logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ PROGU OKREŚLONEGO W ART. 4 PKT. 8 PZP
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PONIŻEJ PROGU OKREŚLONEGO W ART. 4 PKT. 8 PZP
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
 Konkurs ofert
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Dział Utrzymania Nieruchomości
plus Projekty UE
plus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Koordynująca- KOAi IT
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy inspektor ds. kontroli zarządczej
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny oraz Ratownik medyczny- kierowca
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Technika farmacji - Wydział Zaopatrzenia Medycznego
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwatora
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 10/2018 - perfuzjoniści i pielegniarki anestezjolo.
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 11/2018 - w zakresach określonych poniżej w ogłoszeniu i SZWKO
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 12/2018 - w zakresie otolaryngologii w Poradni Otolaryngologicznej
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2018 - pielęgniarki w Klin. Kardiologii i technicy elektrorad. ZBO
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 14/2018 - w zakresie otolaryngologii i fonoaudilog.,neurologii, ortopedii, nurolog
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 15/2018 - w zakresach podanych poniżej w ogłoszeniu i SZWKO
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 16/2018 - w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik 4WSKzP SP ZOZ
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 15/2018 - w zakresach podanych poniżej w ogłoszeniu i SZWKO Arletta Abadżijewa 2018-03-15 14:15:44
18/PZL/2018 Konserwacje i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontow Agnieszka Karpińska 2018-03-14 13:47:27
Modyfikacja treści SIWZ Agnieszka Stanisławska 2018-03-08 13:47:43
Dostawa doposażenia zestawu Kleinsasser produkcji Storz do mikrochirurgii krtani oraz oprzyrządowania do zabiegów onkologicznych Agnieszka Mikulska 2018-03-08 12:19:56
Dostawa doposażenia zestawu Kleinsasser produkcji Storz do mikrochirurgii krtani oraz oprzyrządowania do zabiegów onkologicznych Agnieszka Mikulska 2018-03-08 09:04:15
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2018 - w zakresie pielęg.operacyjnego z wyk. czynności pielę. koordynującej bloku operacyjnego Arletta Abadżijewa 2018-03-07 10:39:20
Dostawa materiałów zużywalnych sprzętu medycznego – dozowniki, reduktory, regulatory wraz z elementami wymiennymi Agnieszka Mikulska 2018-03-07 07:56:00
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2018 - pielęgniarki w Klin. Kardiologii i technicy elektrorad. ZBO Arletta Abadżijewa 2018-03-06 13:02:32
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 8/2018 - dermatolog w poradni dermatologicznej Arletta Abadżijewa 2018-03-06 09:15:36
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 6/2018 - lekarz okulista i dermatolog w poradni Arletta Abadżijewa 2018-03-06 09:14:58
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 7/2018 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-03-06 09:14:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:48:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwatora Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:47:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Dietetyk - Dział Żywienia Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:46:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:46:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:45:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:43:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:42:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:41:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:40:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:37:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:37:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:35:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- SOR Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:35:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:33:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Koordynująca- KOAi IT Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:33:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-03-01 12:32:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Księgowy Elżbieta Moroń 2018-03-01 10:11:25
„Dostawa odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii kolumnowej moczu przez okres 12 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej” Urszula Tatarek 2018-03-01 08:56:01
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2018-03-01 08:54:53
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2018-03-01 08:52:26
Dostawa materiałów zużywalnych sprzętu medycznego – dozowniki, reduktory, regulatory wraz z elementami wymiennymi Agnieszka Mikulska 2018-02-27 14:45:55
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 27.02.2018r. Agnieszka Karpińska 2018-02-27 13:46:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Farmaceuty/Technika farmacji - Wydział Zaopatrzenia Medycznego Elżbieta Moroń 2018-02-27 11:00:13
Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”. Krzysztof Olszewski 2018-02-27 10:13:51
Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”. Krzysztof Olszewski 2018-02-27 10:09:28
Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”. Krzysztof Olszewski 2018-02-27 09:56:35
Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”. Krzysztof Olszewski 2018-02-27 09:45:56
Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”. Krzysztof Olszewski 2018-02-27 09:30:22
Konserwacja i uzupełnienie instalacji przywoławczych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-26 14:53:19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Stanisławska 2018-02-26 11:28:19
Dostawa wyposażenia dodatkowego i akcesoriów do aparatów do znieczulenia FLOW-i oraz respiratorów OIT Servo-u produkcji MAQUET Agnieszka Mikulska 2018-02-23 08:26:24
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 11/2018 - w zakresach okresślonych poniżej w ogłoszeniu i SZWKO Arletta Abadżijewa 2018-02-22 11:41:09
Przebudowa systemu wentylacji w zakresie układu chłodzenia i grzania „R” Kardiologicznej. Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-22 09:09:29
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 7/2018 Arletta Abadżijewa 2018-02-21 12:57:12
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 7/2018 Arletta Abadżijewa 2018-02-21 12:47:50
4/ZP/2017 Dostawa mebli medycznych i wyposażenia w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Karpińska 2018-02-19 15:09:17
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia GRUDZIEŃ 23/2017 Ewa Biros 2018-02-17 08:31:46
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 23/2017 Ewa Biros 2018-02-17 08:30:46
Konserwacja i uzupełnienie instalacji przywoławczych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-16 13:07:36
Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Z Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-16 10:40:34
Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Z Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-15 11:08:33
Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Z Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-15 11:07:46
Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Z Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-15 11:04:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- SOR Elżbieta Moroń 2018-02-15 10:02:36
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 10/2018 - perfuzjoniści i pielegniarki anestezjolo. Arletta Abadżijewa 2018-02-15 09:30:21
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 10/2018 - perfuzjoniści i pielegniarki anestezjolo. - t Arletta Abadżijewa 2018-02-15 09:28:44
101/WAO/2017 Dostawa karnetów. Agnieszka Karpińska 2018-02-15 09:07:44
114/Log./2017 Zakup benzyny EURO SUPER 95 i oleju napędowego w sprzedaży bezgotówkowej w programie kart flotowych w okresie 3 lat. Agnieszka Karpińska 2018-02-15 09:06:44
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 5/2018 - w zakresie okulistyki Arletta Abadżijewa 2018-02-15 08:33:51
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 14.02.2018r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.. Agnieszka Karpińska 2018-02-14 13:31:50
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert Sławomir Orłowski 2018-02-14 09:10:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - ZBO Elżbieta Moroń 2018-02-08 08:46:00
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym Monika Krause 2018-02-07 13:07:27
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2018 - w zakresie pielęg.operacyjnego z wyk. czynności pielę. koordynującej bloku operacyjnego i funk Arletta Abadżijewa 2018-02-06 12:25:23
106/Med./2017 Wymiana naprawcza optyk HOPKINS – dostawa fabrycznie nowych optyk autoklawowalnych Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-02-05 13:31:23
8/PZL/2018 Dostawa artykułów spozywczych Agnieszka Stanisławska 2018-02-05 13:13:04
Wykonania czynności technicznych przygotowawczych w zakresie inspekcji rewizji wewnętrznej wykonanej przez Wojskowy Dozór Techniczny dla dwóch kotłów parowych firmy Viessmann Typu Vitomax 200 HS M 237 Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-02-02 08:35:27
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 78/2017 - w zakresie dermatologii w Poradni Dermatologiczno - Wenerologicznej Arletta Abadżijewa 2018-02-01 14:36:26
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 79/2017 - pielęgniarki anestezjologiczne Arletta Abadżijewa 2018-02-01 14:35:23
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 80/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-02-01 14:34:24
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 1/2018 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-02-01 14:33:36
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 2/2018 - Medycyna Nuklearna Arletta Abadżijewa 2018-02-01 14:32:56
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 3/2018 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-02-01 14:32:32
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 4/2018 - w zakresie patomorfologii wraz z wyk. czynn. Kier. Zakładu Patomorfologii Arletta Abadżijewa 2018-02-01 14:31:59
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2018-02-01 13:27:37
Naprawa wykładziny typu tarket Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-01-31 11:05:53
Naprawa wykładziny typu tarket Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-01-31 11:05:07
113/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Okulistyki Agnieszka Stanisławska 2018-01-30 08:24:59
111/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacji. Agnieszka Stanisławska 2018-01-30 08:22:26
99/Med./2017 Dostawęa zestawu histeroskopowego oraz pompy do operacji z użyciem shavera histeroskopowego Agnieszka Stanisławska 2018-01-30 08:21:41
100/Med./2017 Dostawa diatermii chirurgicznej, noża ultradźwiękowego z systemem koagulacji oraz dwubiegunowego operacyjnego systemu elektrochirurgicznego Agnieszka Stanisławska 2018-01-30 08:20:47
87/Med./2017 świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego prod. Drager : aparaty do znieczulenia, respiratory oraz parowniki do sevufluranu Agnieszka Stanisławska 2018-01-30 08:19:54
61/ Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Kardiochirurgii Agnieszka Stanisławska 2018-01-30 08:19:01
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r. Agnieszka Karpińska 2018-01-29 12:48:04
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PONIŻEJ PROGU OKREŚLONEGO W ART. 4 PKT. 8 PZP Anna Lewicka 2018-01-29 12:05:10
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ PROGU OKREŚLONEGO W ART. 4 PKT. 8 PZP Anna Lewicka 2018-01-29 12:03:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-01-29 08:46:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:07:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - ZBO Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:06:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier (magazyn odzieżowy) - Sekcja Zaopatrzenia Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:06:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:05:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- SOR Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:05:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:04:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:03:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:01:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:00:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2018-01-26 14:00:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2018-01-26 13:59:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2018-01-26 13:59:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2018-01-26 13:58:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2018-01-26 13:57:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny księgowy (płace) Elżbieta Moroń 2018-01-26 13:55:18
86/WAO/2017 Ochrona Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego Anna Lewicka 2018-01-25 12:21:09
85/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji zadania doposażenia Sali hybrydowej na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii Anna Lewicka 2018-01-25 12:20:34
81/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Klinicznego Oddziału Ginekologii Onkologicznej Anna Lewicka 2018-01-25 12:20:01
76/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do oznaczania białek specyficznych wraz z najmem analizatora do ooznaczania białek specyficznych meto Anna Lewicka 2018-01-25 12:19:24
98/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego. Agnieszka Karpińska 2018-01-25 10:09:34
88/OPI/2017 Dostawa papieru i tonerów do kserokopiarek oraz materiałów eksploatacyjnych Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-01-25 08:23:10
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2018-01-23 12:41:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji Elżbieta Moroń 2018-01-23 07:47:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier - Sekcja Zaopatrzenia Elżbieta Moroń 2018-01-22 07:39:08
Przeglądy okresowe i konserwacyjne oraz naprawy wózków widłowych na 2018 rok Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:45:26
Dostawa soli tabletkowej i preparatów chemicznych do uzdatniania wody na 2018 rok Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:44:58
Dostawa poduszek i kołder jednorazowego użytku Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:44:37
Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego na 2017/2018 rok Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:44:01
Sprzedaż pojazdu sanitarnego marki POLONEZ CARO Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:43:40
Dostawa niszczarek dokumentów, bindownic i laminarki w 2017 roku. Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:43:21
Dostawa klimatyzatorów przenośnych Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:42:58
Dostawa sprzętu kwaterunkowego w 2017/ 2018 roku Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:42:11
Dostawa sprzętu gospodarczego, drobnego wyposażenia gospodarczego i wózka szafki jezdnej do transportu brudnej i czystej bielizny szpitalnej w 2017/ 2018 rok Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:41:51
Dostawa sprzętu chłodniczego typu AGD, zamrażarki skrzyniowej, oraz sprzętu chłodniczego farmaceutycznego/laboratoryjnego w 2017/2018 roku Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:41:30
Dostawa sprzętu kuchennego (elektrycznego), sprzętu i wyposażenia kuchennego, profesjonalnego sprzętu kuchennego, kotłów warzelnych i pieca konwekcyjno-parowego w 2017/2018 roku Sławomir Orłowski 2018-01-18 14:41:10
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 77/2017 - pielegniarki operac., technik fizjoterapii Arletta Abadżijewa 2018-01-18 11:13:11
Ogłoszenie naboru na Magazynier - Sekcja Zaopatrzenia Elżbieta Moroń 2018-01-18 08:01:34
Stała konserwacja drzwi przesuwnych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2018-01-17 11:54:57
Modyfikacja treści SIWZ Agnieszka Karpińska 2018-01-17 11:06:59
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 71/2017 - w zakresie patomorfologii wraz z wyk. czynn. Kier. Zakładu Patomorfologii Arletta Abadżijewa 2018-01-11 14:30:11
114/Log./2017 Zakup benzyny EURO SUPER 95 i oleju napędowego w sprzedaży bezgotówkowej w programie kart flotowych w okresie 3 lat. Agnieszka Karpińska 2018-01-11 12:57:00
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 2/2018 - Medycyna Nuklerana Arletta Abadżijewa 2018-01-10 11:40:17
97/Med./2017 Dostawa toru wizyjnego HD Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-01-08 11:03:08
83/Med./2017 Dostawa odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, zakaźnych i alergii wraz z najmem sprzętu przez okres 12 miesięcy Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-01-08 11:01:47
108/Log/2017 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4 WSKzP SP Agnieszka Karpińska 2018-01-05 11:51:19
62/Med/2017 Dostawa materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacji. Agnieszka Karpińska 2018-01-05 11:49:56
54/Med/2017 Dostawa produktów leczniczych i akcesoriów aptecznych. Agnieszka Karpińska 2018-01-05 11:48:20
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 80/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-01-05 09:24:33
zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Stanisławska 2018-01-04 14:36:17
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 1/2018 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-01-04 12:02:56
„Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2018-01-04 10:35:32
Wyjaśnienie zapytania 04.01.2018r Urszula Tatarek 2018-01-04 09:35:16
96/Med./2017 Dostawa ultrasonografu 3D, 4D oraz fotela zabiegowego Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-01-03 12:32:08
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 78/2017 - w zakresie dermatologii w Poradni Dermatologiczno - Wenerologicznej Arletta Abadżijewa 2018-01-03 10:54:53
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 76/2017 - w zakresie podanym w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-01-03 06:47:11
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 75/2017 - w zakresie ch. wewnętrznych i kardiologii w SOR Arletta Abadżijewa 2018-01-03 06:46:37
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 71/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-01-03 06:46:10
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 74/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2018-01-03 06:45:45
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2018-01-02 13:47:18
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2018-01-02 13:46:49
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2018-01-02 13:39:52
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2018-01-02 13:38:15
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2018-01-02 12:44:39
68/Med./2017 Dostawa odczynników wraz z najmem analizatorów dla Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-01-02 09:32:58
57/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Magdalena Okulicz-Kozaryn 2018-01-02 09:26:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny księgowy (płace) Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:47:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwatora Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:47:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:46:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:44:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:43:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:43:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:42:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:41:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:40:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:40:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:39:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - ZBO Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:38:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-12-29 12:37:30
Dostawa produktu leczniczego Axitinibum Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:06:17
Dostawa: jednorazowe pady hydrożelowe, kompatybilne z urządzeniem do utrzymania hipotermii typu ArcticSun 5000 dla Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:05:36
„Dostawa prowadników sztywnych i super sztywnych dla Pracowni Hemodynamiki” Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:05:18
„Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów” Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:04:55
"Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów” Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:04:38
Dostawa odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii kolumnowej moczu Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:04:17
„Dostawa odczynników do metod manualnych identyfikacji drobnoustrojów na okres 36 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej według pakietów” Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:04:04
ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ na BIP na „Dostawa elektrody do czasowej stymulacji serca dla Pracowni Hemodynamiki” Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:03:16
Dostawa chłodzonych, nawigacyjno-ablacyjnych cewników obsługujących technologię pomiaru wartości oraz kierunku działania nacisku końcówki na tkankę , elektrod referencyjnych przy zastosowani Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:02:52
Dostawa materiałów szewnych. Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:02:24
Dostawa: materiały medyczne dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-29 10:01:48
Infliximabum w programie lekowym: Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej Urszula Tatarek 2017-12-29 09:53:09
„Dostawa 2 sztucznych zwieraczy cewki moczowej" Urszula Tatarek 2017-12-29 09:52:47
„Dostawa jednorazowych materiałów medycznych” Urszula Tatarek 2017-12-29 09:52:25
„Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych" Urszula Tatarek 2017-12-29 09:52:01
Dostawa zamkniętych systemów aspiracyjno – próżniowych do pobierania krwi do badań równowagi kwasowo – zasadowej i wodno – elektrolitowej dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii Urszula Tatarek 2017-12-29 09:51:39
Dostawa krążków do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów metodą dyfuzyjno-krążkową dla Zakładu Diagnostyki Labolatoryjnej Urszula Tatarek 2017-12-29 09:51:22
„Dostawa Tocilizumab – ROACTEMRA” Urszula Tatarek 2017-12-29 09:50:58
„Dostawa stentu szyjnego nitinolowego otwartokomórkowego ” Urszula Tatarek 2017-12-29 09:50:32
Dostawa wyrobów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii: cement; igła biopsyjna; zestaw do twarzoczaszki; zestaw do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego Urszula Tatarek 2017-12-29 09:50:06
Okluder do zamykania uszka lewego przedsionka w postaci samorozprężalnej konstrukcji nitynolowej pokrytej warstwą poliuretanową Urszula Tatarek 2017-12-29 09:49:43
Dostawa przyrządów do transferu leków Urszula Tatarek 2017-12-29 09:49:18
Zapytanie ofertowe na usługę odczytów dawek indywidualnych lub środkowiskowych od promieniowania jonizujacego gamma lub Rtg Urszula Tatarek 2017-12-29 09:48:33
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2017-12-29 09:35:13
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2017-12-29 09:33:44
Dostawa Łyżek jednorazowych laryngoskopowych do laryngoskopów Heine, rękojeści” Urszula Tatarek 2017-12-29 09:29:51
84/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Agnieszka Karpińska 2017-12-27 13:36:08
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 77/2017 - pielegniarki operac., technik fizjoterapii Arletta Abadżijewa 2017-12-21 14:12:18
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 77/2017 - pielegniarki operac., technik fizjoterapii Arletta Abadżijewa 2017-12-21 12:17:20
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 77/2017 - pielegniarki operac., technik fizjoterapii Arletta Abadżijewa 2017-12-21 11:51:54
108/Log/2017 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4 WSKzP SP Agnieszka Karpińska 2017-12-20 15:09:51
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - pompy infuzyjne Agnieszka Mikulska 2017-12-20 14:23:26
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 73/2017 - w zakresach podanych poniżej w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2017-12-20 14:11:47
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 72/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Arletta Abadżijewa 2017-12-20 14:10:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny księgowy (płace) Elżbieta Moroń 2017-12-18 09:27:12
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:56:32
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:43:34
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:42:39
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:38:44
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:32:05
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:30:05
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:27:23
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-12-15 13:22:24
77/WAO/2017 Dostawa karnetów. Agnieszka Karpińska 2017-12-15 12:48:28
Recepty kodowane Agnieszka Kucharska - admin 2017-12-15 10:57:44
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - pompy infuzyjne Agnieszka Mikulska 2017-12-13 16:02:33
Dostawa rejestratora danych do sterylizatorów parowych Agnieszka Mikulska 2017-12-13 14:49:11
Świadczenie usług serwisowych urządzeń: sprężarki tłokowej bezolejowej typ KCT 401-G oraz sprężarki spiralnej typ SF8PM Agnieszka Mikulska 2017-12-13 14:47:56
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - łóżek medycznych prod. Linet - będących na wyposażeniu oddziałów 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Agnieszka Mikulska 2017-12-13 14:46:34
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - łóżek medycznych prod. Famed Agnieszka Mikulska 2017-12-13 14:45:15
System Elektronicznej Archiwizacji i Obiegu Dokumentów Magdalena Błaszczyk 2017-12-13 11:41:43
Wsparcie serwisowe oprogramowania produktu DATERA Call-eX Magdalena Błaszczyk 2017-12-13 11:41:00
Dostawa sprzętu i oprogramowania Magdalena Błaszczyk 2017-12-13 11:40:36
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 72/2017 i unieważnieniu zakresu 4) Arletta Abadżijewa 2017-12-11 09:39:13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Stanisławska 2017-12-07 14:56:53
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet nr 1 Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-12-07 14:54:18
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 70/2017 - w zakresie chir. klat. piersiowej oraz chir. ogólnej i chir. naczyniowej Arletta Abadżijewa 2017-12-07 10:19:31
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 69/2017 - w zakresie chir. ogólnej, ortopedii i traum. narządu ruchu w SOR Arletta Abadżijewa 2017-12-07 10:18:56
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 68/2017 - w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii w SOR Arletta Abadżijewa 2017-12-07 10:18:15
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 67/2017 - w zakresie chir.ogólna,naczyn. i transp.,med.ratunk.,okulistyka+zastępca ordyn.,anestezj.,orto Arletta Abadżijewa 2017-12-07 10:17:28
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-12-05 11:47:00
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-12-04 11:34:35
Dostawa soli tabletkowej i preparatów chemicznych do uzdatniania wody na 2018 rok Sławomir Orłowski 2017-12-01 12:45:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:32:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny księgowy (płace) Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:24:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwatora Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:24:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:23:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:22:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:22:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:21:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:20:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:20:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:19:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-12-01 12:17:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny księgowy Elżbieta Moroń 2017-11-29 11:04:58
Monitoring sygnałów z systemów sygnalizacji pożarowej dla obiektu Zintegrowanych Bloków Operacyjnych w 4WSKzP Agnieszka Kucharska - admin 2017-11-29 10:59:41
Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Zintegrowanych Bloków Operacyjnych wraz z planami obiektu oraz ściennymi Planami Ewakuacji dla Rozbudowy budynku nr 1 w 4 WSKzP Agnieszka Kucharska - admin 2017-11-29 10:59:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik Gospodarczy- Logistyka Elżbieta Moroń 2017-11-27 09:30:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Księgowa/Księgowy Elżbieta Moroń 2017-11-24 11:56:28
96/Med./2017 Dostawa ultrasonografu 3D, 4D oraz fotela zabiegowego Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-11-23 14:54:07
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-11-23 11:37:56
67/OPI./2017 Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ, 50-981 Wrocław. Agnieszka Karpińska 2017-11-23 10:05:25
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 14/2017 Ewa Biros 2017-11-22 14:09:10
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 18/2017 Ewa Biros 2017-11-22 14:03:26
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 58/2017 - lekarz okulistyka w Poardni Okulistycznej Arletta Abadżijewa 2017-11-22 12:16:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-11-21 14:29:18
„Konserwacja , naprawa urządzeń chłodniczych i sprzętu gastronomicznego w 4 WSK z P SP ZOZ” Agnieszka Jakubik 2017-11-21 09:30:58
„Konserwacja , naprawa urządzeń chłodniczych i sprzętu gastronomicznego w 4 WSK z P SP ZOZ” Agnieszka Jakubik 2017-11-21 09:30:26
Ogłoszenie wyników konkursu Bank krwi Anna Stapkiewicz 2017-11-20 14:30:18
Ogłoszenie wyników konkursu Bank krwi Anna Stapkiewicz 2017-11-20 14:28:47
Ogłoszenie wyników konkursu Bank krwi Anna Stapkiewicz 2017-11-20 14:14:38
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-11-17 09:16:57
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-11-17 08:53:06
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-11-17 08:51:33
74/Med./2017 Objęcie opieką serwisową sprzętu medycznego – Angiograf Infinix CC-i Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-11-17 08:24:47
80/Med./2017 Dostawę sprzętu medycznego, wg pakietów 1-3 wraz z akcesoriami zużywalnymi Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-11-17 08:22:35
Usługi pocztowe na 2018 Janusz Siwek 2017-11-16 13:37:35
Licencja dostępowa do pakietów informacyjnych prawno-finansowych Magdalena Błaszczyk 2017-11-16 11:03:59
79/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego: Mobilett Mira Max - Aparat RTG przyłóżkowy cyfrowy (z napędem) Anna Lewicka 2017-11-16 11:03:28
Telefonia komórkowa Magdalena Błaszczyk 2017-11-16 11:02:56
73/Log/2017 Świadczenie całodobowych usług odpłatnego transportu sanitarnego w 2017/ 2018 roku. Anna Lewicka 2017-11-16 11:01:57
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-11-16 10:42:21
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-11-16 10:41:20
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-11-16 10:20:24
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-11-16 10:18:52
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-11-16 10:16:10
78/OPI/2017 Dostawa sprzętu komputerowego standardowego Anna Lewicka 2017-11-16 10:00:31
75/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego: ultrasonografy, echokardiografy, densytometr prod. GE oraz Hitachi Aloka Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:46:26
70/Med./2017 Dostawa stentów, urządzeń do endovaskularnego zaopatrywania tętniaków, stentgraftów, zestawów z cewnikami dwuświatłowymi do hemodializy Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:45:40
63/Log./2017 Dostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:45:07
66/Log./2017 Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:44:33
56/Med./217 Dostawa materiałów medycznych: sprzętu endoskopowego, elektrody nożowej, sztaplerów, ładunków, klipsownic Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:44:01
50/Med./2017 Dostawa szwów, drutów i znaczników chirurgicznych Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:43:28
49/Med./2017 Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:42:57
48/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Richard Wolf, Meden–Inmed, Laborie Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:42:21
42/Med./2017 Dostawa narzędzi i materiałów medycznych oraz implantów ocznych dla Oddziału Okulistyki Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:41:36
32/Med./2017 Dostawa stołów operacyjnych. Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:40:58
23/Med.2017 Dostawa odczynników do aparatu tromboelastometr typ ROTEM wraz z serwisem przez okres 36 miesięcy. Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:40:11
12/Med./2017 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego wraz z najmem urządzeń dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:39:35
26/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z najmem generatora do termoablacji Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:38:59
10/Med./2017 Dostawa jednorazowych i wielorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń Agnieszka Stanisławska 2017-11-14 14:38:18
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 14.1.2017r. Agnieszka Karpińska 2017-11-14 13:45:34
45/Med./2017 Dostawa kardiowerterów, defibrylatorów, stymulatorów, jednorazowego sprzętu specjalistycznego wraz z najmem urządzeń (Pracownia Elektrofizjologii, Oddział Kardiochirurgii) oraz dostawa ce Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-11-14 09:46:56
44/Med./2017 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-11-14 09:46:10
Usługi pocztowe na 2018 Janusz Siwek 2017-11-13 09:50:06
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2017-11-09 13:53:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji Elżbieta Moroń 2017-11-09 12:27:18
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2017-11-09 08:07:05
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego kompleksowej usługi Cateringowej wraz z wynajmem namiotów plenerowych Agnieszka Jakubik 2017-11-08 10:07:43
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego kompleksowej usługi Cateringowej wraz z wynajmem namiotów plenerowych Agnieszka Jakubik 2017-11-08 10:07:33
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego kompleksowej usługi Cateringowej wraz z wynajmem namiotów plenerowych Agnieszka Jakubik 2017-11-08 10:06:54
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 69/2017 - w zakresie chir. ogólnej, ortopedii i traum. narządu ruchu w SOR Arletta Abadżijewa 2017-11-08 09:33:41
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 69/2017 - w zakresie chir. ogólnej, ortopedii i traum. narządu ruchu w SOR Arletta Abadżijewa 2017-11-08 09:03:20
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 68/2017 - w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii w SOR Arletta Abadżijewa 2017-11-07 14:21:55
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 68/2017 - w zakresie chir. ogólnej, ortopedii i traum narządu ruchu w SOR Arletta Abadżijewa 2017-11-07 12:35:13
Monitoring sygnałów z systemów sygnalizacji pożarowej dla obiektu Zintegrowanych Bloków Operacyjnych w 4WSKzP Agnieszka Kucharska - admin 2017-11-07 08:09:11
Monitoring sygnałów z systemów sygnalizacji pożarowej dla obiektu Zintegrowanych Bloków Operacyjnych w 4WSKzP Agnieszka Kucharska - admin 2017-11-07 08:08:43
Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Zintegrowanych Bloków Operacyjnych wraz z planami obiektu oraz ściennymi Planami Ewakuacji dla Rozbudowy budynku nr 1 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinic Agnieszka Kucharska - admin 2017-11-07 08:03:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza Elżbieta Moroń 2017-11-06 13:08:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik magazyniera-Sekcja Obsługi Pralniczej Elżbieta Moroń 2017-11-06 08:33:38
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 64/2017 - w zakresie lekarz neurolog wraz z wyk. czynności Kierownik Klin.Oddział.Neurologicznego Arletta Abadżijewa 2017-11-03 10:11:00
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 65/2017 - w zakresie ortopedii i trumatologii narządu ruchu w SOR Arletta Abadżijewa 2017-11-03 10:10:32
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 66/2017 - w zakresie chirurgii ogólnej i medycyny ratunkowej w SOR Arletta Abadżijewa 2017-11-03 10:09:45
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 62/2017 Arletta Abadżijewa 2017-11-03 10:09:25
69/OPI/2017 Dostawa oprogramowania. Agnieszka Karpińska 2017-11-02 12:38:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:21:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik Gospodarczy- Logistyka Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:20:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:19:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:17:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:14:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:13:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:13:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:12:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:11:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:11:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:10:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik magazyniera-Sekcja Obsługi Pralniczej Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:10:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-10-31 11:09:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji Elżbieta Moroń 2017-10-30 13:16:29
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2017-10-27 10:24:26
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-10-26 15:06:49
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 18/2017 Ewa Biros 2017-10-24 10:20:57
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 18/2017 Ewa Biros 2017-10-24 10:10:30
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 17/2017 Ewa Biros 2017-10-24 09:54:47
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 11/2017 Ewa Biros 2017-10-24 09:53:41
dostawa materiałów jednorazowych na potrzeby 4 WSK z P – S.P. Z.O.Z. – zabezpieczenie do czasu rozstrzygnięcia postępowania 47/med./2016 Urszula Tatarek 2017-10-23 14:35:30
Dostawa materiałów szewnych. Urszula Tatarek 2017-10-23 14:33:50
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 63/2017 - lekarz w zakresie otolaryngologii, anestez. i intens.terapii, neurologii,psychiatrii z czynno Arletta Abadżijewa 2017-10-23 09:53:11
64/Log/2017 Dostawa warzyw - nowalijek. Agnieszka Karpińska 2017-10-20 15:01:35
65/Med/2017 Dostawa jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń. Agnieszka Karpińska 2017-10-20 15:00:28
59/Med/2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Olympus. Agnieszka Karpińska 2017-10-20 14:59:16
Obsługa serwisowa sprzętu będącego na wyposażeniu Centralnej Sterylizacji 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Agnieszka Mikulska 2017-10-20 13:53:57
Audyt energetyczny Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-10-18 14:52:07
Telefonia komórkowa Dorota Janiszewska 2017-10-18 12:34:13
58/OPI/2017 Rozbudowa systemu informatycznego AMMS. Agnieszka Karpińska 2017-10-17 11:23:27
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 62/2017 - w zakrsie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego Arletta Abadżijewa 2017-10-16 11:44:58
Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 13.04.2017r. Agnieszka Karpińska 2017-10-13 20:23:33
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-10-12 14:53:38
Konserwacja i naprawa maszyn sprzatajacych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-10-12 10:18:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-10-12 07:47:27
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 61/2017 - ratownik medyczny z czynnościami kierowcy w SOR Arletta Abadżijewa 2017-10-11 11:00:07
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 60/2017 - psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego i Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Str Arletta Abadżijewa 2017-10-11 10:59:31
Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do oznaczania białek specyficznych wraz z najmem analizatora do ooznaczania białek specyficznych metodą immunonefe Anna Lewicka 2017-10-11 09:55:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:32:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:30:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:30:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:29:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:28:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:28:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:27:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:27:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwator Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:22:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-10-06 13:21:09
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Stanisławska 2017-10-05 11:29:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-10-04 08:33:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2017-10-03 14:18:20
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-10-03 13:40:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista- Sekcja Controlingu i Planowania Elżbieta Moroń 2017-10-03 12:34:13
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 65/2017 - w zakresie ortopedii i trumatologii narządu ruchu w SOR Arletta Abadżijewa 2017-10-03 10:39:01
Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Agnieszka Mikulska 2017-10-02 15:16:31
Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Agnieszka Mikulska 2017-10-02 15:04:36
55/Med./2017 Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo wraz z najmem systemu Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-10-02 12:00:57
51/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-10-02 12:00:14
38/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania analizy moczu wraz z najmem aparatu przez okres 48 miesięcy Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-10-02 11:57:34
35/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań koagulologicznych wraz z najmem trzech analizatorów podstawowego, zastępczego i Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-10-02 11:56:28
40/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznego Oddziału Neurochirurgii Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-10-02 11:55:33
34/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań metodą immunoenzymatyczną wraz z najmem analizatora dla Zakładu Diagnostyki Labo Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-10-02 11:54:32
30/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1-15. Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-10-02 11:51:25
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 62/2017 - w zakresie lekarz neurolog wraz z wyk. czynności Kierownik Klin.Oddział.Neurologicznego Arletta Abadżijewa 2017-09-29 12:15:49
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Inżynier Kontraktu ZBO 2017-09-29 11:43:59
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 56/2017 - lekarz w zakresie ortopedii i traum. ruchu;lekarz w zakresie angiologii Arletta Abadżijewa 2017-09-29 11:12:54
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 59/2017 - w zakresie fizjoteraputa i lekarz neurochirurg Arletta Abadżijewa 2017-09-29 11:11:25
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 57/2017 - pielęgniarki anestezjologiczne Arletta Abadżijewa 2017-09-26 10:00:37
60/OPI/2017 Dostawa sprzętu sieciowego wraz z niezbędnymi licencjami Agnieszka Karpińska 2017-09-25 12:00:01
46/Log./2017 - Dostawa pościeli i bielizny medycznej jednorazowego użytku, poduszek i kołder medycznych z filtrem ochronnym na rok 2017/2018 Agnieszka Karpińska 2017-09-25 11:55:38
41/Log/2017 Agnieszka Karpińska 2017-09-25 11:54:09
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 61/2017 - ratownik medyczny z czynnościami kierowcy w SOR Arletta Abadżijewa 2017-09-15 11:32:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2017-09-15 10:34:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2017-09-15 10:34:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2017-09-15 09:28:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2017-09-15 09:21:01
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 61/2017 - ratownik medyczny z czynnościami kierowcy w SOR Arletta Abadżijewa 2017-09-14 13:12:19
70/Med./2017 Dostawa stentów, urządzeń do endovaskularnego zaopatrywania tętniaków, stentgraftów, zestawów z cewnikami dwuświatłowymi do hemodializy Agnieszka Stanisławska 2017-09-13 12:41:55
Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Agnieszka Mikulska 2017-09-13 12:18:51
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 55/2017 - lekarz w SOR Arletta Abadżijewa 2017-09-11 12:40:14
52/Med./2017 Dostawa jednorazowych materiałów medycznych wg pakietów 1-11. Agnieszka Stanisławska 2017-09-07 09:56:10
53/Med/2017 Dostawa leków przeciwnowotworowych, immunomodulacyjnych i immunosupresyjnych. Agnieszka Karpińska 2017-09-07 09:42:21
31/Med./2017 Dostawa aparatów RTG wg 3 pakietów. Agnieszka Karpińska 2017-09-07 09:39:54
7/Med./2017 Dostawa produktów leczniczych. Agnieszka Karpińska 2017-09-07 09:37:56
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 58/2017 - lekarz okulistyka w Poardni Okulistycznej Arletta Abadżijewa 2017-09-01 12:11:21
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-09-01 12:03:15
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-09-01 12:02:31
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 53/2017-lekarz w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego Arletta Abadżijewa 2017-09-01 10:23:50
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 50/2017 - lekarz w zakresie chirurgii ogól.,kl.pier.i naczyń w Klin. Chirurg. Arletta Abadżijewa 2017-09-01 10:22:38
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 52/2017 - pielęgniarka w Pracowni Endoskopii Urologicznej - Klin.Oddz. Urolog Arletta Abadżijewa 2017-09-01 10:21:09
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 51/2017 - pielęgniarka w Klin. Oddz. Chorób Wewnętrzynych Arletta Abadżijewa 2017-09-01 10:20:39
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 54/2017 - pielęgniarki anestezjologiczne Arletta Abadżijewa 2017-09-01 10:20:05
61/ Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Kardiochirurgii Agnieszka Stanisławska 2017-08-31 12:47:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-08-31 11:42:47
19/Med./2017 Dostawa zastawek, pierścieni, stabilizatorów, retraktorów, łat PTFE dla Kliniki Kardiochirurgii. Agnieszka Karpińska 2017-08-29 11:36:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-08-29 08:31:53
Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3-A6 na okres 4 lat Dorota Janiszewska 2017-08-28 08:19:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-08-25 13:28:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:59:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:58:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:57:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:56:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:55:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:54:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik Magazyniera- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:53:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:53:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:52:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:51:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Specjalistka/Starsza Pielęgniarka Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-08-25 12:49:46
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - łóżek medycznych prod. Linet - będących na wyposażeniu oddziałów 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Agnieszka Mikulska 2017-08-22 12:30:59
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 21.08.2017 oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Inżynier Kontraktu ZBO 2017-08-21 15:26:35
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 21.08.2017 oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Inżynier Kontraktu ZBO 2017-08-21 15:22:09
Modyfikacja tresci SIWZ z dnia 16.08.2017 oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Agnieszka Karpińska 2017-08-21 15:12:52
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 21.08.2017 oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Inżynier Kontraktu ZBO 2017-08-21 13:57:44
Dostawa: materiały medyczne dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej Bogumiła Kujawska 2017-08-21 11:46:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:39:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:15:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:14:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:13:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:11:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:10:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:09:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik Magazyniera- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:08:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:07:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:05:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:02:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Specjalistka/Starsza Pielęgniarka Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-08-18 08:01:21
Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3-A6 na okres 4 lat Dorota Janiszewska 2017-08-17 11:58:34
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017 Ewa Biros 2017-08-17 09:37:14
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017 Ewa Biros 2017-08-17 09:36:52
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017 Ewa Biros 2017-08-17 09:26:14
28/Med./2017 Dostawa zamkniętych, podciśnieniowych systemów do pobierania krwi do badań hematologicznych, koagulologicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatora do oznaczania OB przez okres 36 Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-08-16 13:59:21
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów II i VI Inżynier Kontraktu ZBO 2017-08-10 15:47:25
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 49/2017 - technik elektroradiologii w Klinice Kardiologii Arletta Abadżijewa 2017-08-09 11:16:33
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-08-08 13:20:35
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-08-08 12:42:09
Świadczenie usług serwisowych urządzeń: sprężarki tłokowej bezolejowej typ KCT 401-G oraz sprężarki spiralnej typ SF8PM Agnieszka Mikulska 2017-08-07 14:59:20
54/Med/2017 Dostawę produktów leczniczych i akcesoriów aptecznych. Agnieszka Karpińska 2017-08-03 15:15:23
Świadczenie usług dostępu do Internetu Dorota Janiszewska 2017-08-03 13:41:56
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejw zakresie pakietów I, III, IV, V, VII i VIII Inżynier Kontraktu ZBO 2017-08-03 13:19:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych Elżbieta Moroń 2017-08-02 12:20:54
Świadczenie usług serwisowych urządzeń: sprężarki tłokowej bezolejowej typ KCT 401-G oraz sprężarki spiralnej typ SF8PM Agnieszka Mikulska 2017-08-01 10:01:18
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Karpińska 2017-07-31 10:53:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko inspektora ds. BHP Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:14:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:14:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:13:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:12:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:11:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:11:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik Magazyniera- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:10:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:09:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:09:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:08:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Specjalistka/Starsza Pielęgniarka Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-07-28 14:07:17
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - łóżek medycznych prod. Linet - będących na wyposażeniu oddziałów 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Agnieszka Mikulska 2017-07-28 12:56:56
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - łóżek medycznych prod. Linet - będących na wyposażeniu oddziałów 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Agnieszka Mikulska 2017-07-28 12:44:52
Modyfikacja treści SIWZ z dn. 27.07.2016r. Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-07-27 09:56:28
Modyfikacja treści SIWZ z dn. 21.06.2017r. Inżynier Kontraktu ZBO 2017-07-26 09:00:29
Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego na 2017/2018 rok Sławomir Orłowski 2017-07-26 08:44:02
3/ZB/2017 Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i pozostałych oddziałów. Agnieszka Karpińska 2017-07-25 12:04:19
3/ZB/2017 Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i pozostałych oddziałów. Agnieszka Karpińska 2017-07-24 14:00:51
39/Med./2017 Dostawa gazów medycznych wraz z najmem butli i zbiornika oraz serwisem. Agnieszka Karpińska 2017-07-24 13:46:36
33/Med./2017 Dostawa środków przeciwnowotworowych i immunosupresyjnych. Agnieszka Karpińska 2017-07-24 13:45:26
29/OPI/2017 Dostawa oprogramowania wg VI pakietów. Agnieszka Karpińska 2017-07-24 13:44:33
25/Log/2017 Dostawa odzieży medycznej i kuchennej, obuwia medycznego, odzieży chirurgicznej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) Agnieszka Karpińska 2017-07-24 13:42:35
16/Log./2017 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych i innych niż medyczne powstających w wyniku działalności szpitala oraz podległych przychodni. Agnieszka Karpińska 2017-07-24 13:38:28
3/ZB/2017 Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i pozostałych oddziałów. Agnieszka Karpińska 2017-07-24 12:17:43
Dostawa materiałów szewnych. Bogumiła Kujawska 2017-07-21 14:54:27
Dostawa materiałów szewnych. Bogumiła Kujawska 2017-07-21 14:50:56
Dostawa materiałów szewnych. Bogumiła Kujawska 2017-07-21 14:48:49
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 53/2017-lekarz w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego Arletta Abadżijewa 2017-07-20 12:04:15
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 50/2017 - lekarz w zakresie chirurgii ogól.,kl.pier.i naczyń w Klin. Chirurg. Arletta Abadżijewa 2017-07-20 11:38:59
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 53/2017-lekarz w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego Arletta Abadżijewa 2017-07-20 11:38:08
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 53/2017-lekarz w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego Arletta Abadżijewa 2017-07-20 11:17:42
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 53/2017-lekarz w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego Arletta Abadżijewa 2017-07-20 11:15:43
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 51/2017 - pielęgniarka w Klin. Oddz. Chorób Wewnętrzynych Arletta Abadżijewa 2017-07-20 11:13:50
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 50/2017 - lekarz w zakresie chirurgii ogól.,kl.pier.i naczyń w Klin. Chirurg. Arletta Abadżijewa 2017-07-20 10:54:59
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 48/2017 - lekarz POZ-Poradnia, lekarz psychiatra-Poradnia Arletta Abadżijewa 2017-07-20 10:39:12
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 47/2017-urolog,fizjoterapeuta,neurochirurg z czyn.zastę.Kier.oddz., lekarz SOR, anestezjolog Arletta Abadżijewa 2017-07-19 13:37:34
Zbiorcze zestawienie ofert Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-07-18 14:29:29
Sprzedaż pojazdu sanitarnego marki POLONEZ CARO Sławomir Orłowski 2017-07-18 13:57:05
Czyszczenie układów klimatyzacyjno - wentylacyjnych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-07-18 11:00:11
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 49/2017 Arletta Abadżijewa 2017-07-14 10:48:38
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-07-13 13:06:46
Dostawa: jednorazowe pady hydrożelowe, kompatybilne z urządzeniem do utrzymania hipotermii typu ArcticSun 5000 dla Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej Bogumiła Kujawska 2017-07-12 14:35:17
Ogłoszenie wyników postępowania Sylwia Komorek 2017-07-12 13:25:54
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-07-10 10:12:38
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-07-10 10:07:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- SOR Elżbieta Moroń 2017-07-08 11:16:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik Medyczny- SOR Elżbieta Moroń 2017-07-08 11:16:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-07-08 11:14:33
Przetargi nieograniczone Agnieszka Kucharska - admin 2017-07-05 10:36:16
Najem aparatu do dializoterapii wraz ze stacją uzdatniania wody Agnieszka Mikulska 2017-07-04 12:33:38
Najem aparatu do dializoterapii wraz ze stacją uzdatniania wody Agnieszka Mikulska 2017-07-04 12:06:42
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 49/2017 - technik elektroradiologii w Klinice Kardiologii Arletta Abadżijewa 2017-07-03 12:58:42
Konserwacja i naprawa sprzętu utrzymania czystości i higieny. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-07-03 08:29:43
Konserwacja i naprawa sprzętu utrzymania czystości i higieny Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-07-03 08:28:17
PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLEWNTÓW PIELĘGNIARSTWA Elżbieta Moroń 2017-06-30 12:31:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-06-30 12:30:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-06-30 12:29:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-06-30 12:29:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-06-30 12:28:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-06-30 12:27:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- SOR Elżbieta Moroń 2017-06-30 12:27:07
PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU OPIEKUN MEDYCZNY Elżbieta Moroń 2017-06-30 12:26:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-06-30 12:25:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Specjalistka/Starsza Pielęgniarka Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-06-30 12:25:11
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Karpińska 2017-06-30 11:04:50
Ogłoszenie o konkursie ofert na udziel. świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontrakt - 46/2017 lekarz w Klin. Oddz. Anest. Inten. Ter., lekarz w Klin. Oddz. Neuroch., lekarz w Klin. Oddz. Chir. Szczę Arletta Abadżijewa 2017-06-30 07:39:27
17/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Aesculap/BBraun. Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-06-29 12:33:52
11/Med./2017 Dostawa sprzętu do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego wraz z obsługą serwisową oraz najmem dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych oraz plazmaferezy Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-06-29 12:33:06
6/Med./2017 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-06-29 12:32:28
5/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-06-29 12:31:46
2/Med./2017 Dostawa odczynników wraz najmem analizatorów dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wg 4 pakietów. Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-06-29 12:30:45
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 12/2017 Ewa Biros 2017-06-28 14:21:50
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 47/2017- lekarz urolog; neurochirurg z czynność. zastępcy Kierownika Oddz.; lekarz w zakresie chir. ogó Arletta Abadżijewa 2017-06-27 11:44:27
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz urolog; neurochirurg z czynność. zastępcy Kierownika Oddz.; lekarz w zakresie chir. ogólnej i cho Arletta Abadżijewa 2017-06-27 11:36:00
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka anestezjologiczna nr 44/2017 Arletta Abadżijewa 2017-06-27 11:14:49
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka Klinika Kardiologii nr 45/2017 Arletta Abadżijewa 2017-06-27 11:14:00
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz POZ w Przychodni POZ przy WSOWL we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109 - nr 36/2017 Arletta Abadżijewa 2017-06-26 09:35:37
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Klin. Oddz. Aneste. i Intensynwej Terapii, Klin. Oddzi. Neurolog. i SOR, Klin. Oddz. Urolog. nr 38/2017 Arletta Abadżijewa 2017-06-26 09:34:28
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - specjalista neurochirurg nr 39/2017 Arletta Abadżijewa 2017-06-26 09:33:53
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka POZ nr 40/2017 Arletta Abadżijewa 2017-06-26 09:33:30
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 41/2017 - lekarz w Klin. Oddz. Neuroch, lekarz w Klin. Oddz. Psych i lecz. Stresu Boj., lekarz w SOR ortop Arletta Abadżijewa 2017-06-26 09:32:54
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - technik elektroradiolog nr 43/2017 Arletta Abadżijewa 2017-06-26 09:32:31
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz POZ lekarz med. pracy; lekarz w Por.Zdrowia Psych.; lekarz w Por. Alerg.- nr 42/2017 Arletta Abadżijewa 2017-06-26 09:32:04
Zapytanie ofertowe : procedura usunięcia trzech piezometrów zlokalizowanych na terenie szpitala Agnieszka Kucharska - admin 2017-06-25 20:11:51
przetarg na najem powierzchni na gipsomat Agnieszka Kucharska - admin 2017-06-25 20:08:07
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-06-23 12:30:23
Zawiadomienie/Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-23 10:41:10
Zawiadomienie/Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-23 10:39:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2017-06-23 10:14:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2017-06-23 10:14:36
Dostawa rejestratora danych do sterylizatorów parowych Agnieszka Mikulska 2017-06-22 13:12:30
„Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-22 11:15:31
„Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-22 07:51:52
Dostawa rejestratora danych do sterylizatorów parowych Agnieszka Mikulska 2017-06-21 15:02:42
Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Agnieszka Mikulska 2017-06-21 14:59:16
Przegląd wraz z wymianą części eksploatacyjnych Trauma Recon System Agnieszka Mikulska 2017-06-21 14:58:46
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Agnieszka Mikulska 2017-06-21 14:57:55
Dostawa Głowicy kamery 1488 Agnieszka Mikulska 2017-06-21 14:57:20
Wykonanie przeglądu okresowego Zestawu do badań elektrofizjologicznych wraz z dostawą kabla Agnieszka Mikulska 2017-06-21 14:56:49
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu 4WSK Agnieszka Mikulska 2017-06-21 14:56:07
Doposażenie Magnetom Area w pakiet ilościowej analizy tkanki mięśnia sercowego oferujący mapy T1, T2, T3 Agnieszka Mikulska 2017-06-21 14:55:22
Naprawa klimatyzatora ściennego w pom. biurowych Osrodka Przetwarzania Informacji. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-20 13:00:36
Naprawa klimatyzatora ściennego w pom. biurowych Osrodka Przetwarzania Informacji przez Zamawiającego. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-20 12:58:31
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w obrębie pakietu nr I. oferty Agnieszka Karpińska 2017-06-20 11:44:16
„Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-20 11:11:12
„Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-20 11:02:32
Ochrona Środowiska Katarzyna Skrok 2017-06-19 14:36:54
Ochrona Środowiska Katarzyna Skrok 2017-06-19 14:33:48
22/OPI/2017 Nadzór autorski i opieka serwisowa oprogramowania Infomedica/AMMS. Agnieszka Karpińska 2017-06-14 14:26:33
Dobór, dostawa, sprzedaż i montaż dziesięciu urządzeń schładzających typu Split w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz zapewnienie serwisu i okresowych przeglądów gwarancyjnych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-14 12:49:07
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Stanisławska 2017-06-12 08:26:45
PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO - ABSOLWENCI KIERUNKU OPIEKUN MEDYCZNY Elżbieta Moroń 2017-06-12 07:38:01
42/Med./2017 Dostawa narzędzi i materiałów medycznych oraz implantów ocznych dla Oddziału Okulistyki Agnieszka Stanisławska 2017-06-09 11:27:02
Wyjasnienia i modyfikacja SIWZ Agnieszka Stanisławska 2017-06-09 08:31:27
Naprawa klimatyzatora typu Split w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-08 12:38:35
Naprawa klimatyzatora typu Split w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-08 12:36:37
Naprawa klimatyzatora typu Split w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-08 12:11:41
naprawa klimatyzatora typu Split w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-08 12:08:43
: Dobór, dostawa, sprzedaż i montaż dziesięciu urządzeń schładzających typu Split w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz zapewnienie serwisu i okresowych przeglądów gwarancyjnych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-06-07 14:24:23
Modyfikacja treści SIWZ z dn. 06.06.2017r. Inżynier Kontraktu ZBO 2017-06-06 15:22:47
Dostawa duplikatorów płyt CD/DVD wraz z licencją oraz oprogramowaniem sterującym duplikatorów i podłączeniem do systemu Cyfrowej Radiologii Sylwia Komorek 2017-06-06 15:15:24
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 12/2017 Ewa Biros 2017-06-06 14:24:11
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - 46/2017 lekarz w Klin. Oddz. Anest. Inten. Ter., lekarz w Klin. Oddz. Neuroch., lekarz w Klin. Oddz. Chir Arletta Abadżijewa 2017-06-06 12:27:20
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz w Klin. Oddz. Anestezjilogii i Intensywnej Terapii, lekarz w Klin. Oddz. Neuroch., lekarz w Klin. Arletta Abadżijewa 2017-06-06 12:25:27
„Dostawa 2 sztucznych zwieraczy cewki moczowej" Urszula Tatarek 2017-06-06 09:53:20
Dostawa stanowiska roboczego ze stali nierdzewnej- powtórne postępowanie Sylwia Komorek 2017-06-06 08:29:36
PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLEWNTÓW PIELĘGNIARSTWA Elżbieta Moroń 2017-06-03 13:20:05
„Dostawa 2 sztucznych zwieraczy cewki moczowej" Urszula Tatarek 2017-06-02 14:03:04
„Dostawa 2 sztucznych zwieraczy cewki moczowej" Urszula Tatarek 2017-06-02 14:02:20
Dostawa odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii kolumnowej moczu Bogumiła Kujawska 2017-06-02 13:59:09
Zapytanie ofertowe na usługę odczytów dawek indywidualnych lub środkowiskowych od promieniowania jonizujacego gamma lub Rtg Urszula Tatarek 2017-06-01 12:52:21
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-06-01 07:40:53
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-05-26 15:15:32
18/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego – 4 pakiety. Agnieszka Karpińska 2017-05-26 15:06:39
20/Log/2017 Przebudowa kotłowni parowej w bud nr 1 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu kompleks K-2857 Agnieszka Karpińska 2017-05-26 15:04:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-05-26 13:54:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-05-26 13:53:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-05-26 13:52:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-05-26 13:52:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- SOR Elżbieta Moroń 2017-05-26 13:51:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2017-05-26 13:50:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2017-05-26 13:50:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - Zespół Transportu Wewnętrznego Elżbieta Moroń 2017-05-26 13:49:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-05-26 13:48:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Specjalistka/Starsza Pielęgniarka Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-05-26 13:47:03
13/Med./2017 Dostawa odczynników do metod manualnych i materiałów kontroli wewnątrzlaboratoryjnej i międzynarodowej przez okres 36 miesięcy. Agnieszka Karpińska 2017-05-26 11:52:42
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-05-26 11:37:02
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - technik elektroradiolog nr 43/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-25 09:57:55
