logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w WC męskim i damskim przy wejściu głównym do budynku szpitalnego nr 1 na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus Roczny przegląd instalacji gazowej w 4. WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus Wykonanie i montaż kabin z płyt HPL w WC męskim i damskim
minus Remont pokrycia dachowego budynku nr 8 w technologii krycia bezspoinowego z wykorzystaniem powłok wysokoelastycznych na terenie 4. WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
 Konkurs ofert
minus OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Znak sprawy: 1/2019/KOS-ZAWAŁ
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc laboratoryjna (1/2 etatu)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista/ inspektor
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwator-magazynier
minus Oglosznie naboru na stanowisko Pracownik Socjalny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 4/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 5/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 6/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinicznym Oddziale Urologicznym
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 9/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 11/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 10/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 13/2018
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr1/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 2/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 3/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 5/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umowy zlecenie 6/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr16/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 17/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 18/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 20/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 25/2019 - w zakresie czynności pielęgniarskich (kardiologia-Prac.Hem. i Elektro.)
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 40/2019 w zakresie czynności pielągniarki koordynującej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 41/2019-SOR, Stacja Dializ
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 42/2019 - lekarz specjalista neurolog i otolaryngolog
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 43/2019 w zakresie czynności lekarzy specjalistów określonych poniżej
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 19/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 20/2019
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej zwraca się z zapytaniem dotyczącym:

 1.  „Serwisu pogwarancyjnego kotłowni na bazie kotłów Viessmann-

 obsługa serwisowa wraz z usuwaniem zaistniałych awarii w kotłowni gazowo-olejowej, kotła parowego- 2szt oraz kotła wodnego -1szt.  w kompleksie 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5”.

            Numer kodu CPV: 50531100-7 ; -(usługi w zakresie napraw i konserwacji kotów     grzewczych;  ).

 

 1. Wykaz urządzeń kotłowni na bazie kotłów Viessmann

1) kocioł parowy typu VITOMAX 200-HS M 237 -850 kW ; 1,15 kg/pary/h, palnik gazowo-olejowy f. Weishaupt,  jeden do pracy ciągłej drugi rezerwowy)-      2 szt.

2) kocioł wodny niskotemperaturowy VITOPLEX 200 –SX2A- 1300 kW –                          z palnikiem gazowym modulowanym f. Weishaupt-WM_G20/2A -                 1 szt.

 1. Zakres prac obejmuje :
 1. serwis pogwarancyjny, bieżący tj; prowadzenie  stałej konserwacji  wraz  naprawami i  usuwaniem bieżących usterek ; (wg; wzoru protokołu kontroli kotła f. Viessmann –zał. Nr 1) .
 2. naprawy awaryjne - wykonane według potrzeb, na podstawie wezwania Zamawiającego.
 3. czas reakcji na zgłoszenie konieczności wykonania naprawy awaryjnej - ….. godz. od chwili zgłoszenia .
 1. umowa zawarta będzie na czas określony tj. od: 08.2019 do 08.2020 r.

II. Koszty usługi:

 1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
 1. za przegląd  z  pełnym serwis pogwarancyjny (zgodnie z protokółem Viessmann)- max. dwa razy w roku (dla każdego z kotłów)

koszt usługi za serwis ……. x 2x (max. rok) x 3       =……….. zł

 1. serwis bieżący max 1 raz w miesiącu  lub wg potrzeb dla kotła:

 koszt usługi za serwis  ………zł x 12      = .............. zł

 1. naprawy awaryjne :

koszt wykonania usługi ………. zł/h  ( należy przyjąć 4 wyjazdy x ….. cj. zł/h  x …..ilość h= X zł)         = …………zł

 1. przewidywany koszt części do drobnych napraw serwisowych  ( czujniki, sondy, uszczelki pod dekle, manometry itp. – dla 3 kotłów  =  ………..zł 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaakceptowania wytypowanej do wymiany części. Wszystkie części muszą być nowe i oryginalne.

                                                                 Razem (netto);           =………………..zł

 

        kwota powiększona o obowiązujący podatek VAT wynosi;             =……………….zł.

 

III.  Charakterystyka  kotłowni;

Kotłownia gazowo-olejowa jest źródłem ciepła technologicznego  dla budynku szpitalnego  Nr 1w kompleksie 4Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu przy ul Weigla 5. Dla w/w potrzeb pracują kotły firmy Viessmann; Parowy – Vitomax 200- Hs M 237 z palnikiem olejowo-gazowym Weishaupt oraz trójciągowy kocioł wodny - Vitoplex 200 XS o mocy 1,3 MW z palnikiem gazowym Weishaupt. Kocioł stanowi rezerwę węzła cieplnego dla centralnego ogrzewania. Kotłownia  zabezpiecza również ciepłą wodę użytkową w priorytecie podgrzewu  dla  zapotrzebowania godzinowego max.  Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest przygotowywana w dwóch podgrzewaczach przepływowych o mocy 2 x 350 kW,  akumulowana  w zbiornikach pojemnościowych o pojemności  V= 750,0 dm3 x 2 = 1500 dm3. Kotłownia zlokalizowana jest bezpośrednio  w budynku Nr 1 w sąsiedztwie węzła cieplnego W I z którym będzie ściśle współpracować, co eliminuje kłopotliwe w eksploatacji sieci c.o. oraz minimalizuje straty przesyłowe.  Zapewnia wysokie bezpieczeństwo eksploatacji i dużą żywotność kotła dzięki płaszczowi wodnemu i dużym odległościom między płomieniówkami. Duża pojemności wodna zapewnia dobrą cyrkulację własną i bezpieczne przekazywanie ciepła. Kotły  charakteryzuje się  niskim obciążeniem komory spalania  co zapewnia spalanie z niską emisją zanieczyszczeń    i tlenków azotu. Emituje niewielkie straty wypromieniowania dzięki zespolonej izolacji cieplnej o grubości 120 mm, zaizolowanemu termicznie kolektorowi spalin i chłodzonej wodą ścianie przedniej. Sprawność kotłów  zależna od ciśnienia roboczego dochodzi do 94%. Kotły posiadają aktualne badania UDT oraz są na bieżąco serwisowane.

IV Uwagi dla wykonawcy;

 1.  Zamawiający ma prawo wykorzystania kwoty wskazanej w w/w ust.2 na naprawy wraz z wymianą części w przypadku zaistnienia jednocześnie n/w okoliczności:
 1. Rozliczenie zadania nastąpi po jego zakończeniu  na podstawie faktury VAT, z załączonym  podpisanym przez osobę funkcyjną  protokołem  z serwisu.
 2. Wykonawca przyjmując przedmiot zamówienia do realizacji jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z przedmiotem Zamówienia.
 3. Wszystkie materiały użyte do konserwacji i napraw winny mieć stosowne deklaracje zgodności z aprobatą techniczną lub normą CE.
 4. Wykonawca winien załączyć oświadczenie o niewykluczeniu z postępowania  UZP.
 5. Do oferty należy załączyć wykaz referencji z ostatnich 3 lat .
 6. Warunkiem wykonania prac jest posiadanie stosownych uprawnień serwisowych z ważną autoryzacją f. Viessmann i f. Weishaupt, która jest wydana zgodnie z wymogami producenta kotłów i palników dla danego Wykonawcy (serwisanta). W śród osób wykonujących prace powinna znajdować się co najmniej jedna osoba z aktualnymi świadectwami klasyfikacji energetycznej dla danej grupy urządzeń.
 7. Obowiązek prowadzenia „ książki ruch kotłowni” jest po stronie Zamawiającego.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na zapytanie w terminie do 17.07.2019r. na adres maila ; logistyka@4wsk.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie logistyki (bud 44).

dodatkowych informacji w zakresie zapytania udziela ;

                                                  -   Andrzej Lech                tel. 261-660-640

                                                               -   Stanisław Jędrzycki      tel. 693 309 913

zał. Nr 1 na 6 arkuszach - Protokół; -Lista kontrolna serwisu kotłów Viessmann.

  

Załączniki do pobrania: 2019-07-05 08:24:09 - Zał. nr 1 - Lista kontrolna serwisu (164.49 kB)

Ilość odwiedzin: 218
Nazwa dokumentu: Serwis pogwarancyjny kotłowni
Skrócony opis: Serwis pogwarancyjny kotłowni na bazie kotłów Viessmann- obsługa serwisowa wraz z usuwaniem zaistniałych awarii w kotłowni gazowo-olejowej, kotła parowego- 2szt oraz kotła wodnego -1szt. w kompleksie
Osoba, która wytworzyła informację: Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Osoba, która wprowadzała dane: Mariola Jamka - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Data wytworzenia informacji: 2019-07-05 08:13:39
Data udostępnienia informacji: 2019-07-05 08:13:39
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-05 08:24:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner