logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus „Wykonanie i montaż 46 (23*2) sztuk siatek ochronnych
minus Serwis pogwarancyjny kotłowni
minus Wymiana uszkodzonych hydrantów.
minus Remont posadzki- wymiana wykładziny typu Tarket
minus Remont klatki schodowej w budynku nr 9 – Stomatologia na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu"
minus Wykonanie i montaż moskitier
minus Remont Patomorfologii
minus Ekspertyza techniczna układu klimatyzacji.
minus 1. „Remont klatki schodowej w budynku nr 9 – Stomatologia na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus Czyszczenie oraz przegląd stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, wentylacji w kotłowni oraz urządzeń grzewczo-kominowych na terenie 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu wraz z wydaniem protokołu o
minus „Wykonanie i montaż 60 sztuk siatek ochronnych w ramkach mocowanych w oknach PCV (moskitiery) – budynku Zintegrowanych Bloków Operacyjnych na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu”.
minus Dostosowanie pomieszczeń po Bloku Operacyjnych Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu na potrzeby gabinetów lekarskich i sekretariatu w  budynku szpitalnym nr 1 na terenie 4WSzKz
minus Dostawa, montaż wraz z serwisem urządzenia do uzdatniania ciepłej wody użytkowej, zabezpieczenie przed bakterią Legionelii instalacji zasilanych z węzła cieplnego W-II, w kompleksie 4 Wojskowego Sz
plus Remont sanitariatu damskiego i męskiego przy wejściu głównym do budynku szpitalnego nr 1 na terenie 4WSzKzP PS ZOZ we Wrocławiu z wykorzystaniem materiałów z blachy nierdzewnej w systemie antydewastac
minus Demontaż starych drzwi, wykonanie i montaż nowych
minus Konserwacja, naprawy zasilaczy UPS i rozdzielnic medycznych
minus „Awaryjna naprawa stolarki okiennej PCV"
minus Wykonanie i montaz okna PCV do odpadów medycznych oraz drzwi PCV wejściowych do budynku Polikliniki
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
 Konkurs ofert
minus Ogłoszenie wyników konkursu- KOS ZAWAŁ
minus Konkurs ofert dotyczący rehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS zawał)
minus ZMIANA OGŁOSZENIA w Konkursie ofert rehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS zawał)
minus Otwarcie ofert w konkursie na udzielanie świadczeń opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS-Zawał).
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalisty ds. BHP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Operatora
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Oglosznie naboru na stanowisko Higienistka stomatologiczna/Asystentka stomatologiczna
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 4/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 5/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 6/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinicznym Oddziale Urologicznym
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 9/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 11/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 10/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 13/2018
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 51/2018 w zakresie psychiatrii - 2 lekarzy
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr1/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 3/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 2/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 3/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 5/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umowy zlecenie 6/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr16/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 17/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 18/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 20/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 19/2019 - w zakresach czynności lekarskich wyszczególnionych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 21/2019 - w zakresie technika elektroradiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 22/2019 - w zakresie czynności lekarskich alergolog i ch. ogólny SOR
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 23/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 9/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 24/2019 - w zakresie czynności pielęgniarskich
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 25/2019 - w zakresie czynności pielęgniarskich (kardiologia-Prac.Hem. i Elektro.)
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 27/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 28/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 26/2019 - umowy kontraktowe - czynności lekarskie w zakresach podanych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 29/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 10/2019 ZL
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 32/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 11/2019 ZL
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 30/2019 - umowy kontraktowe - lekarz specjalista w zakresie kardiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 12/2019 ZL
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 33/2019 - umowy kontraktowe - lekarz specjalista w zakresie radiologii i reumatologii
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 31/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 13/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( umowa kontraktowa ) nr 34/2019 w zakresie czynności lekarskich opisanych poniżej
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


 

                                             

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

z POLIKLINKĄ SPZOZ we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

Wrocław,31.10.2018r

                                      WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  materiałów medycznych wraz z najmem:                2 aparatów do nieinwazyjnego, bezpośredniego i ciągłego pomiaru zmian nasycenia tlenem hemoglobiny w obszarze mózgu , 2 monitorów do zabiegów torakochirurgicznych, monitora do ciągłego pomiaru rzutu serca; znak sprawy 72/WZM/2018

 

            Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając  na podstawie art. 38 ust.1,2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) dalej PZP informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym: 

Pytanie nr 37 –  W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 3  projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź na pytanie nr 37: Zapisy SIWZ bez zmian

 

Pytanie nr 38 –  Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 1 ust. 17 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

Odpowiedź na pytanie nr 38: Zapisy SIWZ bez zmian

 

Pytanie nr 39 –  Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

  1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:
  1. w wysokości 0,5% ceny brutto wartości pakietu opóźnionego w wykonaniu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3 oraz w § 6 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 8, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,
  2. w wysokości 5% ceny brutto wartości niezrealizowanej części pakietu, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
  3. w wysokości 0,5% ceny brutto wartości niedostarczonego w terminie/ niezainstalowanego  pakietu, w przypadku opóźnienia w dostawie / zainstalowaniu wynajmowanego urządzenia za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 3 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego /protokołem instalacji i przekazania, podpisanym po dostawie/ instalacji urządzenia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie/ niezainstalowanego urządzenia,
  4. w wysokości 0,15% ceny brutto wartości pakietu objętego awarią, w przypadku  opóźnienia w usunięciu awarii urządzenia, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, do czasu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w usunięciu awarii urządzenia,
  5. w wysokości 0,5% ceny brutto części pakietu, którego dotyczą niedostarczone dokumenty, w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w §1 ust 15 za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu tam wskazanego do dnia dostarczenia dokumentów, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części pakietu którego dotyczą niedostarczone dokumenty;
  6. w wysokości 0,5% ceny brutto niewykonanego w terminie przeglądu w przypadku niewykonania planowanego przeglądu za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty planowanego terminu do dnia jego wykonania, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanego w terminie przeglądu.

Odpowiedź na pytanie nr 39: Zapisy SIWZ bez zmian

 

Pytanie nr 40 Czy w pakiecie 7 poz. 4 Zamawiający dopuści igłę Stimuplex Ultra, widoczną pod usg; pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 40:Nie. Zgodnie z SIWZ

 

Pytanie nr 41 –Czy w pakiecie 7 poz. 5 Zamawiający dopuści igłę Stimuplex Ultra, widoczną pod usg, szlif 30 stopni; pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 41:Nie. Zgodnie z SIWZ

 

Pytanie nr 42 –  Czy w pakiecie 7 poz. 6 Zamawiający dopuści igłę Stimuplex Ultra, widoczną pod usg, szlif 30 stopni, 20G x 150 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 42: Nie. Zgodnie z SIWZ

 

Pytanie nr 43 –  Czy w pakiecie 7 poz. 9 Zamawiający dopuści przedłużacz typu Heidelberg dwie końcówki lock, dł. 75 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 43: Zamawiający dopuszcza

 

Pytanie nr 44 –  Czy w pakiecie 10 poz. 6 Zamawiający dopuści dren do pompy objętościowej do podawania cytostatyków typ Infusomat dla leków wrażliwych na światło. dł 250 cm, bursztynowy, przezierny z filtrem UV?

Odpowiedź na pytanie nr 44: Zamawiający dopuszcza

 

Pytanie nr 45 –  Czy w pakiecie 10 poz. 7 Zamawiający dopuści dren do pomp strzykawkowych, bursztynowy, wykonany z PCV lub polietylenu, końcówki Luer lock do stosowania w pompach infuzyjnych strzykawkowych Perfusor FM;  średnica wew 0,9 mm, dł 150cm?

Odpowiedź na pytanie nr 45: Zamawiający dopuszcza

 

Pytanie nr 46 –  Dotyczy wzoru umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru Umowy zapisu następującej treści: "Strony zgodnymi oświadczeniami woli ustalają, iż zgodnie z zasadą dobrowolności stosowania mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment), we wzajemnych rozliczeniach Stron nie będzie stosowany wskazany wyżej mechanizm".

Odpowiedź na pytanie nr 46: Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 47 –  Pakiet 4 pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści jałowy pojemnik w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź na pytanie nr 47: Tak, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 48 –  Pakiet 5 pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści maskę o dwupanelowej konstrukcji?

Odpowiedź na pytanie nr 48:Nie, Zapisy SIWZ bez zmian

 

 

Pytanie nr 49 -  Pakiet 13 pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,8 x 40mm?

Odpowiedź na pytanie nr 49:Nie, Zapisy SIWZ bez zmian

 

Pytanie nr 50 -  Pakiet 14 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a’90 szt. z przeliczeniem ilości na 1250 opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 50: Tak

 

Pytanie nr 51 -  Pakiet 14 pozycja 9- Czy Zamawiający dopuści szczotki do rurek tchawiczych o średnicy 12mm?

Odpowiedź na pytanie nr 51:Nie, Zapisy SIWZ bez zmian

 

Pytanie nr 52 -  Pakiet 14 pozycja 10- Czy Zamawiający dopuści szczotki do rurek tchawiczych o średnicy 17mm?

Odpowiedź na pytanie nr 52:Nie, Zapisy SIWZ bez zmian

 

Pytanie nr 53 -  Pakiet 14 pozycja 13- Czy Zamawiający dopuści zatyczki pakowane a’200 szt. z przeliczeniem ilości na 6 opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 53: Tak

 

Pytanie nr 54 -  Pakiet 14 pozycja 14- Czy Zamawiający dopuści sterylny wąż do ssaka o długości 210cm?

Odpowiedź na pytanie nr 54:Nie, Zapisy SIWZ bez zmian

 

Pytanie nr 55 -  Pakiet 14 pozycje 17 – 18- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 55:Nie, Zapisy SIWZ bez zmian

 

Pytanie nr 56-  Pakiet 26 pozycja 9- Czy Zamawiający dostąpi od wymogu zaoferowania drenu tlenowego w długości 16,8m?

Odpowiedź na pytanie nr 56: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian

 

Pytanie nr 57-  Pakiet 27 pozycja 2-3- Czy Zamawiający dopuści asortyment nie będący wyrobem medycznym, zarejestrowany na 23% stawce VAT?

Odpowiedź na pytanie nr 57: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian

 

Pytanie nr 58-  Pakiet 27 pozycja 4-5

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zarejestrowania jako wyrobu medycznego.

Odpowiedź na pytanie nr 58: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian

 

Pytanie nr 59-  Pakiet 27 pozycja 6- Czy Zamawiający dopuści jednorazową gąbkę nasączona 30 ml substancją myjącą oraz nawilżającą, nie zawierającą mydła?

Odpowiedź na pytanie nr 59:Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry określone     w SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 60-  Pakiet 27 pozycja 6- Czy Zamawiający dopuści gąbkę nienasączoną 2% roztworem chlorheksydyny?

Odpowiedź na pytanie nr 60:Nie, Zapisy SIWZ bez zmian

 

Pytanie nr 61 -  Pakiet 27 pozycja 6- Czy Zamawiający dopuści gąbkę w opakowaniu blistrowym?

Odpowiedź na pytanie nr 61: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 62 -  Pakiet 27 pozycja 7- Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’12szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy zamówienie zaokrąglić do pełnych opakowań czy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.

Odpowiedź na pytanie nr 62: Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem: 834 opakowania po 12 sztuk. Należy podać cenę za opakowania.

 

Pytanie nr 63 -  Pakiet 55 pozycja 1- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 63: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 64 -  Pakiet 14, poz. 1-  Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 64: Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem:    59 opakowań po 50 szt.

 

Pytanie nr 65 -  Pakiet 14, poz. 6- Czy zamawiający dopuści słój typu tulipan o pojemności                         ok. 2-2,5 l z pokrywką, skalowany?

Odpowiedź na pytanie nr 65: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry określone    w SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 66 -  Pakiet 14, poz. 25 - Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości 245 mm , pole opisu 15 mm x 80 mm, długość części regulacyjnej 13,5 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym?

Odpowiedź na pytanie nr 66: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 67 -  Pakiet 14, poz. 25- Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 67: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem:                            10 opakowań po 100szt.

 

Pytanie nr 68 -  Pakiet 14, poz. 9-10, 13-14,16-18,20-22,24-  Prosimy o wydzielenie poz. 9-10, 13-14,16-18,20-22,24 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź na pytanie nr 68: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 69 -  Pakiet 36, poz.1- Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową oraz numerem  LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji , pakowane po 100 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 69:Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 70 -  Pakiet 36, poz.1- Czy zamawiający dopuści aby rozmiar oraz kształt ostrza widoczny był również na opakowaniu zbiorczym (100 szt) –opakowanie zbiorcze : kartonik z dyspenserem – kształt ostrza na opak. zbiorczym przedstawiony w formie piktogramu, jednocześnie rozmiar podany na opakowaniu jednostkowym w formie aluminiowego blistra i dodatkowo wygrawerowany na ostrzu, aluminiowe opakowanie jednostkowe umożliwia również szybką i łatwą identyfikację kształtu ostrza- widoczny odcisk kształtu (kształt ostrza jest ściśle powiązany z rozmiarem)?

Odpowiedź na pytanie nr 70: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 71 -  Pakiet 36, poz.1- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu , natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów . Wymóg ten wpłynie na ceny produktu zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź na pytanie nr 71: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 72 -  Pakiet 36, poz.1- Czy zamawiający dopuści ostrza w rozmiarze 10, 10A, 11,12,15,18,20,22,23,24

Odpowiedź na pytanie nr 72: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 73 -  Pakiet 6, pozycja 6 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 6 z pakietu 6 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment..

Odpowiedź na pytanie nr 73: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 74 -  Pakiet 14, pozycja 14 – Czy zamawiający dopuści wąż do ssaka średnica 9,0 lub 10,0 x 210cm. Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 74: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 75 -  Pakiet 14, pozycja 25 – Czy zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną wymiary 75x105mm. Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 75: Zamawiający dopuszcza,  pozostałe parametry określone     w SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 76 -  Pakiet 27, pozycja 1 – Czy zamawiający dopuści aplikator gąbkowy pakowany w folie? Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 76: Zamawiający dopuszcza,  pozostałe parametry określone   w SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 77 -  Pakiet 27, pozycja 2 – Czy zamawiający dopuści miękkie i grube chusteczki, zapewniające higieniczną pielęgnację skóry, nasączone środkami myjącymi. Zawierają delikatny, oczyszczający, odświeżający i nawilżający preparat, z dodatkowymi właściwościami ochronnymi skóry. Stosowane bezpośrednio po wyjęciu z opakowania do codziennych procedur mycia ciała pacjenta. Możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce. Nie wymagają użycia dodatkowej wody. Testowane dermatologicznie. Opakowanie a’12 sztuk z możliwością wielokrotnego zamykania. W składzie m.in. Dimetikon      (3%),   fosforan          chlorku linoamidopropylu     PG-dimoniowego, lauryloglukozyd, D-pantenol,         alantoina, ekstrakt z aloesu berbadenowego,

Odpowiedź na pytanie nr 77: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 78 -  Pakiet 27, pozycja 3 – Czy zamawiający dopuści czepki z szamponem umożliwiają mycie włosów bez użycia wody. Pozwalają na jednorazowe umycie głowy pacjenta, pozostawiając włosy pachnące i świeże. Czepek jest impregnowany szamponem, który aktywowany jest po delikatnym masażu. Produkt  upraszcza proces mycia włosów w jednym kroku, zastępując miskę z wodą, ręcznik, szampon i odżywkę oraz oszczędza cenny czas pielęgnacji. Czepek z szamponem oferuje pragmatyczne rozwiązanie, oferując pacjentom o wiele bardziej przyjemną alternatywę niż tradycyjne procedury mycia włosów. Dwuwarstwowa struktura czepka z oddzieloną zewnętrzną folią od warstwy absorpcyjnej. Możliwość podgrzania produktu w kuchence mikrofalowej (700W) przez 20 sekund. Nie zawiera lateksu. Średnica czepka 29 cm. o gramaturze 120g,  30% wiskoza + 70% PE. W składzie m.in.: dimetikon, wyciąg z aloesu, witamina B5, Witamina E, składniki zapobiegające powstawaniu elektryczności statycznej oraz hamujące rozwój m.in. grzybów, pleśni.

Odpowiedź na pytanie nr 78: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 79 -   Pakiet 27, pozycja 4 – Czy zamawiający dopuści  gotową do użycia ściereczkę, zawiera mydło, wykonana z włókniny, rozmiar 23x33cm, pakowana po 4szt, opakowanie foliowe, zarejestrowana jako wyrób kosmetyczny. Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 79: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 80 -   Pakiet 27, pozycja 5 – Czy zamawiający dopuści gąbkę nasączoną roztworem 20ml, wymiary 10x10x2,5cm, zarejestrowana jako kosmetyk. Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 80: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 81 -   Pakiet 27, pozycja 6 – Czy zamawiający dopuści ściereczkę nasączoną substancją myjącą, wykonaną z włókniny, pakowana po 4szt, wymiary 23x33cm. Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 81: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 82 -   Pakiet 27, pozycja 7 – Czy zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała nasączoną 20ml substancją myjącą z 4% roztworem chlorheksydyny. Wymiary 10-12 x 8-10 cm x2,5 cm

Odpowiedź na pytanie nr 82: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 83 -   Pakiet 40, pozycja 1 – Czy zamawiający dopuści maskę w kształcie kaczego dziobu, dwupanelową. Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 83: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry określone   w SIWZ bez zmian

 

Pytanie nr 84 -   Pakiet 41, pozycja 1 – Przyrząd do transferu leków używany maksymalnie 300 razy, objętość napełnienia linii głównej całkowita 8cm, 0,04ml. Reszta parametrów zgodna  z SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 84: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 85 -   Pakiet 41, pozycja 1 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 41 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment.

Odpowiedź na pytanie nr 85: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 86 -   Pakiet 44, pozycja 1 – Czy zamawiający dopuści myjki o wymiarach około 20x20cm, z dimetikonem, bez dodatkowej warstwy termoizolacyjnej wewnątrz opakowania, z możliwością podgrzania w mikrofalówce 20 sekund przy mocy 700W, pakowane po 12szt, oraz czy zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dołączonych badań klinicznych. Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 86: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 87 -   Pakiet 44, pozycja 2 – Czy zamawiający dopuści ściereczki nasączone 2% roztworem chlorheksydyny, zawierający w składzie m.in. aloes, witaminę E, prowitaminę. Wymiary 20x20cm.

Odpowiedź na pytanie nr 87: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 88 -   Pakiet 58, pozycja 2 – Czy zamawiający dopuści wzierniki uszne średnica 2,5 i 4,0 mm . Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 88: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 89 -   Pakiet 28 poz. 1- 1/ Czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający nie miał na myśli zamkniętego niskociśnieniowego zestawu do autotransfuzji pooperacyjnej z mieszkiem o pojemności 200ml z zastawką przeciwzwrotną, wytwarzający wstępne podciśnienie 70 mmHg, które przechodzi w grawitacyjne, jeden dren łączący o długości minimum 65 cm z uniwersalnym zakończeniem Y do drenów Redona CH 08-18; drugi dren łączący o długości minimum 5 cm zakończony łącznikiem służący do wygodnego i szczelnego połączenia z workiem na krew, z workiem na krew o pojemności 700ml  z zastawką antyzwrotną.

Odpowiedź na pytanie nr 89: Zgodnie z SIWZ

 

Pytanie nr 90 -   Pakiet 28 poz.2-  Czy Zamawiający miał na myśli worek na drenaż przedłużony o pojemności 700ml, z zastawką antyzwrotną?

Odpowiedź na pytanie nr 90: Zgodnie z SIWZ

 

Pytanie nr 91 - Pakiet 28 poz. 3-  Czy Zamawiający miał na myśli najbezpieczniejszy na rynku aparat do przetoczeń z filtrem kaskadowym 175/40/10µ?

Odpowiedź na pytanie nr 91: Zgodnie z SIWZ

 

Pytanie nr 92 -Pakiet 18 poz. 1- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii dwustopniowej zawierającego: cewnik poliuretanowy typ J z  balonem 2-2,5ml, cewnik pokryty w dystalnej do-nerkowej części powłoką hydrożelową , igły dwuczęściowej 18G dł. 20cm, prowadnicy Lunderquista z bezpiecznym miękkim końcem typ J , kranika trójdrożnego i łącznika do worka na mocz. Rozmiary 8F, 10F.

Odpowiedź na pytanie nr 92: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 93 -  Pakiet 18 poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów rozmiary 4,8F. 6F i 7F zawierające: cewnik wykonany z wysokiej klasy poliuretanu skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą, popychacz sterowalny długość min 40 cm, prowadnica Seldingera. Cewnik połączony z popychaczem nawet po usunięciu prowadnicy, zestaw pre-conected – cewnik fabrycznie połączony z popychaczem gotowy do użycia.

Odpowiedź na pytanie nr 93: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 94 -  Pakiet 23 Poz. 2-  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu w 500 ml dwukomorowym pojemniku, opakowanie sterylne, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni, użycie systemu zgodne z wytycznymi określonymi przez producenta.  W zestawie  adapter do dozownika tlenu. 

Odpowiedź na pytanie nr 94: Zgodnie z SIWZ

 

Pytanie nr 95- Pakiet 30  Pozycja 3 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje dostawy zaworu bez przedłużacza lub przedłużaczy o dł. 15cm wyszczególnionych jako możliwe wersje? Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 95: Zgodnie z SIWZ

 

Pytanie nr 96 -  Pakiet nr 33 Pozycja 1 - Prosimy Zamawiającego  o doprecyzowanie, czy oczekuje dostawy układu oddechowego dwururowego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź na pytanie nr 96: Zgodnie z SIWZ

 

Pytanie nr 97 -  Pakiet nr 33 Pozycja 2 -  Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną (przekrój podwójne D), o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą typu ABS długości 0,9 m z 2L workiem bezlateksowym, waga układu  170 g bez akcesoriów, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe, jak obecnie stosowany w placówce?

Odpowiedź na pytanie nr 97: Zgodnie z SIWZ

 

Pytanie nr 98 -  Pakiet nr 33 Pozycja 4-  Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy sterylnego żelu znieczulającego z zastosowaniem do cewnikowania, endoskopu, zgłębników oraz rurek intubacyjnych, jałowy, zachowujący pełną przejrzystość, nie zawierający żadnych substancji konserwujących szkodliwych dla organizmu człowieka (parabenów), w sterylnym jednorazowym harmonijkowym aplikatorze 8,5 g, pakowany indywidualnie w blistrach po 25 sztuk, o składzie : chlorowodorek lidokainy 2% + chloheksydyna 0,05%, jak obecnie stosowany w placówce?

Odpowiedź na pytanie nr 98: Zgodnie z SIWZ

 

Pytanie nr 99 -  Pakiet nr 37 Pozycja 1 i 2- Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy jałowych strzykawek trzyczęściowych z końcówką luer-lock, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP,  kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone  oświadczeniem producenta), czarna niezmywalna skala co ,1ml , logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, kompatybilne z pompami będącymi na wyposażeniu placówki, jak obecnie stosowane?

Odpowiedź na pytanie nr 99: Zgodnie z SIWZ

 

Pytanie nr 100 -  Pakiet nr 37  Pozycja 3- Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy jałowej strzykawki trzyczęściowej z końcówką luer-lock, bursztynowa, do podaży leków światłoczułych,  pojemność 50-60 ml .,tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP,  kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone  oświadczeniem producenta), czarna niezmywalna skala co ,1ml , logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, kompatybilne z pompami będącymi na wyposażeniu placówki, jak obecnie stosowane?

Odpowiedź na pytanie nr 99: Zgodnie z SIWZ

 

Pytanie nr 101 -  Pakiet nr 41 Pozycja 1 -  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego przyrządu do przygotowywania i  pobierania roztworów z fiolek i butelek o długości linii głównej minimum 5,5 cm, umożliwiającego pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada filtr hydrofobowy bakteryjny 0,2 µm, i zatyczkę w kolorze białym. Objętość wypełnienia 0,27ml, wolny od lateksu i PCV .

Odpowiedź na pytanie nr 101: Zgodnie z SIWZ

 

Pytanie nr 102 - Pakiet nr 41 Pozycja 2 -  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego przyrządu do przygotowywania i  pobierania roztworów z fiolek i butelek, umożliwiającego wielokrotne i aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada filtr hydrofobowy bakteryjny 0,2 µm oraz samouszczelniający się i samo domykający zawór strzykawki.  Czas stosowania 7  dni lub 140 aktywacji w zależności  co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji, wolny od lateksu i PCV, objętość wypełnienia 0,35ml.

Odpowiedź na pytanie nr 102: Zgodnie z SIWZ

 

Pytanie nr 103 - Pakiet nr 44 Poz. 3- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 7ml płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru w wyciskanej saszetce z zawartością alkoholu jako konserwantu w bezpiecznym stężeniu poniżej 1% ?

Odpowiedź na pytanie nr 103: Zgodnie z SIWZ

 

Pytanie nr 104 -Pakiet nr 44 Poz. 4- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej z 7 ml płyn do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny zawierającym dopuszczalne stężenie alkoholu podobnie jak inne bezpieczne, powszechnie, stosowane i akceptowane płyny do płukania jamy ustnej. Zestaw spełnia pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 104: Zgodnie z SIWZ

 

Pytanie nr 105 -Pakiet nr 44 Poz. 3 i 4 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga zestawu do toalety jamy ustnej w opakowaniu umożliwiającym przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania, a tym samym zapobiegającym przypadkowej kontaminacji elementów zestawu podczas przygotowywania procedury?

Odpowiedź na pytanie nr 105: Zgodnie z SIWZ

 

Pytanie nr 106 - Czy zamawiający w pakiecie 18, poz 1 dopuści do konkurencji zestaw do nefrostomii renomowanego producenta z igłą dwuczęściową, 19,5G, wymaganym prowadnikiem 0,038”/80cm, cewnik pigtail cieniodajny 30cm, rozszerzacz ok 17,5cm z rozrywalną koszulką, dren łączący, nacięcia do szwu mocującego.

Odpowiedź na pytanie nr 106: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 107 - Czy zamawiający w pakiecie 18, poz 2 dopuści do konkurencji zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,8Fr zamiast 4,7Fr prowadnik 0.0.38” o dł.150cm dla końcówki otwartej lub 100cm dla zamkniętej ,popychacz o długości co najmniej 45cm. Do wyboru  popychacz 45cm , zielony lub  popychacz do urs-u o dł. 90 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 107: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 108 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12, pozycja 1 dopuści zamiast osobnego lejka do butelki z płynem dopuści jako rozwiązanie równoważne butelkę z płynem i integralnym lejkiem? – takie rozwiązanie zmniejsza ilość akcesoriów wymagających szybkiego przygotowania i ułatwia pracę personelu. Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 108: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 109 -  Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12, pozycja 2 dopuści zestaw z podwójną komorą (do śródpiersia i opłucnej) z membranowym portem do komory wskaźnikowej i o łącznej pojemności 2850ml? – większa pojemność komór zwiększa komfort pracy personelu i bezpieczeństwo pacjenta. Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 109: Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 110 -  Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zestaw o pojemności 2100ml zamiast 2000ml? - większa pojemność komór zwiększa komfort pracy personelu i bezpieczeństwo pacjenta. Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 110:Zamawiający dopuszcza.

 

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego/zmodyfikowanego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania). 

 

Ilość odwiedzin: 341
Nazwa dokumentu: Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ nr 4
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Stanisławska
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Stanisławska
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Stanisławska
Data wytworzenia informacji: 2018-10-31 09:04:56
Data udostępnienia informacji: 2018-10-31 09:04:56
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-31 09:11:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner