logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
minus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Dostawa, montaż wraz z serwisem urządzenia do uzdatniania ciepłej wody użytkowej, zabezpieczenie przed bakterią Legionelii instalacji zasilanych z węzła cieplnego W-II, w kompleksie 4 Wojskowego Sz
plus Remont sanitariatu damskiego i męskiego przy wejściu głównym do budynku szpitalnego nr 1 na terenie 4WSzKzP PS ZOZ we Wrocławiu z wykorzystaniem materiałów z blachy nierdzewnej w systemie antydewastac
minus Demontaż starych drzwi, wykonanie i montaż nowych
minus Konserwacja, naprawy zasilaczy UPS i rozdzielnic medycznych
minus „Awaryjna naprawa stolarki okiennej PCV"
minus Wykonanie i montaz okna PCV do odpadów medycznych oraz drzwi PCV wejściowych do budynku Polikliniki
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
 Konkurs ofert
plus Konkurs ofert - BANK KRWI
minus Konkurs ofert - KOS-zawał
minus Ogłoszenie wyników konkursu- KOS ZAWAŁ
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
minus Projekty UE
   minus Zapytanie ofertowe - Menadżer Projektu pn. „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”.
   minus Protokół wyboru oferenta do zapytania ofertowego z dnia 23 marca 2018 r. na stanowisko Menadżer Projektu
   minus Rozeznanie cenowe nr 1/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu
   minus Informacja o przetargach dla projektu nr POIS.09.02.00-00-0076/17
   minus Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.
   minus Rozeznanie cenowe nr 01/Proj_UE/GIN/2018 na wykonanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie - GINEKOLOGIA
   minus Zawiadomienie o wyborze wykonawcy-Ginekologia
   minus Rozeznanie cenowe nr 2/POIS/9.2/4WSK na usługę dotyczącą materiałów promocyjnych do projektu
   minus Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.
   minus Zapytanie ofertowe nr 6 /POIS/9.2/4WSK na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szp
   minus Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier
minus Operator
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz pediatra
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierownik Sekcji Zaopatrzenia
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 4/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 5/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 6/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinicznym Oddziale Urologicznym
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 9/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 11/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 10/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 13/2018
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 51/2018 w zakresie psychiatrii - 2 lekarzy
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr1/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 3/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 2/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 3/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 5/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 10/2019 - w zakresie czynności pielęg. oper. i tech. rtg
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 11/2019 - w zakresach opisanych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 12/2019 - w zakresie czynności zawodowych perfuzjonistów
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umowy zlecenie 6/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 14/2019 - w zakresie czynności zaw. lekarzy opisanych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr16/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 17/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 15/2019 - w zakresie kardiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 18/2019
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


                                                                                                                                 Wrocław 18-10-2018

Zapytanie ofertowe

 na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III” nr POIS.09.02.00-00-0076/17-00 w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

W trybie zapytania o cenę

ZAMAWIAJĄCY:

 

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

 „Zapytanie ofertowe

na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III” nr POIS.09.02.00-00-0076/17-00 w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

OPIS ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

- sprawowanie ogólnego nadzoru nad realizacją projektu,

- kierowanie pracami Zespołu Zarządzającego Projektem (ZZP) i nadzorowanie wypełniania obowiązków przez pozostałych członków ZZP,

- weryfikacja zgodności prowadzonych działań z umową o dofinansowanie oraz zasadami realizacji projektów współfinansowanych ze środków POIiŚ, w szczególności Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, zwanym dalej „POIiŚ”, przyjętym uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r., zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. (znak C 2014/10025) oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zwanym dalej „SzOOP POIiŚ 2014-2020”, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz innymi wytycznymi szczegółowymi do realizacji Projektu,

- nadzorowanie realizacji zaplanowanych działań, stopnia osiągnięcia celów i terminów realizacji, w okresie objętym umową,

- wprowadzenie zmian do harmonogramu Projektu,

- nadzorowanie finansowej realizacji Projektu, wykorzystania zaangażowanych środków finansowych, kwalifikowalności wydatków,

- odpowiedzialność za osiągnięcie zaplanowanych produktów i rezultatów w okresie obowiązywania umowy,

- odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem oraz podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości,

- odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenie Projektu,

- przygotowywanie wniosków o płatność, raportów okresowych, raportu końcowego,

- opracowywanie treści merytorycznej opisów faktur lub innych dokumentów księgowych, celem spełnia wymogów określonych przez IZ POIiŚ warunkujących rozliczenie wydatków w ramach wniosków o płatność. Opis wysyłany będzie przez Wykonawcę pocztą e-mail na adres wskazany w §11 ust. 4 umowy, w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę zatwierdzonego przez Zamawiającego pod względem merytorycznym skanu dokumentu księgowego.

- informowanie Zamawiającego o aktualnym stanie wdrażania Projektu, a także o wszystkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg,

- utrzymywanie stałych i bieżących kontaktów oraz zapewnienie przepływu informacji między Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą (IP),

- bieżąca kontrola zgodności trybu i zakresu inwestycji z wytycznymi IP oraz pozostałymi dokumentami, sporządzanie wniosków o płatność i wymaganych przez  IP sprawozdań o postępie rzeczowo-finansowym oraz zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w systemie przeznaczonym  do składania wniosków o płatność POIS w formie elektronicznej oraz jeśli wystąpi taka potrzeba w formie papierowej, tożsamej z wersją elektroniczną, wraz z obowiązującymi załącznikami,

- wnioskowanie do IP o zgodę na wprowadzanie zmian w Projekcie inicjowanych przez Zamawiającego lub inicjowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego,

- wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Zamawiającego związanych z Projektem, przez   co   Zamawiający   rozumie   między   innymi   analizę   ryzyka   i podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości,

- udział w kontrolach prowadzonych przez organy wewnętrzne Zamawiającego oraz uprawnione instytucje zewnętrzne w zakresie realizacji Projektu (w szczególności przez IP).

-wykonywanie innych zadań niezbędnych dla poprawnej realizacji projektu.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

CENA = 100%

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania  całkowitej  ceny  zamówienia,  wyliczonej  do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY

 1. Złożyć mailowo na adres: oferty@4wsk.pl na załączonym formularzu rozeznania cenowego, do dnia 23-10-2018 do godz. 12:00.
 1.  Lub złożyć w formie pisemnej w języku polskim, z wykorzystaniem formularza rozeznania cenowego (osobiście, pisemnie – listem poleconym, w siedzibie Zamawiającego, do dnia 23-10-2018 do godz. 12:00.

  Adres:

  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ,

  ul. Weigla 5,

  50-981 Wrocław,

  Budynek 37 - Kancelaria.

  Z dopiskiem- Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu – Etap III”
   

  ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

 • Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi o tym fakcie umieszczając informację na stronie 4WSK zP SPZOZ
 • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez obowiązku przeprowadzania ich ponownej oceny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z potencjalną osobą Wykonawcy w przypadku, gdy oceniani Wykonawcy otrzymali taką samą liczbę punktów.
 • Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:

  - Formularz ofertowy

  - Zaparafowany wzór umowy

  - Oświadczenie

  - Dodatkowym atutem będzie przedstawienie referencji z realizacji – w charakterze zarządzającego - podobnych projektów w okresie ostatnich 3 lat.

  Informujemy, że po weryfikacji ofert skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oferentami. Zamawiający informuje, że przedmiotowe rozeznanie cenowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 1579). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe oraz nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Załączniki do pobrania: 2018-10-18 14:02:58 - Formularz Ofertowy (22.37 kB)
2018-10-18 14:03:42 - Umowa (64.52 kB)
2018-10-18 14:04:34 - Oświadczenie (21.12 kB)

Ilość odwiedzin: 430
Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe nr 6 /POIS/9.2/4WSK na pełnienie funkcji „Menadżera Projektu” w finalnej fazie projektu: „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szp
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Olszewski
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Olszewski
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Olszewski
Data wytworzenia informacji: 2018-10-18 13:37:35
Data udostępnienia informacji: 2018-10-18 13:37:35
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-18 14:14:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner