logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Czyszczenie oraz przegląd stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, wentylacji w kotłowni oraz urządzeń grzewczo-kominowych na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wydaniem protokołu o
minus Odświeżenie powłok malarskich korytarzy piwnicy, parteru, I, II, III, i IV pietra i klatki schodowej nr 1 i nr 2 w budynku nr 36 – Poliklinika na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Wykonanie stałego serwisu urządzeń do uzdatniania ciepłej wody użytkowej
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
 Konkurs ofert
minus Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA
 Ogłoszenia
minus Dział Gospodarczy
   plus Dstawa sprzetu i wyposażenia gospodarczego na 2018/19 rok.
   plus Dostawa sprzętu kuchennego (elektrycznego), sprzętu i wyposażenia kuchennego drobnego, jednorazowego i zastawy stołowej, profesjonalnego sprzętu kuchennego, ubijarki - mieszarki gastronomicznej i przy
   plus Dostawa sprzętu kwaterunkowego, krzeseł, foteli i wersalek, szaf ubraniowych, kartotekowych metalowych i regałów metalowych oraz wózków lekkich na 2018/ 2019 rok
   plus Sprzedaż i dostawa aluminiowych (stop aluminium) wózków do transportu odpadów medycznych/komunalnych i brudnej bielizny oraz sprzętu gospodarczego do utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach s
   plus Dostawa płyt meblowych (ciętych na żądany wymiar), pilśniowych i obrzeża meblowego w 2018/ 2019 roku
   minus Dostawa sprzętu chłodniczego typu AGD i zamrażarki skrzyniowej oraz sprzętu chłodniczego medycznego/ laboratoryjnego i niskotemperaturowego w 2018/2019 rok
      minus Odpowiedzi na pytania
      minus Odpowiedzi na pytania i modyfikacja
      minus Odpowiedzi na pytania i modyfikacja 2 oraz wydłużenie terminu składania ofert
      minus Odpowiedź na pytanie
      minus Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
      minus Rozstrzygnięcie ofert
   plus Sprzedaż urządzeń (sprzętu pralniczego)
   plus Dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS i oleju napędowego EKODIESEL na 2018 rok
   minus Sprzedaż suszarki bębnowej przemysłowej LAVAMAC model LS 530
   plus Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego na 2018/2019 rok.
   plus Dostawa maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania czystości
   plus Dostawa odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz umundurowania i obuwia służbowego portierów na 2018/ 2019 rok
   plus Przeglądy i konserwacje okresowe wózków widłowych w 2019 roku
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Referent SPiOZ- nabór wewnętrzny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent- Poradnia Ginekologiczna (zastępstwo)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz-Klinika Chorób Wewnętrznych/SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 4/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 8/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 7/2020 - lekarz: kardiolog, POZ
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 9/2020
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 10/2020 - perfuzjoniści
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 11/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 5/2020
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


Nr  Postępowania  02/03/DG/Log/2018                                                              Wrocław 16.04.2018r.

 

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z OTWARCIA OFERT 

zapytania ofertowego na dostawę i uruchomienie sprzętu chłodniczego typu AGD, zamrażarki skrzyniowej 300/320L oraz sprzętu chłodniczego medycznego/laboratoryjnego i zamrażarki niskotemperaturowej w 2018/ 2019 roku,

prowadzonego w postępowaniu poniżej 30 000 Euro

 

         Nr oferty/Wykonawca

Kwota brutto oferty

Uwagi

Pakiet 1 – Lodówki (chłodziarki) typu AGD.

1/ ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.

ul Polna 21;

87-100 Toruń

-

 

2/ FORST Tomasz Jankowski

ul Dobra 9;

05-092 Łomianki

-

 

3/ Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

BIMS Sp. j.

ul Staszica 22;

82-500 Kwidzyn

12 790,85 zł

Płatność 30 dni

Termin dostawy 2 dni

Gwarancja 36 miesięcy

Termin naprawy gwar.2 dni.

4/ A-BIOTECH M. Zemanek- Zboch Sp. j.

ul Strzegomska 260A/4;

54-432 Wrocław

-

 

5/ MERAZET S. A.

ul Krauthofera 36;

60-203 Poznań

-

 

6/ IDALIA Ireneusz Wolak Sp. j.

ul M. Fołtyn 10;

26-615 Radom

-

 

7/ SWISSPOL Ltd. Sp. z o. o.

ul Wilcza 27;

50-429 Wrocław

8 053,96 zł

Płatność 30 dni

Termin dostawy 2 dni

Gwarancja 36 miesięcy

Termin naprawy gwar.2 dni.

8/ VWR International Sp.  z o. o.

ul Limbowa 5;

80-175 Gdańsk

-

 

9/ LABSYSTEM S.C.

ul Dobrego Pasterza 100;

31-416 Kraków

-

 

Pakiet 2 – Zamrażarka skrzyniowa 300/320L.

1/ ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.

ul Polna 21;

87-100 Toruń

-

 

2/ FORST Tomasz Jankowski

ul Dobra 9;

05-092 Łomianki

-

 

3/ Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

BIMS Sp. j.

ul Staszica 22;

82-500 Kwidzyn

4 075,97 zł

Płatność 30 dni

Termin dostawy 14 dni

Gwarancja 36 miesięcy

Termin naprawy gwar.12 godz

4/ A-BIOTECH M. Zemanek- Zboch Sp. j.

ul Strzegomska 260A/4;

54-432 Wrocław

2 335,77 zł

Płatność 30 dni

Termin dostawy 14 dni

Gwarancja 24 miesiące Termin naprawy gwar.24 godz

5/ MERAZET S. A.

ul Krauthofera 36;

60-203 Poznań

-

 

6/ IDALIA Ireneusz Wolak Sp. j.

ul M. Fołtyn 10;

26-615 Radom

2 706,00 zł

Płatność 30 dni

Termin dostawy 14 dni

Gwarancja 24 miesiące

Termin naprawy gwar.48 godz

7/ SWISSPOL Ltd. Sp. z o. o.

ul Wilcza 27;

50-429 Wrocław

2 021,68 zł

Płatność 30 dni

Termin dostawy 14 dni

Gwarancja 36 miesięcy

Termin naprawy gwar.12 godz

8/ VWR International Sp.  z o. o.

ul Limbowa 5;

80-175 Gdańsk

-

 

9/ LABSYSTEM S.C.

ul Dobrego Pasterza 100;

31-416 Kraków

-

 

Pakiet 3 – Sprzęt chłodniczy medyczny laboratoryjny

1/ ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.

ul Polna 21;

87-100 Toruń

-

 

2/ FORST Tomasz Jankowski

ul Dobra 9;

05-092 Łomianki

56 580,00 zł

Płatność 30 dni

Termin dostawy 14 dni

Gwarancja 24 miesiące

Termin naprawy gwar.24 godz

3/ Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

BIMS Sp. j.

ul Staszica 22;

82-500 Kwidzyn

82 902,40 zł

Płatność 30 dni

Termin dostawy 14 dni

Gwarancja 36 miesięcy

Termin naprawy gwar.6 godz.

4/ A-BIOTECH M. Zemanek- Zboch Sp. j.

ul Strzegomska 260A/4;

54-432 Wrocław

53 719,02 zł

Płatność 30 dni

Termin dostawy 14 dni

Gwarancja 24 miesiące

Termin naprawy gwar.24 godz

5/ MERAZET S. A.

ul Krauthofera 36;

60-203 Poznań

52 728,87 zł

Płatność 30 dni

Termin dostawy 5 dni

Gwarancja 36 miesiące

Termin naprawy gwar.24 godz

6/ IDALIA Ireneusz Wolak Sp. j.

ul M. Fołtyn 10;

26-615 Radom

52 767,00 zł

Płatność 30 dni

Termin dostawy 14 dni

Gwarancja 24 miesiące

Termin naprawy gwar.24 godz

7/ SWISSPOL Ltd. Sp. z o. o.

ul Wilcza 27;

50-429 Wrocław

-

 

8/ VWR International Sp.  z o. o.

ul Limbowa 5;

80-175 Gdańsk

53 339,90 zł

Płatność 30 dni

Termin dostawy 14 dni

Gwarancja 36 miesiące

Termin naprawy gwar. 6 godz.

9/ LABSYSTEM S.C.

ul Dobrego Pasterza 100;

31-416 Kraków

55 325,40 zł

Płatność 30 dni

Termin dostawy 14 dni

Gwarancja 25 miesiące

Termin naprawy gwar.24 godz

Pakiet 4 – Zamrażarka niskotemperaturowa

1/ ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.

ul Polna 21;

87-100 Toruń

28 811,77 zł

Płatność 30 dni

Termin dostawy 49 dni

Gwarancja 24 miesiące

Termin naprawy gwar. 6 godz.

2/ FORST Tomasz Jankowski

ul Dobra 9;

05-092 Łomianki

-

 

3/ Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

BIMS Sp. j.

ul Staszica 22;

82-500 Kwidzyn

36 014,40 zł

Płatność 30 dni

Termin dostawy 28 dni

Gwarancja 36 miesięcy

Termin naprawy gwar.6 godz.

4/ A-BIOTECH M. Zemanek- Zboch Sp. j.

ul Strzegomska 260A/4;

54-432 Wrocław

-

 

5/ MERAZET S. A.

ul Krauthofera 36;

60-203 Poznań

27 711,90 zł

Płatność 30 dni

Termin dostawy 28 dni

Gwarancja 36 miesiące

Termin naprawy gwar.24 godz

6/ IDALIA Ireneusz Wolak Sp. j.

ul M. Fołtyn 10;

26-615 Radom

30 996,00 zł

Płatność 30 dni

Termin dostawy 40 dni

Gwarancja 24 miesiące

Termin naprawy gwar.24 godz

7/ SWISSPOL Ltd. Sp. z o. o.

ul Wilcza 27;

50-429 Wrocław

-

 

8/ VWR International Sp.  z o. o.

ul Limbowa 5;

80-175 Gdańsk

32 802,00 zł

Płatność 30 dni

Termin dostawy 28 dni

Gwarancja 36 miesiące

Termin naprawy gwar.6 godz.

9/ LABSYSTEM S.C.

ul Dobrego Pasterza 100;

31-416 Kraków

-

 

Załączniki do pobrania: 2018-04-16 13:52:14 - Zbiorcze zestawienie z otawrcia ofert (85.50 kB)

Ilość odwiedzin: 674
Nazwa dokumentu: Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
Skrócony opis: Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
Podmiot udostępniający: Dział Gospodarczy
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Orłowski
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Orłowski
Osoba, która wprowadzała dane: Sławomir Orłowski
Data wytworzenia informacji: 2018-04-16 13:49:34
Data udostępnienia informacji: 2018-04-16 13:49:34
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-16 13:59:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner