logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
minus Przetargi nieograniczone
   minus 71/WZM/2018 Dostawa szwów, drutów i znaczników chirurgicznych
      minus Zmiana terminu składania i otwarcia ofert + wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 05.10.2018r.
      minus Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
      minus Zmiana terminu składania i otwarcia ofert + wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 18.10.2018r.
      minus Zbiorcze zestawienie ofert
      minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania
   plus 78/WZM/2018 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem aparatów na potrzeby Pracowni Hemodynamiki, Kliniki Kardiochirurgii i Pracowni Elektrofizjologii
   plus 82/WZM/2018 Dostawa testów immunochromatograficznych, barwników i odczynników do metod manualnych przez okres 24 miesięcy
   plus 80/WZM/2018 Dostawa materiałów medycznych na potrzeby Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii
   plus 72/WZM/2018 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM: 2 APARATÓW DO NIEINWAZYJNEGO, BEZPOŚREDNIEGO I CIĄGŁEGO POMIARU ZMIAN NASYCENIA TLENEM HEMOGLOBINY W OBSZARZE MÓZGU , 2 MONITORÓW DO ZABIEGÓW
   plus 90/WZM/2018 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych
   plus 88/PZL/2018 Świadczenie całodobowych usług odpłatnego transportu sanitarnego przez okres 36 miesięcy
   plus 95/WZM/2018 Dostawa aspiratora chirurgicznego - noża ultradźwiękowego do zabiegów resekcyjnych wątroby oraz akcesoriów zużywalnych do wykonania 100 zabiegów na okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy
   plus 97/WAO/2018 Świadczenie usług ochrony fizycznej Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego
   minus 101/WZM/2018 Dostawa produktów leczniczych wg 9 pakietów
   minus 94/WZM/2018 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA KLINICZNEGO ODDZIAŁU CHIRURGII NACZYNIOWEJ WRAZ Z NAJMEM KOMPUTERA I BEZOLEJOWEJ POMPY OBROTOWEJ
   minus 93/WZM/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii wraz z najmem instrumentarium
   plus 100/PZL/PE/2018: DOSTAWA SPRZĘTU I ARTYKUŁÓW BIUROWYCH – PAPIERU, TONERÓW DO KSEROKOPIAREK, GALANTERII BIUROWEJ ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WEDŁUG 8 PAKIETÓW
   plus 103/PE/2018; DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ORAZ WSPARCIE OPROGRAMOWANIA
   plus 106/PZL/2018 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego
   minus 104/WZM/2018 DOSTAWA MIKROCEWNIKÓW, CEWNIKÓW, STENTÓW, DRENÓW, PROWADNIKÓW, BALONÓW DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI
   minus 105/PZL/2018 Świadczenie całodobowych usług odpłatnego transportu sanitarnego
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.3.2019 Dostawa zastawek, stabilizatorów, retraktorów, pierścieni, łat, systemu do plastyki zastawki trójdzielnej dla Kliniki Kardiochirurgii.
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.11.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA KLINICZNEGO ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII WRAZ Z NAJMEM URZĄDZENIA DO PRZYGOTOWYWANIA MATERIAŁU EMBOLIZACYJNEGO
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.9.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA PRACOWNI ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ, ZAKŁADU ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ ORAZ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.8.2019 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych i innych niż medyczne powstających w wyniku działalności 4Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu ora
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.4.2019 Dostawa produktów leczniczych.
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.2.2019: Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.12.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM INSTRUMENTARIUM NA POTRZEBY KLINICZNYCH ODDZIAŁÓW: ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII, CHIRURGII SZCZĘKOWO-
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.18.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę haka automatycznego do operacji wątroby - 1 kpl.
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.13.2019 Dostawa materiałów medycznych, soczewek, preparatów, wiskoelastyków, sprzętu medycznego dla Klinicznego Oddziału Okulistyki.
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.30.2019 Dostawa chemicznych środków czyszczących i myjąco-dezynfekujących, w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki wraz z ich najmem na 2019/ 20 rok
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.15.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do automatycznego analizatora chemiluminescencyjnego kompatybilnego z analizatorem dodatkowym /back – up / wraz z najem analizat
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.16.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej wraz z najmem 2 komputerów i jednostki sterującej do trombektomii mec
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.28.2019 Dostawa urządzeń infrastruktury sieciowej wraz z niezbędnym oprogramowaniem
   minus 4WSzKzP.SZP.2612.17.2019 Świadczenie usług serwisowych aparatów: rezonans, aparaty RTG, mammograf, echokardiograf wewnątrzsercowy.
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.29.2019 Konserwacja i usuwanie awarii, prowadzenie napraw bieżących urządzeń chłodzących w tym klimatyzatorów typu Split, agregatów wody lodowej, central wentylacyjnych i klimatyzacyj
   plus 4WSzKzP.SZP.2612.31.2019 Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem
minus Przetargi ograniczone
plus Przetargi - projekty unijne
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus DIALOG TECHNICZNY 1/DT/2018 USŁUGA SPRZĄTANIA
minus PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
minus Dostawa, montaż wraz z serwisem urządzenia do uzdatniania ciepłej wody użytkowej, zabezpieczenie przed bakterią Legionelii instalacji zasilanych z węzła cieplnego W-II, w kompleksie 4 Wojskowego Sz
plus Remont sanitariatu damskiego i męskiego przy wejściu głównym do budynku szpitalnego nr 1 na terenie 4WSzKzP PS ZOZ we Wrocławiu z wykorzystaniem materiałów z blachy nierdzewnej w systemie antydewastac
minus Demontaż starych drzwi, wykonanie i montaż nowych
minus Konserwacja, naprawy zasilaczy UPS i rozdzielnic medycznych
minus „Awaryjna naprawa stolarki okiennej PCV"
minus Wykonanie i montaz okna PCV do odpadów medycznych oraz drzwi PCV wejściowych do budynku Polikliniki
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
minus zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus zapytanie ofertowe na wywóz gruzu, odpady wielkogabarytowe, żużel, zmieszane odpady z budowy
minus zapytanie ofertowe na usługę wywóz i unieszkodliwianie odpadów sprzętu elektrycznego, elektronicznego na 2018r.
minus zapytanie ofertowe na usługę w 2018r dezynsekcji i deratyzacji w 4WSKzP SPZOZ we Wrocławiu
plus ogłoszenie o przargu KIOSK_SZATNIA
minus przetarg na ustawienie wagi elektronicznej
minus wynajem sal konferencyjnych w kompleksie konferencyjnym ZBO na terenie 4 WSzKzP SP ZOZ we Wrocławiu
minus zawiadomienie o najlepszej ofercie w przetargu na najem powierzchni dla ustawienia wagi elektron. na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we W-wiu
minus przetarg na Automaty z napojami II
minus uniewaznienie przetargu na Automaty z napojami II
minus Zarządzenie Komendanta nr 99 z dn. 06.09.2018 r sala konferenc. przy Psychiatrii
plus prasokontener - zapytanie ofertowe na 2019
minus DDD zapytanie ofertowe na usługę w 2019r
minus najem 2 sal konferencyjnych w bud. nr 73 w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
minus Najem i dzierżawa - zapytanie ofertowe na usługę w 2019r.
minus Wykonanie usługi wycinki drzew w 4WSKzP we Wrocławiu
minus przetarg na zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Sprzedaży Aparatów Słuchowych na terenie 4. WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu
 Konkurs ofert
plus Konkurs ofert - BANK KRWI
minus Konkurs ofert - KOS-zawał
minus Ogłoszenie wyników konkursu- KOS ZAWAŁ
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier
minus Operator
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz pediatra
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierownik Sekcji Zaopatrzenia
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Ratownik medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Robotnik gospodarczy
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sanitariusza
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia PAŹDZIERNIK 19/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LISTOPAD 21/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LUTY 2/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 3/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MARZEC 4/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 5/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 6/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 7/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Gastroenterologicznym i Klinicznym Oddziale Urologicznym
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 8/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia CZERWIEC 9/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 11/2018
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 10/2018
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 12/2018
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 13/2018
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 51/2018 w zakresie psychiatrii - 2 lekarzy
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr1/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 3/2019
minus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 2/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 3/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 4/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 5/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 9/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 10/2019 - w zakresie czynności pielęg. oper. i tech. rtg
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 11/2019 - w zakresach opisanych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 12/2019 - w zakresie czynności zawodowych perfuzjonistów
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 13/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń w ramach umowy zlecenie 6/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 7/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 14/2019 - w zakresie czynności zaw. lekarzy opisanych poniżej
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenie nr 8/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr16/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 17/2019
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 15/2019 - w zakresie kardiologii
plus Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej 18/2019
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik usług 4WSK
A A A


