logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
minus Przetargi nieograniczone
   plus 78/WZM/2018 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem aparatów na potrzeby Pracowni Hemodynamiki, Kliniki Kardiochirurgii i Pracowni Elektrofizjologii
   minus 80/WZM/2018 Dostawa materiałów medycznych na potrzeby Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii
      minus Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 30.10.2018
      minus Zbiorcze zestawienie ofert
      minus Informacja o unieważnieniu postepowania - pakiet 2,3,4,5,13,14,16
      minus Zbiorcze zestawienie ofert po poprawie oczywistych omyłek
      minus Informacja o unieważnieniu postępowania - pakiet 10,11,15,17
      minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_80/WZM/2018
   plus 100/PZL/PE/2018: DOSTAWA SPRZĘTU I ARTYKUŁÓW BIUROWYCH – PAPIERU, TONERÓW DO KSEROKOPIAREK, GALANTERII BIUROWEJ ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WEDŁUG 8 PAKIETÓW
   plus 103/PE/2018; DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ORAZ WSPARCIE OPROGRAMOWANIA
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.4.2019 Dostawa produktów leczniczych.
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.2.2019: Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.19.2019 dostawa specjalistycznych materiałów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej wraz z najem: systemu do elektroanatomicznego mapowania serca; 10 programatorów do ka
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.21.2019 Dostawa materiałów budowlano-technicznych i materiałów eksploatacyjnych do klimatyzacji na 2019/2020 rok
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.22.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH, AKCESORIÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI, WAPNA SODOWANEGO, PŁYNÓW DO DIALIZ 2019/2020
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.40.2019 Dostawa sprzętu medycznego wg VII pakietów.
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.43.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO WG 3 PAKIETÓW
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.41.2019: DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA CENTRALNEJ STERYLIZACJI
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.46.2019 Wykonanie robót budowlanych w inwestycji: Zadanie nr 91572 pn. „Przebudowa pomieszczeń po Bloku Operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej” na terenie
   minus 4WSZKZP.SZP.2612.38.2019 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH DO ANGIOGRAFII, KORONAROGRAFII, TESTÓW ACT, TT, PT WRAZ Z NAJMEM URZĄDZENIA POMIAROWEGO I NADAJNIKA – ODBIORNIKA SYGNAŁU RADIOWEGO DL
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.45.2019 Dostawa nowego dźwigu osobowego i wymianę dźwigu osobowego o numerze wewnętrznym D8, w budynku nr 1 część 1 wraz z utylizacją zdemontowanych elementów i urządzeń, pracami towa
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.35.2019 Dostawę odczynników według 3 pakietów.
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.53.2019 Dostawa sprzętu medycznego według 4 pakietów.
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.37.2019 Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo wraz z najmem systemu
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.48.2019 Świadczenie usług pralniczych, znakowanie wytypowanego asortymentu za pomocą elektronicznego systemuRFID, transport brudnej i czystej bielizny oraz leasing pościeli i bielizny
   minus 4WSZKZP.SZP.2612.47.2019 DOSTAWA JEDNORAZOWYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.50.2019 DOSTAWA RADIOFARMACEUTYKÓW I ZNACZNIKÓW
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.55.2019 - INFOMEDICA. AMMS – (AKTUALIZACJE + SERWIS) – NADZÓR AUTORSKI I OPIEKA SERWISOWA
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.63.2019 DOSTAWA AMBULANSU SANITARNEGO Z WYPOSAŻENIEM
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.52.2019 Świadczenie usług serwisowych sprzętu według 4 pakietów.
   minus 4WSzKZP.SZP.2612.51.2019 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do krążenia pozaustrojowego dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wr
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.69.2019 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W INWESTYCJI: ZADANIE NR 91572 PN. „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PO BLOKU OPERACYJNYM KLINIKI CHIRURGICZNEJ NA ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ” NA TERENIE
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.60.2019 Dostawa produktów leczniczych
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.68.2019 Dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych wraz z najmem specjalistycznych dozowników w 2019/2020 roku
   minus 4WSZKZP.SZP.2612.71.2019 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH DO ANGIOGRAFII, KORONAROGRAFII DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI WRAZ Z NAJMEM KONSOLI DO FFR.
   minus 4WSZKZP.SZP.2612.62.2019 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i kompatybilnego systemu pobierania materiału do wykonywania oznaczeń kompleksowych parametró
   minus 4WSZKZP.SZP.2612.58.2019 Dostawa gazów medycznych wraz z najmem butli i zbiorników oraz serwisem.
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Przebudowa węzła parowego
minus „Wykonanie i montaż 34 sztuk siatek ochronnych w ramkach mocowanych w oknach PCV
minus Wykonanie  okresowych  przeglądów, prac konserwacyjnych  z  usuwaniem   usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) o numerach D18 i D19 zainstalowanych w budynku nr 73, 4 Wojskowego Szpitala Klinic
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
 Konkurs ofert
minus OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Znak sprawy: 1/2019/KOS-ZAWAŁ
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 4/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 5/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 6/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinicznym Oddziale Urologicznym
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 9/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 11/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 10/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 13/2018
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 51/2018 w zakresie psychiatrii - 2 lekarzy
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr1/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 2/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 3/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 5/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umowy zlecenie 6/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr16/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 17/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 18/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 20/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 19/2019 - w zakresach czynności lekarskich wyszczególnionych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 21/2019 - w zakresie technika elektroradiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 22/2019 - w zakresie czynności lekarskich alergolog i ch. ogólny SOR
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 23/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 9/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 24/2019 - w zakresie czynności pielęgniarskich
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 25/2019 - w zakresie czynności pielęgniarskich (kardiologia-Prac.Hem. i Elektro.)
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 27/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 26/2019 - umowy kontraktowe - czynności lekarskie w zakresach podanych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 10/2019 ZL
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 32/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 11/2019 ZL
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 30/2019 - umowy kontraktowe - lekarz specjalista w zakresie kardiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 12/2019 ZL
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 33/2019 - umowy kontraktowe - lekarz specjalista w zakresie radiologii i reumatologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 31/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 13/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( umowa kontraktowa ) nr 34/2019 w zakresie czynności lekarskich opisanych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 14/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 35/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 15/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 37/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 36/2019
minus OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NR 34/2019
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


 

 

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

z POLIKLINKĄ SPZOZ we Wrocławiu

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

 

 

 

 

Wrocław, 30.10.2018 r.

 

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów medycznych na potrzeby Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii, znak sprawy: 80/WZM/2018

  

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) dalej PZP informuje, że wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

 

Pytanie nr 1 – dotyczy pakiet nr 4:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 pkt.1 trzpienia rewizyjnego o następujących parametrach technicznych ?

Trzpień rewizyjny modularny - o długościach od 200 mm do 400 mm włącznie , Trzpień anatomiczny o promieniu wygięcia 1200 mm; osadzany na press-fit z możliwością podwójnego ryglowania w części dalszej (jeden otwór statyczny, drugi dynamiczny) - pokryty celownikiem. Część proksymalna w trzech rozmiarach i trzech długościach dla każdego rozmiaru pokryta w części międzykrętarzowej napyleniem tytanowym, o zmiennym offsecie uzależnionym od stosowanego rozmiaru. W części bliższej grzebień poprawiający stabilność rotacyjną z otworami umożliwiającymi mocowanie krętarza wielkiego. System umożliwia pełen zakres kombinacji zestawienia części bliższej i dalszej endoprotezy . Mocowanie obu części  umożliwia płynny wybór żądanego kąta ante lub retrotorsji. System umożliwia procedurę operacyjną opartą na zestawianiu implantu in situ a także na jego implantację w całości  (w zależności od potrzeb śródoperacyjnych).

Odpowiedź na pytanie nr 1: Nie. Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 2 – dotyczy pakiet nr 4:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 pkt.2 najmu instrumentarium w systemie tzw. lotnym ?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Nie. Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 3 – dotyczy pakiet nr 11:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 pkt 1 systemu do rekonstrukcji więzadła krzyżowego typ Position ?

Odpowiedź na pytanie nr 3: Nie. Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 4 – dotyczy pakiet nr 11:

Czy zamawiający w pakiecie nr 11 pkt 2 wyrazi zgodę na wynajem instrumentarium w systemie tzw. lotnym ?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Nie. Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 5 – dotyczy pakiet nr 12:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 12 pkt.1 gwoździa typ gamma o następujących parametrach technicznych .

Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady kości udowej . Gwóźdź tytanowy, lity , w części bliższej pin derotacyjny ( wkręcany do gwoździa) i śruba teleskopowa (składająca się z uniwersalnej części zakończonej gwintem i tulei prowadzącej o zmiennej długości) , w części dalszej dwa otwory ryglujący , jeden dynamiczny drugi statyczny ( gwoździe o długości 180 i 220 mm) lub w wersji długiej – trzy otwory statyczne (umieszczone w płaszczyźnie czołowej). Rozmiary: długość 220mm (125 ,130,135 stopni – kąt szyjkowo trzonowy) średnica 10,12mm ; długość 180 mm (130,135 stopni- kąt szyjkowo trzonowy) średnica 10,12,14 mm ,oraz gwoździe anatomiczne - długie (prawy i lewy) z 10 stopniową antetorsją  oraz 125 i 130 stopniowymi kątami szyjkowo trzonowymi o długościach 260,300,340,380,420,460mm o średnicy 10 mm

Odpowiedź na pytanie nr 5: Nie. Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 6 – dotyczy pakiet nr 14:

Czy ze względu na niewielką ilość implantów Zamawiający wyrazi zgodę na wynajem instrumentarium w pkt.9  w systemie tzw. lotnym ?

Odpowiedź na pytanie nr 6: Nie. Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 7 – dotyczy pakiet nr 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pkt.7 na wynajem wiertarki i piły akumulatorowej wraz z ładowarką i osprzętem pozwalającym na wykonanie w/w zabiegu w systemie tzw. lotnym ?

Odpowiedź na pytanie nr 7: Nie. Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 8 – dotyczy pakiet nr 2, część 3:

Czy, z racji na niskie średnio-roczne zapotrzebowanie na zestawy, Zamawiający dopuści zaopatrzenie Oddziału na zasadzie tzw. Loaner Set (dostarczone instrumentarium do protezoplastyki i implanty w pełnym zakresie na czas zaplanowanego – umówionego zabiegu i odebrane po jego wykonaniu)?

Odpowiedź na pytanie nr 8: Nie. Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 9 – dotyczy pakiet nr 3:

Czy, z racji na niskie średnio-roczne zapotrzebowanie na zestawy, Zamawiający dopuści zaopatrzenie Oddziału na zasadzie tzw. Loaner Set (dostarczone instrumentarium do protezoplastyki i implanty w pełnym zakresie na czas zaplanowanego – umówionego zabiegu i odebrane po jego wykonaniu)?

Odpowiedź na pytanie nr 9: Nie. Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 10 – dotyczy pakiet nr 4:

Czy, z racji na niskie średnio-roczne zapotrzebowanie na zestawy, Zamawiający dopuści zaopatrzenie Oddziału na zasadzie tzw. Loaner Set (dostarczone instrumentarium do protezoplastyki i implanty w pełnym zakresie na czas zaplanowanego – umówionego zabiegu i odebrane po jego wykonaniu)?

Odpowiedź na pytanie nr 10: Nie. Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 11 – dotyczy pakiet nr 5:

Czy, z racji na niskie średnio-roczne zapotrzebowanie na zestawy, Zamawiający dopuści zaopatrzenie Oddziału na zasadzie tzw. Loaner Set (dostarczone instrumentarium do protezoplastyki i implanty w pełnym zakresie na czas zaplanowanego – umówionego zabiegu i odebrane po jego wykonaniu)?

Odpowiedź na pytanie nr 11: Nie. Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 12 – dotyczy pakiet nr 6:

Czy, z racji na niskie średnio-roczne zapotrzebowanie na zestawy, Zamawiający dopuści zaopatrzenie Oddziału na zasadzie tzw. Loaner Set (dostarczone instrumentarium do protezoplastyki i implanty w pełnym zakresie na czas zaplanowanego – umówionego zabiegu i odebrane po jego wykonaniu)?

Odpowiedź na pytanie nr 12: Tak. Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzieloną odpowiedzią, Zamawiający modyfikuje zapisy Pakietu nr 6, poz. 18  Załącznika nr 2 do SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

 l.p.

Opis przedmiotu zamówienia

j.m.

Wartość jednostkowa netto [zł]

Ilość

Wartość netto[zł]

Cena brutto[zł]

Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym

PAKIET NR 6 Endoproteza poresekcyjna stawu biodrowego CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem

CZĘŚĆ 1 :

ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA STAWU BIODROWEGO  komplet: element biodrowy(proksymalny), element przedłużkowy, trzpień śródszpikowy( cementowy lub bezcementowy) Endoproteza modularna, pozwalająca na dopasowanie jej długości do długości resekcji kości udowej. Element proksymalny w wersji bez- i z odtworzeniem krętarza, z możliwością doszycia mięśni. Trzpienie śródszpikowe w wersji cementowej i bezcementowej. Trzpienie bezcementowe pokryte warstwą hydroksyapatytu o średnicach od 11 do 19mm (skok co 1mm) i długościach 125, 150 i 200mm. Trzpienie cementowe o średnicach 11, 13, 15 i 17mm proste i zagięte. Elementy przedłużkowe w długościach od 30mm do 80mm (skok co 10mm) oraz od 100 do 220mm(skok co 20mm

komplet

---------

---------

---------

---------

 

1

Element biodrowy

 

1

 

 

 

2

Element przedłużający

 

1

 

 

 

3

Trzpień śródszpikowy bezcementowy

 

1

 

 

 

4

Trzpień śródszpikowy cementowy

 

1

 

 

 

RAZEM CZĘŚĆ 1

 

 

 

CZĘŚĆ 2:

ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA - dalsze udo/ bliższa piszczel; System modularny umożliwiający rekonstrukcję poresekcyjną kończyny dolnej w zakresie  trzonu kości udowej, stawu kolanowego oraz nasady bliższej i trzonu kości piszczelowej Elementy systemu w rozmiarach umożliwiających rekonstrukcję kości u dorosłych i dzieci (rozmiary XS) Trzpień endoprotezy modularny, pozwalający na dopasowanie długości endoprotezy do długości resekcji, w wersji cementowej i bezcementowej. Trzpień w wersji bezcementowej w 3 rozmiarach długości i średnicy 11-19mm (skok co 1mm). Trzpień cementowany gładki lub porowaty o średnicy 8-17mm (skok co 1mm). Elementy przedłużkowe w rozmiarach 30-100mm (skok co 10mm) oraz 120-220 (skok co 20mm). Trzpień bezcementowy pokryty warstwą hydroksyapatytu. Elementy Rekonstrukcyjne stawu kolanowego oparte na systemie zawiasowym. Komponent Udowy w 2 rozmiarach-mały i standardowy z wbudowaną 6stopniową koślawością dla strony lewej i prawej; element piszczelowy w 4 rozmiarach; wkładka stawowa do 24mm grubości; augmentacja piszczeli 5 i 10mm; element rekonstrukcyjny bliższej piszczeli umożliwiający resekcję 80mm; posiada otwory do przyszycia tkanek miękkich; w 2 rozmiarach-mały i standardowy kompatybilny z 10mm wkładką.

komplet

---------

---------

---------

---------

 

5

trzpień udowy

 

1

 

 

 

6

element przedłużający

 

1

 

 

 

7

komponent udowy

 

1

 

 

 

8

 

1

 

 

 

9

bushing (2szt)

 

1

 

 

 

10

zaślepka

 

1

 

 

 

11

element piszczelowy

 

1

 

 

 

12

element rotacyjny

 

1

 

 

 

13

sleeve

 

1

 

 

 

14

wkładka

 

1

 

 

 

15

tibial offset

 

1

 

 

 

16

extender

 

1

 

 

 

17

resekcyjny element piszczelowy

 

1

 

 

 

RAZEM CZĘŚĆ 2

 

 

 

18

Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set

Najem instrumentarium na zabieg

 

5

 

 

 

RAZEM PAKIET NR 6 (Część 1+ Część 2+ Najem)

 

 

 

 

Dodatkowo Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy (załącznika nr 3 do SIWZ - do pobrania w formie pliku w załączeniu) dla pakietu nr 6, poprzez zmianę:

- formy najmu instrumentarium (z najmu miesięcznego zmiana w § 1 ust. 1, § 3 ust. 3-9, § 4 ust.3, § 5, § 9 ust. 1 tiret 3)-4) wzoru umowy na najem na zasadzie tzw. Loaner Set  zmiana w § 1 ust. 4 wzoru umowy),

- sposobu realizacji dostawy (z dostawy depozytowej zmiana w § 1 ust 5-7 wzoru umowy na dostawę towaru wraz z najmem instrumentarium zmiana w § 1 ust. 4 wzoru umowy).

 

Integralną częścią niniejszej modyfikacji treści SIWZ stanowią zmodyfikowane Załączniki do SIWZ: - Załącznik nr 2 po modyfikacji - Zestawienie asortymentowo – cenowe / Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 6 (do pobrania w formie pliku w załączeniu),

- Załącznik nr 3 po modyfikacji - Wzór umowy (do pobrania w formie pliku w załączeniu).

 

Pytanie nr 13 – dotyczy pakiet nr 12:

Pakiet nr 12  Materiały do zespoleń sródszpikowych kości (gwózdz rekonstrukcyjny Gamma w ilości 50 szt)

Czy zamawiający odstąpi od wymogu użyczenia Wiertarki  wraz z akumulatorami i ładowarką oraz osprzętem zapewniającym wykonanie w/w zespoleń ?

Odpowiedź na pytanie nr 13: Nie. Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 14 – dotyczy pakiet nr 1:

Czy Zamawiający zaakceptuje w pakiecie 1 „płytki do minimalnie inwazyjnej rekonstrukcji stawu barkowo – obojczykowego”, w punkcie 2, zaoferowanie splatanej, pokrytej silikonem nić polietylenowej, o długości 90 cm, o rozmiarze USP 7, pakowanej 3 x 90 cm w blistrze, w opakowaniu zbiorczym 12 szt., kompatybilnej z instrumentarium firmy STORZ będącym własnością szpitala?

Odpowiedź na pytanie nr 14: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie w związku z omyłką pisarską w poz. 2 pakietu nr 1, znajdującą się w Załączniku nr 2 w SIWZ w kolumnie „Ilość”, Zamawiający modyfikuje błędnie wymaganą ilość „20” i wpisuje poprawną wymaganą ilość wynoszącą „12”:

l.p.

Opis przedmiotu zamówienia

j.m.

Wartość jednostkowa netto [zł]

Ilość

Wartość netto[zł]

Cena brutto[zł]

Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym

PAKIET 1 Płytki do minimalnie inwazyjnej rekonstrukcji stawu barkowo – obojczykowego CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne 

1

Sterylny, implant w kształcie podłużnej płytki z czterema otworami do przewleczenia szwów lub taśmy, wykonany ze stopu tytanu , pasujący do popychacza. Kompatybilny z instrumentarium firmy STORZ będący własnością szpitala.

sztuka

 

20

 

 

 

2

Szew pleciony, poliestrowy, niewchłanialny, 1 sterylne opakowanie zawiera 3 kawałki po 1 mm x 75 cm (skład zestawu; płytka 2 szt. Szew mocujący 1szt. Kompatybilny z instrumentarium firmy STORZ będący własnością szpitala.

sztuka

 

12

 

 

 

RAZEM PAKIET NR 1

 

 

 

Integralną częścią niniejszej modyfikacji treści SIWZ stanowi zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ: Zestawienie asortymentowo – cenowe / Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 1  (do pobrania w formie pliku w załączeniu).

 

Pytanie nr 15 – dotyczy pakiet nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 14 dni od dnia złożenia zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 15: Nie. Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 16 – dotyczy wzór umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 1 ust. 4) oraz udostępnienia (dot. § 1 ust. 4), których wzory przesyłamy w załączeniu?

Odpowiedź na pytanie nr 16: Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 17 – dotyczy wzór umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 1 ust. 6).

Odpowiedź na pytanie nr 17: Nie, zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 18 – dotyczy wzór umowy:

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 1 ust. 12 oraz § 6 ust. 2-3  projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź na pytanie nr 18: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 19 – dotyczy wzór umowy:

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 1 ust. 18 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

Odpowiedź na pytanie nr 19: Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Pytanie nr 20 – dotyczy wzór umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1.         W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

1)         w wysokości 0,5% ceny brutto wartości pakietu opóźnionego w wykonaniu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3, ust. 4, ust. 5 i ust. 7 oraz w § 6 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 8, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

2)         w wysokości 5% ceny brutto wartości niezrealizowanej części pakietu, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

3)         w wysokości 0,5% ceny brutto wartości niedostarczonego w terminie/ niezainstalowanego  pakietu, w przypadku opóźnienia w dostawie / zainstalowaniu wynajmowanego urządzenia za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §3 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego /protokołem instalacji i przekazania, podpisanym po dostawie/ instalacji urządzenia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie/ niezainstalowanego urządzenia,

4)         w wysokości 0,15% ceny brutto wartości pakietu objętego awarią, w przypadku  opóźnienia w usunięciu awarii urządzenia, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, do czasu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w usunięciu awarii urządzenia,

5)         w wysokości 0,5% ceny brutto części pakietu, którego dotyczą niedostarczone dokumenty, w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w §1 ust 15 za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu tam wskazanego do dnia dostarczenia dokumentów, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części pakietu którego dotyczą niedostarczone dokumenty.

Odpowiedź na pytanie nr 20: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

 

 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SIWZ.

 

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (należy wskazać datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

 

Ilość odwiedzin: 349
Nazwa dokumentu: Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ z dn. 30.10.2018
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Okulicz-Kozaryn
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Okulicz-Kozaryn
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Okulicz-Kozaryn
Data wytworzenia informacji: 2018-10-30 08:18:54
Data udostępnienia informacji: 2018-10-30 08:18:54
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-30 08:40:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner