logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
minus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r.
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
plus najem lokalu na Punkt Aparatów Słuchowych
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
plus przetarg dla automatów z napojami na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Dział Utrzymania Nieruchomości
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Specjalistka/Starsza Pielęgniarka Klinika Kardiochirurgii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - Zespół Transportu Wewnętrznego
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Chirurgicznej 22/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 4/2017 w ramach umowy zlecenie - pielęgniarki w zakresie podanym poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie - pielegniarki, technicy nr 5/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarki w Pracowni Endoskopii Urologicznej nr 27/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz psychitra, lekarz służby medycyny pracy 28/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz Klinika Kardiologii nr 29/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka/technik w Klinice Kardiologii 30/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz okulista nr 31/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz chirurgia ogólna SOR nr 32/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Klinika Kardiologii nr 33/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - perfuzjonista Klinika Kardiochirurgii nr 34/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Zakład Radiologii Lekarskiej i Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo - Twarzowejnr 35/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - SOR i Kliniczny Oddział Okulistycznynr 37/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz POZ w Przychodni POZ przy WSOWL we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109 - nr 36/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Klin. Oddz. Aneste. i Intensynwej Terapii, Klin. Oddzi. Neurolog. i SOR, Klin. Oddz. Urolog. nr 38/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 7/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik 4WSK zP SP ZOZ
A A A


Mapa strony:

Zamówienia publiczne
   Przetargi nieograniczone
      64/Med./2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunologicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatora podstawow
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      69/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznego Oddziału Neurochirurgii
         Modyfikacja treści SIWZ
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ
         Modyfikacja treści SIWZ i treści ogłoszenia, zmiana terminu składnia i otwarcia ofert
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zbiorcze zestawienie ofert dodatkowych w zakresie pakietu nr 23a
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      70/Log./2016 Ddostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne
         Wyjasnienia i modyfikacja SIWZ
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      74/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Elektrofizjologii oraz Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii
         Wyjaśnienie treści SIWZ
         Modyfikacja treści SIWZ
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      79/Med./2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunologicznych wraz z najmem analizatora podstawowego oraz pomocnicze
         Modyfikacja SIWZ
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      84/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem generatora do termoablacji dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej
         Modyfikacja treści SIWZ
         Wyjasnienia i modyfikacja SIWZ
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      94/Med./2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych do wykonania badan biochemicznych wraz z najmem trzech analizatorów bioche
         Wyjasnienia i modyfikacja tresci SIWZ
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ
         Wyjasnienia i modyfkacja treści SIWZ
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      102/Med./2016 Świadczenie usług serwisowych specjalistycznego sprzętu medycznego produkcji firmy Medtronic wraz z jednorazową dostawą pakietu startowego do zestawu: wiertarka laryngologiczna z sh
         Modyfiakacja SIWZ
         Zbiorcze zestawienie ofert
         zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      98/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych , soczewek, preparatów, wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatu do usuwania zaćmy dla Oddzia
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      109/Med/2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, testów ACT, TT, PT, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej, zastawek przezskórnych dla Pracowni Hemod
         Wyjasnienia i modyfikacja tresci SIWZ
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ
         Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ
         Wyjasnienie i modyfikacja treści SIWZ
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W OBRĘBIE PAKIETU NR 23
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet 23
      1/4WSzK/2017 - Usługa ubezpieczenia 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład OpiekiZdrowotnej we Wrocławiu (3 Pakiety).
      108/Log./2016 Dostawa chemicznych środków myjąco-dezynfekujących, czyszczących w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki wraz z ich najmem oraz chemicznych środków i ma
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ
         Wyjasnienia treści SIWZ
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ
         Wyjasnienia treści SIWZ
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      6/Med./2017 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran
         Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 16.02.2017r.
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 21.02.2017
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 21.02.2017 (2)
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zbiorcze zestawienie ofert z uwzględnieniem omyłek
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet nr 4
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i uniewaznieniu
      4/Med./2017 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych.
         Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (4.Med.2017)
         Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dnia 20.02.2017 (4.Med.2017)
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Wynik postępowania
      2/Med./2017 Dostawa odczynników wraz najmem analizatorów dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wg 4 pakietów.
         Modyfikacja treści SIWZ z dn. 22.02.2017
         Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 02.03.2017r.
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 07.03.2017r.
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 13.03.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet nr 3
         Informacja o uniewaznieniu postępowania - Pakiet nr 4
      8/Log./2017 Dostawa artykułow spozywczych
         Modyfkacja tresci SIWZ
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      14/Log./2017 Dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z najmem kotłowni kontenerowej (mobilnej) i dostosowaniem instalacji c.o. - w sezonie grzewczym 2017/2018
         Modyfikacja treści SIWZ z dn. 01.03.2017
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 14.03.2017r.
      15/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Maquet, Getinge, Arjohuntleigh (Getinge Group).
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      7/Med./2017 Dostawa produktów leczniczych.
         Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 15.03.2017r.
         Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 21.03.2017r.
         Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dnia 22.03.2017r.
         Zawiadomienie o wniesieniu odwołania dot. pakietu nr 100.
         Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
         Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
         Modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania i otwrcia ofert.
      10/Med./2017 Dostawa jednorazowych i wielorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ ( pyt. 1 - 135)
         Wyjasnienia i modyfikacja tresci SIWZ wraz ze zmianą terminu składania ofert
         Wyjasnienia i modyfikacja SIWZ
         Zbiorcze zestawienie ofert
      5/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 22.03.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet nr 14
         Zbiorcze zestawienie ofert z uwzględnieniem omyłek
         Informacja o uniewaznieniu postępowania - Pakiet nr 3,4,7
      13/Med./2017 Dostawa odczynników do metod manualnych i materiałów kontroli wewnątrzlaboratoryjnej i międzynarodowej przez okres 36 miesięcy.
         Modyfikacja SIWZ z dnia 21.03.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
      16/Log./2017 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych i innych niż medyczne powstających w wyniku działalności szpitala oraz podległych przychodni.
      12/Med./2017 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego wraz z najmem urządzeń dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 14.04.2017r.
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 21.04.2017r.
      18/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego – 4 pakiety.
         Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dnia 31.03.2017r.
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dn. 07.04.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
      1/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego i mebli medycznych dla centralnej sterylizacji i pomieszczeń towarzyszących
         Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 26.04.2017 r.
      11/Med./2017 Dostawa sprzętu do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego wraz z obsługą serwisową oraz najmem dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych oraz plazmaferezy
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 18.04.2017r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
      19/Med./2017 Dostawa zastawek, pierścieni, stabilizatorów, retraktorów, łat PTFE dla Kliniki Kardiochirurgii.
      22/OPI/2017 Nadzór autorski i opieka serwisowa oprogramowania Infomedica/AMMS.
      20/Log/2017 Przebudowa kotłowni parowej w bud nr 1 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu kompleks K-2857
      26/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z najmem generatora do termoablacji
      25/Log/2017 Dostawa odzieży medycznej i kuchennej, obuwia medycznego, odzieży chirurgicznej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego)
   Przetargi ograniczone
   Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
   DIALOG TECHNICZNY
      DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2016
         Zmiana informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
         Zakończenie Dialogu Technicznego
      Dialog techniczny - zakup sprzętu medycznego dla ZBO
         Zmiana informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
   PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r.

Najem i dzierżawa
   najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
   najem lokalu na Punkt Aparatów Słuchowych
      zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie
   ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
   odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
   Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
   przetarg dla automatów z napojami na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu
      zawiadomienie o wyborze oferty dla przetargu AUTOMATY Z NAPOJAMI
   ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
   zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
   ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
   zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
   ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
   zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
   ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
   ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
   ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
   ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
   ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
   ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
   ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
   zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
   ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
   zapytanie ofertowe
   ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
   ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych

Ogłoszenia
   Dział Gospodarczy
      Dostawa sprzętu kuchennego (elektrycznego), sprzętu i wyposażenia kuchennego, profesjonalnego sprzętu kuchennego, kotłów warzelnych i pieca konwekcyjno-parowego w 2017/2018 roku
         Modyfikacja formularza cenowego w Pakiecie nr 3
         Modyfikacja formularza cenowego w Pakiecie nr 5
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa sprzętu chłodniczego typu AGD, zamrażarki skrzyniowej, oraz sprzętu chłodniczego farmaceutycznego/laboratoryjnego w 2017/2018 roku
         Odpowiedzi na pytania i modyfikacja
         Odpowiedź na pytanie i modyfikacja
         Odpowiedzi na pytania
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa sprzętu gospodarczego, drobnego wyposażenia gospodarczego i wózka szafki jezdnej do transportu brudnej i czystej bielizny szpitalnej w 2017/ 2018 rok
         Odpowiedzi na pytania i modyfikacja
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa sprzętu kwaterunkowego w 2017/ 2018 roku
         Odpowiedzi na pytania i modyfikacja
         Odpowiedzi na pytania i modyfikacja
         Odpowiedź na pytanie i modyfikacja
         Odpowiedzi na pytania
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa klimatyzatorów przenośnych
         Odpowiedzi na pytania
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa niszczarek dokumentów, bindownic i laminarki w 2017 roku.
         Odpowiedź na pytanie
         Odpowiedź na pytanie
         Odpowiedzi na pytania
         Odpowiedzi na pytania
         Wyjaśnienie i modyfikacja
   Dział Utrzymania Nieruchomości
      Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów SSP w tym systemów automatycznego oddymiania klatek schodowych zamontowanych w budynku n
         Odpowiedź na przesłane pytanie do treści ogłoszenia na systemy SSP
      Wykonanie remontu rampy i posadzek w budynku magazynowym nr 6 Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego
         Wydłużenie terminu składania ofert
      „Dostawa wraz z wymianą uszkodzonego zasilacza UPS zasilającego bloki operacyjne oddziału Laryngologii w 4 WSKzP SPZOZ - kompleks 2857 przy ul. Weigla 5 we Wrocławiu, oraz dobór i montaż zasi
         Odpowiedzi na pytania
      Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego na teren 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego na wykonane prace”.
      Dostawa chemii niezbędnej do serwisu urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody,
      Prowadzenie stałego serwisu urządzeń do uzdatniania ciepłej wody
      Wykonanie audytów energetycznych
         Zmiana terminu składania ofert - Wykonanie audytów energetycznych
   Projekty UE
      Zapytanie ofertowe: Promocja projektu pn: Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEG
      Zapytanie ofertowe: Promocja projektu pn: Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
      Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017
      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   Dział Żywienia
   Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
   Sekcja Sprzętu Medycznego
      Obsługa serwisowa sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu
      Dostawa stanowiska roboczego ze stali nierdzewnej- powtórne postępowanie
         Rozstrzygnięcie postępowania
      Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG
      Przegląd wraz z wymianą części eksploatacyjnych Trauma Recon System
      Dostawa Głowicy kamery 1488
      Wykonanie przeglądu okresowego Zestawu do badań elektrofizjologicznych wraz z dostawą kabla
      Obsługa serwisowa sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu 4WSK
      Doposażenie Magnetom Area w pakiet ilościowej analizy tkanki mięśnia sercowego oferujący mapy T1, T2, T3
   Podstawowa Opieka Zdrowotna
   Wykonywanie usług medycznych
   Wydział Administracji Ogólnej
   Apteka
      Zapytanie ofertowe na usługę odczytów dawek indywidualnych lub środkowiskowych od promieniowania jonizujacego gamma lub Rtg
      Infliximabum w programie lekowym: Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
      dostawa materiałów jednorazowych na potrzeby 4 WSK z P – S.P. Z.O.Z. – zabezpieczenie do czasu rozstrzygnięcia postępowania 47/med./2016
      Dostawa przyrządów do transferu leków
      Okluder do zamykania uszka lewego przedsionka w postaci samorozprężalnej konstrukcji nitynolowej pokrytej warstwą poliuretanową
      Dostawa wyrobów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii: cement; igła biopsyjna; zestaw do twarzoczaszki; zestaw do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego
      „Dostawa stentu szyjnego nitinolowego otwartokomórkowego ”
      „Dostawa Tocilizumab – ROACTEMRA”
      Dostawa materiałów szewnych.
         Załączniki do pobrania: 2016-11-29 11:41:58 - Modyfikacja treści SIWZ 29-11-2016
      Dostawa krążków do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów metodą dyfuzyjno-krążkową dla Zakładu Diagnostyki Labolatoryjnej
         Wyjaśnienia i modyfikacja-16.01.2017r
      Dostawa zamkniętych systemów aspiracyjno – próżniowych do pobierania krwi do badań równowagi kwasowo – zasadowej i wodno – elektrolitowej dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii
      Dostawa chłodzonych, nawigacyjno-ablacyjnych cewników obsługujących technologię pomiaru wartości oraz kierunku działania nacisku końcówki na tkankę , elektrod referencyjnych przy zastosowani
         Modyfikacja treści SIWZ i zmiana terminu składania/otwarcia ofert
      „Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych"
         Odpowiedź i wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 02.02.2017r
      „Dostawa jednorazowych materiałów medycznych”
         Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 09.02.2017r.
      ZAPYTANIE OFERTOWE PONIŻEJ na BIP na „Dostawa elektrody do czasowej stymulacji serca dla Pracowni Hemodynamiki”
      „Dostawa odczynników do metod manualnych identyfikacji drobnoustrojów na okres 36 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej według pakietów”
      „Dostawa prowadników sztywnych i super sztywnych dla Pracowni Hemodynamiki”
      „Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów”
         Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 25.04.2017r
         Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
      "Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów”
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z 27.04.17
   Ochrona Środowiska
      Wykonanie operatu dendrologicznego – inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5.
      Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań związanych z ochroną środowiska.Badanie jakości wprowadzanych ścieków i pomiar zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w kotłowniw

Praca w 4WSKzP
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Specjalistka/Starsza Pielęgniarka Klinika Kardiochirurgii
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusz - Zespół Transportu Wewnętrznego
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny- SOR
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Chirurgicznej 22/2017
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 22/2017
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 4/2017 w ramach umowy zlecenie - pielęgniarki w zakresie podanym poniżej
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu i unieważnieniu konkursu 4/2017
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie - pielegniarki, technicy nr 5/2017
      Sprostowanie do szczegółowchwarunków konkursu ofert i materiałów informacyjnych 5/2017
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 5/2017 i unieważnieniu konkursu w zakresie 4)
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarki w Pracowni Endoskopii Urologicznej nr 27/2017
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 27/2017
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz psychitra, lekarz służby medycyny pracy 28/2017
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 28/2017 i unieważnieniu konkursu w zakresie 2))
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz Klinika Kardiologii nr 29/2017
      Zmiana miejsca otwarcia ofert
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 29/2017
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - pielęgniarka/technik w Klinice Kardiologii 30/2017
      Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 30/2017
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz okulista nr 31/2017
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 31/2017
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz chirurgia ogólna SOR nr 32/2017
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Klinika Kardiologii nr 33/2017
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - perfuzjonista Klinika Kardiochirurgii nr 34/2017
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Zakład Radiologii Lekarskiej i Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo - Twarzowejnr 35/2017
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - SOR i Kliniczny Oddział Okulistycznynr 37/2017
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - lekarz POZ w Przychodni POZ przy WSOWL we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109 - nr 36/2017
   Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej - Klin. Oddz. Aneste. i Intensynwej Terapii, Klin. Oddzi. Neurolog. i SOR, Klin. Oddz. Urolog. nr 38/2017
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 7/2017
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017

System Zarządzania Jakością ISO9001

Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
   Cennik 4WSK zP SP ZOZ
corner   corner