi Pralniczej Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:10:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:09:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji Elżbieta Moroń 2017-10-30 13:16:29
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2017-10-27 10:24:26
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-10-26 15:06:49
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 18/2017 Ewa Biros 2017-10-24 10:20:57
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 18/2017 Ewa Biros 2017-10-24 10:10:30
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 17/2017 Ewa Biros 2017-10-24 09:54:47
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 11/2017 Ewa Biros 2017-10-24 09:53:41
dostawa materiałów jednorazowych na potrzeby 4 WSK z P – S.P. Z.O.Z. – zabezpieczenie do czasu rozstrzygnięcia postępowania 47/med./2016 Urszula Tatarek 2017-10-23 14:35:30
Dostawa materiałów szewnych. Urszula Tatarek 2017-10-23 14:33:50
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 63/2017 - lekarz w zakresie otolaryngologii, anestez. i intens.terapii, neurologii,psychiatrii z czynno Arletta Abadżijewa 2017-10-23 09:53:11
64/Log/2017 Dostawa warzyw - nowalijek. Agnieszka Karpińska 2017-10-20 15:01:35
65/Med/2017 Dostawa jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń. Agnieszka Karpińska 2017-10-20 15:00:28
59/Med/2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Olympus. Agnieszka Karpińska 2017-10-20 14:59:16
Obsługa serwisowa sprzętu będącego na wyposażeniu Centralnej Sterylizacji 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Agnieszka Mikulska 2017-10-20 13:53:57
Audyt energetyczny Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-10-18 14:52:07
Telefonia komórkowa Dorota Janiszewska 2017-10-18 12:34:13
58/OPI/2017 Rozbudowa systemu informatycznego AMMS. Agnieszka Karpińska 2017-10-17 11:23:27
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 62/2017 - w zakrsie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego Arletta Abadżijewa 2017-10-16 11:44:58
Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 13.04.2017r. Agnieszka Karpińska 2017-10-13 20:23:33
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-10-12 14:53:38
Konserwacja i naprawa maszyn sprzatajacych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-10-12 10:18:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-10-12 07:47:27
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 61/2017 - ratownik medyczny z czynnościami kierowcy w SOR Arletta Abadżijewa 2017-10-11 11:00:07
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 60/2017 - psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego i Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Str Arletta Abadżijewa 2017-10-11 10:59:31
Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do oznaczania białek specyficznych wraz z najmem analizatora do ooznaczania białek specyficznych metodą immunonefe Anna Lewicka 2017-10-11 09:55:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:32:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:30:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:30:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:29:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:28:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:28:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:27:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:27:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwator Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:22:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:21:09
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Stanisławska 2017-10-05 11:29:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-10-04 08:33:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2017-10-03 14:18:20
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-10-03 13:40:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista- Sekcja Controlingu i Planowania Elżbieta Moroń 2017-10-03 12:34:13
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 65/2017 - w zakresie ortopedii i trumatologii narządu ruchu w SOR Arletta Abadżijewa 2017-10-03 10:39:01
Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Agnieszka Mikulska 2017-10-02 15:16:31
Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Agnieszka Mikulska 2017-10-02 15:04:36
55/Med./2017 Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo wraz z najmem systemu Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-10-02 12:00:57
51/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-10-02 12:00:14
38/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania analizy moczu wraz z najmem aparatu przez okres 48 miesięcy Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-10-02 11:57:34
35/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań koagulologicznych wraz z najmem trzech analizatorów podstawowego, zastępczego i Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-10-02 11:56:28
40/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznego Oddziału Neurochirurgii Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-10-02 11:55:33
34/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań metodą immunoenzymatyczną wraz z najmem analizatora dla Zakładu Diagnostyki Labo Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-10-02 11:54:32
30/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1-15. Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-10-02 11:51:25
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 62/2017 - w zakresie lekarz neurolog wraz z wyk. czynności Kierownik Klin.Oddział.Neurologicznego Arletta Abadżijewa 2017-09-29 12:15:49
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Inżynier Kontraktu ZBO 2017-09-29 11:43:59
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 56/2017 - lekarz w zakresie ortopedii i traum. ruchu;lekarz w zakresie angiologii Arletta Abadżijewa 2017-09-29 11:12:54
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 59/2017 - w zakresie fizjoteraputa i lekarz neurochirurg Arletta Abadżijewa 2017-09-29 11:11:25
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 57/2017 - pielęgniarki anestezjologiczne Arletta Abadżijewa 2017-09-26 10:00:37
60/OPI/2017 Dostawa sprzętu sieciowego wraz z niezbędnymi licencjami Agnieszka Karpińska 2017-09-25 12:00:01
46/Log./2017 - Dostawa pościeli i bielizny medycznej jednorazowego użytku, poduszek i kołder medycznych z filtrem ochronnym na rok 2017/2018 Agnieszka Karpińska 2017-09-25 11:55:38
41/Log/2017 Agnieszka Karpińska 2017-09-25 11:54:09
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 61/2017 - ratownik medyczny z czynnościami kierowcy w SOR Arletta Abadżijewa 2017-09-15 11:32:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2017-09-15 10:34:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2017-09-15 10:34:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2017-09-15 09:28:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2017-09-15 09:21:01
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 61/2017 - ratownik medyczny z czynnościami kierowcy w SOR Arletta Abadżijewa 2017-09-14 13:12:19
70/Med./2017 Dostawa stentów, urządzeń do endovaskularnego zaopatrywania tętniaków, stentgraftów, zestawów z cewnikami dwuświatłowymi do hemodializy Agnieszka Stanisławska 2017-09-13 12:41:55
Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Agnieszka Mikulska 2017-09-13 12:18:51
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 55/2017 - lekarz w SOR Arletta Abadżijewa 2017-09-11 12:40:14
52/Med./2017 Dostawa jednorazowych materiałów medycznych wg pakietów 1-11. Agnieszka Stanisławska 2017-09-07 09:56:10
53/Med/2017 Dostawa leków przeciwnowotworowych, immunomodulacyjnych i immunosupresyjnych. Agnieszka Karpińska 2017-09-07 09:42:21
31/Med./2017 Dostawa aparatów RTG wg 3 pakietów. Agnieszka Karpińska 2017-09-07 09:39:54
7/Med./2017 Dostawa produktów leczniczych. Agnieszka Karpińska 2017-09-07 09:37:56
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 58/2017 - lekarz okulistyka w Poardni Okulistycznej Arletta Abadżijewa 2017-09-01 12:11:21
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-09-01 12:03:15
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-09-01 12:02:31
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 53/2017-lekarz w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego Arletta Abadżijewa 2017-09-01 10:23:50
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 50/2017 - lekarz w zakresie chirurgii ogól.,kl.pier.i naczyń w Klin. Chirurg. Arletta Abadżijewa 2017-09-01 10:22:38
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 52/2017 - pielęgniarka w Pracowni Endoskopii Urologicznej - Klin.Oddz. Urolog Arletta Abadżijewa 2017-09-01 10:21:09
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 51/2017 - pielęgniarka w Klin. Oddz. Chorób Wewnętrzynych Arletta Abadżijewa 2017-09-01 10:20:39
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 54/2017 - pielęgniarki anestezjologiczne Arletta Abadżijewa 2017-09-01 10:20:05
61/ Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Kardiochirurgii Agnieszka Stanisławska 2017-08-31 12:47:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-08-31 11:42:47
19/Med./2017 Dostawa zastawek, pierścieni, stabilizatorów, retraktorów, łat PTFE dla Kliniki Kardiochirurgii. Agnieszka Karpińska 2017-08-29 11:36:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-08-29 08:31:53
Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3-A6 na okres 4 lat Dorota Janiszewska 2017-08-28 08:19:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-08-25 13:28:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:59:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:58:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:57:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:56:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:55:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:54:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik Magazyniera- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:53:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:53:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:52:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:51:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Specjalistka/Starsza Pielęgniarka Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:49:46
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - łóżek medycznych prod. Linet - będących na wyposażeniu oddziałów 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Agnieszka Mikulska 2017-08-22 12:30:59
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 21.08.2017 oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Inżynier Kontraktu ZBO 2017-08-21 15:26:35
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 21.08.2017 oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Inżynier Kontraktu ZBO 2017-08-21 15:22:09
Modyfikacja tresci SIWZ z dnia 16.08.2017 oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Agnieszka Karpińska 2017-08-21 15:12:52
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 21.08.2017 oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Inżynier Kontraktu ZBO 2017-08-21 13:57:44
Dostawa: materiały medyczne dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej Bogumiła Kujawska 2017-08-21 11:46:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:39:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:15:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:14:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:13:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:11:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:10:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:09:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik Magazyniera- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:08:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:07:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:05:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:02:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Specjalistka/Starsza Pielęgniarka Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:01:21
Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3-A6 na okres 4 lat Dorota Janiszewska 2017-08-17 11:58:34
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017 Ewa Biros 2017-08-17 09:37:14
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017 Ewa Biros 2017-08-17 09:36:52
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017 Ewa Biros 2017-08-17 09:26:14
28/Med./2017 Dostawa zamkniętych, podciśnieniowych systemów do pobierania krwi do badań hematologicznych, koagulologicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatora do oznaczania OB przez okres 36 Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-08-16 13:59:21
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów II i VI Inżynier Kontraktu ZBO 2017-08-10 15:47:25
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 49/2017 - technik elektroradiologii w Klinice Kardiologii Arletta Abadżijewa 2017-08-09 11:16:33
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-08-08 13:20:35
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-08-08 12:42:09
Świadczenie usług serwisowych urządzeń: sprężarki tłokowej bezolejowej typ KCT 401-G oraz sprężarki spiralnej typ SF8PM Agnieszka Mikulska 2017-08-07 14:59:20
54/Med/2017 Dostawę produktów leczniczych i akcesoriów aptecznych. Agnieszka Karpińska 2017-08-03 15:15:23
Świadczenie usług dostępu do Internetu Dorota Janiszewska 2017-08-03 13:41:56
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejw zakresie pakietów I, III, IV, V, VII i VIII Inżynier Kontraktu ZBO 2017-08-03 13:19:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2017-08-02 12:20:54
Świadczenie usług serwisowych urządzeń: sprężarki tłokowej bezolejowej typ KCT 401-G oraz sprężarki spiralnej typ SF8PM Agnieszka Mikulska 2017-08-01 10:01:18
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Karpińska 2017-07-31 10:53:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko inspektora ds. BHP Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:14:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:14:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:13:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:12:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:11:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:11:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik Magazyniera- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:10:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:09:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:09:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:08:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Specjalistka/Starsza Pielęgniarka Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:07:17
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - łóżek medycznych prod. Linet - będących na wyposażeniu oddziałów 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Agnieszka Mikulska 2017-07-28 12:56:56
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - łóżek medycznych prod. Linet - będących na wyposażeniu oddziałów 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Agnieszka Mikulska 2017-07-28 12:44:52
Modyfikacja treści SIWZ z dn. 27.07.2016r. Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-07-27 09:56:28
Modyfikacja treści SIWZ z dn. 21.06.2017r. Inżynier Kontraktu ZBO 2017-07-26 09:00:29
Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego na 2017/2018 rok Sławomir Orłowski 2017-07-26 08:44:02
3/ZB/2017 Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i pozostałych oddziałów. Agnieszka Karpińska 2017-07-25 12:04:19
3/ZB/2017 Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i pozostałych oddziałów. Agnieszka Karpińska 2017-07-24 14:00:51
39/Med./2017 Dostawa gazów medycznych wraz z najmem butli i zbiornika oraz serwisem. Agnieszka Karpińska 2017-07-24 13:46:36
33/Med./2017 Dostawa środków przeciwnowotworowych i immunosupresyjnych. Agnieszka Karpińska 2017-07-24 13:45:26
29/OPI/2017 Dostawa oprogramowania wg VI pakietów. Agnieszka Karpińska 2017-07-24 13:44:33
25/Log/2017 Dostawa odzieży medycznej i kuchennej, obuwia medycznego, odzieży chirurgicznej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) Agnieszka Karpińska 2017-07-24 13:42:35
16/Log./2017 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych i innych niż medyczne powstających w wyniku działalności szpitala oraz podległych przychodni. Agnieszka Karpińska 2017-07-24 13:38:28
3/ZB/2017 Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i pozostałych oddziałów. Agnieszka Karpińska 2017-07-24 12:17:43
Dostawa materiałów szewnych. Bogumiła Kujawska 2017-07-21 14:54:27
Dostawa materiałów szewnych. Bogumiła Kujawska 2017-07-21 14:50:56
Dostawa materiałów szewnych. Bogumiła Kujawska 2017-07-21 14:48:49
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 53/2017-lekarz w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego Arletta Abadżijewa 2017-07-20 12:04:15
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 50/2017 - lekarz w zakresie chirurgii ogól.,kl.pier.i naczyń w Klin. Chirurg. Arletta Abadżijewa 2017-07-20 11:38:59
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 53/2017-lekarz w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego Arletta Abadżijewa 2017-07-20 11:38:08
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 53/2017-lekarz w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego Arletta Abadżijewa 2017-07-20 11:17:42
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 53/2017-lekarz w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego Arletta Abadżijewa 2017-07-20 11:15:43
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 51/2017 - pielęgniarka w Klin. Oddz. Chorób Wewnętrzynych Arletta Abadżijewa 2017-07-20 11:13:50
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 50/2017 - lekarz w zakresie chirurgii ogól.,kl.pier.i naczyń w Klin. Chirurg. Arletta Abadżijewa 2017-07-20 10:54:59
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 48/2017 - lekarz POZ-Poradnia, lekarz psychiatra-Poradnia Arletta Abadżijewa 2017-07-20 10:39:12
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 47/2017-urolog,fizjoterapeuta,neurochirurg z czyn.zastę.Kier.oddz., lekarz SOR, anestezjolog Arletta Abadżijewa 2017-07-19 13:37:34
Zbiorcze zestawienie ofert Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-07-18 14:29:29
Sprzedaż pojazdu sanitarnego marki POLONEZ CARO Sławomir Orłowski 2017-07-18 13:57:05
Czyszczenie układów klimatyzacyjno - wentylacyjnych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-07-18 11:00:11
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 49/2017 Arletta Abadżijewa 2017-07-14 10:48:38
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-07-13 13:06:46
Dostawa: jednorazowe pady hydrożelowe, kompatybilne z urządzeniem do utrzymania hipotermii typu ArcticSun 5000 dla Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej Bogumiła Kujawska 2017-07-12 14:35:17
Ogłoszenie wyników postępowania Sylwia Komorek 2017-07-12 13:25:54
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-07-10 10:12:38
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-07-10 10:07:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- SOR Elżbieta Moroń 2017-07-08 11:16:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik Medyczny- SOR Elżbieta Moroń 2017-07-08 11:16:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-07-08 11:14:33
Przetargi nieograniczone Agnieszka Kucharska - admin 2017-07-05 10:36:16
Najem aparatu do dializoterapii wraz ze stacją uzdatniania wody Agnieszka Mikulska 2017-07-04 12:33:38
Najem aparatu do dializoterapii wraz ze stacją uzdatniania wody Agnieszka Mikulska 2017-07-04 12:06:42
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 49/2017 - technik elektroradiologii w Klinice Kardiologii Arletta Abadżijewa 2017-07-03 12:58:42
Konserwacja i naprawa sprzętu utrzymania czystości i higieny. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-07-03 08:29:43
Konserwacja i naprawa sprzętu utrzymania czystości i higieny Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-07-03 08:28:17
PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLEWNTÓW PIELĘGNIARSTWA Elżbieta Moroń 2017-06-30 12:31:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-06-30 12:30:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-06-30 12:29:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-06-30 12:29:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-06-30 12:28:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-06-30 12:27:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- SOR Elżbieta Moroń 2017-06-30 12:27:07
PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU OPIEKUN MEDYCZNY Elżbieta Moroń 2017-06-30 12:26:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-06-30 12:25:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Specjalistka/Starsza Pielęgniarka Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-06-30 12:25:11
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Karpińska 2017-06-30 11:04:50
Ogłoszenie o konkursie ofert na udziel. świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontrakt - 46/2017 lekarz w Klin. Oddz. Anest. Inten. Ter., lekarz w Klin. Oddz. Neuroch., lekarz w Klin. Oddz. Chir. Szczę Arletta Abadżijewa 2017-06-30 07:39:27
17/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Aesculap/BBraun. Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-06-29 12:33:52
11/Med./2017 Dostawa sprzętu do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego wraz z obsługą serwisową oraz najmem dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych oraz plazmaferezy Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-06-29 12:33:06
6/Med./2017 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-06-29 12:32:28
5/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-06-29 12:31:46
2/Med./2017 Dostawa odczynników wraz najmem analizatorów dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wg 4 pakietów. Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-06-29 12:30:45
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 12/2017 Ewa Biros 2017-06-28 14:21:50
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 47/2017- lekarz urolog; neurochirurg z czynność. zastępcy Kierownika Oddz.; lekarz w zakresie chir. ogó Arletta Abadżijewa 2017-06-27 11:44:27
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz urolog; neurochirurg z czynność. zastępcy Kierownika Oddz.; lekarz w zakresie chir. ogólnej i cho Arletta Abadżijewa 2017-06-27 11:36:00
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka anestezjologiczna nr 44/2017 Arletta Abadżijewa 2017-06-27 11:14:49
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka Klinika Kardiologii nr 45/2017 Arletta Abadżijewa 2017-06-27 11:14:00
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz POZ w Przychodni POZ przy WSOWL we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109 - nr 36/2017 Arletta Abadżijewa 2017-06-26 09:35:37
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Klin. Oddz. Aneste. i Intensynwej Terapii, Klin. Oddzi. Neurolog. i SOR, Klin. Oddz. Urolog. nr 38/2017 Arletta Abadżijewa 2017-06-26 09:34:28
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - specjalista neurochirurg nr 39/2017 Arletta Abadżijewa 2017-06-26 09:33:53
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka POZ nr 40/2017 Arletta Abadżijewa 2017-06-26 09:33:30
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 41/2017 - lekarz w Klin. Oddz. Neuroch, lekarz w Klin. Oddz. Psych i lecz. Stresu Boj., lekarz w SOR ortop Arletta Abadżijewa 2017-06-26 09:32:54
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - technik elektroradiolog nr 43/2017 Arletta Abadżijewa 2017-06-26 09:32:31
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz POZ lekarz med. pracy; lekarz w Por.Zdrowia Psych.; lekarz w Por. Alerg.- nr 42/2017 Arletta Abadżijewa 2017-06-26 09:32:04
Zapytanie ofertowe : procedura usunięcia trzech piezometrów zlokalizowanych na terenie szpitala Agnieszka Kucharska - admin 2017-06-25 20:11:51
przetarg na najem powierzchni na gipsomat Agnieszka Kucharska - admin 2017-06-25 20:08:07
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-06-23 12:30:23
Zawiadomienie/Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-23 10:41:10
Zawiadomienie/Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-23 10:39:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2017-06-23 10:14:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2017-06-23 10:14:36
Dostawa rejestratora danych do sterylizatorów parowych Agnieszka Mikulska 2017-06-22 13:12:30
„Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-22 11:15:31
„Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-22 07:51:52
Dostawa rejestratora danych do sterylizatorów parowych Agnieszka Mikulska 2017-06-21 15:02:42
Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Agnieszka Mikulska 2017-06-21 14:59:16
Przegląd wraz z wymianą części eksploatacyjnych Trauma Recon System Agnieszka Mikulska 2017-06-21 14:58:46
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Agnieszka Mikulska 2017-06-21 14:57:55
Dostawa Głowicy kamery 1488 Agnieszka Mikulska 2017-06-21 14:57:20
Wykonanie przeglądu okresowego Zestawu do badań elektrofizjologicznych wraz z dostawą kabla Agnieszka Mikulska 2017-06-21 14:56:49
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu 4WSK Agnieszka Mikulska 2017-06-21 14:56:07
Doposażenie Magnetom Area w pakiet ilościowej analizy tkanki mięśnia sercowego oferujący mapy T1, T2, T3 Agnieszka Mikulska 2017-06-21 14:55:22
Naprawa klimatyzatora ściennego w pom. biurowych Osrodka Przetwarzania Informacji. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-20 13:00:36
Naprawa klimatyzatora ściennego w pom. biurowych Osrodka Przetwarzania Informacji przez Zamawiającego. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-20 12:58:31
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w obrębie pakietu nr I. oferty Agnieszka Karpińska 2017-06-20 11:44:16
„Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-20 11:11:12
„Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-20 11:02:32
Ochrona Środowiska Katarzyna Skrok 2017-06-19 14:36:54
Ochrona Środowiska Katarzyna Skrok 2017-06-19 14:33:48
22/OPI/2017 Nadzór autorski i opieka serwisowa oprogramowania Infomedica/AMMS. Agnieszka Karpińska 2017-06-14 14:26:33
Dobór, dostawa, sprzedaż i montaż dziesięciu urządzeń schładzających typu Split w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz zapewnienie serwisu i okresowych przeglądów gwarancyjnych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-14 12:49:07
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Stanisławska 2017-06-12 08:26:45
PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO - ABSOLWENCI KIERUNKU OPIEKUN MEDYCZNY Elżbieta Moroń 2017-06-12 07:38:01
42/Med./2017 Dostawa narzędzi i materiałów medycznych oraz implantów ocznych dla Oddziału Okulistyki Agnieszka Stanisławska 2017-06-09 11:27:02
Wyjasnienia i modyfikacja SIWZ Agnieszka Stanisławska 2017-06-09 08:31:27
Naprawa klimatyzatora typu Split w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-08 12:38:35
Naprawa klimatyzatora typu Split w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-08 12:36:37
Naprawa klimatyzatora typu Split w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-08 12:11:41
naprawa klimatyzatora typu Split w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-08 12:08:43
: Dobór, dostawa, sprzedaż i montaż dziesięciu urządzeń schładzających typu Split w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz zapewnienie serwisu i okresowych przeglądów gwarancyjnych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-07 14:24:23
Modyfikacja treści SIWZ z dn. 06.06.2017r. Inżynier Kontraktu ZBO 2017-06-06 15:22:47
Dostawa duplikatorów płyt CD/DVD wraz z licencją oraz oprogramowaniem sterującym duplikatorów i podłączeniem do systemu Cyfrowej Radiologii Sylwia Komorek 2017-06-06 15:15:24
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 12/2017 Ewa Biros 2017-06-06 14:24:11
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - 46/2017 lekarz w Klin. Oddz. Anest. Inten. Ter., lekarz w Klin. Oddz. Neuroch., lekarz w Klin. Oddz. Chir Arletta Abadżijewa 2017-06-06 12:27:20
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz w Klin. Oddz. Anestezjilogii i Intensywnej Terapii, lekarz w Klin. Oddz. Neuroch., lekarz w Klin. Arletta Abadżijewa 2017-06-06 12:25:27
„Dostawa 2 sztucznych zwieraczy cewki moczowej" Urszula Tatarek 2017-06-06 09:53:20
Dostawa stanowiska roboczego ze stali nierdzewnej- powtórne postępowanie Sylwia Komorek 2017-06-06 08:29:36
PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLEWNTÓW PIELĘGNIARSTWA Elżbieta Moroń 2017-06-03 13:20:05
„Dostawa 2 sztucznych zwieraczy cewki moczowej" Urszula Tatarek 2017-06-02 14:03:04
„Dostawa 2 sztucznych zwieraczy cewki moczowej" Urszula Tatarek 2017-06-02 14:02:20
Dostawa odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii kolumnowej moczu Bogumiła Kujawska 2017-06-02 13:59:09
Zapytanie ofertowe na usługę odczytów dawek indywidualnych lub środkowiskowych od promieniowania jonizujacego gamma lub Rtg Urszula Tatarek 2017-06-01 12:52:21
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-06-01 07:40:53
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-05-26 15:15:32
18/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego – 4 pakiety. Agnieszka Karpińska 2017-05-26 15:06:39
20/Log/2017 Przebudowa kotłowni parowej w bud nr 1 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu kompleks K-2857 Agnieszka Karpińska 2017-05-26 15:04:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-05-26 13:54:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-05-26 13:53:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-05-26 13:52:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-05-26 13:52:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- SOR Elżbieta Moroń 2017-05-26 13:51:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2017-05-26 13:50:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2017-05-26 13:50:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - Zespół Transportu Wewnętrznego Elżbieta Moroń 2017-05-26 13:49:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-05-26 13:48:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Specjalistka/Starsza Pielęgniarka Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-05-26 13:47:03
13/Med./2017 Dostawa odczynników do metod manualnych i materiałów kontroli wewnątrzlaboratoryjnej i międzynarodowej przez okres 36 miesięcy. Agnieszka Karpińska 2017-05-26 11:52:42
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-05-26 11:37:02
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - technik elektroradiolog nr 43/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-25 09:57:55
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 9/2017 Ewa Biros 2017-05-24 10:30:21
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 10/2017 Ewa Biros 2017-05-24 10:17:30
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 7/2017 Ewa Biros 2017-05-24 10:12:55
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 4/2017 w ramach umowy zlecenie - pielęgniarki w zakresie podanym poniżej Arletta Abadżijewa 2017-05-24 08:42:45
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz POZ lekarz medycyny pracy; lekarz w Poradni Zdrowia Psychicznego; lekarz w Poradni Alergologicznej Arletta Abadżijewa 2017-05-24 08:41:08
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - SOR i Kliniczny Oddział Okulistycznynr 37/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-24 08:37:30
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Zakład Radiologii Lekarskiej i Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo - Twarzowejnr 35/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-24 08:36:13
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - perfuzjonista Klinika Kardiochirurgii nr 34/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-24 08:35:17
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Klinika Kardiologii nr 33/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-24 08:34:13
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 41/2017 - lekarz w Klin. Oddz. Neuroch, lekarz w Klin. Oddz. Psych i lecz. Stresu Boj., lekarz w SOR ortope. i traumat, chir. ogólna Arletta Abadżijewa 2017-05-22 13:35:48
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 41/2017 - lekarz w Klin. Oddz. Neuroch, lekarz w Klin. Oddz. Psych i lecz. Stresu Boj., lekarz w SOR ortope. i traumat, chir. ogólna Arletta Abadżijewa 2017-05-22 08:05:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-05-19 12:50:48
Dokumentacja do konkursu horyzontalnego nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17-rozeznanie rynku Michał Leśko - projekty UE 2017-05-18 15:01:45
Dokumentacja do konkursu horyzontalnego nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17-rozeznanie rynku Michał Leśko - projekty UE 2017-05-18 15:01:15
Dokumentacja do konkursu horyzontalnego nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17-rozeznanie rynku Michał Leśko - projekty UE 2017-05-18 15:00:54
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka/technik w Klinice Kardiologii 30/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-18 13:22:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-05-18 12:22:33
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz chirurgia ogólna SOR nr 32/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-18 10:43:03
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 32/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-18 10:42:15
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 37/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-18 08:31:13
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 37/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-17 12:54:10
14/Log./2017 Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z najmem kotłowni kontenerowej (mobilnej) i dostosowaniem instalacji c.o. - w sezonie grzewczym 2017/2018 Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-05-16 11:49:14
4/Med./2017 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych. Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-05-16 11:48:34
102/Med./2016 Świadczenie usług serwisowych specjalistycznego sprzętu medycznego produkcji firmy Medtronic wraz z jednorazową dostawą pakietu startowego do zestawu: wiertarka laryngologiczna z sh Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-05-16 11:47:54
8/Log./2017 Dostawa artykułow spozywczych Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:43:50
108/Log./2016 Dostawa chemicznych środków myjąco-dezynfekujących, czyszczących w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki wraz z ich najmem oraz chemicznych środków i ma Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:43:20
109/Med/2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, testów ACT, TT, PT, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej, zastawek przezskórnych dla Pracowni Hemod Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:42:36
98/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych , soczewek, preparatów, wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatu do usuwania zaćmy dla Oddzia Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:42:09
94/Med./2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych do wykonania badan biochemicznych wraz z najmem trzech analizatorów bioche Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:40:48
84/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem generatora do termoablacji dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:40:15
79/Med./2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunologicznych wraz z najmem analizatora podstawowego oraz pomocnicze Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:39:42
74/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Elektrofizjologii oraz Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:39:13
70/Log./2016 Ddostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:38:34
69/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznego Oddziału Neurochirurgii Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:37:51
64/Med./2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunologicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatora podstawow Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:37:07
15/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Maquet, Getinge, Arjohuntleigh (Getinge Group). Agnieszka Karpińska 2017-05-16 11:21:41
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 9/2017 Ewa Biros 2017-05-15 14:09:49
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 10/2017 Ewa Biros 2017-05-15 14:09:13
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 10/2017 Ewa Biros 2017-05-15 14:07:17
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 9/2017 Ewa Biros 2017-05-15 14:02:07
ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego 8/2017 Ewa Biros 2017-05-12 13:21:05
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 35/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-12 13:07:12
Dokumentacja do konkursu horyzontalnego nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17-rozeznanie rynku Michał Leśko - projekty UE 2017-05-10 14:49:55
Dokumentacja do konkursu horyzontalnego nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17-rozeznanie rynku Michał Leśko - projekty UE 2017-05-10 14:45:13
dokumentacja do konkursu horyzontalnego nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17-rozeznanie rynku Michał Leśko - projekty UE 2017-05-10 14:44:42
rozeznanie rynku Michał Leśko - projekty UE 2017-05-10 14:44:23
rozeznanie rynku Michał Leśko - projekty UE 2017-05-10 14:43:24
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - specjalista neurochirurg nr 39/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-10 09:16:42
Dostawa produktu leczniczego Axitinibum Bogumiła Kujawska 2017-05-09 11:45:57
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka POZ nr 40/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-05 13:50:43
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Chirurgicznej 22/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-04 14:06:22
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz okulista nr 31/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-04 13:16:10
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka/technik w Klinice Kardiologii 30/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-04 13:14:48
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz Klinika Kardiologii nr 29/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-04 13:14:14
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz psychitra, lekarz służby medycyny pracy 28/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-04 13:13:33
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarki w Pracowni Endoskopii Urologicznej nr 27/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-04 13:11:36
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie - pielegniarki, technicy nr 5/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-04 13:11:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko: Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny Elżbieta Moroń 2017-04-29 10:12:17
Ogłoszenie naboru nan stnowisko Ratownik Medyczny- SOR Elżbieta Moroń 2017-04-29 10:09:39
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017 Ewa Biros 2017-04-29 08:51:26
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 7/2017 Ewa Biros 2017-04-29 08:42:35
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 6/2017 Ewa Biros 2017-04-29 08:38:18
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Pracowni leków cytostatycznych Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:53:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:52:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:50:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:49:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:49:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - Zespół Transportu Wewnętrznego Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:48:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:46:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Specjalistka/Starsza Pielęgniarka Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:43:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:42:18
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Klin. Oddział Anestezjologii i Intensynwej Terapii, Klin. Oddział Neurologiczny i SOR, Klin. Oddział Uro Arletta Abadżijewa 2017-04-28 09:31:56
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensynwej Terapii, Kliniczny Oddział Neurologiczny i SOR, Kliniczny Arletta Abadżijewa 2017-04-28 09:30:09
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensynwej Terapii, Kliniczny Oddział Neurologiczny i SOR, Kliniczny Arletta Abadżijewa 2017-04-28 09:27:41
Dostawa niszczarek dokumentów, bindownic i laminarki w 2017 roku. Sławomir Orłowski 2017-04-27 13:46:51
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z 27.04.17 Bogumiła Kujawska 2017-04-27 10:49:57
"Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów” Bogumiła Kujawska 2017-04-26 14:23:50
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Zakład Radiologii Lekarskiej i Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo - Twarzowejnr 35/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-26 14:17:07
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Bogumiła Kujawska 2017-04-26 14:10:40
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 25.04.2017r Bogumiła Kujawska 2017-04-25 10:14:45
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-04-24 13:44:54
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 31/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-24 10:28:58
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-04-24 10:03:28
1/Med/2017 Dostawa środków przeciwnowotworowych, immunomodulacyjnych, kontrastowych, do dializ i znieczuleń. Agnieszka Karpińska 2017-04-21 14:30:20
„Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów” Bogumiła Kujawska 2017-04-20 08:09:12
Odpowiedź na pytanie Sławomir Orłowski 2017-04-19 14:03:27
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zaresie kardiologii z czynnościami konsultanta w 4WSKzP i gastroenerolgii w Programie Kolonoskopii Przesiewowej nr 26/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-19 14:00:22
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Klinicznym Oddziale Okulistycznym oraz Poradniach nr 25/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-19 13:59:55
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nr 24/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-19 13:58:53
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 23/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-19 13:58:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2017-04-18 08:39:49
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-04-14 12:44:19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet nr 4 Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-04-13 09:32:04
„Dostawa prowadników sztywnych i super sztywnych dla Pracowni Hemodynamiki” Bogumiła Kujawska 2017-04-12 08:20:22
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 5/2017 i unieważnieniu konkursu w zakresie 4) Arletta Abadżijewa 2017-04-11 12:36:26
„Dostawa odczynników do metod manualnych identyfikacji drobnoustrojów na okres 36 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej według pakietów” Bogumiła Kujawska 2017-04-11 10:53:06
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz Klinika Kardiologii nr 29/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-11 09:40:40
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka/technik w Klinice Kardiologii 30/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-10 08:10:05
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka/technik w Klinice Kardiologii 30/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-10 08:09:00
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 13:17:32
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 13:17:13
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 13:15:47
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 13:13:49
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 13:10:54
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 13:08:32
1/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego i mebli medycznych dla centralnej sterylizacji i pomieszczeń towarzyszących w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby zintegrowanego bloku Inżynier Kontraktu ZBO 2017-04-07 12:52:42
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 12:49:45
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 12:49:09
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 12:31:32
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 12:30:34
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 12:29:47
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 12:29:18
Szablon przetargu dla inżyniera kontaktu ZBO Radosław Mielczarek - admin 2017-04-07 11:58:44
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia w zakresie.... postępowanie 3/2017/UZ Ewa Biros 2017-04-07 07:54:47
Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki wieku rozwojowego i szczepień w POZ przy ul. Róży Wiatrów GRUDZIEŃ 7/2016 Ewa Biros 2017-04-07 07:53:58
„Dostawa odczynników do metod manualnych identyfikacji drobnoustrojów na okres 36 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej według pakietów” Bogumiła Kujawska 2017-04-06 13:37:47
Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3-A6 na okres 4 lat Dorota Janiszewska 2017-04-06 07:53:41
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz Klinika Kardiologii nr 29/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-05 10:07:58
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz Klinika Kardiologii29/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-05 10:01:09
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz Klinika Kardiologii29/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-05 10:00:26
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz w zakresie kardiologii 29/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-05 09:57:49
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz w zakresie kardiologii 29/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-05 09:55:17
Dostawa stanowiska roboczego ze stali nierdzewnej Sylwia Komorek 2017-04-04 16:25:37
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 26/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-04 09:38:21
Wykonanie remontu rampy i posadzek w budynku magazynowym nr 6 Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-03-31 14:26:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:25:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:25:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:24:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:24:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:23:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:23:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:23:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:22:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:22:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:21:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:21:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:20:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:20:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:20:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:19:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:18:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:18:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:17:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:17:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka, Blok operacyjny Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:17:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka, Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:16:39
9/Log/2017 Dostawa mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2017-03-31 14:12:34
Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3-A6 na okres 4 lat Dorota Janiszewska 2017-03-31 12:08:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-03-31 12:03:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko inspektora ds. BHP Elżbieta Moroń 2017-03-31 12:03:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko archiwisty Elżbieta Moroń 2017-03-31 12:02:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sekretarki- Klinika Kardiologii Elżbieta Moroń 2017-03-31 12:02:25
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz psychitra, lekarz służby medycyny pracy 28/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-31 11:36:59
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Kardiochirurgii MARZEC I/21 Arletta Abadżijewa 2017-03-31 10:52:56
Wyjasnienia i modyfikacja tresci SIWZ wraz ze zmianą składania ofert Agnieszka Stanisławska 2017-03-31 08:52:47
Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3-A6 na okres 4 lat Dorota Janiszewska 2017-03-30 12:46:10
Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów SSP w tym systemów automatycznego oddymiania klatek schodowych zamontowanych w budynku n Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-03-30 08:48:27
Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ ( pyt. 1 - 135) Agnieszka Stanisławska 2017-03-29 11:17:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - Zespół Transportu Wewnętrznego Elżbieta Moroń 2017-03-29 10:31:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista ds. sprzętu medycznego - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2017-03-29 10:11:43
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Agnieszka Karpińska 2017-03-28 14:52:57
Zawiadomieni o wniesieniu odwołania dot. pakietu nr 100. Agnieszka Karpińska 2017-03-27 11:22:54
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie - pielegniarki, technicy nr 5/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-27 09:17:40
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Oddziałach 4WSKzP SP ZOZ UTY XI/19 Arletta Abadżijewa 2017-03-24 11:24:37
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kliniczny Oddział Urologiczny LUTY X/18 Arletta Abadżijewa 2017-03-24 11:23:49
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Poradnia Otolaryngologiczna LUTY IX/17 Arletta Abadżijewa 2017-03-24 11:23:26
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu nr 20/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-24 11:22:54
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 4WSKzP SP ZOZ LUTY XII/20 Arletta Abadżijewa 2017-03-24 11:22:14
Wykonanie remontu rampy i posadzek w budynku magazynowym nr 6 Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-03-24 09:17:09
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 23/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-23 11:11:11
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 22/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-23 11:07:46
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 22/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-23 11:04:18
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-03-23 08:16:56
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-03-23 07:32:44
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-03-23 07:29:11
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zaresie kardiologii z czynnościami konsultanta w 4WSKzP i gastroenerolog w Programie Kolonoskopii Przesiewowej nr 26/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-22 09:37:01
Zamówienia Publiczne Agnieszka Kucharska - admin 2017-03-22 09:26:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy Technik Analityki Medycznej - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Elżbieta Moroń 2017-03-21 13:50:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego Elżbieta Moroń 2017-03-21 13:39:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka, Klinika Kardiochirurgii, Blok operacyjny Elżbieta Moroń 2017-03-21 13:23:34
97/Log/2016 Dostawa materiałów budowlano – technicznych i eksploatacyjnych do klimatyzacji Agnieszka Karpińska 2017-03-21 11:24:51
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Pracowni leków cytostatycznych Elżbieta Moroń 2017-03-20 09:02:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Księgowa/Księgowy Elżbieta Moroń 2017-03-17 12:56:00
Wykonanie audytów energetycznych Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-03-17 11:50:39
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Agnieszka Mikulska 2017-03-14 12:41:21
Zbiorcze zestawienie ofert Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-03-14 12:22:15
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu Arletta Abadżijewa 2017-03-13 09:12:24
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu Arletta Abadżijewa 2017-03-13 09:09:01
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 22/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-10 14:24:00
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Chirurgicznej 22/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-10 10:18:24
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Chirurgicznej 22/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-10 10:00:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2017-03-09 13:36:12
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 22/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-09 09:48:48
Dostawa sprzętu kwaterunkowego w 2017/ 2018 roku Sławomir Orłowski 2017-03-08 14:50:03
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Chirurgicznej 22/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-08 11:32:32
10/Med./2017 jednorazowych i wielorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń Agnieszka Stanisławska 2017-03-08 09:43:59
Dostawa sprzętu kwaterunkowego w 2017/ 2018 roku Sławomir Orłowski 2017-03-07 12:44:16
Odpowiedzi na pytania i poprawka Sławomir Orłowski 2017-03-07 12:42:48
7/Med./2017 Dostawa produktów leczniczych. Agnieszka Karpińska 2017-03-07 12:37:03
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2017-03-07 12:05:27
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Stanisławska 2017-03-07 10:36:06
Dostawa sprzętu kwaterunkowego w 2017/ 2018 roku Sławomir Orłowski 2017-03-06 12:18:09
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. Oddz. Otolaryngologiczny ( dyzury medyczne), SOR LUTY VIII 2017 Monika Krause 2017-03-06 08:02:52
Dostawa stanowiska roboczego ze stali nierdzewnej- powtórne postępowanie Sylwia Komorek 2017-03-03 14:29:16
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r. Agnieszka Karpińska 2017-03-03 12:04:46
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r. Agnieszka Karpińska 2017-03-03 12:02:02
Dostawa sprzętu kwaterunkowego w 2017/ 2018 rok Sławomir Orłowski 2017-03-03 10:22:08
111/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Maquet, Getinge, Arjohuntleigh (Getinge Group). Agnieszka Karpińska 2017-03-02 13:57:46
107/Med/2016 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Pentax, B-K Medical. Agnieszka Karpińska 2017-03-02 13:53:36
89/Med/2016 Dostawa jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego, sensorów mózgowych wraz z najmem monitorów. Agnieszka Karpińska 2017-03-02 13:52:21
ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ na BIP na „Dostawa elektrody do czasowej stymulacji serca dla Pracowni Hemodynamiki” Bogumiła Kujawska 2017-03-01 14:56:19
ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ na BIP Bogumiła Kujawska 2017-03-01 14:55:51
Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz- POZ Poliklinika, Rejestracja Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:25:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:25:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:24:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:23:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:18:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:17:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:15:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:13:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:12:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:11:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:11:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:10:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:09:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:08:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:07:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:06:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:03:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:00:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2017-02-24 13:56:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-02-24 13:55:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej Elżbieta Moroń 2017-02-24 13:53:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Elżbieta Moroń 2017-02-24 13:52:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2017-02-24 13:51:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca Elżbieta Moroń 2017-02-23 13:53:13
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik pracowni leków cytostatycznych Elżbieta Moroń 2017-02-23 09:03:17
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik pracowni Elżbieta Moroń 2017-02-23 08:59:35
Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert Monika Krause 2017-02-23 08:30:21
Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert Monika Krause 2017-02-23 08:28:18
Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert Monika Krause 2017-02-23 08:26:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko archiwisty Elżbieta Moroń 2017-02-23 07:53:00
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej Kl. Oddz.Anestezjologii i Intensywnej Terapii Monika Krause 2017-02-22 07:45:28
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna LUTY VII 2017 Monika Krause 2017-02-22 07:45:02
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej LUTY VI 2017 Monika Krause 2017-02-22 07:44:40
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zakład Endoskopii Zabiegowej LUTY V 2017 Monika Krause 2017-02-22 07:44:17
Dostawa systemu pneumatycznego ucisku sekwencyjnego -10 kpl. Sylwia Komorek 2017-02-20 13:30:03
Modernizacja Wideonystagmografu Sylwia Komorek 2017-02-20 13:29:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2017-02-17 09:10:57
Zawieszenie rozstrzygnięcia ofert Sławomir Orłowski 2017-02-17 08:47:45
Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-15 14:17:01
Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-15 14:15:51
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. Oddz. Otolaryngologiczny ( dyzury medyczne), SOR LUTY VIII 2017 Monika Krause 2017-02-15 07:36:26
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. Oddz. Otolaryngologiczny ( dyzury medyczne), SOR LUTY VIII 2017 Monika Krause 2017-02-14 14:02:02
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Poradnia Okulistyczna LUTY IV 2017 Monika Krause 2017-02-14 08:35:54
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Oddział Onkologii Klinicznej LUTY III 2017 Monika Krause 2017-02-14 08:35:15
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarka koordynująca Bl. Op. KL Oddz. Chir. Naczyniowej LUTY II 2017 Monika Krause 2017-02-14 08:34:42
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Klinika Chirurgiczna LUTY I 2017 Monika Krause 2017-02-14 08:34:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor - Sekcja Sprzęrtu Medycznego Elżbieta Moroń 2017-02-13 07:43:30
Dostawa wraz z wymianą uszkodzonego zasilacza UPS zasilającego bloki operacyjne oddziału Laryngologii w 4 WSKzP SPZOZ - kompleks 2857 przy ul. Weigla 5 we Wrocławiu Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-02-09 10:33:12
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 09.02.2017r. Urszula Tatarek 2017-02-09 08:06:16
„Dostawa jednorazowych materiałów medycznych” Urszula Tatarek 2017-02-07 13:19:32
„Dostawa jednorazowych materiałów medycznych” Urszula Tatarek 2017-02-07 13:12:02
Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-07 10:39:01
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2017-02-07 10:38:44
Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-07 10:38:22
Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-07 10:32:05
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna LUTY VII 2017 Monika Krause 2017-02-07 09:52:17
Konkurs ofert Magdalena Kałuska 2017-02-06 13:06:58
Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie technicznego wykonania prac ortodontycznych i protetycznych Magdalena Kałuska 2017-02-06 13:06:32
Konkurs ofert w zakresie technicznego wykonania prac ortodontycznych i protetycznych Magdalena Kałuska 2017-02-06 13:06:16
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-02-06 12:58:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Rejestratorka - Rejestracja Polikliniki Elżbieta Moroń 2017-02-06 12:01:13
Zawieszenie rozstrzygnięcia ofert Sławomir Orłowski 2017-02-06 09:06:11
Zawieszenie rozstrzygnięcia ofert Sławomir Orłowski 2017-02-06 09:04:08
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2017-02-06 09:01:44
Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-03 15:27:21
Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-03 14:45:45
Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od i kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-03 14:20:19
Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od i kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-03 14:19:11
Wykonanie części dokumentacja niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od i kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-03 14:17:04
Wykonanie części dokumentacja niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od i kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-03 13:39:50
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2017-02-02 14:48:02
Odpowiedź i wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 02.02.2017r Urszula Tatarek 2017-02-02 13:58:07
Odpowiedź i wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 02.02.2017r Urszula Tatarek 2017-02-02 13:57:17
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zakład Endoskopii Zabiegowej LUTY V 2017 Monika Krause 2017-02-02 10:48:24
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zakład Endospopii Zabiegowej LUTY V 2017 Monika Krause 2017-02-02 10:46:24
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarka Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej STYCZEŃ VIII 2017 Monika Krause 2017-02-02 10:45:54
„Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych" Urszula Tatarek 2017-02-01 12:27:47
„Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych" Urszula Tatarek 2017-02-01 12:26:46
Modyfikacja treści SIWZ i zmiana terminu składania/otwarcia ofert Bogumiła Kujawska 2017-02-01 11:46:16
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r. Agnieszka Karpińska 2017-02-01 08:38:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarki- Kliniczny Oddział Zaburzeń Rytmu Serca Elżbieta Moroń 2017-01-31 10:13:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarki- Kliniczny Oddział Zaburzeń Rytmu Serca Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:51:38
Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz- POZ Poliklinika, Rejestracja Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:50:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:50:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:49:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:48:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:47:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:46:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:46:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:45:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:45:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:43:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:43:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:42:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:41:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:41:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:39:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:38:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:37:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:37:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:36:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:35:54
Dostawa chłodzonych, nawigacyjno-ablacyjnych cewników obsługujących technologię pomiaru wartości oraz kierunku działania nacisku końcówki na tkankę , elektrod referencyjnych przy zastosowani Bogumiła Kujawska 2017-01-30 14:37:26
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2017-01-30 13:07:35
105/Log./2016 Dostawa papieru kserograficznego, tonerów do kserokopiarek oraz materiałów biurowych Arletta Abadżijewa 2017-01-30 10:43:28
99/OPI/2016 Dostawa papieru, etykiet, materiałów eksploatacyjnych i tonerów do drukarek. Arletta Abadżijewa 2017-01-30 10:42:44
76/Med./2016 Dostawa szwów i drutów chirurgicznych Arletta Abadżijewa 2017-01-30 10:41:57
Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie technicznego wykonania prac ortodontycznych i protetycznych Magdalena Kałuska 2017-01-30 10:34:38
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-01-27 11:55:59
Dostawa sprzętu kuchennego (elektrycznego), sprzętu i wyposażenia kuchennego, profesjonalnego sprzętu kuchennego, kotłów warzelnych i pieca konwekcyjno-parowego w 2017/2018 roku Sławomir Orłowski 2017-01-27 11:30:17
101/Med./2016 Świadczenie usług serwisowych systemu radiografii pośredniej Agfa CR oraz systemu Agfa IMPAX 6. Agnieszka Karpińska 2017-01-27 09:28:02
91/Log/2016 Zakup benzyny EURO SUPER 95 i oleju napędowego w sprzedaży bezgotówkowej w programie kart flotowych na rok 2017/2018/2019. Agnieszka Karpińska 2017-01-27 09:25:57
87/Adm/2016 Dostawa karnetów Agnieszka Karpińska 2017-01-27 09:20:42
85/Med./2016 Dostawa środków przeciwnowotworowych, immunosupresyjnych i znieczulających. Agnieszka Karpińska 2017-01-27 09:19:33
86/Med/2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych wraz z najmem analizatorów, wirówki - dwa pakiety. Agnieszka Karpińska 2017-01-27 09:18:24
Dostawa sprzętu kuchennego (elektrycznego), sprzętu i wyposażenia kuchennego, profesjonalnego sprzętu kuchennego, kotłów warzelnych i pieca konwekcyjno-parowego w 2017/2018 roku Sławomir Orłowski 2017-01-26 15:07:24
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Ortopedii oraz Zakładzie Patomorfologii w ramach umowy zlecenia STYCZEŃ 1/2017 Ewa Biros 2017-01-26 12:34:23
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Chirurgii Transplantacyjnej w ramach umowy zlecenia STYCZEŃ 2/2017 Ewa Biros 2017-01-26 12:32:47
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-01-26 12:05:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Rejestratorka - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2017-01-26 11:02:15
Dostawa sprzętu chłodniczego typu AGD, zamrażarki skrzyniowej, oraz sprzętu chłodniczego farmaceutycznego/laboratoryjnego w 2017/2018 roku Sławomir Orłowski 2017-01-26 10:04:45
Doposażenie Magnetom Area w pakiet ilościowej analizy tkanki mięśnia sercowego oferujący mapy T1, T2, T3 Agnieszka Mikulska 2017-01-26 07:41:09
Odpowiedź na pytanie Sławomir Orłowski 2017-01-25 08:19:45
Dostawa sprzętu chłodniczego typu AGD, zamrażarki skrzyniowej, oraz sprzętu chłodniczego farmaceutycznego/laboratoryjnego w 2017/2018 roku Sławomir Orłowski 2017-01-25 07:43:30
Dostawa sprzętu chłodniczego typu AGD, zamrażarki skrzyniowej, oraz sprzetuchlodniczego farmaceutycznego/laboratoryjnego w 2017/2018 roku Sławomir Orłowski 2017-01-23 15:07:32
Dostawa druków z drukarni według wzorów Zamawiającego w 2017 roku Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:12:50
Świadczenie usług odpłatnego transportu sanitarnego przy użyciu zewnętrznych sanitarnych środków transportowych w 2017 Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:12:31
Wykonanie usługi przeglądów, konserwacji i napraw wózków widłowych na 2017 Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:12:07
Dostawa Soli tabletkowej i preparatu Hydro-X na 2017 rok Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:11:50
Dostawa Foteli tapicerowanych rekreacyjnych typu JEFF Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:11:34
Dostawa szafki ze stali nierdzewnej Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:11:01
Dostawa chłodziarek laboratoryjnych (farmaceutycznych) Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:10:41
Dostawa Foteli biurowych ergonomicznych typu VIP – W-80-4 i ławek zespolonych typu BETA Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:10:07
Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego na 2016/ 2017r. Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:09:39
Dostawa koców szpitalnych, poduszek medycznych wielorazowego użytku i kołder medycznych oraz poduszek jednorazowego użytku Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:09:22
Dostawa szafy kartotekowej i regałów magazynowych Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:09:08
Dostawa chłodziarki laboratoryjnej farmaceutycznej Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:08:42
Dostawa sprzętu kwaterunkowego na 2016/ 2017 rok Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:08:23
Usługa wykonania remontu silnika w pojeździe sanitarnym Mercedes Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:07:54
„Dostawa odzieży i obuwia roboczego, ochronnego, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia dla portierów na 2016/17 rok” Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:04:54
„ Dostawa sprzętu chłodniczego elektrycznego typu AGD, sprzętu chłodniczego gastronomicznego ze stali nierdzewnej, witryny chłodniczej dwudrzwiowej do zastosowań medycznych oraz sprzętu ch Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:04:34
Powtórzenie postępowania - dostawa sprzętu jednorazowego, zastawy stołowej oraz drobnych akcesoriów kuchennych w 2016 / 2017 roku Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:03:53
Dostawa sprzętu kuchennego (elektrycznego),sprzętu i wyposażenia kuchennego, profesjonalnego sprzętu kuchennego, zmywarki do mycia naczyń, pieca konwekcyjnego i kostkarki do lodu w 2016 Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:03:24
Dostawa sprzętu, wyposażenia gospodarczego i automatu szorująco zbierającego na 2016 rok Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:00:45
1/Med/2017 Dostawa środków przeciwnowotworowych, immunomodulacyjnych kontrastowych, do dializ i znieczuleń. Agnieszka Karpińska 2017-01-21 22:39:45
Dostawa systemu pneumatycznego ucisku sekwencyjnego -10 kpl. Sylwia Komorek 2017-01-20 16:45:27
Doposażenie Magnetom Area w pakiet ilościowej analizy tkanki mięśnia sercowego oferujący mapy T1, T2, T3 Agnieszka Mikulska 2017-01-20 14:53:04
Remontu instalacji sanitarnych w zakresie wykonanie czyszczenia chemicznego wymienników ciepła płytowych lutowanych oraz przeciwprądowych Typu JAD, zainstalowanych w węzłach cieplnych WI i W II Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-01-20 14:34:04
Dostawa dwóch stacji roboczych technika NX Sylwia Komorek 2017-01-20 11:25:51
96/Log/2016 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4 WSK z P Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-20 09:47:57
93/Med./2016 Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo wraz z najmem systemu Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-20 09:47:15
88/Med./2016 Dostawa odczynników do automatycznego analizatora wraz z najmem analizatora dla Zakładu Diagnostyki Laborato.ryjnej przez okres 12 miesięcy w 2 pakietach Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-20 09:46:29
82/Med/2016 Dostawa radiofarmaceutyków i izotopów Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-20 09:45:39
77/Med./2016 Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo wraz z najmem systemu Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-20 09:44:49
67/Log./2016 Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-20 09:44:17
68/Med./2016 Dostawa odczynników do aparatu szybkich analiz parametrów krytycznych wraz z najmem analizatora przez okres 12 miesięczna potrzeby klinicznego oddziału anestezjologii i intensywnej te Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-20 09:43:27
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, CZĘŚĆ NR 1 I CZĘŚĆ NR 2, W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI ‘ROZBUDOWA BUDYNKU NR 1 NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W 4 WSK SP Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE W Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-20 09:42:49
61/Med./2016 Dostawa cewników, prowadników, stentów, łat dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-20 09:41:01
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zespół Kontroli Zakażeń Szptalnych, Gabinet Lekarza Zakładowego, Poradnia Badań Profilaktycznych STYCZEŃ VII 2017 Monika Krause 2017-01-19 09:27:58
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w trakcie specjalizacji z anestezj. i intens. terapii Kl. Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii STYCZEŃ VI 2017 Monika Krause 2017-01-19 09:27:40
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Klinika Kardiochirurgii, Kl. Oddz. Neurolog. i SOR STYCZEŃ V 2017 Monika Krause 2017-01-19 09:27:17
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna, Zakład Rehabilitacji STYCZEŃ IV 2017 Monika Krause 2017-01-19 09:26:58
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ZAkład Medycyny Nuklearnej STYCZEŃ III 2017 Monika Krause 2017-01-19 09:26:33
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu STYCZEŃ II 2017 Monika Krause 2017-01-19 09:26:00
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. Oddz. Urologiczny,Zakład Patomorfologii STYCZEŃ I 2017 Monika Krause 2017-01-19 09:25:33
Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ Agnieszka Stanisławska 2017-01-18 12:27:04
„Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-01-18 11:42:28
„Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-01-18 11:41:54
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej Kl. Oddz.Anestezjologii i Intensywnej Terapii Monika Krause 2017-01-18 10:39:24
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej Kl. Oddz.Anestezjologii i Intensywnej Terapii Monika Krause 2017-01-18 10:35:20
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej Kl. Oddz.Anestezjologii i Intensywnej Terapii Monika Krause 2017-01-18 10:33:47
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej Kl. Oddz.Anestezjologii i Intensywnej Terapii Monika Krause 2017-01-18 10:31:19
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej Kl. Oddz.Anestezjologii i Intensywnej Terapii Monika Krause 2017-01-18 10:28:45
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-01-17 12:49:57
Wyjaśnienia i modyfikacja-16.01.2017r Urszula Tatarek 2017-01-16 12:46:46
Wyjaśnienia i modyfikacja-16.01.2017r Urszula Tatarek 2017-01-16 12:43:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Fizjoterapeuty - Zakład Rehabilitacji Elżbieta Moroń 2017-01-13 13:29:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Fizjoterapeuty - Zakład Rehabilitacji ad Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2017-01-13 13:20:56
Dostawa zamkniętych systemów aspiracyjno – próżniowych do pobierania krwi do badań równowagi kwasowo – zasadowej i wodno – elektrolitowej dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii Urszula Tatarek 2017-01-13 11:52:12
Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ Agnieszka Stanisławska 2017-01-13 11:33:37
Dostawa krążków do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów metodą dyfuzyjno-krążkową dla Zakładu Diagnostyki Labolatoryjnej Urszula Tatarek 2017-01-13 10:51:43
Dostawa krążków do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów metodą dyfuzyjno-krążkową dla Zakładu Diagnostyki Labolatoryjnej Urszula Tatarek 2017-01-13 10:50:07
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Magdalena Kałuska 2017-01-12 11:25:29
ZMIANA DO REGULAMINU KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Magdalena Kałuska 2017-01-12 11:25:01
KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Magdalena Kałuska 2017-01-12 11:24:44
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2017-01-12 11:24:19
Rozstrzygnięcie KONKURSU - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2017-01-12 11:23:51
ZMIANA - Bank Krwi Magdalena Kałuska 2017-01-12 11:23:34
Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ Agnieszka Stanisławska 2017-01-11 13:46:15
zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-10 14:34:35
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w obrębie Pakietu 1 i 3 z dnia 14.12.2016r. Arletta Abadżijewa 2017-01-10 12:16:13
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Chirurgii Transplantacyjnej w ramach umowy zlecenia STYCZEŃ 2/2017 Ewa Biros 2017-01-05 13:40:01
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Ortopedii oraz Zakładzie Patomorfologii w ramach umowy zlecenia STYCZEŃ 1/2017 Ewa Biros 2017-01-05 13:35:00
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale ChirurgiiTransplantacyjnej w ramach umowy zlecenia STYCZEŃ 2/2017 Ewa Biros 2017-01-05 13:32:47
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Klinicznym Oddziale ChirurgiiTransplantacyjnej w ramach umowy zlecenia STYCZEŃ 2/2017 Ewa Biros 2017-01-05 13:31:26
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Ortopedii oraz Zakładzie Patomorfologii w ramach umowy zlecenia STYCZEŃ 1/2017 Ewa Biros 2017-01-05 13:30:45
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia STYCZEŃ 1/2017 Ewa Biros 2017-01-05 13:10:49
1/4WSzK/2017 - Usługa ubezpieczenia 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład OpiekiZdrowotnej we Wrocławiu (3 Pakiety). Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-05 13:04:44
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia GRUDZIEŃ 9/2016 Ewa Biros 2017-01-05 12:52:34
1/4WSzK/2017 Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-05 12:28:45
Przedłużenia terminu subskrypcji baz antywirusowych dla licencji oprogramowania ESET Dorota Janiszewska 2017-01-05 10:14:48
Świadczenia usług obsługi podpisu elektronicznego Dorota Janiszewska 2017-01-05 09:15:15
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 04.01.2017r. Agnieszka Karpińska 2017-01-04 13:22:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2017-01-04 12:58:45
Ogloszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego w ramach dyżurów medycznych w zakresie neurologii w Kl. Oddz. Neurolog. z Pododdz. Udar. Mózgu i SOR Monika Krause 2017-01-03 07:33:23
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu 4WSK Agnieszka Mikulska 2017-01-02 14:30:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarki- Kliniczny Oddział Zaburzeń Rytmu Serca Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:21:16
Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz- POZ Poliklinika, Rejestracja Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:19:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:19:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:18:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:17:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:17:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:16:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:15:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:14:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:14:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:13:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:12:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:11:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:09:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:08:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:06:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:06:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:05:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:04:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:04:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:03:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:02:22
Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP Dorota Janiszewska 2016-12-30 09:13:35
Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP Dorota Janiszewska 2016-12-30 09:12:45
Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP Dorota Janiszewska 2016-12-30 09:11:51
Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP Dorota Janiszewska 2016-12-30 09:11:15
Przedłużenia terminu subskrypcji baz antywirusowych dla licencji oprogramowania ESET Dorota Janiszewska 2016-12-28 14:16:33
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-12-28 09:53:16
Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej Dorota Janiszewska 2016-12-28 09:33:35
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu 4WSK Agnieszka Mikulska 2016-12-27 10:14:55
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - 23.12.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-12-23 13:34:51
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia GRUDZIEŃ 9/2016 Ewa Biros 2016-12-23 07:20:59
Konkurs ofert w zakresie technicznego wykonania prac ortodontycznych i protetycznych Magdalena Kałuska 2016-12-22 13:23:51
Rozstrzygnięcie KONKURSU - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2016-12-22 12:59:32
ZMIANA - Bank Krwi Magdalena Kałuska 2016-12-22 12:59:14
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2016-12-22 12:58:46
Ogloszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego w ramach dyżurów medycznych w zakresie neurologii w Kl. Oddz. Neurolog. z Pododdz. Udar. Mózgu i SOR Monika Krause 2016-12-22 11:52:52
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Klin. Oddz. Okulistyczny, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Kl. Oddz. Neurologiczny - dyżury GRUDZIEŃ I 2016 Monika Krause 2016-12-22 11:44:12
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii zabiegowej (zabiegi endowaskularne) w Klinice Chirurgicznej LISTOPAD XIII 2016 Monika Krause 2016-12-22 11:43:45
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zakład Endoskopiii Lekarskiej ( Program kolonoskopii przesiewowej w profilaktyce raka jelita grubego) GRUDZIEŃ II 2016 Monika Krause 2016-12-22 11:43:23
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności pielegniarki operacyjnej w Klinice Chirurgicznej GRUDZIEŃ III 2016 Monika Krause 2016-12-22 11:43:05
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład Radiologii Zabiegowej GRUDZIEŃ IV 2016 Monika Krause 2016-12-22 11:42:46
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zakład Medycyny Nuklearnej GRUDZIEŃN VI 2016 Monika Krause 2016-12-22 11:42:26
Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii zabiegowej (zabiegi endowaskularne) w Klinice Chirurgicznej - 2 lekarzy specjalistów Monika Krause 2016-12-22 11:35:00
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Ośrodek Diagnostyki Obrazowej GRUDZIEŃ V 2016 Monika Krause 2016-12-22 11:34:35
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. odz. Psychiatryczny I Lecz. Stresu Bojowego GRUDZIEŃ VII 2016 Monika Krause 2016-12-22 11:34:17
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-12-20 12:58:33
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-12-20 12:05:35
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-12-20 12:03:55
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 19.12.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-12-19 12:01:42
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 19.12.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-12-19 11:58:34
75/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Arletta Abadżijewa 2016-12-19 11:49:44
92/Log./2016 Dostawa papieru, tuszu i tonerów do drukarek i kserokopiarek, oraz materiałów biurowych, druków, rejestrów, ankiet Arletta Abadżijewa 2016-12-19 11:46:48
80/Med/2016 Dostawa sprzętu medycznego wg. pakietów 1-7 Agnieszka Karpińska 2016-12-16 13:26:52
58/Med/2016 Dostawa produktów leczniczych, wapna sodowanego, preparatów dezynfekcyjnych i myjących. Agnieszka Karpińska 2016-12-16 13:25:21
105/Log./2016 Dostawa papieru kserograficznego, tonerów do kserokopiarek oraz materiałów biurowych Arletta Abadżijewa 2016-12-16 12:24:39
Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w zakresie czynności zawodowych ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym GRUDZIEŃ 2016 Ewa Biros 2016-12-15 08:26:11
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia GRUDZIEŃ 9/2016 Ewa Biros 2016-12-15 08:23:54
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia GRUDZIEŃ 9/2016 Ewa Biros 2016-12-15 08:22:13
Konkurs ofert na świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia GRUDZIEŃ 9/2016 Ewa Biros 2016-12-15 08:22:06
Konkurs ofert na świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia GRUDZIEŃ 9/2016 Ewa Biros 2016-12-15 08:20:48
Konkurs ofert na świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia GRUDZIEŃ 9/2016 Ewa Biros 2016-12-15 08:18:20
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu 4WSK Agnieszka Mikulska 2016-12-14 14:47:58
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu 4WSK Agnieszka Mikulska 2016-12-14 14:39:17
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie transplantologii klinicznej LISTOPAD VII 2016 Monika Krause 2016-12-14 11:05:39
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. Oddz. Anestezjoilogii i Intensywnej Terapii, Kl. Oddz. Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego LISTOPAD XII 2016 Monika Krause 2016-12-14 11:04:27
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Szpitalny Oddział Ratunkowy LISTOPAD XI 2016 Monika Krause 2016-12-14 11:03:51
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej LISTOPAD X 2016 Monika Krause 2016-12-14 11:03:19
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Poliklinika Stomatologiczna LISTOPAD IX 2016 Monika Krause 2016-12-14 11:02:30
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LISTOPAD VI 2016 Monika Krause 2016-12-14 11:02:01
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Poradnia Alergologiczna, POZ LISTOPAD VIII 2016 Monika Krause 2016-12-14 10:27:21
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LISTOPAD V 2016 Monika Krause 2016-12-14 10:26:50
Dostawa dwóch stacji roboczych technika NX Sylwia Komorek 2016-12-14 09:10:58
Usługi pocztowe na 2017 Janusz Siwek 2016-12-13 17:29:03
Sprostowanie do zbiorczego zestawienia z otwarcia ofert w dniu 08.12.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-12-13 09:08:34
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - 08.12.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-12-13 09:00:30
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - 08.12.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-12-13 08:53:19
Dostawa recept kodowanych Dorota Janiszewska 2016-12-13 07:52:09
Dostawa druków medycznych Dorota Janiszewska 2016-12-13 07:51:48
Dostawa Głowicy kamery 1488 Agnieszka Mikulska 2016-12-12 13:14:02
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - 08.12.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-12-09 13:20:24
Ogłoszenie wyników postępowania Sylwia Komorek 2016-12-09 09:32:15
Sprzedaż wraz z demontażem TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO Sylwia Komorek 2016-12-09 09:30:43
Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii zabiegowej (zabiegi endowaskularne) w Klinice Chirurgicznej - 2 lekarzy specjalistów Monika Krause 2016-12-08 14:45:42
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - 08.12.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-12-08 14:38:37
Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie „CPV 85111100-1 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii zabiegowej (zabiegi e Monika Krause 2016-12-08 14:37:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego Elżbieta Moroń 2016-12-08 11:21:03
Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej Dorota Janiszewska 2016-12-08 10:32:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-12-08 10:24:45
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Magdalena Kałuska 2016-12-07 12:19:43
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Magdalena Kałuska 2016-12-07 12:18:20
Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w zakresie czynności zawodowych ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym GRUDZIEŃ 2016 Ewa Biros 2016-12-06 14:20:05
Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych wramach dyżurów w zakresie czynności zawodowych ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Ewa Biros 2016-12-06 14:19:10
Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach czynności pielęgniarskich w Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej LISTOPAD 5/2016 Ewa Biros 2016-12-06 14:11:01
Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w zakresie okulistyki w Klinicznym Oddziale Okulistycznym LISTOPAD 4/2016 Ewa Biros 2016-12-06 14:10:06
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ Arletta Abadżijewa 2016-12-02 08:34:19
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-12-01 07:57:26
Załączniki do pobrania: 2016-11-29 11:41:58 - Modyfikacja treści SIWZ 29-11-2016 Urszula Tatarek 2016-11-29 11:58:44
Dostawa materiałów szewnych. Urszula Tatarek 2016-11-29 11:27:56
Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Ewa Biros 2016-11-29 07:34:50
92/Log./2016 Dostawa papieru, tuszu i tonerów do drukarek i kserokopiarek, oraz materiałów biurowych, druków, rejestrów, ankiet Arletta Abadżijewa 2016-11-28 13:40:54
„Konserwacja , naprawa urządzeń chłodniczych i sprzętu gastronomicznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-11-28 12:08:29
„Konserwacja , naprawa urządzeń chłodniczych i sprzętu gastronomicznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-11-28 12:07:08
Dostawa materiałów szewnych. Urszula Tatarek 2016-11-28 12:05:40
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-11-28 09:33:50
Licencja dostępowa do pakietów informacyjnych prawno-finansowych Dorota Janiszewska 2016-11-28 08:04:10
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. Oddz. Anestezjoilogii i Intensywnej Terapii, Kl. Oddz. Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego LISTOPAD XII 2016 Monika Krause 2016-11-28 07:58:44
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. Oddz. Anestezjoilogii i Intensywnej Terapii, Kl. Oddz. Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego LISTOPAD XII 2016 Monika Krause 2016-11-28 07:57:03
Oglosznie naboru na stanowisko Starszy asystent - POZ Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:56:26
Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz- POZ Poliklinika, Rejestracja Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:55:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:54:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:54:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:53:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:52:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:51:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:51:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:50:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:49:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:49:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:48:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:48:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:47:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:46:46
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:46:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:45:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:44:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:44:07
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2016-11-25 11:53:04
Omyłka w zbiorczym zestawieniu ofert ! Agnieszka Karpińska 2016-11-25 11:51:16
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2016-11-25 11:47:39
83/Med./2016 Dostawa aparatu USG z wyposażeniem – 1 kpl. i zestawu endoskopowego z torem wizyjnym i diatermią – 1 kpl. Arletta Abadżijewa 2016-11-24 11:23:42
ZMIANA - Bank Krwi Magdalena Kałuska 2016-11-24 07:26:16
Upgrade oraz rozbudowa macierzy HP P2000 Dorota Janiszewska 2016-11-22 10:14:23
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej LISTOPAD X 2016 Monika Krause 2016-11-22 08:02:16
Odpowiedzi na pytania Sławomir Orłowski 2016-11-21 14:14:25
Odpowiedzi na pytania Sławomir Orłowski 2016-11-21 14:12:35
Świadczenie usług odpłatnego transportu sanitarnego przy użyciu zewnętrznych sanitarnych środków transportowych w 2017 Sławomir Orłowski 2016-11-21 14:10:10
Wykonanie przeglądu okresowego wraz z dostawą kabla Agnieszka Mikulska 2016-11-18 15:23:36
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Poliklinika Stomatologiczna LISTOPAD IX 2016 Monika Krause 2016-11-18 13:21:56
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań związanych z ochroną środowiska.Badanie jakości wprowadzanych ścieków i pomiar zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w kotłowniw Katarzyna Skrok 2016-11-18 13:14:15
Upgrade oraz rozpudowa macierzy HP P2000 Dorota Janiszewska 2016-11-18 12:07:30
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym LISTOPAD IV 2016 Monika Krause 2016-11-18 11:08:00
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LISTOPAD II 2016 Monika Krause 2016-11-18 11:07:25
Odwołanie konkursu ofert w zakresie dermatologii i wenerologii w Poradni Dermatologiczno-Wenerologicznej Monika Krause 2016-11-18 11:06:57
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej Kl. Oddz.Anestezjologii i Intensywnej Terapii Monika Krause 2016-11-18 11:06:14
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Poradnia Alergologiczna, POZ LISTOPAD VIII 2016 Monika Krause 2016-11-18 11:05:40
Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie hemodializy w ramach czynności zawodowych pielęgniarek w Klinice Chirurgicznej w ramach umowy zlecenia Ewa Biros 2016-11-16 10:49:50
Telefonia komórkowa Dorota Janiszewska 2016-11-16 07:57:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2016-11-15 10:37:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko lekarz specjalista gastroenterolog - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-14 12:00:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko planista ds. administracyjnych i współpracy z partnerami - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-14 11:59:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko opiekun medyczny - pielęgniarka - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-14 11:59:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka endoskopowa - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-14 11:58:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista ds. sprzętu medycznego - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-14 11:58:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sekretarka medyczna - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-14 11:58:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Rejestratorka - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-14 11:57:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-14 11:57:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista ds. rozliczeń - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-14 11:56:47
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LISTOPAD V 2016 Monika Krause 2016-11-10 13:59:05
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LISTOPAD III 2016 Monika Krause 2016-11-10 13:26:09
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LISTOPAD I 2016 Monika Krause 2016-11-10 13:15:55
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Hemodynamiki i Pracownii Elektrofizjologii Inwazyjnej Kliniki Kardiologii Październik 2016 Monika Krause 2016-11-10 13:15:17
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradnii Dermatologiczno-Wenerologicznej Październik 2016 Monika Krause 2016-11-10 13:14:03
86/Med/2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych wraz z najmem analizatorów, wirówki - dwa pakiety. Agnieszka Karpińska 2016-11-09 14:55:56
76/Med./2016 Dostawa szwów i drutów chirurgicznych Arletta Abadżijewa 2016-11-09 14:51:29
84/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem generatora do termoablacji dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej Agnieszka Stanisławska 2016-11-09 14:45:19
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-11-09 12:12:52
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-11-09 12:11:23
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-11-09 12:09:13
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-11-09 12:07:00
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-11-09 12:06:12
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-11-09 12:00:12
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-11-09 11:58:00
Odwołanie konkursu ofert w zakresie dermatologii i wenerologiii w Poradnii Dermatologiczno-Wenerologicznej Monika Krause 2016-11-08 12:12:54
Odwołanie konkursu ofert w zakresie dermatologii i wenerologiii w Poradnii Dermatologiczno-Wenerologicznej Monika Krause 2016-11-08 12:04:31
Usługa integracji systemów HIS-PACS oraz udzielenie dostępu do instruktaży elektronicznych do systemu AMMS Agnieszka Kucharska - admin 2016-11-08 11:49:41
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych pielęgniarek w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 2016 Ewa Biros 2016-11-08 11:40:07
76/Med./2016 Dostawa szwów i drutów Arletta Abadżijewa 2016-11-08 11:19:29
ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami 2016-11-08 10:44:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna Elżbieta Moroń 2016-11-08 09:12:24
Dostawa Soli tabletkowej i preparatu Hydro-X na 2017 rok Sławomir Orłowski 2016-11-08 08:44:49
71/Med./2016 Serwis sprzętu medycznego prod. PHILIPS i Carl Zeiss Arletta Abadżijewa 2016-11-07 11:54:05
ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami 2016-11-07 11:19:43
89/Med/2016 Dostawa jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego, sensorów mózgowych wraz z najmem monitorów. Agnieszka Karpińska 2016-11-07 09:45:40
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-11-04 13:17:05
82/Med/2016 Dostawa radiofarmaceutyków i izotopów Paulina Dziepak-Wiewiórska 2016-11-04 09:25:49
89/Med/2016 Dostawa jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego, sensorów mózgowych wraz z najmem monitorów. Agnieszka Karpińska 2016-11-03 15:02:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko planista ds. administracyjnych i współpracy z partnerami - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-03 12:00:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko lekarz specjalista gastroenterolog - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-03 12:00:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko opiekun medyczny - pielęgniarka - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-03 11:59:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka endoskopowa - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-03 11:59:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista ds. sprzętu medycznego - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-03 11:58:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sekretarka medyczna - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-03 11:58:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Rejestratorka - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-03 11:58:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista ds. rozliczeń - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-03 11:57:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-03 11:56:44
81/Med/2016 Dostawa jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego wraz z najmem monitora. Agnieszka Karpińska 2016-11-02 14:53:31
66/Log/2016 Dostawa warzyw - nowalijek. Agnieszka Karpińska 2016-11-02 14:52:41
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 02.11.2016r. + zmiana terminu składania i otwarcia ofert Arletta Abadżijewa 2016-11-02 12:19:35
78/Med./2016 Dostawa odczynników , kalibratorów i materiałów kontrolnych do analizatora alergenów typ UNICAP 100 wraz z serwisem analizatora przez okres 24 miesięcy i dostawa podłoży do posiew Arletta Abadżijewa 2016-11-02 12:12:40
Oglosznie naboru na stanowisko Starszy asystent - POZ Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:33:27
Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz- POZ Poliklinika, Rejestracja Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:32:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:31:46
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:30:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:30:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:29:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:28:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:28:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:27:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:27:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:26:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:25:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:25:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:08:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:06:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:06:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:05:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwator C.O. - Logistyka. GOT Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:04:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:04:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:02:34
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym LISTOPAD IV 2016 Monika Krause 2016-10-28 08:15:09
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LISTOPAD I 2016 Monika Krause 2016-10-27 13:39:32
Usługa integracji systemów HIS-PACS oraz udzielenie dostępu do instruktaży elektronicznych do systemu AMMS Agnieszka Kucharska - admin 2016-10-26 14:20:58
Dostawa Soli tabletkowej i preparatu Hydro-X na 2017 rok Sławomir Orłowski 2016-10-26 12:42:47
Dostawa Soli tabletkowej i preparatu Hydro-X na 2017 rok Sławomir Orłowski 2016-10-26 12:40:18
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Dorota Janiszewska 2016-10-26 11:02:08
Dostawa Soli tabletkowej i preparatu Hydro-X na 2017 rok Sławomir Orłowski 2016-10-26 10:59:31
Dostawa Soli tabletkowej i preparatu Hydro-X Sławomir Orłowski 2016-10-26 10:49:33
82/Med/2016 Dostawa radiofarmaceutyków i izotopów Paulina Dziepak-Wiewiórska 2016-10-26 09:43:02
Dostawa Głowicy kamery 1488 Agnieszka Mikulska 2016-10-25 14:16:14
Przegląd wraz z wymianą części eksploatacyjnych Trauma Recon System Agnieszka Mikulska 2016-10-25 14:08:13
83/Med./2016 Dostawa aparatu USG z wyposażeniem – 1 kpl. i zestawu endoskopowego z torem wizyjnym i diatermią – 1 kpl. Arletta Abadżijewa 2016-10-25 10:03:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-10-24 12:58:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2016-10-24 11:21:48
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradnii Dermatologiczno-Wenerologicznej 2016 Monika Krause 2016-10-21 09:14:34
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych WRZESIEŃ IV 2016 Monika Krause 2016-10-21 08:07:01
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PAŹDZIERNIK I 2016 Monika Krause 2016-10-21 08:06:43
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PAŹDZIERNIK II 2016 Monika Krause 2016-10-21 08:06:24
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PAŹDZIERNIK III 2016 Monika Krause 2016-10-21 08:06:04
Ogloszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego w zakresie chirurgii dziecięcej i z rozpoczetą specjalizacją z medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Monika Krause 2016-10-21 08:05:48
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PAŹDZIERNIK IV 2016 Monika Krause 2016-10-21 08:05:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2016-10-18 10:34:52
Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Agnieszka Mikulska 2016-10-17 14:10:53
Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Agnieszka Mikulska 2016-10-17 14:10:26
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Dorota Janiszewska 2016-10-12 12:41:03
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych pielęgniarek w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 2016 Monika Krause 2016-10-12 10:39:39
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych pielęgniarek w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 2016 Monika Krause 2016-10-12 10:32:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2016-10-11 10:49:16
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-10-11 06:47:53
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-10-10 14:21:09
ZMIANA DO REGULAMINU KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Magdalena Kałuska 2016-10-10 08:58:11
KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO - zmiana Magdalena Kałuska 2016-10-10 08:55:15
Wyjaśniena i modyfikacja SIWZ z dnia 07.10.2016r. Agnieszka Karpińska 2016-10-07 13:12:39
Ogloszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego w zakresie chirurgii dziecięcej i z rozpoczetą specjalizacją z medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Monika Krause 2016-10-07 13:02:09
Ogloszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego w zakresie chirurgii dziecięcej i z rozpoczeta specjalizacją z medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Monika Krause 2016-10-07 12:59:50
79/Med./2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunologicznych wraz z najmem analizatora podstawowego oraz pomocnicze Agnieszka Stanisławska 2016-10-07 09:31:02
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - 06.10.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-10-06 12:34:46
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - 06.10.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-10-06 12:31:43
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PAŹDZIERNIK III 2016 Monika Krause 2016-10-06 10:30:21
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PAŹDZIERNIK III 2016 Monika Krause 2016-10-06 09:49:51
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PAŹDZIERNIK III 2016 Monika Krause 2016-10-06 09:06:45
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 05.10.2016r. Agnieszka Karpińska 2016-10-06 08:05:42
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych WRZESIEŃ III 2016 Monika Krause 2016-10-04 13:57:10
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych WRZESIEŃ II 2016 Monika Krause 2016-10-04 13:56:27
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych WRZESIEŃ 2016 Monika Krause 2016-10-04 13:55:45
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 30.10.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-10-04 11:22:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej Elżbieta Moroń 2016-10-04 09:43:20
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW Magdalena Kałuska 2016-10-04 07:46:29
65/Med/2016 Dostawa tomografu komputerowego ze strzykawką bezwkładową oraz systemem nawigacji do procedur wykonywanych pod kontrolą TK wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszcze Agnieszka Karpińska 2016-10-03 13:40:35
KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Magdalena Kałuska 2016-10-03 13:32:06
KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Magdalena Kałuska 2016-10-03 13:31:37
KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Magdalena Kałuska 2016-10-03 13:31:16
80/Med/2016 Dostawa sprzętu medycznego wg. pakietów 1-7 Agnieszka Karpińska 2016-09-30 15:26:24
Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2016-09-30 14:51:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-09-30 14:06:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-09-30 14:06:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-09-30 14:05:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-09-30 14:04:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-09-30 14:02:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-09-30 14:01:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-09-30 14:00:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-09-30 13:26:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-09-30 13:25:08
Oglosznie naboru na stanowisko Starszy asystent - POZ Elżbieta Moroń 2016-09-30 13:24:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-09-30 13:23:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2016-09-30 13:22:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-09-30 13:08:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwator C.O. - Logistyka. GOT Elżbieta Moroń 2016-09-30 13:08:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2016-09-30 13:04:22
Zapytanie ofertowe - wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Agnieszka Mikulska 2016-09-29 14:21:59
Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ Agnieszka Stanisławska 2016-09-29 11:52:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierownika Sekcji Planowania i Ewidencji – Wydział Zaopatrzenia Medycznego Elżbieta Moroń 2016-09-28 13:11:16
Przeglądy okresowe sprzętu medycznego - zgodnie ze specyfikacją Sylwia Komorek 2016-09-27 15:32:47
Legalizacja butli tlenowych Sylwia Komorek 2016-09-27 15:31:42
Zapytanie ofertowe- przeglądy okresowe, obsługa serwisowa - zgodnie ze specyfikacją Sylwia Komorek 2016-09-27 15:31:29
Zapytanie ofertowe- przeglądy okresowe, obsługa serwisowa - zgodnie ze specyfikacją Sylwia Komorek 2016-09-27 15:31:10
Modyfikacja treści SIWZ i treści ogłoszenia z dnia 23.09.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-09-27 09:27:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Elżbieta Moroń 2016-09-26 07:39:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2016-09-23 14:04:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierownika Sekcji Planowania i Ewidencji – Wydział Zaopatrzenia Medycznego Elżbieta Moroń 2016-09-23 14:03:17
Modyfikacja treści SIWZ i treści ogłoszenia z dnia 23.09.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-09-23 10:58:04
Zapytanie ofertowe - przeglądy okresowe oraz obsługa serwisowa, zgodnie ze specyfikacją Sylwia Komorek 2016-09-23 10:19:23
Ogłoszenie o zbieraniu ofert - sprzedaż gamma kamery Sylwia Komorek 2016-09-23 10:18:43
Zapytanie ofertowe - obsługa serwisowa aparatów RTG firm OEC oraz GE Sylwia Komorek 2016-09-23 10:17:51
Zapytanie ofertowe - Obsługa serwisowa myjni DEKO 190E Sylwia Komorek 2016-09-23 10:17:35
Zapytanie ofertowe - legalizacja butli tlenowych Sylwia Komorek 2016-09-23 10:17:23
Wykonanie przeglądu okresowego urządzeń medycznych Sylwia Komorek 2016-09-23 10:17:10
Wynik postępowania - Dostawa sprzętu medycznego: Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń -4 kpl." Sylwia Komorek 2016-09-23 10:16:51
Zapytanie ofertowe - przegląd okresowy systemu do wykonywania USG wewnątrznacyniowych IVUS produkcji Volcano Corporation Sylwia Komorek 2016-09-23 10:16:39
Zapytanie ofertowe na dostawę głowicy sektorowej typ 3S-RS Sylwia Komorek 2016-09-23 10:16:27
Zapytanie ofertowe - przeglądy okresowe respiratorów Bear 1000 i Avian, produkcji Bird Product Corp. Sylwia Komorek 2016-09-23 10:15:59
Zapytanie ofertowe - przegląd okresowy diatermii Conmed Excalibur Plus PC Sylwia Komorek 2016-09-23 10:15:46
Zapytanie ofertowe - dostawa systemów przeciwodleżynowych dla profilaktyki i leczenia odleżyn - zmiana parametrów Sylwia Komorek 2016-09-23 10:15:30
Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu wg pakietów I-VI Sylwia Komorek 2016-09-23 10:15:13
Zapytanie ofertowe - przeglądy okresowe urządzeń audiometrycznych Sylwia Komorek 2016-09-23 10:14:39
Zapytanie ofertowe - wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Sylwia Komorek 2016-09-23 10:14:23
Zapytanie ofertowe - dostawa pasków oddczynikowych Ammonia Test Strip Kit II oraz serwis analizatora amoniaku Ammonia Test Strip Kit II Sylwia Komorek 2016-09-23 10:13:51
Zapytanie ofertowe - naprawa echokardiografu VIVID E9 Sylwia Komorek 2016-09-23 10:13:31
Zapytanie ofertowe - dostawa narzędzi endoskopowych Sylwia Komorek 2016-09-23 10:13:16
Zapytanie ofertowe - testy specjalistyczne ponaprawcze urządzeń RTG Sylwia Komorek 2016-09-23 10:12:45
Zapytanie ofertowe - dostawa bronchofiberoskopu Sylwia Komorek 2016-09-23 10:11:32
Zapytanie ofertowe- Powtórne postępowanie na Dostawę oprogramowania sterującego Dicom do posiadanego przez szpital duplikatora Rimage 2000i Sylwia Komorek 2016-09-23 10:11:12
Zapytanie ofertowe - dostawa urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń Sylwia Komorek 2016-09-23 10:10:34
Zapytanie ofertowe - Dostawa oprogramowania sterującego Dicom do posiadanego przez szpital duplikatora Rimage 2000i Sylwia Komorek 2016-09-23 10:10:05
Zapytanie ofertowe - dostawa monitorów diagnostycznych fabrycznie parowanych Sylwia Komorek 2016-09-23 10:09:08
Zapytanie ofertowe - naprawa kalorymetru AQUAMATIC Sylwia Komorek 2016-09-23 10:08:50
Zapytanie ofertowe - przeglądy okresowe kardiomonitorów Goldway Sylwia Komorek 2016-09-23 10:07:41
„Dostawa Tocilizumab – ROACTEMRA” Urszula Tatarek 2016-09-22 10:16:17
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych WRZESIEŃ II 2016 Monika Krause 2016-09-19 10:23:10
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych SIERPIEŃ III 2016 Monika Krause 2016-09-19 10:17:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Elektryk - Logistyka. GOT Elżbieta Moroń 2016-09-19 07:55:21
74/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Elektrofizjologii oraz Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii Agnieszka Stanisławska 2016-09-16 10:12:24
75/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Arletta Abadżijewa 2016-09-15 09:29:30
75/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Arletta Abadżijewa 2016-09-15 09:21:55
Oglosznie naboru na stanowisko Starszy asystent - POZ Elżbieta Moroń 2016-09-14 09:38:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny Elżbieta Moroń 2016-09-14 08:16:58
Sprzedaż wraz z demontażem TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO Sylwia Komorek 2016-09-12 15:09:02
„Dostawa stentu szyjnego nitinolowego otwartokomórkowego ” Urszula Tatarek 2016-09-12 12:52:56
Przeglądy okresowe sprzętu medycznego - zgodnie ze specyfikacją Agnieszka Mikulska 2016-09-09 14:43:52
Legalizacja butli tlenowych Agnieszka Mikulska 2016-09-09 14:43:02
Dostawa chłodziarek laboratoryjnych (farmaceutycznych) Sławomir Orłowski 2016-09-09 12:30:35
Modernizacja Wideonystagmografu Agnieszka Mikulska 2016-09-09 10:33:51
Modernizacja Wideonystagmografu Agnieszka Mikulska 2016-09-09 10:33:43
Modernizacja Wideonystagmografu Agnieszka Mikulska 2016-09-09 10:26:59
Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS Agnieszka Kucharska - admin 2016-09-08 10:59:52
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych WRZESIEŃ 2016 Monika Krause 2016-09-08 08:17:32
Dostawa chłodziarek laboratoryjnych (farmaceutycznych) Sławomir Orłowski 2016-09-07 14:47:51
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej w Kl. Oddz. Endokrynologicznym Monika Krause 2016-09-06 14:13:19
39/Log./2016 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych powstających w wyniku działalności szpitala oraz podległych przychodni Anna Lewicka 2016-09-05 14:31:09
Legalizacja butli tlenowych Agnieszka Mikulska 2016-09-05 13:31:52
Przeglądy okresowe sprzętu medycznego - zgodnie ze specyfikacją Agnieszka Mikulska 2016-09-05 13:31:44
54/Med./2016 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 - 3 Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 13:59:44
56/Med./2016 Dostawa Immunoglobuliny ludzkiej Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 13:58:55
52/Med./2016 Dostawa oznaczeń CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH + TOX A/B na potrzeby Pracowni Mikrobiologii Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przez okres 36 miesięcy Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 13:58:21
51/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli na potrzeby Pracowni Hemodynamiki Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 13:57:19
49/Med./2016 Dostawa elektrod, adapterów Y, zestawów PTCA, stymulatorów, defibrylatorów – kardiowerterów wraz z najmem programatorów i generatorów oraz systemu elektroanatomicznego 3 D na Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 13:56:40
36/Med./2016 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 – 11 Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 13:54:30
40/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, zestaw do PTCA, strzykawki z manometrem, zestawów do nakłuć tętnicy promieniowej na potrzeby Praco Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 13:53:53
27/Med./2016 Dostawa klipsów, klipsownic, sprzętu jednorazowego dla Kliniki Chirurgii i Pracowni Endoskopowej Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 13:53:17
22/Med./2016 Dostawa stentgraftów, stentów, cewników dla bloku chirurgii naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 13:52:42
16/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych jednorazowych oraz zużywalnych wraz z najmem strzykawki automatycznej CT Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 13:52:02
69/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznego Oddziału Neurochirurgii Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 12:17:23
71/Med./2016 Serwis sprzętu medycznego prod. PHILIPS i Carl Zeiss Arletta Abadżijewa 2016-09-02 10:12:38
59/Med/2016 Dostawę pasków do analizatora moczu typ URISYS 11800 oraz dostawa odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych do analizatora alergenów typ UNICAP 100 wraz z serwisem analizat Arletta Abadżijewa 2016-09-02 10:08:48
55/Log/2016 Dostawa pościeli jednorazowego użytku, poduszek, kołder, koców, mopów i ścierek Arletta Abadżijewa 2016-09-02 10:08:18
55/Log/2016 Dostawa pościeli jednorazowego użytku, poduszek, kołder, koców, mopów i ścierek Arletta Abadżijewa 2016-09-02 10:07:33
53/OPI/2016 Dostawa oprogramowania Arletta Abadżijewa 2016-09-02 10:06:03
47/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku i materiałów zużywalnych Arletta Abadżijewa 2016-09-02 10:05:30
44/Med./2016 dostawę według pakietów 1-3: odczynników, podłoży mikrobiologicznych, szczepów wzorcowych, oznaczeń lekowrażliwości bakterii i grzybów oraz określenia mechanizmów oporności Arletta Abadżijewa 2016-09-02 10:04:44
42/Med./2016 Dostawa elektrod epikardialnych mono i bipolarnych z najmem generatora do ablacji kardiochirurgicznych oraz protez naczyniowych, łat poliestrowych i teflonowych Arletta Abadżijewa 2016-09-02 10:04:07
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych SIERPIEŃ I 2016 Monika Krause 2016-09-01 13:20:51
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC V 2016 Monika Krause 2016-09-01 13:20:10
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC IV 2016 Monika Krause 2016-09-01 13:19:53
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC III 2016 Monika Krause 2016-09-01 13:19:38
60/Med./2016 Dostawa prowadników FFR, sond OCT i serwisowanie aparatów dla Pracowni Hemodynamiki. Agnieszka Karpińska 2016-09-01 12:45:13
63/Med./2016 Serwis urządzeń medycznych : aparatów do znieczulenia, kardiomonitorów, parowników do sevofluranu Agnieszka Karpińska 2016-09-01 12:43:37
57/Log./2016 Przetarg nieograniczony na kontynuację i zakończenie robót budowlanych inwestycji pn "Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby zintegrowanego bloku operacyjnego w 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocła Agnieszka Karpińska 2016-09-01 12:42:14
35/Med./2016 Dostawa aparatu RTG z ramieniem C – angiografu przewoźnego z wyposażeniem elektrofizjologicznym - 1 kpl. Agnieszka Karpińska 2016-09-01 12:41:06
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Radosław Mielczarek - admin 2016-08-31 11:00:06
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEG Michał Leśko - projekty UE 2016-08-30 14:12:08
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEG Michał Leśko - projekty UE 2016-08-30 14:11:15
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEG Michał Leśko - projekty UE 2016-08-30 14:09:27
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEG Michał Leśko - projekty UE 2016-08-30 14:08:05
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEG Michał Leśko - projekty UE 2016-08-30 13:35:36
podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera Michał Leśko - projekty UE 2016-08-30 13:35:11
Oglosznie naboru na stanowisko Starszy asystent - POZ Elżbieta Moroń 2016-08-30 12:47:05
Modernizacja Wideonystagmografu Agnieszka Mikulska 2016-08-30 10:36:22
Modernizacja urządzenie Wideonystagmografu Agnieszka Mikulska 2016-08-30 10:11:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-08-26 13:49:33
Oglosznie naboru na stanowisko Starszy Asystent Elżbieta Moroń 2016-08-26 13:38:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:52:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:51:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:51:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:50:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:48:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:47:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:45:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:43:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:40:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:39:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:34:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:33:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:32:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:31:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:30:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:28:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Elektryk - Logistyka. GOT Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:27:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko fizjoterapeuty Elżbieta Moroń 2016-08-23 12:10:40
Ochrona Środowiska Katarzyna Skrok 2016-08-23 08:58:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy Inspektor ds. elektro-energetycznych Elżbieta Moroń 2016-08-22 08:58:53
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych SIERPIEŃ II 2016 Elżbieta Moroń 2016-08-12 12:47:26
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Stanisławska 2016-08-10 13:48:05
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych SIERPIEŃ II 2016 Elżbieta Moroń 2016-08-10 08:17:12
64/Med./2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunologicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatora podstawow Agnieszka Stanisławska 2016-08-09 11:07:02
Dostawa wyrobów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii: cement; igła biopsyjna; zestaw do twarzoczaszki; zestaw do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego Marta Witwicka-Kuriata 2016-08-08 12:33:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-08-08 10:07:35
58/Med/2016 Dostawa produktów leczniczych, wapna sodowanego, preparatów dezynfekcyjnych i myjących. Agnieszka Karpińska 2016-08-05 10:10:37
58/Med/2016 Dostawa produktów leczniczych, wapna sodowanego, preparatów dezynfekcyjnych i myjących. Agnieszka Karpińska 2016-08-05 10:09:30
46/Med./2016 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu wg pakietów 1-4 Agnieszka Karpińska 2016-08-05 10:07:28
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych SIERPIEŃ I 2016 Monika Krause 2016-08-03 13:31:53
48/Log/2016 Remont obiektów na terenie Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu kompleks 2857. Agnieszka Karpińska 2016-08-03 11:21:08
14/Med./2016 Dostawa produktów leczniczych Agnieszka Karpińska 2016-08-03 11:19:59
43/Med./2016 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i kompatybilnego systemu do pobierania materiału, do wykonywania oznaczeń kompleksowych parametr Anna Lewicka 2016-08-03 11:11:22
33/Med./2016 Dostawa echokardiografu wysokiej klasy 3D/4D z głowicą przezprzełykową oraz aparatów USG z dopplerem Anna Lewicka 2016-08-03 11:10:39
21/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, testów ACT, TT, PT, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli, zastawek przezskórny Anna Lewicka 2016-08-03 11:10:11
45/OPI./2016 Dostawa oprogramowania Anna Lewicka 2016-08-03 11:09:35
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC II 2016 Monika Krause 2016-08-03 08:19:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2016-08-01 12:01:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-08-01 11:59:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-08-01 11:56:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-08-01 11:55:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Elektryk - Logistyka. GOT Elżbieta Moroń 2016-08-01 11:52:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2016-08-01 08:36:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:26:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:24:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:23:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:22:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:22:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:21:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:21:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:18:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:16:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:14:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Elektryk - Logistyka. GOT Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:14:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:13:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy Inspektor ds. elektro-energetycznych Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:12:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:11:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:10:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:04:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-07-29 13:58:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-07-29 13:56:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-07-29 13:55:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-07-29 13:53:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-07-29 13:51:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-07-29 13:50:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-07-29 13:49:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny Elżbieta Moroń 2016-07-29 13:40:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sekretarka medyczna- Kliniczny Oddział Chirurgii Transplantacyjnej oraz Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej Elżbieta Moroń 2016-07-26 14:22:59
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-07-26 10:46:25
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC IV 2016 Monika Krause 2016-07-25 14:11:44
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC IV 2016 Monika Krause 2016-07-25 14:09:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-07-25 09:51:59
65/Med/2016 Dostawa tomografu komputerowego ze strzykawką bezwkładową oraz systemem nawigacji do procedur wykonywanych pod kontrolą TK wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszcze Agnieszka Karpińska 2016-07-25 08:22:34
65/Med/2016 Dostawa tomografu komputerowego ze strzykawką bezwkładową oraz systemem nawigacji do procedur wykonywanych pod kontrolą TK wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszcze Agnieszka Karpińska 2016-07-25 07:43:37
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC III 2016 Monika Krause 2016-07-22 13:16:08
41/OPI/2016 Nadzór autorski i opieka serwisowa oprogramowania Infomedica/AMMS. Agnieszka Karpińska 2016-07-20 14:37:34
34/Med./2016 Dostawa tomografu komputerowego ze strzykawką bezwkładową oraz laserowym systemem nawigacji do procedur wykonywanych pod kontrolą TK - 1 kpl. Agnieszka Karpińska 2016-07-20 14:36:13
Dostawa koców szpitalnych, poduszek medycznych wielorazowego użytku i kołder medycznych oraz poduszek jednorazowego użytku Sławomir Orłowski 2016-07-20 10:09:19
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC 2016 Monika Krause 2016-07-19 13:22:30
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert Sławomir Orłowski 2016-07-18 14:56:33
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-07-18 13:49:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy Inspektor ds. elektro-energetycznych Elżbieta Moroń 2016-07-18 11:21:45
Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ Agnieszka Stanisławska 2016-07-14 14:46:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji Elżbieta Moroń 2016-07-13 09:30:27
Dział Utrzymania Nieruchomości Agnieszka Kucharska - admin 2016-07-12 08:43:22
Okluder do zamykania uszka lewego przedsionka w postaci samorozprężalnej konstrukcji nitynolowej pokrytej warstwą poliuretanową Marta Witwicka-Kuriata 2016-07-12 07:48:47
Dostawa przyrządów do transferu leków Marta Witwicka-Kuriata 2016-07-12 07:48:27
Wykonanie czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, central oraz wentylacyjnych kanałów nawiewno-wywiewnych wraz z wymianą filtrów absolutnych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2016-07-11 14:19:21
Wykonanie i montaż drzwi wejściowych do pomieszczeń służby dyżurnej Szpitala Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2016-07-11 14:18:18
61/Med./2016 Dostawa cewników, prowadników, stentów, łat dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2016-07-11 08:33:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:28:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:28:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Elektryk - Logistyka. GOT Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:27:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:26:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:25:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:25:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:24:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:23:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:22:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:21:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:20:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:20:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:19:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:18:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:17:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:16:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:14:31
50/Med./2016 Dostawa odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii kolumnowej w moczu Arletta Abadżijewa 2016-07-06 13:42:10
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC 2016 Monika Krause 2016-07-05 12:07:15
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC 2016 Monika Krause 2016-07-05 09:52:02
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC 2016 Monika Krause 2016-07-05 08:21:13
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC 2016 Monika Krause 2016-07-05 08:18:08
„Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-07-04 10:59:17
„Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-07-04 10:59:11
„Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-07-04 10:58:34
„Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-07-04 10:58:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:11:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:11:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:10:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:09:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:09:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:08:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:07:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:07:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:06:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:06:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:05:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:04:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:04:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:03:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:02:38
Utrzymanie Nieruchomości Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-07-01 09:37:09
Wykonanie czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, central oraz wentylacyjnych kanałów nawiewno-wywiewnych wraz z wymianą filtrów absolutnych Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-07-01 09:36:26
Wykonanie czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, central oraz wentylacyjnych kanałów nawiewno-wywiewnych wraz z wymianą filtrów absolutnych Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-06-30 15:15:47
Utrzymanie nieruchomości Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-06-30 15:06:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Elektryk - Logistyka. GOT Elżbieta Moroń 2016-06-30 12:15:15
Montaż roletek okiennych Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-06-30 11:44:32
Dalog techniczny - zakup sprzętu medycznego dla ZBO Inżynier Kontraktu ZBO 2016-06-29 14:54:53
Dalog techniczny - zakup sprzętu medycznego dla ZBO Inżynier Kontraktu ZBO 2016-06-29 14:52:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwator Urządzeń Technicznych - Logistyka. GOT Elżbieta Moroń 2016-06-28 09:27:43
57/Log./2016 Agnieszka Karpińska 2016-06-24 14:36:58
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Czerwiec II 2016 Monika Krause 2016-06-22 14:38:19
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych CZERWIEC I 2016 Monika Krause 2016-06-22 14:38:01
DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2016 Radosław Mielczarek - admin 2016-06-22 12:12:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-06-21 12:57:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2016-06-21 12:54:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Wydział Rozliczania Świadczeń Medycznych Elżbieta Moroń 2016-06-17 13:17:29
54/Med./2016 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 - 3 Agnieszka Stanisławska 2016-06-17 10:15:52
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej Kl. Oddz. Endokrynologicznym Monika Krause 2016-06-15 14:33:13
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej Kl. Oddz. Endokrynologiczny Monika Krause 2016-06-15 14:32:26
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej Kl. Oddz. Endokrynologiczny Monika Krause 2016-06-15 14:31:01
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 14.06.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-06-14 12:55:12
Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-06-14 11:28:14
Zbiorcze zestawienie ofert Anna Lewicka 2016-06-14 11:19:02
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych CZERWIEC I 2016 Monika Krause 2016-06-09 11:20:16
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 08.06.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-06-08 13:28:50
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Stanisławska 2016-06-08 12:33:47
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych CZERWIEC I 2016 Monika Krause 2016-06-08 11:35:23
52/Med./2016 Dostawa oznaczeń CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH + TOX A/B na potrzeby Pracowni Mikrobiologii Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przez okres 36 miesięcy Agnieszka Stanisławska 2016-06-08 11:23:17
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych CZERWIEC I 2016 Monika Krause 2016-06-08 09:19:38
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych CZERWIEC 2016 Monika Krause 2016-06-07 12:25:13
32/Med./2016 Aktualizacja i rozbudowa systemu cyfrowej radiografii typ IMPAX 6 prod. AGFA posiadanego przez 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu Arletta Abadżijewa 2016-06-07 12:03:18
51/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli na potrzeby Pracowni Hemodynamiki Agnieszka Stanisławska 2016-06-07 10:56:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwator Urządzeń Technicznych - Logistyka. GOT Elżbieta Moroń 2016-06-07 09:45:28
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych CZERWIEC 2016 Monika Krause 2016-06-06 14:33:42
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych CZERWIEC 2016 Monika Krause 2016-06-06 13:57:28
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych CZERWIEC 2016 Monika Krause 2016-06-06 13:43:10
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych CZERWIEC 2016 Monika Krause 2016-06-06 13:36:29
28/Med./2016 Serwis urządzeń medycznych: angiografu, aparatów RTG typ Ziehm i stołów operacyjnych typ Stille ImagiQ Arletta Abadżijewa 2016-06-06 10:35:35
29/Med./2016 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji GE Healthcare Anna Lewicka 2016-06-03 09:37:44
15/Med./2016 Świadczenie usług serwisowych systemu cyfrowej radiografii Anna Lewicka 2016-06-03 09:36:14
13/Med./2016 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych, podkładów, prześcieradeł na potrzeby 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu Anna Lewicka 2016-06-03 09:35:47
Odpowiedzi na pytania Sławomir Orłowski 2016-06-02 10:48:03
Odpowiedzi na pytania Sławomir Orłowski 2016-06-02 10:44:53
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MAJ III 2016 Monika Krause 2016-06-01 12:47:43
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MAJ II 2016 Monika Krause 2016-06-01 12:47:26
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych KWIECIEŃ III 2016 Monika Krause 2016-06-01 12:47:10
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń II 2016 Monika Krause 2016-06-01 12:46:47
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MAJ I 2016 Monika Krause 2016-06-01 12:46:07
Zbiorcze zestawienie ofert po poprawie omyłek rachunkowych i pisarskich. Agnieszka Karpińska 2016-06-01 09:44:57
31/Med./2016 Serwis urządzeń medycznych: diatermii chirurgicznych prod. ERBE i ultrasonografów, echokardiografów oraz denzytometru prod. GE Arletta Abadżijewa 2016-05-31 12:51:55
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dnia 30.05.2016 Agnieszka Karpińska 2016-05-30 14:29:15
DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2016 Anna Lewicka 2016-05-30 13:46:57
49/Med./2016 Dostawa elektrod, adapterów Y, zestawów PTCA, stymulatorów, defibrylatorów – kardiowerterów wraz z najmem programatorów i generatorów oraz systemu elektroanatomicznego 3 D na Agnieszka Stanisławska 2016-05-30 09:21:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:20:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:20:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:19:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:18:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:18:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:17:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:16:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:15:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:15:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:14:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:13:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:12:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:12:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:10:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:09:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:08:13
Zestawienie z otwarcia ofert Sławomir Orłowski 2016-05-25 10:56:14
Wykonanie sprawdzenia szczelności przewodów rurowych, oceny stanu technicznego instalacji gazowych z punktami odbiorów końcowych (przyborami) wraz z częściowym demontażem przewodów rurowych w Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-05-24 13:36:16
sprawdzenia szczelności przewodów rurowych, oceny stanu technicznego instalacji gazowych z punktami odbiorów końcowych (przyborami) wraz z częściowym demontażem przewodów rurowych w budynku N Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-05-24 13:26:54
30/Med/2016 Dostawa sprzętu do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego wraz z obsługą serwisową oraz najmem dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych oraz plazmaferezy Agnieszka Karpińska 2016-05-24 11:17:03
38/Med/2016 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Olympus Polska Sp. z o.o. Agnieszka Karpińska 2016-05-24 11:12:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ogrodnika - Logistyka Elżbieta Moroń 2016-05-24 10:35:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-05-24 08:38:46
45/OPI./2016 Dostawa oprogramowania Anna Lewicka 2016-05-23 14:37:42
Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS Dorota Janiszewska 2016-05-23 10:04:47
47/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku i materiałów zużywalnych Arletta Abadżijewa 2016-05-23 08:24:19
43/Med./2016 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i kompatybilnego systemu do pobierania materiału, do wykonywania oznaczeń kompleksowych parametr Anna Lewicka 2016-05-20 13:19:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny Elżbieta Moroń 2016-05-19 14:54:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referenta-Sekcja Statystyki Medycznej Elżbieta Moroń 2016-05-18 14:24:15
Zapytanie ofertowe- przeglądy okresowe, obsługa serwisowa - zgodnie ze specyfikacją Agnieszka Mikulska 2016-05-17 11:16:20
Zapytanie ofertowe- przeglądy okresowe, obsługa serwisowa - zgodnie ze specyfikacją Agnieszka Mikulska 2016-05-17 10:37:57
Zapytanie ofertowe- przeglądy okresowe, obsługa serwisowa - zgodnie ze specyfikacją Agnieszka Mikulska 2016-05-17 10:35:59
Zapytanie ofertowe- Powtórne postępowanie na Dostawę oprogramowania sterującego Dicom do posiadanego przez szpital duplikatora Rimage 2000i Sylwia Komorek 2016-05-16 14:28:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referenta-Pion Głównego Księgowego Elżbieta Moroń 2016-05-16 12:11:57
Zestawienie z otwarcia ofert Sławomir Orłowski 2016-05-16 10:33:03
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 12.05.2016r. Agnieszka Karpińska 2016-05-16 10:14:28
Wykonanie operatu dendrologicznego – inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5. Katarzyna Skrok 2016-05-13 12:21:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-05-13 10:57:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-05-13 10:51:50
44/Med./2016 dostawę według pakietów 1-3: odczynników, podłoży mikrobiologicznych, szczepów wzorcowych, oznaczeń lekowrażliwości bakterii i grzybów oraz określenia mechanizmów oporności Arletta Abadżijewa 2016-05-13 09:58:57
44/Med./2016 dostawę według pakietów 1-3: odczynników, podłoży mikrobiologicznych, szczepów wzorcowych, oznaczeń lekowrażliwości bakterii i grzybów oraz określenia mechanizmów oporności Arletta Abadżijewa 2016-05-13 09:55:43
Zapytanie ofertowe- Powtórne postępowanie na Dostawę oprogramowania sterującego Dicom do posiadanego przez szpital duplikatora Rimage 2000i Sylwia Komorek 2016-05-12 09:44:57
24/Med./2016 Dostawa zastawek aortalnych dla pracowni hemodynamiki Anna Lewicka 2016-05-12 08:06:09
8/Med./2016 Dostawa etykiet z kodem kreskowym do systemu Marcel przez okres 24 miesięcy na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Anna Lewicka 2016-05-12 08:05:41
2/Med./2016 Dostawa radiofarmaceutyków i znaczników Anna Lewicka 2016-05-12 08:05:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-05-11 13:36:06
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 09.05.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-05-11 11:56:17
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MAJ II 2016 Monika Krause 2016-05-11 10:22:54
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MAJ II 2016 Monika Krause 2016-05-11 10:21:36
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MAJ I 2016 Monika Krause 2016-05-11 09:44:07
23/Med./2016 Dostawa materiałów jednorazowego użytku, papieru do analizatora, pisaków oraz barwników na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Agnieszka Stanisławska 2016-05-10 14:25:34
16/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych jednorazowych oraz zużywalnych wraz z najmem strzykawki automatycznej CT Agnieszka Stanisławska 2016-05-10 14:24:45
16/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych jednorazowych oraz zużywalnych wraz z najmem strzykawki automatycznej CT Agnieszka Stanisławska 2016-05-10 14:24:21
12/Log./2016 Dostawa artykułów spozywczych Agnieszka Stanisławska 2016-05-10 14:23:24
7/Med./2016 Ddostawa odczynników i materiałów zużywalnych do elektroforezy i identyfikacji białek w surowicy , płynie mózgowo – rdzeniowym oraz moczu wraz z najmem systemu do elektroforezy i Agnieszka Stanisławska 2016-05-10 14:22:44
88/Log./2015/2016 dostawa materiałów budowlano – technicznych i eksploatacyjnych do klimatyzacji na 2016/2017 rok Agnieszka Stanisławska 2016-05-10 14:22:02
85/Med./2015 Dostawa kardiowerterów, stymulatorów (wraz z najmem programatorów), elektrod ablacyjnych i diagnostycznych, drenów, koszulek, prowadników, elektrod do systemu elektroanatomicznego ( Agnieszka Stanisławska 2016-05-10 14:21:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Elżbieta Moroń 2016-05-10 11:21:17
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MAJ I 2016 Monika Krause 2016-05-10 10:58:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-05-10 07:30:56
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MAJ 2016 Monika Krause 2016-05-09 14:41:38
Wykonanie operatu dendrologicznego – inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5. Katarzyna Skrok 2016-05-09 11:04:17
Wykonanie operatu dendrologicznego – inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5. Katarzyna Skrok 2016-05-09 11:03:17
42/Med./2016 Dostawa elektrod epikardialnych mono i bipolarnych z najmem generatora do ablacji kardiochirurgicznych oraz protez naczyniowych, łat poliestrowych i teflonowych Arletta Abadżijewa 2016-05-09 08:22:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Archiwisty- Archiwum Medyczne Elżbieta Moroń 2016-05-06 12:05:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Wydział Rozliczania Świadczeń Medycznych Elżbieta Moroń 2016-05-06 12:04:44
Przetargi nieograniczone Agnieszka Kucharska - admin 2016-05-06 11:31:41
Wykonanie i montaż drzwi wejściowych do pomieszczeń służby dyżurnej Szpitala Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-05-06 11:09:01
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-05-06 08:28:58
Zapytanie ofertowe- przeglądy okresowe, obsługa serwisowa - zgodnie ze specyfikacją Agnieszka Mikulska 2016-05-05 14:48:26
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-05-05 14:05:58
ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Okulistycznym Monika Krause 2016-05-05 13:33:28
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-05-04 12:04:45
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-05-04 12:02:42
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-05-04 11:58:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-04-29 14:07:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-04-29 14:05:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna Elżbieta Moroń 2016-04-29 14:02:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny Elżbieta Moroń 2016-04-29 14:02:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Dermatologiczno - Wenerologiczny Elżbieta Moroń 2016-04-29 13:52:07
39/Log./2016 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych powstających w wyniku działalności szpitala oraz podległych przychodni Anna Lewicka 2016-04-29 13:23:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Archiwisty- Archiwum Medyczne Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:36:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:34:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Wydział Rozliczania Świadczeń Medycznych Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:34:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:31:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:29:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:28:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:27:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:24:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:22:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:21:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:20:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:18:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:15:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:14:46
WYKONANIE I MONTAŻ NOWYCH ROLETEK OKIENNYCH Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-04-28 11:06:31
WYKONANIE I MONTAŻ NOWYCH ROLETEK OKIENNYCH Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-04-28 09:58:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referenta- Sekcja Statystyki Medycznej Elżbieta Moroń 2016-04-26 12:34:30
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych KWIECIEŃ III 2016 Monika Krause 2016-04-26 11:50:21
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych KWIECIEŃ II 2016 Monika Krause 2016-04-26 11:43:11
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych KWIECIEŃ I 2016 Monika Krause 2016-04-26 11:42:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna Elżbieta Moroń 2016-04-25 09:47:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-04-25 09:05:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-04-25 09:00:22
20/Med./2016 Dostawa materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych, siatek, obłożeń i znaczników chirurgicznych niewchłanianych Arletta Abadżijewa 2016-04-20 12:02:22
9/Med./2016 Dostawa: zestawów odczynnikowych, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych parametrów krytycznych wraz z najmem urządzeń; odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, zak Arletta Abadżijewa 2016-04-20 11:59:01
Odpowiedzi na zapytania Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-04-20 08:19:52
87/Med/2015 Dostawa zastawek, pierścieni, stabilizatorów, retraktorów i łat PTFE. Agnieszka Karpińska 2016-04-19 12:22:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor - Sekcja Sprzętu Medycznego Elżbieta Moroń 2016-04-15 14:07:17
Przetargi nieograniczone Agnieszka Kucharska - admin 2016-04-15 09:51:52
Przetargi nieograniczone Agnieszka Kucharska - admin 2016-04-15 07:35:07
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-04-14 08:57:57
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-04-14 08:57:16
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-04-14 08:56:45
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-04-14 08:56:05
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-04-14 08:51:34
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych KWIECIEŃ II 2016 Monika Krause 2016-04-13 12:13:52
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych KWIECIEŃ II 2016 Monika Krause 2016-04-13 11:53:14
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych KWIECIEŃ II 2016 Monika Krause 2016-04-13 11:02:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor - Sekcja Sprzętu Medycznego Elżbieta Moroń 2016-04-12 13:39:57
Przetargi nieograniczone Agnieszka Kucharska - admin 2016-04-12 08:03:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sekretarka medyczna- Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2016-04-08 12:10:11
26/Med/2016 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Olympus Polska Sp. z o.o. Agnieszka Karpińska 2016-04-07 12:09:53
34/Med./2016 Dostawa tomografu komputerowego ze strzykawką bezwkładową oraz laserowym systemem nawigacji do procedur wykonywanych pod kontrolą TK - 1 kpl. Agnieszka Karpińska 2016-04-07 12:08:37
35/Med./2016 Dostawa aparatu RTG z ramieniem C – angiografu przewoźnego z wyposażeniem elektrofizjologicznym - 1 kpl. Agnieszka Karpińska 2016-04-07 12:05:04
33/Med./2016 Dostawa echokardiografu wysokiej klasy 3D/4D z głowicą przezprzełykową oraz aparatów USG z dopplerem Anna Lewicka 2016-04-07 12:00:00
32/Med./2016 Aktualizacja i rozbudowa systemu cyfrowej radiografii typ IMPAX 6 prod. AGFA posiadanego przez 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu Arletta Abadżijewa 2016-04-07 10:25:08
36/Med./2016 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 – 11 Agnieszka Stanisławska 2016-04-07 10:23:12
36/Med./2016 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 – 11 Agnieszka Stanisławska 2016-04-07 09:42:57
32/Med./2016 Aktualizacja i rozbudowa systemu cyfrowej radiografii typ IMPAX 6 prod. AGFA posiadanego przez 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu Arletta Abadżijewa 2016-04-07 09:41:40
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MARZEC 2016 Monika Krause 2016-04-07 07:34:50
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MARZEC III 2016 Monika Krause 2016-04-07 07:33:36
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MARZEC II 2016 Monika Krause 2016-04-07 07:33:16
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 13:46:10
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 12:46:43
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 12:41:39
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 12:40:21
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 12:28:22
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 12:24:01
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 11:37:42
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 11:36:34
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 11:35:46
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 11:34:24
Cennik Usług 4 WSK z P SP ZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 11:30:37
Przetargi nieograniczone Agnieszka Kucharska - admin 2016-03-31 11:10:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-03-31 10:46:36
17/OPI/2016 Dostawa drukarek laserowych A3 mono z funkcją druku dwustronnego Arletta Abadżijewa 2016-03-30 12:54:46
28/Med./2016 Serwis urządzeń medycznych: angiografu, aparatów RTG typ Ziehm i stołów operacyjnych typ Stille ImagiQ Arletta Abadżijewa 2016-03-30 07:55:16
28/Med./2016 Serwis urządzeń medycznych: angiografu, aparatów RTG typ Ziehm i stołów operacyjnych typ Stille ImagiQ Arletta Abadżijewa 2016-03-26 10:36:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referenta-Pion Głównego Księgowego Elżbieta Moroń 2016-03-25 11:59:29
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert w dniu 24.03.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-03-24 13:30:35
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert w dniu 24.03.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-03-24 13:23:34
18/Med./2016 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych Arletta Abadżijewa 2016-03-24 13:12:01
83/Med/2015 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków. Agnieszka Karpińska 2016-03-24 12:55:01
78/Med/2015 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran. Agnieszka Karpińska 2016-03-24 12:53:57
68/Med/2015 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów dezynfekcyjnych. Agnieszka Karpińska 2016-03-24 12:53:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Dermatologiczno - Wenerologiczny Elżbieta Moroń 2016-03-23 11:26:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-03-23 11:26:00
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW Magdalena Kałuska 2016-03-23 10:20:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-03-23 10:02:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2016-03-23 10:00:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-03-23 09:58:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-03-23 09:58:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-03-23 09:53:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-03-23 09:53:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-03-23 09:46:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-03-23 09:46:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-03-23 09:44:50
19/Med./2016 Dostawa narzędzi jednorazowych i pasków fluoresceinowych dla Oddziału Okulistyki Arletta Abadżijewa 2016-03-22 11:08:07
11/Log/2016 Dostawa mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2016-03-21 12:18:44
11/Log/2016 Dostawa mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2016-03-21 12:16:04
11/Log/2016 Dostawa mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2016-03-21 12:12:07
11/Log/2016 Dostawa mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2016-03-21 12:07:44
11/Log/2016 Dostawa mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2016-03-21 12:04:02
11/Log/2016 Dostawa mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2016-03-21 12:01:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista ds. Zaopatrzenia Medycznego- Wydział Zaopatrzenia Medycznego Elżbieta Moroń 2016-03-18 13:13:38
27/Med./2016 Dostawa klipsów, klipsownic, sprzętu jednorazowego dla Kliniki Chirurgii i Pracowni Endoskopowej Agnieszka Stanisławska 2016-03-18 10:13:51
27/Med./2016 Dostawa klipsów, klipsownic, sprzętu jednorazowego dla Kliniki Chirurgii i Pracowni Endoskopowej Agnieszka Stanisławska 2016-03-18 10:11:07
27/Med./2016 Dostawa klipsów, klipsownic, sprzętu jednorazowego dla Kliniki Chirurgii i Pracowni Endoskopowej Agnieszka Stanisławska 2016-03-18 10:06:50
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MARZEC II 2016 Monika Krause 2016-03-18 08:11:05
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MARZEC II 2016 Monika Krause 2016-03-15 13:27:18
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MARZEC II 2016 Monika Krause 2016-03-15 13:24:43
Zapytanie ofertowe - Dostawa oprogramowania sterującego Dicom do posiadanego przez szpital duplikatora Rimage 2000i Sylwia Komorek 2016-03-15 12:50:47
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MARZEC II 2016 Monika Krause 2016-03-15 09:01:01
Czyszczenie oraz przegląd stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, wentylacji w kotłowni oraz urządzeń grzewczo-kominowych na terenie 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu wraz z wydaniem prot Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-03-14 12:31:00
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MARZEC 2016 Monika Krause 2016-03-12 06:19:29
93/Log./2015/16 Dostawa odzieży medycznej i kuchennej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz umundurowania i obuwia sł Anna Lewicka 2016-03-11 08:25:20
Zapytanie ofertowe - Dostawa oprogramowania sterującego Dicom do posiadanego przez szpital duplikatora Rimage 2000i Agnieszka Mikulska 2016-03-10 19:54:42
Zapytanie ofertowe - Dostawa oprogramowania sterującego Dicom do posiadanego przez szpital duplikatora Rimage 2000i Agnieszka Mikulska 2016-03-10 19:52:48
Zapytanie ofertowe - Dostawa oprogramowania sterującego Dicom do posiadanego przez szpital duplikatora Rimage 2000i Agnieszka Mikulska 2016-03-10 19:44:44
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MARZEC 2016 Monika Krause 2016-03-10 14:52:43
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LUTY II 2016 Monika Krause 2016-03-10 14:46:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-03-09 10:19:53
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ Agnieszka Stanisławska 2016-03-08 14:00:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Dermatologiczno - Wenerologiczny Elżbieta Moroń 2016-03-08 10:41:27
14/Med./2016 Dostawa produktów leczniczych Agnieszka Karpińska 2016-03-08 08:24:22
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 07.03.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-03-07 13:58:07
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 07.03.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-03-07 13:46:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor - Sekcja Sprzętu Medycznego Elżbieta Moroń 2016-03-07 07:33:45
1.Odpowiedzi na pytania Sławomir Orłowski 2016-03-04 13:23:02
„ Dostawa sprzętu chłodniczego elektrycznego typu AGD, sprzętu chłodniczego gastronomicznego ze stali nierdzewnej, witryny chłodniczej dwudrzwiowej do zastosowań medycznych oraz sprzętu ch Sławomir Orłowski 2016-03-02 13:40:54
„ Dostawa sprzętu chłodniczego elektrycznego typu AGD, sprzętu chłodniczego gastronomicznego ze stali nierdzewnej, witryny chłodniczej dwudrzwiowej do zastosowań medycznych oraz sprzętu ch Sławomir Orłowski 2016-03-02 13:33:46
21/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, testów ACT, TT, PT, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli, zastawek przezskórny Anna Lewicka 2016-03-02 10:31:58
22/Med./2016 Dostawa stentgraftów, stentów, cewników dla bloku chirurgii naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2016-03-02 10:09:50
23/Med./2016 Dmateriałów jednorazowego użytku, papieru do analizatora, pisaków oraz barwników na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Agnieszka Stanisławska 2016-03-01 14:01:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-02-29 08:55:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-02-29 08:22:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-02-29 08:22:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-02-29 08:21:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-02-29 08:20:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-02-29 08:20:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-02-29 08:19:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-02-29 08:00:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-02-29 07:59:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-02-29 07:57:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-02-29 07:55:54
„ Dostawa sprzętu chłodniczego elektrycznego typu AGD, sprzętu chłodniczego gastronomicznego ze stali nierdzewnej, witryny chłodniczej dwudrzwiowej do zastosowań medycznych oraz sprzętu ch Sławomir Orłowski 2016-02-26 13:37:32
Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2016-02-25 10:29:33
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LUTY II 2016 Monika Krause 2016-02-25 08:06:24
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LUTY 2016 Monika Krause 2016-02-25 08:02:44
19/Med./2016 Dostawa narzędzi jednorazowych i pasków fluoresceinowych dla Oddziału Okulistyki Arletta Abadżijewa 2016-02-24 11:24:25
13/Med./2016 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych, podkładów, prześcieradeł na potrzeby 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu Anna Lewicka 2016-02-24 10:36:40
16/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych jednorazowych oraz zużywalnych wraz z najmem strzykawki automatycznej CT Agnieszka Stanisławska 2016-02-23 10:50:50
Przetargi nieograniczone Agnieszka Kucharska - admin 2016-02-22 08:57:46
11/Log/2016 Dostawa mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2016-02-22 08:57:16
91/Med./2015 Dostawa sprzetu jednorazowego do krioablacji dla Pracowni Elektrofizjologii Agnieszka Stanisławska 2016-02-19 14:23:45
76/Med./2015 Dostawa soczewek, preparatów, wiskoelastyków, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatu do usuwania zaćmy i witrektomii przedniej Agnieszka Stanisławska 2016-02-19 14:22:56
81/Inf./2015 Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego Piotr Adamaszek 2016-02-19 14:21:24
15/Med./2016 Świadczenie usług serwisowych systemu cyfrowej radiografii Anna Lewicka 2016-02-19 14:09:27
73/Adm./2015 Dostawa karnetów rekreacyjnych i sportowych Piotr Adamaszek 2016-02-19 14:00:55
13/Med./2016 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych, podkładów, prześcieradeł na potrzeby 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu Anna Lewicka 2016-02-19 13:50:49
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW Magdalena Kałuska 2016-02-19 12:40:10
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW Magdalena Kałuska 2016-02-19 12:36:02
Wykonanie badań monitoringowych w 2016 roku wód gruntowych na obecność zanieczyszczeń produktami naftowymi z piezometrów zlokalizowanych na terenie stacji paliw 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego Małgorzata Domańska 2016-02-19 12:12:05
Wykonanie badań monitoringowych w 2016 roku wód gruntowych na obecność zanieczyszczeń produktami naftowymi z piezometrów zlokalizowanych na terenie stacji paliw 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego Małgorzata Domańska 2016-02-19 11:57:36
11/Log/2016 Dostawa mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2016-02-18 14:50:51
Ochrona Środowiska Małgorzata Domańska 2016-02-18 14:50:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2016-02-17 08:07:19
1/Med./2016 Objęcie opieką serwisową sterylizatorów parowych typu SECUREX wraz z dostawą części Arletta Abadżijewa 2016-02-16 09:29:41
92/Log./2015 Dostawa chemicznych środków myjąco-dezynfekujących, czyszczących w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki wraz z ich najmem oraz materiałów, środków che Arletta Abadżijewa 2016-02-16 09:29:09
9/Med./2016 Dostawa: zestawów odczynnikowych, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych parametrów krytycznych wraz z najmem urządzeń; odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, zak Arletta Abadżijewa 2016-02-16 09:27:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2016-02-16 09:03:10
CENNIK USŁUG 4 WSKzP SPZOZ WE WROCŁAWIU Magdalena Kałuska 2016-02-15 10:29:58
CENNIK USŁUG 4 WSKzP SPZOZ WE WROCŁAWIU Magdalena Kałuska 2016-02-15 10:26:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-02-15 08:09:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2016-02-15 07:36:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor ds. Wydziału Naukowo-Badawczego Elżbieta Moroń 2016-02-12 12:00:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Rejestratorka medyczna - SOR Elżbieta Moroń 2016-02-12 12:00:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor ds. Zarządzania Jakością-Dział Jakości Elżbieta Moroń 2016-02-12 11:59:50
Ogłoszenie konkursu - bank krwi Magdalena Kałuska 2016-02-11 13:19:23
Rozstrzygnięcie konkursu Magdalena Kałuska 2016-02-11 13:19:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Rejestratorka medyczna - SOR Elżbieta Moroń 2016-02-11 09:31:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sekretarka medyczna- Klinika Kardiologii Elżbieta Moroń 2016-02-11 09:30:21
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LUTY 2016 Monika Krause 2016-02-10 09:19:45
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LUTY 2016 Monika Krause 2016-02-10 09:18:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor ds. Wydziału Naukowo-Badawczego Elżbieta Moroń 2016-02-08 07:20:14
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń IV 2016 Monika Krause 2016-02-06 12:20:43
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert Sławomir Orłowski 2016-02-05 12:03:06
Stały serwis Generatora Dwutlenku Chloru Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-02-05 11:29:03
Stały serwis Generatora Dwutlenku Chloru Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-02-05 11:28:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-02-03 08:02:45
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-02-03 07:38:50
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-02-01 14:41:44
Powtórzenie postępowania - dostawa sprzętu jednorazowego, zastawy stołowej oraz drobnych akcesoriów kuchennych w 2016 / 2017 rokuu Sławomir Orłowski 2016-02-01 12:08:27
ogłoszenie konkursu na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Okulistycznym Monika Krause 2016-01-29 13:36:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-01-29 13:30:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-01-29 13:26:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-01-29 13:25:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-01-29 13:24:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2016-01-29 13:24:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-01-29 13:23:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-01-29 13:22:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2016-01-29 13:21:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor ds. Zarządzania Jakością-Dział Jakości Elżbieta Moroń 2016-01-29 13:09:41
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert Sławomir Orłowski 2016-01-29 11:50:35
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń IV 2016 Monika Krause 2016-01-29 08:41:41
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń IV 2016 Monika Krause 2016-01-28 14:46:51
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2016-01-28 14:45:43
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń IV 2016 Monika Krause 2016-01-28 14:44:24
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń III 2016 Monika Krause 2016-01-28 14:39:26
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń II 2016 Monika Krause 2016-01-28 14:39:08
2/Med./2016 Anna Lewicka 2016-01-28 13:22:28
najem powierzchni lokali Ewa Pyrsz 2016-01-26 14:11:17
Przetargi nieograniczone Agnieszka Kucharska - admin 2016-01-26 12:52:04
93/Log./2015/16 Dostawa odzieży medycznej i kuchennej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz umundurowania i obuwia sł Anna Lewicka 2016-01-25 13:25:18
80/Log./2015 Dostawa papieru kserograficznego do drukarek i kserokopiarek, tonerów do kserokopiarek oraz materiałów biurowych na 2016 rok Anna Lewicka 2016-01-25 12:35:25
74/Log./2015 Dostawa odzieży dla personelu medycznego i kuchennego, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, obuwia dla personelu medycznego, odzieży chirurgicznej, op Anna Lewicka 2016-01-25 12:35:08
66/Med./2015 Dostawa szwów i drutów chirurgicznych Anna Lewicka 2016-01-25 12:34:43
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2016-01-22 14:03:15
62/Med./2015 Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku Agnieszka Stanisławska 2016-01-22 14:02:45
61/Med./2015 Dostawa odczynników do metod manualnych przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Agnieszka Stanisławska 2016-01-22 14:02:21
58/Log./2015 Dostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne Agnieszka Stanisławska 2016-01-22 14:01:54
48/Med./2015 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do elektroforezy i identyfikacji białek w surowicy , płynie mózgowo – rdzeniowym oraz moczu wraz z najmem systemu do elektroforezy Agnieszka Stanisławska 2016-01-22 14:01:24
37/Med./2015 Dostawa sprzętu jednorazowego chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego Agnieszka Stanisławska 2016-01-22 14:00:57
39/Med./2015 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 - 9 Agnieszka Stanisławska 2016-01-22 14:00:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor ds. Zarządzania Jakością-Dział Jakości edyczna- Klinika Kardiologii Elżbieta Moroń 2016-01-22 13:20:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-01-22 09:03:51
86/Med./2015 Dostawa akcesoriów do neuronawigacji SCOPSIS oraz zestawu kaset w torze napływu i odpływu do pompy CROSS FLOW Arletta Abadżijewa 2016-01-21 12:20:58
75/Med./2015 Objęcie opieką serwisową pomp do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej produkcji DATASCOPE Corp. wraz z dostawą części Arletta Abadżijewa 2016-01-21 12:19:48
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń III 2016 Monika Krause 2016-01-21 11:50:14
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń 2016r. Monika Krause 2016-01-21 11:49:21
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Stanisławska 2016-01-21 10:48:04
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Stanisławska 2016-01-21 09:49:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sekretarka medyczna- Klinika Kardiologii Elżbieta Moroń 2016-01-21 07:32:42
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 20.01.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-01-20 12:05:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-01-20 08:26:37
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-19 11:27:02
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-19 11:25:50
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-19 11:25:09
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-19 11:22:26
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-19 11:20:55
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-19 11:19:33
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-19 11:16:54
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-19 11:15:40
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 18.01.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-01-18 13:15:03
82/Log/2015 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4 WSK z P Agnieszka Karpińska 2016-01-18 13:12:49
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ Agnieszka Stanisławska 2016-01-18 10:45:16
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 18.01.2016 Agnieszka Stanisławska 2016-01-18 10:37:58
Dostawa sprzętu, wyposażenia gospodarczego i automatu szorująco zbierającego na 2016 rok Sławomir Orłowski 2016-01-14 12:17:44
Odpowiedzi na pytania Sławomir Orłowski 2016-01-13 09:58:45
Przedłużenia terminu subskrypcji baz antywirusowych dla licencji oprogramowania ESET Dorota Janiszewska 2016-01-12 08:27:04
System ochrony sieci Dorota Janiszewska 2016-01-12 08:26:51
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:51:12
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:50:54
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:50:37
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:50:20
Odpowiedzi na pytania i modyfikacje zapisów wzoru umowy Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:49:57
Dostawa soli tabletkowej i preparatu Hydro-X na 2016r. Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:49:40
Wykonanie druków akcydensowych, książek służbowych i ankiet na 2016 Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:49:22
Wykonanie przeglądów i napraw wózków widłowych na 2016 rok Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:49:06
Świadczenie odpłatnego transportu sanitarnego pacjentów w 2016 roku Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:48:48
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:39:42
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:39:31
Dostawa koksu przemysłowego opałowego na 2015 rok Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:39:16
Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego na 2015/16 rok Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:38:57
Sprzedaż pojazdu osobowego marki Chrysler Grand Voyager 3.3 SLE Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:38:44
Świadczenie usług pralniczych i leasingu pościeli Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:38:25
Dostawa narzędzi i elektronarzędzi Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:38:11
Dostawa chłodziarek laboratoryjnych CHL 5 Puls Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:37:58
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:37:39
Dostawa suszarki bębnowej przemysłowej LAVAMAC Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:37:06
Dostawa materiałów budowlanych na 2015/16 rok Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:36:45
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:36:23
Dostawa sprzętu kuchennego (elektrycznego) sprzętu i wyposażenia kuchennego na 2015 r. Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:35:52
Dostawa sprzętu i wyposażenia gospodarczego na 2015/16 r. Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:34:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca Elżbieta Moroń 2016-01-08 14:32:45
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.01.2016r.r. Arletta Abadżijewa 2016-01-08 11:57:42
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń 2016r. Monika Krause 2016-01-08 11:11:00
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń 2016r. Monika Krause 2016-01-08 11:09:36
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń 2016r. Monika Krause 2016-01-08 11:07:02
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń 2016r. Monika Krause 2016-01-08 11:02:44
Wyjaśnienie treści opisu zamówienia Agnieszka Kucharska - admin 2016-01-07 14:55:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-01-07 14:14:52
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2016-01-05 14:52:28
System ochrony sieci Dorota Janiszewska 2016-01-05 11:41:22
Przedłużenia terminu subskrypcji baz antywirusowych dla licencji oprogramowania ESET Dorota Janiszewska 2016-01-05 11:40:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-01-04 13:20:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-01-04 13:19:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2016-01-04 10:24:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-01-04 10:21:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-01-04 10:19:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-01-04 10:19:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2016-01-04 10:18:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-01-04 09:42:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego Elżbieta Moroń 2016-01-04 09:41:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-01-04 09:41:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca Elżbieta Moroń 2016-01-04 09:39:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-01-04 09:39:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny, Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-01-04 09:21:05
Konserwacja roczna drzwi przesuwnych na terenie Szpitala Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-12-30 08:57:59
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Arletta Abadżijewa 2015-12-29 14:41:11
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Arletta Abadżijewa 2015-12-29 14:38:26
Zapytanie ofertowe - dostawa monitorów diagnostycznych fabrycznie parowanych Agnieszka Mikulska 2015-12-28 11:05:16
Zapytanie ofertowe - dostawa monitorów diagnostycznych fabrycznie parowanych Agnieszka Mikulska 2015-12-28 11:02:16
85/Med./2015 Dostawa kardiowerterów, stymulatorów (wraz z najmem programatorów), elektrod ablacyjnych i diagnostycznych, drenów, koszulek, prowadników, elektrod do systemu elektroanatomicznego ( Agnieszka Stanisławska 2015-12-28 07:55:29
85/Med./2015 Dostawa kardiowerterów, stymulatorów (wraz z najmem programatorów), elektrod ablacyjnych i diagnostycznych, drenów, koszulek, prowadników, elektrod do systemu elektroanatomicznego ( Agnieszka Stanisławska 2015-12-25 20:05:38
85/Med./2015 Dostawa kardiowerterów, stymulatorów (wraz z najmem programatorów), elektrod ablacyjnych i diagnostycznych, drenów, koszulek, prowadników, elektrod do systemu elektroanatomicznego ( Agnieszka Stanisławska 2015-12-25 19:58:10
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych grudzień II 2015 Monika Krause 2015-12-23 14:18:45
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2015-12-23 12:06:15
87/Med/2015 Dostawa zastawek, pierścieni, stabilizatorów, retraktorów i łat PTFE. Agnieszka Karpińska 2015-12-23 09:31:42
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych grudzień II 2015 Monika Krause 2015-12-21 14:13:01
72/Med./2015 Dostawa kaset rtg do systemu CR AGFA i akcesoriów do indywidualnej ochronyr adiologicznej Arletta Abadżijewa 2015-12-21 11:22:30
63/Med./2015 Dostawa materiałów medycznych na potrzeby Oddziału Ortopedii Arletta Abadżijewa 2015-12-21 11:21:43
Telefonia komórkowa Agnieszka Kucharska - admin 2015-12-17 14:42:38
Wykonanie recept kodowanych Agnieszka Kucharska - admin 2015-12-17 14:39:36
Druki medyczne Agnieszka Kucharska - admin 2015-12-17 14:39:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Farmaceuty/Technika farmacji - Wydział Zaopatrzenia Medycznego Elżbieta Moroń 2015-12-17 11:04:44
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych grudzień II 2015 Monika Krause 2015-12-17 10:33:19
Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2015-12-16 13:52:26
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych grudzień 2015 Monika Krause 2015-12-16 12:16:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2015-12-15 14:00:36
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 11.12.2015r. Zmiana terminu skladani i otwarcia ofert. Agnieszka Karpińska 2015-12-11 15:03:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2015-12-11 14:02:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2015-12-11 14:02:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2015-12-11 14:01:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2015-12-11 14:01:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2015-12-11 14:00:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Farmaceuty/Technika farmacji - Wydział Zaopatrzenia Medycznego Elżbieta Moroń 2015-12-11 13:57:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2015-12-11 13:56:36
Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2015-12-11 07:43:40
75/Med./2015 Objęcie opieką serwisową pomp do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej produkcji DATASCOPE Corp. wraz z dostawą części Arletta Abadżijewa 2015-12-10 11:47:48
Zapytanie ofertowe - dostawa bronchofiberoskopu Agnieszka Mikulska 2015-12-10 10:06:02
65/Med/2015 Dostawa sond do pomiaru FFR oraz sond do USG wewnątrznaczyniowego, wraz z najmem konsol mobilnych do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej z przewodami, dostawa cewników, prowadników ora Agnieszka Karpińska 2015-12-09 10:34:09
Zapytanie ofertowe - dostawa bronchofiberoskopu Agnieszka Mikulska 2015-12-09 09:38:56
Zapytanie ofertowe - dostawa bronchofiberoskopu Agnieszka Mikulska 2015-12-09 09:35:53
Zapytanie ofertowe - dostawa bronchofiberoskopu Agnieszka Mikulska 2015-12-09 09:25:40
67/Med./2015 Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych wg pakietów 1-7 Piotr Adamaszek 2015-12-08 10:48:13
Zapytanie ofertowe - dostawa bronchofiberoskopu Agnieszka Mikulska 2015-12-08 10:19:39
Zbiorcze zestawienie ofert Anna Filipek 2015-12-07 12:41:41