logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Czyszczenie oraz przegląd stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, wentylacji w kotłowni oraz urządzeń grzewczo-kominowych na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wydaniem protokołu o
minus Odświeżenie powłok malarskich korytarzy piwnicy, parteru, I, II, III, i IV pietra i klatki schodowej nr 1 i nr 2 w budynku nr 36 – Poliklinika na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Wykonanie stałego serwisu urządzeń do uzdatniania ciepłej wody użytkowej
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
 Konkurs ofert
minus Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Referent SPiOZ- nabór wewnętrzny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent- Poradnia Ginekologiczna (zastępstwo)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz-Klinika Chorób Wewnętrznych/SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 4/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 8/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 7/2020 - lekarz: kardiolog, POZ
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 9/2020
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 10/2020 - perfuzjoniści
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 11/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 5/2020
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


Zbiorcze zestawienie ofert

Dostawa materiałów budowlano – technicznych i eksploatacyjnych do klimatyzacji,

znak sprawy: 97/Log./2016

Nr

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Termin dostawy

Termin gwarancji

1.

FHU „AGMET”

Agnieszka Trawczyńska

ul. Elsnera 13

92-504 Łódź

Pakiet nr 6 – 25 007,56 zł

Termin dostawy – 1 dzień

Termin gwarancji – 12 miesięcy

Pakiet nr 7 – 5 079,53zł

Termin dostawy – 1 dzień

Termin gwarancji – 12 miesięcy

2.

Przedsiębiorstwo Handlowe „SEA” Paweł Bronikowski

ul. Norbertańska 3

09-402 Płock

Pakiet nr 3 – 31 470,63 zł

Termin dostawy – 2 dni

Termin gwarancji – 12 miesięcy

4.

METALZBYT – HURT

Spółka z o.o.

ul. Bardowskiego 2

43-300 Bielsko - Biała

Pakiet nr 4 – 35 826,69 zł

Termin dostawy – 2 dni

Termin gwarancji – 12 miesięcy

Pakiet nr 5 – 18 822,30 zł

Termin dostawy – 2 dni

Termin gwarancji – 12 miesięcy

Pakiet nr 6 – 28 279,07 zł

Termin dostawy – 2 dni

Termin gwarancji – 12 miesięcy

Pakiet nr 7 – 8 644,00 zł

Termin dostawy – 2 dni

Termin gwarancji – 12 miesięcy

Pakiet nr 10 – 67 976,19 zł

Termin dostawy – 2 dni

Termin gwarancji – 24 miesiące

3.

FOR LIGHT s.c. Jarosław Klicki, Małgorzata Klicka

ul. Kędzierzyńska 17/5

41-902 Bytom

Pakiet nr 2 – 43 037,09 zł

Termin dostawy – 5 dni

Termin gwarancji – 12 miesięcy

5.

WOJNAROWSCY Spółka z o.o.

ul. Gospodarcza 16

40-432 Katowice

Pakiet nr 2 – 43 020,17 zł

Termin dostawy – 5 dni

Termin gwarancji – 12 miesięcy

6.

ITC ECO Spółka z o.o.

ul. Słowackiego 65

43-200 Pszczyna

Pakiet nr 8 – 16 297,49 zł

Termin dostawy – 10 dni

Termin gwarancji – 6 miesięcy

7.

Przedsiębiorstwo Handlowe „BUK” Alicja Szczurek

ul. Na Wzgórzu 1

32-040 Świątniki Górna

Pakiet nr 6 – 23 938,28 zł

Termin dostawy – 3 dni

Termin gwarancji – 12 miesięcy

8.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TEST

Kłoda W. i Olejnicka D.

ul. Rugiańska 17

71-653 Szczecin

Pakiet nr 6 – 23 267,12 zł

Termin dostawy – 2 dni

Termin gwarancji – 12 miesięcy

9.

Remark – Kayser Spółka z o.o.

Batorowo, ul. Skośna 4

62-080 Tarnowo Podgórne

Pakiet nr 8 – 16 158,12 zł

Termin dostawy – 5 dni

Termin gwarancji – 12 miesięcy

10.

Przedsiębiorstwo el12

Spółka z o.o.

ul. Świętej Anny 5

45-117 Opole

Pakiet nr 1 – 28 352,66 zł

Termin dostawy – 1 dzień

Termin gwarancji – 12 miesięcy

Pakiet nr 2 – 41 839,50 zł

Termin dostawy – 1 dzień

Termin gwarancji – 12 miesięcy

11.

ELKOND Spółka z o.o.

ul. Handlowa 6C

15-399 Białystok

Pakiet nr 1 – 32 220,61 zł

Termin dostawy – 2 dni

Termin gwarancji – 12 miesięcy

12

Firma Zaopatrzeniowa

KORNER Sp. z o.o.

ul. Grabiszyńska 231EF

53-234 Wrocław

Pakiet nr 10 – 41 585,34 zł

Termin dostawy –

Termin gwarancji – 12 miesięcy

13.

Firma Handlowo – Usługowa „FENIX”

ul. Piastowska 40

47-200 Kędzierzyn – Koźle

Pakiet nr 5 – 23 169,51 zł

Termin dostawy – 3 dni

Termin gwarancji – 12 miesięcy

14.

Kaczmarek Electric S.A

ul. Grajewskich 32

64-200 Wolsztyn

Pakiet nr 1 – 27 180,17 zł

Termin dostawy – 1 dzień

Termin gwarancji – 12 miesięcy

Pakiet nr 2 – 36 096,13 zł

Termin dostawy – 1 dzień

Termin gwarancji – 12 miesięcy

15.

P.P.U.H. WEKTOR

Marek Michalak

ul. B. Stęczyńskiego 8

58-100 Świdnica

Pakiet nr 4 – 55 173,45 zł

Termin dostawy – 7 dni

Termin gwarancji – 12 miesięcy

Pakiet nr 5 – 28 373,24 zł

Termin dostawy – 3 dni

Termin gwarancji – 12 miesięcy

16.

ORWAT Filtertechnik Sp. z o.o.

ul. Stadionowa 4

41-400 Mysłowice

Pakiet nr 8 – 15 079,80 zł

Termin dostawy – 14 dni

Termin gwarancji – 12 miesięcy

Kwotę gwarantowaną, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – w wysokości brutto: 135 690,77 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych, 77/100). Na poszczególne pakiety:

Pakiet

Kwotę gwarantowaną

pak. 1

14 773,10 zł

pak. 2

24 762,55 zł

pak. 3

17 506,83 zł

pak. 4

17 760,22 zł

pak. 5

11 820,09 zł

pak. 6

11 488,13 zł

pak. 7

2 811,24 zł

pak. 8

7 498,53 zł

pak. 9

1 621,20 zł

pak. 10

25 648,91 zł

 

Nazwa dokumentu: Zbiorcze zestawienie ofert
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Karpińska
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Karpińska
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Karpińska
Data wytworzenia informacji: 2017-01-10 14:09:27
Data udostępnienia informacji: 2017-01-10 14:09:27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-10 14:10:34

Wersja do wydruku...

corner   corner