logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
minus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Ekspertyza projektu układów klimatyzacji i wentylacji Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii, Neurochirurgii i Psychiatrii
minus Systemy alarmowe SSWiN
minus Konserwacja i uzupełnienie instalacji przywoławczych.
minus Konserwacja i naprawa sprzętu utrzymania czystości.
minus Wykonanie zabudowy z zimnego aluminium
minus Naprawy i konserwacje dźwigów
minus Naprawa wykładziny typu Tarket
plus Dostawa z montażem klimatyzatora typu Multisplit – zapewniającego normatywne temperatury pracy dla pomieszczeń Stacji Dializ oraz zapewnienie serwisu i sezonowych przeglądów gwarancyjnych w okre
minus Naprawa i konserwacja drzwi przesuwnych.
minus Naprawa rolet zewnętrznych
minus Pochylnia z kraty Serrated
 Konkurs ofert
plus Konkurs ofert - BANK KRWI
minus Konkurs ofert - KOS-zawał
minus Ogłoszenie wyników konkursu- KOS ZAWAŁ
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 4/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 5/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 6/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinicznym Oddziale Urologicznym
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 9/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 11/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 10/2018
minus Starszy Specjalista – Dział Inwestycji
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 13/2018
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 51/2018 w zakresie psychiatrii - 2 lekarzy
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr1/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 3/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 2/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 3/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 5/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 10/2019 - w zakresie czynności pielęg. oper. i tech. rtg
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 11/2019 - w zakresach opisanych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 12/2019 - w zakresie czynności zawodowych perfuzjonistów
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umowy zlecenie 6/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 7/2019
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


Spis dokumentów:
1. Naprawa rolet zewnętrznych
Naprawa rolet zewnętrznych - Stacja Dializ
2. Pochylnia z kraty Serrated
Wykonanie pochylni z kraty pomostowej typu Serrated.
3. Sprzedaż agregatu prądotwórczego GESAM DV 380
4. Wykonanie okresowego przeglądu rocznego, prac konserwacyjnych systemów automatycznego zasilania, sterowania  i  podtrzymania drzwi  p.poż. w  pozycji  otwartej  zamontowanych w budynku nr 1 w 4 WSK z
5. ekspertyza techniczna silnika.
ekspertyza techniczna silnika.
6. Wykonanie  instalacji RTV dla pomieszczeń Stacji Dializ oraz pomieszczeń przyległych
7. Naprawa i przewinięcie silnika.
Naprawa i przewinięcie silnika centrali wentylacyjnej
8. Naprawa i przewinięcie silnika,
Naprawa silnika agregatu wody lodowej
9. Postępowanie powtórne - Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów nawiewno-wywiewnych oraz wymianę f
10. Usługi, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, agregatów, nawilżaczy, central wentylacyjnych, kanałów nawiewno-wywiewnych oraz wymianę filtrów absolutnych zgodn
11. Remont pokrycia dachowego bud. nr 8
Remont pokrycia dachowego budynku nr 8 – garaże Sekcji Transportu na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu
12. Przegląd kominiarski
„Wykonanie kontroli, w ramach przeglądu rocznego, stanu technicznej sprawności przewodów kominowych – dymowych i wentylacyjnych – grawitacyjnych wraz z czyszczeniem przewodów w przypadku stwierdzeni
13. Wykonanie odświeżenia powłok malarskich Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii wraz z pomieszczeniami przy bloku operacyjnym w budynku nr 1 część III, piętro II na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
14. Mycie powierzchni zewnętrznych
Mycie powierzchni zewnętrznych
15. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Wymiana 6 szt. okien i zabudowy wejściowej do budynku na terenie Szpitala Wojskowego
16. Zapewnienie obsługi serwisowej, serwisu pogwarancyjnego wraz z usuwaniem zaistniałych awarii w kotłowni technologicznej gazowo-olejowej w kompleksie 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5 - Powt
17. Zapewnienie obsługi serwisowej, serwisu pogwarancyjnego wraz z usuwaniem zaistniałych awarii w kotłowni technologicznej gazowo-olejowej w kompleksie 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5
18. Przegląd instalacji gazu
Wykonanie rocznego- przeglądu instalacji gazu w kompleksie 4WSKzP SP ZOZ przy ul. Weigla 5.
19. Dostawa z montazem 17 klimatyzatorów
Dostawa wraz z montażem 17 kimatyzatorów typu Split w tym 1 typu Multisplit - zapewniających normatywne temperatury pracy dla zamieszczonych w wykazie pomieszczeń oraz zapewnienie serwisu i okr
20. Ekspertyza techniczna układu klimatyzacji
21. Ekspertyza techniczna układu klimatyzacji - Hemodynamika
Ekspertyza techniczna układu klimatyzacji - Hemodynamika.
22. „Wykonanie instalacji gazów medycznych (O2, VAC) i instalacji dzwonków przyzywowych
„Wykonanie instalacji gazów medycznych (O2, VAC) i instalacji dzwonków przyzywowych do 2 sal chorych trzy-łóżkowych na Klinicznym Oddziale Urologii na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu”.
23. „Wymiana wykładziny typu Tarket w ilości około 28,00 m2
„Wymiana wykładziny typu Tarket w ilości około 28,00 m2 w 15 miejscach wraz z naprawą warstw posadzkowych na oddziałach 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu.”
24. Ekspertyza techniczna układu klimatyzacji
25. Oklejenie folią matową ( około 19,00 m2 ) szyb drzwiowych gabinetów lekarskich
„Oklejenie folią matową ( około 19,00 m2 ) szyb drzwiowych gabinetów lekarskich Oddziału Okulistyki – budynek nr 1 na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu ”.
26. Przebudowa systemu wentylacji w zakresie układu chłodzenia i grzania „R” Kardiologicznej.
Przebudowa systemu wentylacji w zakresie układu chłodzenia i grzania „R” Kardiologicznej. UWAGA! Zmiana terminu składania ofert
27. Demontaż i ponowny montaż dwóch klimatyzatorów typu Split w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
Demontaż i ponowny montaż dwóch klimatyzatorów typu Split w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
28. Przebudowa systemu wentylacji w zakresie układu chłodzenia i grzania „R” Kardiologicznej.
29. Konserwacja i uzupełnienie instalacji przywoławczych
Konserwacja i uzupełnienie instalacji przywoławczych
30. Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP Z
31. Serwis urządzeń do uzdatniania ciepłej wody użytkowej,
32. Czyszczenie oraz przegląd stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, wentylacji w kotłowni oraz urządzeń grzewczo-kominowych na terenie 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu wraz z wydaniem protokołu o
33. Konserwacja i naprawa sprzętu utrzymania czystości
Konserwacja i naprawa sprzętu utrzymania czystości

Ilość odwiedzin: 54428

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner