logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
minus Przetargi nieograniczone
   minus 71/WZM/2018 Dostawa szwów, drutów i znaczników chirurgicznych
      minus Zmiana terminu składania i otwarcia ofert + wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 05.10.2018r.
      minus Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
      minus Zmiana terminu składania i otwarcia ofert + wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 18.10.2018r.
      minus Zbiorcze zestawienie ofert
      minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania
   plus 78/WZM/2018 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem aparatów na potrzeby Pracowni Hemodynamiki, Kliniki Kardiochirurgii i Pracowni Elektrofizjologii
   plus 82/WZM/2018 Dostawa testów immunochromatograficznych, barwników i odczynników do metod manualnych przez okres 24 miesięcy
   plus 80/WZM/2018 Dostawa materiałów medycznych na potrzeby Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii
   plus 72/WZM/2018 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM: 2 APARATÓW DO NIEINWAZYJNEGO, BEZPOŚREDNIEGO I CIĄGŁEGO POMIARU ZMIAN NASYCENIA TLENEM HEMOGLOBINY W OBSZARZE MÓZGU , 2 MONITORÓW DO ZABIEGÓW
   plus 90/WZM/2018 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych
   plus 88/PZL/2018 Świadczenie całodobowych usług odpłatnego transportu sanitarnego przez okres 36 miesięcy
   plus 95/WZM/2018 Dostawa aspiratora chirurgicznego - noża ultradźwiękowego do zabiegów resekcyjnych wątroby oraz akcesoriów zużywalnych do wykonania 100 zabiegów na okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy
   plus 97/WAO/2018 Świadczenie usług ochrony fizycznej Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego
   minus 101/WZM/2018 Dostawa produktów leczniczych wg 9 pakietów
   minus 94/WZM/2018 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA KLINICZNEGO ODDZIAŁU CHIRURGII NACZYNIOWEJ WRAZ Z NAJMEM KOMPUTERA I BEZOLEJOWEJ POMPY OBROTOWEJ
   minus 93/WZM/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii wraz z najmem instrumentarium
   plus 100/PZL/PE/2018: DOSTAWA SPRZĘTU I ARTYKUŁÓW BIUROWYCH – PAPIERU, TONERÓW DO KSEROKOPIAREK, GALANTERII BIUROWEJ ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WEDŁUG 8 PAKIETÓW
   plus 103/PE/2018; DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ORAZ WSPARCIE OPROGRAMOWANIA
   plus 106/PZL/2018 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego
   minus 104/WZM/2018 DOSTAWA MIKROCEWNIKÓW, CEWNIKÓW, STENTÓW, DRENÓW, PROWADNIKÓW, BALONÓW DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI
   minus 105/PZL/2018 Świadczenie całodobowych usług odpłatnego transportu sanitarnego
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.3.2019 Dostawa zastawek, stabilizatorów, retraktorów, pierścieni, łat, systemu do plastyki zastawki trójdzielnej dla Kliniki Kardiochirurgii.
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.11.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA KLINICZNEGO ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII WRAZ Z NAJMEM URZĄDZENIA DO PRZYGOTOWYWANIA MATERIAŁU EMBOLIZACYJNEGO
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.9.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA PRACOWNI ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ, ZAKŁADU ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ ORAZ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.8.2019 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych i innych niż medyczne powstających w wyniku działalności 4Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu ora
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.4.2019 Dostawa produktów leczniczych.
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.2.2019: Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.12.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM INSTRUMENTARIUM NA POTRZEBY KLINICZNYCH ODDZIAŁÓW: ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII, CHIRURGII SZCZĘKOWO-
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.18.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę haka automatycznego do operacji wątroby - 1 kpl.
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.13.2019 Dostawa materiałów medycznych, soczewek, preparatów, wiskoelastyków, sprzętu medycznego dla Klinicznego Oddziału Okulistyki.
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.30.2019 Dostawa chemicznych środków czyszczących i myjąco-dezynfekujących, w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki wraz z ich najmem na 2019/ 20 rok
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.15.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do automatycznego analizatora chemiluminescencyjnego kompatybilnego z analizatorem dodatkowym /back – up / wraz z najem analizat
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.16.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej wraz z najmem 2 komputerów i jednostki sterującej do trombektomii mec
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.28.2019 Dostawa urządzeń infrastruktury sieciowej wraz z niezbędnym oprogramowaniem
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.17.2019 Świadczenie usług serwisowych aparatów: rezonans, aparaty RTG, mammograf, echokardiograf wewnątrzsercowy.
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.29.2019 Konserwacja i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyj
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
minus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Remont sanitariatu damskiego i męskiego przy wejściu głównym do budynku szpitalnego nr 1 na terenie 4WSzKzP PS ZOZ we Wrocławiu z wykorzystaniem materiałów z blachy nierdzewnej w systemie antydewastac
minus Demontaż starych drzwi, wykonanie i montaż nowych
minus Konserwacja, naprawy zasilaczy UPS i rozdzielnic medycznych
minus „Awaryjna naprawa stolarki okiennej PCV"
minus Wykonanie i montaz okna PCV do odpadów medycznych oraz drzwi PCV wejściowych do budynku Polikliniki
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
 Konkurs ofert
plus Konkurs ofert - BANK KRWI
minus Konkurs ofert - KOS-zawał
minus Ogłoszenie wyników konkursu- KOS ZAWAŁ
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier
minus Operator
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierownik Sekcji Zaopatrzenia
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 4/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 5/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 6/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinicznym Oddziale Urologicznym
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 9/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 11/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 10/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 13/2018
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 51/2018 w zakresie psychiatrii - 2 lekarzy
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr1/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 3/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 2/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 3/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 5/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 10/2019 - w zakresie czynności pielęg. oper. i tech. rtg
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 11/2019 - w zakresach opisanych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 12/2019 - w zakresie czynności zawodowych perfuzjonistów
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umowy zlecenie 6/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 14/2019 - w zakresie czynności zaw. lekarzy opisanych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr16/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 17/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 15/2019 - w zakresie kardiologii
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 18/2019
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


Wrocław, 18.10.2018r.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów, drutów i znaczników chirurgicznych, znak sprawy 71/WZM/2018

 

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

 

Pytanie nr 103:

W związku z  wyjaśnieniami i  modyfikacją treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) z dnia 05.10.2018 r., które to czynności zostały dokonane na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) dalej Pzp informujemy, że iż postępowanie może być obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia Zamawiającemu rzetelne i obiektywne badanie i ocenę ofert, a Wykonawcom uniemożliwia prawidłowe skalkulowanie ceny oferty.

     W wyniku wyjaśnień i modyfikacji Zamawiający dopuścił do porównania w konkretnych pozycjach parametry materiałów szewnych nie mających ze sobą nic wspólnego. I tak:

- w pakiecie nr 3, pozycje 1-9 nastąpiła całkowita zamiana przedmiotu zamówienia poprzez dopuszczenie kompletnie innego produktu, tzn. wymagany był szew monofilamentowy o krótkim okresie wchłaniania - podtrzymujący tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniający się ok. 56 dni od zaimplantowania, a został dopuszczony szew pleciony o krótkim okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach - 75%, wchłanialny między 56 a 70 dniem, który ma inne właściwości oraz wskazania zastosowania podczas zabiegu.

- w pakiecie nr 3, pozycje 1-9 wymagany był szew monofilamentowy podtrzymujący tkankę w 50% po 13-14 dniach od zaimplantowania i absorbujące się po 60 – 90 dniach od zaimplantowania, a dopuszczony został szew podtrzymujące tkankę w 40% po 14 dniach od zaimplantowania i absorbujące się po 90-120 dniach od zaimplantowania, który ma inne właściwości oraz wskazania zastosowania podczas zabiegu.

 

 

- w pakiecie nr 3 - pozycja 4, w pakiecie nr 5 – pozycja 5 wymagany był szew chirurgiczny  z igłą 1/2 kola okrągłą, a dopuszczony został z igłą 3/8 koła odwrotnie tnącą, która ma całkowicie inne właściwości oraz zastosowanie.

- w pakiecie nr 5, pozycja 8, 10 wymagany był szew chirurgiczny  z igłą o długości 2x48 mm, a dopuszczony został z igłą o długości 2x40 mm, to bardzo znacząca różnica w długości igły, która ma duży wpływ na zastosowanie przy zabiegach operacyjnych. Dopuszczono w tych pozycjach również nici o dł. 75 cm oraz 90 cm, gdzie wymagana długość wynosi 120 cm. To różnica bardzo znacząca, mająca duży wpływ na rodzaj zabiegów chirurgicznych i sposób ich wykonywania.

- w pakiecie nr 5, pozycja 11 wymagany był szew chirurgiczny  z nicią o grubości 3/0, a dopuszczony został szew chirurgiczny  z nicią o grubości 2/0, to bardzo znacząca różnica w grubości nici, która ma duży wpływ na zastosowanie przy zabiegach operacyjnych.

- w pakiecie nr 5, pozycja 16, 17 wymagany był szew chirurgiczny  z igłą odwrotnie tnącą, a dopuszczony został z igłą okrągłą, która ma całkowicie inne właściwości oraz zastosowanie.

- w pakiecie nr 5, pozycja 19 wymagany był szew chirurgiczny  z igłą odwrotnie tnącą, a dopuszczony został z igłą okrągło tnącą, która ma całkowicie inne właściwości oraz zastosowanie.

- w pakiecie nr 11 nastąpiła całkowita zamiana przedmiotu zamówienia poprzez dopuszczenie kompletnie innego produktu, tzn. wymagany był szew o okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantowania, a został dopuszczony szew o czasie podtrzymywania tkankowego w 50% po 8-11, który ma inne właściwości oraz wskazania zastosowania podczas zabiegu.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego błędnego opisu przedmiotu zamówienia, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 Pzp, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W konsekwencji, osoby oceniające oferty będą musiały porównać oferty z innym przedmiotem zamówienia i inną ceną i to według własnego uznania. W takiej sytuacji, mamy do czynienia z brakiem jednolitego, spójnego systemu oceny ofert, co niedopuszczalne jest z perspektywy regulacji ustawy Pzp, która w art. 29 ust. 1 wprost stanowi, że w SIWZ  należy opisać w  sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

- WYROK z dnia 29 sierpnia 2008 r. Sygn. akt: KIO/UZP 844/08 „nie można na niekorzyść wykonawców interpretować postanowień Specyfikacji, które mogą budzić wątpliwości, gdyż działają oni w zaufaniu do Zamawiającego, na którym ciąży obowiązek jednoznacznego i jasnego sformułowania Specyfikacji. Wykonawcy nie mogą być obciążeni negatywnymi skutkami niewystarczającego doprecyzowania przez Zamawiającego postanowień Specyfikacji.”

WYROK Sygn. akt: KIO/UZP 388/14 „Zamawiający nie może w sposób dowolny dostosowywać niebudzących wątpliwości interpretacyjnych zapisów SIWZ do swoich doraźnych potrzeb. Nie wymaga bowiem szerszego komentarza stwierdzenie, że skoro jest on gospodarzem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, to odpowiada nie tylko za jego prawidłowe przygotowanie, ale również za stosowanie się do przyjętej przez siebie treści tego dokumentu.”

Odpowiedź na pytanie nr 103: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że anuluje wyjaśnienia i modyfikacje z dnia 05.10.2018r. w obrębie pytań nr 2, 9, 10, 40, 48, 49, 51, 55, 60, 63, 64, 66 i ponownie udziela odpowiedzi:

 

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu 3 poz. 1-9:

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne plecione, wytwarzane z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, podtrzymujące tkankę w 50% po 8-11 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się po ok. 42 dniach?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 9 dotyczy pakietu 5 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 2x40 mm z nitką o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 10 dotyczy pakietu 5 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 2x40 mm z nitką o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 40 dotyczy pakietu 3:

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, plecione, z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu oraz w 10% z L-laktydu, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach - 75%, wchłaniale między 56 a 70 dniem, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 40:  Zgodnie z SIWZ

 

Pytanie nr 48 dotyczy pakietu 3 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści igłę PRIME, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 48: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 49 dotyczy pakietu 3 poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą, 36 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 49: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 51 dotyczy pakietu 3 poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną PRIME, nić o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 51: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 55 dotyczy pakietu 5 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie-tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 55: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 60 dotyczy pakietu 5 poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, czarną, nić o grubości 2/0, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 60: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 63 dotyczy pakiet 5 poz. 16:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, 40 mm, nić o długości 100 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 63: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 64 dotyczy pakietu 5 poz. 17:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, nić o długości 100 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 64: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 66 dotyczy pakietu 5 poz. 19:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągło-tnącą, 26 mm, nić o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 66: Zgodnie z SIWZ.

 

 

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do  zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania). 

 

 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Jednocześnie, działając na podstawie art. 12a Pzp w związku z art. 38 ust. 4 Pzp, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu  z dnia 19.10.2018r., na dzień: 25.10.2018r.:

Oferty prosimy złożyć do dnia 25.10.2018r. do godziny 10:30 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek Wydziału Administracji Ogólnej – Kancelaria pok. nr 18. Otwarcie ofert odbędzie się 25.10.2018r. o godzinie 11:00 na zasadach określonych w SIWZ.

Pozostałe terminy zawarte w SIWZ i ogłoszeniu z dnia 04.09.2018r. zmieniają się odpowiednio.

Ilość odwiedzin: 200
Nazwa dokumentu: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert + wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 18.10.2018r.
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Lewicka
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Lewicka
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Lewicka
Data wytworzenia informacji: 2018-10-18 12:49:55
Data udostępnienia informacji: 2018-10-18 12:49:55
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-18 12:51:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner