logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Ekspertyza techniczna układu klimatyzacji.
minus Czyszczenie oraz przegląd stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, wentylacji w kotłowni oraz urządzeń grzewczo-kominowych na terenie 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu wraz z wydaniem protokołu o
minus „Wykonanie i montaż 60 sztuk siatek ochronnych w ramkach mocowanych w oknach PCV (moskitiery) – budynku Zintegrowanych Bloków Operacyjnych na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu”.
minus Dostosowanie pomieszczeń po Bloku Operacyjnych Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu na potrzeby gabinetów lekarskich i sekretariatu w  budynku szpitalnym nr 1 na terenie 4WSzKz
minus Dostawa, montaż wraz z serwisem urządzenia do uzdatniania ciepłej wody użytkowej, zabezpieczenie przed bakterią Legionelii instalacji zasilanych z węzła cieplnego W-II, w kompleksie 4 Wojskowego Sz
plus Remont sanitariatu damskiego i męskiego przy wejściu głównym do budynku szpitalnego nr 1 na terenie 4WSzKzP PS ZOZ we Wrocławiu z wykorzystaniem materiałów z blachy nierdzewnej w systemie antydewastac
minus Demontaż starych drzwi, wykonanie i montaż nowych
minus Konserwacja, naprawy zasilaczy UPS i rozdzielnic medycznych
minus „Awaryjna naprawa stolarki okiennej PCV"
minus Wykonanie i montaz okna PCV do odpadów medycznych oraz drzwi PCV wejściowych do budynku Polikliniki
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
 Konkurs ofert
minus Ogłoszenie wyników konkursu- KOS ZAWAŁ
 Ogłoszenia
minus Dział Gospodarczy
   plus Dstawa sprzetu i wyposażenia gospodarczego na 2018/19 rok.
   plus Dostawa sprzętu kuchennego (elektrycznego), sprzętu i wyposażenia kuchennego drobnego, jednorazowego i zastawy stołowej, profesjonalnego sprzętu kuchennego, ubijarki - mieszarki gastronomicznej i przy
   minus Dostawa sprzętu kwaterunkowego, krzeseł, foteli i wersalek, szaf ubraniowych, kartotekowych metalowych i regałów metalowych oraz wózków lekkich na 2018/ 2019 rok
      minus Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
      minus Rozstrzygnięcie ofert
   plus Sprzedaż i dostawa aluminiowych (stop aluminium) wózków do transportu odpadów medycznych/komunalnych i brudnej bielizny oraz sprzętu gospodarczego do utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach s
   plus Dostawa płyt meblowych (ciętych na żądany wymiar), pilśniowych i obrzeża meblowego w 2018/ 2019 roku
   plus Dostawa sprzętu chłodniczego typu AGD i zamrażarki skrzyniowej oraz sprzętu chłodniczego medycznego/ laboratoryjnego i niskotemperaturowego w 2018/2019 rok
   plus Sprzedaż urządzeń (sprzętu pralniczego)
   plus Dostawa oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS i oleju napędowego EKODIESEL na 2018 rok
   minus Sprzedaż suszarki bębnowej przemysłowej LAVAMAC model LS 530
   plus Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego na 2018/2019 rok.
   plus Dostawa maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania czystości
   plus Dostawa odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz umundurowania i obuwia służbowego portierów na 2018/ 2019 rok
   plus Przeglądy i konserwacje okresowe wózków widłowych w 2019 roku
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Operator
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz pediatra
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 4/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 5/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 6/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinicznym Oddziale Urologicznym
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 9/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 11/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 10/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 13/2018
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 51/2018 w zakresie psychiatrii - 2 lekarzy
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr1/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 3/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 2/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 3/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 5/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umowy zlecenie 6/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr16/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 17/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 18/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 20/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 19/2019 - w zakresach czynności lekarskich wyszczególnionych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 21/2019 - w zakresie technika elektroradiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 22/2019 - w zakresie czynności lekarskich alergolog i ch. ogólny SOR
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 23/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 9/2019
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


Nr  Postępowania  01/02/DG/Log/2018                                                               Wrocław 23.02.2018r.

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z OTWARCIA OFERT 

zapytania ofertowego na dostawę: sprzętu kwaterunkowego, krzeseł, foteli i wersalek, szaf ubraniowych, kartotekowych metalowych i regałów metalowych oraz wózków lekkich na 2018/ 2019 rok,

prowadzonego w postępowaniu poniżej 30 000 Euro

 

 

         Nr oferty/Wykonawca

Kwota brutto oferty

Uwagi /Warunki Handlowe

Pakiet 1 – Krzesła biurowe

1/ Hurtownia Krzeseł Zdzisław Żarna

ul. Dietricha 5;

05-120 Legionowo

24 873,06 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 5 dni;

Gwarancja 24 miesiące.

2/ ,,Drzewiarz-BIS” Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a;

87-600 Lipno

31 131,30 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 28 dni;

Gwarancja 24 miesiące.

3/ Goga- Grażyna Staszewska

ul. Podłużna 28;

03-290 Warszawa

-

 

4/ MET-POL Ryszard Ossowski

ul. Leśna 8;

83-212 Bobowo

-

 

5/ EMI PLUS Sp. j.

ul. Smoluchowskiego 2;

20-474 Lublin

24 410,58 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 21 dni;

Gwarancja 24 miesiące.

6/ PLASTMET Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 1;

64-720 Lubasz

-

 

7/ BENER Michał Benka

ul. Wileńska 59B/15;

80-215 Gdańsk

-

 

8/ MERIWA Sp. j.

al. Warszawska 150;

20-824 Lublin

25 797,56 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 21 dni;

Gwarancja 36 miesięcy.

9/ NOVAX Sp. z o.o.

pl. Wolności 7;

85-004 Bydgoszcz

-

 

10/ ROL-MOT Sp. z o.o.

ul. Czachowskiego 29;

27-310 Ciepielów

-

 

11/ NIKODEMUS Sebastian Czuryński

ul. Grudzińskiego 18A/18;

62-020 Swarzędz

27 492,96 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 5 dni;

Gwarancja 24 miesiące.

12/ SKANDER Wyposażenie Firm

ul. Kamieńskiego 200 /2;

51-126 Wrocław

33 197,70 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 14 dni;

Gwarancja 12 miesiące.

13/ P.W. ,,SKRAWMET”

ul. Wróblewskiego 2;

09-200 Sierpc

-

 

14/ ABINOX Piotr Szłapka

ul. Słoneczna 9B; Kiełczewo

64-000 Kościan

-

 

15/ MEBLE–BLACK RED WHITE

Sp. z o. o.

ul. Krzeszowska 61;

23-400 Biłgoraj

25 647,96 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 7 dni;

Gwarancja 24 miesiące.

16/ PERSSON Meble Biurowe

ul. St. Staszica 15;

65-176 Zielona Góra

-

 

17/ BR-STUDIO Paweł Witek

Racławice Małe 2;

55-020 Żórawina

33 736,44 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 14 dni;

Gwarancja 24 miesiące.

Pakiet 2 – Wersalki i fotele tapicerowane

1/ Hurtownia Krzeseł Zdzisław Żarna

ul. Dietricha 5;

05-120 Legionowo

-

 

2/ ,,Drzewiarz-BIS” Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a;

87-600 Lipno

16 359,00 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 28 dni;

Gwarancja 24 miesiące.

3/ Goga- Grażyna Staszewska

ul. Podłużna 28;

03-290 Warszawa

-

 

4/ MET-POL Ryszard Ossowski

ul. Leśna 8;

83-212 Bobowo

-

 

5/ EMI PLUS Sp. j.

ul. Smoluchowskiego 2;

20-474 Lublin

20 551,15 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 21 dni;

Gwarancja 24 miesiące.

6/ PLASTMET Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 1;

64-720 Lubasz

-

 

7/ BENER Michał Benka

ul. Wileńska 59B/15;

80-215 Gdańsk

-

 

8/ MERIWA Sp. j.

al. Warszawska 150;

20-824 Lublin

23 554,50 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 21 dni;

Gwarancja 36 miesięcy.

9/ NOVAX Sp. z o.o.

pl. Wolności 7;

85-004 Bydgoszcz

-

 

10/ ROL-MOT Sp. z o.o.

ul. Czachowskiego 29;

27-310 Ciepielów

-

 

11/ NIKODEMUS Sebastian Czuryński

ul. Grudzińskiego 18A/18;

62-020 Swarzędz

20 122,80 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 5 dni;

Gwarancja 24 miesiące.

12/ SKANDER Wyposażenie Firm

ul. Kamieńskiego 200 /2;

51-126 Wrocław

17 662,80 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 14 dni;

Gwarancja 12 miesiące.

13/ P.W. ,,SKRAWMET”

ul. Wróblewskiego 2;

09-200 Sierpc

-

 

14/ ABINOX Piotr Szłapka

ul. Słoneczna 9B; Kiełczewo

64-000 Kościan

-

 

15/ MEBLE–BLACK RED WHITE

Sp. z o. o.

ul. Krzeszowska 61;

23-400 Biłgoraj

-

 

16/ PERSSON Meble Biurowe

ul. St. Staszica 15;

65-176 Zielona Góra

-

 

17/ BR-STUDIO Paweł Witek

Racławice Małe 2;

55-020 Żórawina

23 862,00 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 14 dni;

Gwarancja 24 miesiące.

Pakiet 3 – Szafy kartotekowe i ubraniowe szatniowe metalowe

1/ Hurtownia Krzeseł Zdzisław Żarna

ul. Dietricha 5;

05-120 Legionowo

-

 

2/ ,,Drzewiarz-BIS” Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a;

87-600 Lipno

47 784,27 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 28 dni;

Gwarancja 36 miesięcy.

3/ Goga- Grażyna Staszewska

ul. Podłużna 28;

03-290 Warszawa

-

 

4/ MET-POL Ryszard Ossowski

ul. Leśna 8;

83-212 Bobowo

49 154,49 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 5 dni;

Gwarancja 36 miesięcy.

5/ EMI PLUS Sp. j.

ul. Smoluchowskiego 2;

20-474 Lublin

56 386,89 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 21 dni;

Gwarancja 36 miesiące.

6/ PLASTMET Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 1;

64-720 Lubasz

102 397,50 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 28 dni;

Gwarancja 24 miesiące.

7/ BENER Michał Benka

ul. Wileńska 59B/15;

80-215 Gdańsk

55 639,05 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 5 dni;

Gwarancja 36 miesięcy.

8/ MERIWA Sp. j.

al. Warszawska 150;

20-824 Lublin

62 188,80 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 21 dni;

Gwarancja 36 miesięcy.

9/ NOVAX Sp. z o.o.

pl. Wolności 7;

85-004 Bydgoszcz

-

 

10/ ROL-MOT Sp. z o.o.

ul. Czachowskiego 29;

27-310 Ciepielów

-

 

11/ NIKODEMUS Sebastian Czuryński

ul. Grudzińskiego 18A/18;

62-020 Swarzędz

53 960,10 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 5 dni;

Gwarancja 36 miesięcy.

12/ SKANDER Wyposażenie Firm

ul. Kamieńskiego 200 /2;

51-126 Wrocław

-

 

13/ P.W. ,,SKRAWMET”

ul. Wróblewskiego 2;

09-200 Sierpc

-

 

14/ ABINOX Piotr Szłapka

ul. Słoneczna 9B; Kiełczewo

64-000 Kościan

-

 

15/ MEBLE–BLACK RED WHITE

Sp. z o. o.

ul. Krzeszowska 61;

23-400 Biłgoraj

-

 

16/ PERSSON Meble Biurowe

ul. St. Staszica 15;

65-176 Zielona Góra

68 196,49 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 21 dni;

Gwarancja 37 miesięcy.

17/ BR-STUDIO Paweł Witek

Racławice Małe 2;

55-020 Żórawina

63 699,24 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 14 dni;

Gwarancja 36 miesięcy.

Pakiet 4 – Regały archiwizacyjne metalowe

1/ Hurtownia Krzeseł Zdzisław Żarna

ul. Dietricha 5;

05-120 Legionowo

-

 

2/ ,,Drzewiarz-BIS” Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a;

87-600 Lipno

30 870,57 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 28 dni;

Gwarancja 36 miesięcy.

3/ Goga- Grażyna Staszewska

ul. Podłużna 28;

03-290 Warszawa

-

 

4/ MET-POL Ryszard Ossowski

ul. Leśna 8;

83-212 Bobowo

23 962,86 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 5 dni;

Gwarancja 36 miesięcy.

5/ EMI PLUS Sp. j.

ul. Smoluchowskiego 2;

20-474 Lublin

20 914,92 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 14 dni;

Gwarancja 36 miesiące.

6/ PLASTMET Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 1;

64-720 Lubasz

 89 002,80 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 28 dni;

Gwarancja 24 miesiące.

7/ BENER Michał Benka

ul. Wileńska 59B/15;

80-215 Gdańsk

39 224,70 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 5 dni;

Gwarancja 36 miesięcy.

8/ MERIWA Sp. j.

al. Warszawska 150;

20-824 Lublin

34 759,80 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 21 dni;

Gwarancja 36 miesięcy.

9/ NOVAX Sp. z o.o.

pl. Wolności 7;

85-004 Bydgoszcz

-

 

10/ ROL-MOT Sp. z o.o.

ul. Czachowskiego 29;

27-310 Ciepielów

30 036,60 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 5 dni;

Gwarancja 36 miesięcy.

11/ NIKODEMUS Sebastian Czuryński

ul. Grudzińskiego 18A/18;

62-020 Swarzędz

25 497,90 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 5 dni;

Gwarancja 36 miesięcy.

12/ SKANDER Wyposażenie Firm

ul. Kamieńskiego 200 /2;

51-126 Wrocław

-

 

13/ P.W. ,,SKRAWMET”

ul. Wróblewskiego 2;

09-200 Sierpc

22 044,06 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 5 dni;

Gwarancja 36 miesięcy.

14/ ABINOX Piotr Szłapka

ul. Słoneczna 9B; Kiełczewo

64-000 Kościan

-

 

15/ MEBLE–BLACK RED WHITE

Sp. z o. o.

ul. Krzeszowska 61;

23-400 Biłgoraj

-

 

16/ PERSSON Meble Biurowe

ul. St. Staszica 15;

65-176 Zielona Góra

34 018,56 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 21 dni;

Gwarancja 37 miesięcy.

17/ BR-STUDIO Paweł Witek

Racławice Małe 2;

55-020 Żórawina

48 228,30 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 14 dni;

Gwarancja 36 miesięcy.

Pakiet 5 – Regały ze stali nierdzewnej

1/ Hurtownia Krzeseł Zdzisław Żarna

ul. Dietricha 5;

05-120 Legionowo

-

 

2/ ,,Drzewiarz-BIS” Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a;

87-600 Lipno

3 936,00 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 21 dni;

Gwarancja 36 miesięcy.

3/ Goga- Grażyna Staszewska

ul. Podłużna 28;

03-290 Warszawa

8 610,00 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 28 dni;

Gwarancja 36 miesięcy.

4/ MET-POL Ryszard Ossowski

ul. Leśna 8;

83-212 Bobowo

-

 

5/ EMI PLUS Sp. j.

ul. Smoluchowskiego 2;

20-474 Lublin

-

 

6/ PLASTMET Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 1;

64-720 Lubasz

5 362,80 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 28 dni;

Gwarancja 24 miesiące.

7/ BENER Michał Benka

ul. Wileńska 59B/15;

80-215 Gdańsk

4 674,00 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 5 dni;

Gwarancja 36 miesięcy.

8/ MERIWA Sp. j.

al. Warszawska 150;

20-824 Lublin

-

 

9/ NOVAX Sp. z o.o.

pl. Wolności 7;

85-004 Bydgoszcz

7 970,40 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 7 dni;

Gwarancja 36 miesięcy.

10/ ROL-MOT Sp. z o.o.

ul. Czachowskiego 29;

27-310 Ciepielów

-

 

11/ NIKODEMUS Sebastian Czuryński

ul. Grudzińskiego 18A/18;

62-020 Swarzędz

-

 

12/ SKANDER Wyposażenie Firm

ul. Kamieńskiego 200 /2;

51-126 Wrocław

-

 

13/ P.W. ,,SKRAWMET”

ul. Wróblewskiego 2;

09-200 Sierpc

3 173,40 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 7 dni;

Gwarancja 36 miesięcy.

14/ ABINOX Piotr Szłapka

ul. Słoneczna 9B; Kiełczewo

64-000 Kościan

5 840,04 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 7 dni;

Gwarancja 37 miesięcy.

15/ MEBLE–BLACK RED WHITE

Sp. z o. o.

ul. Krzeszowska 61;

23-400 Biłgoraj

-

 

16/ PERSSON Meble Biurowe

ul. St. Staszica 15;

65-176 Zielona Góra

6 895,38 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 21 dni;

Gwarancja 37 miesięcy.

17/ BR-STUDIO Paweł Witek

Racławice Małe 2;

55-020 Żórawina

-

 

Pakiet 6 – Wózki lekkie z blatami

1/ Hurtownia Krzeseł Zdzisław Żarna

ul. Dietricha 5;

05-120 Legionowo

-

 

2/ ,,Drzewiarz-BIS” Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a;

87-600 Lipno

-

 

3/ Goga- Grażyna Staszewska

ul. Podłużna 28;

03-290 Warszawa

-

 

4/ MET-POL Ryszard Ossowski

ul. Leśna 8;

83-212 Bobowo

-

 

5/ EMI PLUS Sp. j.

ul. Smoluchowskiego 2;

20-474 Lublin

-

 

6/ PLASTMET Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 1;

64-720 Lubasz

-

 

7/ BENER Michał Benka

ul. Wileńska 59B/15;

80-215 Gdańsk

-

 

8/ MERIWA Sp. j.

al. Warszawska 150;

20-824 Lublin

-

 

9/ NOVAX Sp. z o.o.

pl. Wolności 7;

85-004 Bydgoszcz

2 804,40 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 7 dni;

Gwarancja 36 miesięcy.

10/ ROL-MOT Sp. z o.o.

ul. Czachowskiego 29;

27-310 Ciepielów

-

 

11/ NIKODEMUS Sebastian Czuryński

ul. Grudzińskiego 18A/18;

62-020 Swarzędz

-

 

12/ SKANDER Wyposażenie Firm

ul. Kamieńskiego 200 /2;

51-126 Wrocław

-

 

13/ P.W. ,,SKRAWMET”

ul. Wróblewskiego 2;

09-200 Sierpc

4 674,00 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 7 dni;

Gwarancja 36 miesięcy.

14/ ABINOX Piotr Szłapka

ul. Słoneczna 9B; Kiełczewo

64-000 Kościan

-

 

15/ MEBLE–BLACK RED WHITE

Sp. z o. o.

ul. Krzeszowska 61;

23-400 Biłgoraj

-

 

16/ PERSSON Meble Biurowe

ul. St. Staszica 15;

65-176 Zielona Góra

-

 

17/ BR-STUDIO Paweł Witek

Racławice Małe 2;

55-020 Żórawina

5 412,00 zł

Przelew 30 dni;

Termin realizacji 21 dni;

Gwarancja 36 miesięcy.

 

Załączniki do pobrania: 2018-02-23 14:41:06 - Zbiorcze zestawienie z otawrcia ofert (178.00 kB)

Ilość odwiedzin: 487
Nazwa dokumentu: Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
Skrócony opis: Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
Podmiot udostępniający: Dział Gospodarczy
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Orłowski
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Orłowski
Osoba, która wprowadzała dane: Sławomir Orłowski
Data wytworzenia informacji: 2018-02-23 14:40:03
Data udostępnienia informacji: 2018-02-23 14:40:03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-23 14:43:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner