logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Czyszczenie oraz przegląd stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, wentylacji w kotłowni oraz urządzeń grzewczo-kominowych na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu wraz z wydaniem protokołu o
minus Odświeżenie powłok malarskich korytarzy piwnicy, parteru, I, II, III, i IV pietra i klatki schodowej nr 1 i nr 2 w budynku nr 36 – Poliklinika na terenie  4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Wykonanie stałego serwisu urządzeń do uzdatniania ciepłej wody użytkowej
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
minus zarządzenie nr 157 na wynajem powierzchni kompleksu konferencyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zarządzenie nr 156 ws. wynajmu części powierzchni budynku nr 1 (budynku głównego) na terenie 4. WSzKzP SPZOZ z przeznaczeniem na potrzeby kiermaszów, szkoleń oraz uroczystych spotkań.
 Konkurs ofert
minus Konkurs na badania z zakresu BADANIA LABOLATORYJNE, KONSULTACJA LEKARZA GENETYKA
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Referent SPiOZ- nabór wewnętrzny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent- Poradnia Ginekologiczna (zastępstwo)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz (zastępstwo)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz-Klinika Chorób Wewnętrznych/SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sprzątaczka- Zakład Patomorfologii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 4/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 8/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń med. w ramach umowy kontraktowej nr 7/2020 - lekarz: kardiolog, POZ
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 9/2020
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 10/2020 - perfuzjoniści
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 11/2020
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 5/2020
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


 

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

Wrocław, 27 lutego 2018r.

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, czynników diagnostycznych i środków kontrastowych” - znak sprawy 12/WZM/2017.

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późń. zm.) informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1 (dot. pakietu nr 83 poz. 13):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 83 poz. 13 oraz utworzenie z niej osobnego pakietu Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiającego cenach.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 (dot. pakietu nr 121 poz. 6 i 7):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i wydzieli z pakietu nr 121 pozycję nr 6 i 7, oraz utworzy z nich osobny pakiet? Państwa zgoda pozwoli na przystąpienie większej grupie oferentów i złożenie korzystniejszej oferty cenowej. W przypadku wyrażenia zgody prosimy o informację o wysokości kwoty wadium dla obu pakietów.

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 3:

Jak postąpić ma oferent jeżeli w trakcie wyceny okaże się, że lek umieszczony w wykazie asortymentowym jest niedostępny na rynku (np. brak produkcji, brak dostaw do kraju, brak rejestru, brak harmonizacji, tymczasowe wstrzymanie produkcji) i nie ma leku równoważnego?

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zapisy SIWZ bez zmian. Pytanie zbyt ogólne.

Pytanie nr 4 (dot. pakietu nr 3 poz. 23):

Czy Zamawiający dopuści  produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml  z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu  do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany  jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 (dot. pakietu nr 3 poz. 23):

Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml  pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 (dot. pakietu nr 2 poz. 83):

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu  30% w postaci bezigłowej ampułki x 5 ml z przeliczeniem zamawianej ilości z systemem Luer Slip, Luer Lock stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności  dostępu naczyniowego,  jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 7 (dot. pakietu nr 2 poz. 83):

Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany w kartonie 20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 8 (dot. pakietu nr 2 poz. 83):

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w  postaci ampułko- strzykawki 3ml x 2 Twin Pack (objętość łączna 6ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokiej  czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. Produkt posiada udokumentowane klinicznie działanie przeciwzakrzepowe oraz  przeciwbakteryjne.  Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny i port dożylny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku co może doprowadzić do uszkodzenia żyły lub cewnika. Pakowany w fabrycznie napełnione ampułko-strzykawki chroni przed utratą produktu podczas nabierania np.: z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Nie wymaga konieczności posiadania  dodatkowych strzykawek oraz igieł które w konsekwencji  podnoszą koszty leczenia pacjenta i wydłużają czas pracy personelu medycznego. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak (metaliczny posmak, mrowienie dłoni) zabezpiecza przed tworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie typu Twin Pack zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania (zachowane sterylne pole) w ilości 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 (dot. pakietu nr 3 poz. 23):

Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ w skład zestawu wchodzi Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Specjalna budowa ampułko-strzykawki Praxiject i CitraFlow chroni każdy dostęp naczyniowy przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosić 39 psi

(2.69 bara). PraxiFlow pakowany jest w fabrycznie napełnione ampułko-strzykawki co chroni przed utratą produktu podczas nabierania np.: z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak ( metaliczny posmak, mrowienie dłoni ) zabezpiecza przed utworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania ( zachowane sterylne pole ) w ilości 75 blistrów w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź na pytanie nr 9: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 10 (dot. pakietu nr 2 poz. 83):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 83 z Pakietu nr 2 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź na pytanie nr 10: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 11 (dot. pakietu nr 3 poz. 23):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 23 z Pakietu nr 3 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź na pytanie nr 11: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 12 (dot. pakietu nr 34):

Pakiet 34 Propofol. Prosimy o możliwość zaoferowania w zakresie zadanie nr 34 leku pakowanego w rodzaju opakowania – fiolka.

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 (dot. pakietu nr 42 poz. 1):

Czy w pakiecie Nr 42 poz. 1 (Budesonide 0,001 g/2ml zaw. x 20 poj.) Zamawiający wymaga produktu,  po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 14 (dot. pakietu nr 42 poz. 1):

Czy Zamawiający w pakiecie Nr 42 poz. 1 (Budesonide 0,001 g/2ml zaw. x 20 poj.) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?

Odpowiedź na pytanie nr 14: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 15 (dot. pakietu nr 42 poz. 1):

Czy Zamawiający w pakiecie Nr 42 poz. 1 (Budesonide 0,001 g/2ml zaw. x 20 poj.) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?

Odpowiedź na pytanie nr 15: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 16 (dot. pakietu nr 42 poz. 1):

Czy w pakiecie Nr 42 poz. 1 (Budesonide 0,001 g/2ml zaw. x 20 poj.) Zamawiający wymaga, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, leku w postaci budezonidu zmikronizowanego? Odpowiedź na pytanie nr 16: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?

Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki na ampułki?

Odpowiedź na pytanie nr 18: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę fiolki lub ampułki na ampułko-strzykawkę?

Odpowiedź na pytanie nr 19: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 20:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania. Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź na pytanie nr 20: Zgodnie z zapisem w Załączniku nr 2 do SIWZ – UWAGA Nr 7.

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający pod pojęciem możliwości zmiany wielkości opakowania rozumie również zmianę gramatury (gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.) Przykładowo: Zamawiający wymaga maści w opakowaniu 25g, czy można zaoferować maść w opakowaniu 20g lub 30g? Max. 30% większe lub mniejsze opakowanie?

Odpowiedź na pytanie nr 21: Zamawiający dopuszcza wycenę leków do podania zewnętrznego  w opakowaniach wielkości +/- 30% od wymaganych z przeliczeniem. Wartość ułamkową należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę, a  dokonaną zmianę zaznaczyć przez dodanie kolumny "ILOŚĆ WYCENIONA" oraz podanie w kolumnie "nazwa handlowa" wielkości opakowania.

Pytanie nr 22:

Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź na pytanie nr 22: Zgodnie z zapisem w Załączniku nr 2 do SIWZ – UWAGA Nr 5.

Pytanie nr 23 (dot. pakietu nr 2 poz. 57 i 58):

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie cele preparatu probiotycznego o nazwie ProbioDr. będącego preparatem złożonym i dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym w swoim składzie najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus i Lactobacillus helveticus w takim samym łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę, w opakowaniach x 60 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę. Oferowane kapsułki mogą być łatwo otwierane, a ich zawartość rozpuszczana w niewielkiej objętości różnych płynów i podawana doustnie w formie zawiesiny.

Odpowiedź na pytanie nr 23: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 24 (dot. pakietu nr 2 poz. 57 i 58):

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie LactoDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych w literaturze światowej badaniach klinicznych) Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 30 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę. Oferowane kapsułki mogą być łatwo otwierane, a ich zawartość rozpuszczana w niewielkiej objętości różnych płynów i podawana doustnie w formie zawiesiny.

Odpowiedź na pytanie nr 24: Zamawiający nie dopuszcza w poz. 57. Zamawiający dopuszcza w pozycji 58.

Pytanie nr 25 (dot. pakietu nr 2 poz. 81):

Prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu o nazwie EnteroDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, występującym w takiej samej postaci, zawierającym w swoim składzie identyczne stężenie probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w kapsułce (250 mg), konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę.

Odpowiedź na pytanie nr 25: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 (dot. pakietu nr 83 poz. 11):

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu 83 pozycji 11 i dołączenie do Pakietu 77.

Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź na pytanie nr 26: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 27 (dot. pakietu nr 57 poz. 1 i 2):

Czy Zamawiający w pakiecie 57 pozycja 1 i 2 wymaga, aby cefuroxime 1,5 g pakowany był w fiolki o pojemności do 30 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 27: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 28 (dot. pakietu nr 57 poz. 1 i 2):

Czy Zamawiający wymaga aby  cefuroksym w pakiecie 57 pozycja 1 i 2 posiadał wszystkie drogi podania domięśniowo, dożylnie i do infuzji zgodnie z chpl produktu?

Odpowiedź na pytanie nr 28: Wymaganymi drogami podania dla Cefuroksym są: wstrzyknięcie domięśniowe, wstrzyknięcie dożylne, infuzja dożylna.

Pytanie nr 29 (dot. pakietu nr 60 poz. 1):

Czy Zamawiający w pakiecie 60 pozycja 1 wymaga, aby zaoferowany ceftazydym 1g był w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji?

Odpowiedź na pytanie nr 29: Wymaganymi drogami podania dla Ceftazydym 1g są: wstrzyknięcie domięśniowe, wstrzyknięcie dożylne, infuzja dożylna.

Pytanie nr 30 (dot. pakietu nr 60 poz. 1):

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 60 pozycja 1 aby ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?

Odpowiedź na pytanie nr 30: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 31 (dot. pakietu nr 3 poz. 29, 30, 31 i 32):

Czy zamawiający wymaga aby midazolam w pakiecie 3 pozycja 29, 30, 31 i 32 posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość midazolamu?

Odpowiedź na pytanie nr 31: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 32 (dot. pakietu nr 3 poz. 30, 31 i 32):

Czy Zamawiający  wymaga, aby w pakiecie 3 pozycja 30, 31 i 32  midazolam miał zarejestrowaną możliwość mieszania w jednej strzykawce z produktem Morphini Sulfas WZF?

Odpowiedź na pytanie nr 32: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 33 (dot. pakietu nr 14 poz. 45):

Czy Zamawiający wymaga aby produkt Pyralgin w pakiecie 14 pozycja 45 można było mieszać z Poltram 50 i Poltram 100, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań.?

Odpowiedź na pytanie nr 33: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 34 (dot. pakietu nr 6 poz. 12 i 13):

Czy Zamawiający wymaga  aby w pakiecie 6 pozycja 12 i 13 istniała możliwość łączenia w jednej strzykawce Poltramu z Pyralginą zgodnie z Chlp produktu?

Odpowiedź na pytanie nr 34: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 35 (dot. pakietu nr 10 poz. 4):

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji  nr 4 z pakietu Nr 10 i utworzenie nowego pakietu 10A (GEFITYNIB 0,25 G, TABL. POWL. 30 TABL.)?

Odpowiedź na pytanie nr 35: Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w załączniku nr 2 poprzez zmianę zapisów w pakiecie nr 10 oraz wprowadzenie nowego pakietu nr 125. Pakiety nr 10 i 125 otrzymują brzmienie:

 

Pakiet 10

 

 

 

 

 

 

   

Lp.

nazwa międzynardowa

postać farmaceut.

dawka

ilość w op.

j.m.

wartość jedn. netto

wartość jedn. brutto

ilość

wartość netto

cena brutto

nazwa handlowa

Producent

Kod EAN

1

CANDESARTAN

TABL.

0,008 G

28 TABL.

OP

 

 

14

 

 

 

 

 

2

DAPAGLIFLOZIN

TABL. POWL.

0,01 G

30 TABL.

OP

 

 

1

 

 

 

 

 

3

FULVESTRANT

INJ.

0,25 G/5 ML

2 AMP-STRZ.

OP

 

 

9

 

 

 

 

 

4

METFORMIN+ SAXAGLIPTIN

TABL. POWL.

1 G+ 2,5 MG

60 TABL.

OP

 

 

1

 

 

 

 

 

5

METFORMIN+ SAXAGLIPTIN

TABL. POWL.

850 +2,5 MG

60 TABL.

OP

 

 

1

 

 

 

 

 

6

METOPROLOL

TABL. RT

0,095 G *

30 TABL.

OP

 

 

320

 

 

 

 

 

7

METOPROLOL

TABL. RT

0,0475 G *

30 TABL.

OP

 

 

206

 

 

 

 

 

8

METOPROLOL

INJ.

5 MG/5 ML

5 AMP.

OP

 

 

320

 

 

 

 

 

9

TICAGRELOL

TABL. POWL.

0,09 G

56 TABL.

OP

 

 

60

 

 

 

 

 

 

CPV 33600000-6 Produkty farmaceutyczne (*BURSZTYNIANU)

 

 

razem

Pakiet 10

 

 

 

 

 

 

 

Pakiet 125

 

 

 

 

 

 

   

Lp.

nazwa międzynardowa

postać farmaceut.

dawka

ilość w op.

j.m.

wartość jedn. netto

wartość jedn. brutto

ilość

wartość netto

cena brutto

nazwa handlowa

Producent

Kod EAN

4

GEFITINIB

TABL. POWL.

0,25 G

30 TABL.

OP

 

 

4

 

 

 

 

 

 

CPV 33600000-6 Produkty farmaceutyczne

 

 

razem

Pakiet 125

 

 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy:

 • ROZDZIAŁ I, pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, na całe poszczególne Pakiety 1 do 125. Zamówienie zostanie udzielone bez ograniczeń Wykonawcy na te pakiety, w których oferta będzie najkorzystniejsza.

 • ROZDZIAŁ III, pkt 2, ppkt. 1) otrzymuje brzmienie:

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 pkt 2 PZP:

 1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 13 479 900,00 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych, 00/100). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia,  na poszczególne części w wysokości (zł):

Pakiet -

Wysokość kwoty

(…)

(…)

10 -

28 500,00 zł

(…)

(…)

125 -

17 400,00 zł

(...)

 • ROZDZIAŁ V, poprzez dodanie na końcu w tabeli wiersza:

Pakiet 125

CPV 33600000-6 Produkty farmaceutyczne

 • ROZDZIAŁ VII pkt. 1  – zapisy otrzymują brzmienie:
 1. Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 498 250,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych, 00/100). Na poszczególne pakiety w wysokości:

Pakiet-

Wadium

(…)

(…)

10 -

1 060,00 zł

(…)

(…)

125 -

640,00 zł

(…)

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a, Zamawiający zmodyfikował ogłoszenie o wszczęciu postępowania opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o numerze 2018/S 034-073471 w dniu 17.02.2018r.

Pytanie nr 36 (dot. §1 ust. 2 wzoru umowy):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówień określanych jako ,, pilne” w terminie ,,48 godzin” licząc od dnia przesłania zamówienia faksem lub e- mailem dla asortymentu zawartego w pakiecie Nr 10 poz. 4?

Odpowiedź na pytanie nr 36: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 37 (dot. § 1 ust. 9 i 10 wzoru umowy):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji jakościowych i ilościowych do 5 dni roboczych licząc od dnia ich zgłoszenia faksem lub mailem?

Odpowiedź na pytanie nr 37: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 38 (dot. §5 ust. 3 wzoru umowy):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu zakwestionowanego towaru, w ramach gwarancji i rękojmi Wykonawcy do 5 dni roboczych licząc od dnia ich zgłoszenia faksem lub mailem?

Odpowiedź na pytanie nr 38: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 39 (dot. § 6 wzoru umowy):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie § 6 umowy dodatkowego zapisu ust. 4 o treści: ,,Przed rozwiązaniem umowy w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Odpowiedź na pytanie nr 39: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 40 (dot. § 8 ust. 1 wzoru umowy):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nadanie § 8 ust. 1 nowego brzmienia:

,,1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

 1. w wysokości 0,01% ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdą godzinę opóźnienia licząc od chwili upływu terminu określonego w §1 ust. 2 do godziny ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał godzinę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze.
 2. w wysokości 0,25% ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostaw reklamacyjnych za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu, o których mowa w §5 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze.
 3. w wysokości 2,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu, w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

Odpowiedź na pytanie nr 40: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 41:

Czy w sytuacji gdy, siedziba firmy/osoba uprawniona do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy znajduje się w poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie umowy do podpisu na adres Wykonawcy?                                    

Odpowiedź na pytanie nr 41: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 42:

Ponieważ jedyna immunoglobulina, która ma w swojej charakterystyce produktu leczniczego wskazanie w MMN (wieloogniskowej neuropatii ruchowej) występuje tylko w stężeniu 10% czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w pakiecie 105, poz. 1 10%= 5g /50ml i pozycja 2 10% = 10g/100ml?

Odpowiedź na pytanie nr 42: Wymagane stężenie pozostaje bez zmian. Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ dot. załącznika nr 2 pakiet nr 105 poz. 1 i 2 o treści:

 

Pakiet 105

 

 

 

 

 

 

 

         

Lp.

nazwa międzynarodowa

postać

dawka

ilość w op.

j.m.

wartość jedn. netto

wartość jedn. brutto

ilość

wartość netto

cena brutto

nazwa handlowa

Producent

Kod EAN

1

IMMUNE GLOBULINS (program ze wskazaniem MMN)

INJ.

5% = 5 G/100 ML

1 FIOL.

OP

 

 

190

 

 

 

 

 

2

INJ.

5% = 10 G/200 ML

1 FIOL.

OP

 

 

335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razem

Pakiet

105

 

 

 

 

 

Otrzymuje brzmienie:

 

Pakiet 105

 

 

 

 

 

 

 

         

Lp.

nazwa międzynarodowa

postać

dawka

ilość w op.

j.m.

wartość jedn. netto

wartość jedn. brutto

ilość

wartość netto

cena brutto

nazwa handlowa

Producent

Kod EAN

1

IMMUNE GLOBULINS (program ze wskazaniem CIDP = Przewlekła zapalna demielinizacyjna polineuropatia (ang. chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy – CIDP)

INJ.

5% = 5 G/100 ML

1 FIOL.

OP

 

 

190

 

 

 

 

 

2

INJ.

5% = 10 G/200 ML

1 FIOL.

OP

 

 

335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razem

Pakiet

 105

 

 

 

 

 

Pytanie nr 43:

Czy Zamawiający dopuści do postepowania paski o następujących parametrach:

PARAMETRY

 

 

PASKI TESTOWE

METODA POMIARU

biosensoryczna

ENZYM

dehydrogenaza glukozy

WIELKOŚĆ PRÓBKI

0,6 µl

TYP KRWI

włośniczkowa, żylna, tętnicza, noworodkowa

JEDNOSTA MIARY

mg/dl

ZAKRES POMIARU

20-500 mg/dl

CZAS POMIARU

5 sek

ZAKRES HEMATOKTYTU

15-65 %

CZUJNIK MINIMALNEJ OBJĘTOŚCI

badanie nie rozpocznie się przy zbyt małej wielkości próbki

MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA

nie

PAKOWANIE PASKÓW

Pojedynczo , po 100 pasków w opakowaniu zbiorczym.

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA

4-30 stopni

TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU

15-40 STOPNI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym

ISO 15197-2013

Wskazana norma nie dotyczy pasków  do stosowania szpitalnego

współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach?

 

PARAMETRY

 

 

 

GLUKOMETR

 

PROCEDURA TESTOWA

amperometria

 

KALIBRACJA

osocze

TECHNIKA KALIBRACJI
w celu zwiększenia dokładności pomiaru

mechaniczna (pasek kalibrujący)

WYŚWIETLACZ

CYFRY 1,9 CM

PAMIĘĆ

1000 wyników

ZASILANIE

2 baterie CR 2032

ILOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII

3000

AUTOMATYCZNE WYŁACZENIE

po 120 sek

WAGA

33-37 gramów

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA

OD -20 DO 60 STOPNI

TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU

10-50 STOPNI

KOMUNIKATY

LO, HI, KETONES

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym

ISO 15197-2013

Wskazana norma nie dotyczy pasków  do stosowania szpitalnego

Brak automatycznego wyrzutu paska

Paski pakowane pojedynczo umożliwiają usuwanie bezdotykowe pasków z glukometru

     

Odpowiedź na pytanie nr 43: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 44 (dot. pakietu nr 11 poz. 20):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 11 poz. 20 leku Losartan do osobnego podpakietu celem uzyskania przez Zamawiającego korzystniejszej oferty cenowej?

Odpowiedź na pytanie nr 44: Zamawiający wykreśla z pakietu nr 11 pozycje 20 (Losartan).

Pytanie nr 45 (dot. wzoru umowy):

Czy Zamawiający w par. 1.2. oraz 1.3 usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej. Tak dokonana czynność staje się zamówieniem dopiero z chwilą potwierdzenia faksem, mailem lub z formie pisemnej.  

Odpowiedź na pytanie nr 45: Zamawiający modyfikuje zapisy w załączniku nr 3a i 3b SIWZ

 • §1 pkt 2 w załączniku nr 3a otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie 48 godzin, dla zamówień określanych jako „pilne” termin realizacji wynosi 24 godziny, od otrzymania każdorazowego zamówienia faxem na numer ……………….lub e-mailem na adres:……………………..”

 • §1 pkt 2 w załączniku nr 3b otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie 48 godzin, dla zamówień określanych jako „pilne” termin realizacji wynosi 24 godziny, od otrzymania każdorazowego zamówienia faxem na numer ……………….lub e-mailem na adres: ……………………..”

 • §1 pkt 3 w załączniku nr 3a i 3b otrzymuje brzmienie:

„3. Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego – ppłk mgr farm. Grzegorz Jędrzejczyk tel. 261 660 525, Zastępca Kierownika Apteki – mgr farm. Grażyna Wojtczak tel. 261 660 365 oraz dr n. farm. Monika Krzysik, tel. 261 660 524, mgr farm. Anna Duszyńska tel. 261 660 464, mgr farm. Beata Struzik tel./fax. 261 660 623.”

Pytanie nr 46 (dot. wzoru umowy):

Czy Zamawiający usunie określony w par. 1.5. obowiązek sporządzania dokumentu PZ w obecności przedstawiciela Wykonawcy oraz możliwość wystawienia faktury dopiero po sporządzeniu tego dokumentu poprzez wykreślenie frazy: „Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury.”? Towar dostarczany zazwyczaj będzie przez kuriera, a konieczność oczekiwania na sprawdzenie towaru opóźni wszystkie kolejne dostawy zaplanowane na dany dzień. Ponadto Wykonawca chciałby dostarczać fakturę wraz z zamówieniem, gdyż określa ona wszystkie dostarczone leki i z tego względu tworzenie nowych dokumentów o tej samej treści wydaje się zbędne.

Odpowiedź na pytanie nr 46: Zamawiający modyfikuje zapisy w załączniku nr 3a i 3b SIWZ - §1 pkt 5 w załączniku nr 3a i 3b otrzymuje brzmienie:

„5. Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru na dokumencie dostawy (faktura VAT). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

1)  mgr farm Grażyna Wojtczak

2)  mgr farm. Beata Struzik

3)  dr n. farm Monika Krzysik

4)  mgr farm Anna Duszyńska

5)  tech. farm Stanisława Mazur

6)  tech. farm Barbara Ziółek

7)  tech. farm Adam Klekowski

8)  tech. farm Agnieszka Przybył

9)  tech. farm Ewa Kępa- Ciszak”

Pytanie nr 47 (dot. wzoru umowy):

Czy w świetle treści par. 1.5 Zamawiający dopuszcza dostarczanie faktury VAT wraz dostawą, jako jedynego dokumentu dostawy?

Odpowiedź na pytanie nr 47: Tak

Pytanie nr 48 (dot. wzoru umowy):

Czy Zamawiający w par. 1.9. zmieni termin wymiany wadliwego towaru z 2 do  3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

Odpowiedź na pytanie nr 48: Zapisy SIWZ bez zmian. Terminy liczone zgodnie z art. 111 i następne k.c.

Pytanie nr 49 (dot. wzoru umowy):

Czy Zamawiający wykreśli par. 1.11? Zobowiązanie Wykonawcy do wystawienia faktury korygującej w przypadku nie dokonania wymiany zareklamowanego towaru w praktyce przesądza o konieczności korzystnego dla Zamawiającego rozpatrzenia złożonej reklamacji. A przecież zgodnie z Kodeksem Cywilnym warunkiem uznania reklamacji jest to, że wady muszą zaistnieć i zostać potwierdzone przez obie strony. Proponowany zaś zapis wymusza na Wykonawcy albo pozytywne rozpatrzenie reklamacji albo wystawienie faktury korygującej przy odrzuceniu (sic) reklamacji. Zapis taki jest niemożliwy do wykonania, bo w razie odrzucenia reklamacji BRAK podstaw do korekty faktury.

Odpowiedź na pytanie nr 49: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 50 (dot. wzoru umowy):

Czy Zamawiający wykreśli par. 1.13? Brak możliwości wstrzymania dostaw nawet przy długotrwałych opóźnieniach w zapłacie przez Zamawiającego może narazić Wykonawcę na rażące straty.

Odpowiedź na pytanie nr 50: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 51 (dot. wzoru umowy):

Czy Zamawiający w par. 5.3. zmieni termin wymiany wadliwego towaru w ramach gwarancji z 2 do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

Odpowiedź na pytanie nr 51: Zapisy SIWZ bez zmian. Terminy liczone zgodnie z art. 111 i następne k.c.

Pytanie nr 52 (dot. wzoru umowy):

Czy Zamawiający zmieni sposób naliczania kar umownych określony w par. 8.1.1. z kar ustalanych od „ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdą godzinę” na „wartość danego zamówienia”? Obecny sposób ustalania kar umownych prowadzi do możliwości naliczenia ich w wysokości rażąco wygórowanej.

Odpowiedź na pytanie nr 52: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 53 (dot. wzoru umowy):

Czy Zamawiający zmieni sposób naliczania kar umownych określony w par. 8.1.2. z kar ustalanych od „ceny brutto gwarantowanej części pakietu” na „wartość reklamowanego zamówienia”? Obecny sposób ustalania kar umownych prowadzi do możliwości naliczenia ich w wysokości rażąco wygórowanej.

Odpowiedź na pytanie nr 53: Zapisy SIWZ bez zmian.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Nazwa dokumentu: Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ z dnia 27.02.2018r.
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Karpińska
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Karpińska
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Karpińska
Data wytworzenia informacji: 2018-02-27 12:37:55
Data udostępnienia informacji: 2018-02-27 12:37:55
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-27 13:43:22

Wersja do wydruku...

corner   corner