logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r.
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
 Konkurs ofert
plus Konkurs ofert - BANK KRWI
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Dział Utrzymania Nieruchomości
plus Projekty UE
plus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - ZBO
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwatora
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny księgowy (płace)
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 72/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 73/2017 - w zakresach podanych poniżej w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 74/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 71/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 75/2017 - w zakresie ch. wewnętrznych i kardiologii w SOR
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 76/2017 - w zakresie podanym w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia GRUDZIEŃ 23/2017
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik 4WSK zP SP ZOZ
A A A


Mapa strony:

Zamówienia publiczne
   Przetargi nieograniczone
      1/4WSzK/2017 - Usługa ubezpieczenia 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład OpiekiZdrowotnej we Wrocławiu (3 Pakiety).
      1/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego i mebli medycznych dla centralnej sterylizacji i pomieszczeń towarzyszących
         Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 26.04.2017 r.
         Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert z dn. 04.05.2017 r.
         Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 12.05.2017 r.
         Modyfikacja treści SIWZ z dn. 15.05.2017 r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej -Pakiet A, B, C
         Zawiadomienie o ponowieniu czynności dla Pakietu A
         Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej dla Pakietu A
      2/ZP/2017 dostawa sprzętu medycznego dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
         Modyfikacja treści SIWZ z dn. 18.05.2017 r.
         Modyfikacja treści SIWZ z dn. 06.06.2017r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
         Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dn. 14.06.2017r.
         Modyfikacja treści SIWZ z dn. 20.06.2017r.
         Modyfikacja(2) treści SIWZ z dn. 20.06.2017r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
         Modyfikacja treści SIWZ z dn. 21.06.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert.
         Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietów I, III, IV, V, VII i VIII
         Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietów II i VI
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr II po odwołaniu
      3/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i pozostałych oddziałów.
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 21.08.2017 oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
         Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dn. 24.08.2017
         Modyfikacja treści SIWZ z dn. 28.08.2017
         Modyfikacja treści SIWZ z dn. 29.08.2017
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      54/Med/2017 Dostawa produktów leczniczych i akcesoriów aptecznych.
         Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 16.08.2017r.
         Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ z dnia 24.08.2017r.
         Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dnia 30.08.2017.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w obrębie pakietów nr 26 i 28
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w obrebie pakietów 1-25, 27, 29-36.
      61/ Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Kardiochirurgii
         Modyfikacja tresci SIWZ
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Unieważnienie pakietów nr 6 i nr 17
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      57/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej
         Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 21.09.2017r.
         Modyfikacja treści SIWZ z dn. 02.10.2017r.
         Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 02.10.2017r.
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 05.10.2017r.
         Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 06.10.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zbiorcze zestawienie ofert z uwzględnieniem oczywistych omyłek
         Informacja o uniewaznieniu postępowania - Pakiet nr 3,4,11 i 14
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      68/Med./2017 Dostawa odczynników wraz z najmem analizatorów dla Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      62/Med/2017 Dostawa materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacji.
         Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 05.10.2017r
         Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 10.10.2017r.
         Modyfikacja treści SIWZ z dnia 13.10.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      4/ZP/2017 Dostawa mebli medycznych i wyposażenia w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu”
         Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 13.10.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      76/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do oznaczania białek specyficznych wraz z najmem analizatora do ooznaczania białek specyficznych meto
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      81/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Klinicznego Oddziału Ginekologii Onkologicznej
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ. z dn. 17.10.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      77/WAO/2017 Dostawa karnetów.
         Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 14.11.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o uniweażnieniu postępowania
      84/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
         Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 31.10.2017r.
         Wyjasnienie SIWZ z dnia 02.11.2017r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
         Wyjaśnienie SIWZ z dnia 06.11.2017r. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      83/Med./2017 Dostawa odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, zakaźnych i alergii wraz z najmem sprzętu przez okres 12 miesięcy
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 14.11.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
      85/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji zadania doposażenia Sali hybrydowej na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii
         Modyfikacja SIWZ
         Wyjaśnienia treści SIWZ
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      87/Med./2017 świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego prod. Drager : aparaty do znieczulenia, respiratory oraz parowniki do sevufluranu
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      88/OPI/2017 Dostawa papieru i tonerów do kserokopiarek oraz materiałów eksploatacyjnych
         Wyjaśnienia treści SIWZ z dn 20.11.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zbiorcze zestawienie ofert po poprawie oczywistych omyłek
      86/WAO/2017 Ochrona Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego
         Modyfikacja SIWZ z dn. 20.11.2017r.
         Modyfikacja SIWZ z dn. 23.11.2017r.
         Zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      96/Med./2017 Dostawa ultrasonografu 3D, 4D oraz fotela zabiegowego
         Modyfikacja treści SIWZ z dn. 23.11.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Informacja o uniewaznieniu postepowania - pakiet 2
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet nr 1
      100/Med./2017 Dostawa diatermii chirurgicznej, noża ultradźwiękowego z systemem koagulacji oraz dwubiegunowego operacyjnego systemu elektrochirurgicznego
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      97/Med./2017 Dostawa toru wizyjnego HD
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 27.11.2017r.
         Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 27.11.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      99/Med./2017 Dostawęa zestawu histeroskopowego oraz pompy do operacji z użyciem shavera histeroskopowego
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      98/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego.
         Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 27.11.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      95/Med./2017 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do zintegrowanego automatycznego systemu aparaturowego do oznacza
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ
      101/WAO/2017 Dostawa karnetów.
      104/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych, soczewek, preparatów, wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego wraz z najmem dla Klinicznego Oddziału Okulistyki
      108/Log/2017 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4 WSKzP SP
      111/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacji.
         Wyjasnienia i modyfikacja tresci SIWZ
      106/Med./2017 Wymiana naprawcza optyk HOPKINS – dostawa fabrycznie nowych optyk autoklawowalnych
   Przetargi ograniczone
   Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
      Przedłużenia terminu subskrypcji baz antywirusowych dla licencji oprogramowania ESET
   DIALOG TECHNICZNY
      DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2016
         Zmiana informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
         Zakończenie Dialogu Technicznego
      Dialog techniczny - zakup sprzętu medycznego dla ZBO
         Zmiana informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
   PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r.

Najem i dzierżawa
   najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
   ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
   odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
   Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
   ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
   zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
   ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
   zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
   ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
   zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
   ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
   ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
   ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
   ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
   ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
   ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
   ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
   zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
   ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
   zapytanie ofertowe
   ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
   ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
   ogłoszenie o przetargu
   ogłoszenie o wyniku postępowania
   ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
   zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
   zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
   zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
   zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
   zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu

Konkurs ofert
   Konkurs ofert - BANK KRWI
      Ogłoszenie wyników konkursu Bank krwi

Ogłoszenia
   Dział Gospodarczy
      Dostawa sprzętu kuchennego (elektrycznego), sprzętu i wyposażenia kuchennego, profesjonalnego sprzętu kuchennego, kotłów warzelnych i pieca konwekcyjno-parowego w 2017/2018 roku
         Modyfikacja formularza cenowego w Pakiecie nr 3
         Modyfikacja formularza cenowego w Pakiecie nr 5
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa sprzętu chłodniczego typu AGD, zamrażarki skrzyniowej, oraz sprzętu chłodniczego farmaceutycznego/laboratoryjnego w 2017/2018 roku
         Odpowiedzi na pytania i modyfikacja
         Odpowiedź na pytanie i modyfikacja
         Odpowiedzi na pytania
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa sprzętu gospodarczego, drobnego wyposażenia gospodarczego i wózka szafki jezdnej do transportu brudnej i czystej bielizny szpitalnej w 2017/ 2018 rok
         Odpowiedzi na pytania i modyfikacja
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa sprzętu kwaterunkowego w 2017/ 2018 roku
         Odpowiedzi na pytania i modyfikacja
         Odpowiedzi na pytania i modyfikacja
         Odpowiedź na pytanie i modyfikacja
         Odpowiedzi na pytania
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa klimatyzatorów przenośnych
         Odpowiedzi na pytania
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa niszczarek dokumentów, bindownic i laminarki w 2017 roku.
         Odpowiedź na pytanie
         Odpowiedź na pytanie
         Odpowiedzi na pytania
         Odpowiedzi na pytania
         Wyjaśnienie i modyfikacja
         Odpowiedź na pytanie
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Sprzedaż pojazdu sanitarnego marki POLONEZ CARO
      Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego na 2017/2018 rok
         Odpowiedzi na pytania
         Odpowiedzi na pytania i modyfikacja
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa poduszek i kołder jednorazowego użytku
      Dostawa soli tabletkowej i preparatów chemicznych do uzdatniania wody na 2018 rok
         Odpowiedzi na pytania
         Odpowiedzi na pytania i modyfikacja
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Przeglądy okresowe i konserwacyjne oraz naprawy wózków widłowych na 2018 rok
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
   Dział Utrzymania Nieruchomości
      Naprawa silników
      Wymiana przyłącza wodociągowego w SUW z rury Pe-Hd DN 90 mm na rury Pe-Hd DN 160 m na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu.
      Odnowienie powłok malarskich kaplicy szpitalnej w budynku nr 1 na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu.
         Odpowiedzi na zapytania Oferentów
      Wymiana wykładziny Tarket na podłodze oraz naklejenie na scianach
      Audyt energetyczny
      Remont toalety dla personelu na poddaszu na Klinicznym Oddziale Okulistycznym
      Wymiana wymienników ciepła
         Wydłużenie terminu składania ofert
      Konserwacja i naprawa maszyn sprzatajacych
   Projekty UE
      Zapytanie ofertowe: Promocja projektu pn: Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEG
      Zapytanie ofertowe: Promocja projektu pn: Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
      Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017
      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamówienie publiczne poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
   Dział Żywienia
      „Konserwacja , naprawa urządzeń chłodniczych i sprzętu gastronomicznego w 4 WSK z P SP ZOZ”
   Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
   Sekcja Sprzętu Medycznego
      Dostawa videokolposkopu z wyposażeniem – 1 kpl.
         Odpowiedzi na pytania
         wyniki postepowania
      Dostawa aparatu do terapii ultradźwiękowej z głowicą bezobsługową
         Ogłoszenie wyników postępowania
      Integracja systemu informacji kardiologicznej Muse/GE z systemem AMMS/InfoMedica
         Ogłoszenie wyników postępowania
      Dostawa duplikatorów płyt CD/DVD wraz z licencją oraz oprogramowaniem sterującym duplikatorów i podłączeniem do systemu Cyfrowej Radiologii
         Odpowiedzi na pytania
         Ogłoszenie wyników postępowania
      Najem aparatu do dializoterapii wraz ze stacją uzdatniania wody
         Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert
      Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG
      Obsługa serwisowa sprzętu będącego na wyposażeniu Centralnej Sterylizacji 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu
      Obsługi serwisowej sprzętu medycznego: generatora do ablacji, wapolaryzatora bipolarnego, zestawu ultradźwiękowego do cięcia i koagulacji, sterylizatora plazmowego+inkubatora testów biologicznych, ze
      Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - pompy infuzyjne
   Podstawowa Opieka Zdrowotna
   Wykonywanie usług medycznych
   Wydział Administracji Ogólnej
   Apteka
      Zapytanie ofertowe na usługę odczytów dawek indywidualnych lub środkowiskowych od promieniowania jonizujacego gamma lub Rtg
      Infliximabum w programie lekowym: Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
      Dostawa przyrządów do transferu leków
      Okluder do zamykania uszka lewego przedsionka w postaci samorozprężalnej konstrukcji nitynolowej pokrytej warstwą poliuretanową
      Dostawa wyrobów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii: cement; igła biopsyjna; zestaw do twarzoczaszki; zestaw do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego
      „Dostawa stentu szyjnego nitinolowego otwartokomórkowego ”
      „Dostawa Tocilizumab – ROACTEMRA”
      Dostawa krążków do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów metodą dyfuzyjno-krążkową dla Zakładu Diagnostyki Labolatoryjnej
         Wyjaśnienia i modyfikacja-16.01.2017r
      Dostawa zamkniętych systemów aspiracyjno – próżniowych do pobierania krwi do badań równowagi kwasowo – zasadowej i wodno – elektrolitowej dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii
      Dostawa chłodzonych, nawigacyjno-ablacyjnych cewników obsługujących technologię pomiaru wartości oraz kierunku działania nacisku końcówki na tkankę , elektrod referencyjnych przy zastosowani
         Modyfikacja treści SIWZ i zmiana terminu składania/otwarcia ofert
      „Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych"
         Odpowiedź i wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 02.02.2017r
      „Dostawa jednorazowych materiałów medycznych”
         Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 09.02.2017r.
      ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ na BIP na „Dostawa elektrody do czasowej stymulacji serca dla Pracowni Hemodynamiki”
      „Dostawa odczynników do metod manualnych identyfikacji drobnoustrojów na okres 36 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej według pakietów”
      „Dostawa prowadników sztywnych i super sztywnych dla Pracowni Hemodynamiki”
      „Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów”
         Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 25.04.2017r
         Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
      "Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów”
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z 27.04.17
      Dostawa produktu leczniczego Axitinibum
      Dostawa odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii kolumnowej moczu
      „Dostawa 2 sztucznych zwieraczy cewki moczowej"
      Dostawa: jednorazowe pady hydrożelowe, kompatybilne z urządzeniem do utrzymania hipotermii typu ArcticSun 5000 dla Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej
      Dostawa materiałów szewnych.
      Dostawa: materiały medyczne dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej
   Ochrona Środowiska
      Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań związanych z ochroną środowiska.Badanie jakości wprowadzanych ścieków i pomiar zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w kotłowniw
      Wykonanie procedury usunięcia trzech piezometrów zlokalizowanych na terenie szpitala
      Wykonanie opracowania związanego ze zgłoszeniem instalacji nie wymagających pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza oraz wykonanie pomiaru emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w ko

Praca w 4WSKzP
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - ZBO
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierowca
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwatora
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Samodzielny księgowy (płace)
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego 8/2017
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
      ogloszenie o rozstrzygnięciu konkursu 15/2017
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
      ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego 16/2017
   Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
      Ogloszenie o unieważnieniu postępowania 19/2017
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 72/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 72/2017 i unieważnieniu zakresu 4)
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 73/2017 - w zakresach podanych poniżej w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 73/2017
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 74/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 71/2017 - w zakresach podanych w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 71/2017 i unieważnieniu zakresu 3)
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 75/2017 - w zakresie ch. wewnętrznych i kardiologii w SOR
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 76/2017 - w zakresie podanym w ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia GRUDZIEŃ 23/2017

System Zarządzania Jakością ISO9001

Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
   Cennik 4WSK zP SP ZOZ
corner   corner