logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Remont klatki schodowej w budynku nr 9 – Stomatologia na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu"
minus Wykonanie i montaż moskitier
minus Remont Patomorfologii
minus Ekspertyza techniczna układu klimatyzacji.
minus 1. „Remont klatki schodowej w budynku nr 9 – Stomatologia na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus Czyszczenie oraz przegląd stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, wentylacji w kotłowni oraz urządzeń grzewczo-kominowych na terenie 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu wraz z wydaniem protokołu o
minus „Wykonanie i montaż 60 sztuk siatek ochronnych w ramkach mocowanych w oknach PCV (moskitiery) – budynku Zintegrowanych Bloków Operacyjnych na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu”.
minus Dostosowanie pomieszczeń po Bloku Operacyjnych Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu na potrzeby gabinetów lekarskich i sekretariatu w  budynku szpitalnym nr 1 na terenie 4WSzKz
minus Dostawa, montaż wraz z serwisem urządzenia do uzdatniania ciepłej wody użytkowej, zabezpieczenie przed bakterią Legionelii instalacji zasilanych z węzła cieplnego W-II, w kompleksie 4 Wojskowego Sz
plus Remont sanitariatu damskiego i męskiego przy wejściu głównym do budynku szpitalnego nr 1 na terenie 4WSzKzP PS ZOZ we Wrocławiu z wykorzystaniem materiałów z blachy nierdzewnej w systemie antydewastac
minus Demontaż starych drzwi, wykonanie i montaż nowych
minus Konserwacja, naprawy zasilaczy UPS i rozdzielnic medycznych
minus „Awaryjna naprawa stolarki okiennej PCV"
minus Wykonanie i montaz okna PCV do odpadów medycznych oraz drzwi PCV wejściowych do budynku Polikliniki
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
 Konkurs ofert
minus Ogłoszenie wyników konkursu- KOS ZAWAŁ
minus Konkurs ofert dotyczący rehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS zawał)
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalisty ds. BHP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Operatora
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Oglosznie naboru na stanowisko Higienistka stomatologiczna/Asystentka stomatologiczna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 4/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 5/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 6/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinicznym Oddziale Urologicznym
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 9/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 11/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 10/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 13/2018
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 51/2018 w zakresie psychiatrii - 2 lekarzy
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr1/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 3/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 2/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 3/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 5/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umowy zlecenie 6/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr16/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 17/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 18/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 20/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 19/2019 - w zakresach czynności lekarskich wyszczególnionych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 21/2019 - w zakresie technika elektroradiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 22/2019 - w zakresie czynności lekarskich alergolog i ch. ogólny SOR
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 23/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 9/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 24/2019 - w zakresie czynności pielęgniarskich
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 25/2019 - w zakresie czynności pielęgniarskich (kardiologia-Prac.Hem. i Elektro.)
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 27/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 28/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 26/2019 - umowy kontraktowe - czynności lekarskie w zakresach podanych poniżej
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 29/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 10/2019 ZL
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


ZAMAWIAJACY 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu ul. Weigla 5 składa zapytanie ofertowe

na; ,, Wykonanie czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych,  central oraz wentylacyjnych kanałów nawiewno-wywiewnych wraz z wymianą filtrów absolutnych  w kompleksie

4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5

Numer kodu CPV: 90921000-9 ; 90912000-3

(usługi dezynfekcji budynków; czyszczenia konstrukcji rurowych).

I.DANE OGÓLNE:

Układy wentylacyjno- klimatyzacyjne wraz z centralami zlokalizowane są w budynku Nr 1 ;                              cz.- II; III i V i VI oraz w budynku szpitalnym Nr 2  w kompleksie 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu”.

Wykaz instalacji wentylacji i klimatyzacji przeznaczonych do czyszczenia   i dezynfekcji .

 • 1. Układ Oddz. Kardiochirurgii z  salą wzmożonego nadzoru doby„ 1 i 2” oraz salami chorych –1 kpl.
 • 2. Układy Oddz. Kardiochirurgii- obsługujący 3 sale operacyjne -2 kpl.
 • 3. Układ Kardiochirurgii obsługujący;  salą doby  „ 0” + Izolatka – 1kpl.
 • 4. Układ Kardiochirurgii obsługujący korytarz czysty, magazyny czysty perfuzji i dyżurkę- 1 kpl.
 • 5. Układy Oddz. Chirurgii Ogólnej –Odcinek „A” obsługujący salę  pooperacyjną i Pracownia Endoskopii- (centrala wspólna)-1kpl.
 • 6.Układ Oddz. Chirurgii Ogólnej i odcinek  „B”- wentylacja + układ odcinek „ C „ klimatyzacja Urologii – (centrala wspólna)-1kpl.
 • 7. Układy wentylacyjno- klimatyzacyjne Pracowni; (Zakład RTG; Pracownia Endoskopowa Badania Słuchu; Rezonansu Magnetycznego; Tomografu Komputerowego Nr 2.)   – 4 kpl.  
 • 8. Układy oddz. Rehabilitacji,- 1 kpl.
 • 9. Układy oddz. Chirurgii Urazowej z pracownią „ CITO”., - 3kpl.
 • 10. Układ Cytostatyki -1 kpl.

II. Zakres realizacji  prac :

Realizacja zadania polega na: kompleksowym czyszczeniu i odkażaniu układów rurowych systemu  

wentylacji i klimatyzacji wraz z centralami i agregatami chłodniczymi.

Dostawa i montaż filtrów absolutnych wg; wykazu oraz w razie potrzeby klap rewizyjnych.

Ponadto przy realizacji zadania czyszczenia  układów wentylacyjno- klimatyzacyjnych należy wykonać następujące roboty:

a) Inspekcję z monitoringiem, instalacji wentylacji i klimatyzacji przed czyszczeniem i po z zapisem  

    cyfrowym przebiegu robót,

b) Zabezpieczenie pomieszczeń, urządzeń medycznego wyposażenia oraz ciągów komunikacyjnych,

c) Wykonanie niezbędnych otworów rewizyjnych w kanałach oraz założenie atestowanych klap rewizyjnych.

d) Czyszczenie przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych metodą mechaniczną za pomocą

    mechanicznych szczotek obrotowych wewnątrz przewodów rurowych.

e) Do czyszczenia Wykonawca użyje szczotek, które nie będą niszczyć czyszczonych

powierzchni ( np. nylon). W celu usunięcia pyłu z kanału należy zastosować odpowiedni do tego celu zestaw filtracyjny do odciągania zanieczyszczeń.

f) Czyszczenie: anemostatów, kierownic, klap przeciwpożarowych, przepustnic i innych  elementów  

    regulacyjnych.

g) Czyszczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, chłodnic, nagrzewnic, agregatów chłodniczych 

    wymiana  pasków, filtrów wstępnych, itp.

h) Zakup i wymiana filtrów absolutnych w obudowie metalowej np.: f. Gea lub równoważnych, 

    klasa filtracji H-13/50 wg zestawienia w cz.(szczegółowej SIWZ),

i) Dezynfekcja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji atestowanym preparatem grzybobójczym.

j) Uporządkowanie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych po każdym dniu pracy.

k) Usunięcie i wywiezienie powstałych odpadów w procesie czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów

    wentylacyjnych.

l) Regulacja układów i ustawienie wydatków na poszczególnych kratkach nawiewno-wywiewnych i 

   anemostatach.

m) Wykonanie dokumentacji powykonawczej:

- zapis na płycie CD widoku kanałów (nagrany materiał przed czyszczeniem instalacji i po

  czyszczeniu i dezynfekcji) – nagranie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed

  podpisaniem protokołu odbioru;

- badanie potwierdzone protokołem badań integralności i szczelności osadzenia filtrów   

  absolutnych,(certyfikat skuteczności czyszczenia i dezynfekcji), poszczególnych instalacji  

  dopuszczenia do użytkowania po zakończeniu zadania.

- badanie walidacyjne potwierdzone „ujemnym” wynikiem badań mikrobiologicznych ( dla każdego układu –

  centrali)  po wykonaniu usługi czyszczenia, Badania mikrobiologiczne powinny być  przeprowadzone  

  osobno dla   każdego z systemów metodą zderzeniową.

- wynik badania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego 

  zadania, który stanowi podstawę do wystawienia faktury.

- w celu potwierdzenia badania walidacyjnego zamawiający może przeprowadzić badanie 

  sprawdzające dokonane przez własny  Monitoring Ds. Zakażeń Szpitalnych 4WSKzP SP ZOZ. 

III. Szczegółowy opis systemów wentylacyjno- klimatyzacyjnych

 • Ad1. Kardiochirurgia-  Układ KNW5 obsługuje sale doby „1 i 2” oraz sale chorych na oddziale  Kardiochirurgii,  lokalizacja cz. III w budynku Nr 1;

Centrala układu F. ClimaTech- typu; KWH 08 B3/Z Vn=8210m3/h; Vw= 7330 m3/h, Ns=3,6 kW

 Długość i przekrój kanałów magistrali wraz z odgałęzieniem;

Nawiew: 880x600                             długość: 35m

Wywiew: 600x600                            długość: 35m

            N/W 300 x250                               długości; ca. 30 m

Orientacyjne ilości czyszczonych kratek wentylacyjnych – nawiewno -wywiewnych (około 30 szt.)

 Ad.2  Układ KN/W1;+ KN/W2 Kardiochirurgii- (cz. sterylna) ; trzy sale operacyjne -35A; 35B; 35C

 • dla w/w układu 2 kpl. central Klimatyzacyjnych N/W zlokalizowanych w Budynku Nr 1  cz. III(strych) ;
 •  -KN/W 1; centrali firmy Clima-Tech  Typu- KWH 04-B3/Z; Nr. f.-12503/2001-.1kpl.
 •            Vn-3020 m3/h; Qn-32,7 kW; Och-19,8 kW, Ns-3,0 kW; 
 •            Vw-2540 m3/h; Ns-1,5/0,25 kW; Qodz.c.-13,28 kW
 •  - KN/W 2; centrala wentylacyjno-klimaty z. f.  Clima-Tech typ; KWH 06 B3/Z -1kpl
 •             Vn 6050 m3/h ;  Vw=5080 m3/h, Ns-7,5 kW
 • Uwaga: agregat wody lodowej  Typu –GHA-B 250LLN produkcji  Geo-Clima wspólny dla w/w układów, zlokalizowany na                          dachu klatki  schodowej ppoż.    
 •             - nawilżacze parowe  dal układów Kn1; Kn2; KN4 i Kn6;
 •            - wymienniki odzysku ciepła dla układów jw.

Orientacyjne ilości kratek wentylacyjnych – z   3Sal  operacyjnych   (około 21 szt.) + stoły laminarne.

Wyszczególnienie niezbędnych  filtrów absolutnych w obudowie metalowej do wbudowania na Oddz. Kardiochirurgii, klasa filtracji H-13/50 ;

KNW1 (Sala operacyjna nr 35C)

Filtr absolutny: typ FA-292, klasa filtracji H13, wymiary 203x610x292,               ilość      szt.: 4

Filtr absolutny: typ FA-13/50, klasa filtracji H13, wymiary 305x305x80,               ilość     szt.: 3

KNW2 (Sala operacyjna nr 35A i 35B)

      Sala Nr 1- Filtr absolutny: typ FA-292, klasa filtracji H13, wymiary 203x610x292,-  ilość- 8 szt.

      Sala Nr 2- Filtr absolutny: typ FA-13/50, kl. filtracji H13, wymiary 305x305x80, -  ilości -6 szt.     

Przybliżone długości kanałów; ca. =198 mb. ,o wym.1000 x 315 oraz  800 x 400 mm,

Ad. 3 Układ kanałów KNW4 Kardiochirurgia- obsługujących oddział; Sali Doby „O” , Izolatka +

Dyżurka Pielęgniarek

 • Centrala klimatyzacyjna nowiewno-wywiewna   F. Clima –Tech ; Typu- KWH 04 B3/Z
 • Vn-3500 m3/h; Qn-35 kW; Och-18 kW, Ns-4,0 kW; 
 • Vw-3050m3/h; Ns-2,0 kW; Qodz.c.-19 kW Nr. f.-12506/2001

kanały umieszczone w stropie podwieszonym, -  długości ca. =85 mb.

 o wym. 500x315; 400 x 315; 315x315;

KNW4 (Doba 0, izolatka, dyżurka pielęgniarek)

 • Dyżurka pielęgniarek, izolatka:
 • Filtr absolutny: typ M13FS-0640/MG1, klasa filtracji H13, wymiary 305x610x78,   ilość szt.: 3
 • Doba 0:
 • Filtr absolutny: typ M13FS-0640/MG1, klasa filtracji H13, wymiary 305x305x150, ilość szt.: 5
 •  
 • Ad.4 Układ kanałów KN/W-3  Kardiochirurgii –obsługująca ciąg; Dyżurkę pielęgniarek
 •  anestezjologii; korytarzy czysty i magazynu sprzętu sterylnego,

                                          Centrala wentylacyjna N/W f. AwKlima Tech;  typ; KWH 08 B3/Z -1 kpl.

 •             Vn=7730 m3/h; Vw = 7840 m3/h   ;  Ns-3,6 kW             
 •             Przybliżone długości kanałów  o przekrojach w/w około 120 mb.
 •              Orientacyjne ilości kratek  wentylacyjnych – z  Oddz. Kardiochirurgii (około 30 szt.) ;
 •              - z  układu  wzmożonego  nadzoru - nawiewne    (około14 szt.);
 •              - z układu  wywiewnego wentylacji ogólnej (około 12 szt.)

 

 Wykaz zbiorczy  -specyfikacja ilości filtrów  na oddz. Kardiochirurgii;

        Filtr absolutny: typ FA-292, klasa filtracji H13, wymiary 203x610x292,                  ilość szt.: 12

        Filtr absolutny: typ FA-13/50, klasa filtracji H13, wymiary 305x305x80,                 ilość szt.: 9

        Filtr absolutny: typ M13FS-0640/MG1, klasa filtracji H13, wymiary 305x610x78, ilość szt.: 3

             Filtr absolutny: typ M13FS-0640/MG1, klasa filtracji H13,wymiary 305x305x150 ilość szt.; 5

Ad. 5 Oddział Kliniki Chirurgii Ogólnej z Pracownią Endoskopii.

             Lokalizacja centrali  strych cz. V 

             Cały system składa się z dwóch instalacji na odcinku „A „- połączonych wspólna centralą;       

Odcinek „A”- obsługuje układy N1/W1 oraz N2/W2 z centrali ustawionej na poddaszu w cz.V.

Centrala n/w- f. Clima Produkt  - typ; Hygienos wielkość 3-AHU XCCAE 0755 TO15 F40E07 ;                Chłodnica freonowa przy centrali, Nr fabryczny- 12723/10

Vn=6200 m3/h; Qn-46,9 kW; Qchł-24 kW; Ns-5,3 kW; filtr EU-9

Vw=5570 m3/h ; Ns-2,2 kW; Wymiennik odzysku ciepła-Qodz-36,9 kW;

Przewody i kształtki instalacji rurowej wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej.

Na kanałach zastosowano klapy pożarowe oddzielające strefy ppoż. Podłączenia nawiewników                    i wywiewników wykonane są za pomocą przewodów elastycznych z blachy aluminiowej.

Z części układu powietrze wywiewane jest za pomocą wentylatorów dachowych typu TFER.

Długość i przekrój kanałów przy centrali;

Nawiew:         700 x 450        długość: 15m

Centralce        900 x  900/900x600   długość: 20m

Przewody rozdzielcze cz. klimatyzacji odcinka „A”- w stropie o przekroju ; 450 x 315 ; 250 x 125 mm; 400 x 250 mm; i długości ca. 48,0 mb. oraz w cz. wentylacji chirurgii odcinek „A”- przewody rozdzielcze cz. w stropie o przekroju ; 400 x 160/ /  315 ; 250 x 125 mm; 160 x 125 mm;   długości ca. 80,0 mb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Orientacyjne ilości kratek N/W- 65 szt. w tym 6+2+2 z filtrami absolutnymi;

Wyszczególnienie filtrów „Heppa” w układzie „ A”- Kliniki Chirurgii +Pracowni Endoskopii

- typu NAS 535x535x78/80 mm  –  Sala Pooperacyjna- 6,0 szt;

- typu NAS 475x475/78 mm  – Pracownia Endoskopii- 2 szt; 

- typu NAS 475x475x78mm  - Sale chorych -2 szt.

Ad. 6 Układ Oddz. Urologicznego- odcinek pielęgnacyjny „B” i „ C”.

            Cały system wentylacji składa się z dwóch instalacji połączonych wspólną centralą wentylacyjną, która usytuowana jest na dachu kaplicy szpitalnej z układem chłodzącym.

Centrala N/W z odzyskiem ciepła typu Hygienos- wielkość 1. f. Clima- Produkt.

Chłodzenie powietrza za pomocą agregatu freonowego wspólnego dla obu nawiewów.

W skład systemu wchodzą następujące układy :

odcinek C-N3/W3- 75% udziału i odcinek B N4/W4-25% udziału.

Instalacja nr 3 – klimatyzacja urologii (odcinek C) –             Vn1=1360 m3/h;

Instalacja nr 4 – wentylacja Chirurgii Ogólnej (odcinek B)   Vn2= 460 m3/h

                                                                             Razem ;       LN= 1.820 m3/h

System wykonany z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokątnym. Na kanałach zastosowano klapy pożarowe oddzielające strefy ppoż. Podłączenia nawiewników i wywiewników

wykonane są za pomocą przewodów elastycznych z blachy aluminiowej.

 Przybliżone  długość i przekrój kanałów.

Nawiew:         600x400 ; 400x460; 315x200mm      długość: 12m

Wywiew:        600x400 ; 400x250; 200x250 mm     długość: 15m

Przewody rozdzielcze N/W o przekrojach; 315x250; 250x200; 200x160; o długościach; 2 x 16,5mb

            Ilość kratek N/W3 -2 x 4 szt;  w tym nawiewne z filtrami absolutnymi;

1) Nawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym  Typu; NF/ V/3/BP/T/A4/F. – 405x405x78/80 mm, H13;                  

                                                                                                                                      f. Clima Tech.-3 szt.

2) Nawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym  Typu; NF/ V/2/BP/C/A4/F - 305x305x78/80 mm H13                     

                                                                                                                                     f. Clima Tech.-1 szt.

Ilość kratek w instalacji układu 4(Chirurgii Ogólnej)- N/W= 4 +2 szt.

Ad. 7 Pracownia Radiologia Lekarskiej ( RTG);

Lokalizacja cz. II piwnica-        

Centrala nawiewna +wywiew kanałowy; z  chłodzeniem agregat freonowy;               

bez filtrów absolutnych.

Centrala  wentylacyjna  typu; OPTYMA KRYSZTAŁ N-1-P- BO-He/CHf/FW-We560                                             o wydajności V-560m3/h, Nr fabryczny C377/10,

Nagrzewnica elektryczna o mocy Qelektr.- 9,0kW;

Chłodnica o mocy Qch-2,96 kW

Moc silnika wentylatora 0,55 kW

 Układ  obsługujący pomieszczenia badania, lokalizacja cz.2 parter.

System wykonany z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokątnym.                           Na kanałach zastosowano klapy pożarowe oddzielające strefy ppoż. Podłączenia nawiewników                    i wywiewników wykonane są za pomocą przewodów elastycznych z blachy aluminiowej.

Przybliżone  długość i przekrój kanałów.

Nawiew:         300x200 ; 300x160; 200x125mm      długość: 65m

Wywiew:        400x250 ; 300x200; 200x125 mm     długość: 55m

Orientacyjne ilości kratek N/W- 25 szt. (bez f. absolutnych).

Ad. 7a  Pracownie;  Endoskopii i  Badania Słuchu.

 lokalizacja  Budynek Nr 1cz. I układ  obsługujący pomieszczenia badania

- Centrala wentylacyjna z automatyką ;  Firmy – VBW;  Typu BS-1(50) o wydajności Vn=1485m3/h; Ns-0,75 kW; Vw=1335m3/h; moc nagrzewnicy wodnej -Q w-9,6 kW

Nr fabryczny centrali nawiewnej C 24520N/11 ;

Nr fabryczny centrali wywiewnej C 24520W/11

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew:         300x400          długość: 40m

Wywiew:        300x400          długość: 40m.

Ad 7b  Pracownia Rezonansu Magnetycznego. lokalizacja bud. Nr 1cz.I

układ  obsługujący pomieszczenia badania na parterze , lokalizacja centrali  piwnica w cz. II  

Układ nawiewno – wywiewny rurowy z centralą i agregatem wody lodowej  na zewnątrz od strony parku cz.II .

Centrala nawiewna ; F. Clima –Tech Typu-TWH3P3BZ ;

bez filtrów absolutnych; Vn-3100 m3/h; Qn-26,9 kW; Och-17,7 kW,

Ns-1,1 kW;   Nr. f.-15186/2006;

II. Centrala  wywiewna ; F. Clima –Tech Typu-TWH3P3BZ ;

Vw-3100 m3/h;  Ns-1,5 kW;  

Nr. f.-15187/2006;

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew:         300x450          długość: 45m

Wywiew:        300x450          długość: 45m

Ad. 7c Tomograf komputerowy pracownia Nr 2 (nowy) I w cz. II

układ  obsługujący pomieszczenia badania, lokalizacja w budynku Nr 1 cz.2

-Centrala Wentylacyjna Optima Cristal N-1-S-L BO-HE o wydajności Vn-905m3/h, ; -

-Nagrzewnica elektryczna o mocy Qne- 15kW;

-Moc silnika wentylatora 0,55 kW

-Chłodnica o mocy Qch-2,96 kW zasilana z  agregatu wody lodowej, który usytuowany jest na zewnątrz budynku.

 Długość i przekrój kanałów.

Nawiew:         300x300          długość: 30m

Wywiew:        300x300          długość: 30m      

Ad.8 Rehabilitacja-Fizykoterapia

              Centrala nawiewno – wywiewna ; Lokalizacja na strychu  nad salą gimnastyczną,

Cały system instalacji składa się z 2 instalacji obsługiwanych przez 1 centralę Typu Golem wiel-1; Firrmy Clima _produkt , Wymiennik obrotowy z odzyskiem ciepła; nagrzewnica elektryczna; chłodnica freonowa; 2 x bloki wentylatorowe ; praca układu bez recyrkulacji z odzyskiem ciepła. Chłodzenie freonowe agregat typu MCA-41 f. Clivet; zlokalizowany  na strychu koło centrali.

 Układ  bez filtrów absolutnych.

Połączenie centrali z układem kinezyterapii –kanałami prowadzonymi na zewnątrz budynku.

            Długość i przekrój kanałów.

Nawiew magistrala;   500x315; - 6,0 mb; 315x250 mm -14,0 mb.

przewody rozdzielcze 315x315 mm; 315x250mm; 225x200 mm    długość: 2 x 25mb.

Wywiew magistrala  315x315 mm;  315x250mm    długość: 2 x 12 mb.

Orientacyjna Ilość kratek N/W z przepustnicami typu ALW-225x225( 125x125)/G/RMZ- 2 x 8,0 szt.

Ad. 9 Chirurgia Urazowa + CITO obsługujący pomieszczenia Chirurgii układ Urazowej i  pom. CITO,   

             lokalizacja pod tarasem cz.VI

Centrala nawiewna ; F. Clima –Tech Typu-TWH2P3BZ ; układ KN-1

bez filtrów absolutnych; Vn-860 m3/h; Qn-11,01 kW; Och-7,37 kW,

Ns-0,37 kW;   nr. f.-15097/2006;

Uwaga: Agregat wody lodowej wspólny dla trzech układów, zlokalizowany na zewnątrz budynku przed tarasem

I. Układ KN/W1 – sekretariat + gabinety lekarskie Lokalizacja cz.VI

Centrala nawiewno-wywiewna ; F. KOMBI DIWER 64-64H6

Vn-900 m3/h; Qn-13,0 kW; Ns-0,75 kW;  Nr. f.-07-3-035;

Vw-810m3/h; Ns-0,37kW;  Nr. f.-07-3-035

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew: 250x250                 długość: 30m;

Wywiew: 250x200                długość: 30m,

III. Układ ( KN/W2) Laboratorium „CITO” Lokalizacja pod tarasem w cz. VI

Centrala nawiewna  (KN2) ; F. Clima –Tech Typu-TWH2P3BZ ; Nr. f.-15141/2006;

bez filtrów absolutnych; Vn-2100 m3/h; Qn-16,26 kW; Qch-9,57 kW,

 Qnel.-3,8 kW;  Ns-1,1 kW;  

 Długość i przekrój kanałów.

Nawiew:         500x300          długość: 45m

Wywiew:        250x350          długość: 40m

Centrala wywiewna –Układ (KW2); F. Clima –Tech Typu-TWH2P3BZ ;

Vw-2320 m3/h;  Ns-1,1 kW; Nr. f.-15142/2006;

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew:         400x400          długość: 75m

Wywiew:        400x400          długość: 75m

II. Układ KN/W3 – Sala OIOM Ch. Urazowej–lokalizacja strych w cz. VI

Centrala   Nawiewno- Wywiena  ;   Clima –Tech   Typu-TWH2P3BZ

Vn-2350 m3/h;  Qn-22,95kW;  Qchł.-19,79 kW;  Ns-3,0 kW;

Vw-1980 m3/h;  Ns-0,75 kW 

Nr. Ew.-nawiew-15095/2006

Nr. Ew. –wywiew -15096/2006

Filtry: Absolutne                                       

535x535x78    Typ: F781 W 46/0 typu –Trox klasa filtru H13;  Ilość szt.: 2

457x457x78    Typ: F781 W13/0  typu –Trox  klasa filtru H13   Ilość szt.: 3

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew:         600x300          długość: 40m

Wywiew:        450x250          długość: 35m

IV. Układ (KN/W4) – pomieszczenia  Sala gipsowa lokalizacja Strych   bud. Nr-1 cz.VI

Centrala wentylacyjna nawiewna/ wywiewna Kombi DIWER 64-64H6

Vn=900 m3/h; Qn-13,0 kW; Ns-075 kW

Vw=810 m3/h Ns-0,37 kW

 Długość i przekrój kanałów.

Nawiew: 250x250                  długość: 20m;

Wywiew: 250x200                 długość: 20m,

Filtry absolutne 305x610x78/80 Typ: FA-13/50 EU Klasa filtru H13- Ilość szt.: 2

Ad.10  Cytostatyki  -lokalizacja Budynek szpitalny Nr 2 –parter

układ  obsługujący pomieszczenia badania leków;

 Nawiew z centrali podwieszonej Firmy – VBW;  Typu SPS-h o wydajności Vn=1000m3/h; Ns-0,25 kW moc nagrzewnicy elektr.-Q en-15 kW ; Nr .fabryczny C 24470/11 ; rok montażu- 2011

Długość i przekrój kanałów.

Nawiew: ø300 mm                                   długość: 15m

     Nawiew: ø150 mm                                   długość: 4m

    Wywiew  kanałem śr.250 mm  poprzez dygestorium,

    Filtry absolutne -575x575x80 mm          Typ: FA-13/50          Ilość szt.: 2

Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej. Termin dokonania wizji lokalnej ustala się indywidualnie. Miejsce spotkania potwierdza osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami                                                      

 4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia :  

     do 60 dni od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do  31.11.2016 r.

     Dla Sal zabiegowych planowany czas wykonania usługi podczas weekendu: max-2  doby – czyszczenie  

     kanałów lub inny termin zaproponowany przez Inwestora w  uzgodnieniu z Ordynatorem Oddz.

5.Oferty z wyceną poszczególnych układów;  należy złożyć w terminie do 11.07.2016 r.

mailowo na adres ; logistyka @4wsk.pl  lub osobiście w sekretariacie logistyki budynek Nr 44 pok.1

UWAGA; Wycenę proszę wykonać w rozbiciu na poszczególne w/w  układy (oddzielnie dla każdego układu wentylacyjnego wg wykazu).

6. Postanowienia ogólne:

Podstawą wystawienia faktury jest  bezusterkowy odbioru potwierdzony "Protokołem odbioru końcowego” wraz z certyfikatem skuteczności , potwierdzonym badaniem walidacji  stwierdzający skuteczności czyszczenia i dezynfekcji układów instalacji  wentylacyjno- klimatyzacyjnych ,

w kompleksie 4WSKzP SP ZOZ.

6a. Wykonawcy wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 250 000,00 zł.

      6b.Posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca musi wykazać się posiadaniem doświadczenia w wykonaniu min. 2 robót  o podobnym charakterze (czyszczenia  układów w zakładzie użyteczności publicznej). Uwaga:  Zamiast  ww.  poświadczeń  Wykonawca  może  przedkładać  dokumenty

      potwierdzające,  że  usługi  te  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie.

6c.Wszystkie wykorzystane i użyte przez  firmę materiały i narzędzia (szczotki, klapy  rewizyjne, płyny dezynfekujące itp.) są integralną częścią wykonania umowy i  uwzględnione  w  przedstawionej wycenie oferty.

7. Koszt filtrów absolutnych –(Heppa) należy wliczyć  do wartości oferty.

8. Filtry wstępne  oraz dokładne (jeśli występują)- dostarcza Zamawiający.

 

PODSTAWY PRAWNE CZYSZCZENIA UKŁADÓW WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNYCH

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 12.04.2002, poz. 690)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138).

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

w sprawach przedmiotu zamówienia:

inż. Andrzej Lech –tel. 261 -660 640, nr pok.09– bud. Nr 44 Logistyka.

Tomasz Musialik – tel. -261- 660 -110

Ilość odwiedzin: 618
Nazwa dokumentu: Wykonanie czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, central oraz wentylacyjnych kanałów nawiewno-wywiewnych wraz z wymianą filtrów absolutnych
Skrócony opis: Wykonanie czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, central oraz wentylacyjnych kanałów nawiewno-wywiewnych wraz z wymianą filtrów absolutnych w kompleksie 4 Wojskoweg
Osoba, która wytworzyła informację: Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Jamka - Dział Tech. Utrz. Nieruchomości
Osoba, która wprowadzała dane: Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Data wytworzenia informacji: 2016-07-01 09:47:13
Data udostępnienia informacji: 2016-07-01 09:47:13
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-11 14:19:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner