logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Wykonanie odwodnienia liniowego
minus „Wykonanie i montaż 46 (23*2) sztuk siatek ochronnych
minus Serwis pogwarancyjny kotłowni
minus Wymiana uszkodzonych hydrantów.
minus Remont posadzki- wymiana wykładziny typu Tarket
minus Remont klatki schodowej w budynku nr 9 – Stomatologia na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu"
minus Wykonanie i montaż moskitier
minus Remont Patomorfologii
minus Ekspertyza techniczna układu klimatyzacji.
minus 1. „Remont klatki schodowej w budynku nr 9 – Stomatologia na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus Czyszczenie oraz przegląd stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, wentylacji w kotłowni oraz urządzeń grzewczo-kominowych na terenie 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu wraz z wydaniem protokołu o
minus „Wykonanie i montaż 60 sztuk siatek ochronnych w ramkach mocowanych w oknach PCV (moskitiery) – budynku Zintegrowanych Bloków Operacyjnych na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu”.
minus Dostosowanie pomieszczeń po Bloku Operacyjnych Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu na potrzeby gabinetów lekarskich i sekretariatu w  budynku szpitalnym nr 1 na terenie 4WSzKz
minus Dostawa, montaż wraz z serwisem urządzenia do uzdatniania ciepłej wody użytkowej, zabezpieczenie przed bakterią Legionelii instalacji zasilanych z węzła cieplnego W-II, w kompleksie 4 Wojskowego Sz
plus Remont sanitariatu damskiego i męskiego przy wejściu głównym do budynku szpitalnego nr 1 na terenie 4WSzKzP PS ZOZ we Wrocławiu z wykorzystaniem materiałów z blachy nierdzewnej w systemie antydewastac
minus Demontaż starych drzwi, wykonanie i montaż nowych
minus Konserwacja, naprawy zasilaczy UPS i rozdzielnic medycznych
minus „Awaryjna naprawa stolarki okiennej PCV"
minus Wykonanie i montaz okna PCV do odpadów medycznych oraz drzwi PCV wejściowych do budynku Polikliniki
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
 Konkurs ofert
minus Otwarcie ofert w konkursie na udzielanie świadczeń opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS-Zawał).
minus OGŁOSZENIE O ROZTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Znak sprawy: 1/2019/KOS-ZAWAŁ
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalisty ds. BHP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Operatora
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 4/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 5/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 6/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinicznym Oddziale Urologicznym
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 9/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 11/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 10/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 13/2018
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 51/2018 w zakresie psychiatrii - 2 lekarzy
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr1/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 2/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 3/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 5/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umowy zlecenie 6/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr16/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 17/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 18/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 20/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 19/2019 - w zakresach czynności lekarskich wyszczególnionych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 21/2019 - w zakresie technika elektroradiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 22/2019 - w zakresie czynności lekarskich alergolog i ch. ogólny SOR
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 23/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 9/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 24/2019 - w zakresie czynności pielęgniarskich
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 25/2019 - w zakresie czynności pielęgniarskich (kardiologia-Prac.Hem. i Elektro.)
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 27/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 26/2019 - umowy kontraktowe - czynności lekarskie w zakresach podanych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 10/2019 ZL
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 32/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 11/2019 ZL
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 30/2019 - umowy kontraktowe - lekarz specjalista w zakresie kardiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 12/2019 ZL
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 33/2019 - umowy kontraktowe - lekarz specjalista w zakresie radiologii i reumatologii
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 31/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 13/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( umowa kontraktowa ) nr 34/2019 w zakresie czynności lekarskich opisanych poniżej
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 14/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 35/2019
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


 

                      

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

z POLIKLINKĄ SPZOZ we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

Wrocław,24.10.2018r

   WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  materiałów medycznych wraz z najmem:                2 aparatów do nieinwazyjnego, bezpośredniego i ciągłego pomiaru zmian nasycenia tlenem hemoglobiny w obszarze mózgu , 2 monitorów do zabiegów torakochirurgicznych, monitora do ciągłego pomiaru rzutu serca; znak sprawy 72/WZM/2018

 

            Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając             na podstawie art. 38 ust.1 ,2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn.zm.) dalej PZP informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym: 

Pytanie nr 10 – Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 49  - 60 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, niewchłanialnych, z plastikową dwuczęściową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, porowatości 84 %, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max. 1870 µm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)?  Uzasadnienie: Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 10:   Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 11 Dotyczy: 72/WZM/2018, Pakiet nr 8, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7F o długości  15 cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora,  strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odpowiedź na pytanie nr 11:   Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 12 Dotyczy: 72/WZM/2018, Pakiet nr 8, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 8F o długości  15 cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora,  strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odpowiedź na pytanie nr 12:   Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 13 Dotyczy: 72/WZM/2018, Pakiet nr 8, pozycja 3- Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 8F o długości  15 cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora,  strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odpowiedź na pytanie nr 13:   Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

 Pytanie nr 14 Dotyczy: 72/WZM/2018, Pakiet nr 8, pozycja 4 -  Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 7F o długości  20 cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora,  strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odpowiedź na pytanie nr 14:   Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 15 Dotyczy: 72/WZM/2018, Pakiet nr 8, pozycja 5- Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 8F o długości  15 cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora,  strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odpowiedź na pytanie nr 15:   Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 16 Dotyczy: 72/WZM/2018, Pakiet nr 8, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 8F o długości  20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora,  strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odpowiedź na pytanie nr 16:   Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 17 Dotyczy: 72/WZM/2018, Pakiet nr 8, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści półautomatyczną igłę biopsyjna ładowaną sprężynowo typu tru-cath wykorzystywaną do biopsji histologicznej stercza i różnych tkanek i narządów miękkich. Przyrząd posiada wewnętrzny wskaźnik echogenny , znaczenie głębokości. Możliwość pobrania dużej próbki wycinka (20mm). Igła w rozmiarze: 16G o długości 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, i 18G o długości 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm.

Odpowiedź na pytanie nr 17:   Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 18 Dotyczy: 72/WZM/2018, Pakiet nr 19, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ trójświatłowy, poliuretanowy wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik z ramionami prostymi z zakrzywionymi o przekroju 13-14Fr  i długościach: 15cm, 17cm, 20cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik nieprzepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik Nitinolowy  z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml,  korek do wstrzykiwań, dwa rozszerzacze w  rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta.

Odpowiedź na pytanie nr 18:   Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 19 Dotyczy: 72/WZM/2018, Pakiet nr 19, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści cewnik trójświatłowy  poliuretanowy z ramionami prostymi i zakrzywionymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm, 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.035’’, dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź na pytanie nr 19:   Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 20 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z Pakietu nr 19 i stworzy osobny pakiet?Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź na pytanie nr 20:   Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 21 Dotyczy pakietu 69 - W poz. 6 Zamawiający wymaga łyżek światłowodowych rodzaj Macintosh w rozmiarze 2 (115 mm), w rozmiarze 3 (135 mm), w rozmiarze 4 (155mm) w ilości 16 szt. Prosimy o sprecyzowanie czy łącznie ma być 16 szt. czy po 16 szt. z każdego rozmiaru?

Odpowiedź na pytanie nr 21:   Zamawiający wymaga łącznie 16 sztuk.

Pytanie nr 22 Dotyczy pakietu 69 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łyżek laryngoskopowych innego producenta niż rękojeści laryngoskopowych?

Odpowiedź na pytanie nr 22:   Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 23 - Pakiet 30 poz. 8 -  Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź na pytanie nr 23:   Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 24 - Pakiet 43 poz. 8 - Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź na pytanie nr 24:   Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 25 - Pakiet 43 poz. 8-  Proszę o dopuszczenie osłonki na leki w rozmiarze: 210 x 300 mm 1000 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 25:   Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 - Pakiet 43 poz. 8 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie worka w kolorze żółtym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 26:   Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 - Dotyczy Pakietu nr 33 poz. 1-2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?

Odpowiedź na pytanie nr 27:   Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 28 - Dotyczy Pakietu nr 33 poz. 2- Czy Zamawiający dopuści układ z dodatkową gałęzią o długości do 180 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 28:   Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 29 - Dotyczy Pakietu nr 33 poz. 2- Czy Zamawiający dopuści jednorurowy układ typu „rura w rurze”?

Odpowiedź na pytanie nr 29:   Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 30 - Dotyczy Pakietu nr 69 poz. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?

Odpowiedź na pytanie nr 30:   Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 31 - Pakiet 19 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z pakietu  nr 19 celem zwiększenia konkurencyjności oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 31:   Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 32 -Do pakietu numer 60 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie przyssawek w ilości 48 szt? – oryginalny produkt pakowany jest w niepodzielne opakowania 12 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 32:   Zapisy SIWZ bez zmian. Zamawiający zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ wymaga:  50 opakowań  ( 1 opakowanie = 12 sztuk).

Pytanie nr 33 - Pakiet 33 poz.2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z niej oddzielnego pakietu, co umożliwi start renomowanemu dystrybutorowi, który oferuje niezawodne obwody oddechowe wysokiej jakości, ponadto produkty spełniają wszystkie zapisy SIWZ i pozbawione są szkodliwych ftalanów ?

Odpowiedź na pytanie nr 33:  Nie, Zapisy SIWZ bez zmian.

 

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego/zmodyfikowanego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania). 

 

Ilość odwiedzin: 349
Nazwa dokumentu: Wyjasnienia i modyfikacja treści SIWZ nr 2
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Stanisławska
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Stanisławska
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Stanisławska
Data wytworzenia informacji: 2018-10-24 12:17:35
Data udostępnienia informacji: 2018-10-24 12:17:35
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-24 12:27:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner