logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
minus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Ekspertyza projektu układów klimatyzacji i wentylacji Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii, Neurochirurgii i Psychiatrii
minus Systemy alarmowe SSWiN
minus Konserwacja i uzupełnienie instalacji przywoławczych.
minus Konserwacja i naprawa sprzętu utrzymania czystości.
minus Wykonanie zabudowy z zimnego aluminium
minus Naprawy i konserwacje dźwigów
minus Naprawa wykładziny typu Tarket
plus Dostawa z montażem klimatyzatora typu Multisplit – zapewniającego normatywne temperatury pracy dla pomieszczeń Stacji Dializ oraz zapewnienie serwisu i sezonowych przeglądów gwarancyjnych w okre
minus Naprawa i konserwacja drzwi przesuwnych.
minus Naprawa rolet zewnętrznych
minus Pochylnia z kraty Serrated
 Konkurs ofert
plus Konkurs ofert - BANK KRWI
minus Konkurs ofert - KOS-zawał
minus Ogłoszenie wyników konkursu- KOS ZAWAŁ
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko konserwator
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 4/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 5/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 6/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinicznym Oddziale Urologicznym
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 9/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 11/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 10/2018
minus Starszy Specjalista – Dział Inwestycji
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 13/2018
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 51/2018 w zakresie psychiatrii - 2 lekarzy
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 1/2019 - w zakresie lekarze w zakresach opisanych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr1/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 3/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie 5/2019 - pielęg. dializacyjne i pielęg. operacyj-koord-epidemid
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 6/20019 - w zakresie czynności lekarskich opisanych poniżej w ogłosz. i SZWKO
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 8/2019 - pielęgniarka w Zakł. Radiologii i Diagnostyki Obraz.
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 2/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 3/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 4/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 5/2019
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


Wrocław, 25.10.2016

SEKCJA  SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zwraca się z zapytaniem ofertowym (art. 4 pkt. 8 PZP poniżej 30.000,00 EURO) dla zadania:

 "Wykonanie przeglądu okresowego wraz z badaniem bezpieczeństwa elektrycznego oraz wymianę części eksploatacyjnych napędu motorowego Trauma Recon System  znajdującego się na wyposażeniu 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu"

Zadanie obejmuje sprzęt wyspecyfikowany w poniższej tabeli:

Pakiet 1 – Napęd motorowy Trauma Recon System,

Nazwa urządzenia

Typ

Numer seryjny

Ilość [szt.]

Rękojeść bateryjna

05.001.201

7120

1

Pokrywa do rękojeści bateryjnej

05.001.227

7142

1

Uchwyt do drutów Kirschnera

05.001.212

6104

1

Uchwyt typu Jacobs z kluczem

05.001.206

6217

1

Moduł zasilający

05.001.202

3648

1

Nasadka piły oscylacyjnej

05.001.224

1801

1

Nasadka piły posuwisto-zwrotnej

05.001.225

1567

1

W zakres przedmiotu zlecenia wchodzi:

1) Wykonanie przeglądów technicznych okresowych rocznych i konserwacji, gdzie

-przez przeglądy techniczne i konserwację rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta aparatu określone w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (dalej: DTR) polegające w szczególności na: sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych -  jeżeli wynika to ze wskazań określonych w DTR.

2) Przeprowadzenie przez Wykonawcę testu bezpieczeństwa elektrycznego (zgodnie z normą EN-62353 lub zalecaną przez producenta) oraz przekazanie dokumentu potwierdzającego jego wykonanie,

Oferty cenowe należy składać:
-w Sekcji Sprzętu Medycznego - budynek nr 3, pokój nr 2, na terenie kompleksu 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu, przy ul. Weigla 5
-faxem na nr 261 660 468;
-e-mailem na adres: ssm@4wsk.pl,
do dnia 27.10.2016r. do godz. 12:00.


  W celu przygotowania zlecenia na realizację powyższego zadania w ofercie prosimy podać:
-cenę brutto pojedynczego przeglądu dla każdego typu urządzenia,
-osobę kontaktową, upoważnioną do przyjęcia zlecenia

 Termin wykonania zadania:
- listopad 2016r.

Sposób zapłaty : przelew bankowy.
Termin płatności: 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

 W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy kontaktować się z Sekcją Sprzętu Medycznego:
-telefonicznie 261 660 468,
-e-mailem ssm@4wsk.pl.

Prosimy o akceptację zapisów umowy, oraz podpisanie druku „Oświadczenie  nr 1”

Szpital zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Załączniki do pobrania: 2016-10-25 14:04:37 - Wzór umowy (28.76 kB)
2016-10-25 14:05:36 - Oświadczenie nr 1 (14.72 kB)

Nazwa dokumentu: Przegląd wraz z wymianą części eksploatacyjnych Trauma Recon System
Osoba, która wytworzyła informację: Filip Suwała
Osoba, która odpowiada za treść: Filip Suwała
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Mikulska
Data wytworzenia informacji: 2016-10-25 14:01:28
Data udostępnienia informacji: 2016-10-25 14:01:28
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-25 14:08:13

Wersja do wydruku...

corner   corner