Wrocław, 05.10.2018r.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów, drutów i znaczników chirurgicznych, znak sprawy 71/WZM/2018

 

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

 

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu 1 poz. 10-13:

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 10-13 do osobnego pakietu?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu 3 poz. 1-9:

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne plecione, wytwarzane z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, podtrzymujące tkankę w 50% po 8-11 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się po ok. 42 dniach?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

 

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu 3 poz. 10-15:

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne monofilamentowe, wytwarzane z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, podtrzymujące tkankę w 40% po 14 dniach od zaimplantowania i absorbujące się po 90-120 dniach od zaimplantowania?

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

 

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu 3:

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga długość nici 70 cm, dopuści również długość 75 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

 

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu 4:

Czy Zamawiający dopuści szwy poliestrowe powlekane silikonem?

Odpowiedź na pytanie nr 5:  Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

 

Pytanie nr 6 dotyczy pakietu 4:

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga igłę okrągło-tnącą, dopuści również igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający dopuszcza igłę przyostrzoną. Pozostałe parametry bez zmian.

 

Pytanie nr 7 dotyczy pakiet 4 poz. 15, 23, 24, 26-30:

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 15, 23, 24, 26-30 do osobnego pakietu?

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 8 dotyczy pakietu 5 poz. 1-7:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby nici pakowane były w opakowania zmniejszające pamięć szwu?

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 9 dotyczy pakietu 5 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 2x40 mm z nitką o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 10 dotyczy pakietu 5 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 2x40 mm z nitką o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 11 dotyczy pakietu 9:

Czy Zamawiający dopuści szwy powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu Poli w stosunku 30/70 oraz w 50% stearynianem wapnia, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 12 dotyczy pakietu 9:

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga długość nici 70 cm, dopuści również długość 75 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 12:  Zamawiający dopuszcza dł. 75 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

 

Pytanie nr 13 dotyczy pakietu 10:

Czy Zamawiający dopuści szwy pakowane nie „na mokro”?

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 14 dotyczy pakiet 10 poz. 1, 7, 9, 10:

Czy Zamawiający dopuści szwy z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

 

Pytanie nr 15 dotyczy pakietu 10 poz. 15:

Czy Zamawiający dopuści szwy z igłą szpatułkową bez określenia „wklęsła”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 16 dotyczy pakietu 11:

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, wchłanialne wykonane z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchłaniające się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, o okresie podtrzymywania w 50% po 21 dniach od zaimplantowania?

Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

 

Pytanie nr 17 dotyczy pakietu 11:

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga długość nici 70 cm, dopuści również długość 75 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający dopuszcza dł. 75 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

 

Pytanie nr 18 dotyczy pakietu 11 poz. 22:

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, wytwarzane z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego po 8-11 dniach 50%, czas wchłaniania zgodny z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 18: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

 

Pytanie nr 19 dotyczy pakietu 12:

Czy Zamawiający dopuści szwy bez powleczenia antybakteryjnego?

Odpowiedź na pytanie nr 19:  Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 20 dotyczy pakietu 12:

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga długość nici 70 cm, dopuści również długość 75 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 20: Zamawiający dopuszcza dł. 75 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

 

Pytanie nr 21 dotyczy pakietu 12:

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga igłę okrągło-tnącą, dopuści również igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

Odpowiedź na pytanie nr 21: Zamawiający dopuszcza igłę przyostrzoną. Pozostałe parametry bez zmian.

 

Pytanie nr 22 dotyczy pakietu 13 poz. 1-8:

Czy Zamawiający dopuści szwy niewchłanialne, monofilamentowe, wykonane z poliamidu?

Odpowiedź na pytanie nr 22: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

 

Pytanie nr 23 dotyczy pakietu 13 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści szwy niewchłanialne, plecione, poliestrowe, powleczone silikonem?

Odpowiedź na pytanie nr 23: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

 

Pytanie nr 24 dotyczy pakietu 14:

Czy Zamawiający dopuści szwy bez powleczenia antybakteryjnego?

Odpowiedź na pytanie nr 24: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 25 dotyczy pakietu 14:

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga długość nici 70 cm, dopuści również długość 75 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 25: Zamawiający dopuszcza dł. 75 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

 

Pytanie nr 26 dotyczy pakietu 16:

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe, bez kontrolowanego rozciągania?

Odpowiedź na pytanie nr 26:  Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 27 dotyczy pakietu 16 poz. 1, 2:

Czy Zamawiający dopuści szwy z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odpowiedź na pytanie nr 27: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

 

Pytanie nr 28 dotyczy pakietu 17:

Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekaną mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, podtrzymywanie tkankowe po 14 dniach 75% oraz po 21 dniach 50% od wszczepienia?

Odpowiedź na pytanie nr 28: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

 

Pytanie nr 29 dotyczy pakietu 17 poz. 5:

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 5 do osobnego pakietu?

Odpowiedź na pytanie nr 29: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 30 dotyczy pakietu 18:

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga długość nici 70 cm, dopuści również długość 75 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 30: Zamawiający dopuszcza dł. 75 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

 

 

Pytanie nr 31 dotyczy pakietu 18 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny 5/0, dł. 45 cm, 3/8 koła, igła szpatułkowa podwójna, średnica 350 µm, 11 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 31: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

 

Pytanie nr 32 dotyczy pakietu 18 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 32: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 33 dotyczy pakietu 18 poz. 10, 12, 16:

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 33:  Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 34 dotyczy pakietu 19:

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% oraz o okresie wchłaniania 180 – 210 dni, bez substancji antybakteryjnej?

Odpowiedź na pytanie nr 34: Zgodnie z SIWZ

 

Pytanie nr 35 dotyczy pakietu 19:

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga długość nici 70 cm, dopuści również długość 75 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 35: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

 

Pytanie nr 36 dotyczy pakietu 19  poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 36: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

 

Pytanie nr 37 dotyczy pakietu 8 poz. 1:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 pozycja 1 dopuści szew pakowany 3x50 cm zamiast 10x50 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 37: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwów pakowanych 3x50 cm z odpowiednim przeliczeniem. W przypadku zaoferowania szwów pakowanych 3x50 cm, Wykonawca ma obowiązek wycenić 240 saszetek.

 

Pytanie nr 38 dotyczy pakietu 8 poz. 9:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 pozycja 9 dopuści szew pakowany 4x75 cm zamiast 8x75 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 38: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwów pakowanych 4x75 cm z odpowiednim przeliczeniem. W przypadku zaoferowania szwów pakowanych 4x75 cm, Wykonawca ma obowiązek wycenić 96 saszetek.

 

Pytanie nr 39 dotyczy pakietu 7 poz. 6:

W związku z wycofaniem przez producenta  szwu chirurgicznego poliestrowego zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania szwu chirurgicznego bawełnianego z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Odpowiedź na pytanie nr 39: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 40 dotyczy pakietu 3:

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, plecione, z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu oraz w 10% z L-laktydu, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach - 75%, wchłaniale między 56 a 70 dniem, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 40:  Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 41 dotyczy pakietu 3 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści igłę 26mm, nić o długości 75 cm, o grubości 3/0, PRIME, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 41: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 42 dotyczy pakiet 3 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 42: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 43 dotyczy pakietu 3 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści igłę 26mm, nić o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 43: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 44 dotyczy pakietu 3 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą, 36mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 44: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 45 dotyczy pakietu 3 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści igłę 36 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 45: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 46 dotyczy pakietu 3 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści igłę 36mm, nić o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 46: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 47 dotyczy pakietu 3 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści nić o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 47:  Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 48 dotyczy pakietu 3 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści igłę PRIME, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 48: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 49 dotyczy pakietu 3 poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą, 36 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 49: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 50 dotyczy pakietu 3 poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, nić o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 50: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 51 dotyczy pakietu 3 poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną PRIME, nić o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 51: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 52 dotyczy pakietu 3 poz. 15:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 52: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 53 dotyczy pakietu 5 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągło-tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 53: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 54 dotyczy pakietu 5 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną o długości 36mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 54:  Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 55 dotyczy pakietu 5 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie-tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 55: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 56 dotyczy pakietu 5 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 56: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 57 dotyczy pakietu 5 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z mikroostrzem, 2x40mm, nić o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 57: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 58 dotyczy pakietu 5 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą niewzmocnioną, 2x36mm, nić o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 58: Zgodnie z SIWZ.

 

 

Pytanie nr 59 dotyczy pakietu 5 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści igłę 2x36mm, nić o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 59: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 60 dotyczy pakietu 5 poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, czarną, nić o grubości 2/0, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 60: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 61 dotyczy pakietu 5 poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, czarną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 61:  Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 62 dotyczy pakietu 5 poz. 15:

Czy Zamawiający dopuści igłę konwencjonalnie tnącą, 40 mm, nić o długości 100 cm i grubości 2/0, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 62: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 63 dotyczy pakiet 5 poz. 16:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, 40 mm, nić o długości 100 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 63: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 64 dotyczy pakietu 5 poz. 17:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, nić o długości 100 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 64: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 65 dotyczy pakietu 5 poz. 18:

Czy Zamawiający dopuści nić o długości 100 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 65: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 66 dotyczy pakietu 5 poz. 19:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągło-tnącą, 26 mm, nić o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 66: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 67 dotyczy pakietu 9:

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, plecione, z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu oraz w 10% z L-laktydu, pokryte mieszaniną Poliglaktyny 370 i stearynianu wapnia (w proporcjach 1:1), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 67: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 68 dotyczy pakietu 9 poz. 1, 2, 3:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągło rozwarstwiającą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 68:  Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 69 dotyczy pakietu 9 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, 26 mm, nić o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 69: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 70 dotyczy pakiet 9 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 70: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 71 dotyczy pakietu 9 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści igłę 70 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 71: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 72 dotyczy pakietu 9 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, 36 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 72: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 73 dotyczy pakietu 9 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą haczykowatą, niezwmocnioną, 31mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 73: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 74 dotyczy pakietu 9 poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 74: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 75 dotyczy pakietu 9 poz. 12:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 75:  Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 76 dotyczy pakietu 9 poz. 12:

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną PRIME, 26mm, nić o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 76: Jeżeli pytanie dotyczyło poz. 12 – Zgodnie z SIWZ. Jeżeli Wykonawca się pomylił i zamierzał zadać pytanie do pakietu nr 9 poz. 13, odpowiedź Zamawiającego brzmi – Zamawiający dopuszcza.

 

 

Pytanie nr 77 dotyczy pakietu 10:

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, plecione, z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu oraz w 10% z L-laktydu, pokryte mieszaniną Poliglaktyny 370 i stearynianu wapnia (w proporcjach 1:1), podtrzymywanie tkankowe 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach (6/0 i większe), 40% po 21 dniach (7/0 i mniejsze), 25% po 28 dniach (6/0 i większe), okres wchłaniania 56-70 dni, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 77: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 78 dotyczy pakietu 10 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 78: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 79 dotyczy pakietu 10 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą, nić o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 79: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 80 dotyczy pakietu 10 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą, nić o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 80: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 81 dotyczy pakietu 10 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, nić o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 81: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 82 dotyczy pakietu 10 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą niewzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 82:  Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 83 dotyczy pakietu 10 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiająca, 36mm, długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 83: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 84 dotyczy pakietu 10 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiająca, 31mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 84: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 85 dotyczy pakietu 10 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiająca, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 85: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 86 dotyczy pakietu 10 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 86: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 87 dotyczy pakietu 10 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 87: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 88 dotyczy pakietu 10 poz. 11:

zy Zamawiający dopuści igłę okrągłą, nić o grubości 2/0, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 88: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 89 dotyczy pakietu 10 poz. 12-16:

Czy Zamawiający dopuści podwiązkę o długości 150cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 89:  Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 90 dotyczy pakietu 10 poz. 22:

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną PRIME, 26 mm, nić o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 90: Zgodnie z SIWZ

 

Pytanie nr 91 dotyczy pakietu 12:

Biorąc pod uwag zapis siwz cytuję”  Zamawiający wymaga w pakiecie 12 aby nici zawierały substancję antybakteryjną w powleczeniu potwierdzoną kartą techniczną” Zamawiający ma na mysli  powleczenie materiału szewnego triklosanem - mające działanie antybakteryjne potwierdzone badaniami klinicznymi ?

Odpowiedź na pytanie nr 91: Tak, Zamawiający ma na myśli powleczenie materiału szewnego triklosanem mające działanie antybakteryjne potwierdzone badaniami klinicznymi.

 

Pytanie nr 92 dotyczy pakietu 15 poz. 4:

Zwracamy się z prośbą o wydzielnie pozycji 4 do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź na pytanie nr 92: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 93 dotyczy pakietu 17:

zy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, plecione, z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu oraz w 10% z L-laktydu, pokryte mieszaniną Poliglaktyny 370 i stearynianu wapnia (w proporcjach 1:1), podtrzymywanie tkankowe 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach (6/0 i większe), 40% po 21 dniach (7/0 i mniejsze), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 93: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 94 dotyczy pakietu 17 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiająca, nić o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 94: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 95 dotyczy pakietu 17 poz. 2 i 17:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą, 31 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 95: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 96 dotyczy pakietu 17 poz. 3 i 4:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągło-tnącą, 36 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 96:  Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 97 dotyczy pakietu 17 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści długość szwu 53 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 97: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 98 dotyczy pakiet 17 poz. 6 i 7:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 98: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 99 dotyczy pakietu 17 poz. 15 i 16:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, długość nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 99: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 100 dotyczy pakietu 17 poz. 18:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą, 36mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 100: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie nr 101 dotyczy pakietu 17 poz. 19:

Czy Zamawiający dopuści grubość nici 2/0, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 101: Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 102 dotyczy pakietu 17 poz. 20:

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, nić o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 102: Zgodnie z SIWZ.

 

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do  zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania). 

 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Jednocześnie, działając na podstawie art. 12a Pzp w związku z art. 38 ust. 4 Pzp, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu  z dnia 11.10.2018r., na dzień: 12.10.2018r.:

Oferty prosimy złożyć do dnia 12.10.2018r. do godziny 10:30 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek Wydziału Administracji Ogólnej – Kancelaria pok. nr 18. Otwarcie ofert odbędzie się 12.10.2018r. o godzinie 11:00 na zasadach określonych w SIWZ.

Pozostałe terminy zawarte w SIWZ i ogłoszeniu z dnia 04.09.2018r. zmieniają się odpowiednio.

Ilość odwiedzin: 313
Nazwa dokumentu: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert + wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dn. 05.10.2018r.
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Lewicka
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Lewicka
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Lewicka
Data wytworzenia informacji: 2018-10-05 13:26:45
Data udostępnienia informacji: 2018-10-05 13:26:45
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-05 13:28:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner