logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Remont klatki schodowej w budynku nr 9 – Stomatologia na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu"
minus Wykonanie i montaż moskitier
minus Remont Patomorfologii
minus Ekspertyza techniczna układu klimatyzacji.
minus 1. „Remont klatki schodowej w budynku nr 9 – Stomatologia na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus Czyszczenie oraz przegląd stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, wentylacji w kotłowni oraz urządzeń grzewczo-kominowych na terenie 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu wraz z wydaniem protokołu o
minus „Wykonanie i montaż 60 sztuk siatek ochronnych w ramkach mocowanych w oknach PCV (moskitiery) – budynku Zintegrowanych Bloków Operacyjnych na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu”.
minus Dostosowanie pomieszczeń po Bloku Operacyjnych Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu na potrzeby gabinetów lekarskich i sekretariatu w  budynku szpitalnym nr 1 na terenie 4WSzKz
minus Dostawa, montaż wraz z serwisem urządzenia do uzdatniania ciepłej wody użytkowej, zabezpieczenie przed bakterią Legionelii instalacji zasilanych z węzła cieplnego W-II, w kompleksie 4 Wojskowego Sz
plus Remont sanitariatu damskiego i męskiego przy wejściu głównym do budynku szpitalnego nr 1 na terenie 4WSzKzP PS ZOZ we Wrocławiu z wykorzystaniem materiałów z blachy nierdzewnej w systemie antydewastac
minus Demontaż starych drzwi, wykonanie i montaż nowych
minus Konserwacja, naprawy zasilaczy UPS i rozdzielnic medycznych
minus „Awaryjna naprawa stolarki okiennej PCV"
minus Wykonanie i montaz okna PCV do odpadów medycznych oraz drzwi PCV wejściowych do budynku Polikliniki
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
 Konkurs ofert
minus Ogłoszenie wyników konkursu- KOS ZAWAŁ
minus Konkurs ofert dotyczący rehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS zawał)
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalisty ds. BHP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Operatora
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Oglosznie naboru na stanowisko Higienistka stomatologiczna/Asystentka stomatologiczna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 4/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 5/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 6/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinicznym Oddziale Urologicznym
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 9/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 11/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 10/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 13/2018
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 51/2018 w zakresie psychiatrii - 2 lekarzy
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr1/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 3/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 2/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 3/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 5/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umowy zlecenie 6/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr16/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 17/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 18/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 20/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 19/2019 - w zakresach czynności lekarskich wyszczególnionych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 21/2019 - w zakresie technika elektroradiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 22/2019 - w zakresie czynności lekarskich alergolog i ch. ogólny SOR
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 23/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 9/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 24/2019 - w zakresie czynności pielęgniarskich
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 25/2019 - w zakresie czynności pielęgniarskich (kardiologia-Prac.Hem. i Elektro.)
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 27/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 28/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 26/2019 - umowy kontraktowe - czynności lekarskie w zakresach podanych poniżej
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 29/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 10/2019 ZL
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie całodobowych usług odpłatnego transportu sanitarnego przez okres 36 miesięcy, znak sprawy 88/PZL/2018

 

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

 

Pytanie nr 1 dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o dodanie zdania kolejnego w ust. 2  § 1 o treści: „Usługa transportu rozpoczyna się od chwili wyjazdu zespołu  transportu sanitarnego  z miejsca stacjonowania Wykonawcy do czasu powrotu do miejsca stacjonowania Wykonawcy. W przypadku podjęcia kolejnego zlecenia  przez zespół transportu sanitarnego przed powrotem do miejsca stacjonowania w przypadku transportów realizowanych  na terenie miasta Wrocławia,  jako zakończenie zlecenia przyjmuje się moment i miejsce rozpoczęcia realizacji kolejnego zlecenia.

Odpowiedź na pytanie nr 1: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ. Wzór umowy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do wyjaśnień i modyfikacji.

 

Pytanie nr 2 dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o dodanie wyrażenia „lub faksem” w ust. 2  § 1 i przyjmuje ono brzmienie o treści: „… od zgłoszenia przekazanego Wykonawcy telefoniczne lub faksem.”.

Odpowiedź na pytanie nr 2: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ. Wzór umowy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do wyjaśnień i modyfikacji.

 

Pytanie nr 3 dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o zastąpienie zapisów umowy w § 1 ust. 4 zdanie 1 z „…..z  przyczyn zależnych od Wykonawcy” na zapis „….z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”,

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 4 dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o wykreślenie zapisu § 1 ust. 4 zdanie 2 lub dodanie po słowach „W przypadku gdy opóźnienie przekroczy 120 min.” dodatkowego zastrzeżenia „.z przyczyn zawinionych wyłącznie przez Wykonawcę” w wyniku czego §1 ust. 4 zdanie 2 uzyska brzmienie „ W przypadku gdy opóźnienie przekroczy 120 min. z przyczyn zawinionych wyłącznie przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu usługi na zasadach przewidzianych w §7”,

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 5 dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o zmianę  zapisów § 1 ust. 5 poprzez wydłużenie czasu zgłaszania zlecenia z 24 godz. do 48 godzinnym wyprzedzeniem, w wyniku czego zapis umowny uzyska brzmienie „W przypadku transportów sanitarnych, których trasa przejazdu przekracza 500 km w obie strony , Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia zlecenia z min. 48 godzinnym wyprzedzeniem”,

Odpowiedź na pytanie nr 5:  Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 6 dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o dodanie zdania kolejnego w ust. 8  § 1 o treści: „Zamawiający odpowiada za przyjęcie pacjenta w miejscu do którego kieruje transport (w tym ponosi wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę, w sytuacji  gdy pacjent zostanie odesłany)”,

Odpowiedź na pytanie nr 6: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ. Wzór umowy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do wyjaśnień i modyfikacji.

 

Pytanie nr 7 dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu ust. 14 § 1 w zakresie określenia „możliwie najkrótsza droga” z uwzględnieniem, zastrzeżenia: „chyba, że inna droga pozwala na szybsze zrealizowanie transportu sanitarnego”,

Odpowiedź na pytanie nr 7: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ. Wzór umowy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do wyjaśnień i modyfikacji.

 

Pytanie nr 8 dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o wykreślenie zapisu ust. 16 § 1 pkt. 1) zdanie 2 o treści „Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych usług na takich samych zasadach jak usługi objęte zamówieniem gwarantowanym”

Wykonawca wskazuje, że powyższe zastrzeżenie jest zbędne i nieprawidłowo sformułowane. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór czy warunki przyszłej umowy powinny zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie tej części zamówienia, której realizacja będzie poddana uznaniu zamawiającego. Wyszczególnione w ten sposób części wchodzą w zakres tego samego zamówienia, są elementem ściśle określonego zakresu przedmiotowego zamówienia o ustalonej łącznie wartości szacunkowej zamówienia, na które zamawiający przewidział określone środki finansowe. Zakres zamówienia objęty prawem opcji, jak i okoliczności, w jakich dojść może do skorzystania z tego prawa, powinny być opisane stosownie do treści art. 29 ust. 1 ustawy Pzp. Należy mieć przy tym na uwadze treść art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Zamawiający nie może więc, powołując się na prawo opcji, wprowadzać do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do wzoru czy warunków umowy, zapisów umożliwiających realizację przyszłych, ewentualnych zamówień w zakresie wykraczającym poza przedmiot zamówienia określony dla konkretnego postępowania, oszacowany z należytą starannością stosownie do reguł określonych art. 32 lub 34 ustawy Pzp.

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 9 dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o dodanie zapisu w zdaniu 2 (na końcu) w ust. 16 § 1 pkt. 3) o treści „do wysokości prawa opcji.”,

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 10 dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o zmianę terminu płatności faktury wskazanego w ust. 2 § 3 umowy. Sugerowany przez Zamawiającego zapis jest sprzeczny z art. 8 ustawy o terminach opłat w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Sugerujemy przyjęcie 30 dniowego terminu płatności od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 10: Ustawa z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016r. poz. 684 ze zm.), dopuszcza 60 dniowy termin płatności, gdzie dłużnikiem jest SP ZOZ (art. 8 ust. 2 – (…), w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, termin ten nie może przekraczać 60 dni), a zgodnie z art. 13 przywołanej ustawy postanowienia umowne wyłączające lub ograniczające ustawowe uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika są nieważne.

 

Pytanie nr 11 dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o dostosowanie zapisów § 3 ust. 10  do zapisów art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych  w zakresie podatku VAT, poprzez dodanie w § 3 ust. 10  tiret trzecie „ w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług”

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zapisy SIWZ bez zmian.  VAT uregulowany w § 3 ust. 8.

 

Pytanie nr 12 dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o wykreślenie zapisu § 3  ust. 12,

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 13 dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o dodanie zapisu  § 6 ust. 3 o treści „Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi w szczególności, kiedy Zamawiający zalega Wykonawcy z zapłatą za co najmniej 2 pełne okresy płatności, w  terminie 30 dni od dnia w którym dowiedział się o tych okolicznościach”.

Wykonawca wyjaśnia, że zastrzeżenie jedynie dla jednej ze stron umowy prawa odstąpienia stanowi o braku równowagi stron umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 14 dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o Dodanie w § 7 ust. 1 po słowach „W przypadku, gdy Wykonawca” dodatkowego zastrzeżenia o treści „ze swojej wyłącznej winy”.

Odpowiedź na pytanie nr 14: Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 15 dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o Dodanie w § 8 ust. 1 po słowach „Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu przedmiotowych usług w zakresie transportu  sanitarnego ponosi Wykonawca” dodatkowego zastrzeżenia „za szkody powstałe z wyłącznej winy Wykonawcy”,

Odpowiedź na pytanie nr 15: Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 16 dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o Dodanie w § 9 ustępu 3 zawierającego zastrzeżenie kary umownej na rzecz Wykonawcy o brzmieniu: „W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, za każdy przypadek jej naruszenia, w szczególności jeżeli Zamawiający narusza obowiązki umowy określone w § 1 ust. 5, ust.7, ust. 8 umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 16: Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 17 dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o Dodanie w § 11 ust. 1 na końcu zdania wyrażenia „i zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych,

Odpowiedź na pytanie nr 17: Zapisy SIWZ bez zmian. Zmiany umowy uregulowano w Rozdziale VIII SIWZ.

 

Pytanie nr 18 dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o Dodanie w § 11 ust. 2 na końcu zdania wyrażenia „pod rygorem nieważności”.

Odpowiedź na pytanie nr 18: Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 19 dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o dopisanie w § 12 zastrzeżenia, że transport liczy się od miejsca stacjonowania Wykonawcy do powrotu do miejsca stacjonowania Wykonawcy,

Odpowiedź na pytanie nr 19:  W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ. Wzór umowy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do wyjaśnień i modyfikacji.

 

Pytanie nr 20 dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o Doprecyzowanie zapisu § 16 ust. 1 poprzez wyszczególnienie przetwarzanych danych, w wyniku czego zapis ten uzyska brzmienie „ Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane osobowe: imię, nazwisko, wiek, adres, PESEL, telefon oraz medyczne dane wrażliwe szczególnych kategorii, rozpoznanie, kod ICD10, stopień niepełnosprawności”.

Odpowiedź na pytanie nr 20: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ. Wzór umowy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do wyjaśnień i modyfikacji.

 

Pytanie nr 21 dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o Zmianę zapisu § 17 ust. 4 poprzez nadanie mu brzmienia „ Podmiot przetwarzający prowadzi ewidencję osób, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy i udostępnia ją na prośbę Administratora danych”.

Wykonawca wyjaśnia, że zapis w obecnym kształcie wymaga nieustannej aktualizacji załącznika i niepotrzebnej aktualizacji dokumentacji.

Odpowiedź na pytanie nr 21: Zapisy SIWZ bez zmian

 

Pytanie nr 22 dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o zmianę w § 19 ust. 1 poprzez dodanie dodatkowego zastrzeżenia po słowach  „dalszego przetwarzania podwykonawcom” o treści „ w celu realizacji usługi transportu”, w wyniku czego zapis ten uzyska brzmienie: „Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom w celu realizacji usługi transportu jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych”

Wykonawca wyjaśnia, że należy doprecyzować ten zapis, aby nie zaistniała sytuacja błędnej interpretacji tego zapisu. Wykonawca interpretuje powyższy zapis w ten sposób, że uzyskanie uprzedniej zgody wymagane byłoby jeśli podmiot przetwarzający czyli Wykonawca podzleciłby innemu podwykonawcy wykonanie usługi transportu i w tym wypadku zachodziłoby przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy przez podwykonawcę umowy. Nie dotyczy natomiast przypadku przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych Wykonawcy związanych z obsługą systemu informatycznego, w którym ewidencjonowane są napływające zgłoszenia transportowe, a przetwarzanie danych osobowych w tym wypadku realizowane jest w oparciu o zawarte z innymi podmiotami umowy powierzenia danych.

Odpowiedź na pytanie nr 22: Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 23 dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o zastąpienie w §20 ust.2 w ostatnim zdaniu nieobowiązującej już  nazwy organu właściwego do ochrony danych osobowych  „Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych” poprzez aktualną nazwę „Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych”.

Odpowiedź na pytanie nr 23: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ. Wzór umowy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do wyjaśnień i modyfikacji.

 

Pytanie nr 24 dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o Dokonanie zmiany w § 12 Formularz asortymentowo – cenowy przedmiotu zamówienia  na 2018 – 2021 rok, w ten sposób, że w każdym rodzaju przedmiotu zamówienia ( transport sanitarny zespołem typu S, P i T ) ryczałt obejmuje przewóz pacjenta w jedną stronę  z miejsca wskazanego w zleceniu na transport sanitarny do miejsca docelowego wskazanego w zleceniu. W przypadku konsultacji - za przewóz pacjenta po konsultacji naliczany jest dodatkowy ryczałt. Analogicznie naliczany jest dodatkowy ryczałt w przypadku przekierowania pacjenta do innego podmiotu leczniczego lub odmowie przyjęcia pacjenta w miejscu wskazanym w zleceniu i konieczności odwozu pacjenta do miejsca skąd pacjent był zabierany. Dodatkowo za każdą rozpoczętą godzinę konsultacji ( czas oczekiwania zespołu w miejscu konsultacji ) naliczana będzie dodatkowa opłata w wysokości proporcjonalnej do czasu oczekiwania wg stawki godzinowej zaoferowanej przez Oferenta .Prosimy o umieszczenie takiej pozycji w § 12 przy transportach w granicach miasta Wrocławia lub rozszerzenie treści zapisu o zryczałtowanej opłacie za czas oczekiwania poza siedzibą Zamawiającego .

Odpowiedź na pytanie nr 24: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ. Wzór umowy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do wyjaśnień i modyfikacji.

 

Pytanie nr 25 dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o Dokonanie zmiany w § 12 Formularz asortymentowo – cenowy przedmiotu zamówienia  na 2018 – 2021 rok, w ten sposób, że treści w pozycji zryczałtowanej stawki za czas oczekiwania na przekazanie pacjenta poza siedzibą  zamawiającego przez poszczególne zespoły, wg zasady opisanej w pkt. 24 niniejszego pisma obejmującej również czas oczekiwania na konsultację lub przekazanie pacjenta poza granicami miasta Wrocławia.

Odpowiedź na pytanie nr 25: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ. Wzór umowy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do wyjaśnień i modyfikacji.

 

 

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do  zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania). 

 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Jednocześnie, działając na podstawie art. 12a Pzp w związku z art. 38 ust. 4 Pzp, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu  z dnia 22.11.2018r., na dzień: 28.11.2018r.:

Oferty prosimy złożyć do dnia 28.11.2018r. do godziny 10:30 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek Wydziału Administracji Ogólnej – Kancelaria pok. nr 18. Otwarcie ofert odbędzie się 28.11.2018r. o godzinie 11:00 na zasadach określonych w SIWZ.

Pozostałe terminy zawarte w SIWZ i ogłoszeniu z dnia 17.10.2018r. zmieniają się odpowiednio.

Załączniki do pobrania: 2018-11-21 14:06:39 - wzór umowy po modyfikacji (45.25 kB)
2018-11-21 14:07:21 - zmiana ogłoszenia o zamówieniu (71.99 kB)

Ilość odwiedzin: 261
Nazwa dokumentu: Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ + zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Lewicka
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Lewicka
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Lewicka
Data wytworzenia informacji: 2018-11-21 14:05:09
Data udostępnienia informacji: 2018-11-21 14:05:09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-21 14:07:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner