logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Wykonanie odwodnienia liniowego
minus „Wykonanie i montaż 46 (23*2) sztuk siatek ochronnych
minus Serwis pogwarancyjny kotłowni
minus Wymiana uszkodzonych hydrantów.
minus Remont posadzki- wymiana wykładziny typu Tarket
minus Remont klatki schodowej w budynku nr 9 – Stomatologia na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu"
minus Wykonanie i montaż moskitier
minus Remont Patomorfologii
minus Ekspertyza techniczna układu klimatyzacji.
minus 1. „Remont klatki schodowej w budynku nr 9 – Stomatologia na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus Czyszczenie oraz przegląd stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, wentylacji w kotłowni oraz urządzeń grzewczo-kominowych na terenie 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu wraz z wydaniem protokołu o
minus „Wykonanie i montaż 60 sztuk siatek ochronnych w ramkach mocowanych w oknach PCV (moskitiery) – budynku Zintegrowanych Bloków Operacyjnych na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu”.
minus Dostosowanie pomieszczeń po Bloku Operacyjnych Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu na potrzeby gabinetów lekarskich i sekretariatu w  budynku szpitalnym nr 1 na terenie 4WSzKz
minus Dostawa, montaż wraz z serwisem urządzenia do uzdatniania ciepłej wody użytkowej, zabezpieczenie przed bakterią Legionelii instalacji zasilanych z węzła cieplnego W-II, w kompleksie 4 Wojskowego Sz
plus Remont sanitariatu damskiego i męskiego przy wejściu głównym do budynku szpitalnego nr 1 na terenie 4WSzKzP PS ZOZ we Wrocławiu z wykorzystaniem materiałów z blachy nierdzewnej w systemie antydewastac
minus Demontaż starych drzwi, wykonanie i montaż nowych
minus Konserwacja, naprawy zasilaczy UPS i rozdzielnic medycznych
minus „Awaryjna naprawa stolarki okiennej PCV"
minus Wykonanie i montaz okna PCV do odpadów medycznych oraz drzwi PCV wejściowych do budynku Polikliniki
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
 Konkurs ofert
minus Otwarcie ofert w konkursie na udzielanie świadczeń opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS-Zawał).
minus OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Znak sprawy: 1/2019/KOS-ZAWAŁ
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalisty ds. BHP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Operatora
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 4/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 5/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 6/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinicznym Oddziale Urologicznym
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 9/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 11/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 10/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 13/2018
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 51/2018 w zakresie psychiatrii - 2 lekarzy
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr1/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 2/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 3/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 5/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umowy zlecenie 6/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr16/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 17/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 18/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 20/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 19/2019 - w zakresach czynności lekarskich wyszczególnionych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 21/2019 - w zakresie technika elektroradiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 22/2019 - w zakresie czynności lekarskich alergolog i ch. ogólny SOR
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 23/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 9/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 24/2019 - w zakresie czynności pielęgniarskich
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 25/2019 - w zakresie czynności pielęgniarskich (kardiologia-Prac.Hem. i Elektro.)
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 27/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 26/2019 - umowy kontraktowe - czynności lekarskie w zakresach podanych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 10/2019 ZL
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 32/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 11/2019 ZL
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 30/2019 - umowy kontraktowe - lekarz specjalista w zakresie kardiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 12/2019 ZL
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 33/2019 - umowy kontraktowe - lekarz specjalista w zakresie radiologii i reumatologii
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 31/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 13/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( umowa kontraktowa ) nr 34/2019 w zakresie czynności lekarskich opisanych poniżej
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 14/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 35/2019
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY                                                         Wrocław 02.11.2016r.

z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu

       50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu USG z wyposażeniem – 1 kpl.
i zestawu endoskopowego z torem wizyjnym i diatermią – 1 kpl.
, 83/Med./2016

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późń.zm.) 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące ww. postępowania:

Pytania 1-9 dotyczą Pakietu nr 2 – zestaw endoskopowy z torem wizyjnym i diatermią – 1kpl.

E. Diatermia chirurgiczna z przystawką argonową

Pytanie nr 1 dot. pkt. Po pkt.101, puste pole. Czy Zamawiający dopuści aparat z 8 stopniami hemostazy dla cięcia  monopolarnego?

Odp. na pyt. nr 1: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dot. pkt. 103. Czy Zamawiający odstąpi od warunku w pkt. 103 ponieważ w punkcie 88 wymaga automatycznego dopasowania mocy wyjściowej aparatu a w punkcie 91 wymaga ręcznej regulacji regulacji mocy w całym zakresie pracy aparatu, w związku z powyższym wprowadzenie dodatkowej funkcji jest powieleniem wymaganych warunków podanych w punkcie 103.

Odp. na pyt. nr 2: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 dot. pkt. 106 Czy Zamawiający dopuści aparat z 4 trybami koagulacji forsownej?

Odp. na pyt. nr 3: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4  dot. pkt. 108 Czy Zamawiający odstąpi od warunku w pkt. 108 ponieważ w punkcie 103 wymaga automatycznego dopasowania mocy wyjściowej aparatu a w punkcie 91 wymaga ręcznej regulacji regulacji mocy w całym zakresie pracy aparatu, w związku z powyższym wprowadzenie dodatkowej funkcji jest powieleniem wymaganych warunków podanych w punkcie 108.

Odp. na pyt. nr 4: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 dot. pkt. 111 Czy Zamawiający wymaga integracji dodatkowych urządzeń chirurgicznych: odsysacz dymu, przystawka argonowa, aparat do chirurgii strumieniowej z precyzyjną regulacją ciśnienia czynnika roboczego w zależności od rodzaju zmiany patologicznej oraz typu tkanki?

Odp. na pyt. nr 5: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 dot. pkt. 116 Czy Zamawiający dopuści przewód do elektrody neutralnej dł. 5 m z możliwością sterylizacji?

Odp. na pyt. nr 6: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 dot. pkt. 121 Czy zamawiający dopuści przystawkę argonową połączoną z generatorem za pomocą jednego przewodu pozwalającego na komunikację między diatermią a przystawką argonową?

Odp. na pyt. nr 7: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 dot. pkt. 124, 126 Czy zamawiający dopuści zestaw z możliwością podłączenia jednej butli argonowej. Aparat monitoruje ciśnienie gazu  oraz informuje o konieczności wymiany butli, oraz jednocześnie odstąpi od warunku przełączania butli pustej na pełną.

Odp. na pyt. nr 8: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 dot. pkt. 128 Czy Zamawiający dopuści zestaw z precyzyjniejszą regulacją przepływu argonu od wymaganej:  regulacja stopniowa w całym zakresie co 0,1 l/min do 8l/min

Odp. na pyt. nr 9: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytania 10-21 dotyczą  Pakietu 1 – aparat USG z wyposażeniem – 1 kpl.:

Pytanie nr 10: Konstrukcja, L.p. 4 i 5. - Czy Zamawiający dopuści nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny posiadający aż 192 fizyczne przetworniki tworzące kanały procesowe, natomiast nie posiadający 1 000 000 niezależnych aktywnych kanałów nadawczych i odbiorczych? Pragniemy nadmienić, że najważniejszym wyznacznikiem wysokiej klasy aparatu USG jest fizyczna ilość przetworników tworzących niezależne kanały procesowe, zaś ilość kanałów nadawczo-odbiorczych jest elementem drugorzędnym, nie wpływającym na jakość obrazowania tak znacząco, jak wspomniany wyżej parametr.

Odp. na pyt. nr 10: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 11: Konstrukcja, L.p. 10. - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG posiadający dotykowy, programowalny panel sterujący LCD o przekątnej 8,9”?

Pragniemy zauważyć, że mimo mniejszej przekątnej niż wymaga Zamawiający oferowany ekran posiada bardzo wysokie parametry użytkowe. Pozwala on na wyraźną wizualizację wszystkich parametrów zależnych od trybu wybranego przez Użytkownika oraz prostą modyfikację tych parametrów.

Odp. na pyt. nr 11: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 12: Konstrukcja, L.p. 12. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparat USG w wielu punktach znacząco przewyższający minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, który posiada pamięć dynamiczną o pojemności 1000 obrazów?

Z naszej wiedzy i doświadczenia wynika, iż pamięć dynamiczna (CINE LOOP) ma przede wszystkim dawać użytkownikowi, po zamrożeniu obrazu, możliwość cofnięcia się w wykonywanym badaniu                    o kilka klatek, np. po to, aby dokonać pomiarów na obrazie. W praktyce jest to cofnięcie zapisanego w pamięci dynamicznej aparatu badania o dosłownie kilka-kilkadziesiąt klatek, tj. 100/200 klatek, więc liczba 1000 klatek /obrazów w pamięci dynamicznej jest bardzo duża i wystarczająca. Prosimy                   o dopuszczenie pamięci dynamicznej Cine loop 1000 klatek.

Odp. na pyt. nr 12: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 13: Konstrukcja, L.p. 14 i 19 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, bez możliwości uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B, natomiast posiadający możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 2B tj. 2 niezależne sekwencje Cineloop jednocześnie na jednym obrazie oraz jednoczesne porównywanie  4 sekwencji  z pamięci podręcznej ?

Jednocześnie pragniemy zauważyć, że  nie ma to ujemnego znaczenia w diagnostyce i nie wpływa negatywnie na badanie.

Ponad to oferowany aparat posiadał w standardzie możliwość wyświetlania na ekranie 16 zamrożonych obrazów oraz  16 ruchomych obrazów i ich synchronizację.

Odp. na pyt. nr 13: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 14, Obrazowanie i prezentacja obrazu, L.p. 35 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparat USG w wielu punktach znacząco przewyższający minimalne wymogi podane przez Zamawiającego,  posiadający w trybie Dopplera Ciągłego zakres prędkości przy zerowym kącie bramki ± 11 m/s ?

Nadmieniamy, iż oferowana prędkość gwarantuje dokonanie pomiarów przekraczających występujące u najciężej chorych pacjentów.

Odp. na pyt. nr 14: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 15, Obrazowanie i prezentacja obrazu, L.p. 47 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, który posiada możliwość zmian 18 map koloru w trybie Color Doppler?

Oferowana przez nas wartość jest wystarczająca do wykonywania koniecznych badań.

Odp. na pyt. nr 15: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 16, Funkcje użytkowe, L.p. 59 i 60 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparat USG w wielu punktach znacząco przewyższający minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, posiadającego zakres powiększenia obrazu zamrożonego i rzeczywistego, a także obrazu z pamięci CINE i obrazów  z pamięci aparatu bez pogorszenia jego jakości 8 razy ?

Pragniemy zauważyć, iż powiększenie obrazu zamrożonego polega na powiększeniu pikseli (po zamrożeniu obrazu nie ma możliwości zwiększenia jego gęstości) i zawsze wiąże się z utratą rozdzielczości, więc powiększenie większe niż 8 x nie spowoduje poprawy jakości badań klinicznych.

Prosimy więc  o dopuszczenie zakresu bezstratnego powiększenia obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE i obrazów z pamięci aparatu 8 x.

Odp. na pyt. nr 16: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 17, Funkcje użytkowe, L.p. 64 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparat USG w wielu punktach znacząco przewyższający minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, którego pulpit sterowniczy jest podświetlany standardowo w jednym kolorze? Wymóg podświetlenia pulpitu sterowniczego w minimum 2 kolorach nie ma żadnego uzasadnienia jako parametr decydujący o jakości pracy aparatu USG.

Odp. na pyt. nr 17: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18, Głowice ultradźwiękowe, L.p. 71 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparat USG w wielu punktach znacząco przewyższający minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, który jest wyposażony w wysokiej jakości głowicę liniową o szerokości pola obrazowania wynoszącej 47 mm? Różnica szerokości wynosząca 3 mm jest bez znaczenia i nie wpłynie negatywnie na jakość badań klinicznych.

Odp. na pyt. nr 18: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19, Głowice ultradźwiękowe, L.p. 75 i 77 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparat USG w wielu punktach znacząco przewyższający minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, który jest wyposażony  w wysokiej klasy głowicę transkranialną Phased Array o zakresie częstotliwości pracy od 1,0 do 4,0 MHz i kącie obrazowania 87 stopni? Różnica w zakresie częstotliwości i kącie obrazowania jest bez znaczenia i nie wpłynie negatywnie na jakość badań klinicznych.

Odp. na pyt. nr 19: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 20, Możliwości rozbudowy, L.p. 84 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparat USG w wielu punktach znacząco przewyższający minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, bez możliwości rozbudowy o objętościową głowicę liniową 3D/4D?

Odp. na pyt. nr 20: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21, Możliwości rozbudowy, L.p. 86 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparat USG w wielu punktach znacząco przewyższający minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, który nie posiada możliwości rozbudowy o bezprzewodowy programowalny pilot zdalnego sterowania?

Odp. na pyt. nr 21: TAK. Zamawiający dopuszcza.

 

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis w Załączniku nr 2a do SIWZ w sposób podany poniżej:

Załącznik nr 2a

PARAMETRY WYMAGANE I OCENIANE

Pakiet 1 - Aparat USG z wyposażeniem -1 kpl.

                                        Wykonawca:                     ……………………………………………..

Nazwa i typ:                     ……………………………………………..

Producent/ Kraj :               ……………………………………………..

Rok produkcji :                 sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany, nie powystawowy / 2016

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem punktów oznaczonych
TAK/NIE w Parametrach Wymaganych

Pozostała treść bez zmian.

Załącznik nr 2a

PARAMETRY WYMAGANE I OCENIANE

Pakiet 2 - Zestaw  endoskopowy z torem wizyjnym i diatermią -1 kpl.

 

                                        Wykonawca:                     ……………………………………………..

Nazwa i typ:                     ……………………………………………..

Producent/ Kraj :               ……………………………………………..

Rok produkcji :                 sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany, nie powystawowy / 2016

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem punktów oznaczonych
TAK/NIE w Parametrach Wymaganych

Pozostała treść bez zmian.

 

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania)

 

  Jednocześnie działając na podstawie art. 12a ust.1 i 3 w związku z art. 38 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu zmienia termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu z dnia 04.11.2016r., na dzień:

07.11.2016r

Oferty prosimy złożyć do dnia 07.11.2016r. do godziny 1000 w budynku Wydziału Administracji Ogólnej pok. 18 – Kancelaria.

Otwarcie ofert odbędzie się 07.11.2016r. o godzinie 11:00 na zasadach określonych w SIWZ.

Załączniki do pobrania: 2016-11-02 12:19:10 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3.53 kB)

Ilość odwiedzin: 350
Nazwa dokumentu: Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dnia 02.11.2016r. + zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Osoba, która wytworzyła informację: Arletta Abadżijewa
Osoba, która odpowiada za treść: Arletta Abadżijewa
Osoba, która wprowadzała dane: Arletta Abadżijewa
Data wytworzenia informacji: 2016-11-02 12:12:57
Data udostępnienia informacji: 2016-11-02 12:12:57
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-02 12:19:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner