logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
minus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Remont posadzki- wymiana wykładziny typu Tarket
minus Ekspertyza projektu układów klimatyzacji i wentylacji Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii, Neurochirurgii i Psychiatrii
minus Systemy alarmowe SSWiN
minus Konserwacja i uzupełnienie instalacji przywoławczych.
minus Konserwacja i naprawa sprzętu utrzymania czystości.
minus Wykonanie zabudowy z zimnego aluminium
minus Naprawy i konserwacje dźwigów
minus Naprawa wykładziny typu Tarket
plus Dostawa z montażem klimatyzatora typu Multisplit – zapewniającego normatywne temperatury pracy dla pomieszczeń Stacji Dializ oraz zapewnienie serwisu i sezonowych przeglądów gwarancyjnych w okre
minus Naprawa i konserwacja drzwi przesuwnych.
minus Naprawa rolet zewnętrznych
minus Pochylnia z kraty Serrated
 Konkurs ofert
plus Konkurs ofert - BANK KRWI
minus Konkurs ofert - KOS-zawał
minus Ogłoszenie wyników konkursu- KOS ZAWAŁ
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 4/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 5/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 6/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinicznym Oddziale Urologicznym
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 9/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 11/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 10/2018
minus Starszy Specjalista – Dział Inwestycji
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 13/2018
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 51/2018 w zakresie psychiatrii - 2 lekarzy
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr1/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 3/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 2/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 3/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 5/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 10/2019 - w zakresie czynności pielęg. oper. i tech. rtg
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 11/2019 - w zakresach opisanych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 12/2019 - w zakresie czynności zawodowych perfuzjonistów
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umowy zlecenie 6/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 7/2019
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


Mapa strony:

Zamówienia publiczne
   Przetargi nieograniczone
      71/WZM/2018 Dostawa szwów, drutów i znaczników chirurgicznych
         Zmiana terminu składania i otwarcia ofert + wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 05.10.2018r.
         Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
         Zmiana terminu składania i otwarcia ofert + wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 18.10.2018r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania
      78/WZM/2018 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem aparatów na potrzeby Pracowni Hemodynamiki, Kliniki Kardiochirurgii i Pracowni Elektrofizjologii
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 05.10.2018
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      82/WZM/2018 Dostawa testów immunochromatograficznych, barwników i odczynników do metod manualnych przez okres 24 miesięcy
         Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 05.10.2018r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      80/WZM/2018 Dostawa materiałów medycznych na potrzeby Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 30.10.2018
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Informacja o unieważnieniu postepowania - pakiet 2,3,4,5,13,14,16
         Zbiorcze zestawienie ofert po poprawie oczywistych omyłek
         Informacja o unieważnieniu postępowania - pakiet 10,11,15,17
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_80/WZM/2018
      72/WZM/2018 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM: 2 APARATÓW DO NIEINWAZYJNEGO, BEZPOŚREDNIEGO I CIĄGŁEGO POMIARU ZMIAN NASYCENIA TLENEM HEMOGLOBINY W OBSZARZE MÓZGU , 2 MONITORÓW DO ZABIEGÓW
         Wyjasnienia i modyfikacja tresci SIWZ nr 1
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ nr 2
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ nr 3
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ nr 4
         Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ nr 5
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Informacja o uniewaznieniu postepowania w zakresie pakietów nr 5, 11, 23, 32, 42, 46, 48, 51 – 55, 58 – 59, 61 – 64, 66 – 68, 71 – 72
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w obrębie pakietu nr 69
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - w zakresie pakietów nr 1, 2, 3, 12, 16, 25, 33, 34, 41, 47, 56, 57, 60, 65
         ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - w zakresie pakietu nr 4,6-10, 13 - 15, 17 -22, 24, 26, 27, 36, 45,49, 50,70
         ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - w zakresie pakietu nr 29 - 31, 35, 37-40, 43,44
      90/WZM/2018 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych
         Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 05.11.2018r.
         Modufikacja SIWZ z dn. 06.11.2018r.
         Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 15.11.2018r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      88/PZL/2018 Świadczenie całodobowych usług odpłatnego transportu sanitarnego przez okres 36 miesięcy
         Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ + zmiana terminu składania i otwarcia ofert
         Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
      95/WZM/2018 Dostawa aspiratora chirurgicznego - noża ultradźwiękowego do zabiegów resekcyjnych wątroby oraz akcesoriów zużywalnych do wykonania 100 zabiegów na okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy
         Modyfikacja treści SIWZ z dn. 26.10.2018r.
         Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 31.10.2018r.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      97/WAO/2018 Świadczenie usług ochrony fizycznej Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ + zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      101/WZM/2018 Dostawa produktów leczniczych wg 9 pakietów
      94/WZM/2018 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA KLINICZNEGO ODDZIAŁU CHIRURGII NACZYNIOWEJ WRAZ Z NAJMEM KOMPUTERA I BEZOLEJOWEJ POMPY OBROTOWEJ
      93/WZM/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii wraz z najmem instrumentarium
      100/PZL/PE/2018: DOSTAWA SPRZĘTU I ARTYKUŁÓW BIUROWYCH – PAPIERU, TONERÓW DO KSEROKOPIAREK, GALANTERII BIUROWEJ ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WEDŁUG 8 PAKIETÓW
         Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ
         Zbiorcze zestawienie ofert_100/PZL/PE/2018
         Zbiorcze zestawienie ofert_po poprawie omyłek pisarskich
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_w zakresie pakietów nr 5,6,7,8_100/PZL/PE/2018
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów nr 1,2,3,4_100/PZL/PE/2018
      103/PE/2018; DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ORAZ WSPARCIE OPROGRAMOWANIA
         Zbiorcze zestawienie ofert_103/PE/2018
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_103/PE/2018
      106/PZL/2018 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego
         Modyfikacja SIWZ z dn. 08.01.2019r. + zmiana terminu składania i otwarcia ofert
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najokrzystniejszej ofert
      104/WZM/2018 DOSTAWA MIKROCEWNIKÓW, CEWNIKÓW, STENTÓW, DRENÓW, PROWADNIKÓW, BALONÓW DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI
      105/PZL/2018 Świadczenie całodobowych usług odpłatnego transportu sanitarnego
      4WSzKzP.SZP.2612.5.2019 DOSTAWĘ CHEMICZNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH I MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCYCH, W POSTACI KONCENTRATÓW DOZOWANYCH PRZEZ SPECJALISTYCZNE DOZOWNIKI WRAZ Z ICH NAJMEM ORAZ CHEMICZNYCH ŚRODKÓW
         MODYFIKACJA nr 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
         Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ nr 2
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w obrębie pakietu nr 1.
      4WSzKzP.SZP.2612.3.2019 Dostawa zastawek, stabilizatorów, retraktorów, pierścieni, łat, systemu do plastyki zastawki trójdzielnej dla Kliniki Kardiochirurgii.
      4WSzKzP.SZP.2612.1.2019 Dostawa Immunoglobulinum.
      4WSzKzP.SZP.2612.6.2019 Dostawy mleka i jego przetworów
         Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ nr 1
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
      4WSzKzP.SZP.2612.7.2019 Dostawa artykułów spożywczych.
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Zbiorcze zestawienie ofert po prawie omyłki
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
      4WSzKzP.SZP.2612.11.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA KLINICZNEGO ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII WRAZ Z NAJMEM URZĄDZENIA DO PRZYGOTOWYWANIA MATERIAŁU EMBOLIZACYJNEGO
      4WSzKzP.SZP.2612.9.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA PRACOWNI ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ, ZAKŁADU ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ ORAZ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ
      4WSzKzP.SZP.2612.8.2019 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych i innych niż medyczne powstających w wyniku działalności 4Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu ora
      4WSzKzP.SZP.2612.4.2019 Dostawa produktów leczniczych.
      4WSzKzP.SZP.2612.2.2019: Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran
      4WSzKzP.SZP.2612.12.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM INSTRUMENTARIUM NA POTRZEBY KLINICZNYCH ODDZIAŁÓW: ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII, CHIRURGII SZCZĘKOWO-
      4WSzKzP.SZP.2612.18.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę haka automatycznego do operacji wątroby - 1 kpl.
         Wyjasnienie treści SIWZ
      4WSzKzP.SZP.2612.13.2019 Dostawa materiałów medycznych, soczewek, preparatów, wiskoelastyków, sprzętu medycznego dla Klinicznego Oddziału Okulistyki.
      4WSzKzP.SZP.2612.30.2019 Dostawa chemicznych środków czyszczących i myjąco-dezynfekujących, w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki wraz z ich najmem na 2019/ 20 rok
   Przetargi ograniczone
   Przetargi - projekty unijne
      41/WZM/2018 Dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we W
         Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ nr 1 z dn. 12.06.2018
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Informacja o unieważnieniu - pakiet 7,8,10,11,13
         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet 1,2,3,4,5,6,9,12
   Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
   DIALOG TECHNICZNY
      Dialog techniczny - zakup sprzętu medycznego dla ZBO
         Zmiana informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
   DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
   PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Najem i dzierżawa
   najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
   ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
   odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
   Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
   ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
   zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
   ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
   zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
   ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
   zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
   ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
   ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
   ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
   ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
   ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
   ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
   ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
   zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
   ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
   zapytanie ofertowe
   ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
   ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
   ogłoszenie o przetargu
   ogłoszenie o wyniku postępowania
   ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
   zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
   zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
   zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
   zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
   zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
   ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
      zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KIOSK - SZATNIA
   przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
   wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
   zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
   przetarg na Automaty z napojami II
   uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
   Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
   prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
      zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera na 2019r
   DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
   najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
   Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
   Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu

Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
   Remont posadzki- wymiana wykładziny typu Tarket
   Ekspertyza projektu układów klimatyzacji i wentylacji Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii, Neurochirurgii i Psychiatrii
   Systemy alarmowe SSWiN
   Konserwacja i uzupełnienie instalacji przywoławczych.
   Konserwacja i naprawa sprzętu utrzymania czystości.
   Wykonanie zabudowy z zimnego aluminium
   Naprawy i konserwacje dźwigów
   Naprawa wykładziny typu Tarket
   Dostawa z montażem klimatyzatora typu Multisplit – zapewniającego normatywne temperatury pracy dla pomieszczeń Stacji Dializ oraz zapewnienie serwisu i sezonowych przeglądów gwarancyjnych w okre
      Wyjaśnienie Zamawiającego
      Zestawienie ofert
   Naprawa i konserwacja drzwi przesuwnych.
   Naprawa rolet zewnętrznych
   Pochylnia z kraty Serrated

Konkurs ofert
   Konkurs ofert - BANK KRWI
      ZMIANA - Bank Krwi
         Zmiana w SWKO - Bank Krwi
         Ogłoszenie wyniku konkursu ofert Bank Krwi
   Konkurs ofert - KOS-zawał
   Ogłoszenie wyników konkursu- KOS ZAWAŁ

Ogłoszenia
   Dział Gospodarczy
      Dstawa sprzetu i wyposażenia gospodarczego na 2018/19 rok.
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa sprzętu kuchennego (elektrycznego), sprzętu i wyposażenia kuchennego drobnego, jednorazowego i zastawy stołowej, profesjonalnego sprzętu kuchennego, ubijarki - mieszarki gastronomicznej i przy
         Odpowiedzi na pytania
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa sprzętu kwaterunkowego, krzeseł, foteli i wersalek, szaf ubraniowych, kartotekowych metalowych i regałów metalowych oraz wózków lekkich na 2018/ 2019 rok
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Sprzedaż i dostawa aluminiowych (stop aluminium) wózków do transportu odpadów medycznych/komunalnych i brudnej bielizny oraz sprzętu gospodarczego do utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach s
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa płyt meblowych (ciętych na żądany wymiar), pilśniowych i obrzeża meblowego w 2018/ 2019 roku
         Zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa sprzętu chłodniczego typu AGD i zamrażarki skrzyniowej oraz sprzętu chłodniczego medycznego/ laboratoryjnego i niskotemperaturowego w 2018/2019 rok
         Odpowiedzi na pytania
         Odpowiedzi na pytania i modyfikacja
         Odpowiedzi na pytania i modyfikacja 2 oraz wydłużenie terminu składania ofert
         Odpowiedź na pytanie
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Sprzedaż urządzeń (sprzętu pralniczego)
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS i oleju napędowego EKODIESEL na 2018 rok
         Zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Sprzedaż suszarki bębnowej przemysłowej LAVAMAC model LS 530
      Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego na 2018/2019 rok.
         Odpowiedź na pytanie
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania czystości
         Odpowiedzi na pytania i modyfikacja
         Odpowiedzi na pytania
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Dostawa odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz umundurowania i obuwia służbowego portierów na 2018/ 2019 rok
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
      Przeglądy i konserwacje okresowe wózków widłowych w 2019 roku
         Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
         Rozstrzygnięcie ofert
   Projekty UE
      Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”.
      Protokół wyboru oferenta do zapytania ofertowego z dnia 23 marca 2018 r. na stanowisko Menadżer Projektu
      Rozeznanie cenowe nr 1/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu
      Informacja o przetargach dla projektu nr POIS.09.02.00-00-0076/17
      Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.
      Rozeznanie cenowe nr 01/Proj_UE/GIN/2018 na wykonanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie - GINEKOLOGIA
      Zawiadomienie o wyborze wykonawcy-Ginekologia
      Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu
      Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.
      Zapytanie ofertowe nr 6 /POIS/9.2/4WSK na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szp
      Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu
   Dział Żywienia
   Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
   Sekcja Sprzętu Medycznego
      Sprzedaż wraz z demontażem Stołu stereotaktycznego do biopsji piersi pod kontrolą RTG
         Zmiana terminu składania ofert
         Odpowiedzi na pytania
         Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
      Sprzedaż wraz z demontażem angiokardiografu
         Odpowiedzi na pytania
         Ogłoszenie wyników postępowania
      Dostawa doposażenia zestawu Kleinsasser produkcji Storz do mikrochirurgii krtani oraz oprzyrządowania do zabiegów onkologicznych
         Odpowiedzi na pytania
         Ogłoszenie wyników
      Dostawa odgryzaczy kostnych typu Kerrison
         Ogłoszenie wyników
      Dostawa oprzyrządowania do operacji zastawek
      Dostawa zestawów do zabiegów do wszczepień stymulatorów - postępowanie unieważnione
      Dostawa zestawów do zabiegów do wszczepień stymulatorów
      "Obsługa serwisowa Zestawu do badań elektrofizjologicznych”
         ogłoszenie wyników
      "Obsługa serwisowa sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu"
         Ogłoszenie wyników
      "Obsługa serwisowa sprzętu medycznego: Tomograf komputerowy wielowarstwowy 2-źródłowy będącego na wyposażeniu 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu"
         Ogłoszenie wyników
      Obsługa serwisowa sprzętu medycznego - Zestawy artroskopowe prod. Stryker
         Ogłoszenie wyników
   Podstawowa Opieka Zdrowotna
   Wykonywanie usług medycznych
   Wydział Administracji Ogólnej
   Apteka
      „Dostawa odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii kolumnowej moczu przez okres 12 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej”
      „Dostawa rozrusznika bezelektrodowego serca z zestawem do wprowadzania i koszulek wprowadzających 18Fr dla Pracowni Elektrofizjologii”
      „Usługa w postaci odczytów dawek indywidualnych lub środowiskowych od promieniowania jonizującego gamma lub Rtg”.
      „Dostawa odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii cieczowej w moczu przez okres 12 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej”
   Ochrona Środowiska
      Zapytanie ofertowe na wykonanie zadań związanych z ochroną środowiska.Badanie jakości wprowadzanych ścieków i pomiar zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w kotłowniw
      Wykonanie procedury usunięcia trzech piezometrów zlokalizowanych na terenie szpitala
      Wykonanie opracowania związanego ze zgłoszeniem instalacji nie wymagających pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza oraz wykonanie pomiaru emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w ko

Praca w 4WSKzP
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
   Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego 8/2017
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
      ogloszenie o rozstrzygnięciu konkursu 15/2017
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
      ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego 16/2017
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
      Ogloszenie o unieważnieniu postępowania 19/2017
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 2/2018
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 4/2018
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 4/2018
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 5/2018
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 5 /2018
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 6/2018
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018
   Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinicznym Oddziale Urologicznym
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 8 /2018
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 9/2018
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 11/2018
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 11 /2018
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 10/2018
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 10/2018
   Starszy Specjalista – Dział Inwestycji
   Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018
   Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 13/2018
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 51/2018 w zakresie psychiatrii - 2 lekarzy
      Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu 51/2018
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr1/2019
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 1/2019 ZL
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 3/2019
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 3/2019
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 4/2019
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 7/2019
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 7/2019
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 2/2019
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 2/2019 ZL
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 3/2019
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 3/2019 ZL
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 4/2019
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 4/2019 ZL
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 5/2019
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 5/2019 ZL
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2019
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 9/2019
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 10/2019 - w zakresie czynności pielęg. oper. i tech. rtg
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 10/2019
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 11/2019 - w zakresach opisanych poniżej
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 11/2019
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 12/2019 - w zakresie czynności zawodowych perfuzjonistów
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 12/2019
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2019
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 13/2019
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umowy zlecenie 6/2019
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 6/2019 ZL
   Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 7/2019
      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu nr 7/2019 ZL

System Zarządzania Jakością ISO9001

Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
   Cennik usług 4WSK
corner   corner