logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r.
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
minus Dział Utrzymania Nieruchomości
   minus Konserwacja , usuwanie awarii oraz naprawy bieżące urzadzeń chłodzacych typu Split, central klimatyzacyjnych i agregatów wody lodowej
   minus Naparawa, konserwacja urzadzeń schładzajacych i central klimatyzacyjnych
   plus Czyszczenie układów klimatyzacyjno - wentylacyjnych
   plus „Usługa, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, central wentylacyjnych oraz kanałów nawiewno-wywiewnych wraz z wymianą filtrów absolutnych zgo
   minus Konserwacja i naprawa sprzętu utrzymania czystości i higieny
   minus Naprawa klimatyzatora ściennego w pom. biurowych Osrodka Przetwarzania Informacji.
   minus „Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP
   minus Naprawa klimatyzatora typu Split w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
   minus Wymiana wykładziny Tarket
   minus Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego na teren 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego na wykonane prace”.
   minus Konserwacja i naprawa sprzętu utrzymania czystości i higieny.
   plus Dobór, dostawa, sprzedaż i montaż dziesięciu urządzeń schładzających typu Split w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz zapewnienie serwisu i okresowych przeglądów gwarancyjnych
   minus Roczny przegląd instalacji gazowej
   plus Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów SSP w tym systemów automatycznego oddymiania klatek schodowych zamontowanych w budynku n
   plus Wykonanie remontu rampy i posadzek w budynku magazynowym nr 6 Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego
   plus „Dostawa wraz z wymianą uszkodzonego zasilacza UPS zasilającego bloki operacyjne oddziału Laryngologii w 4 WSKzP SPZOZ - kompleks 2857 przy ul. Weigla 5 we Wrocławiu, oraz dobór i montaż zasi
   minus Dostawa chemii niezbędnej do serwisu urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody,
   minus Prowadzenie stałego serwisu urządzeń do uzdatniania ciepłej wody
   plus Wykonanie audytów energetycznych
   minus Dostawa urzadzenia schładzającego
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka Specjalistka/Starsza Pielęgniarka Klinika Kardiochirurgii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomocnik Magazyniera- Apteka Zakładowa
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 11/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 13/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 14/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 50/2017 - lekarz w zakresie chirurgii ogól.,kl.pier.i naczyń w Klin. Chirurg.
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 53/2017-lekarz w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 51/2017 - pielęgniarka w Klin. Oddz. Chorób Wewnętrzynych
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 52/2017 - pielęgniarka w Pracowni Endoskopii Urologicznej - Klin.Oddz. Urolog
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 54/2017 - pielęgniarki anestezjologiczne
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 55/2017 - lekarz w SOR
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik 4WSK zP SP ZOZ
A A A


Spis dokumentów:
1. Konserwacja , usuwanie awarii oraz naprawy bieżące urzadzeń chłodzacych typu Split, central klimatyzacyjnych i agregatów wody lodowej
„Konserwacja i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących (klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) zamont
2. Naparawa, konserwacja urzadzeń schładzajacych i central klimatyzacyjnych
„Konserwacja i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących (klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) z
3. Czyszczenie układów klimatyzacyjno - wentylacyjnych
Czyszczenie i dezynfekcja układów klimatyzacyjno-wentylacyjnych
4. „Usługa, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, central wentylacyjnych oraz kanałów nawiewno-wywiewnych wraz z wymianą filtrów absolutnych zgo
„Usługa, kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, central wentylacyjnych oraz kanałów nawiewno-wywiewnych wraz z wymianą filtrów absolutnych zgodnie
5. Konserwacja i naprawa sprzętu utrzymania czystości i higieny
Konserwacja i naprawa sprzętu utrzymania czystości i higieny
6. Naprawa klimatyzatora ściennego w pom. biurowych Osrodka Przetwarzania Informacji.
Naprawa klimatyzatora ściennego w pom. biurowym Osrodka Przetwarzania Informacji 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu
7. „Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP
Wykonanie okresowych przegladów , prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnym dźwigów zainstalowanych w Szpitalu
8. Naprawa klimatyzatora typu Split w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Naprawa klimatyzatora typu Split w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
9. Wymiana wykładziny Tarket
„Wymiana około 32.00 m2 wykładziny typu Tarket wraz z naprawą warstw posadzkowych w gabinecie procedury jednodniowej Onkologii, korytarzu Hemodynamiki i „R” Kardiologicznej4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławi
10. Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego na teren 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego na wykonane prace”.
Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego na teren 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego na wykonane prace”.
11. Konserwacja i naprawa sprzętu utrzymania czystości i higieny.
Konserwacja i naprawa sprzętu utrzymania czystości i higieny.
12. Dobór, dostawa, sprzedaż i montaż dziesięciu urządzeń schładzających typu Split w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz zapewnienie serwisu i okresowych przeglądów gwarancyjnych
Dostawa i montaż klimatyzatorów
13. Roczny przegląd instalacji gazowej
Roczny przegląd instalacji gazowej
14. Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów SSP w tym systemów automatycznego oddymiania klatek schodowych zamontowanych w budynku n
15. Wykonanie remontu rampy i posadzek w budynku magazynowym nr 6 Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego
16. „Dostawa wraz z wymianą uszkodzonego zasilacza UPS zasilającego bloki operacyjne oddziału Laryngologii w 4 WSKzP SPZOZ - kompleks 2857 przy ul. Weigla 5 we Wrocławiu, oraz dobór i montaż zasi
17. Dostawa chemii niezbędnej do serwisu urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody,
18. Prowadzenie stałego serwisu urządzeń do uzdatniania ciepłej wody
19. Wykonanie audytów energetycznych
1.Wykonanie audytu energetycznego dla budynku nr 2. 2.Wykonanie audytu energetycznego na sieci międzyblokowe oraz na przyłączenie sieci zewnętrznej RBZMed do kotłowni i węzła cieplnego w ZBO.
20. Dostawa urzadzenia schładzającego
Dobór, sprzedaż i dostawa kompaktowego urządzenia schładzającego zapewniającego normatywne temperatury pracy dla pomieszczenia w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu.

Ilość odwiedzin: 22379
Nazwa dokumentu: Dział Utrzymania Nieruchomości
Skrócony opis: Wykonanie czyszczenia i dezynfekcji układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, central oraz wentylacyjnych kanałów nawiewno-wywiewnych wraz z wymianą filtrów absolutnych w kompleksie 4 Wojskowego
Podmiot udostępniający: Logistyka 4WSKzP SPZOZ
Osoba, która wytworzyła informację: Radosław Mielczarek - admin
Osoba, która odpowiada za treść: Radosław Mielczarek - admin
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Kucharska - admin
Data wytworzenia informacji: 2016-01-21 13:10:05
Data udostępnienia informacji: 2016-01-21 13:10:05
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-12 08:43:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner