logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Remont klatki schodowej w budynku nr 9 – Stomatologia na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu"
minus Wykonanie i montaż moskitier
minus Remont Patomorfologii
minus Ekspertyza techniczna układu klimatyzacji.
minus 1. „Remont klatki schodowej w budynku nr 9 – Stomatologia na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus Czyszczenie oraz przegląd stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, wentylacji w kotłowni oraz urządzeń grzewczo-kominowych na terenie 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu wraz z wydaniem protokołu o
minus „Wykonanie i montaż 60 sztuk siatek ochronnych w ramkach mocowanych w oknach PCV (moskitiery) – budynku Zintegrowanych Bloków Operacyjnych na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu”.
minus Dostosowanie pomieszczeń po Bloku Operacyjnych Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu na potrzeby gabinetów lekarskich i sekretariatu w  budynku szpitalnym nr 1 na terenie 4WSzKz
minus Dostawa, montaż wraz z serwisem urządzenia do uzdatniania ciepłej wody użytkowej, zabezpieczenie przed bakterią Legionelii instalacji zasilanych z węzła cieplnego W-II, w kompleksie 4 Wojskowego Sz
plus Remont sanitariatu damskiego i męskiego przy wejściu głównym do budynku szpitalnego nr 1 na terenie 4WSzKzP PS ZOZ we Wrocławiu z wykorzystaniem materiałów z blachy nierdzewnej w systemie antydewastac
minus Demontaż starych drzwi, wykonanie i montaż nowych
minus Konserwacja, naprawy zasilaczy UPS i rozdzielnic medycznych
minus „Awaryjna naprawa stolarki okiennej PCV"
minus Wykonanie i montaz okna PCV do odpadów medycznych oraz drzwi PCV wejściowych do budynku Polikliniki
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z dn. 07.05.2019 r.
 Konkurs ofert
minus Ogłoszenie wyników konkursu- KOS ZAWAŁ
minus Konkurs ofert dotyczący rehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego (KOS zawał)
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO DLA ABSOLWENTÓW PIELĘGNIARSTWA
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalisty ds. BHP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Operatora
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Oglosznie naboru na stanowisko Higienistka stomatologiczna/Asystentka stomatologiczna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 4/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 5/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 6/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinicznym Oddziale Urologicznym
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 9/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 11/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 10/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 13/2018
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 51/2018 w zakresie psychiatrii - 2 lekarzy
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr1/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 3/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 2/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 3/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 5/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umowy zlecenie 6/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr16/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 17/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 18/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 20/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 19/2019 - w zakresach czynności lekarskich wyszczególnionych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 21/2019 - w zakresie technika elektroradiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 22/2019 - w zakresie czynności lekarskich alergolog i ch. ogólny SOR
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 23/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 9/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 24/2019 - w zakresie czynności pielęgniarskich
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 25/2019 - w zakresie czynności pielęgniarskich (kardiologia-Prac.Hem. i Elektro.)
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 27/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 28/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 26/2019 - umowy kontraktowe - czynności lekarskie w zakresach podanych poniżej
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 29/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie 10/2019 ZL
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


Wrocław, 18.10.2018r.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów, drutów i znaczników chirurgicznych, znak sprawy 71/WZM/2018

 

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

 

Pytanie nr 103:

W związku z  wyjaśnieniami i  modyfikacją treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) z dnia 05.10.2018 r., które to czynności zostały dokonane na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) dalej Pzp informujemy, że iż postępowanie może być obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia Zamawiającemu rzetelne i obiektywne badanie i ocenę ofert, a Wykonawcom uniemożliwia prawidłowe skalkulowanie ceny oferty.

     W wyniku wyjaśnień i modyfikacji Zamawiający dopuścił do porównania w konkretnych pozycjach parametry materiałów szewnych nie mających ze sobą nic wspólnego. I tak:

- w pakiecie nr 3, pozycje 1-9 nastąpiła całkowita zamiana przedmiotu zamówienia poprzez dopuszczenie kompletnie innego produktu, tzn. wymagany był szew monofilamentowy o krótkim okresie wchłaniania - podtrzymujący tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniający się ok. 56 dni od zaimplantowania, a został dopuszczony szew pleciony o krótkim okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach - 75%, wchłanialny między 56 a 70 dniem, który ma inne właściwości oraz wskazania zastosowania podczas zabiegu.

- w pakiecie nr 3, pozycje 1-9 wymagany był szew monofilamentowy podtrzymujący tkankę w 50% po 13-14 dniach od zaimplantowania i absorbujące się po 60 – 90 dniach od zaimplantowania, a dopuszczony został szew podtrzymujące tkankę w 40% po 14 dniach od zaimplantowania i absorbujące się po 90-120 dniach od zaimplantowania, który ma inne właściwości oraz wskazania zastosowania podczas zabiegu.

 

 

- w pakiecie nr 3 - pozycja 4, w pakiecie nr 5 – pozycja 5 wymagany był szew chirurgiczny  z igłą 1/2 kola okrągłą, a dopuszczony został z igłą 3/8 koła odwrotnie tnącą, która ma całkowicie inne właściwości oraz zastosowanie.

- w pakiecie nr 5, pozycja 8, 10 wymagany był szew chirurgiczny  z igłą o długości 2x48 mm, a dopuszczony został z igłą o długości 2x40 mm, to bardzo znacząca różnica w długości igły, która ma duży wpływ na zastosowanie przy zabiegach operacyjnych. Dopuszczono w tych pozycjach również nici o dł. 75 cm oraz 90 cm, gdzie wymagana długość wynosi 120 cm. To różnica bardzo znacząca, mająca duży wpływ na rodzaj zabiegów chirurgicznych i sposób ich wykonywania.

- w pakiecie nr 5, pozycja 11 wymagany był szew chirurgiczny  z nicią o grubości 3/0, a dopuszczony został szew chirurgiczny  z nicią o grubości 2/0, to bardzo znacząca różnica w grubości nici, która ma duży wpływ na zastosowanie przy zabiegach operacyjnych.

- w pakiecie nr 5, pozycja 16, 17 wymagany był szew chirurgiczny  z igłą odwrotnie tnącą, a dopuszczony został z igłą okrągłą, która ma całkowicie inne właściwości oraz zastosowanie.

- w pakiecie nr 5, pozycja 19 wymagany był szew chirurgiczny  z igłą odwrotnie tnącą, a dopuszczony został z igłą okrągło tnącą, która ma całkowicie inne właściwości oraz zastosowanie.

- w pakiecie nr 11 nastąpiła całkowita zamiana przedmiotu zamówienia poprzez dopuszczenie kompletnie innego produktu, tzn. wymagany był szew o okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantowania, a został dopuszczony szew o czasie podtrzymywania tkankowego w 50% po 8-11, który ma inne właściwości oraz wskazania zastosowania podczas zabiegu.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego błędnego opisu przedmiotu zamówienia, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 Pzp, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W konsekwencji, osoby oceniające oferty będą musiały porównać oferty z innym przedmiotem zamówienia i inną ceną i to według własnego uznania. W takiej sytuacji, mamy do czynienia z brakiem jednolitego, spójnego systemu oceny ofert, co niedopuszczalne jest z perspektywy regulacji ustawy Pzp, która w art. 29 ust. 1 wprost stanowi, że w SIWZ  należy opisać w  sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

- WYROK z dnia 29 sierpnia 2008 r. Sygn. akt: KIO/UZP 844/08 „nie można na niekorzyść wykonawców interpretować postanowień Specyfikacji, które mogą budzić wątpliwości, gdyż działają oni w zaufaniu do Zamawiającego, na którym ciąży obowiązek jednoznacznego i jasnego sformułowania Specyfikacji. Wykonawcy nie mogą być obciążeni negatywnymi skutkami niewystarczającego doprecyzowania przez Zamawiającego postanowień Specyfikacji.”

WYROK Sygn. akt: KIO/UZP 388/14 „Zamawiający nie może w sposób dowolny dostosowywać niebudzących wątpliwości interpretacyjnych zapisów SIWZ do swoich doraźnych potrzeb. Nie wymaga bowiem szerszego komentarza stwierdzenie, że skoro jest on gospodarzem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, to odpowiada nie tylko za jego prawidłowe przygotowanie, ale również za stosowanie się do przyjętej przez siebie treści tego dokumentu.”

Odpowiedź na pytanie nr 103: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że anuluje wyjaśnienia i modyfikacje z dnia 05.10.2018r. w obrębie pytań nr 2, 9, 10, 40, 48, 49, 51, 55, 60, 63, 64, 66 i ponownie udziela odpowiedzi:

 

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu 3 poz. 1-9:

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne plecione, wytwarzane z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, podtrzymujące tkankę w 50% po 8-11 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się po ok. 42 dniach?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 9 dotyczy pakietu 5 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 2x40 mm z nitką o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 10 dotyczy pakietu 5 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 2x40 mm z nitką o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 40 dotyczy pakietu 3:

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, plecione, z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu oraz w 10% z L-laktydu, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach - 75%, wchłaniale między 56 a 70 dniem, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 40:  Zgodnie z SIWZ

 

Pytanie nr 48 dotyczy pakietu 3 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści igłę PRIME, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 48: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 49 dotyczy pakietu 3 poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą, 36 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 49: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 51 dotyczy pakietu 3 poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną PRIME, nić o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 51: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 55 dotyczy pakietu 5 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie-tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 55: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 60 dotyczy pakietu 5 poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, czarną, nić o grubości 2/0, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 60: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 63 dotyczy pakiet 5 poz. 16:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, 40 mm, nić o długości 100 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 63: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 64 dotyczy pakietu 5 poz. 17:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, nić o długości 100 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 64: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 66 dotyczy pakietu 5 poz. 19:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągło-tnącą, 26 mm, nić o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 66: Zgodnie z SIWZ.

 

 

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do  zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania). 

 

 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Jednocześnie, działając na podstawie art. 12a Pzp w związku z art. 38 ust. 4 Pzp, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu  z dnia 19.10.2018r., na dzień: 25.10.2018r.:

Oferty prosimy złożyć do dnia 25.10.2018r. do godziny 10:30 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek Wydziału Administracji Ogólnej – Kancelaria pok. nr 18. Otwarcie ofert odbędzie się 25.10.2018r. o godzinie 11:00 na zasadach określonych w SIWZ.

Pozostałe terminy zawarte w SIWZ i ogłoszeniu z dnia 04.09.2018r. zmieniają się odpowiednio.

Ilość odwiedzin: 275
Nazwa dokumentu: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert + wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 18.10.2018r.
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Lewicka
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Lewicka
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Lewicka
Data wytworzenia informacji: 2018-10-18 12:49:55
Data udostępnienia informacji: 2018-10-18 12:49:55
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-18 12:51:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner