logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Ekspertyza techniczna układu klimatyzacji.
minus Czyszczenie oraz przegląd stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, wentylacji w kotłowni oraz urządzeń grzewczo-kominowych na terenie 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu wraz z wydaniem protokołu o
minus „Wykonanie i montaż 60 sztuk siatek ochronnych w ramkach mocowanych w oknach PCV (moskitiery) – budynku Zintegrowanych Bloków Operacyjnych na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu”.
minus Dostosowanie pomieszczeń po Bloku Operacyjnych Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu na potrzeby gabinetów lekarskich i sekretariatu w  budynku szpitalnym nr 1 na terenie 4WSzKz
minus Dostawa, montaż wraz z serwisem urządzenia do uzdatniania ciepłej wody użytkowej, zabezpieczenie przed bakterią Legionelii instalacji zasilanych z węzła cieplnego W-II, w kompleksie 4 Wojskowego Sz
plus Remont sanitariatu damskiego i męskiego przy wejściu głównym do budynku szpitalnego nr 1 na terenie 4WSzKzP PS ZOZ we Wrocławiu z wykorzystaniem materiałów z blachy nierdzewnej w systemie antydewastac
minus Demontaż starych drzwi, wykonanie i montaż nowych
minus Konserwacja, naprawy zasilaczy UPS i rozdzielnic medycznych
minus „Awaryjna naprawa stolarki okiennej PCV"
minus Wykonanie i montaz okna PCV do odpadów medycznych oraz drzwi PCV wejściowych do budynku Polikliniki
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
 Konkurs ofert
minus Ogłoszenie wyników konkursu- KOS ZAWAŁ
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Operator
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz pediatra
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 4/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 5/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 6/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinicznym Oddziale Urologicznym
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 9/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 11/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 10/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 13/2018
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 51/2018 w zakresie psychiatrii - 2 lekarzy
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr1/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 3/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 2/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 3/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 5/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umowy zlecenie 6/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr16/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 17/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 18/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 20/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 19/2019 - w zakresach czynności lekarskich wyszczególnionych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 21/2019 - w zakresie technika elektroradiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 22/2019 - w zakresie czynności lekarskich alergolog i ch. ogólny SOR
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 23/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 9/2019
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


Wrocław, 15.02.2017

 

Uzupełnienie ogłoszenia w zakresie  zmian treści SIWZ do postepowania na wybór wykonawcy w trybie udzielenia zamówienia publicznego poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP

 

Wykonanie  części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017

Pakiet 1 dokumentacja do konkursu  wielozakresowego  nr POIS.09.02.00-IP.04-00-005/2016

Pakiet 2 dokumentacja do konkursu horyzontalnego nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17

 

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi zapisów treści SIWZ  Zamawiający poniżej publikuje odpowiedzi do pytań oraz zawiadamia o zmianie treści w Rozdziale III p. 2 SIWZ. Jednocześnie zostały poprawione niektóry błędy literowe w SIWZ.

 

  1. W związku ze wszczęciem w dniu 03 lutego 2017 r. postępowania nr 1.02/Proj UE/2017 w sprawie wykonania części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017 r. zwracamy się z prośbą o zmianę specyfikacji warunków udzielnie zamówienia w następującym zakresie:

Zamawiający w części III SIWZ: Rozdział III. Warunki udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, pkt. 2 określił, iż warunkiem udziału w postepowaniu jest wykazanie doświadczenia w wykonaniu minimum jednej usługi o podobnym charakterze (tj. dokumentacji aplikacyjnej do projektu finansowanego z funduszy zewnętrznych, którym przyznano dofinansowanie z zakresu infrastruktury zdrowia) o wartości minimum 40.000,00 zł brutto. Oferent proponuje zmianę zapisów tego punktu na następujący:

Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 pkt 2) PZP.

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniającą wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie — min. 1 lub więcej usług o podobnym charakterze (tj. dokumentacji aplikacyjnej do projektu finansowanego z funduszy zewnętrznych, którym przyznano dofinansowanie z zakresu infrastruktury zdrowia), o wartości łącznej minimum 40.000,00 zł brutto.

 

Uzasadnienie proponowanej zmiany:

 

Oferent proponuje wprowadzić powyższą zmianę z uwagi na fakt, iż o doświadczeniu i wiedzy

potencjalnego Oferenta nie powinna decydować wyłącznie cena, za jaką wykonuje on jednostkową usługę podobnego typu, lecz również możliwość wykazania dotychczasowej, większej niż jedna ilości wykonanych przez niego usług o podobnym charakterze. Stąd proponowana zmiana zapisów specyfikacji niniejszego zamówienia, co w świetle obowiązujących przepisów powinno pozwolić dokonać wyboru oferenta o najkorzystniejszym poziomie doświadczenia.

 

Zamawiający, w następstwie analizy postawionego pytania do postepowania nr 1.02/Proj UE/2017 w sprawie wykonania części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017 r. wyjaśnia że przedmiotowy warunek zmierzał do wyłonienia Wykonawców realizujących w przeszłości zamówienia o podobnym charakterze tj. wykonywali dokumentację aplikacyjną o wysokim stopniu złożoności w obszarze technologii ochrony zdrowia i technologii informatycznych. Następstwem wysokiego stopnia złożoności takich dokumentów jest zwykle cena usługi. Przychylając się do postawionego wniosku że cena pojedynczej usługi może w obecnych warunkach rynku nie być jednoznacznąprzesłanką określającą posiadaną wiedzę idoświadczenieWykonawcy, Zamawiający zmienił zapis przedmiotowego warunku na zapis o następującej treści:

 

 

(…) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 pkt 2) PZP.

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniającą wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - min. 2 usług o podobnym charakterze (tj. dokumentacji aplikacyjnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, którym przyznano dofinansowanie), dla projektów o następujących parametrach:

-projekty z zakresu technologii ochrony zdrowia i/lub technologii informatycznych:

a) Całkowita wartość projektu powyżej 1 500 000 PLN,

b) kwota otrzymanego dofinasowaniapowyżej 850 000 PLN,

 

- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – w postaci dysponowania co najmniej jedną osobą posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (zamawiający oceniać będzie to kryterium na podstawie oświadczenia wykonawcy).

 

 

 

 

  1. Zwracamy się z pytaniem dotyczącym spełnienia warunków w postępowaniu do konkursu na przygotowanie dokumentacji do działania POIS 9.2 - czy spełnienie wymogu przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert min 1 usługi o podobnym charakterze (tj. dokumentacji aplikacyjnej do projektu finansowanego z funduszy zewnętrznych, którym przyznano dofinansowanie z zakresu infrastruktury zdrowia) ma mieć wartość minimum 40 000,00 zł (słownie czterdzieści tysięcy złotych)?

 

W związku ze zmianą zapisów SIWZ i zmianą tego warunku dokonaną w dniu 15.02.2017 Zamawiający zawiadamia że pytanie to staje się bezprzedmiotowe.

 

Zapis o treści :

„– w tym okresie - min. 1 usługi o podobnym charakterze (tj. dokumentacji aplikacyjnej do projektu finansowanego z funduszy zewnętrznych, którym przyznano dofinansowanie z zakresu infrastruktury zdrowia), o wartości minimum 40 000,00 zł brutto.’

Został skreślony i w jego miejsce będzie miał zastosowanie zapis:

„ – w tym okresie - min. 2 usług o podobnym charakterze (tj. dokumentacji aplikacyjnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, którym przyznano dofinansowanie), dla projektów o następujących parametrach:

-projekty z zakresu technologii ochrony zdrowia i/lub technologii informatycznych:

a) Całkowita wartość projektu powyżej 1 500 000 PLN,

b) kwota otrzymanego dofinasowaniapowyżej 850 000 PLN,”

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7.02.2017

 

Uzupełnienie ogłoszenia w zakresie  trybu udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

W nawiązaniu do informacji z 3.02.2017 o wszczęciu postępowania na wybór wykonawcy do zamówienia publicznego poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP (nr  1.02/proj_ue/2017) na wykonanie  części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału w 2017 

Pakiet 1 Dokumentacja do konkursu  wielozakresowego 

Nr POIS.09.02.00-IP.04-00-005/2016

Pakiet 2 Dokumentacja do konkursu horyzontalnego

Nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17

Zamawiający informuje, że:

- tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia określony jest w rozdziale XII SIWZ.

- dodatkowo Zamawiający umożliwia kontakt  drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: oferty@4wsk.pl    

Zamawiający planuje na dzień 15 lutego 2017 publikację informacji o ustosunkowaniu się Zamawiającego do  postulowanych uzupełnień  i zmian SIWZ.  

W związku z tym w trybie roboczym zwracamy się z prośbą o nadsyłanie do 14 lutego 2017 na adres: oferty@4wsk.pl  pytań i wątpliwości zainteresowanych stron dot. treści SIWZ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wrocław, 03-02-2017r.

 

 

OGŁOSZENIE O  WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA WYBÓR WYKONAWCY

w trybie udzielenia zamówienia publicznego poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP

 

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu zwraca się z zapytaniem ofertowym na:  

Wykonanie  części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017 

 

Pakiet 1 dokumentacja do konkursu  wielozakresowego  nr POIS.09.02.00-IP.04-00-005/2016

 

Pakiet 2 dokumentacja do konkursu horyzontalnego nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17

 

 

Przystępując do postepowania wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

5 000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100)

 

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia  24.02.2017 r. godz. 10:00

 

 

Termin składania ofert do dnia 24.02.2017r. do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek Wydziału Administracji Ogólnej - pokój nr 18 (kancelaria)

lub  w formie skanów na adres oferty@4wsk.pl  do dnia 24.02.2017r. do godz. 10:00

 

Termin realizacji zamówienia (pakiet 1 - 24.03.2017, pakiet 2 - 21.04.2017)

 

SIWZ DO POBRANIA PONIŻEJ.

Załączniki do pobrania: 2017-02-15 14:16:29 - SIWZ nowe (88.87 kB)

Nazwa dokumentu: Wykonanie części dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE realizowanych od I kwartału 2017
Skrócony opis: OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA WYBÓR WYKONAWCY w trybie udzielenia zamówienia publicznego poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
Podmiot udostępniający: Michał Leśko - projekty UE
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Leśko - projekty UE
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Leśko - projekty UE
Osoba, która wprowadzała dane: Michał Leśko - projekty UE
Data wytworzenia informacji: 2017-02-03 12:04:44
Data udostępnienia informacji: 2017-02-03 12:04:44
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-15 14:17:01

Wersja do wydruku...

corner   corner