logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r.
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Dział Utrzymania Nieruchomości
minus Projekty UE
   minus Zapytanie ofertowe: Promocja projektu pn: Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEG
   minus Zapytanie ofertowe: Promocja projektu pn: Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
   minus Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamówienie publiczne poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Specjalistka/Starsza Pielęgniarka Klinika Kardiochirurgii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik Magazyniera- Apteka Zakładowa
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 11/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 13/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 14/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 50/2017 - lekarz w zakresie chirurgii ogól.,kl.pier.i naczyń w Klin. Chirurg.
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 53/2017-lekarz w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 51/2017 - pielęgniarka w Klin. Oddz. Chorób Wewnętrzynych
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 52/2017 - pielęgniarka w Pracowni Endoskopii Urologicznej - Klin.Oddz. Urolog
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 54/2017 - pielęgniarki anestezjologiczne
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 55/2017 - lekarz w SOR
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik 4WSK zP SP ZOZ
A A A


Ogłoszenia > Projekty UE

Spis dokumentów:
1. Zapytanie ofertowe: Promocja projektu pn: Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
Promocja projektu "„Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nazwa zamówienia publicznego: promocja projektu pn.: „Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”
3. OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEG
Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera projektu; „Program kolonoskopii przesiewowej w profilaktyce raka jelita grubego kierowany do pracujących mieszkańców subregionu
4. Zapytanie ofertowe: Promocja projektu pn: Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
Promocja projektu "„Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
5. Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA WYBÓR WYKONAWCY w trybie udzielenia zamówienia publicznego poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamówienie publiczne poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamówienie publiczne poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP

Ilość odwiedzin: 86484
Nazwa dokumentu: Projekty UE
Osoba, która wytworzyła informację: RM
Osoba, która odpowiada za treść: RM
Osoba, która wprowadzała dane: Michał Leśko - projekty UE
Data wytworzenia informacji: 2010-02-09 10:14:34
Data udostępnienia informacji: 2010-02-09 10:14:34
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-02 10:58:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner