logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w WC męskim i damskim przy wejściu głównym do budynku szpitalnego nr 1 na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus Roczny przegląd instalacji gazowej w 4. WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus Wykonanie i montaż kabin z płyt HPL w WC męskim i damskim
minus Remont pokrycia dachowego budynku nr 8 w technologii krycia bezspoinowego z wykorzystaniem powłok wysokoelastycznych na terenie 4. WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
 Konkurs ofert
minus OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Znak sprawy: 1/2019/KOS-ZAWAŁ
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc laboratoryjna (1/2 etatu)
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista/ inspektor
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwator-magazynier
minus Oglosznie naboru na stanowisko Pracownik Socjalny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 4/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 5/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 6/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinicznym Oddziale Urologicznym
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 9/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 11/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 10/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 13/2018
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr1/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 2/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 3/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 5/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umowy zlecenie 6/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr16/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 17/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 18/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 20/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 25/2019 - w zakresie czynności pielęgniarskich (kardiologia-Prac.Hem. i Elektro.)
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 40/2019 w zakresie czynności pielągniarki koordynującej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 41/2019-SOR, Stacja Dializ
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 42/2019 - lekarz specjalista neurolog i otolaryngolog
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 43/2019 w zakresie czynności lekarzy specjalistów określonych poniżej
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 19/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 20/2019
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOSTAWY, MONTAŻU WRAZ Z  SERWISEM URZĄDZENIA DO UZDATNIANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ  ZABEZPIECZENIE PRZED BAKTERIĄ LEGIONELII INSTALACJI   ZASILANYCH Z WĘZŁA CIEPLNEGO W IIW KOMPLEKSIE
4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNYEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ WE WROCŁAWIU UL.R. WEIGLA 5.

 

Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej LOGISTYKI

Zwraca się z zapytaniem ofertowym (art.4 pkt.8 PZP poniżej 30 000 EURO) dla zadania pod nazwą;

 

„Urządzenia, do uzdatniania ciepłej wody użytkowej, zabezpieczenie przed Legionelą”-

instalacji zasilanych z  węzła cieplnego  W II  w kompleksie  4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. R. Weigla 5.

 

 

            I. W skład zadania wchodzi :

 

  1. Dobór, urządzenia w zakresie dostawy wraz z serwisemdo dezynfekcji ciepłej wody użytkowej, w technologii jonizacji wody za pomocą jonów miedzi i srebra.Dezynfekcja winna skutecznie zabezpieczyć zład instalacji ciepłej wody użytkowej przed namnażaniem bakterii Legionelii. Wynik winien być potwierdzony badaniami fizyko, chemicznymi (cwu. ujemny).
  2. Zabudowa; na instalacji ciepłej wody użytkowej w węźle W II  urządzenia np.;   Generatora jonów miedzi i srebra  o przepustowości od 0,1 -0,15  m3/h ;-(25-50 m3/mc.)
  3. Uruchomienie zestawu instalacji, badania rozruchowe oraz przeszkolenie obsługi,
  4. Badania kontrolne oraz końcowe ciepłej wody użytkowej w zakresie fizyko- 

  chemicznym i mikrobiologicznym, zabezpieczenia instalacji przed bakterią Legioneli.

  1. Serwis w zakresie  regularnej i kompleksowej obsługi  w okresie

gwarancyjnym,  wraz z regulacja , potwierdzony w „Książce przeglądów, 

        napraw  i konserwacji”- (założonej dla urządzenia).

 

 

Realizacja zadania w myśl stosowanych przepisów Ochrony Zdrowia Publicznego, Prawa  Budowlanego  oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP.

 

II. Miejsce instalacji , lokalizacja:

      Węzeł przygotowania cwu. - W II w kompleksie  4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z

Polikliniką  SPZOZ we Wrocławiu    przy ul. Weigla 5 we Wrocławiu;

 

III. Termin realizacji usługi:- dostawy czerwiec- lipiec 2019 .

Liczba planowanych badań w roku ; -2 razy  co najmniej z 3 pkt. poboru.

Kalkulacja ceny winna obejmować ;

1) Dostawę, montaż dobranego urządzenia na instalacji cwu. w węźle cieplnym W II.

2) Czynności serwisowe wynikające z czasów-okresu eksploatacji;

  • Sprawdzenie i czyszczenie systemu elektrodowego,
  • Naprawy awaryjne, wymiana części zamiennych  wraz z robocizną,
  • Sprawdzenie, zmiana nastaw pracy urządzenia, wynikająca z eksploatacji.
  • Badanie (doraźne) cwu. ,przy każdym serwisie; w zakresie dopuszczalnego stężenia Cu w wodzie metodą przybliżoną, we wskazanych 3 punktach;  analiza  wyników,  zapisywane  pomiarów w protokole serwisowym.
  • Sprawdzenie poprawności procesu dezynfekcji potwierdzone w „Protokole Serwisowym”

IV.  Warunki Ogólne;

            4.1) Wykonawca zobowiązany jest do obsługi w/w urządzeń zgodnie z przekazanymi                 serwisowymi  instrukcjami eksploatacji (DTR),

            4.2) Podstawa przyjęcia zadaniai określenie płatności :

„Protokół  Końcowy Odbioru Robót”- potwierdzający odbiór robót

przez  osobę funkcyjną, stwierdzający przydatności do stosowania zabudowanego              urządzenia .Termin płatności min. 30 dni od daty otrzymania faktury, po                      bezusterkowym odbiorze końcowym robót na podstawie „Protokołu”.

 

V. Parametry jakie należy podać w ofercie:

- cenę netto i cenę brutto dostawy wraz z usługą serwisową.

- max. czas reakcji od zgłoszenia do  wykonania naprawy awaryjnej , przy zachowaniu  

  jakości  wykonanych  napraw.

- oświadczenie o niewykluczeniu np.; UZMP;

- referencje w zakresie montażu i skuteczności działania podobnych urządzeń w 

  placówkach Służby Zdrowia.

Uwaga:-do oferty należy załączyć referencje z ostatnich 2 lat.   

 

- oświadczenie  o stosowaniu materiałów  i urządzeń  dopuszczonych do 

  eksploatacji na rynku  polskim,  zgodnie z dyrektywą EU (Atesty higieniczne),

 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi w terminie;

do dnia 10.05.2019 r. na e-mail: logistyka@4wsk.pl ;lub  osobiście w  sekretariacie  Logistyki (bud 44).

Dodatkowych informacji udzieli SRiET;  inż. Andrzej LECH,4 WSKzP SP ZOZ, tel. 261-660-640, 

Ilość odwiedzin: 499
Nazwa dokumentu: Dostawa, montaż wraz z serwisem urządzenia do uzdatniania ciepłej wody użytkowej, zabezpieczenie przed bakterią Legionelii instalacji zasilanych z węzła cieplnego W-II, w kompleksie 4 Wojskowego Sz
Osoba, która wytworzyła informację: Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Osoba, która odpowiada za treść: Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Osoba, która wprowadzała dane: Roman Domański - Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
Data wytworzenia informacji: 2019-04-19 08:59:34
Data udostępnienia informacji: 2019-04-19 08:59:34
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-19 09:05:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner