logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Ekspertyza techniczna układu klimatyzacji.
minus Czyszczenie oraz przegląd stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, wentylacji w kotłowni oraz urządzeń grzewczo-kominowych na terenie 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu wraz z wydaniem protokołu o
minus „Wykonanie i montaż 60 sztuk siatek ochronnych w ramkach mocowanych w oknach PCV (moskitiery) – budynku Zintegrowanych Bloków Operacyjnych na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu”.
minus Dostosowanie pomieszczeń po Bloku Operacyjnych Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu na potrzeby gabinetów lekarskich i sekretariatu w  budynku szpitalnym nr 1 na terenie 4WSzKz
minus Dostawa, montaż wraz z serwisem urządzenia do uzdatniania ciepłej wody użytkowej, zabezpieczenie przed bakterią Legionelii instalacji zasilanych z węzła cieplnego W-II, w kompleksie 4 Wojskowego Sz
plus Remont sanitariatu damskiego i męskiego przy wejściu głównym do budynku szpitalnego nr 1 na terenie 4WSzKzP PS ZOZ we Wrocławiu z wykorzystaniem materiałów z blachy nierdzewnej w systemie antydewastac
minus Demontaż starych drzwi, wykonanie i montaż nowych
minus Konserwacja, naprawy zasilaczy UPS i rozdzielnic medycznych
minus „Awaryjna naprawa stolarki okiennej PCV"
minus Wykonanie i montaz okna PCV do odpadów medycznych oraz drzwi PCV wejściowych do budynku Polikliniki
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
 Konkurs ofert
minus Ogłoszenie wyników konkursu- KOS ZAWAŁ
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Operator
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz pediatra
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 4/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 5/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 6/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinicznym Oddziale Urologicznym
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 9/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 11/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 10/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 13/2018
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 51/2018 w zakresie psychiatrii - 2 lekarzy
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr1/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 3/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 2/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 3/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 5/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umowy zlecenie 6/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr16/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 17/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 18/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 20/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 19/2019 - w zakresach czynności lekarskich wyszczególnionych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 21/2019 - w zakresie technika elektroradiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 22/2019 - w zakresie czynności lekarskich alergolog i ch. ogólny SOR
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 23/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 9/2019
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


Wrocław, dn. 8 listopada 2016 r.

 

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

50-981 Wrocław ul. Weigla 5,

zwraca się z zapytaniem ofertowym (art.4 pkt. 8 PZP, poniżej 30 000 EURO) na zadanie pod nazwą:

 

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu wraz z dostawą telefonów komórkowych.

 

Na Państwa oferty oczekujemy do dnia 15 listopada 2016 r., do godz. 10:00.

Oferty proszę przesłać na adres zakupy@4wsk.pl lub 4 Wojskowy Szpital Kliniczny INFORMATYKA, ul. Weigla 5, budynek 01, pokój 1073, 53-114 Wrocław.

Kontakt: Jarosław Wojtaś – tel. 71-7210474

 

Szczegółowe wymagania określono poniżej

 1. Proszę o dostarczenie oferty na:
 1. świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla 150 numerów, na okres 12 miesięcy,
 2. dostawę 33 aparatów telefonicznych,
 3. udostępnienie systemu do zarządzania grupą telefonów Zamawiającego,
 4. udostępnienie systemu do analizy bilingów telefonicznych.

 

Ad. 1.

150 numery obejmują:

 • 2 numery do urządzeń FCT do zorganizowania łączności pomiędzy telefonami komórkowymi i telefonami stacjonarnymi Zamawiającego, za pośrednictwem centrali VoIP Zamawiającego
 • 5 numerów do bramek SMS (przeznaczonych wyłącznie do powiadomień SMS – bez limitu ilości wysłanych SMSów)
 • 143 numerów komunikacji głosowej.

Numery obecnie wykorzystywane przez Zamawiającego muszą być zachowane.

Wszystkie karty komunikacji głosowej mają być rozliczane w formie ryczałtowej.

W kwocie ryczałtu zawierać mają się:

 • nielimitowane połączenia głosowe na telefony stacjonarne oraz komórkowe krajowych operatorów,
 • nielimitowane wiadomości SMS/MMS do sieci krajowych operatorów telekomunikacyjnych,
 • limit transferu danych min 2GB (po przekroczeniu limitu nie mogą być naliczane dodatkowe opłaty za transfer danych).

Dla każdego numeru można samodzielnie włączyć lub wyłączyć dodatkowe pakiety lub limity.

Możliwość zablokowania połączeń głosowych z drogimi numerami komercyjnymi „Premium Rate”.

Możliwość zablokowania drogich komercyjnych SMS’ów „Premium Rate”.

Możliwość zastosowania karty typu „Multi SIM”, która po włączeniu przejmuje wszystkie funkcje telefonu podstawowego (do stosowania w telefonach wbudowanych w samochodach).

Możliwość samodzielnego przypisywania numerów do wolnych kart SIM dostarczonych do Zamawiającego – maksymalny czas przypisania numeru nie większy niż 24 godz..

Dostępność transmisji LTE na obszarze wszystkich budynków Zamawiającego.

Na życzenie Zamawiającego Operator zaprezentuje zasięg transmisji danych w budynkach Zamawiającego.

 

Ad. 2.

Operator dostarczy 33 aparatów telefoniczne (różnej klasy) w cenie 1 zł, w tym:

 • smartfony (przekątna ekranu nie mniej niż 5,5”, rozdzielczość 2560x1440, wbudowana pamięć nie mniej niż 32GB, bateria nie mniejsza niż 3600mAh, obsługa LTE, RAM nie mniej niż 4GB) o parametrach nie gorszym niż Samsung Galaxy S7 Edge – nie mniej niż 3 szt.,
 • smartfony (przekątna ekranu nie mniej niż 5”, rozdzielczość 1280x720, wbudowana pamięć nie mniej niż 8GB, bateria nie mniejsza niż 2600mAh, obsługa LTE, RAM nie mniej niż 1,5GB) o parametrach nie gorszym niż Samsung Galaxy J3 – nie mniej niż 30 szt..

Proszę podać wykaz modeli telefonów i maksymalne ilości, w jakiej mogą zostać dostarczone.

 

Ad. 3.

System jest obsługiwany przez Zamawiającego.

System musi posiadać, co najmniej poniższe funkcjonalności do samodzielnego wykorzystania przez Zamawiającego:

 • dostęp do bilingów i kosztów w czasie rzeczywistym,
 • dostęp do informacji o wszystkich ustawieniach dla kart SIM (zbiorczy i dla pojedynczych numerów),
 • możliwość uzupełnienia informacji o dodatkowe dane identyfikacyjne numerów,
 • możliwość eksportu zestawień do tabel Excel,
 • włączanie i wyłączanie dostępnych usług,
 • włączenie blokady usług danego rodzaju,
 • zablokowanie wszystkich usług za wyjątkiem połączeń głosowych wewnątrz grupy,
 • zablokowanie transmisji danych,
 • zablokowanie SMS’ów,
 • włączenie limitu powyżej minimalnego pakietu kwotowego, od minimalnej wartości 1 zł, z dokładnością do 1 zł,
 • limit „miękki” – abonent otrzymuje SMS z informacją o wykorzystaniu limitu,
 • limit „twardy” – po wykorzystaniu limitu, blokowane są wszystkie płatne usługi za wyjątkiem połączeń głosowych wewnątrz grupy,
 • usługi, blokady i limity muszą być aktualizowane automatycznie przez system w czasie rzeczywistym, 24/7.

Proszę podać maksymalne czasy włączania i wyłączania usług oraz zmiany ustawień.

Na życzenie Zamawiającego Operator zaprezentuje funkcjonalność systemu.

 

Ad. 4.

System do analizy bilingów i kosztów połączeń umożliwia wszechstronną i precyzyjną analizę kosztów.

System umożliwia integrację i zbiorczą analizę bilingów z dowolnej ilości okresów rozliczeniowych w jednej bazie.

System umożliwia wybór i analizę dowolnej grupy numerów i dowolnej grupy usług.

System umożliwia sortowanie wg. dowolnej kolumny zestawienia.

System umożliwia eksport zestawień do tabel Excel.

Na życzenie Zamawiającego Operator zaprezentuje funkcjonalność systemu.

 

 1. Oprócz powyższych proszę podać w ofercie następujące dane:
 • maksymalny czas przeniesienia wszystkich numerów od operatora Polkomtel i aktywowania u nowego operatora (czas od dezaktywacji usług w Polkomtel do uruchomienia wszystkich usług u nowego operatora),
 • cena abonamentu karta FCT,
 • cena abonamentu karta do bramki SMS,
 • cena abonamentu karta do połączeń głosowych,
 • cena abonamentu karta „MultiSIM”,
 • cena wymiany karty SIM,
 • ceny rozmów i SMS’ów za granicą,
 • ceny pakietów głosowych i transmisji danych w krajach UE oraz poza,
 • inne opłaty stałe,
 • inne opłaty zmienne.

 

 

 

 1. Umowa ramowa

Proszę o przedstawienie propozycji umowy ramowej uwzględniającej warunki wymienione w działach I i II oraz zawierającej zapisy wymagane przez Zamawiającego, wymienione poniżej.

 1. Czas trwania umowy 12 miesięcy.
 2. Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy.
 3. Na zlecenie Zamawiającego liczba obsługiwanych numerów może ulec zwiększeniu na warunkach określonych w ofercie, o liczbę nie większa niż 10% (czyli 15 szt.), z okresem obowiązywania do zakończenia umowy podstawowej.
 4. Ze względu na szczególne znaczenie systemu łączności w działalności Zamawiającego, mające istotny wpływ na zdrowie i życie pacjentów, Operator nie może przerwać świadczenia usług objętych umową z powodu opóźnienia w zapłacie faktur.
 5. Operator przydziela imiennie dwie osoby - do bieżącej realizacji zleceń, jak i obsługi handlowej.
 6. Operator przyjmuje zgłoszenia awarii w trybie 24/7.
 7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 217) ma zastosowanie.

 

Zapisy umowy ramowej mają pierwszeństwo przed zapisami innych dokumentów występujących w związku z realizacją umowy ramowej.

 

 

Nazwa dokumentu: Telefonia komórkowa
Skrócony opis: Świadczenie usług telefonii komórkowej dla 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu wraz z dostawą telefonów komórkowych.
Podmiot udostępniający: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Janiszewska
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Janiszewska
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Janiszewska
Data wytworzenia informacji: 2016-11-08 14:52:00
Data udostępnienia informacji: 2016-11-08 14:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-08 12:48:30

Wersja do wydruku...

corner   corner