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 9/2017 Ewa Biros 2017-05-24 10:30:21
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 10/2017 Ewa Biros 2017-05-24 10:17:30
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 7/2017 Ewa Biros 2017-05-24 10:12:55
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 4/2017 w ramach umowy zlecenie - pielęgniarki w zakresie podanym poniżej Arletta Abadżijewa 2017-05-24 08:42:45
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz POZ lekarz medycyny pracy; lekarz w Poradni Zdrowia Psychicznego; lekarz w Poradni Alergologicznej Arletta Abadżijewa 2017-05-24 08:41:08
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - SOR i Kliniczny Oddział Okulistycznynr 37/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-24 08:37:30
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Zakład Radiologii Lekarskiej i Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo - Twarzowejnr 35/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-24 08:36:13
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - perfuzjonista Klinika Kardiochirurgii nr 34/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-24 08:35:17
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Klinika Kardiologii nr 33/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-24 08:34:13
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 41/2017 - lekarz w Klin. Oddz. Neuroch, lekarz w Klin. Oddz. Psych i lecz. Stresu Boj., lekarz w SOR ortope. i traumat, chir. ogólna Arletta Abadżijewa 2017-05-22 13:35:48
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 41/2017 - lekarz w Klin. Oddz. Neuroch, lekarz w Klin. Oddz. Psych i lecz. Stresu Boj., lekarz w SOR ortope. i traumat, chir. ogólna Arletta Abadżijewa 2017-05-22 08:05:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-05-19 12:50:48
Dokumentacja do konkursu horyzontalnego nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17-rozeznanie rynku Michał Leśko - projekty UE 2017-05-18 15:01:45
Dokumentacja do konkursu horyzontalnego nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17-rozeznanie rynku Michał Leśko - projekty UE 2017-05-18 15:01:15
Dokumentacja do konkursu horyzontalnego nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17-rozeznanie rynku Michał Leśko - projekty UE 2017-05-18 15:00:54
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka/technik w Klinice Kardiologii 30/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-18 13:22:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-05-18 12:22:33
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz chirurgia ogólna SOR nr 32/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-18 10:43:03
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 32/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-18 10:42:15
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 37/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-18 08:31:13
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 37/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-17 12:54:10
14/Log./2017 Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z najmem kotłowni kontenerowej (mobilnej) i dostosowaniem instalacji c.o. - w sezonie grzewczym 2017/2018 Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-05-16 11:49:14
4/Med./2017 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych. Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-05-16 11:48:34
102/Med./2016 Świadczenie usług serwisowych specjalistycznego sprzętu medycznego produkcji firmy Medtronic wraz z jednorazową dostawą pakietu startowego do zestawu: wiertarka laryngologiczna z sh Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-05-16 11:47:54
8/Log./2017 Dostawa artykułow spozywczych Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:43:50
108/Log./2016 Dostawa chemicznych środków myjąco-dezynfekujących, czyszczących w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki wraz z ich najmem oraz chemicznych środków i ma Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:43:20
109/Med/2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, testów ACT, TT, PT, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej, zastawek przezskórnych dla Pracowni Hemod Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:42:36
98/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych , soczewek, preparatów, wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatu do usuwania zaćmy dla Oddzia Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:42:09
94/Med./2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych do wykonania badan biochemicznych wraz z najmem trzech analizatorów bioche Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:40:48
84/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem generatora do termoablacji dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:40:15
79/Med./2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunologicznych wraz z najmem analizatora podstawowego oraz pomocnicze Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:39:42
74/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Elektrofizjologii oraz Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:39:13
70/Log./2016 Ddostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:38:34
69/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznego Oddziału Neurochirurgii Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:37:51
64/Med./2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunologicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatora podstawow Agnieszka Stanisławska 2017-05-16 11:37:07
15/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Maquet, Getinge, Arjohuntleigh (Getinge Group). Agnieszka Karpińska 2017-05-16 11:21:41
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 9/2017 Ewa Biros 2017-05-15 14:09:49
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 10/2017 Ewa Biros 2017-05-15 14:09:13
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 10/2017 Ewa Biros 2017-05-15 14:07:17
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 9/2017 Ewa Biros 2017-05-15 14:02:07
ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego 8/2017 Ewa Biros 2017-05-12 13:21:05
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 35/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-12 13:07:12
Dokumentacja do konkursu horyzontalnego nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17-rozeznanie rynku Michał Leśko - projekty UE 2017-05-10 14:49:55
Dokumentacja do konkursu horyzontalnego nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17-rozeznanie rynku Michał Leśko - projekty UE 2017-05-10 14:45:13
dokumentacja do konkursu horyzontalnego nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17-rozeznanie rynku Michał Leśko - projekty UE 2017-05-10 14:44:42
rozeznanie rynku Michał Leśko - projekty UE 2017-05-10 14:44:23
rozeznanie rynku Michał Leśko - projekty UE 2017-05-10 14:43:24
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - specjalista neurochirurg nr 39/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-10 09:16:42
Dostawa produktu leczniczego Axitinibum Bogumiła Kujawska 2017-05-09 11:45:57
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka POZ nr 40/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-05 13:50:43
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Chirurgicznej 22/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-04 14:06:22
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz okulista nr 31/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-04 13:16:10
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka/technik w Klinice Kardiologii 30/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-04 13:14:48
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz Klinika Kardiologii nr 29/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-04 13:14:14
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz psychitra, lekarz służby medycyny pracy 28/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-04 13:13:33
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarki w Pracowni Endoskopii Urologicznej nr 27/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-04 13:11:36
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie - pielegniarki, technicy nr 5/2017 Arletta Abadżijewa 2017-05-04 13:11:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko: Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny Elżbieta Moroń 2017-04-29 10:12:17
Ogłoszenie naboru nan stnowisko Ratownik Medyczny- SOR Elżbieta Moroń 2017-04-29 10:09:39
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017 Ewa Biros 2017-04-29 08:51:26
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 7/2017 Ewa Biros 2017-04-29 08:42:35
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 6/2017 Ewa Biros 2017-04-29 08:38:18
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Pracowni leków cytostatycznych Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:53:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:52:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:50:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:49:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:49:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - Zespół Transportu Wewnętrznego Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:48:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:46:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Specjalistka/Starsza Pielęgniarka Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:43:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-04-28 13:42:18
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Klin. Oddział Anestezjologii i Intensynwej Terapii, Klin. Oddział Neurologiczny i SOR, Klin. Oddział Uro Arletta Abadżijewa 2017-04-28 09:31:56
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensynwej Terapii, Kliniczny Oddział Neurologiczny i SOR, Kliniczny Arletta Abadżijewa 2017-04-28 09:30:09
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensynwej Terapii, Kliniczny Oddział Neurologiczny i SOR, Kliniczny Arletta Abadżijewa 2017-04-28 09:27:41
Dostawa niszczarek dokumentów, bindownic i laminarki w 2017 roku. Sławomir Orłowski 2017-04-27 13:46:51
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z 27.04.17 Bogumiła Kujawska 2017-04-27 10:49:57
"Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów” Bogumiła Kujawska 2017-04-26 14:23:50
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Zakład Radiologii Lekarskiej i Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo - Twarzowejnr 35/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-26 14:17:07
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Bogumiła Kujawska 2017-04-26 14:10:40
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 25.04.2017r Bogumiła Kujawska 2017-04-25 10:14:45
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-04-24 13:44:54
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 31/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-24 10:28:58
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-04-24 10:03:28
1/Med/2017 Dostawa środków przeciwnowotworowych, immunomodulacyjnych, kontrastowych, do dializ i znieczuleń. Agnieszka Karpińska 2017-04-21 14:30:20
„Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów” Bogumiła Kujawska 2017-04-20 08:09:12
Odpowiedź na pytanie Sławomir Orłowski 2017-04-19 14:03:27
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zaresie kardiologii z czynnościami konsultanta w 4WSKzP i gastroenerolgii w Programie Kolonoskopii Przesiewowej nr 26/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-19 14:00:22
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Klinicznym Oddziale Okulistycznym oraz Poradniach nr 25/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-19 13:59:55
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nr 24/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-19 13:58:53
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 23/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-19 13:58:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2017-04-18 08:39:49
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-04-14 12:44:19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet nr 4 Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-04-13 09:32:04
„Dostawa prowadników sztywnych i super sztywnych dla Pracowni Hemodynamiki” Bogumiła Kujawska 2017-04-12 08:20:22
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 5/2017 i unieważnieniu konkursu w zakresie 4) Arletta Abadżijewa 2017-04-11 12:36:26
„Dostawa odczynników do metod manualnych identyfikacji drobnoustrojów na okres 36 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej według pakietów” Bogumiła Kujawska 2017-04-11 10:53:06
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz Klinika Kardiologii nr 29/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-11 09:40:40
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka/technik w Klinice Kardiologii 30/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-10 08:10:05
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka/technik w Klinice Kardiologii 30/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-10 08:09:00
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 13:17:32
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 13:17:13
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 13:15:47
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 13:13:49
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 13:10:54
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 13:08:32
1/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego i mebli medycznych dla centralnej sterylizacji i pomieszczeń towarzyszących w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby zintegrowanego bloku Inżynier Kontraktu ZBO 2017-04-07 12:52:42
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 12:49:45
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 12:49:09
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 12:31:32
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 12:30:34
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 12:29:47
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-04-07 12:29:18
Szablon przetargu dla inżyniera kontaktu ZBO Radosław Mielczarek - admin 2017-04-07 11:58:44
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia w zakresie.... postępowanie 3/2017/UZ Ewa Biros 2017-04-07 07:54:47
Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki wieku rozwojowego i szczepień w POZ przy ul. Róży Wiatrów GRUDZIEŃ 7/2016 Ewa Biros 2017-04-07 07:53:58
„Dostawa odczynników do metod manualnych identyfikacji drobnoustrojów na okres 36 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej według pakietów” Bogumiła Kujawska 2017-04-06 13:37:47
Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3-A6 na okres 4 lat Dorota Janiszewska 2017-04-06 07:53:41
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz Klinika Kardiologii nr 29/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-05 10:07:58
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz Klinika Kardiologii29/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-05 10:01:09
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz Klinika Kardiologii29/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-05 10:00:26
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz w zakresie kardiologii 29/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-05 09:57:49
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz w zakresie kardiologii 29/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-05 09:55:17
Dostawa stanowiska roboczego ze stali nierdzewnej Sylwia Komorek 2017-04-04 16:25:37
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 26/2017 Arletta Abadżijewa 2017-04-04 09:38:21
Wykonanie remontu rampy i posadzek w budynku magazynowym nr 6 Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-03-31 14:26:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:25:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:25:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:24:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:24:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:23:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:23:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:23:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:22:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:22:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:21:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:21:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:20:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:20:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:20:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:19:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:18:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:18:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:17:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:17:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka, Blok operacyjny Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:17:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka, Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2017-03-31 14:16:39
9/Log/2017 Dostawa mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2017-03-31 14:12:34
Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3-A6 na okres 4 lat Dorota Janiszewska 2017-03-31 12:08:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-03-31 12:03:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko inspektora ds. BHP Elżbieta Moroń 2017-03-31 12:03:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko archiwisty Elżbieta Moroń 2017-03-31 12:02:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sekretarki- Klinika Kardiologii Elżbieta Moroń 2017-03-31 12:02:25
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz psychitra, lekarz służby medycyny pracy 28/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-31 11:36:59
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Kardiochirurgii MARZEC I/21 Arletta Abadżijewa 2017-03-31 10:52:56
Wyjasnienia i modyfikacja tresci SIWZ wraz ze zmianą składania ofert Agnieszka Stanisławska 2017-03-31 08:52:47
Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3-A6 na okres 4 lat Dorota Janiszewska 2017-03-30 12:46:10
Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów SSP w tym systemów automatycznego oddymiania klatek schodowych zamontowanych w budynku n Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-03-30 08:48:27
Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ ( pyt. 1 - 135) Agnieszka Stanisławska 2017-03-29 11:17:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - Zespół Transportu Wewnętrznego Elżbieta Moroń 2017-03-29 10:31:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista ds. sprzętu medycznego - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2017-03-29 10:11:43
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Agnieszka Karpińska 2017-03-28 14:52:57
Zawiadomieni o wniesieniu odwołania dot. pakietu nr 100. Agnieszka Karpińska 2017-03-27 11:22:54
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie - pielegniarki, technicy nr 5/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-27 09:17:40
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Oddziałach 4WSKzP SP ZOZ UTY XI/19 Arletta Abadżijewa 2017-03-24 11:24:37
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kliniczny Oddział Urologiczny LUTY X/18 Arletta Abadżijewa 2017-03-24 11:23:49
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Poradnia Otolaryngologiczna LUTY IX/17 Arletta Abadżijewa 2017-03-24 11:23:26
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu nr 20/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-24 11:22:54
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń przez lekarza w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 4WSKzP SP ZOZ LUTY XII/20 Arletta Abadżijewa 2017-03-24 11:22:14
Wykonanie remontu rampy i posadzek w budynku magazynowym nr 6 Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-03-24 09:17:09
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 23/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-23 11:11:11
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 22/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-23 11:07:46
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 22/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-23 11:04:18
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-03-23 08:16:56
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-03-23 07:32:44
Cennik 4WSK zP SP ZOZ Magdalena Kałuska 2017-03-23 07:29:11
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zaresie kardiologii z czynnościami konsultanta w 4WSKzP i gastroenerolog w Programie Kolonoskopii Przesiewowej nr 26/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-22 09:37:01
Zamówienia Publiczne Agnieszka Kucharska - admin 2017-03-22 09:26:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy Technik Analityki Medycznej - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Elżbieta Moroń 2017-03-21 13:50:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego Elżbieta Moroń 2017-03-21 13:39:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka, Klinika Kardiochirurgii, Blok operacyjny Elżbieta Moroń 2017-03-21 13:23:34
97/Log/2016 Dostawa materiałów budowlano – technicznych i eksploatacyjnych do klimatyzacji Agnieszka Karpińska 2017-03-21 11:24:51
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Pracowni leków cytostatycznych Elżbieta Moroń 2017-03-20 09:02:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Księgowa/Księgowy Elżbieta Moroń 2017-03-17 12:56:00
Wykonanie audytów energetycznych Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-03-17 11:50:39
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Agnieszka Mikulska 2017-03-14 12:41:21
Zbiorcze zestawienie ofert Magdalena Okulicz-Kozaryn 2017-03-14 12:22:15
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu Arletta Abadżijewa 2017-03-13 09:12:24
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu Arletta Abadżijewa 2017-03-13 09:09:01
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 22/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-10 14:24:00
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Chirurgicznej 22/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-10 10:18:24
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Chirurgicznej 22/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-10 10:00:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2017-03-09 13:36:12
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 22/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-09 09:48:48
Dostawa sprzętu kwaterunkowego w 2017/ 2018 roku Sławomir Orłowski 2017-03-08 14:50:03
Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Chirurgicznej 22/2017 Arletta Abadżijewa 2017-03-08 11:32:32
10/Med./2017 jednorazowych i wielorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń Agnieszka Stanisławska 2017-03-08 09:43:59
Dostawa sprzętu kwaterunkowego w 2017/ 2018 roku Sławomir Orłowski 2017-03-07 12:44:16
Odpowiedzi na pytania i poprawka Sławomir Orłowski 2017-03-07 12:42:48
7/Med./2017 Dostawa produktów leczniczych. Agnieszka Karpińska 2017-03-07 12:37:03
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2017-03-07 12:05:27
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Stanisławska 2017-03-07 10:36:06
Dostawa sprzętu kwaterunkowego w 2017/ 2018 roku Sławomir Orłowski 2017-03-06 12:18:09
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. Oddz. Otolaryngologiczny ( dyzury medyczne), SOR LUTY VIII 2017 Monika Krause 2017-03-06 08:02:52
Dostawa stanowiska roboczego ze stali nierdzewnej- powtórne postępowanie Sylwia Komorek 2017-03-03 14:29:16
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r. Agnieszka Karpińska 2017-03-03 12:04:46
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r. Agnieszka Karpińska 2017-03-03 12:02:02
Dostawa sprzętu kwaterunkowego w 2017/ 2018 rok Sławomir Orłowski 2017-03-03 10:22:08
111/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Maquet, Getinge, Arjohuntleigh (Getinge Group). Agnieszka Karpińska 2017-03-02 13:57:46
107/Med/2016 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Pentax, B-K Medical. Agnieszka Karpińska 2017-03-02 13:53:36
89/Med/2016 Dostawa jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego, sensorów mózgowych wraz z najmem monitorów. Agnieszka Karpińska 2017-03-02 13:52:21
ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ na BIP na „Dostawa elektrody do czasowej stymulacji serca dla Pracowni Hemodynamiki” Bogumiła Kujawska 2017-03-01 14:56:19
ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ na BIP Bogumiła Kujawska 2017-03-01 14:55:51
Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz- POZ Poliklinika, Rejestracja Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:25:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:25:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:24:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:23:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:18:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:17:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:15:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:13:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:12:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:11:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:11:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:10:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:09:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:08:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:07:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:06:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:03:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2017-02-24 14:00:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2017-02-24 13:56:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2017-02-24 13:55:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej Elżbieta Moroń 2017-02-24 13:53:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Elżbieta Moroń 2017-02-24 13:52:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2017-02-24 13:51:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca Elżbieta Moroń 2017-02-23 13:53:13
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik pracowni leków cytostatycznych Elżbieta Moroń 2017-02-23 09:03:17
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik pracowni Elżbieta Moroń 2017-02-23 08:59:35
Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert Monika Krause 2017-02-23 08:30:21
Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert Monika Krause 2017-02-23 08:28:18
Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert Monika Krause 2017-02-23 08:26:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko archiwisty Elżbieta Moroń 2017-02-23 07:53:00
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej Kl. Oddz.Anestezjologii i Intensywnej Terapii Monika Krause 2017-02-22 07:45:28
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna LUTY VII 2017 Monika Krause 2017-02-22 07:45:02
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej LUTY VI 2017 Monika Krause 2017-02-22 07:44:40
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zakład Endoskopii Zabiegowej LUTY V 2017 Monika Krause 2017-02-22 07:44:17
Dostawa systemu pneumatycznego ucisku sekwencyjnego -10 kpl. Sylwia Komorek 2017-02-20 13:30:03
Modernizacja Wideonystagmografu Sylwia Komorek 2017-02-20 13:29:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2017-02-17 09:10:57
Zawieszenie rozstrzygnięcia ofert Sławomir Orłowski 2017-02-17 08:47:45
Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-15 14:17:01
Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-15 14:15:51
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. Oddz. Otolaryngologiczny ( dyzury medyczne), SOR LUTY VIII 2017 Monika Krause 2017-02-15 07:36:26
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. Oddz. Otolaryngologiczny ( dyzury medyczne), SOR LUTY VIII 2017 Monika Krause 2017-02-14 14:02:02
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Poradnia Okulistyczna LUTY IV 2017 Monika Krause 2017-02-14 08:35:54
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Oddział Onkologii Klinicznej LUTY III 2017 Monika Krause 2017-02-14 08:35:15
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarka koordynująca Bl. Op. KL Oddz. Chir. Naczyniowej LUTY II 2017 Monika Krause 2017-02-14 08:34:42
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Klinika Chirurgiczna LUTY I 2017 Monika Krause 2017-02-14 08:34:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor - Sekcja Sprzęrtu Medycznego Elżbieta Moroń 2017-02-13 07:43:30
Dostawa wraz z wymianą uszkodzonego zasilacza UPS zasilającego bloki operacyjne oddziału Laryngologii w 4 WSKzP SPZOZ - kompleks 2857 przy ul. Weigla 5 we Wrocławiu Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-02-09 10:33:12
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 09.02.2017r. Urszula Tatarek 2017-02-09 08:06:16
„Dostawa jednorazowych materiałów medycznych” Urszula Tatarek 2017-02-07 13:19:32
„Dostawa jednorazowych materiałów medycznych” Urszula Tatarek 2017-02-07 13:12:02
Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-07 10:39:01
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2017-02-07 10:38:44
Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-07 10:38:22
Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-07 10:32:05
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna LUTY VII 2017 Monika Krause 2017-02-07 09:52:17
Konkurs ofert Magdalena Kałuska 2017-02-06 13:06:58
Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie technicznego wykonania prac ortodontycznych i protetycznych Magdalena Kałuska 2017-02-06 13:06:32
Konkurs ofert w zakresie technicznego wykonania prac ortodontycznych i protetycznych Magdalena Kałuska 2017-02-06 13:06:16
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-02-06 12:58:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Rejestratorka - Rejestracja Polikliniki Elżbieta Moroń 2017-02-06 12:01:13
Zawieszenie rozstrzygnięcia ofert Sławomir Orłowski 2017-02-06 09:06:11
Zawieszenie rozstrzygnięcia ofert Sławomir Orłowski 2017-02-06 09:04:08
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2017-02-06 09:01:44
Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-03 15:27:21
Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-03 14:45:45
Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od i kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-03 14:20:19
Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od i kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-03 14:19:11
Wykonanie części dokumentacja niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od i kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-03 14:17:04
Wykonanie części dokumentacja niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od i kwartału 2017 Michał Leśko - projekty UE 2017-02-03 13:39:50
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2017-02-02 14:48:02
Odpowiedź i wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 02.02.2017r Urszula Tatarek 2017-02-02 13:58:07
Odpowiedź i wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 02.02.2017r Urszula Tatarek 2017-02-02 13:57:17
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zakład Endoskopii Zabiegowej LUTY V 2017 Monika Krause 2017-02-02 10:48:24
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zakład Endospopii Zabiegowej LUTY V 2017 Monika Krause 2017-02-02 10:46:24
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarka Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej STYCZEŃ VIII 2017 Monika Krause 2017-02-02 10:45:54
„Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych" Urszula Tatarek 2017-02-01 12:27:47
„Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych" Urszula Tatarek 2017-02-01 12:26:46
Modyfikacja treści SIWZ i zmiana terminu składania/otwarcia ofert Bogumiła Kujawska 2017-02-01 11:46:16
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r. Agnieszka Karpińska 2017-02-01 08:38:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarki- Kliniczny Oddział Zaburzeń Rytmu Serca Elżbieta Moroń 2017-01-31 10:13:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarki- Kliniczny Oddział Zaburzeń Rytmu Serca Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:51:38
Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz- POZ Poliklinika, Rejestracja Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:50:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:50:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:49:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:48:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:47:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:46:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:46:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:45:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:45:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:43:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:43:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:42:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:41:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:41:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:39:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:38:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:37:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:37:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:36:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2017-01-31 09:35:54
Dostawa chłodzonych, nawigacyjno-ablacyjnych cewników obsługujących technologię pomiaru wartości oraz kierunku działania nacisku końcówki na tkankę , elektrod referencyjnych przy zastosowani Bogumiła Kujawska 2017-01-30 14:37:26
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2017-01-30 13:07:35
105/Log./2016 Dostawa papieru kserograficznego, tonerów do kserokopiarek oraz materiałów biurowych Arletta Abadżijewa 2017-01-30 10:43:28
99/OPI/2016 Dostawa papieru, etykiet, materiałów eksploatacyjnych i tonerów do drukarek. Arletta Abadżijewa 2017-01-30 10:42:44
76/Med./2016 Dostawa szwów i drutów chirurgicznych Arletta Abadżijewa 2017-01-30 10:41:57
Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie technicznego wykonania prac ortodontycznych i protetycznych Magdalena Kałuska 2017-01-30 10:34:38
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-01-27 11:55:59
Dostawa sprzętu kuchennego (elektrycznego), sprzętu i wyposażenia kuchennego, profesjonalnego sprzętu kuchennego, kotłów warzelnych i pieca konwekcyjno-parowego w 2017/2018 roku Sławomir Orłowski 2017-01-27 11:30:17
101/Med./2016 Świadczenie usług serwisowych systemu radiografii pośredniej Agfa CR oraz systemu Agfa IMPAX 6. Agnieszka Karpińska 2017-01-27 09:28:02
91/Log/2016 Zakup benzyny EURO SUPER 95 i oleju napędowego w sprzedaży bezgotówkowej w programie kart flotowych na rok 2017/2018/2019. Agnieszka Karpińska 2017-01-27 09:25:57
87/Adm/2016 Dostawa karnetów Agnieszka Karpińska 2017-01-27 09:20:42
85/Med./2016 Dostawa środków przeciwnowotworowych, immunosupresyjnych i znieczulających. Agnieszka Karpińska 2017-01-27 09:19:33
86/Med/2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych wraz z najmem analizatorów, wirówki - dwa pakiety. Agnieszka Karpińska 2017-01-27 09:18:24
Dostawa sprzętu kuchennego (elektrycznego), sprzętu i wyposażenia kuchennego, profesjonalnego sprzętu kuchennego, kotłów warzelnych i pieca konwekcyjno-parowego w 2017/2018 roku Sławomir Orłowski 2017-01-26 15:07:24
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Ortopedii oraz Zakładzie Patomorfologii w ramach umowy zlecenia STYCZEŃ 1/2017 Ewa Biros 2017-01-26 12:34:23
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Chirurgii Transplantacyjnej w ramach umowy zlecenia STYCZEŃ 2/2017 Ewa Biros 2017-01-26 12:32:47
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-01-26 12:05:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Rejestratorka - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2017-01-26 11:02:15
Dostawa sprzętu chłodniczego typu AGD, zamrażarki skrzyniowej, oraz sprzętu chłodniczego farmaceutycznego/laboratoryjnego w 2017/2018 roku Sławomir Orłowski 2017-01-26 10:04:45
Doposażenie Magnetom Area w pakiet ilościowej analizy tkanki mięśnia sercowego oferujący mapy T1, T2, T3 Agnieszka Mikulska 2017-01-26 07:41:09
Odpowiedź na pytanie Sławomir Orłowski 2017-01-25 08:19:45
Dostawa sprzętu chłodniczego typu AGD, zamrażarki skrzyniowej, oraz sprzętu chłodniczego farmaceutycznego/laboratoryjnego w 2017/2018 roku Sławomir Orłowski 2017-01-25 07:43:30
Dostawa sprzętu chłodniczego typu AGD, zamrażarki skrzyniowej, oraz sprzetuchlodniczego farmaceutycznego/laboratoryjnego w 2017/2018 roku Sławomir Orłowski 2017-01-23 15:07:32
Dostawa druków z drukarni według wzorów Zamawiającego w 2017 roku Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:12:50
Świadczenie usług odpłatnego transportu sanitarnego przy użyciu zewnętrznych sanitarnych środków transportowych w 2017 Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:12:31
Wykonanie usługi przeglądów, konserwacji i napraw wózków widłowych na 2017 Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:12:07
Dostawa Soli tabletkowej i preparatu Hydro-X na 2017 rok Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:11:50
Dostawa Foteli tapicerowanych rekreacyjnych typu JEFF Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:11:34
Dostawa szafki ze stali nierdzewnej Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:11:01
Dostawa chłodziarek laboratoryjnych (farmaceutycznych) Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:10:41
Dostawa Foteli biurowych ergonomicznych typu VIP – W-80-4 i ławek zespolonych typu BETA Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:10:07
Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego na 2016/ 2017r. Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:09:39
Dostawa koców szpitalnych, poduszek medycznych wielorazowego użytku i kołder medycznych oraz poduszek jednorazowego użytku Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:09:22
Dostawa szafy kartotekowej i regałów magazynowych Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:09:08
Dostawa chłodziarki laboratoryjnej farmaceutycznej Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:08:42
Dostawa sprzętu kwaterunkowego na 2016/ 2017 rok Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:08:23
Usługa wykonania remontu silnika w pojeździe sanitarnym Mercedes Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:07:54
„Dostawa odzieży i obuwia roboczego, ochronnego, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia dla portierów na 2016/17 rok” Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:04:54
„ Dostawa sprzętu chłodniczego elektrycznego typu AGD, sprzętu chłodniczego gastronomicznego ze stali nierdzewnej, witryny chłodniczej dwudrzwiowej do zastosowań medycznych oraz sprzętu ch Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:04:34
Powtórzenie postępowania - dostawa sprzętu jednorazowego, zastawy stołowej oraz drobnych akcesoriów kuchennych w 2016 / 2017 roku Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:03:53
Dostawa sprzętu kuchennego (elektrycznego),sprzętu i wyposażenia kuchennego, profesjonalnego sprzętu kuchennego, zmywarki do mycia naczyń, pieca konwekcyjnego i kostkarki do lodu w 2016 Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:03:24
Dostawa sprzętu, wyposażenia gospodarczego i automatu szorująco zbierającego na 2016 rok Sławomir Orłowski 2017-01-23 13:00:45
1/Med/2017 Dostawa środków przeciwnowotworowych, immunomodulacyjnych kontrastowych, do dializ i znieczuleń. Agnieszka Karpińska 2017-01-21 22:39:45
Dostawa systemu pneumatycznego ucisku sekwencyjnego -10 kpl. Sylwia Komorek 2017-01-20 16:45:27
Doposażenie Magnetom Area w pakiet ilościowej analizy tkanki mięśnia sercowego oferujący mapy T1, T2, T3 Agnieszka Mikulska 2017-01-20 14:53:04
Remontu instalacji sanitarnych w zakresie wykonanie czyszczenia chemicznego wymienników ciepła płytowych lutowanych oraz przeciwprądowych Typu JAD, zainstalowanych w węzłach cieplnych WI i W II Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2017-01-20 14:34:04
Dostawa dwóch stacji roboczych technika NX Sylwia Komorek 2017-01-20 11:25:51
96/Log/2016 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4 WSK z P Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-20 09:47:57
93/Med./2016 Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo wraz z najmem systemu Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-20 09:47:15
88/Med./2016 Dostawa odczynników do automatycznego analizatora wraz z najmem analizatora dla Zakładu Diagnostyki Laborato.ryjnej przez okres 12 miesięcy w 2 pakietach Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-20 09:46:29
82/Med/2016 Dostawa radiofarmaceutyków i izotopów Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-20 09:45:39
77/Med./2016 Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo wraz z najmem systemu Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-20 09:44:49
67/Log./2016 Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-20 09:44:17
68/Med./2016 Dostawa odczynników do aparatu szybkich analiz parametrów krytycznych wraz z najmem analizatora przez okres 12 miesięczna potrzeby klinicznego oddziału anestezjologii i intensywnej te Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-20 09:43:27
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, CZĘŚĆ NR 1 I CZĘŚĆ NR 2, W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI ‘ROZBUDOWA BUDYNKU NR 1 NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W 4 WSK SP Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE W Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-20 09:42:49
61/Med./2016 Dostawa cewników, prowadników, stentów, łat dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-20 09:41:01
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zespół Kontroli Zakażeń Szptalnych, Gabinet Lekarza Zakładowego, Poradnia Badań Profilaktycznych STYCZEŃ VII 2017 Monika Krause 2017-01-19 09:27:58
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w trakcie specjalizacji z anestezj. i intens. terapii Kl. Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii STYCZEŃ VI 2017 Monika Krause 2017-01-19 09:27:40
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Klinika Kardiochirurgii, Kl. Oddz. Neurolog. i SOR STYCZEŃ V 2017 Monika Krause 2017-01-19 09:27:17
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna, Zakład Rehabilitacji STYCZEŃ IV 2017 Monika Krause 2017-01-19 09:26:58
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ZAkład Medycyny Nuklearnej STYCZEŃ III 2017 Monika Krause 2017-01-19 09:26:33
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu STYCZEŃ II 2017 Monika Krause 2017-01-19 09:26:00
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. Oddz. Urologiczny,Zakład Patomorfologii STYCZEŃ I 2017 Monika Krause 2017-01-19 09:25:33
Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ Agnieszka Stanisławska 2017-01-18 12:27:04
„Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-01-18 11:42:28
„Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2017-01-18 11:41:54
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej Kl. Oddz.Anestezjologii i Intensywnej Terapii Monika Krause 2017-01-18 10:39:24
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej Kl. Oddz.Anestezjologii i Intensywnej Terapii Monika Krause 2017-01-18 10:35:20
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej Kl. Oddz.Anestezjologii i Intensywnej Terapii Monika Krause 2017-01-18 10:33:47
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej Kl. Oddz.Anestezjologii i Intensywnej Terapii Monika Krause 2017-01-18 10:31:19
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej Kl. Oddz.Anestezjologii i Intensywnej Terapii Monika Krause 2017-01-18 10:28:45
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2017-01-17 12:49:57
Wyjaśnienia i modyfikacja-16.01.2017r Urszula Tatarek 2017-01-16 12:46:46
Wyjaśnienia i modyfikacja-16.01.2017r Urszula Tatarek 2017-01-16 12:43:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Fizjoterapeuty - Zakład Rehabilitacji Elżbieta Moroń 2017-01-13 13:29:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Fizjoterapeuty - Zakład Rehabilitacji ad Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2017-01-13 13:20:56
Dostawa zamkniętych systemów aspiracyjno – próżniowych do pobierania krwi do badań równowagi kwasowo – zasadowej i wodno – elektrolitowej dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii Urszula Tatarek 2017-01-13 11:52:12
Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ Agnieszka Stanisławska 2017-01-13 11:33:37
Dostawa krążków do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów metodą dyfuzyjno-krążkową dla Zakładu Diagnostyki Labolatoryjnej Urszula Tatarek 2017-01-13 10:51:43
Dostawa krążków do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów metodą dyfuzyjno-krążkową dla Zakładu Diagnostyki Labolatoryjnej Urszula Tatarek 2017-01-13 10:50:07
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Magdalena Kałuska 2017-01-12 11:25:29
ZMIANA DO REGULAMINU KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Magdalena Kałuska 2017-01-12 11:25:01
KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Magdalena Kałuska 2017-01-12 11:24:44
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2017-01-12 11:24:19
Rozstrzygnięcie KONKURSU - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2017-01-12 11:23:51
ZMIANA - Bank Krwi Magdalena Kałuska 2017-01-12 11:23:34
Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ Agnieszka Stanisławska 2017-01-11 13:46:15
zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-10 14:34:35
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w obrębie Pakietu 1 i 3 z dnia 14.12.2016r. Arletta Abadżijewa 2017-01-10 12:16:13
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Chirurgii Transplantacyjnej w ramach umowy zlecenia STYCZEŃ 2/2017 Ewa Biros 2017-01-05 13:40:01
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Ortopedii oraz Zakładzie Patomorfologii w ramach umowy zlecenia STYCZEŃ 1/2017 Ewa Biros 2017-01-05 13:35:00
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale ChirurgiiTransplantacyjnej w ramach umowy zlecenia STYCZEŃ 2/2017 Ewa Biros 2017-01-05 13:32:47
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Klinicznym Oddziale ChirurgiiTransplantacyjnej w ramach umowy zlecenia STYCZEŃ 2/2017 Ewa Biros 2017-01-05 13:31:26
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Ortopedii oraz Zakładzie Patomorfologii w ramach umowy zlecenia STYCZEŃ 1/2017 Ewa Biros 2017-01-05 13:30:45
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia STYCZEŃ 1/2017 Ewa Biros 2017-01-05 13:10:49
1/4WSzK/2017 - Usługa ubezpieczenia 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład OpiekiZdrowotnej we Wrocławiu (3 Pakiety). Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-05 13:04:44
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia GRUDZIEŃ 9/2016 Ewa Biros 2017-01-05 12:52:34
1/4WSzK/2017 Paulina Dziepak-Wiewiórska 2017-01-05 12:28:45
Przedłużenia terminu subskrypcji baz antywirusowych dla licencji oprogramowania ESET Dorota Janiszewska 2017-01-05 10:14:48
Świadczenia usług obsługi podpisu elektronicznego Dorota Janiszewska 2017-01-05 09:15:15
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 04.01.2017r. Agnieszka Karpińska 2017-01-04 13:22:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2017-01-04 12:58:45
Ogloszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego w ramach dyżurów medycznych w zakresie neurologii w Kl. Oddz. Neurolog. z Pododdz. Udar. Mózgu i SOR Monika Krause 2017-01-03 07:33:23
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu 4WSK Agnieszka Mikulska 2017-01-02 14:30:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarki- Kliniczny Oddział Zaburzeń Rytmu Serca Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:21:16
Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz- POZ Poliklinika, Rejestracja Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:19:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:19:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:18:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:17:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:17:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:16:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:15:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:14:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:14:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:13:10
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:12:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:11:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:09:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:08:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:06:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:06:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:05:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:04:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:04:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:03:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-12-30 12:02:22
Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP Dorota Janiszewska 2016-12-30 09:13:35
Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP Dorota Janiszewska 2016-12-30 09:12:45
Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP Dorota Janiszewska 2016-12-30 09:11:51
Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP Dorota Janiszewska 2016-12-30 09:11:15
Przedłużenia terminu subskrypcji baz antywirusowych dla licencji oprogramowania ESET Dorota Janiszewska 2016-12-28 14:16:33
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-12-28 09:53:16
Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej Dorota Janiszewska 2016-12-28 09:33:35
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu 4WSK Agnieszka Mikulska 2016-12-27 10:14:55
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - 23.12.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-12-23 13:34:51
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia GRUDZIEŃ 9/2016 Ewa Biros 2016-12-23 07:20:59
Konkurs ofert w zakresie technicznego wykonania prac ortodontycznych i protetycznych Magdalena Kałuska 2016-12-22 13:23:51
Rozstrzygnięcie KONKURSU - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2016-12-22 12:59:32
ZMIANA - Bank Krwi Magdalena Kałuska 2016-12-22 12:59:14
Konkurs ofert - BANK KRWI Magdalena Kałuska 2016-12-22 12:58:46
Ogloszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego w ramach dyżurów medycznych w zakresie neurologii w Kl. Oddz. Neurolog. z Pododdz. Udar. Mózgu i SOR Monika Krause 2016-12-22 11:52:52
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Klin. Oddz. Okulistyczny, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Kl. Oddz. Neurologiczny - dyżury GRUDZIEŃ I 2016 Monika Krause 2016-12-22 11:44:12
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii zabiegowej (zabiegi endowaskularne) w Klinice Chirurgicznej LISTOPAD XIII 2016 Monika Krause 2016-12-22 11:43:45
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zakład Endoskopiii Lekarskiej ( Program kolonoskopii przesiewowej w profilaktyce raka jelita grubego) GRUDZIEŃ II 2016 Monika Krause 2016-12-22 11:43:23
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności pielegniarki operacyjnej w Klinice Chirurgicznej GRUDZIEŃ III 2016 Monika Krause 2016-12-22 11:43:05
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład Radiologii Zabiegowej GRUDZIEŃ IV 2016 Monika Krause 2016-12-22 11:42:46
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zakład Medycyny Nuklearnej GRUDZIEŃN VI 2016 Monika Krause 2016-12-22 11:42:26
Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii zabiegowej (zabiegi endowaskularne) w Klinice Chirurgicznej - 2 lekarzy specjalistów Monika Krause 2016-12-22 11:35:00
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Ośrodek Diagnostyki Obrazowej GRUDZIEŃ V 2016 Monika Krause 2016-12-22 11:34:35
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. odz. Psychiatryczny I Lecz. Stresu Bojowego GRUDZIEŃ VII 2016 Monika Krause 2016-12-22 11:34:17
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-12-20 12:58:33
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-12-20 12:05:35
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-12-20 12:03:55
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 19.12.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-12-19 12:01:42
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 19.12.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-12-19 11:58:34
75/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Arletta Abadżijewa 2016-12-19 11:49:44
92/Log./2016 Dostawa papieru, tuszu i tonerów do drukarek i kserokopiarek, oraz materiałów biurowych, druków, rejestrów, ankiet Arletta Abadżijewa 2016-12-19 11:46:48
80/Med/2016 Dostawa sprzętu medycznego wg. pakietów 1-7 Agnieszka Karpińska 2016-12-16 13:26:52
58/Med/2016 Dostawa produktów leczniczych, wapna sodowanego, preparatów dezynfekcyjnych i myjących. Agnieszka Karpińska 2016-12-16 13:25:21
105/Log./2016 Dostawa papieru kserograficznego, tonerów do kserokopiarek oraz materiałów biurowych Arletta Abadżijewa 2016-12-16 12:24:39
Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w zakresie czynności zawodowych ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym GRUDZIEŃ 2016 Ewa Biros 2016-12-15 08:26:11
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia GRUDZIEŃ 9/2016 Ewa Biros 2016-12-15 08:23:54
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia GRUDZIEŃ 9/2016 Ewa Biros 2016-12-15 08:22:13
Konkurs ofert na świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia GRUDZIEŃ 9/2016 Ewa Biros 2016-12-15 08:22:06
Konkurs ofert na świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia GRUDZIEŃ 9/2016 Ewa Biros 2016-12-15 08:20:48
Konkurs ofert na świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia GRUDZIEŃ 9/2016 Ewa Biros 2016-12-15 08:18:20
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu 4WSK Agnieszka Mikulska 2016-12-14 14:47:58
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu 4WSK Agnieszka Mikulska 2016-12-14 14:39:17
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie transplantologii klinicznej LISTOPAD VII 2016 Monika Krause 2016-12-14 11:05:39
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. Oddz. Anestezjoilogii i Intensywnej Terapii, Kl. Oddz. Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego LISTOPAD XII 2016 Monika Krause 2016-12-14 11:04:27
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Szpitalny Oddział Ratunkowy LISTOPAD XI 2016 Monika Krause 2016-12-14 11:03:51
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej LISTOPAD X 2016 Monika Krause 2016-12-14 11:03:19
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Poliklinika Stomatologiczna LISTOPAD IX 2016 Monika Krause 2016-12-14 11:02:30
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LISTOPAD VI 2016 Monika Krause 2016-12-14 11:02:01
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Poradnia Alergologiczna, POZ LISTOPAD VIII 2016 Monika Krause 2016-12-14 10:27:21
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LISTOPAD V 2016 Monika Krause 2016-12-14 10:26:50
Dostawa dwóch stacji roboczych technika NX Sylwia Komorek 2016-12-14 09:10:58
Usługi pocztowe na 2017 Janusz Siwek 2016-12-13 17:29:03
Sprostowanie do zbiorczego zestawienia z otwarcia ofert w dniu 08.12.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-12-13 09:08:34
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - 08.12.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-12-13 09:00:30
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - 08.12.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-12-13 08:53:19
Dostawa recept kodowanych Dorota Janiszewska 2016-12-13 07:52:09
Dostawa druków medycznych Dorota Janiszewska 2016-12-13 07:51:48
Dostawa Głowicy kamery 1488 Agnieszka Mikulska 2016-12-12 13:14:02
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - 08.12.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-12-09 13:20:24
Ogłoszenie wyników postępowania Sylwia Komorek 2016-12-09 09:32:15
Sprzedaż wraz z demontażem TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO Sylwia Komorek 2016-12-09 09:30:43
Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii zabiegowej (zabiegi endowaskularne) w Klinice Chirurgicznej - 2 lekarzy specjalistów Monika Krause 2016-12-08 14:45:42
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - 08.12.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-12-08 14:38:37
Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie „CPV 85111100-1 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii zabiegowej (zabiegi e Monika Krause 2016-12-08 14:37:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego Elżbieta Moroń 2016-12-08 11:21:03
Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej Dorota Janiszewska 2016-12-08 10:32:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-12-08 10:24:45
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Magdalena Kałuska 2016-12-07 12:19:43
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Magdalena Kałuska 2016-12-07 12:18:20
Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w zakresie czynności zawodowych ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym GRUDZIEŃ 2016 Ewa Biros 2016-12-06 14:20:05
Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych wramach dyżurów w zakresie czynności zawodowych ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Ewa Biros 2016-12-06 14:19:10
Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach czynności pielęgniarskich w Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej LISTOPAD 5/2016 Ewa Biros 2016-12-06 14:11:01
Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w zakresie okulistyki w Klinicznym Oddziale Okulistycznym LISTOPAD 4/2016 Ewa Biros 2016-12-06 14:10:06
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ Arletta Abadżijewa 2016-12-02 08:34:19
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-12-01 07:57:26
Załączniki do pobrania: 2016-11-29 11:41:58 - Modyfikacja treści SIWZ 29-11-2016 Urszula Tatarek 2016-11-29 11:58:44
Dostawa materiałów szewnych. Urszula Tatarek 2016-11-29 11:27:56
Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Ewa Biros 2016-11-29 07:34:50
92/Log./2016 Dostawa papieru, tuszu i tonerów do drukarek i kserokopiarek, oraz materiałów biurowych, druków, rejestrów, ankiet Arletta Abadżijewa 2016-11-28 13:40:54
„Konserwacja , naprawa urządzeń chłodniczych i sprzętu gastronomicznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-11-28 12:08:29
„Konserwacja , naprawa urządzeń chłodniczych i sprzętu gastronomicznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-11-28 12:07:08
Dostawa materiałów szewnych. Urszula Tatarek 2016-11-28 12:05:40
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-11-28 09:33:50
Licencja dostępowa do pakietów informacyjnych prawno-finansowych Dorota Janiszewska 2016-11-28 08:04:10
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. Oddz. Anestezjoilogii i Intensywnej Terapii, Kl. Oddz. Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego LISTOPAD XII 2016 Monika Krause 2016-11-28 07:58:44
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. Oddz. Anestezjoilogii i Intensywnej Terapii, Kl. Oddz. Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego LISTOPAD XII 2016 Monika Krause 2016-11-28 07:57:03
Oglosznie naboru na stanowisko Starszy asystent - POZ Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:56:26
Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz- POZ Poliklinika, Rejestracja Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:55:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:54:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:54:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:53:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:52:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:51:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:51:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:50:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:49:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:49:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:48:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:48:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:47:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:46:46
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:46:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:45:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:44:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-11-25 14:44:07
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2016-11-25 11:53:04
Omyłka w zbiorczym zestawieniu ofert ! Agnieszka Karpińska 2016-11-25 11:51:16
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2016-11-25 11:47:39
83/Med./2016 Dostawa aparatu USG z wyposażeniem – 1 kpl. i zestawu endoskopowego z torem wizyjnym i diatermią – 1 kpl. Arletta Abadżijewa 2016-11-24 11:23:42
ZMIANA - Bank Krwi Magdalena Kałuska 2016-11-24 07:26:16
Upgrade oraz rozbudowa macierzy HP P2000 Dorota Janiszewska 2016-11-22 10:14:23
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej LISTOPAD X 2016 Monika Krause 2016-11-22 08:02:16
Odpowiedzi na pytania Sławomir Orłowski 2016-11-21 14:14:25
Odpowiedzi na pytania Sławomir Orłowski 2016-11-21 14:12:35
Świadczenie usług odpłatnego transportu sanitarnego przy użyciu zewnętrznych sanitarnych środków transportowych w 2017 Sławomir Orłowski 2016-11-21 14:10:10
Wykonanie przeglądu okresowego wraz z dostawą kabla Agnieszka Mikulska 2016-11-18 15:23:36
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Poliklinika Stomatologiczna LISTOPAD IX 2016 Monika Krause 2016-11-18 13:21:56
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań związanych z ochroną środowiska.Badanie jakości wprowadzanych ścieków i pomiar zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w kotłowniw Katarzyna Skrok 2016-11-18 13:14:15
Upgrade oraz rozpudowa macierzy HP P2000 Dorota Janiszewska 2016-11-18 12:07:30
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym LISTOPAD IV 2016 Monika Krause 2016-11-18 11:08:00
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LISTOPAD II 2016 Monika Krause 2016-11-18 11:07:25
Odwołanie konkursu ofert w zakresie dermatologii i wenerologii w Poradni Dermatologiczno-Wenerologicznej Monika Krause 2016-11-18 11:06:57
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej Kl. Oddz.Anestezjologii i Intensywnej Terapii Monika Krause 2016-11-18 11:06:14
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Poradnia Alergologiczna, POZ LISTOPAD VIII 2016 Monika Krause 2016-11-18 11:05:40
Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie hemodializy w ramach czynności zawodowych pielęgniarek w Klinice Chirurgicznej w ramach umowy zlecenia Ewa Biros 2016-11-16 10:49:50
Telefonia komórkowa Dorota Janiszewska 2016-11-16 07:57:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2016-11-15 10:37:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko lekarz specjalista gastroenterolog - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-14 12:00:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko planista ds. administracyjnych i współpracy z partnerami - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-14 11:59:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko opiekun medyczny - pielęgniarka - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-14 11:59:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka endoskopowa - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-14 11:58:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista ds. sprzętu medycznego - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-14 11:58:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sekretarka medyczna - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-14 11:58:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Rejestratorka - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-14 11:57:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-14 11:57:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista ds. rozliczeń - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-14 11:56:47
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LISTOPAD V 2016 Monika Krause 2016-11-10 13:59:05
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LISTOPAD III 2016 Monika Krause 2016-11-10 13:26:09
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LISTOPAD I 2016 Monika Krause 2016-11-10 13:15:55
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Hemodynamiki i Pracownii Elektrofizjologii Inwazyjnej Kliniki Kardiologii Październik 2016 Monika Krause 2016-11-10 13:15:17
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradnii Dermatologiczno-Wenerologicznej Październik 2016 Monika Krause 2016-11-10 13:14:03
86/Med/2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych wraz z najmem analizatorów, wirówki - dwa pakiety. Agnieszka Karpińska 2016-11-09 14:55:56
76/Med./2016 Dostawa szwów i drutów chirurgicznych Arletta Abadżijewa 2016-11-09 14:51:29
84/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem generatora do termoablacji dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej Agnieszka Stanisławska 2016-11-09 14:45:19
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-11-09 12:12:52
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-11-09 12:11:23
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-11-09 12:09:13
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-11-09 12:07:00
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-11-09 12:06:12
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-11-09 12:00:12
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-11-09 11:58:00
Odwołanie konkursu ofert w zakresie dermatologii i wenerologiii w Poradnii Dermatologiczno-Wenerologicznej Monika Krause 2016-11-08 12:12:54
Odwołanie konkursu ofert w zakresie dermatologii i wenerologiii w Poradnii Dermatologiczno-Wenerologicznej Monika Krause 2016-11-08 12:04:31
Usługa integracji systemów HIS-PACS oraz udzielenie dostępu do instruktaży elektronicznych do systemu AMMS Agnieszka Kucharska - admin 2016-11-08 11:49:41
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych pielęgniarek w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 2016 Ewa Biros 2016-11-08 11:40:07
76/Med./2016 Dostawa szwów i drutów Arletta Abadżijewa 2016-11-08 11:19:29
ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami 2016-11-08 10:44:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna Elżbieta Moroń 2016-11-08 09:12:24
Dostawa Soli tabletkowej i preparatu Hydro-X na 2017 rok Sławomir Orłowski 2016-11-08 08:44:49
71/Med./2016 Serwis sprzętu medycznego prod. PHILIPS i Carl Zeiss Arletta Abadżijewa 2016-11-07 11:54:05
ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego Wiesław Przybylak - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami 2016-11-07 11:19:43
89/Med/2016 Dostawa jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego, sensorów mózgowych wraz z najmem monitorów. Agnieszka Karpińska 2016-11-07 09:45:40
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-11-04 13:17:05
82/Med/2016 Dostawa radiofarmaceutyków i izotopów Paulina Dziepak-Wiewiórska 2016-11-04 09:25:49
89/Med/2016 Dostawa jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego, sensorów mózgowych wraz z najmem monitorów. Agnieszka Karpińska 2016-11-03 15:02:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko planista ds. administracyjnych i współpracy z partnerami - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-03 12:00:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko lekarz specjalista gastroenterolog - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-03 12:00:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko opiekun medyczny - pielęgniarka - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-03 11:59:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka endoskopowa - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-03 11:59:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista ds. sprzętu medycznego - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-03 11:58:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sekretarka medyczna - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-03 11:58:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Rejestratorka - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-03 11:58:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista ds. rozliczeń - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-03 11:57:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych - Zakład Endoskopii Zabiegowej Elżbieta Moroń 2016-11-03 11:56:44
81/Med/2016 Dostawa jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego wraz z najmem monitora. Agnieszka Karpińska 2016-11-02 14:53:31
66/Log/2016 Dostawa warzyw - nowalijek. Agnieszka Karpińska 2016-11-02 14:52:41
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 02.11.2016r. + zmiana terminu składania i otwarcia ofert Arletta Abadżijewa 2016-11-02 12:19:35
78/Med./2016 Dostawa odczynników , kalibratorów i materiałów kontrolnych do analizatora alergenów typ UNICAP 100 wraz z serwisem analizatora przez okres 24 miesięcy i dostawa podłoży do posiew Arletta Abadżijewa 2016-11-02 12:12:40
Oglosznie naboru na stanowisko Starszy asystent - POZ Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:33:27
Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz- POZ Poliklinika, Rejestracja Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:32:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:31:46
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:30:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:30:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:29:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:28:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:28:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:27:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:27:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:26:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:25:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:25:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:08:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:06:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:06:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:05:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwator C.O. - Logistyka. GOT Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:04:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:04:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-10-28 13:02:34
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym LISTOPAD IV 2016 Monika Krause 2016-10-28 08:15:09
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LISTOPAD I 2016 Monika Krause 2016-10-27 13:39:32
Usługa integracji systemów HIS-PACS oraz udzielenie dostępu do instruktaży elektronicznych do systemu AMMS Agnieszka Kucharska - admin 2016-10-26 14:20:58
Dostawa Soli tabletkowej i preparatu Hydro-X na 2017 rok Sławomir Orłowski 2016-10-26 12:42:47
Dostawa Soli tabletkowej i preparatu Hydro-X na 2017 rok Sławomir Orłowski 2016-10-26 12:40:18
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Dorota Janiszewska 2016-10-26 11:02:08
Dostawa Soli tabletkowej i preparatu Hydro-X na 2017 rok Sławomir Orłowski 2016-10-26 10:59:31
Dostawa Soli tabletkowej i preparatu Hydro-X Sławomir Orłowski 2016-10-26 10:49:33
82/Med/2016 Dostawa radiofarmaceutyków i izotopów Paulina Dziepak-Wiewiórska 2016-10-26 09:43:02
Dostawa Głowicy kamery 1488 Agnieszka Mikulska 2016-10-25 14:16:14
Przegląd wraz z wymianą części eksploatacyjnych Trauma Recon System Agnieszka Mikulska 2016-10-25 14:08:13
83/Med./2016 Dostawa aparatu USG z wyposażeniem – 1 kpl. i zestawu endoskopowego z torem wizyjnym i diatermią – 1 kpl. Arletta Abadżijewa 2016-10-25 10:03:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-10-24 12:58:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2016-10-24 11:21:48
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradnii Dermatologiczno-Wenerologicznej 2016 Monika Krause 2016-10-21 09:14:34
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych WRZESIEŃ IV 2016 Monika Krause 2016-10-21 08:07:01
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PAŹDZIERNIK I 2016 Monika Krause 2016-10-21 08:06:43
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PAŹDZIERNIK II 2016 Monika Krause 2016-10-21 08:06:24
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PAŹDZIERNIK III 2016 Monika Krause 2016-10-21 08:06:04
Ogloszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego w zakresie chirurgii dziecięcej i z rozpoczetą specjalizacją z medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Monika Krause 2016-10-21 08:05:48
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PAŹDZIERNIK IV 2016 Monika Krause 2016-10-21 08:05:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2016-10-18 10:34:52
Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Agnieszka Mikulska 2016-10-17 14:10:53
Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Agnieszka Mikulska 2016-10-17 14:10:26
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Dorota Janiszewska 2016-10-12 12:41:03
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych pielęgniarek w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 2016 Monika Krause 2016-10-12 10:39:39
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych pielęgniarek w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 2016 Monika Krause 2016-10-12 10:32:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2016-10-11 10:49:16
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-10-11 06:47:53
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-10-10 14:21:09
ZMIANA DO REGULAMINU KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Magdalena Kałuska 2016-10-10 08:58:11
KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO - zmiana Magdalena Kałuska 2016-10-10 08:55:15
Wyjaśniena i modyfikacja SIWZ z dnia 07.10.2016r. Agnieszka Karpińska 2016-10-07 13:12:39
Ogloszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego w zakresie chirurgii dziecięcej i z rozpoczetą specjalizacją z medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Monika Krause 2016-10-07 13:02:09
Ogloszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego w zakresie chirurgii dziecięcej i z rozpoczeta specjalizacją z medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Monika Krause 2016-10-07 12:59:50
79/Med./2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunologicznych wraz z najmem analizatora podstawowego oraz pomocnicze Agnieszka Stanisławska 2016-10-07 09:31:02
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - 06.10.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-10-06 12:34:46
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - 06.10.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-10-06 12:31:43
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PAŹDZIERNIK III 2016 Monika Krause 2016-10-06 10:30:21
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PAŹDZIERNIK III 2016 Monika Krause 2016-10-06 09:49:51
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PAŹDZIERNIK III 2016 Monika Krause 2016-10-06 09:06:45
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 05.10.2016r. Agnieszka Karpińska 2016-10-06 08:05:42
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych WRZESIEŃ III 2016 Monika Krause 2016-10-04 13:57:10
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych WRZESIEŃ II 2016 Monika Krause 2016-10-04 13:56:27
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych WRZESIEŃ 2016 Monika Krause 2016-10-04 13:55:45
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 30.10.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-10-04 11:22:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej Elżbieta Moroń 2016-10-04 09:43:20
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW Magdalena Kałuska 2016-10-04 07:46:29
65/Med/2016 Dostawa tomografu komputerowego ze strzykawką bezwkładową oraz systemem nawigacji do procedur wykonywanych pod kontrolą TK wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszcze Agnieszka Karpińska 2016-10-03 13:40:35
KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Magdalena Kałuska 2016-10-03 13:32:06
KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Magdalena Kałuska 2016-10-03 13:31:37
KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Magdalena Kałuska 2016-10-03 13:31:16
80/Med/2016 Dostawa sprzętu medycznego wg. pakietów 1-7 Agnieszka Karpińska 2016-09-30 15:26:24
Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2016-09-30 14:51:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-09-30 14:06:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-09-30 14:06:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-09-30 14:05:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-09-30 14:04:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-09-30 14:02:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-09-30 14:01:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-09-30 14:00:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-09-30 13:26:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-09-30 13:25:08
Oglosznie naboru na stanowisko Starszy asystent - POZ Elżbieta Moroń 2016-09-30 13:24:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-09-30 13:23:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2016-09-30 13:22:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-09-30 13:08:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwator C.O. - Logistyka. GOT Elżbieta Moroń 2016-09-30 13:08:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2016-09-30 13:04:22
Zapytanie ofertowe - wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Agnieszka Mikulska 2016-09-29 14:21:59
Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ Agnieszka Stanisławska 2016-09-29 11:52:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierownika Sekcji Planowania i Ewidencji – Wydział Zaopatrzenia Medycznego Elżbieta Moroń 2016-09-28 13:11:16
Przeglądy okresowe sprzętu medycznego - zgodnie ze specyfikacją Sylwia Komorek 2016-09-27 15:32:47
Legalizacja butli tlenowych Sylwia Komorek 2016-09-27 15:31:42
Zapytanie ofertowe- przeglądy okresowe, obsługa serwisowa - zgodnie ze specyfikacją Sylwia Komorek 2016-09-27 15:31:29
Zapytanie ofertowe- przeglądy okresowe, obsługa serwisowa - zgodnie ze specyfikacją Sylwia Komorek 2016-09-27 15:31:10
Modyfikacja treści SIWZ i treści ogłoszenia z dnia 23.09.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-09-27 09:27:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Elżbieta Moroń 2016-09-26 07:39:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2016-09-23 14:04:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierownika Sekcji Planowania i Ewidencji – Wydział Zaopatrzenia Medycznego Elżbieta Moroń 2016-09-23 14:03:17
Modyfikacja treści SIWZ i treści ogłoszenia z dnia 23.09.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-09-23 10:58:04
Zapytanie ofertowe - przeglądy okresowe oraz obsługa serwisowa, zgodnie ze specyfikacją Sylwia Komorek 2016-09-23 10:19:23
Ogłoszenie o zbieraniu ofert - sprzedaż gamma kamery Sylwia Komorek 2016-09-23 10:18:43
Zapytanie ofertowe - obsługa serwisowa aparatów RTG firm OEC oraz GE Sylwia Komorek 2016-09-23 10:17:51
Zapytanie ofertowe - Obsługa serwisowa myjni DEKO 190E Sylwia Komorek 2016-09-23 10:17:35
Zapytanie ofertowe - legalizacja butli tlenowych Sylwia Komorek 2016-09-23 10:17:23
Wykonanie przeglądu okresowego urządzeń medycznych Sylwia Komorek 2016-09-23 10:17:10
Wynik postępowania - Dostawa sprzętu medycznego: Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń -4 kpl." Sylwia Komorek 2016-09-23 10:16:51
Zapytanie ofertowe - przegląd okresowy systemu do wykonywania USG wewnątrznacyniowych IVUS produkcji Volcano Corporation Sylwia Komorek 2016-09-23 10:16:39
Zapytanie ofertowe na dostawę głowicy sektorowej typ 3S-RS Sylwia Komorek 2016-09-23 10:16:27
Zapytanie ofertowe - przeglądy okresowe respiratorów Bear 1000 i Avian, produkcji Bird Product Corp. Sylwia Komorek 2016-09-23 10:15:59
Zapytanie ofertowe - przegląd okresowy diatermii Conmed Excalibur Plus PC Sylwia Komorek 2016-09-23 10:15:46
Zapytanie ofertowe - dostawa systemów przeciwodleżynowych dla profilaktyki i leczenia odleżyn - zmiana parametrów Sylwia Komorek 2016-09-23 10:15:30
Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu wg pakietów I-VI Sylwia Komorek 2016-09-23 10:15:13
Zapytanie ofertowe - przeglądy okresowe urządzeń audiometrycznych Sylwia Komorek 2016-09-23 10:14:39
Zapytanie ofertowe - wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Sylwia Komorek 2016-09-23 10:14:23
Zapytanie ofertowe - dostawa pasków oddczynikowych Ammonia Test Strip Kit II oraz serwis analizatora amoniaku Ammonia Test Strip Kit II Sylwia Komorek 2016-09-23 10:13:51
Zapytanie ofertowe - naprawa echokardiografu VIVID E9 Sylwia Komorek 2016-09-23 10:13:31
Zapytanie ofertowe - dostawa narzędzi endoskopowych Sylwia Komorek 2016-09-23 10:13:16
Zapytanie ofertowe - testy specjalistyczne ponaprawcze urządzeń RTG Sylwia Komorek 2016-09-23 10:12:45
Zapytanie ofertowe - dostawa bronchofiberoskopu Sylwia Komorek 2016-09-23 10:11:32
Zapytanie ofertowe- Powtórne postępowanie na Dostawę oprogramowania sterującego Dicom do posiadanego przez szpital duplikatora Rimage 2000i Sylwia Komorek 2016-09-23 10:11:12
Zapytanie ofertowe - dostawa urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń Sylwia Komorek 2016-09-23 10:10:34
Zapytanie ofertowe - Dostawa oprogramowania sterującego Dicom do posiadanego przez szpital duplikatora Rimage 2000i Sylwia Komorek 2016-09-23 10:10:05
Zapytanie ofertowe - dostawa monitorów diagnostycznych fabrycznie parowanych Sylwia Komorek 2016-09-23 10:09:08
Zapytanie ofertowe - naprawa kalorymetru AQUAMATIC Sylwia Komorek 2016-09-23 10:08:50
Zapytanie ofertowe - przeglądy okresowe kardiomonitorów Goldway Sylwia Komorek 2016-09-23 10:07:41
„Dostawa Tocilizumab – ROACTEMRA” Urszula Tatarek 2016-09-22 10:16:17
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych WRZESIEŃ II 2016 Monika Krause 2016-09-19 10:23:10
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych SIERPIEŃ III 2016 Monika Krause 2016-09-19 10:17:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Elektryk - Logistyka. GOT Elżbieta Moroń 2016-09-19 07:55:21
74/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Elektrofizjologii oraz Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii Agnieszka Stanisławska 2016-09-16 10:12:24
75/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Arletta Abadżijewa 2016-09-15 09:29:30
75/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Arletta Abadżijewa 2016-09-15 09:21:55
Oglosznie naboru na stanowisko Starszy asystent - POZ Elżbieta Moroń 2016-09-14 09:38:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny Elżbieta Moroń 2016-09-14 08:16:58
Sprzedaż wraz z demontażem TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO Sylwia Komorek 2016-09-12 15:09:02
„Dostawa stentu szyjnego nitinolowego otwartokomórkowego ” Urszula Tatarek 2016-09-12 12:52:56
Przeglądy okresowe sprzętu medycznego - zgodnie ze specyfikacją Agnieszka Mikulska 2016-09-09 14:43:52
Legalizacja butli tlenowych Agnieszka Mikulska 2016-09-09 14:43:02
Dostawa chłodziarek laboratoryjnych (farmaceutycznych) Sławomir Orłowski 2016-09-09 12:30:35
Modernizacja Wideonystagmografu Agnieszka Mikulska 2016-09-09 10:33:51
Modernizacja Wideonystagmografu Agnieszka Mikulska 2016-09-09 10:33:43
Modernizacja Wideonystagmografu Agnieszka Mikulska 2016-09-09 10:26:59
Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS Agnieszka Kucharska - admin 2016-09-08 10:59:52
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych WRZESIEŃ 2016 Monika Krause 2016-09-08 08:17:32
Dostawa chłodziarek laboratoryjnych (farmaceutycznych) Sławomir Orłowski 2016-09-07 14:47:51
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej w Kl. Oddz. Endokrynologicznym Monika Krause 2016-09-06 14:13:19
39/Log./2016 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych powstających w wyniku działalności szpitala oraz podległych przychodni Anna Lewicka 2016-09-05 14:31:09
Legalizacja butli tlenowych Agnieszka Mikulska 2016-09-05 13:31:52
Przeglądy okresowe sprzętu medycznego - zgodnie ze specyfikacją Agnieszka Mikulska 2016-09-05 13:31:44
54/Med./2016 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 - 3 Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 13:59:44
56/Med./2016 Dostawa Immunoglobuliny ludzkiej Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 13:58:55
52/Med./2016 Dostawa oznaczeń CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH + TOX A/B na potrzeby Pracowni Mikrobiologii Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przez okres 36 miesięcy Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 13:58:21
51/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli na potrzeby Pracowni Hemodynamiki Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 13:57:19
49/Med./2016 Dostawa elektrod, adapterów Y, zestawów PTCA, stymulatorów, defibrylatorów – kardiowerterów wraz z najmem programatorów i generatorów oraz systemu elektroanatomicznego 3 D na Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 13:56:40
36/Med./2016 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 – 11 Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 13:54:30
40/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, zestaw do PTCA, strzykawki z manometrem, zestawów do nakłuć tętnicy promieniowej na potrzeby Praco Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 13:53:53
27/Med./2016 Dostawa klipsów, klipsownic, sprzętu jednorazowego dla Kliniki Chirurgii i Pracowni Endoskopowej Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 13:53:17
22/Med./2016 Dostawa stentgraftów, stentów, cewników dla bloku chirurgii naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 13:52:42
16/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych jednorazowych oraz zużywalnych wraz z najmem strzykawki automatycznej CT Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 13:52:02
69/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznego Oddziału Neurochirurgii Agnieszka Stanisławska 2016-09-02 12:17:23
71/Med./2016 Serwis sprzętu medycznego prod. PHILIPS i Carl Zeiss Arletta Abadżijewa 2016-09-02 10:12:38
59/Med/2016 Dostawę pasków do analizatora moczu typ URISYS 11800 oraz dostawa odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych do analizatora alergenów typ UNICAP 100 wraz z serwisem analizat Arletta Abadżijewa 2016-09-02 10:08:48
55/Log/2016 Dostawa pościeli jednorazowego użytku, poduszek, kołder, koców, mopów i ścierek Arletta Abadżijewa 2016-09-02 10:08:18
55/Log/2016 Dostawa pościeli jednorazowego użytku, poduszek, kołder, koców, mopów i ścierek Arletta Abadżijewa 2016-09-02 10:07:33
53/OPI/2016 Dostawa oprogramowania Arletta Abadżijewa 2016-09-02 10:06:03
47/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku i materiałów zużywalnych Arletta Abadżijewa 2016-09-02 10:05:30
44/Med./2016 dostawę według pakietów 1-3: odczynników, podłoży mikrobiologicznych, szczepów wzorcowych, oznaczeń lekowrażliwości bakterii i grzybów oraz określenia mechanizmów oporności Arletta Abadżijewa 2016-09-02 10:04:44
42/Med./2016 Dostawa elektrod epikardialnych mono i bipolarnych z najmem generatora do ablacji kardiochirurgicznych oraz protez naczyniowych, łat poliestrowych i teflonowych Arletta Abadżijewa 2016-09-02 10:04:07
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych SIERPIEŃ I 2016 Monika Krause 2016-09-01 13:20:51
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC V 2016 Monika Krause 2016-09-01 13:20:10
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC IV 2016 Monika Krause 2016-09-01 13:19:53
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC III 2016 Monika Krause 2016-09-01 13:19:38
60/Med./2016 Dostawa prowadników FFR, sond OCT i serwisowanie aparatów dla Pracowni Hemodynamiki. Agnieszka Karpińska 2016-09-01 12:45:13
63/Med./2016 Serwis urządzeń medycznych : aparatów do znieczulenia, kardiomonitorów, parowników do sevofluranu Agnieszka Karpińska 2016-09-01 12:43:37
57/Log./2016 Przetarg nieograniczony na kontynuację i zakończenie robót budowlanych inwestycji pn "Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby zintegrowanego bloku operacyjnego w 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocła Agnieszka Karpińska 2016-09-01 12:42:14
35/Med./2016 Dostawa aparatu RTG z ramieniem C – angiografu przewoźnego z wyposażeniem elektrofizjologicznym - 1 kpl. Agnieszka Karpińska 2016-09-01 12:41:06
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Radosław Mielczarek - admin 2016-08-31 11:00:06
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEG Michał Leśko - projekty UE 2016-08-30 14:12:08
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEG Michał Leśko - projekty UE 2016-08-30 14:11:15
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEG Michał Leśko - projekty UE 2016-08-30 14:09:27
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEG Michał Leśko - projekty UE 2016-08-30 14:08:05
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEG Michał Leśko - projekty UE 2016-08-30 13:35:36
podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera Michał Leśko - projekty UE 2016-08-30 13:35:11
Oglosznie naboru na stanowisko Starszy asystent - POZ Elżbieta Moroń 2016-08-30 12:47:05
Modernizacja Wideonystagmografu Agnieszka Mikulska 2016-08-30 10:36:22
Modernizacja urządzenie Wideonystagmografu Agnieszka Mikulska 2016-08-30 10:11:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-08-26 13:49:33
Oglosznie naboru na stanowisko Starszy Asystent Elżbieta Moroń 2016-08-26 13:38:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:52:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:51:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:51:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:50:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:48:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:47:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:45:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:43:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:40:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:39:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:34:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:33:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:32:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:31:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:30:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:28:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Elektryk - Logistyka. GOT Elżbieta Moroń 2016-08-26 12:27:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko fizjoterapeuty Elżbieta Moroń 2016-08-23 12:10:40
Ochrona Środowiska Katarzyna Skrok 2016-08-23 08:58:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy Inspektor ds. elektro-energetycznych Elżbieta Moroń 2016-08-22 08:58:53
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych SIERPIEŃ II 2016 Elżbieta Moroń 2016-08-12 12:47:26
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Stanisławska 2016-08-10 13:48:05
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych SIERPIEŃ II 2016 Elżbieta Moroń 2016-08-10 08:17:12
64/Med./2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunologicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatora podstawow Agnieszka Stanisławska 2016-08-09 11:07:02
Dostawa wyrobów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii: cement; igła biopsyjna; zestaw do twarzoczaszki; zestaw do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego Marta Witwicka-Kuriata 2016-08-08 12:33:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-08-08 10:07:35
58/Med/2016 Dostawa produktów leczniczych, wapna sodowanego, preparatów dezynfekcyjnych i myjących. Agnieszka Karpińska 2016-08-05 10:10:37
58/Med/2016 Dostawa produktów leczniczych, wapna sodowanego, preparatów dezynfekcyjnych i myjących. Agnieszka Karpińska 2016-08-05 10:09:30
46/Med./2016 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu wg pakietów 1-4 Agnieszka Karpińska 2016-08-05 10:07:28
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych SIERPIEŃ I 2016 Monika Krause 2016-08-03 13:31:53
48/Log/2016 Remont obiektów na terenie Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu kompleks 2857. Agnieszka Karpińska 2016-08-03 11:21:08
14/Med./2016 Dostawa produktów leczniczych Agnieszka Karpińska 2016-08-03 11:19:59
43/Med./2016 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i kompatybilnego systemu do pobierania materiału, do wykonywania oznaczeń kompleksowych parametr Anna Lewicka 2016-08-03 11:11:22
33/Med./2016 Dostawa echokardiografu wysokiej klasy 3D/4D z głowicą przezprzełykową oraz aparatów USG z dopplerem Anna Lewicka 2016-08-03 11:10:39
21/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, testów ACT, TT, PT, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli, zastawek przezskórny Anna Lewicka 2016-08-03 11:10:11
45/OPI./2016 Dostawa oprogramowania Anna Lewicka 2016-08-03 11:09:35
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC II 2016 Monika Krause 2016-08-03 08:19:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2016-08-01 12:01:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-08-01 11:59:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-08-01 11:56:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-08-01 11:55:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Elektryk - Logistyka. GOT Elżbieta Moroń 2016-08-01 11:52:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2016-08-01 08:36:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:26:22
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:24:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:23:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:22:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:22:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:21:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:21:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:18:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:16:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:14:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Elektryk - Logistyka. GOT Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:14:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:13:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy Inspektor ds. elektro-energetycznych Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:12:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:11:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:10:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-07-29 14:04:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-07-29 13:58:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-07-29 13:56:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-07-29 13:55:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-07-29 13:53:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-07-29 13:51:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-07-29 13:50:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-07-29 13:49:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny Elżbieta Moroń 2016-07-29 13:40:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sekretarka medyczna- Kliniczny Oddział Chirurgii Transplantacyjnej oraz Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej Elżbieta Moroń 2016-07-26 14:22:59
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-07-26 10:46:25
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC IV 2016 Monika Krause 2016-07-25 14:11:44
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC IV 2016 Monika Krause 2016-07-25 14:09:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-07-25 09:51:59
65/Med/2016 Dostawa tomografu komputerowego ze strzykawką bezwkładową oraz systemem nawigacji do procedur wykonywanych pod kontrolą TK wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszcze Agnieszka Karpińska 2016-07-25 08:22:34
65/Med/2016 Dostawa tomografu komputerowego ze strzykawką bezwkładową oraz systemem nawigacji do procedur wykonywanych pod kontrolą TK wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszcze Agnieszka Karpińska 2016-07-25 07:43:37
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC III 2016 Monika Krause 2016-07-22 13:16:08
41/OPI/2016 Nadzór autorski i opieka serwisowa oprogramowania Infomedica/AMMS. Agnieszka Karpińska 2016-07-20 14:37:34
34/Med./2016 Dostawa tomografu komputerowego ze strzykawką bezwkładową oraz laserowym systemem nawigacji do procedur wykonywanych pod kontrolą TK - 1 kpl. Agnieszka Karpińska 2016-07-20 14:36:13
Dostawa koców szpitalnych, poduszek medycznych wielorazowego użytku i kołder medycznych oraz poduszek jednorazowego użytku Sławomir Orłowski 2016-07-20 10:09:19
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC 2016 Monika Krause 2016-07-19 13:22:30
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert Sławomir Orłowski 2016-07-18 14:56:33
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-07-18 13:49:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy Inspektor ds. elektro-energetycznych Elżbieta Moroń 2016-07-18 11:21:45
Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ Agnieszka Stanisławska 2016-07-14 14:46:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji Elżbieta Moroń 2016-07-13 09:30:27
Dział Utrzymania Nieruchomości Agnieszka Kucharska - admin 2016-07-12 08:43:22
Okluder do zamykania uszka lewego przedsionka w postaci samorozprężalnej konstrukcji nitynolowej pokrytej warstwą poliuretanową Marta Witwicka-Kuriata 2016-07-12 07:48:47
Dostawa przyrządów do transferu leków Marta Witwicka-Kuriata 2016-07-12 07:48:27
Wykonanie czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, central oraz wentylacyjnych kanałów nawiewno-wywiewnych wraz z wymianą filtrów absolutnych Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2016-07-11 14:19:21
Wykonanie i montaż drzwi wejściowych do pomieszczeń służby dyżurnej Szpitala Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej 2016-07-11 14:18:18
61/Med./2016 Dostawa cewników, prowadników, stentów, łat dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2016-07-11 08:33:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:28:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:28:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Elektryk - Logistyka. GOT Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:27:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:26:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:25:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:25:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:24:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:23:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:22:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:21:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:20:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:20:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:19:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:18:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:17:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:16:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Elżbieta Moroń 2016-07-08 08:14:31
50/Med./2016 Dostawa odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii kolumnowej w moczu Arletta Abadżijewa 2016-07-06 13:42:10
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC 2016 Monika Krause 2016-07-05 12:07:15
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC 2016 Monika Krause 2016-07-05 09:52:02
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC 2016 Monika Krause 2016-07-05 08:21:13
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC 2016 Monika Krause 2016-07-05 08:18:08
„Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-07-04 10:59:17
„Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-07-04 10:59:11
„Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-07-04 10:58:34
„Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-07-04 10:58:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:11:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:11:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:10:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:09:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:09:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:08:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:07:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:07:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:06:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:06:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:05:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:04:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:04:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:03:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-07-01 14:02:38
Utrzymanie Nieruchomości Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-07-01 09:37:09
Wykonanie czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, central oraz wentylacyjnych kanałów nawiewno-wywiewnych wraz z wymianą filtrów absolutnych Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-07-01 09:36:26
Wykonanie czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, central oraz wentylacyjnych kanałów nawiewno-wywiewnych wraz z wymianą filtrów absolutnych Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-06-30 15:15:47
Utrzymanie nieruchomości Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-06-30 15:06:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Elektryk - Logistyka. GOT Elżbieta Moroń 2016-06-30 12:15:15
Montaż roletek okiennych Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-06-30 11:44:32
Dalog techniczny - zakup sprzętu medycznego dla ZBO Inżynier Kontraktu ZBO 2016-06-29 14:54:53
Dalog techniczny - zakup sprzętu medycznego dla ZBO Inżynier Kontraktu ZBO 2016-06-29 14:52:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwator Urządzeń Technicznych - Logistyka. GOT Elżbieta Moroń 2016-06-28 09:27:43
57/Log./2016 Agnieszka Karpińska 2016-06-24 14:36:58
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Czerwiec II 2016 Monika Krause 2016-06-22 14:38:19
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych CZERWIEC I 2016 Monika Krause 2016-06-22 14:38:01
DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2016 Radosław Mielczarek - admin 2016-06-22 12:12:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-06-21 12:57:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Apteka Zakładowa Elżbieta Moroń 2016-06-21 12:54:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Wydział Rozliczania Świadczeń Medycznych Elżbieta Moroń 2016-06-17 13:17:29
54/Med./2016 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 - 3 Agnieszka Stanisławska 2016-06-17 10:15:52
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej Kl. Oddz. Endokrynologicznym Monika Krause 2016-06-15 14:33:13
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej Kl. Oddz. Endokrynologiczny Monika Krause 2016-06-15 14:32:26
ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej Kl. Oddz. Endokrynologiczny Monika Krause 2016-06-15 14:31:01
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 14.06.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-06-14 12:55:12
Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-06-14 11:28:14
Zbiorcze zestawienie ofert Anna Lewicka 2016-06-14 11:19:02
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych CZERWIEC I 2016 Monika Krause 2016-06-09 11:20:16
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 08.06.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-06-08 13:28:50
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Stanisławska 2016-06-08 12:33:47
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych CZERWIEC I 2016 Monika Krause 2016-06-08 11:35:23
52/Med./2016 Dostawa oznaczeń CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH + TOX A/B na potrzeby Pracowni Mikrobiologii Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przez okres 36 miesięcy Agnieszka Stanisławska 2016-06-08 11:23:17
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych CZERWIEC I 2016 Monika Krause 2016-06-08 09:19:38
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych CZERWIEC 2016 Monika Krause 2016-06-07 12:25:13
32/Med./2016 Aktualizacja i rozbudowa systemu cyfrowej radiografii typ IMPAX 6 prod. AGFA posiadanego przez 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu Arletta Abadżijewa 2016-06-07 12:03:18
51/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli na potrzeby Pracowni Hemodynamiki Agnieszka Stanisławska 2016-06-07 10:56:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwator Urządzeń Technicznych - Logistyka. GOT Elżbieta Moroń 2016-06-07 09:45:28
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych CZERWIEC 2016 Monika Krause 2016-06-06 14:33:42
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych CZERWIEC 2016 Monika Krause 2016-06-06 13:57:28
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych CZERWIEC 2016 Monika Krause 2016-06-06 13:43:10
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych CZERWIEC 2016 Monika Krause 2016-06-06 13:36:29
28/Med./2016 Serwis urządzeń medycznych: angiografu, aparatów RTG typ Ziehm i stołów operacyjnych typ Stille ImagiQ Arletta Abadżijewa 2016-06-06 10:35:35
29/Med./2016 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji GE Healthcare Anna Lewicka 2016-06-03 09:37:44
15/Med./2016 Świadczenie usług serwisowych systemu cyfrowej radiografii Anna Lewicka 2016-06-03 09:36:14
13/Med./2016 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych, podkładów, prześcieradeł na potrzeby 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu Anna Lewicka 2016-06-03 09:35:47
Odpowiedzi na pytania Sławomir Orłowski 2016-06-02 10:48:03
Odpowiedzi na pytania Sławomir Orłowski 2016-06-02 10:44:53
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MAJ III 2016 Monika Krause 2016-06-01 12:47:43
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MAJ II 2016 Monika Krause 2016-06-01 12:47:26
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych KWIECIEŃ III 2016 Monika Krause 2016-06-01 12:47:10
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń II 2016 Monika Krause 2016-06-01 12:46:47
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MAJ I 2016 Monika Krause 2016-06-01 12:46:07
Zbiorcze zestawienie ofert po poprawie omyłek rachunkowych i pisarskich. Agnieszka Karpińska 2016-06-01 09:44:57
31/Med./2016 Serwis urządzeń medycznych: diatermii chirurgicznych prod. ERBE i ultrasonografów, echokardiografów oraz denzytometru prod. GE Arletta Abadżijewa 2016-05-31 12:51:55
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dnia 30.05.2016 Agnieszka Karpińska 2016-05-30 14:29:15
DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2016 Anna Lewicka 2016-05-30 13:46:57
49/Med./2016 Dostawa elektrod, adapterów Y, zestawów PTCA, stymulatorów, defibrylatorów – kardiowerterów wraz z najmem programatorów i generatorów oraz systemu elektroanatomicznego 3 D na Agnieszka Stanisławska 2016-05-30 09:21:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:20:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:20:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:19:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:18:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:18:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:17:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:16:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:15:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:15:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:14:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:13:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:12:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:12:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:10:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:09:58
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2016-05-27 14:08:13
Zestawienie z otwarcia ofert Sławomir Orłowski 2016-05-25 10:56:14
Wykonanie sprawdzenia szczelności przewodów rurowych, oceny stanu technicznego instalacji gazowych z punktami odbiorów końcowych (przyborami) wraz z częściowym demontażem przewodów rurowych w Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-05-24 13:36:16
sprawdzenia szczelności przewodów rurowych, oceny stanu technicznego instalacji gazowych z punktami odbiorów końcowych (przyborami) wraz z częściowym demontażem przewodów rurowych w budynku N Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-05-24 13:26:54
30/Med/2016 Dostawa sprzętu do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego wraz z obsługą serwisową oraz najmem dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych oraz plazmaferezy Agnieszka Karpińska 2016-05-24 11:17:03
38/Med/2016 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Olympus Polska Sp. z o.o. Agnieszka Karpińska 2016-05-24 11:12:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Ogrodnika - Logistyka Elżbieta Moroń 2016-05-24 10:35:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-05-24 08:38:46
45/OPI./2016 Dostawa oprogramowania Anna Lewicka 2016-05-23 14:37:42
Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS Dorota Janiszewska 2016-05-23 10:04:47
47/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku i materiałów zużywalnych Arletta Abadżijewa 2016-05-23 08:24:19
43/Med./2016 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i kompatybilnego systemu do pobierania materiału, do wykonywania oznaczeń kompleksowych parametr Anna Lewicka 2016-05-20 13:19:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny Elżbieta Moroń 2016-05-19 14:54:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referenta-Sekcja Statystyki Medycznej Elżbieta Moroń 2016-05-18 14:24:15
Zapytanie ofertowe- przeglądy okresowe, obsługa serwisowa - zgodnie ze specyfikacją Agnieszka Mikulska 2016-05-17 11:16:20
Zapytanie ofertowe- przeglądy okresowe, obsługa serwisowa - zgodnie ze specyfikacją Agnieszka Mikulska 2016-05-17 10:37:57
Zapytanie ofertowe- przeglądy okresowe, obsługa serwisowa - zgodnie ze specyfikacją Agnieszka Mikulska 2016-05-17 10:35:59
Zapytanie ofertowe- Powtórne postępowanie na Dostawę oprogramowania sterującego Dicom do posiadanego przez szpital duplikatora Rimage 2000i Sylwia Komorek 2016-05-16 14:28:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referenta-Pion Głównego Księgowego Elżbieta Moroń 2016-05-16 12:11:57
Zestawienie z otwarcia ofert Sławomir Orłowski 2016-05-16 10:33:03
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 12.05.2016r. Agnieszka Karpińska 2016-05-16 10:14:28
Wykonanie operatu dendrologicznego – inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5. Katarzyna Skrok 2016-05-13 12:21:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-05-13 10:57:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-05-13 10:51:50
44/Med./2016 dostawę według pakietów 1-3: odczynników, podłoży mikrobiologicznych, szczepów wzorcowych, oznaczeń lekowrażliwości bakterii i grzybów oraz określenia mechanizmów oporności Arletta Abadżijewa 2016-05-13 09:58:57
44/Med./2016 dostawę według pakietów 1-3: odczynników, podłoży mikrobiologicznych, szczepów wzorcowych, oznaczeń lekowrażliwości bakterii i grzybów oraz określenia mechanizmów oporności Arletta Abadżijewa 2016-05-13 09:55:43
Zapytanie ofertowe- Powtórne postępowanie na Dostawę oprogramowania sterującego Dicom do posiadanego przez szpital duplikatora Rimage 2000i Sylwia Komorek 2016-05-12 09:44:57
24/Med./2016 Dostawa zastawek aortalnych dla pracowni hemodynamiki Anna Lewicka 2016-05-12 08:06:09
8/Med./2016 Dostawa etykiet z kodem kreskowym do systemu Marcel przez okres 24 miesięcy na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Anna Lewicka 2016-05-12 08:05:41
2/Med./2016 Dostawa radiofarmaceutyków i znaczników Anna Lewicka 2016-05-12 08:05:17
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-05-11 13:36:06
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 09.05.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-05-11 11:56:17
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MAJ II 2016 Monika Krause 2016-05-11 10:22:54
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MAJ II 2016 Monika Krause 2016-05-11 10:21:36
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MAJ I 2016 Monika Krause 2016-05-11 09:44:07
23/Med./2016 Dostawa materiałów jednorazowego użytku, papieru do analizatora, pisaków oraz barwników na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Agnieszka Stanisławska 2016-05-10 14:25:34
16/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych jednorazowych oraz zużywalnych wraz z najmem strzykawki automatycznej CT Agnieszka Stanisławska 2016-05-10 14:24:45
16/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych jednorazowych oraz zużywalnych wraz z najmem strzykawki automatycznej CT Agnieszka Stanisławska 2016-05-10 14:24:21
12/Log./2016 Dostawa artykułów spozywczych Agnieszka Stanisławska 2016-05-10 14:23:24
7/Med./2016 Ddostawa odczynników i materiałów zużywalnych do elektroforezy i identyfikacji białek w surowicy , płynie mózgowo – rdzeniowym oraz moczu wraz z najmem systemu do elektroforezy i Agnieszka Stanisławska 2016-05-10 14:22:44
88/Log./2015/2016 dostawa materiałów budowlano – technicznych i eksploatacyjnych do klimatyzacji na 2016/2017 rok Agnieszka Stanisławska 2016-05-10 14:22:02
85/Med./2015 Dostawa kardiowerterów, stymulatorów (wraz z najmem programatorów), elektrod ablacyjnych i diagnostycznych, drenów, koszulek, prowadników, elektrod do systemu elektroanatomicznego ( Agnieszka Stanisławska 2016-05-10 14:21:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny Elżbieta Moroń 2016-05-10 11:21:17
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MAJ I 2016 Monika Krause 2016-05-10 10:58:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-05-10 07:30:56
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MAJ 2016 Monika Krause 2016-05-09 14:41:38
Wykonanie operatu dendrologicznego – inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5. Katarzyna Skrok 2016-05-09 11:04:17
Wykonanie operatu dendrologicznego – inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5. Katarzyna Skrok 2016-05-09 11:03:17
42/Med./2016 Dostawa elektrod epikardialnych mono i bipolarnych z najmem generatora do ablacji kardiochirurgicznych oraz protez naczyniowych, łat poliestrowych i teflonowych Arletta Abadżijewa 2016-05-09 08:22:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Archiwisty- Archiwum Medyczne Elżbieta Moroń 2016-05-06 12:05:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Wydział Rozliczania Świadczeń Medycznych Elżbieta Moroń 2016-05-06 12:04:44
Przetargi nieograniczone Agnieszka Kucharska - admin 2016-05-06 11:31:41
Wykonanie i montaż drzwi wejściowych do pomieszczeń służby dyżurnej Szpitala Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-05-06 11:09:01
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-05-06 08:28:58
Zapytanie ofertowe- przeglądy okresowe, obsługa serwisowa - zgodnie ze specyfikacją Agnieszka Mikulska 2016-05-05 14:48:26
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-05-05 14:05:58
ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Okulistycznym Monika Krause 2016-05-05 13:33:28
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-05-04 12:04:45
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-05-04 12:02:42
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-05-04 11:58:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny Elżbieta Moroń 2016-04-29 14:07:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-04-29 14:05:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna Elżbieta Moroń 2016-04-29 14:02:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny Elżbieta Moroń 2016-04-29 14:02:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Dermatologiczno - Wenerologiczny Elżbieta Moroń 2016-04-29 13:52:07
39/Log./2016 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych powstających w wyniku działalności szpitala oraz podległych przychodni Anna Lewicka 2016-04-29 13:23:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Archiwisty- Archiwum Medyczne Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:36:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:34:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Wydział Rozliczania Świadczeń Medycznych Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:34:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:31:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:29:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:28:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:27:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:24:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:22:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:21:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:20:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:18:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:15:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-04-29 09:14:46
WYKONANIE I MONTAŻ NOWYCH ROLETEK OKIENNYCH Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-04-28 11:06:31
WYKONANIE I MONTAŻ NOWYCH ROLETEK OKIENNYCH Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-04-28 09:58:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referenta- Sekcja Statystyki Medycznej Elżbieta Moroń 2016-04-26 12:34:30
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych KWIECIEŃ III 2016 Monika Krause 2016-04-26 11:50:21
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych KWIECIEŃ II 2016 Monika Krause 2016-04-26 11:43:11
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych KWIECIEŃ I 2016 Monika Krause 2016-04-26 11:42:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka stomatologiczna- Poliklinika Stomatologiczna Elżbieta Moroń 2016-04-25 09:47:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-04-25 09:05:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-04-25 09:00:22
20/Med./2016 Dostawa materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych, siatek, obłożeń i znaczników chirurgicznych niewchłanianych Arletta Abadżijewa 2016-04-20 12:02:22
9/Med./2016 Dostawa: zestawów odczynnikowych, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych parametrów krytycznych wraz z najmem urządzeń; odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, zak Arletta Abadżijewa 2016-04-20 11:59:01
Odpowiedzi na zapytania Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-04-20 08:19:52
87/Med/2015 Dostawa zastawek, pierścieni, stabilizatorów, retraktorów i łat PTFE. Agnieszka Karpińska 2016-04-19 12:22:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor - Sekcja Sprzętu Medycznego Elżbieta Moroń 2016-04-15 14:07:17
Przetargi nieograniczone Agnieszka Kucharska - admin 2016-04-15 09:51:52
Przetargi nieograniczone Agnieszka Kucharska - admin 2016-04-15 07:35:07
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-04-14 08:57:57
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-04-14 08:57:16
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-04-14 08:56:45
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-04-14 08:56:05
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2016-04-14 08:51:34
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych KWIECIEŃ II 2016 Monika Krause 2016-04-13 12:13:52
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych KWIECIEŃ II 2016 Monika Krause 2016-04-13 11:53:14
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych KWIECIEŃ II 2016 Monika Krause 2016-04-13 11:02:39
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor - Sekcja Sprzętu Medycznego Elżbieta Moroń 2016-04-12 13:39:57
Przetargi nieograniczone Agnieszka Kucharska - admin 2016-04-12 08:03:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sekretarka medyczna- Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2016-04-08 12:10:11
26/Med/2016 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Olympus Polska Sp. z o.o. Agnieszka Karpińska 2016-04-07 12:09:53
34/Med./2016 Dostawa tomografu komputerowego ze strzykawką bezwkładową oraz laserowym systemem nawigacji do procedur wykonywanych pod kontrolą TK - 1 kpl. Agnieszka Karpińska 2016-04-07 12:08:37
35/Med./2016 Dostawa aparatu RTG z ramieniem C – angiografu przewoźnego z wyposażeniem elektrofizjologicznym - 1 kpl. Agnieszka Karpińska 2016-04-07 12:05:04
33/Med./2016 Dostawa echokardiografu wysokiej klasy 3D/4D z głowicą przezprzełykową oraz aparatów USG z dopplerem Anna Lewicka 2016-04-07 12:00:00
32/Med./2016 Aktualizacja i rozbudowa systemu cyfrowej radiografii typ IMPAX 6 prod. AGFA posiadanego przez 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu Arletta Abadżijewa 2016-04-07 10:25:08
36/Med./2016 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 – 11 Agnieszka Stanisławska 2016-04-07 10:23:12
36/Med./2016 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 – 11 Agnieszka Stanisławska 2016-04-07 09:42:57
32/Med./2016 Aktualizacja i rozbudowa systemu cyfrowej radiografii typ IMPAX 6 prod. AGFA posiadanego przez 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu Arletta Abadżijewa 2016-04-07 09:41:40
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MARZEC 2016 Monika Krause 2016-04-07 07:34:50
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MARZEC III 2016 Monika Krause 2016-04-07 07:33:36
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MARZEC II 2016 Monika Krause 2016-04-07 07:33:16
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 13:46:10
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 12:46:43
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 12:41:39
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 12:40:21
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 12:28:22
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 12:24:01
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 11:37:42
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 11:36:34
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 11:35:46
Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 11:34:24
Cennik Usług 4 WSK z P SP ZOZ Magdalena Kałuska 2016-03-31 11:30:37
Przetargi nieograniczone Agnieszka Kucharska - admin 2016-03-31 11:10:47
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-03-31 10:46:36
17/OPI/2016 Dostawa drukarek laserowych A3 mono z funkcją druku dwustronnego Arletta Abadżijewa 2016-03-30 12:54:46
28/Med./2016 Serwis urządzeń medycznych: angiografu, aparatów RTG typ Ziehm i stołów operacyjnych typ Stille ImagiQ Arletta Abadżijewa 2016-03-30 07:55:16
28/Med./2016 Serwis urządzeń medycznych: angiografu, aparatów RTG typ Ziehm i stołów operacyjnych typ Stille ImagiQ Arletta Abadżijewa 2016-03-26 10:36:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referenta-Pion Głównego Księgowego Elżbieta Moroń 2016-03-25 11:59:29
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert w dniu 24.03.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-03-24 13:30:35
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert w dniu 24.03.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-03-24 13:23:34
18/Med./2016 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych Arletta Abadżijewa 2016-03-24 13:12:01
83/Med/2015 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków. Agnieszka Karpińska 2016-03-24 12:55:01
78/Med/2015 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran. Agnieszka Karpińska 2016-03-24 12:53:57
68/Med/2015 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów dezynfekcyjnych. Agnieszka Karpińska 2016-03-24 12:53:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Dermatologiczno - Wenerologiczny Elżbieta Moroń 2016-03-23 11:26:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-03-23 11:26:00
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW Magdalena Kałuska 2016-03-23 10:20:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-03-23 10:02:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2016-03-23 10:00:48
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-03-23 09:58:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-03-23 09:58:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-03-23 09:53:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-03-23 09:53:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-03-23 09:46:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-03-23 09:46:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-03-23 09:44:50
19/Med./2016 Dostawa narzędzi jednorazowych i pasków fluoresceinowych dla Oddziału Okulistyki Arletta Abadżijewa 2016-03-22 11:08:07
11/Log/2016 Dostawa mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2016-03-21 12:18:44
11/Log/2016 Dostawa mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2016-03-21 12:16:04
11/Log/2016 Dostawa mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2016-03-21 12:12:07
11/Log/2016 Dostawa mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2016-03-21 12:07:44
11/Log/2016 Dostawa mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2016-03-21 12:04:02
11/Log/2016 Dostawa mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2016-03-21 12:01:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista ds. Zaopatrzenia Medycznego- Wydział Zaopatrzenia Medycznego Elżbieta Moroń 2016-03-18 13:13:38
27/Med./2016 Dostawa klipsów, klipsownic, sprzętu jednorazowego dla Kliniki Chirurgii i Pracowni Endoskopowej Agnieszka Stanisławska 2016-03-18 10:13:51
27/Med./2016 Dostawa klipsów, klipsownic, sprzętu jednorazowego dla Kliniki Chirurgii i Pracowni Endoskopowej Agnieszka Stanisławska 2016-03-18 10:11:07
27/Med./2016 Dostawa klipsów, klipsownic, sprzętu jednorazowego dla Kliniki Chirurgii i Pracowni Endoskopowej Agnieszka Stanisławska 2016-03-18 10:06:50
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MARZEC II 2016 Monika Krause 2016-03-18 08:11:05
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MARZEC II 2016 Monika Krause 2016-03-15 13:27:18
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MARZEC II 2016 Monika Krause 2016-03-15 13:24:43
Zapytanie ofertowe - Dostawa oprogramowania sterującego Dicom do posiadanego przez szpital duplikatora Rimage 2000i Sylwia Komorek 2016-03-15 12:50:47
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MARZEC II 2016 Monika Krause 2016-03-15 09:01:01
Czyszczenie oraz przegląd stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, wentylacji w kotłowni oraz urządzeń grzewczo-kominowych na terenie 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu wraz z wydaniem prot Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-03-14 12:31:00
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MARZEC 2016 Monika Krause 2016-03-12 06:19:29
93/Log./2015/16 Dostawa odzieży medycznej i kuchennej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz umundurowania i obuwia sł Anna Lewicka 2016-03-11 08:25:20
Zapytanie ofertowe - Dostawa oprogramowania sterującego Dicom do posiadanego przez szpital duplikatora Rimage 2000i Agnieszka Mikulska 2016-03-10 19:54:42
Zapytanie ofertowe - Dostawa oprogramowania sterującego Dicom do posiadanego przez szpital duplikatora Rimage 2000i Agnieszka Mikulska 2016-03-10 19:52:48
Zapytanie ofertowe - Dostawa oprogramowania sterującego Dicom do posiadanego przez szpital duplikatora Rimage 2000i Agnieszka Mikulska 2016-03-10 19:44:44
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych MARZEC 2016 Monika Krause 2016-03-10 14:52:43
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LUTY II 2016 Monika Krause 2016-03-10 14:46:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-03-09 10:19:53
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ Agnieszka Stanisławska 2016-03-08 14:00:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Dermatologiczno - Wenerologiczny Elżbieta Moroń 2016-03-08 10:41:27
14/Med./2016 Dostawa produktów leczniczych Agnieszka Karpińska 2016-03-08 08:24:22
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 07.03.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-03-07 13:58:07
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 07.03.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-03-07 13:46:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor - Sekcja Sprzętu Medycznego Elżbieta Moroń 2016-03-07 07:33:45
1.Odpowiedzi na pytania Sławomir Orłowski 2016-03-04 13:23:02
„ Dostawa sprzętu chłodniczego elektrycznego typu AGD, sprzętu chłodniczego gastronomicznego ze stali nierdzewnej, witryny chłodniczej dwudrzwiowej do zastosowań medycznych oraz sprzętu ch Sławomir Orłowski 2016-03-02 13:40:54
„ Dostawa sprzętu chłodniczego elektrycznego typu AGD, sprzętu chłodniczego gastronomicznego ze stali nierdzewnej, witryny chłodniczej dwudrzwiowej do zastosowań medycznych oraz sprzętu ch Sławomir Orłowski 2016-03-02 13:33:46
21/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, testów ACT, TT, PT, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli, zastawek przezskórny Anna Lewicka 2016-03-02 10:31:58
22/Med./2016 Dostawa stentgraftów, stentów, cewników dla bloku chirurgii naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2016-03-02 10:09:50
23/Med./2016 Dmateriałów jednorazowego użytku, papieru do analizatora, pisaków oraz barwników na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Agnieszka Stanisławska 2016-03-01 14:01:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-02-29 08:55:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny Elżbieta Moroń 2016-02-29 08:22:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-02-29 08:22:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-02-29 08:21:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-02-29 08:20:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-02-29 08:20:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-02-29 08:19:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-02-29 08:00:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-02-29 07:59:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-02-29 07:57:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu Elżbieta Moroń 2016-02-29 07:55:54
„ Dostawa sprzętu chłodniczego elektrycznego typu AGD, sprzętu chłodniczego gastronomicznego ze stali nierdzewnej, witryny chłodniczej dwudrzwiowej do zastosowań medycznych oraz sprzętu ch Sławomir Orłowski 2016-02-26 13:37:32
Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2016-02-25 10:29:33
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LUTY II 2016 Monika Krause 2016-02-25 08:06:24
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LUTY 2016 Monika Krause 2016-02-25 08:02:44
19/Med./2016 Dostawa narzędzi jednorazowych i pasków fluoresceinowych dla Oddziału Okulistyki Arletta Abadżijewa 2016-02-24 11:24:25
13/Med./2016 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych, podkładów, prześcieradeł na potrzeby 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu Anna Lewicka 2016-02-24 10:36:40
16/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych jednorazowych oraz zużywalnych wraz z najmem strzykawki automatycznej CT Agnieszka Stanisławska 2016-02-23 10:50:50
Przetargi nieograniczone Agnieszka Kucharska - admin 2016-02-22 08:57:46
11/Log/2016 Dostawa mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2016-02-22 08:57:16
91/Med./2015 Dostawa sprzetu jednorazowego do krioablacji dla Pracowni Elektrofizjologii Agnieszka Stanisławska 2016-02-19 14:23:45
76/Med./2015 Dostawa soczewek, preparatów, wiskoelastyków, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatu do usuwania zaćmy i witrektomii przedniej Agnieszka Stanisławska 2016-02-19 14:22:56
81/Inf./2015 Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego Piotr Adamaszek 2016-02-19 14:21:24
15/Med./2016 Świadczenie usług serwisowych systemu cyfrowej radiografii Anna Lewicka 2016-02-19 14:09:27
73/Adm./2015 Dostawa karnetów rekreacyjnych i sportowych Piotr Adamaszek 2016-02-19 14:00:55
13/Med./2016 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych, podkładów, prześcieradeł na potrzeby 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu Anna Lewicka 2016-02-19 13:50:49
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW Magdalena Kałuska 2016-02-19 12:40:10
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW Magdalena Kałuska 2016-02-19 12:36:02
Wykonanie badań monitoringowych w 2016 roku wód gruntowych na obecność zanieczyszczeń produktami naftowymi z piezometrów zlokalizowanych na terenie stacji paliw 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego Małgorzata Domańska 2016-02-19 12:12:05
Wykonanie badań monitoringowych w 2016 roku wód gruntowych na obecność zanieczyszczeń produktami naftowymi z piezometrów zlokalizowanych na terenie stacji paliw 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego Małgorzata Domańska 2016-02-19 11:57:36
11/Log/2016 Dostawa mleka i jego przetworów Agnieszka Karpińska 2016-02-18 14:50:51
Ochrona Środowiska Małgorzata Domańska 2016-02-18 14:50:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2016-02-17 08:07:19
1/Med./2016 Objęcie opieką serwisową sterylizatorów parowych typu SECUREX wraz z dostawą części Arletta Abadżijewa 2016-02-16 09:29:41
92/Log./2015 Dostawa chemicznych środków myjąco-dezynfekujących, czyszczących w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki wraz z ich najmem oraz materiałów, środków che Arletta Abadżijewa 2016-02-16 09:29:09
9/Med./2016 Dostawa: zestawów odczynnikowych, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych parametrów krytycznych wraz z najmem urządzeń; odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, zak Arletta Abadżijewa 2016-02-16 09:27:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2016-02-16 09:03:10
CENNIK USŁUG 4 WSKzP SPZOZ WE WROCŁAWIU Magdalena Kałuska 2016-02-15 10:29:58
CENNIK USŁUG 4 WSKzP SPZOZ WE WROCŁAWIU Magdalena Kałuska 2016-02-15 10:26:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-02-15 08:09:06
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2016-02-15 07:36:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor ds. Wydziału Naukowo-Badawczego Elżbieta Moroń 2016-02-12 12:00:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Rejestratorka medyczna - SOR Elżbieta Moroń 2016-02-12 12:00:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor ds. Zarządzania Jakością-Dział Jakości Elżbieta Moroń 2016-02-12 11:59:50
Ogłoszenie konkursu - bank krwi Magdalena Kałuska 2016-02-11 13:19:23
Rozstrzygnięcie konkursu Magdalena Kałuska 2016-02-11 13:19:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Rejestratorka medyczna - SOR Elżbieta Moroń 2016-02-11 09:31:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sekretarka medyczna- Klinika Kardiologii Elżbieta Moroń 2016-02-11 09:30:21
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LUTY 2016 Monika Krause 2016-02-10 09:19:45
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LUTY 2016 Monika Krause 2016-02-10 09:18:05
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor ds. Wydziału Naukowo-Badawczego Elżbieta Moroń 2016-02-08 07:20:14
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń IV 2016 Monika Krause 2016-02-06 12:20:43
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert Sławomir Orłowski 2016-02-05 12:03:06
Stały serwis Generatora Dwutlenku Chloru Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-02-05 11:29:03
Stały serwis Generatora Dwutlenku Chloru Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2016-02-05 11:28:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-02-03 08:02:45
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-02-03 07:38:50
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-02-01 14:41:44
Powtórzenie postępowania - dostawa sprzętu jednorazowego, zastawy stołowej oraz drobnych akcesoriów kuchennych w 2016 / 2017 rokuu Sławomir Orłowski 2016-02-01 12:08:27
ogłoszenie konkursu na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Okulistycznym Monika Krause 2016-01-29 13:36:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-01-29 13:30:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-01-29 13:26:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-01-29 13:25:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-01-29 13:24:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2016-01-29 13:24:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-01-29 13:23:27
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-01-29 13:22:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2016-01-29 13:21:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor ds. Zarządzania Jakością-Dział Jakości Elżbieta Moroń 2016-01-29 13:09:41
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert Sławomir Orłowski 2016-01-29 11:50:35
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń IV 2016 Monika Krause 2016-01-29 08:41:41
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń IV 2016 Monika Krause 2016-01-28 14:46:51
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2016-01-28 14:45:43
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń IV 2016 Monika Krause 2016-01-28 14:44:24
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń III 2016 Monika Krause 2016-01-28 14:39:26
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń II 2016 Monika Krause 2016-01-28 14:39:08
2/Med./2016 Anna Lewicka 2016-01-28 13:22:28
najem powierzchni lokali Ewa Pyrsz 2016-01-26 14:11:17
Przetargi nieograniczone Agnieszka Kucharska - admin 2016-01-26 12:52:04
93/Log./2015/16 Dostawa odzieży medycznej i kuchennej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz umundurowania i obuwia sł Anna Lewicka 2016-01-25 13:25:18
80/Log./2015 Dostawa papieru kserograficznego do drukarek i kserokopiarek, tonerów do kserokopiarek oraz materiałów biurowych na 2016 rok Anna Lewicka 2016-01-25 12:35:25
74/Log./2015 Dostawa odzieży dla personelu medycznego i kuchennego, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, obuwia dla personelu medycznego, odzieży chirurgicznej, op Anna Lewicka 2016-01-25 12:35:08
66/Med./2015 Dostawa szwów i drutów chirurgicznych Anna Lewicka 2016-01-25 12:34:43
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2016-01-22 14:03:15
62/Med./2015 Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku Agnieszka Stanisławska 2016-01-22 14:02:45
61/Med./2015 Dostawa odczynników do metod manualnych przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Agnieszka Stanisławska 2016-01-22 14:02:21
58/Log./2015 Dostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne Agnieszka Stanisławska 2016-01-22 14:01:54
48/Med./2015 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do elektroforezy i identyfikacji białek w surowicy , płynie mózgowo – rdzeniowym oraz moczu wraz z najmem systemu do elektroforezy Agnieszka Stanisławska 2016-01-22 14:01:24
37/Med./2015 Dostawa sprzętu jednorazowego chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego Agnieszka Stanisławska 2016-01-22 14:00:57
39/Med./2015 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 - 9 Agnieszka Stanisławska 2016-01-22 14:00:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor ds. Zarządzania Jakością-Dział Jakości edyczna- Klinika Kardiologii Elżbieta Moroń 2016-01-22 13:20:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-01-22 09:03:51
86/Med./2015 Dostawa akcesoriów do neuronawigacji SCOPSIS oraz zestawu kaset w torze napływu i odpływu do pompy CROSS FLOW Arletta Abadżijewa 2016-01-21 12:20:58
75/Med./2015 Objęcie opieką serwisową pomp do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej produkcji DATASCOPE Corp. wraz z dostawą części Arletta Abadżijewa 2016-01-21 12:19:48
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń III 2016 Monika Krause 2016-01-21 11:50:14
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń 2016r. Monika Krause 2016-01-21 11:49:21
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Stanisławska 2016-01-21 10:48:04
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Stanisławska 2016-01-21 09:49:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Sekretarka medyczna- Klinika Kardiologii Elżbieta Moroń 2016-01-21 07:32:42
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 20.01.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-01-20 12:05:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-01-20 08:26:37
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-19 11:27:02
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-19 11:25:50
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-19 11:25:09
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-19 11:22:26
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-19 11:20:55
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-19 11:19:33
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-19 11:16:54
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-19 11:15:40
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 18.01.2016r. Arletta Abadżijewa 2016-01-18 13:15:03
82/Log/2015 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4 WSK z P Agnieszka Karpińska 2016-01-18 13:12:49
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ Agnieszka Stanisławska 2016-01-18 10:45:16
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 18.01.2016 Agnieszka Stanisławska 2016-01-18 10:37:58
Dostawa sprzętu, wyposażenia gospodarczego i automatu szorująco zbierającego na 2016 rok Sławomir Orłowski 2016-01-14 12:17:44
Odpowiedzi na pytania Sławomir Orłowski 2016-01-13 09:58:45
Przedłużenia terminu subskrypcji baz antywirusowych dla licencji oprogramowania ESET Dorota Janiszewska 2016-01-12 08:27:04
System ochrony sieci Dorota Janiszewska 2016-01-12 08:26:51
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:51:12
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:50:54
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:50:37
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:50:20
Odpowiedzi na pytania i modyfikacje zapisów wzoru umowy Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:49:57
Dostawa soli tabletkowej i preparatu Hydro-X na 2016r. Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:49:40
Wykonanie druków akcydensowych, książek służbowych i ankiet na 2016 Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:49:22
Wykonanie przeglądów i napraw wózków widłowych na 2016 rok Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:49:06
Świadczenie odpłatnego transportu sanitarnego pacjentów w 2016 roku Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:48:48
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:39:42
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:39:31
Dostawa koksu przemysłowego opałowego na 2015 rok Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:39:16
Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego na 2015/16 rok Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:38:57
Sprzedaż pojazdu osobowego marki Chrysler Grand Voyager 3.3 SLE Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:38:44
Świadczenie usług pralniczych i leasingu pościeli Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:38:25
Dostawa narzędzi i elektronarzędzi Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:38:11
Dostawa chłodziarek laboratoryjnych CHL 5 Puls Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:37:58
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:37:39
Dostawa suszarki bębnowej przemysłowej LAVAMAC Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:37:06
Dostawa materiałów budowlanych na 2015/16 rok Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:36:45
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:36:23
Dostawa sprzętu kuchennego (elektrycznego) sprzętu i wyposażenia kuchennego na 2015 r. Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:35:52
Dostawa sprzętu i wyposażenia gospodarczego na 2015/16 r. Sławomir Orłowski 2016-01-11 14:34:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca Elżbieta Moroń 2016-01-08 14:32:45
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.01.2016r.r. Arletta Abadżijewa 2016-01-08 11:57:42
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń 2016r. Monika Krause 2016-01-08 11:11:00
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń 2016r. Monika Krause 2016-01-08 11:09:36
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń 2016r. Monika Krause 2016-01-08 11:07:02
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń 2016r. Monika Krause 2016-01-08 11:02:44
Wyjaśnienie treści opisu zamówienia Agnieszka Kucharska - admin 2016-01-07 14:55:49
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-01-07 14:14:52
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2016-01-05 14:52:28
System ochrony sieci Dorota Janiszewska 2016-01-05 11:41:22
Przedłużenia terminu subskrypcji baz antywirusowych dla licencji oprogramowania ESET Dorota Janiszewska 2016-01-05 11:40:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-01-04 13:20:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-01-04 13:19:00
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2016-01-04 10:24:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2016-01-04 10:21:30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2016-01-04 10:19:56
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2016-01-04 10:19:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2016-01-04 10:18:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-01-04 09:42:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego Elżbieta Moroń 2016-01-04 09:41:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala Elżbieta Moroń 2016-01-04 09:41:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca Elżbieta Moroń 2016-01-04 09:39:57
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Oddział Onkologii Klinicznej Elżbieta Moroń 2016-01-04 09:39:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny, Blok Operacyjny Elżbieta Moroń 2016-01-04 09:21:05
Konserwacja roczna drzwi przesuwnych na terenie Szpitala Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-12-30 08:57:59
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Arletta Abadżijewa 2015-12-29 14:41:11
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Arletta Abadżijewa 2015-12-29 14:38:26
Zapytanie ofertowe - dostawa monitorów diagnostycznych fabrycznie parowanych Agnieszka Mikulska 2015-12-28 11:05:16
Zapytanie ofertowe - dostawa monitorów diagnostycznych fabrycznie parowanych Agnieszka Mikulska 2015-12-28 11:02:16
85/Med./2015 Dostawa kardiowerterów, stymulatorów (wraz z najmem programatorów), elektrod ablacyjnych i diagnostycznych, drenów, koszulek, prowadników, elektrod do systemu elektroanatomicznego ( Agnieszka Stanisławska 2015-12-28 07:55:29
85/Med./2015 Dostawa kardiowerterów, stymulatorów (wraz z najmem programatorów), elektrod ablacyjnych i diagnostycznych, drenów, koszulek, prowadników, elektrod do systemu elektroanatomicznego ( Agnieszka Stanisławska 2015-12-25 20:05:38
85/Med./2015 Dostawa kardiowerterów, stymulatorów (wraz z najmem programatorów), elektrod ablacyjnych i diagnostycznych, drenów, koszulek, prowadników, elektrod do systemu elektroanatomicznego ( Agnieszka Stanisławska 2015-12-25 19:58:10
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych grudzień II 2015 Monika Krause 2015-12-23 14:18:45
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2015-12-23 12:06:15
87/Med/2015 Dostawa zastawek, pierścieni, stabilizatorów, retraktorów i łat PTFE. Agnieszka Karpińska 2015-12-23 09:31:42
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych grudzień II 2015 Monika Krause 2015-12-21 14:13:01
72/Med./2015 Dostawa kaset rtg do systemu CR AGFA i akcesoriów do indywidualnej ochronyr adiologicznej Arletta Abadżijewa 2015-12-21 11:22:30
63/Med./2015 Dostawa materiałów medycznych na potrzeby Oddziału Ortopedii Arletta Abadżijewa 2015-12-21 11:21:43
Telefonia komórkowa Agnieszka Kucharska - admin 2015-12-17 14:42:38
Wykonanie recept kodowanych Agnieszka Kucharska - admin 2015-12-17 14:39:36
Druki medyczne Agnieszka Kucharska - admin 2015-12-17 14:39:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Farmaceuty/Technika farmacji - Wydział Zaopatrzenia Medycznego Elżbieta Moroń 2015-12-17 11:04:44
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych grudzień II 2015 Monika Krause 2015-12-17 10:33:19
Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2015-12-16 13:52:26
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych grudzień 2015 Monika Krause 2015-12-16 12:16:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2015-12-15 14:00:36
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 11.12.2015r. Zmiana terminu skladani i otwarcia ofert. Agnieszka Karpińska 2015-12-11 15:03:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2015-12-11 14:02:43
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2015-12-11 14:02:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2015-12-11 14:01:42
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Elżbieta Moroń 2015-12-11 14:01:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2015-12-11 14:00:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Farmaceuty/Technika farmacji - Wydział Zaopatrzenia Medycznego Elżbieta Moroń 2015-12-11 13:57:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2015-12-11 13:56:36
Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2015-12-11 07:43:40
75/Med./2015 Objęcie opieką serwisową pomp do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej produkcji DATASCOPE Corp. wraz z dostawą części Arletta Abadżijewa 2015-12-10 11:47:48
Zapytanie ofertowe - dostawa bronchofiberoskopu Agnieszka Mikulska 2015-12-10 10:06:02
65/Med/2015 Dostawa sond do pomiaru FFR oraz sond do USG wewnątrznaczyniowego, wraz z najmem konsol mobilnych do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej z przewodami, dostawa cewników, prowadników ora Agnieszka Karpińska 2015-12-09 10:34:09
Zapytanie ofertowe - dostawa bronchofiberoskopu Agnieszka Mikulska 2015-12-09 09:38:56
Zapytanie ofertowe - dostawa bronchofiberoskopu Agnieszka Mikulska 2015-12-09 09:35:53
Zapytanie ofertowe - dostawa bronchofiberoskopu Agnieszka Mikulska 2015-12-09 09:25:40
67/Med./2015 Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych wg pakietów 1-7 Piotr Adamaszek 2015-12-08 10:48:13
Zapytanie ofertowe - dostawa bronchofiberoskopu Agnieszka Mikulska 2015-12-08 10:19:39
Zbiorcze zestawienie ofert Anna Filipek 2015-12-07 12:41:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Zaburzen Rytmu Serca Elżbieta Moroń 2015-12-04 14:23:27
Zapytanie ofertowe - dostawa bronchofiberoskopu Agnieszka Mikulska 2015-12-04 13:59:51
Zapytanie ofertowe - dostawa bronchofiberoskopu Agnieszka Mikulska 2015-12-04 13:58:24
Wyjasnienie i modyfikacja tresci SIWZ Agnieszka Stanisławska 2015-12-04 13:27:03
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych grudzień 2015 Monika Krause 2015-12-01 14:20:26
Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2015-12-01 11:31:41
Rozstrzygnięcie konkursu Magdalena Kałuska 2015-11-30 14:46:52
Rozstrzygnięcie konkursu - bank krwi Magdalena Kałuska 2015-11-30 14:20:50
Rozstrzygnięcie konkursu - bank krwi Magdalena Kałuska 2015-11-30 14:10:50
Licencja dostępowa do pakietów informacyjnych prawno-finansowych Dorota Janiszewska 2015-11-30 09:45:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2015-11-27 14:15:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Palacza Elżbieta Moroń 2015-11-27 14:15:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej Elżbieta Moroń 2015-11-27 14:13:16
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2015-11-27 14:13:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Farmaceuty - Wydział Zaopatrzenia Medycznego Elżbieta Moroń 2015-11-27 14:12:44
47/Med.//2015 Dostawa odczynników, barwników oraz testów na potrzeby ZDL wg pakietów: Pakiet 1 – dostawa testów immunochromatograficznych, barwników i odczynników do metod manualnych, Pakiet Anna Filipek 2015-11-25 12:38:16
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2015-11-24 11:35:01
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2015-11-24 11:34:31
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2015-11-24 11:31:38
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2015-11-24 11:29:16
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2015-11-24 11:27:10
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2015-11-24 11:23:02
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2015-11-23 12:50:12
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2015-11-23 12:47:10
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2015-11-23 12:46:28
Druki medyczne Agnieszka Kucharska - admin 2015-11-23 11:21:32
78/Med/2015 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran. Agnieszka Karpińska 2015-11-23 09:49:08
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 23.11.2015r. Anna Filipek 2015-11-20 14:26:45
53/Med/2015 Dostawa sprzętu medycznego, stymulatorów, defibrylatorów - kardiowerterów wraz z najmem programatorów i generatorów dla Pracowni Elektrofizjologii. Agnieszka Karpińska 2015-11-20 13:23:27
Druki medyczne Agnieszka Kucharska - admin 2015-11-19 14:31:21
Druki medyczne Agnieszka Kucharska - admin 2015-11-19 14:30:19
Druki medyczne Agnieszka Kucharska - admin 2015-11-19 14:28:06
Wykonanie recept kodowanych Agnieszka Kucharska - admin 2015-11-19 14:20:07
Wykonanie recept kodowanych Agnieszka Kucharska - admin 2015-11-19 14:19:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Farmaceuty - Wydział Zaopatrzenia Medycznego Elżbieta Moroń 2015-11-19 13:29:01
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych listopad 2015 r. Monika Krause 2015-11-18 14:40:39
74/Log./2015 Dostawa odzieży dla personelu medycznego i kuchennego, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, obuwia dla personelu medycznego, odzieży chirurgicznej, op Anna Filipek 2015-11-17 13:07:51
Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty Agnieszka Karpińska 2015-11-17 10:36:57
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2015-11-17 10:35:54
52/Med./2015 Dostawa odczynników do aparatu szybkich analiz parametrów krytycznych wraz z najmem analizatora przez okres 12 miesięcy na potrzeby Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Piotr Adamaszek 2015-11-17 08:24:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Palacza Elżbieta Moroń 2015-11-16 14:02:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz, Pielęgniarka/Pielęgniarz -Pracownia Hemodynamiki Elżbieta Moroń 2015-11-16 14:01:57
76/Med./2015 Dostawa soczewek, preparatów, wiskoelastyków, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatu do usuwania zaćmy i witrektomii przedniej Agnieszka Stanisławska 2015-11-16 08:52:50
Ogłoszenie konkursu - bank krwi Magdalena Kałuska 2015-11-13 14:02:28
Konkurs ofert Magdalena Kałuska 2015-11-13 13:14:11
Ogłoszenie konkursu - bank krwi Magdalena Kałuska 2015-11-13 12:57:02
Konkurs ofert Magdalena Kałuska 2015-11-13 12:37:32
Konkurs ofert Magdalena Kałuska 2015-11-13 12:36:39
Zapytanie ofertowe - dostawa narzędzi endoskopowych Agnieszka Mikulska 2015-11-12 10:49:35
Zapytanie ofertowe - dostawa narzędzi endoskopowych Agnieszka Mikulska 2015-11-12 10:47:18
„Konserwacja , naprawa urządzeń chłodniczych i sprzętu gastronomicznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2015-11-10 11:41:07
„Konserwacja , naprawa urządzeń chłodniczych i sprzętu gastronomicznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2015-11-10 11:40:58
„Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2015-11-10 11:34:31
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2015-11-10 11:29:09
„Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2015-11-10 11:28:55
Zapytanie ofertowe - dostawa narzędzi endoskopowych Agnieszka Mikulska 2015-11-10 10:30:57
Konkursy ofert Magdalena Kałuska 2015-11-06 11:03:29
Konkursy ofert Magdalena Kałuska 2015-11-06 10:02:39
Konkursy ofert Magdalena Kałuska 2015-11-06 09:55:23
Konkursy ofert Magdalena Kałuska 2015-11-06 09:29:25
Wsparcie serwisowe oprogramowania produktu DATERA Call-eX Dorota Janiszewska 2015-11-04 10:27:23
Dostawa oprogramowania Dorota Janiszewska 2015-11-04 10:27:09
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ + zmiana ogłoszenia z dn. 03.11.2015r. Anna Filipek 2015-11-03 11:24:51
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 02.11.2015 + zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 06.11.2015r. Arletta Abadżijewa 2015-11-02 14:07:50
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 02.11.2015 + zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 06.11.2015r. Arletta Abadżijewa 2015-11-02 14:05:31
Zapytanie ofertowe - dostawa urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń Agnieszka Mikulska 2015-11-02 12:41:24
Zapytanie ofertowe - dostawa urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń Agnieszka Mikulska 2015-11-02 12:40:58
zapytanie ofertowe na odbiór makulatury Ewa Pyrsz 2015-10-31 09:57:00
Telefonia komórkowa Dorota Janiszewska 2015-10-30 14:03:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Elżbieta Moroń 2015-10-30 13:44:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz, Pielęgniarka/Pielęgniarz -Pracownia Hemodynamiki Elżbieta Moroń 2015-10-30 13:43:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Palacza Elżbieta Moroń 2015-10-30 13:43:18
Odbiór makulatury w 2016 r. Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-10-30 12:35:56
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych październik II 2015 Monika Krause 2015-10-30 12:28:25
zapytanie ofertowe na odbiór makulatury Ewa Pyrsz 2015-10-30 11:06:38
Zapytanie ofertowe - dostawa urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń Agnieszka Mikulska 2015-10-30 09:32:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2015-10-28 08:41:37
Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Klinika Chorób Wewnętrznych Elżbieta Moroń 2015-10-28 08:40:14
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty z 27.10.2015r. Piotr Adamaszek 2015-10-27 11:02:10
Przetargi nieograniczone Agnieszka Kucharska - admin 2015-10-27 08:50:34
72/Med./2015 Arletta Abadżijewa 2015-10-26 11:27:36
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2015-10-26 08:24:42
56/Log/2015 Dostawa warzyw - nowalijek Agnieszka Karpińska 2015-10-23 10:31:30
60/Med/2015 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu wg pakietów 1-9. Agnieszka Karpińska 2015-10-23 10:23:37
38/Med/2015 Dostawę sprzętu medycznego: aparatu RTG przyłóżkowego, toru wizyjnego i fakowitrektomu. Agnieszka Karpińska 2015-10-23 10:20:42
27/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej z najmem oprzyrządowania Agnieszka Karpińska 2015-10-23 10:19:57
Zmiana miejsca przesłania/składania ofert Arletta Abadżijewa 2015-10-22 09:15:53
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2015-10-21 14:37:36
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2015-10-21 14:31:07
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2015-10-21 14:29:16
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2015-10-21 14:22:35
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2015-10-21 14:20:00
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2015-10-21 14:04:29
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2015-10-21 13:52:18
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2015-10-21 13:46:07
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2015-10-21 13:40:23
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2015-10-21 13:36:43
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2015-10-21 13:33:54
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2015-10-21 13:29:35
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2015-10-21 13:22:04
70/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Agnieszka Stanisławska 2015-10-21 13:19:45
Agnieszka Kucharska - admin 2015-10-20 10:44:50
45/Med./2015 Dostawa jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego, sensorów mózgowych, elektrod do defibrylatora wraz z najmem monitorów i oksymetru mózgowego. Anna Filipek 2015-10-20 10:21:19
Wsparcie serwisowe oprogramowania produktu DATERA Call-eX Dorota Janiszewska 2015-10-20 09:05:32
Dostawa oprogramowania Dorota Janiszewska 2015-10-20 08:58:09
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych październik 2015 Monika Krause 2015-10-19 12:17:51
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Monika Krause 2015-10-19 12:17:25
STAŁA BEZPOŚREDNIĄ OCHRONĘ FIZYCZNĄ OBIEKTÓW REJONOWEJ BAZY ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO, WYDZIELONEJ NA TERENIE 4 WSKZP SP ZOZ, OBEJMUJĄCEJ BUDYNKI NR: 5, 6, 10, 11, 30, 45, 61; ADRES: UL. WEIGLA 5 Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-10-19 11:55:27
Najem praso kontenera i zagospodarowanie odpadów komunalnych Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-10-19 11:54:17
Wykonanie usługi w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowanie decyzji o zwalcza Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-10-19 11:50:17
Najem praso kontenera i zagospodarowanie odpadów komunalnych Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-10-19 11:36:21
Wykonanie usługi w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowanie decyzji o zwalcza Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-10-19 11:34:27
66/Med./2015 Dostawa szwów i drutów chirurgicznych Anna Filipek 2015-10-19 08:25:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2015-10-16 13:27:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz, Pielęgniarka/Pielęgniarz -Pracownia Hemodynamiki Elżbieta Moroń 2015-10-16 13:25:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2015-10-16 13:24:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2015-10-16 13:23:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referenta- Dział Technicznego Utrzymania Nieruchomości Elżbieta Moroń 2015-10-16 13:22:44
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych październik 2015 Monika Krause 2015-10-14 13:07:10
49/Log./2015 Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody Piotr Adamaszek 2015-10-14 10:46:52
34/Log./2015 Świadczenie usługi pralniczej, transport brudnej i czystej bielizny oraz leasing pościeli i bielizny szpitalnej w latach 2015 – 2018 Piotr Adamaszek 2015-10-14 10:46:00
Zmiana miejsca składania ofert Piotr Adamaszek 2015-10-14 10:42:48
Zmiana miejsca składania ofert Piotr Adamaszek 2015-10-14 10:42:07
68/Med/2015 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów dezynfekcyjnych. Agnieszka Karpińska 2015-10-14 08:33:43
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wrzesień II 2015 Monika Krause 2015-10-09 14:04:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2015-10-09 13:19:29
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz, Pielęgniarka/Pielęgniarz -Pracownia Hemodynamiki Elżbieta Moroń 2015-10-09 13:18:50
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2015-10-09 13:18:13
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2015-10-09 13:17:32
Ogłoszenie naboru na stanowisko Palacza Elżbieta Moroń 2015-10-09 13:16:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2015-10-09 13:15:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2015-10-09 13:11:12
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Chirurgii Naczyniowej Elżbieta Moroń 2015-10-09 13:10:12
68/Med/2015 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów dezynfekcyjnych. Agnieszka Karpińska 2015-10-09 12:04:01
Wycinka drzew Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-10-06 11:28:29
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, CZĘŚĆ NR 1 I CZĘŚĆ NR 2, W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI ‘ROZBUDOWA BUDYNKU NR 1 NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W 4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z P Piotr Adamaszek 2015-10-05 14:51:26
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, CZĘŚĆ NR 1 I CZĘŚĆ NR 2, W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI ‘ROZBUDOWA BUDYNKU NR 1 NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W 4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z P Piotr Adamaszek 2015-10-05 14:50:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2015-10-05 11:08:54
63/Med./2015 Dostawa materiałów medycznych na potrzeby Oddziału Ortopedii Arletta Abadżijewa 2015-10-05 08:25:21
63/Med./2015 Dostawa materiałów medycznych na potrzeby Oddziału Ortopedii Arletta Abadżijewa 2015-10-05 08:21:23
35/Med./2015 Dostawa aparatów do diagnostyki obrazowej Arletta Abadżijewa 2015-10-05 08:20:00
28/Med./2015 Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych do badań immunologicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatorów oraz krążków do oznaczeń lekowrażliwo Arletta Abadżijewa 2015-10-05 08:18:50
Naprawa drzwi przesuwnych Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-10-01 09:17:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwator-magazynier Elżbieta Moroń 2015-09-30 12:15:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2015-09-30 12:12:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2015-09-25 13:35:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR Elżbieta Moroń 2015-09-25 13:33:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz, Pielęgniarka/Pielęgniarz -Pracownia Hemodynamiki Elżbieta Moroń 2015-09-25 13:33:14
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Elżbieta Moroń 2015-09-25 13:30:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2015-09-25 13:28:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2015-09-25 13:27:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Palacza Elżbieta Moroń 2015-09-25 13:25:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza Elżbieta Moroń 2015-09-25 13:25:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna Elżbieta Moroń 2015-09-25 13:22:09
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wrzesień II 2015 Monika Krause 2015-09-25 09:15:41
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wrzesień II 2015 Monika Krause 2015-09-23 12:11:19
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wrzesień 2015 Monika Krause 2015-09-23 12:01:39
23/Med./2015 dostawa sprzętu jednorazowego chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego oraz najem generatora do termoablacji Agnieszka Stanisławska 2015-09-23 09:49:57
24/Med./2015 Dostawa środków dezynfekujących, myjących, wapna sodowanego i akcesoriów medycznych Agnieszka Stanisławska 2015-09-23 09:43:23
3/Med./2015 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego angiografii, koronarografii, testów act, tt, pt, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli, zastawek przezskornych Agnieszka Stanisławska 2015-09-23 09:42:05
91/Log./2014 Dostawa materiałów budowlano - technicznych i eksploatacyjnych do klimatyzacji na 2015 rok Agnieszka Stanisławska 2015-09-23 09:41:25
Operat wodno prawny, emisja z kotłowni i badanie ścieków Małgorzata Domańska 2015-09-22 11:01:33
Ogłoszenie wyników postępowania Agnieszka Mikulska 2015-09-22 09:43:28
51/Log/2015 Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów. Agnieszka Karpińska 2015-09-21 12:07:44
20/Med/2015 Dostawa produktów leczniczych. Agnieszka Karpińska 2015-09-21 12:06:07
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2015-09-18 13:43:09
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2015-09-18 13:42:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz, Pielęgniarka/Pielęgniarz -Pracownia Hemodynamiki Elżbieta Moroń 2015-09-18 13:42:15
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2015-09-18 13:41:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Elżbieta Moroń 2015-09-18 13:39:26
Ogłoszenie naboru na stanowisko Referenta Elżbieta Moroń 2015-09-18 13:38:11
62/Med./2015 Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku Agnieszka Stanisławska 2015-09-18 10:26:12
Operat wodno prawny, emisja z kotłowni i badanie ścieków Małgorzata Domańska 2015-09-18 09:46:41
Operat wodno prawny, emisja z kotłowni i badanie ścieków Małgorzata Domańska 2015-09-18 08:56:16
Kurtyna powietrzna - dobór, dostawa, montaż Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-09-15 14:33:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Klinika Chirurgiczna Elżbieta Moroń 2015-09-11 13:02:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Elektryk Elżbieta Moroń 2015-09-11 12:58:45
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wrzesień 2015 Monika Krause 2015-09-11 10:37:08
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wrzesień 2015 Monika Krause 2015-09-10 11:29:33
43/Log./2015 Dostawa pościeli, bielizny i prześcieradeł jednorazowego użytku oraz prześcieradeł, serwet chirurgicznych i odzieży zabiegowej. Anna Filipek 2015-09-09 12:50:17
41/Med./2015 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu wg pakietów 1-11 Anna Filipek 2015-09-09 12:49:57
29/Med./2015 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych wraz z najmem analizatora oraz wirówki na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Anna Filipek 2015-09-09 12:49:30
Zapytanie ofertowe - wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Agnieszka Mikulska 2015-09-09 09:47:36
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz, Pielęgniarka/Pielęgniarz -Pracownia Hemodynamiki Elżbieta Moroń 2015-09-08 14:14:35
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2015-09-07 15:12:01
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 07.09.2015r. Agnieszka Karpińska 2015-09-07 13:09:47
33/Log./2015 Remont korytarza Klinicznego Oddziału Otolaryngologii w budynku nr 1 na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857 Piotr Adamaszek 2015-09-07 12:21:59
40/Med./2015 Dostawa aparatury medycznej wg pakietów nr 1-6 wraz z dostawą odczynników w pakiecie nr 1 Piotr Adamaszek 2015-09-07 12:19:54
Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier Elżbieta Moroń 2015-09-07 10:28:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2015-09-04 14:14:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Elżbieta Moroń 2015-09-04 14:04:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2015-09-04 14:03:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2015-09-04 14:02:08
Ogłoszenie naboru na stanowisko Elektryka Elżbieta Moroń 2015-09-03 09:19:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz, Pielęgniarka/Pielęgniarz -Pracownia Hemodynamiki Elżbieta Moroń 2015-08-31 12:46:59
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Położna Epidemiologiczna Elżbieta Moroń 2015-08-28 12:41:14
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych sierpień 2015 Elżbieta Moroń 2015-08-26 13:02:38
Sprzedaż pojazdu osobowego marki Chrysler Grand Voyager 3.3 SLE Sławomir Orłowski 2015-08-24 10:31:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2015-08-21 12:53:53
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2015-08-21 12:53:04
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2015-08-21 12:50:35
36/Med./2015 Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo wraz z najmem systemu i znaczników tkanek Arletta Abadżijewa 2015-08-21 10:40:41
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2015-08-19 11:36:38
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej Elżbieta Moroń 2015-08-17 12:57:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Położna Epidemiologiczna Elżbieta Moroń 2015-08-17 12:57:04
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Piotr Adamaszek 2015-08-13 14:25:26
53/Med/2015 Dostawa sprzętu medycznego, stymulatorów, defibrylatorów - kardiowerterów wraz z najmem programatorów i generatorów dla Pracowni Elektrofizjologii. Agnieszka Karpińska 2015-08-11 09:36:08
52/Med./2015 Dostawa odczynników do aparatu szybkich analiz parametrów krytycznych wraz z najmem analizatora przez okres 12 miesięcy na potrzeby Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Piotr Adamaszek 2015-08-10 10:33:21
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2015-08-10 09:25:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz, Pielęgniarka/Pielęgniarz -Pracownia Hemodynamiki Elżbieta Moroń 2015-08-10 09:25:25
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Elżbieta Moroń 2015-08-10 09:24:38
30/Med/2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej. Agnieszka Karpińska 2015-08-06 13:35:52
22/Med/2015 Dostawa leków Alteplasum, Interferon beta 1-b, płyny do dializ, Tocilizumab. Agnieszka Karpińska 2015-08-06 13:35:05
10/Med/2015 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych, podkładów, prześcieradeł na potrzeby 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu. Agnieszka Karpińska 2015-08-06 13:33:46
53/Med/2015 Agnieszka Karpińska 2015-08-06 13:22:36
49/Log./2015 Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody Piotr Adamaszek 2015-08-06 08:20:05
49/Log./2015 Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody Piotr Adamaszek 2015-08-06 08:16:36
49/Log./2015 Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody Piotr Adamaszek 2015-08-06 08:14:15
47/Med.//2015 Dostawa odczynników, barwników oraz testów na potrzeby ZDL wg pakietów: Pakiet 1 – dostawa testów immunochromatograficznych, barwników i odczynników do metod manualnych, Pakiet Anna Filipek 2015-08-05 10:57:48
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych sierpień 2015 Elżbieta Moroń 2015-08-05 10:35:47
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych sierpień 2015 Elżbieta Moroń 2015-08-05 10:34:37
48/Med./2015 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do elektroforezy i identyfikacji białek w surowicy , płynie mózgowo – rdzeniowym oraz moczu wraz z najmem systemu do elektroforezy Agnieszka Stanisławska 2015-08-05 10:29:40
48/Med./2015 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do elektroforezy i identyfikacji białek w surowicy , płynie mózgowo – rdzeniowym oraz moczu wraz z najmem systemu do elektroforezy Agnieszka Stanisławska 2015-08-05 10:27:59
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Monika Krause 2015-07-31 07:59:31
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty z 29.07.2015r. Piotr Adamaszek 2015-07-29 11:39:06
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty z 29.07.2015r. Piotr Adamaszek 2015-07-29 11:38:11
Czyszczenie i dezynfekcja układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-07-28 14:53:16
26/Log./2015 Wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych powstających w wyniku działalności szpitala oraz podległych przychodni Piotr Adamaszek 2015-07-28 12:03:42
25/Log./2015 Budowa zapasowego ujęcia wody – niezależnego źródła zasilania w wodę” realizowaną w ramach inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Piotr Adamaszek 2015-07-28 12:02:35
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2015-07-27 13:54:11
Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Elżbieta Moroń 2015-07-27 13:17:09
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lipiec 2015 Elżbieta Moroń 2015-07-27 13:16:20
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz, Pielęgniarka/Pielęgniarka -Pracownia Hemodynamiki Elżbieta Moroń 2015-07-23 11:44:17
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Chirurgii Naczyniowej i Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Agnieszka Kucharska - admin 2015-07-23 08:43:40
Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor ds. Wydziału Naukowo-Badawczego Elżbieta Moroń 2015-07-22 12:10:21
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lipiec 2015 Elżbieta Moroń 2015-07-17 11:05:02
31/Log./2015 Dostawa pościeli, bielizny i prześcieradeł jednorazowego użytku oraz prześcieradeł, serwet chirurgicznych i odzieży zabiegowej Anna Filipek 2015-07-16 11:30:01
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lipiec 2015 Agnieszka Kucharska - admin 2015-07-15 09:11:42
Sprzedaż pojazdu osobowego marki Chrysler Grand Voyager 3.3 SLE Sławomir Orłowski 2015-07-13 12:25:09
Sprzedaż pojazdu osobowego marki Chrysler Grand Voyager 3.3 SLE Sławomir Orłowski 2015-07-13 12:24:04
Sprzedaż pojazdu osobowego marki Chrysler Grand Voyager 3.3 SLE Sławomir Orłowski 2015-07-13 12:23:06
45/Med./2015 Dostawa jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego, sensorów mózgowych, elektrod do defibrylatora wraz z najmem monitorów i oksymetru mózgowego. Anna Filipek 2015-07-13 09:50:05
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2015-07-10 13:36:15
Zbiorcze zestawienie ofert Piotr Adamaszek 2015-07-10 12:45:01
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lipiec 2015 Elżbieta Moroń 2015-07-09 10:13:52
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lipiec 2015 Elżbieta Moroń 2015-07-09 10:01:37
Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 09.07.2015r. Piotr Adamaszek 2015-07-09 09:57:47
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2015-07-08 10:15:37
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 07.07.2015r. Piotr Adamaszek 2015-07-07 14:19:14
testy Piotr Adamaszek 2015-07-07 08:48:15
testy Piotr Adamaszek 2015-07-07 08:47:35
testy Piotr Adamaszek 2015-07-07 08:33:03
testy Piotr Adamaszek 2015-07-07 08:31:09
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2015-07-06 11:29:36
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2015-07-06 11:19:45
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert Agnieszka Mikulska 2015-07-02 14:03:26
Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu wg pakietów I-VI Agnieszka Mikulska 2015-07-02 14:02:53
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert Agnieszka Mikulska 2015-07-02 13:47:01
Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu wg pakietów I-VI Agnieszka Mikulska 2015-07-02 13:43:51
41/Med./2015 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu wg pakietów 1-11 Anna Filipek 2015-07-02 13:26:09
Zmiana terminu składania ofert Piotr Adamaszek 2015-07-02 13:12:25
38/Med/2015 Dostawę sprzętu medycznego: aparatu RTG przyłóżkowego, toru wizyjnego i fakowitrektomu. Agnieszka Karpińska 2015-07-01 14:51:32
39/Med./2015 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 - 9 Agnieszka Stanisławska 2015-07-01 10:05:51
Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy Inspektor - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami (Logistyka) Elżbieta Moroń 2015-06-30 12:25:48
35/Med./2015 Dostawa aparatów do diagnostyki obrazowej Arletta Abadżijewa 2015-06-30 12:15:50
35/Med./2015 Dostawa aparatów do diagnostyki obrazowej Arletta Abadżijewa 2015-06-30 12:12:44
ZAWIADOMIENIE O UNIOEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Anna Filipek 2015-06-26 10:00:47
31/Log./2015 Dostawa pościeli, bielizny i prześcieradeł jednorazowego użytku oraz prześcieradeł, serwet chirurgicznych i odzieży zabiegowej Anna Filipek 2015-06-26 09:59:00
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2015-06-26 07:38:05
40/Med./2015 Dostawa aparatury medycznej wg pakietów nr 1-6 wraz z dostawą odczynników w pakiecie nr 1 Piotr Adamaszek 2015-06-25 14:04:57
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2015-06-25 12:31:20
37/Med./2015 Dostawa sprzetu jednorazowego chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego Agnieszka Stanisławska 2015-06-24 09:17:07
Informacja uzupełniająca Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-06-23 11:28:19
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wrocławiu Marek Kawiecki 2015-06-22 14:30:56
34/Log./2015 Świadczenie usługi pralniczej, transport brudnej i czystej bielizny oraz leasing pościeli i bielizny szpitalnej w latach 2015 – 2018 Piotr Adamaszek 2015-06-22 11:41:43
16/Med./2015 Dostawa odczynników , kalibratorów , kontroli do automatycznego analizatora chemiluminescencyjnego i kompatybilnego z nim analizatora dodatkowego / back up / oraz automatycznego analiza Piotr Adamaszek 2015-06-22 11:40:41
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostawa oprogramowania HIS wraz z jego wdrożeniem w ramach projektu „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna” Piotr Adamaszek 2015-06-22 11:39:33
28/Med./2015 Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych do badań immunologicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatorów oraz krążków do oznaczeń lekowrażliwo Arletta Abadżijewa 2015-06-22 08:57:54
4/Log./2015 Dostawa mleka i przetworów mlecznych Arletta Abadżijewa 2015-06-22 08:55:44
15/Med./2015 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań metodą immunoenzymatyczną wraz z najmem analizatora Arletta Abadżijewa 2015-06-22 08:54:11
100/Med./2014 Dostawa materiałów medycznych na potrzeby Oddziałów: Ortopedii, Neurochirurgii i Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Arletta Abadżijewa 2015-06-22 08:53:35
31/Log./2015 Dostawa pościeli, bielizny i prześcieradeł jednorazowego użytku oraz prześcieradeł, serwet chirurgicznych i odzieży zabiegowej Anna Filipek 2015-06-22 07:39:07
37/Med./2015 Dostawa sprzętu jednorazowego chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego Agnieszka Stanisławska 2015-06-19 10:03:33
Ogłoszenie naboru na stanowisko Administrator Bezpieczeństwa Informacji Elżbieta Moroń 2015-06-19 08:24:29
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Chirurgii Naczyniowej i Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Monika Krause 2015-06-18 08:24:02
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych czerwiec 2015 Monika Krause 2015-06-18 08:16:49
34/Log./2015 Świadczenie usługi pralniczej, transport brudnej i czystej bielizny oraz leasing pościeli i bielizny szpitalnej w latach 2015 – 2018 Piotr Adamaszek 2015-06-17 14:14:14
21/Med/2015 Dostawa materiałów zużywalnych sprzętu medycznego Anna Filipek 2015-06-17 10:27:18
18/Med./2015 Dostawa materiałów zużywalnych sprzętu medycznego Anna Filipek 2015-06-17 10:27:01
8/Med./2015 Dostawa radiofarmaceutyków i izotopów Anna Filipek 2015-06-17 10:26:40
101/Med/2014/15 Dostawa podłoży, odczynników oraz najem sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przez okres 12 miesięcy. Anna Filipek 2015-06-17 10:26:14
29/Med./2015 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych wraz z najmem analizatora oraz wirówki na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Anna Filipek 2015-06-17 10:23:34
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierownik Działu Technicznego Utrzymania Nieruchomości Elżbieta Moroń 2015-06-16 10:28:43
Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-06-15 13:28:51
27/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej z najmem oprzyrządowania Agnieszka Karpińska 2015-06-15 08:32:38
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 12.06.2015r Agnieszka Karpińska 2015-06-12 14:37:38
25/Log./2015 Budowa zapasowego ujęcia wody – niezależnego źródła zasilania w wodę” realizowaną w ramach inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Piotr Adamaszek 2015-06-09 10:53:49
25/Log./2015 Budowa zapasowego ujęcia wody – niezależnego źródła zasilania w wodę” realizowaną w ramach inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Piotr Adamaszek 2015-06-09 10:43:14
25/Log./2015 Budowa zapasowego ujęcia wody – niezależnego źródła zasilania w wodę” realizowaną w ramach inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Piotr Adamaszek 2015-06-09 10:38:19
25/Log./2015 Budowa zapasowego ujęcia wody – niezależnego źródła zasilania w wodę” realizowaną w ramach inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Piotr Adamaszek 2015-06-09 10:33:25
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych czerwiec 2015 Monika Krause 2015-06-08 14:08:02
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych czerwiec 2015 Monika Krause 2015-06-08 12:50:31
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych czerwiec 2015 Monika Krause 2015-06-08 12:35:48
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych czerwiec 2015 Monika Krause 2015-06-08 11:31:05
12/Med./2015 Dostawa materiałów zużywalnych sprzętu medycznego Piotr Adamaszek 2015-06-08 08:56:43
23/Med./2015 dostawa sprzętu jednorazowego chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego oraz najem generatora do termoablacji Agnieszka Stanisławska 2015-06-08 08:56:35
23/Med./2015 dostawa sprzętu jednorazowego chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego oraz najem generatora do termoablacji Agnieszka Stanisławska 2015-06-08 08:55:39
24/Med./2015 Dostawa środków dezynfekujących, myjących, wapna sodowanego i akcesoriów medycznych Agnieszka Stanisławska 2015-06-08 08:50:19
Ogłoszenie naboru na stanowisko KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI Elżbieta Moroń 2015-06-01 14:14:53
17/Log/2015 Dostawa chemicznych środków, materiałów do utrzymania czystości i higieny. Agnieszka Karpińska 2015-06-01 11:32:34
Dostawa pieczywa i ciasta cukierniczego do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Agnieszka Jakubik 2015-05-28 13:38:18
Zapytanie ofertowe - dostawa systemów przeciwodleżynowych dla profilaktyki i leczenia odleżyn Wiesław Król 2015-05-22 09:26:53
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych maj 2015 Monika Krause 2015-05-21 07:57:52
Ogłoszenie naboru na stanowisko Administrator Bezpieczeństwa Informacji Monika Krause 2015-05-15 13:44:02
Ogłoszenie naboru na stanowisko Administrator Bezpieczeństwa Informacji Monika Krause 2015-05-15 13:41:46
Ogłoszenie naboru na stanowisko Administrator Bezpieczeństwa Informacji Monika Krause 2015-05-15 13:36:23
19/Log./2015 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4 WSKzP Agnieszka Karpińska 2015-05-13 14:02:48
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecień IV Monika Krause 2015-05-12 11:44:21
Dostawa licencji Oracle Database Standard Edition Agnieszka Kucharska - admin 2015-05-08 10:50:32
Dostawa licencji Oracle Database Standard Edition Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-30 14:35:57
Dostawa licencji Oracle Database Standard Edition Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-30 14:35:46
Dostawa licencji Oracle Database Standard Edition Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-30 14:35:20
Dostawa licencji Oracle Database Standard Edition Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-30 14:35:04
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecień IV Monika Krause 2015-04-29 08:57:41
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecień IV Monika Krause 2015-04-29 08:51:51
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecień IV Monika Krause 2015-04-29 08:31:02
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecień IV Monika Krause 2015-04-28 11:36:02
99/Med/2014 Dostawa sprzętu jednorazowego chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego oraz klipsownic, klipsów i zestawów ssąco - płuczących. Agnieszka Karpińska 2015-04-27 10:58:05
Ogłoszenie o konkursie p.n. "Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zintegrowanego bloku operacyjnego 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu SP ZOZ przy ul. Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 13:48:46
Świadczenie usług dostępu do Internetu Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 13:47:22
zapytanie ofertowe: niszczenie dokumentów Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:46:10
Wydział Administracji Ogólnej Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:45:43
Wydział Administracji Ogólnej Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:45:25
zapytanie ofertowe na usługi pocztowe Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:43:27
WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE: Badania diagnostyczne dla potrzeb gabinetu POZ w Bolesławcu Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:42:54
Plan ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczych 4WSKzP z aktualizacją Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:41:50
ogłoszenie o przetargu - Bankomat Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:31:50
ogłoszenie o przetargu AUTOMATY NA NAPOJE Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:31:27
ogłoszenie o przetargu - TAXI Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:31:03
ogłoszenie o przetargu - gipsomat Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:30:42
ogłoszenie o przetargu - zakład protetyki dentystycznej Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:30:09
ogłoszenie o przetargu - Bufet Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:29:42
ogłoszenie o przetargu - automaty na napoje Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:29:18
ogłoszenie o przetargu - pomieszczenie socjalne dla kiosku Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:28:59
ogłoszenie o przetargu - kiosk ogólnospożywczy Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:28:42
zapytanie ofertowe na niszczenie dokumentów Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-24 08:28:20
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecieć III 2015 Monika Krause 2015-04-23 08:44:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka Kierownika Zakładu Monika Krause 2015-04-23 08:44:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Administrator Bezpieczeństwa Informacji Monika Krause 2015-04-23 08:44:00
Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 21.04.2015r. Agnieszka Karpińska 2015-04-22 12:53:19
20/Med/2015 Dostawa produktów leczniczych. Agnieszka Karpińska 2015-04-22 11:42:01
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecieć III 2015 Monika Krause 2015-04-17 13:46:15
Świadczenie usług dostępu do Internetu Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-17 13:12:45
Świadczenie usług dostępu do Internetu Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-17 13:11:58
Świadczenie usług dostępu do Internetu Agnieszka Kucharska - admin 2015-04-17 13:10:59
Zapytanie ofertowe - przegląd okresowy diatermii Excalibur Plus PC Wiesław Król 2015-04-17 10:48:57
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Leczenia Udarów Monika Krause 2015-04-16 13:54:09
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecieć III 2015 Monika Krause 2015-04-16 13:53:25
11/Med./2015 Dostawa materiałów medycznych jednorazowego uzytku Agnieszka Stanisławska 2015-04-16 11:31:32
7/Log./2015 Dostawa artykułów spożywczych Agnieszka Stanisławska 2015-04-16 11:30:56
93/Med./2014 Dostawa materiałów zużywalnych do sprzętu medycznego Agnieszka Stanisławska 2015-04-16 11:30:24
92/Med./2014 dostawa jednorazowego sprzętu medycznego Agnieszka Stanisławska 2015-04-16 11:29:49
19/Log./2015 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4 WSKzP Agnieszka Karpińska 2015-04-16 08:09:36
9/Med/2015 Dostawa Gefitinibum, Tocilizumab. Agnieszka Karpińska 2015-04-16 08:04:25
19/Log./2015 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4 WSKzP Agnieszka Karpińska 2015-04-16 08:02:26
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Michał Leśko - projekty UE 2015-04-15 15:44:50
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Michał Leśko - projekty UE 2015-04-15 15:41:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Michał Leśko - projekty UE 2015-04-15 15:35:20
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecień II 2015 Monika Krause 2015-04-15 11:11:18
„Dostawa naturalnej wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2015-04-13 13:46:55
Świadczenie usług pralniczych i leasingu pościeli Sławomir Orłowski 2015-04-13 11:23:57
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecieć III 2015 Monika Krause 2015-04-13 09:47:55
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecieć III 2015 Monika Krause 2015-04-13 08:31:59
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecieć III 2015 Monika Krause 2015-04-13 08:23:01
Ogłoszenie naboru na stanowisko Administrator Bezpieczeństwa Informacji Monika Krause 2015-04-11 08:21:44
Ogłoszenie naboru na stanowisko Administrator Bezpieczeństwa Informacji Monika Krause 2015-04-11 08:21:06
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecieć III 2015 Monika Krause 2015-04-11 08:10:56
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecieć III 2015 Monika Krause 2015-04-11 07:28:39
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecień 2015 Monika Krause 2015-04-11 07:17:43
16/Med./2015 Dostawa odczynników , kalibratorów , kontroli do automatycznego analizatora chemiluminescencyjnego i kompatybilnego z nim analizatora dodatkowego / back up / oraz automatycznego analiza Piotr Adamaszek 2015-04-08 11:27:46
Zbiorcze zestawienie ofert Agnieszka Karpińska 2015-04-08 09:07:27
Zapytanie ofertowe - dostawa systemów przeciwodleżynowych dla profilaktyki i leczenia odleżyn Wiesław Król 2015-04-07 10:39:38
16/Med./2015 Dostawa odczynników , kalibratorów , kontroli do automatycznego analizatora chemiluminescencyjnego i kompatybilnego z nim analizatora dodatkowego / back up / oraz automatycznego analiza Piotr Adamaszek 2015-04-03 11:14:22
17/Med/2015 Dostawa chemicznych środków, materiałów do utrzymania czystości i higieny. Agnieszka Karpińska 2015-04-02 14:11:54
Zapytanie ofertowe: Promocja projektu pn: Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Michał Leśko - projekty UE 2015-04-02 09:22:53
Zapytanie ofertowe: Promocja projektu pn: Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Michał Leśko - projekty UE 2015-04-02 09:14:42
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych kwiecień 2015 Monika Krause 2015-04-01 11:35:30
Odpowiedzi na pytania Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-04-01 10:01:06
Dostawa opasek do drukarek Zebra HC100 Agnieszka Kucharska - admin 2015-03-25 12:54:28
Dostawa opasek do drukarek Zebra HC100 Agnieszka Kucharska - admin 2015-03-20 14:06:48
Dostawa opasek do drukarek Zebra HC100 Agnieszka Kucharska - admin 2015-03-20 14:06:04
Dostawa opasek do drukarek Zebra HC100 Agnieszka Kucharska - admin 2015-03-20 14:05:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka Kierownika Zakładu Monika Krause 2015-03-19 08:59:28
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka Kierownika Zakładu Monika Krause 2015-03-19 08:59:03
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka Kierownika Zakładu Monika Krause 2015-03-19 08:58:24
Ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka Kierownika Zakładu Monika Krause 2015-03-19 08:57:00
ogłoszenie naboru na stanowisko Asystentka Kierownika Zakładu Monika Krause 2015-03-19 08:54:59
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych marzec 2015 Monika Krause 2015-03-19 08:53:16
Świadczenie usług pralniczych i leasingu pościeli Sławomir Orłowski 2015-03-18 08:36:19
Świadczenie usług pralniczych i leasingu pościeli Sławomir Orłowski 2015-03-18 08:35:14
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert dn. 17.03.2015r. Arletta Abadżijewa 2015-03-17 13:54:29
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert dn. 17.03.2015r.r. Arletta Abadżijewa 2015-03-17 13:53:11
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert dn. 17.03.2015r.r. Arletta Abadżijewa 2015-03-17 13:51:35
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Leczenia Udarów Monika Krause 2015-03-12 08:01:40
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Leczenia Udarów Monika Krause 2015-03-12 07:58:23
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Leczenia Udarów Monika Krause 2015-03-12 07:57:01
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Leczenia Udarów Monika Krause 2015-03-12 07:56:09
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Leczenia Udarów Monika Krause 2015-03-12 07:53:11
12/Med./2015 Dostawa materiałów zużywalnych sprzętu medycznego Piotr Adamaszek 2015-03-11 09:31:56
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych marzec 2015 Monika Krause 2015-03-10 13:39:03
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych marzec 2015 Monika Krause 2015-03-10 13:37:41
96/WAO./2014 Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Piotr Adamaszek 2015-03-10 08:44:18
8/Med./2015 Dostawa radiofarmaceutyków i izotopów Anna Filipek 2015-03-09 11:14:46
Ogłoszenie o zbieraniu ofert - gamma kamera Wiesław Król 2015-03-09 09:59:57
ogłoszenie o przetargu - kiosk ogólnospożywczy z szatnią Ewa Pyrsz 2015-03-05 10:12:55
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych luty 2015 Monika Krause 2015-03-05 09:39:41
Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi wraz ze stałym monitorowaniem systemów alarmowych Systemu Włamania i Napadu (SWiN) zainstalowan Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-03-04 16:05:04
2/Med/2015 Dostawa płynów do dializy i produktów leczniczych Agnieszka Karpińska 2015-03-04 10:37:50
10/Med/2015 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych, podkładów, prześcieradeł na potrzeby 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu. Agnieszka Karpińska 2015-03-02 08:54:40
Czyszczenie oraz przegląd stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, wentylacji w kotłowni oraz urządzeń grzewczo-kominowych Roman Domański - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-02-27 14:21:56
Wykonanie badań monitoringowych w 2015 roku wód gruntowych na obecność zanieczyszczeń produktami naftowymi z piezometrów zlokalizowanych na terenie stacji paliw 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego Małgorzata Domańska 2015-02-25 14:46:16
5/Inf./2015 Nadzór autorski i opieka serwisowa oprogramowania Infomedica Piotr Adamaszek 2015-02-25 12:21:47
1/Log./2015 Dostawa chemicznych środków pralniczych myjąco-dezynfekujących, czyszczących w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki oraz najem tych specjalistycznych dozow Piotr Adamaszek 2015-02-25 12:21:17
78/Med/2014 Dostawa sprzętu medycznego, zestawu do drenażu osierdzia, elektrod ablacyjnych, diagnostycznych, prowadników, koszulek, retraktora kardiochirurgicznego, defibrylatorów, stymulatorów w Agnieszka Karpińska 2015-02-24 12:37:17
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Monika Krause 2015-02-24 09:47:21
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych luty 2015 Monika Krause 2015-02-24 09:45:49
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych luty 2015 Monika Krause 2015-02-23 13:17:03
Zapytanie ofertowe - przegląd okresowy systemu do wykonywania USG wewnątrznacyniowych IVUS produkcji Volcano Corporation Wiesław Król 2015-02-20 14:08:41
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 18.02.2015r.+ zmiana terminu składania i otwarcia ofert Arletta Abadżijewa 2015-02-18 13:40:15
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 18.02.2015r.+ zmiana terminu składania i otwarcia ofert Arletta Abadżijewa 2015-02-18 13:29:00
101/Med/2014/15 Dostawa podłoży, odczynników oraz najem sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przez okres 12 miesięcy. Anna Filipek 2015-02-18 10:05:56
80/Inf./2014 Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek, tonerów do kserokopiarek, materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego na 2014/2015 rok. Anna Filipek 2015-02-18 10:05:11
Dialog Techniczny 2/DT/2014 Anna Filipek 2015-02-13 11:39:21
88/Med./2014 Dostawa gamma - kamery planarnej o małym polu widzenia do diagnostyki schorzeń onkologicznych. Anna Filipek 2015-02-13 11:38:50
84/Med./2014 Dostawa stentgraftów do leczenia tętniaka aorty brzusznej Anna Filipek 2015-02-13 11:38:25
82/Med./2014 Dostawa podnośników pacjenta - 2 kpl., aparatu kalkulacji soczewek - 1 kpl., kapilaroskopu - 1 szt., wózków anestezjologicznych - 4 szt. Anna Filipek 2015-02-13 11:38:07
74/Med./2014 Dostawa tomografu optycznego Anna Filipek 2015-02-13 11:37:55
70/Med./2014 Dostawa soczewek, preparatów wiskoelastyków, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatów. Anna Filipek 2015-02-13 11:37:33
Remont, konserwację i legalizację sprzętu ppoż będącego w posiadaniu Zamawiającego. Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości 2015-02-12 08:02:02
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych luty 2015 Monika Krause 2015-02-09 14:39:10
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń 2015 Monika Krause 2015-02-09 14:27:38
3/Med./2015 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego angiografii, koronarografii, testów act, tt, pt, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli, zastawek przezskornych Agnieszka Stanisławska 2015-02-09 08:20:18
Rozstrzygnięcie ofert Wiesław Król 2015-02-05 09:16:01
90/Med/2014 Dostawa rękawic sterylnych i niesterylnych Agnieszka Karpińska 2015-02-04 14:17:51
Modyfikacja treści SIWZ z dnia 02.02.2015r. - dodanie pakietu 69(system płytek do osteotomii otwartej kości piszczelowej ) Arletta Abadżijewa 2015-02-02 12:11:49
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 30.01.2015r. Agnieszka Karpińska 2015-01-30 11:26:00
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2015-01-27 14:28:52
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2015-01-27 14:26:22
2/Med/2015 Dostawa płynów do dializy i produktów leczniczych Agnieszka Karpińska 2015-01-27 10:10:51
Zapytanie ofertowe - przeglądy okresowe kardiomonitorów Goldway Wiesław Król 2015-01-24 18:53:06
Wyjaśnienia treści SIWZ Piotr Adamaszek 2015-01-23 08:40:10
89/Med./2014 Dostawa sprzętu jednorazowego do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego wraz z najmem 2 aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych i plazmaferezy Arletta Abadżijewa 2015-01-22 11:39:01
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń 2015 Monika Krause 2015-01-22 09:14:00
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 22.01.2015r. Piotr Adamaszek 2015-01-22 08:37:14
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 22.01.2015r. Piotr Adamaszek 2015-01-22 08:35:13
85/Inf./2014 Usługi Doradcy technicznego i Inżyniera kontraktu do projektu Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Piotr Adamaszek 2015-01-22 08:12:10
99/Med/2014 Dostawa sprzętu jednorazowego chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego oraz klipsownic, klipsów i zestawów ssąco - płuczących. Agnieszka Karpińska 2015-01-21 10:06:48
100/Med./2014 Dostawa materiałów medycznych na potrzeby Oddziałów: Ortopedii, Neurochirurgii i Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Arletta Abadżijewa 2015-01-21 09:57:03
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2015-01-20 09:14:37
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2015-01-20 09:11:21
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2015-01-20 09:05:18
Rozstrzygnięcie ofert Sławomir Orłowski 2015-01-20 09:03:01
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń 2015 Monika Krause 2015-01-19 14:39:32
Odpowiedzi na pytania Sławomir Orłowski 2015-01-19 10:17:49
1/Log./2015 Dostawa chemicznych środków pralniczych myjąco-dezynfekujących, czyszczących w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki oraz najem tych specjalistycznych dozow Piotr Adamaszek 2015-01-16 13:52:41
Przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi prawnej LEX Agnieszka Kucharska - admin 2015-01-16 13:04:33
Przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi prawnej LEX Agnieszka Kucharska - admin 2015-01-16 12:02:56
Przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi prawnej LEX Agnieszka Kucharska - admin 2015-01-15 09:10:39
Odpowiedzi na pytania Sławomir Orłowski 2015-01-13 12:53:19
Odpowiedzi na pytania Sławomir Orłowski 2015-01-13 09:06:07
Przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi prawnej LEX Agnieszka Kucharska - admin 2015-01-13 08:55:43
Przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi prawnej LEX Agnieszka Kucharska - admin 2015-01-12 13:16:32
Odpowiedzi na pytania Sławomir Orłowski 2015-01-12 10:54:26
Odpowiedzi na pytania Sławomir Orłowski 2015-01-12 10:24:53
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Monika Krause 2015-01-08 09:53:00
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń 2015 Monika Krause 2015-01-08 09:52:00
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń 2015 Monika Krause 2015-01-08 09:50:23
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń 2015 Monika Krause 2015-01-08 09:47:55
Dostawa licencji na oprogramowanie ESET Agnieszka Kucharska - admin 2015-01-08 09:46:12
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Monika Krause 2015-01-08 09:32:15
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Monika Krause 2015-01-08 09:30:38
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Monika Krause 2015-01-08 09:29:30
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Monika Krause 2015-01-08 09:24:22
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Monika Krause 2015-01-08 09:21:50
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych grudzień 2014 Monika Krause 2015-01-08 09:10:27
Dostawa sprzętu kuchennego (elektrycznego) sprzętu i wyposażenia kuchennego na 2015 r. Sławomir Orłowski 2015-01-07 10:48:14
Sprzedaż pojazdu osobowego marki POLONEZ CARO Sławomir Orłowski 2015-01-07 10:39:47
Dostawa oleju opałowego EKOTERM PLUS na 2014/15 rok Sławomir Orłowski 2015-01-07 10:38:50
Dostawa kosku przemysłowego opałowego grubego na 2014 rok Sławomir Orłowski 2015-01-07 10:38:36
Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego na 2014/15 Sławomir Orłowski 2015-01-07 10:38:14
Dostawa odzieży i obuwia roboczego, poduszek i koców szpitalnych na 2015 rok Sławomir Orłowski 2015-01-07 10:38:02
Świadczenie usług odpłatnego transportu sanitarnego w 2015 Sławomir Orłowski 2015-01-07 10:37:45
Wykonanie druków, rejestrów i książek ewidencyjnych w drukarni w 2015 roku Sławomir Orłowski 2015-01-07 10:37:22
Dostawa soli tabletkowej w 2015 roku Sławomir Orłowski 2015-01-07 10:36:57
Wykonanie przeglądów okresowych, konserwacyjnych i napraw wózków widłowych w 2015 roku Sławomir Orłowski 2015-01-07 10:36:40
Usługa wymiany łożysk z uszczelnieniem w pralnico-wirówkach Sławomir Orłowski 2015-01-07 10:36:16
96/WAO./2014 Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Piotr Adamaszek 2014-12-29 12:26:49
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Chirurgii Naczyniowej Kliniki Chirurgicznej Monika Krause 2014-12-23 11:24:08
Dostawa licencji na oprogramowanie ESET Agnieszka Kucharska - admin 2014-12-23 08:50:36
Dostawa licencji na oprogramowanie ESET Agnieszka Kucharska - admin 2014-12-22 14:38:39
Dostawa licencji na oprogramowanie ESET Agnieszka Kucharska - admin 2014-12-22 14:36:45
Dostawa licencji na oprogramowanie ESET Agnieszka Kucharska - admin 2014-12-22 14:36:37
ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych grudzień 2014 Monika Krause 2014-12-22 11:54:17
Dostawa licencji na oprogramowanie ESET Agnieszka Kucharska - admin 2014-12-22 10:27:17
Dostawa licencji na oprogramowanie ESET Agnieszka Kucharska - admin 2014-12-22 10:26:41
Dostawa licencji na oprogramowanie ESET Agnieszka Kucharska - admin 2014-12-22 10:26:07
Dostawa licencji na oprogramowanie ESET Agnieszka Kucharska - admin