logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
minus Przetargi nieograniczone
   plus 71/WZM/2018 Dostawa szwów, drutów i znaczników chirurgicznych
   plus 78/WZM/2018 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem aparatów na potrzeby Pracowni Hemodynamiki, Kliniki Kardiochirurgii i Pracowni Elektrofizjologii
   plus 82/WZM/2018 Dostawa testów immunochromatograficznych, barwników i odczynników do metod manualnych przez okres 24 miesięcy
   minus 80/WZM/2018 Dostawa materiałów medycznych na potrzeby Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii
      minus Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 30.10.2018
      minus Zbiorcze zestawienie ofert
      minus Informacja o unieważnieniu postepowania - pakiet 2,3,4,5,13,14,16
      minus Zbiorcze zestawienie ofert po poprawie oczywistych omyłek
      minus Informacja o unieważnieniu postępowania - pakiet 10,11,15,17
      minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_80/WZM/2018
   plus 72/WZM/2018 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM: 2 APARATÓW DO NIEINWAZYJNEGO, BEZPOŚREDNIEGO I CIĄGŁEGO POMIARU ZMIAN NASYCENIA TLENEM HEMOGLOBINY W OBSZARZE MÓZGU , 2 MONITORÓW DO ZABIEGÓW
   plus 90/WZM/2018 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych
   plus 88/PZL/2018 Świadczenie całodobowych usług odpłatnego transportu sanitarnego przez okres 36 miesięcy
   plus 95/WZM/2018 Dostawa aspiratora chirurgicznego - noża ultradźwiękowego do zabiegów resekcyjnych wątroby oraz akcesoriów zużywalnych do wykonania 100 zabiegów na okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy
   plus 97/WAO/2018 Świadczenie usług ochrony fizycznej Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego
   minus 101/WZM/2018 Dostawa produktów leczniczych wg 9 pakietów
   minus 94/WZM/2018 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA KLINICZNEGO ODDZIAŁU CHIRURGII NACZYNIOWEJ WRAZ Z NAJMEM KOMPUTERA I BEZOLEJOWEJ POMPY OBROTOWEJ
   minus 93/WZM/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii wraz z najmem instrumentarium
   plus 100/PZL/PE/2018: DOSTAWA SPRZĘTU I ARTYKUŁÓW BIUROWYCH – PAPIERU, TONERÓW DO KSEROKOPIAREK, GALANTERII BIUROWEJ ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WEDŁUG 8 PAKIETÓW
   plus 103/PE/2018; DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ORAZ WSPARCIE OPROGRAMOWANIA
   plus 106/PZL/2018 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego
   minus 104/WZM/2018 DOSTAWA MIKROCEWNIKÓW, CEWNIKÓW, STENTÓW, DRENÓW, PROWADNIKÓW, BALONÓW DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI
   minus 105/PZL/2018 Świadczenie całodobowych usług odpłatnego transportu sanitarnego
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.3.2019 Dostawa zastawek, stabilizatorów, retraktorów, pierścieni, łat, systemu do plastyki zastawki trójdzielnej dla Kliniki Kardiochirurgii.
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.11.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA KLINICZNEGO ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII WRAZ Z NAJMEM URZĄDZENIA DO PRZYGOTOWYWANIA MATERIAŁU EMBOLIZACYJNEGO
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.9.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA PRACOWNI ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ, ZAKŁADU ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ ORAZ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.8.2019 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych i innych niż medyczne powstających w wyniku działalności 4Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu ora
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.4.2019 Dostawa produktów leczniczych.
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.2.2019: Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.12.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM INSTRUMENTARIUM NA POTRZEBY KLINICZNYCH ODDZIAŁÓW: ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII, CHIRURGII SZCZĘKOWO-
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.18.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę haka automatycznego do operacji wątroby - 1 kpl.
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.13.2019 Dostawa materiałów medycznych, soczewek, preparatów, wiskoelastyków, sprzętu medycznego dla Klinicznego Oddziału Okulistyki.
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.30.2019 Dostawa chemicznych środków czyszczących i myjąco-dezynfekujących, w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki wraz z ich najmem na 2019/ 20 rok
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.15.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do automatycznego analizatora chemiluminescencyjnego kompatybilnego z analizatorem dodatkowym /back – up / wraz z najem analizat
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.16.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej wraz z najmem 2 komputerów i jednostki sterującej do trombektomii mec
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.28.2019 Dostawa urządzeń infrastruktury sieciowej wraz z niezbędnym oprogramowaniem
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.17.2019 Świadczenie usług serwisowych aparatów: rezonans, aparaty RTG, mammograf, echokardiograf wewnątrzsercowy.
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.29.2019 Konserwacja i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyj
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.31.2019 Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Dostawa, montaż wraz z serwisem urządzenia do uzdatniania ciepłej wody użytkowej, zabezpieczenie przed bakterią Legionelii instalacji zasilanych z węzła cieplnego W-II, w kompleksie 4 Wojskowego Sz
plus Remont sanitariatu damskiego i męskiego przy wejściu głównym do budynku szpitalnego nr 1 na terenie 4WSzKzP PS ZOZ we Wrocławiu z wykorzystaniem materiałów z blachy nierdzewnej w systemie antydewastac
minus Demontaż starych drzwi, wykonanie i montaż nowych
minus Konserwacja, naprawy zasilaczy UPS i rozdzielnic medycznych
minus „Awaryjna naprawa stolarki okiennej PCV"
minus Wykonanie i montaz okna PCV do odpadów medycznych oraz drzwi PCV wejściowych do budynku Polikliniki
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
 Konkurs ofert
plus Konkurs ofert - BANK KRWI
minus Konkurs ofert - KOS-zawał
minus Ogłoszenie wyników konkursu- KOS ZAWAŁ
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier
minus Operator
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz pediatra
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierownik Sekcji Zaopatrzenia
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 4/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 5/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 6/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinicznym Oddziale Urologicznym
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 9/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 11/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 10/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 13/2018
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 51/2018 w zakresie psychiatrii - 2 lekarzy
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr1/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 3/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 2/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 3/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 5/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 10/2019 - w zakresie czynności pielęg. oper. i tech. rtg
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 11/2019 - w zakresach opisanych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 12/2019 - w zakresie czynności zawodowych perfuzjonistów
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umowy zlecenie 6/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 14/2019 - w zakresie czynności zaw. lekarzy opisanych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr16/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 17/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 15/2019 - w zakresie kardiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 18/2019
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


                             

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY
z POLIKLINKĄ SPZOZ we Wrocławiu
ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

Wrocław, 27.11.2018r.

 

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych na potrzeby Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii, znak sprawy: 80/WZM/2018

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W ZAKRESIE PAKIETU NR 10,11,15 i 17

 Zamawiający: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, 50 – 981 Wrocław, ul. R. Weigla 5, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) dalej zwaną PZP, informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów medycznych na potrzeby Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii znak sprawy 80/WZM/2018:

- w zakresie pakietu nr 10, 11 i 15 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

- w zakresie pakietu nr 17 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający oszacował wartość zamówienia w pakiecie nr 17 na kwotę 85 200,00 PLN netto / 92 196,00 PLN brutto. W niniejszym postępowaniu otwarcie ofert odbyło się 14.11.2018r. W zakresie pakietu nr 17 wpłynęła 1 oferta Wykonawcy: Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa, na kwotę 9 000,00 PLN netto / 9 810,00 PLN brutto. W trakcie trwania czynności oceny ofert Zamawiający zauważył niemożliwą do usunięcia wadę, polegającą błędnym oszacowaniu przedmiotu zamówienia w niniejszym pakiecie, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego (Zamawiający w Pakiecie nr 17 w poz. 1 i w poz. 2 błędnie zawyżył wartość szacunkową zamówienia, wyceniając 1 sztukę  przedmiotu zamówienia w wysokości ceny za opakowanie 10 sztuk., a zatem w nieuzasadniony sposób zwiększył wartość szacunkową pakietu nr 17),

było:

l.p.

Opis przedmiotu zamówienia

j.m.

Wartość jednostkowa netto [zł]

Ilość

Wartość netto[zł]

Cena brutto[zł]

Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym

PAKIET NR  17  Implant do zastosowania w obrębie naprawa niestabilności stawu barkowego wraz z najmem instrumentarium.   CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne PA01-7 Wynajem

1

 Miękka kotwica sznurkowa w postaci tuleji wykonanej z plecionki poliestrowej przez która przechodzijedna nitka, zawieszona  na sterylnym jednorazowym podajniku. Średnica 1,4mm.

sztuka

4 000,00

10

40 000,00

43 200,00

 

2

Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów,  w postaci tulei wykonanej z plecionki poliestrowej przez którą przechodzą dwie różnokolorowe wzmocnione nici, kotwica zawieszona  na sterylnym jednorazowym podajniku. Średnica 2,9mm.

sztuka

4 400,00

10

44 000,00

47 520,00

 

3

Najem instrumentarium

miesiąc

100,00

12

1 200,00

1 476,00

 

RAZEM PAKIET NR 17

85 200,00

92 196,00

 

powinno być:

l.p.

Opis przedmiotu zamówienia

j.m.

Wartość jednostkowa netto [zł]

Ilość

Wartość netto[zł]

Cena brutto[zł]

Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym

PAKIET NR  17  Implant do zastosowania w obrębie naprawa niestabilności stawu barkowego wraz z najmem instrumentarium.   CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne PA01-7 Wynajem

1

 Miękka kotwica sznurkowa w postaci tuleji wykonanej z plecionki poliestrowej przez która przechodzijedna nitka, zawieszona  na sterylnym jednorazowym podajniku. Średnica 1,4mm.

sztuka

400,00

10

4 000,00

4 320,00

 

2

Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów,  w postaci tulei wykonanej z plecionki poliestrowej przez którą przechodzą dwie różnokolorowe wzmocnione nici, kotwica zawieszona  na sterylnym jednorazowym podajniku. Średnica 2,9mm.

sztuka

440,00

10

4 400,00

4 752,00

 

3

Najem instrumentarium

miesiąc

100,00

12

1 200,00

1 476,00

 

RAZEM PAKIET NR 17

9 600,00

10 548,00

 

 Powyższa omyłka przyczyniła się do:

  1. nieprawidłowego opisu warunków udziału w postępowaniu –Zamawiający wymagał aby Wykonawcy przystępujący do pakietu nr 17 wykazali, iż znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 46 000,00 PLN, która to wartość znacznie przewyższa faktyczną wartość zamówienia, podczas gdy zgodnie z art. 22 ust. 1a PZP Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Oznacza to, że Zamawiający nie ma pełnej dowolności w wyborze warunków udziału jakie postawi w postępowaniu. Wynika to z celu wprowadzenia warunków udziału, a więc określenie minimalnego poziomu zdolności, przy których posiadaniu wykonawca będzie zdolny do wykonania zamówienia. Każdorazowo więc sformułowanie warunków udziału w postępowaniu musi się odbywać w odniesieniu do danego przedmiotu zamówienia, a ustanawiając warunek Zamawiający musi umieć odpowiedzieć na pytanie dlaczego taki warunek określił. Warunki muszą być więc niezbędne z punktu widzenia należytego wykonania zamówienia. Jednocześnie zamawiający może żądać wyłącznie tych dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków, które odpowiadają warunkom udziału w postępowaniu wskazanym w SIWZ,
  2. żądania wadium w niezgodnej z art. 45 ust. 3 PZP wysokości (przekraczającej 3% wartości zamówienia). Zamawiający wymagał wadium w wysokości 1 800,00 zł, natomiast 3% wartości zamówienia stanowi kwota 288,000 zł),

które naruszają zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Zamawiający stwierdził wadę po otwarciu ofert, i nie jest w stanie dokonać modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu oraz zapisów SIWZ.  Niniejsze wady mogą skutkować zawarciem podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, a zatem mają wpływ na przebieg postępowania oraz ocenę i wybór najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może rozważać unieważnienie postępowania tak jak to wynika z przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP, ponieważ wprowadzanie zmian w SIWZ po upływie terminu składania ofert stanowi rażące naruszenie przepisów PZP i narusza warunki udziału wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne, a zatem ma charakter nieusuwalny.

Wprawdzie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postepowania umowa nie byłaby dotknięta sankcją nieważności z mocy art. 146 ust. 1 PZP, gdyż wprost nie zachodzi żadna z przesłanek wymienionych w pkt 1) -7) przywołanego ustępu, jednakże stanowi poważne naruszenie PZP w materii fundamentalnych zasad udzielania zamówień publicznych, jak również wyczerpuje znamiona „czynności dokonanej z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postepowania”  i jako takie stanowiłoby dla Prezesa UZP podstawie do wystąpienia, w trybie art. 146 ust. 6 PZP do sądu o unieważnienie umowy.

Ponadto Zamawiający informuje, że zaniechał dalszych czynności oceny i badania oferty, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie dochodzi do rozstrzygnięcia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

 Uzasadnienie prawne

Art. 93 ust.1 pkt 7 PZP – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

Ilość odwiedzin: 141
Nazwa dokumentu: Informacja o unieważnieniu postępowania - pakiet 10,11,15,17
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Okulicz-Kozaryn
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Okulicz-Kozaryn
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Okulicz-Kozaryn
Data wytworzenia informacji: 2018-11-27 11:30:36
Data udostępnienia informacji: 2018-11-27 11:30:36
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-27 11:36:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner