logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r.
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Dział Utrzymania Nieruchomości
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik magazyniera-Sekcja Obsługi Pralniczej
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Apteka Zakładowa
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik Gospodarczy- Logistyka
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Księgowa/Księgowy
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 11/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 13/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 14/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 58/2017 - lekarz okulistyka w Poardni Okulistycznej
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 17/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 63/2017 - lekarz w zakresie otolaryngologii, anestez. i intens.terapii, neurologii,psychiatrii z czynno
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 64/2017 - w zakresie lekarz neurolog wraz z wyk. czynności Kierownik Klin.Oddział.Neurologicznego
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 65/2017 - w zakresie ortopedii i trumatologii narządu ruchu w SOR
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 66/2017 - w zakresie chirurgii ogólnej i medycyny ratunkowej w SOR
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik 4WSK zP SP ZOZ
A A A


Mapa strony:

Zamówienia publiczne
   Przetargi nieograniczone
      1/4WSzK/2017 - Usługa ubezpieczenia 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład OpiekiZdrowotnej we Wrocławiu (3 Pakiety).
      10/Med./2017 Dostawa jednorazowych i wielorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ ( pyt. 1 - 135)
         Wyjasnienia i modyfikacja tresci SIWZ wraz ze zmianą terminu składania ofert
         Wyjasnienia i modyfikacja SIWZ
         Zbiorcze zestawienie ofert
         INFORMACJA O UNIEWAŻNIERNIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETÓW nr 3, 11, 18, 22, 23, 31, 41, 46, 49, 51, 55, 56, 57, 58, 62, 64,66, 74, 77, 86, 90, 103, 107, 109, 114, 132, 143, 147, 148, 150
         Zbiorcze zestawienie ofert z uwzglednieniem omyłek pisarskich i rachunkowych
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      12/Med./2017 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego wraz z najmem urządzeń dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 14.04.2017r.
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 21.04.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      1/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego i mebli medycznych dla centralnej sterylizacji i pomieszczeń towarzyszących
         Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 26.04.2017 r.
         Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert z dn. 04.05.2017 r.
         Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 12.05.2017 r.
         Modyfikacja treści SIWZ z dn. 15.05.2017 r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej -Pakiet A, B, C
         Zawiadomienie o ponowieniu czynności dla Pakietu A
         Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej dla Pakietu A
      26/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z najmem generatora do termoablacji
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ
         Wyjaśnienia treści SIWZ
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ 17.05.2017r.
         Wyjasnienia i modyfikacja tresci SIWZ 19.05.2017
         Wyjaśnienia i modyfikacja tresci SIWZ
         Wyjaśnienie treści SIWZ
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      23/Med.2017 Dostawa odczynników do aparatu tromboelastometr typ ROTEM wraz z serwisem przez okres 36 miesięcy.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      2/ZP/2017 dostawa sprzętu medycznego dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
         Modyfikacja treści SIWZ z dn. 18.05.2017 r.
         Modyfikacja treści SIWZ z dn. 06.06.2017r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
         Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dn. 14.06.2017r.
         Modyfikacja treści SIWZ z dn. 20.06.2017r.
         Modyfikacja(2) treści SIWZ z dn. 20.06.2017r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
         Modyfikacja treści SIWZ z dn. 21.06.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert.
         Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietów I, III, IV, V, VII i VIII
         Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietów II i VI
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr II po odwołaniu
      32/Med./2017 Dostawa stołów operacyjnych.
         Wyjasnienia i modyfikacja SIWZ
         Informacja
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zbiorcze zestawienie ofert z uwzglenieniem omyłki pisarkiej
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      42/Med./2017 Dostawa narzędzi i materiałów medycznych oraz implantów ocznych dla Oddziału Okulistyki
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      44/Med./2017 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 29.06.2017r.
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 17.07.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zbiorcze zestawienie ofert z uwzględnieniem oczywistych omyłek
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet 22
         Informacja o uniewaznieniu postępowania - Pakiet nr 7,19 i 20
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 18.09.2017r.
      48/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Richard Wolf, Meden–Inmed, Laborie
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      45/Med./2017 Dostawa kardiowerterów, defibrylatorów, stymulatorów, jednorazowego sprzętu specjalistycznego wraz z najmem urządzeń (Pracownia Elektrofizjologii, Oddział Kardiochirurgii) oraz dostawa ce
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 21.07.2017r.
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 24.07.2017r.
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 25.07.2017r.
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 25.07.2017r.
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 28.07.2017r.
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 03.08.2017r.
         Modyfikacja treści SIWZ z dn. 09.08.2016r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zbiorcze zestawienie ofert z uwzględnieniem oczywistych omyłek
         Wynik postępowania 02.10.2017r.
      49/Med./2017 Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ
         Modyfikacja treści SIWZ
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ
         Wyjasnienia i modyfikacja treśc SIWZ
         Wyjasnienia i modyfikacja SIWZ
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Informacja o unieważnieniu postepowania w zakresie pakietów nr 1, 14, 16,20, 24, 25
         Sprostowania do informacji o uniewaznieniu postepowania
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      50/Med./2017 Dostawa szwów, drutów i znaczników chirurgicznych
         Wyjasnienia treści SIWZ
         Wyjasnienie treści SIWZ
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 04.08.2017
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      3/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i pozostałych oddziałów.
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 21.08.2017 oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
         Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dn. 24.08.2017
         Modyfikacja treści SIWZ z dn. 28.08.2017
         Modyfikacja treści SIWZ z dn. 29.08.2017
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      56/Med./217 Dostawa materiałów medycznych: sprzętu endoskopowego, elektrody nożowej, sztaplerów, ładunków, klipsownic
         Wyjaśnienia tresci SIWZ
         Zbiorcze Zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      54/Med/2017 Dostawa produktów leczniczych i akcesoriów aptecznych.
         Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 16.08.2017r.
         Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ z dnia 24.08.2017r.
         Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dnia 30.08.2017.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w obrębie pakietów nr 26 i 28
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w obrebie pakietów 1-25, 27, 29-36.
      59/Med/2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Olympus.
         Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 05.09.2017
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      66/Log./2017 Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      61/ Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Kardiochirurgii
         Modyfikacja tresci SIWZ
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ
         Zbiorcze zestawienie ofert
      63/Log./2017 Dostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne
         Wyjaśnienia i modyfikacja tresci SIWZ
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zbiorcze zestawienie ofert z uwzględnieniem innej omyłki
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      65/Med/2017 Dostawa jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń.
         Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 06.09.2017r.
         Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 07.09.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
      70/Med./2017 Dostawa stentów, urządzeń do endovaskularnego zaopatrywania tętniaków, stentgraftów, zestawów z cewnikami dwuświatłowymi do hemodializy
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      64/Log/2017 Dostawa warzyw - nowalijek.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      57/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej
         Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 21.09.2017r.
         Modyfikacja treści SIWZ z dn. 02.10.2017r.
         Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 02.10.2017r.
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 05.10.2017r.
         Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 06.10.2017r.
      68/Med./2017 Dostawa odczynników wraz z najmem analizatorów dla Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
      62/Med/2017 Dostawa materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacji.
         Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 05.10.2017r
         Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 10.10.2017r.
         Modyfikacja treści SIWZ z dnia 13.10.2017r.
      67/OPI./2017 Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ, 50-981 Wrocław.
         Zbiorcze zestawienie ofert
      73/Log/2017 Świadczenie całodobowych usług odpłatnego transportu sanitarnego w 2017/ 2018 roku.
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
         Zbiorcze zestawienie ofert
      69/OPI/2017 Dostawa oprogramowania.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      4/ZP/2017 Dostawa mebli medycznych i wyposażenia w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu”
         Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 13.10.2017r.
      80/Med./2017 Dostawę sprzętu medycznego, wg pakietów 1-3 wraz z akcesoriami zużywalnymi
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ + zmiana terminu z dn.11.10.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
      76/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do oznaczania białek specyficznych wraz z najmem analizatora do ooznaczania białek specyficznych meto
      81/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Klinicznego Oddziału Ginekologii Onkologicznej
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ. z dn. 17.10.2017r.
      79/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego: Mobilett Mira Max - Aparat RTG przyłóżkowy cyfrowy (z napędem)
         Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 18.10.2017r.
      74/Med./2017 Objęcie opieką serwisową sprzętu medycznego – Angiograf Infinix CC-i
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ + zmiana terminu z dn. 18.10.2017
      75/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego: ultrasonografy, echokardiografy, densytometr prod. GE oraz Hitachi Aloka
         Wyjasnienia i modyfikacja tresci SIWZ
      77/WAO/2017 Dostawa karnetów.
      78/OPI/2017 Dostawa sprzętu komputerowego standardowego
   Przetargi ograniczone
   Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
      Telefonia komórkowa
   DIALOG TECHNICZNY
      DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2016
         Zmiana informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
         Zakończenie Dialogu Technicznego
      Dialog techniczny - zakup sprzętu medycznego dla ZBO
         Zmiana informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
   PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r.

Najem i dzierżawa
   najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
   ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
   odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
   Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
   ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
   zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
   ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
   zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
   ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
   zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
   ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
   ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
   ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
   ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
   ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
   ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
   ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
   zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
   ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
   zapytanie ofertowe
   ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
   ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
   ogłoszenie o przetargu
   ogłoszenie o wyniku postępowania
   ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
   zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
   zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
   zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
   zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.

Ogłoszenia
   Dział Gospodarczy
      Dostawa sprzętu kuchennego (elektrycznego), sprzętu i wyposażenia kuchennego, profesjonalnego sprzętu kuchennego, kotłów warzelnych i pieca konwekcyjno-parowego w 2017/2018 roku
         Modyfikacja formularza cenowego w Pakiecie nr 3
         Modyfikacja formularza cenowego w Pakiecie nr 5
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa sprzętu chłodniczego typu AGD, zamrażarki skrzyniowej, oraz sprzętu chłodniczego farmaceutycznego/laboratoryjnego w 2017/2018 roku
         Odpowiedzi na pytania i modyfikacja
         Odpowiedź na pytanie i modyfikacja
         Odpowiedzi na pytania
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa sprzętu gospodarczego, drobnego wyposażenia gospodarczego i wózka szafki jezdnej do transportu brudnej i czystej bielizny szpitalnej w 2017/ 2018 rok
         Odpowiedzi na pytania i modyfikacja
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa sprzętu kwaterunkowego w 2017/ 2018 roku
         Odpowiedzi na pytania i modyfikacja
         Odpowiedzi na pytania i modyfikacja
         Odpowiedź na pytanie i modyfikacja
         Odpowiedzi na pytania
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa klimatyzatorów przenośnych
         Odpowiedzi na pytania
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa niszczarek dokumentów, bindownic i laminarki w 2017 roku.
         Odpowiedź na pytanie
         Odpowiedź na pytanie
         Odpowiedzi na pytania
         Odpowiedzi na pytania
         Wyjaśnienie i modyfikacja
         Odpowiedź na pytanie
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Sprzedaż pojazdu sanitarnego marki POLONEZ CARO
      Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego na 2017/2018 rok
         Odpowiedzi na pytania
         Odpowiedzi na pytania i modyfikacja
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa poduszek i kołder jednorazowego użytku
   Dział Utrzymania Nieruchomości
      Odnowienie powłok malarskich kaplicy szpitalnej w budynku nr 1 na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu.
      Audyt energetyczny
      Remont toalety dla personelu na poddaszu na Klinicznym Oddziale Okulistycznym
      Wymiana wymienników ciepła
      Konserwacja i naprawa maszyn sprzatajacych
   Projekty UE
      Zapytanie ofertowe: Promocja projektu pn: Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEG
      Zapytanie ofertowe: Promocja projektu pn: Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
      Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017
      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamówienie publiczne poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
   Dział Żywienia
   Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
   Sekcja Sprzętu Medycznego
      Dostawa videokolposkopu z wyposażeniem – 1 kpl.
         Odpowiedzi na pytania
         wyniki postepowania
      Dostawa aparatu do terapii ultradźwiękowej z głowicą bezobsługową
         Ogłoszenie wyników postępowania
      Integracja systemu informacji kardiologicznej Muse/GE z systemem AMMS/InfoMedica
         Ogłoszenie wyników postępowania
      Dostawa duplikatorów płyt CD/DVD wraz z licencją oraz oprogramowaniem sterującym duplikatorów i podłączeniem do systemu Cyfrowej Radiologii
         Odpowiedzi na pytania
         Ogłoszenie wyników postępowania
      Dostawa rejestratora danych do sterylizatorów parowych
      Najem aparatu do dializoterapii wraz ze stacją uzdatniania wody
         Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert
      Świadczenie usług serwisowych urządzeń: sprężarki tłokowej bezolejowej typ KCT 401-G oraz sprężarki spiralnej typ SF8PM
      Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - łóżek medycznych prod. Linet - będących na wyposażeniu oddziałów 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu
      Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - łóżek medycznych prod. Famed
      Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG
   Podstawowa Opieka Zdrowotna
   Wykonywanie usług medycznych
   Wydział Administracji Ogólnej
   Apteka
      Zapytanie ofertowe na usługę odczytów dawek indywidualnych lub środkowiskowych od promieniowania jonizujacego gamma lub Rtg
      Infliximabum w programie lekowym: Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
      dostawa materiałów jednorazowych na potrzeby 4 WSK z P – S.P. Z.O.Z. – zabezpieczenie do czasu rozstrzygnięcia postępowania 47/med./2016
      Dostawa przyrządów do transferu leków
      Okluder do zamykania uszka lewego przedsionka w postaci samorozprężalnej konstrukcji nitynolowej pokrytej warstwą poliuretanową
      Dostawa wyrobów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii: cement; igła biopsyjna; zestaw do twarzoczaszki; zestaw do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego
      „Dostawa stentu szyjnego nitinolowego otwartokomórkowego ”
      „Dostawa Tocilizumab – ROACTEMRA”
      Dostawa materiałów szewnych.
         Załączniki do pobrania: 2016-11-29 11:41:58 - Modyfikacja treści SIWZ 29-11-2016
      Dostawa krążków do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów metodą dyfuzyjno-krążkową dla Zakładu Diagnostyki Labolatoryjnej
         Wyjaśnienia i modyfikacja-16.01.2017r
      Dostawa zamkniętych systemów aspiracyjno – próżniowych do pobierania krwi do badań równowagi kwasowo – zasadowej i wodno – elektrolitowej dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii
      Dostawa chłodzonych, nawigacyjno-ablacyjnych cewników obsługujących technologię pomiaru wartości oraz kierunku działania nacisku końcówki na tkankę , elektrod referencyjnych przy zastosowani
         Modyfikacja treści SIWZ i zmiana terminu składania/otwarcia ofert
      „Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych"
         Odpowiedź i wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 02.02.2017r
      „Dostawa jednorazowych materiałów medycznych”
         Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 09.02.2017r.
      ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ na BIP na „Dostawa elektrody do czasowej stymulacji serca dla Pracowni Hemodynamiki”
      „Dostawa odczynników do metod manualnych identyfikacji drobnoustrojów na okres 36 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej według pakietów”
      „Dostawa prowadników sztywnych i super sztywnych dla Pracowni Hemodynamiki”
      „Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów”
         Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 25.04.2017r
         Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
      "Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów”
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z 27.04.17
      Dostawa produktu leczniczego Axitinibum
      Dostawa odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii kolumnowej moczu
      „Dostawa 2 sztucznych zwieraczy cewki moczowej"
      Dostawa: jednorazowe pady hydrożelowe, kompatybilne z urządzeniem do utrzymania hipotermii typu ArcticSun 5000 dla Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej
      Dostawa materiałów szewnych.
      Dostawa: materiały medyczne dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej
   Ochrona Środowiska
      Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań związanych z ochroną środowiska.Badanie jakości wprowadzanych ścieków i pomiar zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w kotłowniw
      Wykonanie procedury usunięcia trzech piezometrów zlokalizowanych na terenie szpitala
      Wykonanie opracowania związanego ze zgłoszeniem instalacji nie wymagających pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza oraz wykonanie pomiaru emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w ko

Praca w 4WSKzP
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik magazyniera-Sekcja Obsługi Pralniczej
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Magazynier- Apteka Zakładowa
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik Gospodarczy- Logistyka
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji
   Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Księgowa/Księgowy
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego 8/2017
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 11/2017
      ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego 11/2017
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 13/2017
      ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego 13/2017
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 14/2017
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
      ogloszenie o rozstrzygnięciu konkursu 15/2017
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
      ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego 16/2017
   Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 58/2017 - lekarz okulistyka w Poardni Okulistycznej
      Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu 58/2017
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 17/2017
      ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 17/2017
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 63/2017 - lekarz w zakresie otolaryngologii, anestez. i intens.terapii, neurologii,psychiatrii z czynno
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 63/2017
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 64/2017 - w zakresie lekarz neurolog wraz z wyk. czynności Kierownik Klin.Oddział.Neurologicznego
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 64/2017
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 65/2017 - w zakresie ortopedii i trumatologii narządu ruchu w SOR
      Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu 65/2017
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 66/2017 - w zakresie chirurgii ogólnej i medycyny ratunkowej w SOR

System Zarządzania Jakością ISO9001

Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
   Cennik 4WSK zP SP ZOZ
corner   corner