logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
minus Przetargi nieograniczone
   plus 71/WZM/2018 Dostawa szwów, drutów i znaczników chirurgicznych
   plus 78/WZM/2018 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem aparatów na potrzeby Pracowni Hemodynamiki, Kliniki Kardiochirurgii i Pracowni Elektrofizjologii
   plus 82/WZM/2018 Dostawa testów immunochromatograficznych, barwników i odczynników do metod manualnych przez okres 24 miesięcy
   plus 80/WZM/2018 Dostawa materiałów medycznych na potrzeby Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii
   plus 72/WZM/2018 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM: 2 APARATÓW DO NIEINWAZYJNEGO, BEZPOŚREDNIEGO I CIĄGŁEGO POMIARU ZMIAN NASYCENIA TLENEM HEMOGLOBINY W OBSZARZE MÓZGU , 2 MONITORÓW DO ZABIEGÓW
   minus 90/WZM/2018 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych
      minus Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 05.11.2018r.
      minus Modufikacja SIWZ z dn. 06.11.2018r.
      minus Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 15.11.2018r.
      minus Zbiorcze zestawienie ofert
      minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   plus 88/PZL/2018 Świadczenie całodobowych usług odpłatnego transportu sanitarnego przez okres 36 miesięcy
   plus 95/WZM/2018 Dostawa aspiratora chirurgicznego - noża ultradźwiękowego do zabiegów resekcyjnych wątroby oraz akcesoriów zużywalnych do wykonania 100 zabiegów na okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy
   plus 97/WAO/2018 Świadczenie usług ochrony fizycznej Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego
   minus 101/WZM/2018 Dostawa produktów leczniczych wg 9 pakietów
   minus 94/WZM/2018 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA KLINICZNEGO ODDZIAŁU CHIRURGII NACZYNIOWEJ WRAZ Z NAJMEM KOMPUTERA I BEZOLEJOWEJ POMPY OBROTOWEJ
   minus 93/WZM/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii wraz z najmem instrumentarium
   plus 100/PZL/PE/2018: DOSTAWA SPRZĘTU I ARTYKUŁÓW BIUROWYCH – PAPIERU, TONERÓW DO KSEROKOPIAREK, GALANTERII BIUROWEJ ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WEDŁUG 8 PAKIETÓW
   plus 103/PE/2018; DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ORAZ WSPARCIE OPROGRAMOWANIA
   plus 106/PZL/2018 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego
   minus 104/WZM/2018 DOSTAWA MIKROCEWNIKÓW, CEWNIKÓW, STENTÓW, DRENÓW, PROWADNIKÓW, BALONÓW DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI
   minus 105/PZL/2018 Świadczenie całodobowych usług odpłatnego transportu sanitarnego
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.3.2019 Dostawa zastawek, stabilizatorów, retraktorów, pierścieni, łat, systemu do plastyki zastawki trójdzielnej dla Kliniki Kardiochirurgii.
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.11.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA KLINICZNEGO ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII WRAZ Z NAJMEM URZĄDZENIA DO PRZYGOTOWYWANIA MATERIAŁU EMBOLIZACYJNEGO
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.9.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA PRACOWNI ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ, ZAKŁADU ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ ORAZ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.8.2019 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych i innych niż medyczne powstających w wyniku działalności 4Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu ora
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.4.2019 Dostawa produktów leczniczych.
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.2.2019: Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.12.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM INSTRUMENTARIUM NA POTRZEBY KLINICZNYCH ODDZIAŁÓW: ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII, CHIRURGII SZCZĘKOWO-
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.18.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę haka automatycznego do operacji wątroby - 1 kpl.
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.13.2019 Dostawa materiałów medycznych, soczewek, preparatów, wiskoelastyków, sprzętu medycznego dla Klinicznego Oddziału Okulistyki.
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.30.2019 Dostawa chemicznych środków czyszczących i myjąco-dezynfekujących, w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki wraz z ich najmem na 2019/ 20 rok
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.15.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do automatycznego analizatora chemiluminescencyjnego kompatybilnego z analizatorem dodatkowym /back – up / wraz z najem analizat
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.16.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej wraz z najmem 2 komputerów i jednostki sterującej do trombektomii mec
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.28.2019 Dostawa urządzeń infrastruktury sieciowej wraz z niezbędnym oprogramowaniem
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.17.2019 Świadczenie usług serwisowych aparatów: rezonans, aparaty RTG, mammograf, echokardiograf wewnątrzsercowy.
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.29.2019 Konserwacja i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyj
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.31.2019 Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
minus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Dostawa, montaż wraz z serwisem urządzenia do uzdatniania ciepłej wody użytkowej, zabezpieczenie przed bakterią Legionelii instalacji zasilanych z węzła cieplnego W-II, w kompleksie 4 Wojskowego Sz
plus Remont sanitariatu damskiego i męskiego przy wejściu głównym do budynku szpitalnego nr 1 na terenie 4WSzKzP PS ZOZ we Wrocławiu z wykorzystaniem materiałów z blachy nierdzewnej w systemie antydewastac
minus Demontaż starych drzwi, wykonanie i montaż nowych
minus Konserwacja, naprawy zasilaczy UPS i rozdzielnic medycznych
minus „Awaryjna naprawa stolarki okiennej PCV"
minus Wykonanie i montaz okna PCV do odpadów medycznych oraz drzwi PCV wejściowych do budynku Polikliniki
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
 Konkurs ofert
plus Konkurs ofert - BANK KRWI
minus Konkurs ofert - KOS-zawał
minus Ogłoszenie wyników konkursu- KOS ZAWAŁ
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier
minus Operator
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz pediatra
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierownik Sekcji Zaopatrzenia
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 4/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 5/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 6/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinicznym Oddziale Urologicznym
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 9/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 11/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 10/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 13/2018
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 51/2018 w zakresie psychiatrii - 2 lekarzy
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr1/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 3/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 2/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 3/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 5/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 10/2019 - w zakresie czynności pielęg. oper. i tech. rtg
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 11/2019 - w zakresach opisanych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 12/2019 - w zakresie czynności zawodowych perfuzjonistów
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umowy zlecenie 6/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 14/2019 - w zakresie czynności zaw. lekarzy opisanych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr16/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 17/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 15/2019 - w zakresie kardiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 18/2019
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


Wrocław, 15.11.2018r.

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic chirurgicznych, diagnostycznych, znak sprawy: 90/WZM/2018

 

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

 

Pytanie nr 11 dotyczy pakietu 1 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic chirurgicznych neoprenowych  z strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnątrz powierzchnia delikatnie teksturowana, kolor brązowy (antyrefleksyjny), AQL po zapakowaniu 0,65. Grubość na palcu 0,23 mm, na dłoni min.  0,20 mm, na mankiecie 0,17 mm, posiadające mankiet rolowany z obszarem adhezyjnym zapobiegającym zsuwaniu się . Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.

Odpowiedź na pytanie nr 11: Nie, zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 12 dotyczy pakietu 1 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic  chirurgicznych antyalergicznych, bezpudrowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych, o  wewnętrznej warstwie 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana wykonana w technologii SMT. Grubość na palcu min. 0,21 mm, na dłoni min. 0,19 mm, na mankiecie min. 0,16 mm. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65,  opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.

Odpowiedź na pytanie nr 12: Nie, zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 13 dotyczy pakietu 1 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy mikrochirurgicznej z strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnątrz antypoślizgowe, grubość max 0,18 mm. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 33ug/g rękawicy, długość min. 290 mm, mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź na pytanie nr 13: Nie, zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 14 dotyczy pakietu 1 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawicy mikrochirurgicznej lateksowo-nitrylowej trójwarstwowej, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu i warstwą CPC o działaniu bakteriobójczym i przeciwgrzybicznym. Grubość na palcu min. 0,17 mm, na dłoni i mankiecie ≥ 0,14 mm. Posiadających zewnętrzną warstwę mikroteksturowaną, mankiet rolowany z widocznym systemem podłużnych i poprzecznych wzmocnień. AQL 0,65 po zapakowaniu. Pakowane parami w opakowanie podwójne foliowe podciśnieniowe, hermetyczne.

Odpowiedź na pytanie nr 14: Nie, zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 15 dotyczy pakietu 1 poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości całkowitej zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, wynoszącej min. 260 – 280 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. AQL ≤ 1.0. Grubość na palcu min. 0,21 ± 0,01 mm,, na dłoni min. 0,17 mm, na mankiecie min. 0,145 mm. Poziom protein < 20 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta z nazwą rękawic, których one dotyczą. Opakowanie jednostkowe podwójne, zewnętrzne hermetyczne papier -folia, pakowane po max 70 par.

Odpowiedź na pytanie nr 15: Nie, zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 16 dotyczy pakietu 1 poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości pojedynczej ścianki na palcu min. 0,20 mm, na dłoni min. 0,19 mm, na mankiecie min. 0,15 mm. Rękawice produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej.   

Odpowiedź na pytanie nr 16: Nie, zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 17 dotyczy pakietu 1 poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, o średnim poziomie protein < 10 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta z nazwą rękawic, których one dotyczą. AQL ≤1.0, długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, grubość na dłoni min. 0,185 ± 0,02 mm, na mankiecie min. 0,145 mm. Przebadane na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz posiadające badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną). Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie.

Odpowiedź na pytanie nr 17: Nie, zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 18 dotyczy pakietu 1 poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic minimalnie różniących się parametrami w stosunku do opisanych w SIWZ, tzn. grubości pojedynczej ścianki na palcach min. 0,21mm - 0,22mm, na dłoni min. 0,19 mm, na mankiecie min. 0,16 mm. Rękawice produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej.   

Odpowiedź na pytanie nr 18: Nie, zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 19 dotyczy pakietu 1 poz. 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic  chirurgicznych antyalergicznych, bezpudrowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych, o  wewnętrznej warstwie 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana wykonana w technologii SMT. Grubość na palcu min. 0,21 mm, na dłoni min. 0,19 mm, na mankiecie min. 0,16 mm. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65,  opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.

Odpowiedź na pytanie nr 19: Nie, zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 20 dotyczy pakietu 1 poz. 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawicy półsyntetycznej, lateksowo-nitrylowej (50%/50%), całkowicie syntetycznej na styku z dłonią użytkownika, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie.

Odpowiedź na pytanie nr 20: Nie, zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 21 dotyczy pakietu 2 poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy rękawic chirurgicznych, poliizoprenowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Kształt w pełni anatomiczny z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet wzmocniony rolowanym brzegiem. AQL max 0,65,  długość min. 270 – 285 mm dopasowana do rozmiaru, grubość na palec - 0,27 mm, dłoń – min. 0,19 mm, mankiet – min. 0,17 mm. Siła zrywu min. 12 N. Badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), badania na przenikalność min. 28 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 lub równoważne (raport z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie.

Odpowiedź na pytanie nr 21: Nie, zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 22 dotyczy pakietu 2 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic chirurgicznych neoprenowych  z strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnątrz powierzchnia delikatnie teksturowana. Mankiet anatomicznie prosty wzmocniony rolowanym brzegiem z dodatkowym obszarem adhezyjnym zapobiegającym zsuwaniu się . AQL po zapakowaniu 0,65. Grubość na palcu 0,23 mm, na dłoni min.  0,20 mm, na mankiecie 0,17 mm, korzystnie wpływająca na barierowość rękawic. Posiadające badania na przenikalność min. 25 substancji chemicznych, w tym 4-rzędowych środków czyszczących oraz cytostatyków (raport z wynikami badań). Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.

Odpowiedź na pytanie nr 22: Nie, zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 23 dotyczy pakietu 2 poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie rękawic nitrylowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na palcach, o grubości na palcu min. 0,15 ± 0,01 mm, na dłoni min. 0,10 mm, na mankiecie min. 0,07 mm, długość minimalna 300 mm, AQL < 1,5. Siła zrywania przed / po starzeniu min. 8,7 N / 9,6 N, potwierdzona raportem jednostki notyfikowanej. Odporne na działanie min. 12 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 lub równoważną, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thi-Tepa, Mitoxantronu i Metotrexatu (raporty z wynikami). Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary S-XL, pakowane maks. 100 sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 23: Nie, zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 24 dotyczy pakietu 3 poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie rękawic o poziomie AQL < 1,5 potwierdzoną informacją fabrycznie naniesioną na opakowaniu. 

Odpowiedź na pytanie nr 24: Nie, zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 25 dotyczy pakietu 3 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej na palcu min. 0,10 mm, na dłoni min. 0,07 mm.

Odpowiedź na pytanie nr 25: Nie, zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 26 dotyczy pakietu 3 poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców, o poziomie AQL <1,5, grubość na palcu min. 0,10 - 0,12 mm, na dłoni min. 0,07 ± 0,01 mm, na mankiecie min. 0,06 ± 0,01 mm. Pakowne po max 200 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 26: Nie, zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 27 dotyczy pakietu 3 poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic diagnostycznych nitrylowych do badań z wewnętrzną warstwą z serycyną - łagodząco-nawilżającą o właściwościach przeciwbakteryjnych, białe, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL ≤1,5, grubość na palcu min. 0,1 ± 0,02mm, na dłoni 0,07 ± 0,01mm.. Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk).

Odpowiedź na pytanie nr 27: Nie, zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 28 dotyczy pakietu 3 poz. 5:

Prosimy o dopuszczenie rękawic nitrylowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na palcach, o grubości na palcu min. 0,15 ± 0,01 mm, na dłoni min. 0,10 mm, na mankiecie min. 0,07 mm, długość minimalna 300 mm. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary S-XL, pakowane maks. 100 sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 28: Nie, zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 29 dotyczy pakietu 3 poz. 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic  diagnostyczne nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka, koloru białego, mikroteksturowanych na całej powierzchni dodatkowo teksturowanych na końcach palców, o średniej grubości na palcu min. 0,1 ± 0,02mm, na dłoni 0,07 ± 0,01mm, na mankiecie min. 0,06 ± 0,01mm,  długość min. 265 mm. Rozmiary XS-XL, pakowane w opakowanie z otworem dozującym ograniczonym folią ograniczającą otwór dozujący po max 150 sztuk.  

Odpowiedź na pytanie nr 29: Nie, zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 30 dotyczy pakietu 4 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości pojedynczej ścianki na dłoni min. 0,11 ± 0,01 mm, na mankiecie min. 0,08 ± 0,01 mm.

Odpowiedź na pytanie nr 30: Nie, zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 31 dotyczy pakietu 4 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o poziomie protein < 79 μg/g.

Odpowiedź na pytanie nr 31: Nie, zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 32 dotyczy pakietu 4 poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej na palcu min. 0,10 - 0,12 mm, na dłoni min. 0,07 ± 0,01 mm.

Odpowiedź na pytanie nr 32: Nie, zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 33 dotyczy pakietu 4 poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic nitrylowych do procedur o podwyższonym ryzyku z wewnętrzną powłoką nawilżająco-natłuszczającą z aloesem dodatkowo wzbogaconym witaminą E, koloru zielonego,  o grubości na palcu 0,19 mm, na dłoń 0,17 mm, średniej długość min. 300 mm. Siła zrywania przed starzeniem min. 10,2 N, po starzeniu min. 9,8 N. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I, spełniające wymagania dla środa ochrony osobistej kat. III, zgodne z normami EN 455-1,2,3,4, EN 374-1(z wył. pkt. 5.3.2),2,3, EN 420, EN 388. Odporność na cytostatyki potwierdzona raportem z wynikami badań zgodnie z normą ASTM F739 -10 powszechnie  stosowanych leków, w tym Karmustyny z czasem przenikania >480 min, odporne na działanie min. 19 związków chemicznych, w tym izopropanolu 70 %, etanolu i czwartorzędowych środków czyszczących. Rozmiary S-XL, pakowane po 50 sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 33: Nie, zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 34 dotyczy pakietu 4 poz. 4:

Prosimy o dopuszczenie rękawic nitrylowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na palcach, o grubości na palcu min. 0,15 ± 0,01 mm, na dłoni min. 0,10 mm, na mankiecie min. 0,07 mm, długość minimalna 300 mm, AQL < 1,5. Siła zrywania przed / po starzeniu min. 8,7 N / 9,6 N, potwierdzona raportem jednostki notyfikowanej. Odporne na działanie min. 12 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 lub równoważną, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thi-Tepa, Mitoxantronu i Metotrexatu (raporty z wynikami). Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary S-XL, pakowane maks. 100 sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 34: Nie, zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 35 dotyczy pakietu 8 poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie rękawic o poziomie AQL < 1,5 potwierdzoną informacją fabrycznie naniesioną na opakowaniu. 

Odpowiedź na pytanie nr 35: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

 

Pytanie nr 36 dotyczy pakietu 8 poz. 4:

Prosimy o dopuszczenie rękawic o poziomie AQL 0,65.  

Odpowiedź na pytanie nr 36: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

 

Pytanie nr 37 dotyczy pakietu 9 poz. 1, 2, 3:

Prosimy o dopuszczenie rękawic koloru  niebieskiego, pakowane po 50 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 37: Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem. W przypadku zaoferowania rękawic pakowanych po 50 sztuk należy wycenić 200 opakowań.

 

Pytanie nr 38 dotyczy pakietu 9 poz. 1, 2, 3:

Zamawiający opisał w opisie przedmiotu zamówienia rękawice o wysokiej odporności na przebicie i przedarcie, czy w związku z tym winny one spełniać normę EN 388 o odporności mechanicznej – minimum 2 parametry na co najmniej 1 poziomie?

Odpowiedź na pytanie nr 38: Zgodnie z SIWZ.

 

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do  zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Ilość odwiedzin: 188
Nazwa dokumentu: Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 15.11.2018r.
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Lewicka
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Lewicka
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Lewicka
Data wytworzenia informacji: 2018-11-15 13:41:49
Data udostępnienia informacji: 2018-11-15 13:41:49
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-15 13:44:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner