logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ PROGU OKREŚLONEGO W ART. 4 PKT. 8 PZP
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PONIŻEJ PROGU OKREŚLONEGO W ART. 4 PKT. 8 PZP
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
 Konkurs ofert
plus Konkurs ofert - BANK KRWI
minus Konkurs ofert - KOS-zawał
minus Ogłoszenie wyników konkursu- KOS ZAWAŁ
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Dział Utrzymania Nieruchomości
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Technik sterylizacji medycznej/Operator ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Księgowego - Dział Kosztów
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka- Projekt
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Referent - Sekcja Zamowień Publicznych
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 4/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 5/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 6/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinicznym Oddziale Urologicznym
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 9/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 11/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 10/2018
minus Starszy Specjalista – Dział Inwestycji
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 13/2018
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 46/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia-PAŻDZIERNIK 14/2018
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 48/2018
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia nr 15/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 51/2018 w zakresie psychiatrii - 2 lekarzy
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 49/2018 - ratownik medyczny
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 52/2018-PSYCHIATRIA-PROJEKT
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 50/2018 - w zakresach określonych poniżej dla lekarzy
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia nr 16/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 17/2018-PSYCHIATRIA-PROJEKT-pielęgniarki
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 53/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 18/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy ZLECENIE nr 19/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 54/2018 - pielęgniarki kardiolog. i dializacyjne
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

Odpowiedzi na pytania firmy Interparking Polska SP.ZO.O.

......................................................................

Odpowiedzi:  do  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW4 WSK z P SP ZOZ W KOMPLEKSIE 2857 PRZY UL. WEIGLA 5, WROCŁAW

Warszawa, 05.07.2016

 
 
 

Szanowni Państwo.

w związku z przeprowadzanym postępowaniem przetargowym na dzierżawę części
nieruchomości: gruntu o powierzchni 5 502 m2 z przeznaczeniem na parking dla
pracowników i pacjentów. przesyłamy pytania oraz nasze wątpliwości w interpretacji
umowy. Odpowiedzi pozwolą nam prawidłowe przygotowanie oferty oraz wyeliminuje
zbędne ryzyko pomyłki w analizie zapisów postępowania:

  1. Prosimy o jednoznaczne zdefiniowanie okresu, w jakim Dzierżawca ma
    uzyskiwać przychody z Rejonu 1 I Rejonu 2. Umowa nie okresl» ektuelnie,
    przez jaki okres DZIERŻ.AWCA ma prawo uzyskiwać przychody z opłat
    parkingowych
    z Rejonu 1 i 2.

Odp. 1 Dzierżawca ma prawo uzyskiwać uzyskiwać przychody z opłat
parkingowych
z Rejonu 1 i 2. przez okres dzierżawy gruntów, pod urządzenia zlokalizowane w rejonie 1 i 2.

2. Czy Wydzierżawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu o zakupie od
Dzierżawcy poniesionych nakładów (nawet za symboliczna kwotę)? Taki zapis
wyeliminowałby obowiązek dokonania korekty odliczenia podatku VA T
nsliczoneqo od nakładów na koniec Umowy?

Odp. 2  Wydzierżawiający nie przewiduje wprowadzenie zapisu o zakupie od Dzierżawcy poniesionych nakładów nawet za symboliczna kwotę.

3. Rozwiązanie Umowy przed upływem okresu korekty odliczenia podatku VAT
naliczonego
(5 lub 10 lat) skutkować będzie obowiązkiem odpowiedniego
zmniejszenia kwoty VAT odliczonej przez OZIERt
.AWCĘ od dokonanych
nakładów.

Odp.3 Brak sformułowania  pytania.

4. Prosimy o jednoznaczne określenie w Umowie zasad korzystania przez
DZIERŻAWCA
z gruntów w Rejonie 1 i 2, na jakiej podstawie i na jakich
warunkach DZIERŻAWCA
ma prawo wykorzystywać grunty zlokalizowane w
Rejonie
1 i 2 do świadczenia usług parkingowych. Umowa w jej obecnym
brzmieniu w ogóle nie wska
zuje bowiem, jakoby DZIERŻ.AWCA miał prawo
korzystać
z tych gruntów, a prawo to może być co najwyżej domniemywane z
§ 6 ust. 1 Umowy.

Odp.4 Projekt umowy jednoznacznie w swej treści wskazuje, iż przedstawione grunty wydzierżawiane są na cele związane we świadczenia usług parkingowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez Dzierżawcę.  Grunty zlokalizowane w rejonie 1 i 2 pod urządzenia parkingowe maja być wykorzystywane zgodnie ze SIWP.

5. Prosimy o uwzględnienie zmiany sposobu rozliczania przychodów z opłat
parkingowych
z Rejonu 1 i 2. W tym zakresie, rekomendujemy objecie
przedmiotem dzierżawy równieź gruntów
zlokalizowanych w Rejonie 1 i 2.
Należy podkreślić, że nie ma przeciwskazań aby strony ustaliły wysokość
czynszu
za dzierżawy gruntów z Rejonu 1 ; 2 w wysokości odpowiadającej

Odp. 5 Wydzierżawiający nie przewiduje  zmiany sposobu rozliczania przychodów z opłat parkingowych z Rejonu 1 i 2.

INTEIIIPA~KING POLSKA 8P. Z 0.0.

ul. Koszykowa 59/6. CO·BIIO W8rSZ~Wll (p<)lanrl), T~'.: .48 n B;19 59 44, f:~~' +4822 62959 4g. il!o@lnterpIHking.pl www.lnler~8rklng.pl

t;q~ 1<8lonowy dla 1'1. lt. W3rH~W';, XII Wydml Uoapoullrcxy KRS' OODOI3810~)
NIF'; 5:l2·~4:~O·JI4, Rl(;rJN; U1J~6U60U, KapllnllllkloMwy; ~OO.OOO.OO li
oz WFlt( il.A. 4 ()/WQ(llnoi~ Gl IUgO 10"U 0000 0000 oeue lHl

 

 

 

oD :PoLA D CRR PARKI G

 

NR FAKSU :0225295943

 

04 LIP. 2015 13:11

 

STR. 2

 

 

 


Polska

 

8.

 

 

75 opłat parkingowych pobranych przez OZIERtAWCA. W rezultacie,
możliwe byłoby zachowanie dotychczasowego sposobu rozliczani przychodów z opłat parkingowych, przy jednoczesnym objęciu gruntów z Rejonu 1 i 2 przedmiotem dzierżawy.

 

 

 

6. Prosimy o potwierdzenie, że parkingi, na które mają być dokonywane nakłady
      inwestycyjne (instalacja urządzeń parkingowych), ujęte są w ewidencji

Szpitala jako odrębne środki trwałe. Wiąże się to z przyjęciem i zastosowaniem
odpowiedniej stawki amortyzacyjnej.

Odp.6 Parkingi, na które mają być dokonywane nakłady     inwestycyjne (instalacja urządzeń parkingowych), ujęte są w ewidencji Szpitala jako odrębne środki trwałe.

7.   Sugerujemy również przypisać 3 niezależne systemy parkingowe do
       konkretnych parkingów.

       Odp.7 Wydzierżawiający nie wyraża zgody na 3 niezależne systemy

        parkingowe.

8.    Czy przyjmowanie monet i banknotów EURO ma być realizowane obok czy
       zamiast PLN?

       Odp. 8 Urządzenia powinny być przystosowane do wprowadzenia waluty w

        Euro

9.    Czy Wydzierżawiający dopuszcza możliwość zastosowania wiaty parkingowej
       d
la wygody użytkowania kasy?

Odp. 9. Wydzierżawiający dopuszcza możliwość zastosowania wiaty parkingowej
       d
la wygody użytkowania kasy.

 

10. W specyfikacji: "Oprogramowanie musi zapewnić: integrację z systemem ERP
w zakresie pobierania aktualnej listy pracowników z części kadrowej;
integrację z systemem Rep w zakresie przydzielania kart pracownikom oraz
rejestracji czasu pracy;". Czy Wydzierżawiający oczekuje przeniesienia bazy
danych czy
też ciągłej automatycznej wymiany informacji?

Odp. 10 Wydzierżawiający w ramach integracji wymaga ciągłej automatycznej wymiany informacji.

 

11  W specyfikacji „ wymagane jest aby system parkingowy był w pełni kompatybilny z urządzeniami i systemem będącym w posiadaniu szpitala tj. w zakresie:

a/ rejestracji czasu pracy

b/ możliwość kodowania dostępu do poszczególnych rejonów parkingowych „

Co oznacza ta kompatybilność.

Odp. 11  Wydzierżawiający rozumie kompatybilność jako możliwość wykorzystania posiadanych kart zbliżeniowych, rejestracji czasu wjazdu i wyjazdu w systemie RCP, odczyt uprawnień możliwości wjazdu/wyjazdu w zależności od stanu pracownika w systemie kadrowym oraz opłaconego abonamentu.

Oczekując od Państwa ustosunkowanie się do powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą przesunięcie terminu składania ofert na termin 22 lipiec 2016roku, uwzględniający przeanalizowanie przesłanych odpowiedzi.

Wydzierżawiający podtrzymuje termin składania ofert oraz termin rozstrzygnięcia przetargu ustalony SIWP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 3342
Nazwa dokumentu: Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
Skrócony opis: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W KOMPLEKSIE 2
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Przybylak
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Przybylak
Osoba, która wprowadzała dane: Wiesław Przybylak
Data wytworzenia informacji: 2016-07-05 11:15:37
Data udostępnienia informacji: 2016-07-05 11:15:37
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-05 11:28:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner