logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Wykonanie odwodnienia liniowego
minus „Wykonanie i montaż 46 (23*2) sztuk siatek ochronnych
minus Serwis pogwarancyjny kotłowni
minus Wymiana uszkodzonych hydrantów.
minus Remont posadzki- wymiana wykładziny typu Tarket
minus Remont klatki schodowej w budynku nr 9 – Stomatologia na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu"
minus Wykonanie i montaż moskitier
minus Remont Patomorfologii
minus Ekspertyza techniczna układu klimatyzacji.
minus 1. „Remont klatki schodowej w budynku nr 9 – Stomatologia na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus Czyszczenie oraz przegląd stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, wentylacji w kotłowni oraz urządzeń grzewczo-kominowych na terenie 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu wraz z wydaniem protokołu o
minus „Wykonanie i montaż 60 sztuk siatek ochronnych w ramkach mocowanych w oknach PCV (moskitiery) – budynku Zintegrowanych Bloków Operacyjnych na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu”.
minus Dostosowanie pomieszczeń po Bloku Operacyjnych Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu na potrzeby gabinetów lekarskich i sekretariatu w  budynku szpitalnym nr 1 na terenie 4WSzKz
minus Dostawa, montaż wraz z serwisem urządzenia do uzdatniania ciepłej wody użytkowej, zabezpieczenie przed bakterią Legionelii instalacji zasilanych z węzła cieplnego W-II, w kompleksie 4 Wojskowego Sz
plus Remont sanitariatu damskiego i męskiego przy wejściu głównym do budynku szpitalnego nr 1 na terenie 4WSzKzP PS ZOZ we Wrocławiu z wykorzystaniem materiałów z blachy nierdzewnej w systemie antydewastac
minus Demontaż starych drzwi, wykonanie i montaż nowych
minus Konserwacja, naprawy zasilaczy UPS i rozdzielnic medycznych
minus „Awaryjna naprawa stolarki okiennej PCV"
minus Wykonanie i montaz okna PCV do odpadów medycznych oraz drzwi PCV wejściowych do budynku Polikliniki
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
 Konkurs ofert
minus Otwarcie ofert w konkursie na udzielanie świadczeń opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS-Zawał).
minus OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Znak sprawy: 1/2019/KOS-ZAWAŁ
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalisty ds. BHP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Operatora
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 4/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 5/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 6/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinicznym Oddziale Urologicznym
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 9/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 11/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 10/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 13/2018
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 51/2018 w zakresie psychiatrii - 2 lekarzy
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr1/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 2/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 3/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 5/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umowy zlecenie 6/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr16/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 17/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 18/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 20/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 19/2019 - w zakresach czynności lekarskich wyszczególnionych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 21/2019 - w zakresie technika elektroradiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 22/2019 - w zakresie czynności lekarskich alergolog i ch. ogólny SOR
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 23/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 9/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 24/2019 - w zakresie czynności pielęgniarskich
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 25/2019 - w zakresie czynności pielęgniarskich (kardiologia-Prac.Hem. i Elektro.)
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 27/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 26/2019 - umowy kontraktowe - czynności lekarskie w zakresach podanych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 10/2019 ZL
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 32/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 11/2019 ZL
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 30/2019 - umowy kontraktowe - lekarz specjalista w zakresie kardiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 12/2019 ZL
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 33/2019 - umowy kontraktowe - lekarz specjalista w zakresie radiologii i reumatologii
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 31/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 13/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( umowa kontraktowa ) nr 34/2019 w zakresie czynności lekarskich opisanych poniżej
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 14/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 35/2019
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

 

Wrocław, 04.12.2017r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej, nr sprawy: 57/Med./2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 50 – 981 Wrocław, ul. Weigla 5 działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), dalej zwaną PZP i dziękując za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej, nr sprawy: 57/Med./2017, informuje, że na podstawie art. 91 ust. 1 PZP (1. Cena - waga 60 %; 2. Termin dostawy towaru – waga 10 %; 3. Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru – waga 10%; 4. Termin gwarancji / rękojmi towaru – waga 10%; 5. Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej za każdy dzień opóźnienia – waga 10%), uznał za najkorzystniejsze oferty złożone przez:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Nr pakietu rozstrzygniętego

Cena brutto (zł)

1

Fank-Pharma Kamila Pierzchała-Gudra

ul. Opalowa 26/2, 52-214 Wrocław

Pakiet nr 1: 6 399,86 zł

2

Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

Pakiet nr 20A: 21 506,22 zł

Pakiet nr 23: 70 995,60 zł

3

Medartis Sp. z o.o.

ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław

Pakiet nr 2: 189 770,04 zł

4

Stryker Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

Pakiet nr 8: 136 358,70 zł

Pakiet nr 13: 19 243,80 zł

Pakiet nr 16: 40 822,20 zł

Pakiet nr 17: 116 821,80 zł

Pakiet nr 18: 72 433,80 zł

Pakiet nr 20: 60 956,28 zł

Pakiet nr 25: 59 718,60 zł

Pakiet nr 26: 2 160,00 zł

Pakiet nr 27: 21 089,52 zł

Pakiet nr 28: 11 369,52 zł

Pakiet nr 29: 60 487,92 zł

5

Arthrex Polska Sp. z o.o.

ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa

Pakiet nr 22: 16 350,84 zł

6

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.

ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa

Pakiet nr 7: 19 059,39 zł

Pakiet nr 9: 24 970,83 zł

Pakiet nr 10: 116 330,76 zł

Pakiet nr 12: 21 899,52 zł

Pakiet nr 15: 71 309,52 zł

Pakiet nr 21: 281 786,76 zł

7

Medim Sp. z o.o.

ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno

Pakiet nr 24: 11 175,84 zł

8

LUBMEDICAL Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Anny Walentynowicz 34, 20-328 Lublin

Pakiet nr 6: 39 123,00 zł

9

„ChM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny

Pakiet nr 19: 241 560,72 zł

 

Jednocześnie Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przekazuje informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Pakiet nr

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium Cena

Liczba pkt w kryterium Termin dostawy towaru

Liczba pkt w kryterium Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru

Liczba pkt w kryterium

Termin gwarancji / rękojmi towaru

Liczba pkt w kryterium  Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia

Razem liczba punktów

1

Fank-Pharma

Kamila Pierzchała-Gudra

ul. Opalowa 26/2

52-214 Wrocław

Pakiet nr 1: 6 399,86 zł

60,00

10,00

10,00

5,00

10,00

95,00

2

Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

02-135 Warszawa

Pakiet nr 20A: 21 506,22 zł

60,00

10,00

10,00

0,00

10,00

90,00

Pakiet nr 23: 70 995,60 zł

60,00

10,00

10,00

10,00

10,00

100,00

3

Medartis Sp. z o.o.

ul. Legnicka 56

54-204 Wrocław

Pakiet nr 2: 189 770,04 zł

60,00

10,00

10,00

10,00

10,00

100,00

4

Stryker Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

Pakiet nr 6: 41 850,00 zł

50,32

5,00

5,00

0,00

10,00

70,32

Pakiet nr 8: 136 358,70 zł

60,00

10,00

10,00

10,00

10,00

100,00

Pakiet nr 13: 19 243,80 zł

60,00

10,00

10,00

10,00

10,00

100,00

Pakiet nr 16: 40 822,20 zł

60,00

10,00

10,00

10,00

10,00

100,00

Pakiet nr 17: 116 821,80 zł

60,00

10,00

10,00

10,00

10,00

100,00

Pakiet nr 18: 72 433,80 zł

60,00

10,00

10,00

10,00

10,00

100,00

Pakiet nr 20: 60 956,28 zł

60,00

10,00

10,00

10,00

10,00

100,00

Pakiet nr 25: 59 718,60 zł

60,00

10,00

10,00

10,00

10,00

100,00

Pakiet nr 26: 2 160,00 zł

60,00

10,00

10,00

10,00

10,00

100,00

Pakiet nr 27: 21 089,52 zł

60,00

10,00

10,00

10,00

10,00

100,00

Pakiet nr 28: 11 369,52 zł

60,00

10,00

10,00

10,00

10,00

100,00

Pakiet nr 29: 60 487,92 zł

60,00

10,00

10,00

10,00

10,00

100,00

5

Arthrex Polska Sp. z o.o.

ul. Łopuszańska 95

02-457 Warszawa

Pakiet nr 22: 16 350,84 zł

60,00

10,00

10,00

10,00

10,00

100,00

6

Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.

ul. Płowiecka 75

04-501 Warszawa

Pakiet nr 6: 35 100,00 zł

60,00

10,00

5,00

10,00

1,67

86,67

Pakiet nr 7: 19 059,39 zł

60,00

10,00

10,00

10,00

10,00

100,00

Pakiet nr 9: 24 970,83 zł

60,00

10,00

10,00

10,00

10,00

100,00

Pakiet nr 10: 116 330,76 zł

60,00

10,00

10,00

10,00

10,00

100,00

Pakiet nr 12: 21 899,52 zł

60,00

10,00

10,00

10,00

10,00

100,00

Pakiet nr 15: 71 309,52 zł

60,00

10,00

10,00

10,00

10,00

100,00

Pakiet nr 21: 281 786,76 zł

60,00

10,00

10,00

10,00

10,00

100,00

7

Medim Sp. z o.o.

ul. Puławska 45B

05-500 Piaseczno

Pakiet nr 24: 11 175,84 zł

60,00

10,00

10,00

10,00

10,00

100,00

8

LUBMEDICAL Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Anny Walentynowicz 34

20-328 Lublin

Pakiet nr 6: 39 123,00 zł

53,83

10,00

10,00

10,00

10,00

93,83

9

„ChM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Lewickie 3b

16-061 Juchnowiec Kościelny

Pakiet nr 19: 241 560,72 zł

60,00

10,00

10,00

0,00

10,00

90,00

 

Ilość odwiedzin: 328
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Okulicz-Kozaryn
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Okulicz-Kozaryn
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Okulicz-Kozaryn
Data wytworzenia informacji: 2017-12-04 10:42:21
Data udostępnienia informacji: 2017-12-04 10:42:21
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-04 10:44:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner