logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Remont klatki schodowej w budynku nr 9 – Stomatologia na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu"
minus Wykonanie i montaż moskitier
minus Remont Patomorfologii
minus Ekspertyza techniczna układu klimatyzacji.
minus 1. „Remont klatki schodowej w budynku nr 9 – Stomatologia na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus Czyszczenie oraz przegląd stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, wentylacji w kotłowni oraz urządzeń grzewczo-kominowych na terenie 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu wraz z wydaniem protokołu o
minus „Wykonanie i montaż 60 sztuk siatek ochronnych w ramkach mocowanych w oknach PCV (moskitiery) – budynku Zintegrowanych Bloków Operacyjnych na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu”.
minus Dostosowanie pomieszczeń po Bloku Operacyjnych Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu na potrzeby gabinetów lekarskich i sekretariatu w  budynku szpitalnym nr 1 na terenie 4WSzKz
minus Dostawa, montaż wraz z serwisem urządzenia do uzdatniania ciepłej wody użytkowej, zabezpieczenie przed bakterią Legionelii instalacji zasilanych z węzła cieplnego W-II, w kompleksie 4 Wojskowego Sz
plus Remont sanitariatu damskiego i męskiego przy wejściu głównym do budynku szpitalnego nr 1 na terenie 4WSzKzP PS ZOZ we Wrocławiu z wykorzystaniem materiałów z blachy nierdzewnej w systemie antydewastac
minus Demontaż starych drzwi, wykonanie i montaż nowych
minus Konserwacja, naprawy zasilaczy UPS i rozdzielnic medycznych
minus „Awaryjna naprawa stolarki okiennej PCV"
minus Wykonanie i montaz okna PCV do odpadów medycznych oraz drzwi PCV wejściowych do budynku Polikliniki
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
 Konkurs ofert
minus Ogłoszenie wyników konkursu- KOS ZAWAŁ
minus Konkurs ofert dotyczący rehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS zawał)
minus ZMIANA OGŁOSZENIA w Konkursie ofert rehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS zawał)
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalisty ds. BHP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Operatora
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Oglosznie naboru na stanowisko Higienistka stomatologiczna/Asystentka stomatologiczna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 4/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 5/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 6/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinicznym Oddziale Urologicznym
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 9/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 11/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 10/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 13/2018
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 51/2018 w zakresie psychiatrii - 2 lekarzy
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr1/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 3/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 2/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 3/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 5/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umowy zlecenie 6/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr16/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 17/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 18/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 20/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 19/2019 - w zakresach czynności lekarskich wyszczególnionych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 21/2019 - w zakresie technika elektroradiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 22/2019 - w zakresie czynności lekarskich alergolog i ch. ogólny SOR
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 23/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 9/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 24/2019 - w zakresie czynności pielęgniarskich
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 25/2019 - w zakresie czynności pielęgniarskich (kardiologia-Prac.Hem. i Elektro.)
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 27/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 28/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 26/2019 - umowy kontraktowe - czynności lekarskie w zakresach podanych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 29/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 10/2019 ZL
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 32/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 11/2019 ZL
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 30/2019 - umowy kontraktowe - lekarz specjalista w zakresie kardiologii
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 12/2019 ZL
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


Postępowanie na dostawę produktów leczniczych, nr sprawy 14/Med./2016

Zbiorcze zestawienie ofert po poprawie omyłek rachunkowych i pisarskich.

Nr

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

1.

Fagron Sp. z o.o.

ul. Pasternik 26

31-354 Kraków

Pakiet nr 1 – 78 261,26 zł

2.

Konsorcjum firm:

LIDER: ANPHARM

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.

ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa

SERVIER POLSKA SERVICES Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 10

01-248 Warszawa

Pakiet nr 71 – 2 842,99 zł

3.

Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.

ul. Nocznickiego 31

01-918 Warszawa

Pakiet nr 4 – 12 282,56 zł

Pakiet nr 17 – 54 529,20 zł

Pakiet nr 138 – 395,00 zł

4.

INTRA Sp. z o.o.

ul. Odrowąża 11

03-310 Warszawa

Pakiet nr 2 – 11 085,23 zł

Pakiet nr 3 – 116 348,40 zł

Pakiet nr 5 – 442 411,20 zł

Pakiet nr 13 – 300 884,22 zł

Pakiet nr 18 – 113 675,94 zł

Pakiet nr 21 – 36 619,34 zł

Pakiet nr 22 – 78 408,00 zł

Pakiet nr 30 – 113 667,97 zł

Pakiet nr 35 – 24 258,96 zł

Pakiet nr 36 – 23 414,40 zł

Pakiet nr 37 – 56 396,52 zł

Pakiet nr 40 – 109 900,80 zł

Pakiet nr 46 – 29 744,71 zł

Pakiet nr 50 – 90 321,88 zł

Pakiet nr 54 – 81 995,76 zł

Pakiet nr 55 – 16 598,61 zł

Pakiet nr 60 – 3  284,85 zł

Pakiet nr 61 – 1 735,68 zł

Pakiet nr 62 – 5 621,35 zł

Pakiet nr 63 – 22 771,49 zł

Pakiet nr 73 – 53 341,20 zł

Pakiet nr 76 – 174 119,77 zł

Pakiet nr 94 – 483,19 zł

Pakiet nr 100 – 9 346,11 zł

Pakiet nr 102 – 4 468,28 zł

Pakiet nr 120 – 116 417,82 zł

Pakiet nr 135 – 616 248,00 zł

Pakiet nr 140 – 992 511,36 zł

5.

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

Pakiet nr 5 – 410 810,40 zł

Pakiet nr 7 – 14 929,92 zł

Pakiet nr 9 – 16 027,20 zł

Pakiet nr 10 – 14 401,35 zł

Pakiet nr 25 – 30 840,48 zł

Pakiet nr 79 – 231 399,72 zł

Pakiet nr 80 – 207 909,18 zł

Pakiet nr 82 – 30 204,36 zł

Pakiet nr 83 – 86 972,40 zł

Pakiet nr 89 – 122 215,35 zł

Pakiet nr 127 – 166 698,00 zł

6.

GAMBRO POLAND Sp. z o. o.

ul. Cylichowska 13/15

04-769 Warszawa

(adres do korespondencji: ul.Kruczkowskiego 8,

00-380 Warszawa)

Pakiet nr 87 – 414 979,20 zł

7.

GSK Services Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

(adres do korespondencji: ul.Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa)

Pakiet nr 67 – 117 917,38 zł

Pakiet nr 77 – 28 620,00 zł

8.

Konsorcjum firm:

LIDER: Aspen Pharma Ireland Limited One George’s Quay Plaza

Dublin 2, Irlandia

(adres do korespondencji: Poleczki Business Park, ul. Osmańska 12,

02-823 Warszawa)

Nettle Pharma Services Sp. z o.o.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

Pakiet nr 68 – 183 408,03 zł

9.

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

Pakiet nr 21 – 37 882,08 zł

Pakiet nr 22 – 64 864,80 zł

Pakiet nr 23 – 45 036,00 zł

Pakiet nr 34 – 18 576,00 zł

Pakiet nr 38 – 13 662,00 zł

Pakiet nr 39 – 55 080,00 zł

Pakiet nr 40 – 86 022,00 zł

Pakiet nr 41 – 15 444,00 zł

Pakiet nr 43 – 86 400,00 zł

Pakiet nr 44 – 57 240,00 zł

Pakiet nr 49 – 13 780,80 zł

Pakiet nr 52 – 16 653,60 zł

Pakiet nr 53 – 71 539,20 zł

Pakiet nr 54 – 66 711,60 zł

Pakiet nr 64 – 14 520,82 zł

Pakiet nr 79 – 214 716,96 zł

Pakiet nr 81 – 8 792,28 zł

Pakiet nr 82 – 36 402,48 zł

Pakiet nr 83 – 68 964,48 zł

Pakiet nr 84 – 41 860,80 zł

Pakiet nr 85 – 46 710,00 zł

Pakiet nr 88 – 109 213,92 zł

Pakiet nr 90 – 17 251,47 zł

10.

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

Pakiet nr 20 – 25 461,00 zł

Pakiet nr 22 – 60 588,00 zł

Pakiet nr 44 – 54 835,92 zł

Pakiet nr 54 – 68 277,60 zł

Pakiet nr 77 – 49 978,08 zł

Pakiet nr 78 – 80 657,64 zł

Pakiet nr 79 – 219 299,40 zł

Pakiet nr 84 – 42 393,24 zł

Pakiet nr 148 – 89 210,16 zł

11.

AQUA-MED. ZPAM –KOLASA SP.J.

ul. Targowa 55

90-323 Łódź

Pakiet nr 2 – 8 026,83 zł

12.

OneMed Polska Sp. z o.o.

ul. Kolista 25

40-486 Katowice

Pakiet nr 19 – 18 766,08 zł

13.

Centrum Diabetologii Sp. z o.o.

ul. Niedźwiedzia 29B

02-737 Warszawa

Pakiet nr 93 – 34 797,60 zł

14.

Konsorcjum firm:

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o.

ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

Pakiet nr 111 – 37 665,00 zł

Pakiet nr 115 – 288 446,40 zł

Pakiet nr 139 – 361 152,00 zł

15.

FRESENIUS MEDICAL

CARE POLSKA S.A.

ul. Krzywa 13

60-118 Poznań

Pakiet nr 98 – 11 826,00 zł

Pakiet nr 147 – 6 696,00 zł

16.

IMED Poland Sp. z o.o.

ul. Puławska 314

02-819 Warszawa

Pakiet nr 3 – 110 808,00 zł

Pakiet nr 5 – 470 448,00 zł

Pakiet nr 6 – 17 010,00 zł

Pakiet nr 8 – 26 593,92 zł

Pakiet nr 126 – 166 698,00 zł

17.

Sanofi - Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Pakiet nr 63 – 7 822,59 zł

Pakiet nr 66 – 503 210,93 zł

18.

NEOMED Barbara Stańczyk

ul. Kajki 18

05-501 Piaseczno

Pakiet nr 19 – 15 292,80 zł

19.

Lek S.A.

ul. Podlipie 16

95-010 Stryków

Pakiet nr 3 – 102 774,42 zł

Pakiet nr 15 – 26 258,58 zł

Pakiet nr 34 – 18 360,00 zł

Pakiet nr 36 – 24 883,20 zł

Pakiet nr 45 – 54 709,56 zł

Pakiet nr 46 – 38 685,60 zł

Pakiet nr 49 – 20 671,20 zł

Pakiet nr 62 – 2 779,81 zł

Pakiet nr 74 – 25 956,45 zł

Pakiet nr 101 – 970,38 zł

20.

EGIS Polska Dystrybucja Sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 45D

02-146 Warszawa

Pakiet nr 31 – 13 989,85 zł

Pakiet nr 128 – 264 257,86 zł

21.

Konsorcjum firm:

LIDER: DELFARMA Sp. z o.o.

ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111

91-222 Łódź

Magellan S.A.

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76

90-330 Łódź

Pakiet nr 17 – 55 836,00 zł

22.

Roche Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39b

02 – 672 Warszawa

Pakiet nr 95 – 899,10 zł

Pakiet nr 96 – 38 880,00 zł

Pakiet nr 100 – 9 308,93 zł

Pakiet nr 102 – 4 468,28 zł

Pakiet nr 117 – 174 150,00 zł

Pakiet nr 120 – 116 999,99 zł

Pakiet nr 135 – 625 968,00 zł

Pakiet nr 140 – 1 007 998,56 zł

Pakiet nr 141 – 430 272,00 zł

23.

Salus International Sp. z o. o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

Pakiet nr 3 – 112 654,80 zł

Pakiet nr 4 – 13 132,00 zł

Pakiet nr 6 – 32 497,20 zł

Pakiet nr 11 – 64 990,73 zł

Pakiet nr 13 – 299 637,41 zł

Pakiet nr 14 – 138 240,00 zł

Pakiet nr 15 – 25 660,80 zł

Pakiet nr 16 – 76 310,96 zł

Pakiet nr 18 – 113 129,41 zł

Pakiet nr 21 – 35 424,54 zł

Pakiet nr 24 – 235 460,35 zł

Pakiet nr 27 – 39 538,92 zł

Pakiet nr 28 – 247 151,26 zł

Pakiet nr 29 – 25 216,64 zł

Pakiet nr 30 – 112 597,74 zł

Pakiet nr 31 – 16 958,17 zł

Pakiet nr 32 – 22 052,04 zł

Pakiet nr 33 – 5 661,40 zł

Pakiet nr 35 – 24 258,96 zł

Pakiet nr 36 – 23 587,20 zł

Pakiet nr 37 – 56 723,76 zł

Pakiet nr 38 – 19 305,00 zł

Pakiet nr 39 – 65 590,56 zł

Pakiet nr 40 – 86 868,72 zł

Pakiet nr 42 – 8 605,44 zł

Pakiet nr 43 – 67 176,00 zł

Pakiet nr 44 – 48 768,48zł

Pakiet nr 46 – 29 943,43 zł

Pakiet nr 47 – 62 934,95 zł

Pakiet nr 48 – 8 451,70 zł

Pakiet nr 49 – 11 256,41 zł

Pakiet nr 50 – 90 487,97 zł

Pakiet nr 53 – 67 029,12 zł

Pakiet nr 54 – 79 396,20 zł

Pakiet nr 55 – 14 338,04 zł

Pakiet nr 57 – 43 453,40 zł

Pakiet nr 59 – 6 632,82 zł

Pakiet nr 60 – 4 216,73 zł

Pakiet nr 61 – 1 059,07 zł

Pakiet nr 62 – 4 248,67 zł

Pakiet nr 63 – 11 517,95 zł

Pakiet nr 64 – 13 860,93 zł

Pakiet nr 65 – 193 485,03 zł

Pakiet nr 69 – 51 062,50 zł

Pakiet nr 72 – 290 801,38 zł

Pakiet nr 73 – 53 138,16 zł

Pakiet nr 75 – 82 367,00 zł

Pakiet nr 76 – 167 972,90 zł

Pakiet nr 77 – 85 382,60 zł

Pakiet nr 93 – 35 873,28 zł

Pakiet nr 94 – 195,59 zł

Pakiet nr 95 – 736,29 zł

Pakiet nr 101 – 4 903,74 zł

Pakiet nr 106 – 7 017,30 zł

Pakiet nr 108 – 266 525,41 zł

Pakiet nr109 – 46 437,30 zł

Pakiet nr 112 – 126 870,19 zł

Pakiet nr 113 – 81 000,32 zł

Pakiet nr 118 – 113 129,41 zł

Pakiet nr 133 – 59 875,20 zł

Pakiet nr 146 – 11 992,00 zł

24.

Konsorcjum firm:

LIDER: Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa

PGF URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Pakiet nr 116 – 230 000,04 zł

25.

Konsorcjum firm:

LIDER: PGF URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3,

91-342 Łódź

Pakiet nr 5 – 417 605,76 zł

Pakiet nr 11 – 64 526,54 zł

Pakiet nr 12 – 562 454,93 zł

Pakiet nr 13 – 299 637,41 zł

Pakiet nr 16 – 76 383,00 zł

Pakiet nr 18 – 113 207,71 zł

Pakiet nr 21 – 36 739,22 zł

Pakiet nr 30 – 113 338,50 zł

Pakiet nr 32 – 22 186,60 zł

Pakiet nr 33 – 5 614,27 zł

Pakiet nr 40 – 89 091,36 zł

Pakiet nr 48 – 9 237,89 zł

Pakiet nr 49 – 11 763,79 zł

Pakiet nr 51 – 81 431,18 zł

Pakiet nr 52 – 37 584,00 zł

Pakiet nr 55 – 14 222,78 zł

Pakiet nr 56 – 66 219,77 zł

Pakiet nr 69 – 49 113,99 zł

Pakiet nr 70 – 357 144,44 zł

Pakiet nr 73 – 53 060,40 zł

Pakiet nr 76 – 167 218,40 zł

Pakiet nr 94 – 310,36 zł

Pakiet nr 97 – 134 725,37 zł

Pakiet nr 103 – 1 510,42 zł

Pakiet nr 104 – 60 935,00 zł

Pakiet nr 110 – 25 383,20 zł

Pakiet nr 113 – 81 000,32 zł

Pakiet nr 114 – 45 986,40 zł

Pakiet nr 118 – 113 207,71 zł

Pakiet nr 119 – 89 145,36 zł

Pakiet nr 121 – 2 240 286,88 zł

Pakiet nr 122 – 212 047,20 zł

Pakiet nr 123 – 104 976,13 zł

Pakiet nr 124 – 582 754,18 zł

Pakiet nr 125 – 415 647,50 zł

Pakiet nr 126 – 160 237,44 zł

Pakiet nr 128 – 346 890,60 zł

Pakiet nr 129 – 1 545 735,85 zł

Pakiet nr 130 – 471 130,40 zł

Pakiet nr 132 – 272 764,80 zł

Pakiet nr 133 – 64 713,60 zł

Pakiet nr 134 – 92 616,05 zł

Pakiet nr 136 – 513 585,36 zł

Pakiet nr 137 – 505 615,61 zł

Pakiet nr 138 – 643,00 zł

Pakiet nr 146 – 11 580,41 zł

26.

Centrala Farmaceutyczna

CEFARM S.A.

ul. Jana Kazimierza 16

01-248 Warszawa

Pakiet nr 1 – 72 303,00 zł

Pakiet nr 2 – 9 972,02 zł

Pakiet nr 3 – 141 895,80 zł

Pakiet nr 6 – 17 336,92 zł

Pakiet nr 8 – 25 015,39 zł

Pakiet nr 10 – 8 019,65 zł

Pakiet nr 13 – 299 767,28 zł

Pakiet nr 21 – 77 778,14 zł

Pakiet nr 30 – 113 031,09 zł

Pakiet nr 33 – 6 631,26 zł

Pakiet nr 35 – 24 258,96 zł

Pakiet nr 36 – 23 328,00 zł

Pakiet nr 37 – 55 796,04 zł

Pakiet nr 39 – 73 998,36 zł

Pakiet nr 46 – 29 447,17 zł

Pakiet nr 51 – 93 910,92 zł

Pakiet nr 63 – 11 835,32 zł

Pakiet nr 73 – 53 547,48 zł

Pakiet nr 126 – 163 522,80 zł

Pakiet nr 128 – 346 890,60 zł

Pakiet nr 130 – 466 417,12 zł

27.

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 11 a

12-230 Biała Piska

Pakiet nr 5 – 415 134,72 zł

Pakiet nr 6 – 17 787,60 zł

Pakiet nr 91 – 78 361,61 zł

Pakiet nr 101 – 1 030,32 zł

Pakiet nr 110 – 25 726,90 zł

Pakiet nr 128 – 261 475,78 zł

28.

Konsorcjum firm:

LIDER: FARMACOL S.A.

ul. Rzepakowa 2,

40-541 Katowice

Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2,

40-541 Katowice

Pakiet nr 3 – 141 895,80 zł

Pakiet nr 5 – 64 480,97 zł

Pakiet nr 11 – 26 664,55 zł

Pakiet nr 13 – 299 625,48 zł

Pakiet nr 14 – 122 904,00 zł

Pakiet nr 16 – 77 068,58 zł

Pakiet nr 18 – 113 524,04 zł

Pakiet nr 21 – 36 303,66 zł

Pakiet nr 24 – 234 432,22 zł

Pakiet nr 27 – 40 473,52 zł

Pakiet nr 28 – 259 445,90 zł

Pakiet nr 30 – 112 854,19 zł

Pakiet nr 33 – 6 474,65 zł

Pakiet nr 35 – 23 081,76 zł

Pakiet nr 36 – 22 550,40 zł

Pakiet nr 37 – 58 397,76 zł

Pakiet nr 38 – 18 927,00 zł

Pakiet nr 42 – 8 592,48 zł

Pakiet nr 43 – 66 096,00 zł

Pakiet nr 44 – 48 196,08 zł

Pakiet nr 47 – 58 447,76 zł

Pakiet nr 48 – 9 123,84 zł

Pakiet nr 49 – 11 895,34 zł

Pakiet nr 53 – 691 200,00 zł

Pakiet nr 55 – 14 324,22 zł

Pakiet nr 56 – 66 238,56 zł

Pakiet nr 57 – 44 555,20 zł

Pakiet nr 59 – 6 750,81 zł

Pakiet nr 60 – 3 645,69 zł

Pakiet nr 61 – 1 080,56 zł

Pakiet nr 62 – 4 242,02 zł

Pakiet nr 63 – 11 539,44 zł

Pakiet nr 64 – 13 790,85 zł

Pakiet nr 65 – 191 944,48 zł

Pakiet nr 69 – 49 554,20 zł

Pakiet nr 73 – 131 770,37 zł

Pakiet nr 75 – 81 972,74 zł

Pakiet nr 76 – 165 211,44 zł

Pakiet nr 93 – 38 083,61 zł

Pakiet nr 94 – 301,61 zł

Pakiet nr 96 – 38 782,80 zł

Pakiet nr 97 – 134 571,65 zł

Pakiet nr102 – 4 450,46 zł

Pakiet nr 105 – 64 233,16 zł

Pakiet nr 106 – 7 116,56 zł

Pakiet nr 113 – 80 933,90 zł

Pakiet nr 118 – 113 524,04 zł

Pakiet nr 120 – 115 952,08 zł

Pakiet nr 123 – 104 945,54 zł

Pakiet nr 131 – 2 550 700,80 zł

Pakiet nr 133 – 77 868,00 zł

Pakiet nr 135 – 620 784,00 zł

Pakiet nr 136 – 523 044,00 zł

Pakiet nr 140 – 998 969,76 zł

Pakiet nr 146 – 12 107,88 zł

29.

NEUCA S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58

87-100 Toruń

(adres do korespondencji:

ul. Porcelanowa 76, 40-246 Katowice)

Pakiet nr 11 – 64 482,48 zł

Pakiet nr 12 – 561 624,84

Pakiet nr 13 – 300 485,38 zł

Pakiet nr 18 – 114 032,99 zł

Pakiet nr 21 – 80 559,36 zł

Pakiet nr 24 – 235 178,71 zł

Pakiet nr 27 – 39 479,01 zł

Pakiet nr 29 – 33 063,06 zł

Pakiet nr 30 – 114 253,52 zł

Pakiet nr 32 – 23 784,93 zł

Pakiet nr 35 – 23 926,32 zł

Pakiet nr 36 – 22 982,40 zł

Pakiet nr 37 – 51 757,92 zł

Pakiet nr 40 – 87 966,00 zł

Pakiet nr 46 – 28 748,52 zł

Pakiet nr 47 – 82 406,60 zł

Pakiet nr 50 – 89 481,79 zł

Pakiet nr 55 – 14 482,44 zł

Pakiet nr 59 – 7 043,28 zł

Pakiet nr 60 – 3 542,45 zł

Pakiet nr 61 – 1 092,45 zł

Pakiet nr 62 – 4 906,43 zł

Pakiet nr 63 – 13 873,89 zł

Pakiet nr 65 – 191 678,67 zł

Pakiet nr 76 – 180 577,10 zł

Pakiet nr 93 – 37 072,73 zł

Pakiet nr 94 – 299,67 zł

Pakiet nr 113 – 81 000,00 zł

Pakiet nr 120 – 96 436,22 zł

Pakiet nr 123 – 104 976,00 zł

Pakiet nr 133 – 67 737,60 zł

Pakiet nr 135 – 619 488,00 zł

Pakiet nr 136 – 526 176,00 zł

Pakiet nr 140 – 999 984,96 zł

Pakiet nr 146 – 11 988,00 zł

30.

Konsorcjum firm:

LIDER: AMGEN Spółka z o. o.

ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa

Nettle S.A.

ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

Pakiet nr 99 – 114 307,20 zł

Pakiet nr 101 – 28 575,18 zł

Pakiet nr 107 – 299 999,16 zł

Pakiet nr 145 – 235 872,00 zł

31.

Centrum Zaopatrzenia

Medycznego CEZAL S.A.

ul. Widna 4

50-543 Wrocław

Pakiet nr 143 – 103 999,36 zł

32.

ASCLEPIOS S.A.

ul. Hubska 44

50-502 Wrocław

Pakiet nr 10 – 14 492,52 zł

Pakiet nr 11 – 77 321,52 zł

Pakiet nr 19 – 17 573,76 zł

Pakiet nr 27 – 42 622,92 zł

Pakiet nr 32 – 23 306,78 zł

Pakiet nr 33 – 6 526,66 zł

Pakiet nr 35 – 23 680,08 zł

Pakiet nr 36 – 23 155,20 zł

Pakiet nr 37 – 59 760,72 zł

Pakiet nr 38 – 19 467,00 zł

Pakiet nr 42 – 8 853,84 zł

Pakiet nr 43 – 64 800,00 zł

Pakiet nr 44 – 47 852,64 zł

Pakiet nr 53 – 66 355,20 zł

Pakiet nr 55 – 14 702,53 zł

Pakiet nr 58 – 666 926,42 zł

Pakiet nr 59 – 8 238,21 zł

Pakiet nr 61 – 1 478,97 zł

Pakiet nr 62 – 5 805,33 zł

Pakiet nr 69 – 52 713,16 zł

Pakiet nr 75 – 82 410,19 zł

Pakiet nr 76 – 172 325,08 zł

Pakiet nr 91 – 77 753,74 zł

Pakiet nr 94 – 306,54 zł

Pakiet nr 95 – 749,41 zł

Pakiet nr 101 – 1 030,32 zł

Pakiet nr 104 – 62 120,52 zł

Pakiet nr 110 – 25 815,35 zł

Pakiet nr 112 – 159 984,94 zł

Pakiet nr 124 – 596 502,14 zł

Pakiet nr 128 – 261 729,14 zł

Pakiet nr 143 – 104 312,83 zł

 Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brutto: 24 453 660,71 zł w tym gwarantowana 11 731 448,49 zł (słownie: jedenaście  milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych, 49/100).                      

Ilość odwiedzin: 459
Nazwa dokumentu: Zbiorcze zestawienie ofert po poprawie omyłek rachunkowych i pisarskich.
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Karpińska
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Karpińska
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Karpińska
Data wytworzenia informacji: 2016-05-25 09:46:42
Data udostępnienia informacji: 2016-05-25 09:46:42
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-01 09:44:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner